Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2016 o 9:34 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 9:34 - 9:35 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Nachtmannová, to som aj ja rád, že ste sa odhodlala vystúpiť. Ste jedna z mála koaličných poslankýň, ktorá obhajuje tento zákon, a tak to má byť. Ako hovoríte, že opozičný poslanec by sa mal vyjadrovať vecne a k téme a že mu stačí 20 minút a, teda v písomnej rozprave, a potom prípadne 10 minút ešte, keď sa ústne prihlási. Tak sa pýtam, prečo potom je v zmene rokovacieho poriadku navrhovaná nerovnováha medzi opozíciou a koalíciou, prečo ministrovi vládnej koalície nestačí 20 minút. On sa nevie vecne vyjadrovať, on sa bude vyjadrovať osobne? A tak isto predsedovi Národnej rady. Dokonca ten minister a ten predseda sa môže prihlasovať ikskrát, to znamená, že má prakticky neobmedzený čas, aj keď sa to v navrhovanej zmene javí, že má tiež 20 minút. Takže na toto by som očakával vašu odpoveď.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2016 14:41 - 14:48 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ďakujem za slovo a som veľmi rád a potešený, že je tu aj hlavný predkladateľ tohto zákona, pán predseda Národnej rady Danko a mám tú česť mať svoj príspevok v jeho prítomnosti.
Novela rokovacieho poriadku, o ktorej dnes rokujeme, získala mnoho prívlastkov. Ten taký najviac používaný, náhubkový zákon, alebo zákon, ktorým sa konečne urobí poriadok s opozíciou, lex Matovič a mnohé iné. Dovoľte mi, aby som v mojom príspevku sa vyjadril k jednej časti navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku, a to konkrétne k tej časti, kde sa hovorí o vnášaní materiálov, ktoré majú súvis s politickými stranami. Budem citovať novelizačný bod 14: "V § 32 odsek 3 sa vkladajú nové odseky 4, 5, ktoré znejú: "(4) Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, zbrane, výbušniny a paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej sály je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu. Do rokovacej sály je ďalej zakázané vnášať jedlo. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.". Čo to znamená ďalej? Je to napomenutie, vykázanie, pokuta.
Zo strany koalície prevláda názor, že nie je prospešné a vhodné, aby sa do pléna nosili akékoľvek predmety s väzbou na tú či onú politickú stranu, čo podľa môjho názoru, je nesprávne. Rovnako ako vrcholoví športovci nosia znak svojho športového klubu alebo krajiny na hrudi, ako zamestnanci firmy nosia propagačné predmety v pracovnom, ale aj v mimopracovnom čase, tak aj politici nosia predmety, ktoré sú späté s ich povolaním a prácou. Samozrejme, že dôvody môžu byť rôzne.
No jedným z najlogickejších a najzákladnejších dôvodov je preukázanie príslušnosti k určitej skupine ľudí, klubu, občianskemu združeniu, myšlienkovému smeru, atď., na ktorý je daný nositeľ hrdý. Nie je to len akási sprevádzajúca póza. Reprezentovanie nosením, v mojom prípade napr. straníckych odznakov, označuje presvedčenie, politický program a stranu, ktorá ho presadzuje, háji a napĺňa. Označuje vytýčené hodnoty, názory a ciele, ktoré sú stelesnené v samotnom poslancovi, aby ich obhajoval, plnil a tým nesklamal voličov, ktorí mu prejavili dôveru. Ako som už naznačil, tento akt nie je netradičný ani v súkromnom sektore, kde spokojní zamestnanci bez hanby ukazujú, akej spoločnosti venujú svoj pracovný čas.
Druhým odôvodnením, ktoré mi napadá, je samotná existencia demokracie. Demokraciu môžeme definovať mimo iného ako systém plurality názorov so slobodou prejavu. A práve názory sa dajú prejaviť neverbálnou cestou, napr. nosením spomínaných zakázaných materiálov. Zákaz takéhoto nosenia by teda podľa môjho úsudku predstavoval obmedzujúci zásah do základných slobôd, ktorými sa pýši každá vyspelá spoločnosť, teda aj Slovenská republika. Žijeme vo svete trhovej, otvorenej ekonomiky, v ktorej sa vo veľkom počte využívajú reklamné predmety. Obklopujú nás nespočetné množstvá letákov, žurnálov, písacích pomôcok a mnohých ďalších predmetov od výmyslu sveta. Nie je teda výnimkou, že aj politická strana produkuje podobné materiály slúžiace na jej propagáciu nielen v predvolebnom období alebo v čase vykonávania mandátov, ktoré, ako som už spomenul, sú vo vyspelej spoločnosti voľne šíriteľné a zverejniteľné. Okrem reklamnej funkcie spomínané predmety mnohokrát predstavujú aj bezprostredné potreby poslanca spojené s úplným a správnym výkonom mandátu, napr. program strany vydaný ako brožúrka. Naša strana vydala nejaké takéto materiály, ktoré bežne v pléne používam, keď chcem hodnotiť nejaký názor poslanca z inej strany, ako my vlastne, ako my sme sformulovali naše programové hodnoty a ako by som trebárs mohol zareagovať na daného poslanca vo faktickej poznámke. Je preto nepochopiteľné, že sa stretávame s návrhom zamedziť túto možnosť v sále parlamentu.
Na mieste, ktoré, ako sme sa od samotného pána predsedu dopočuli, ktoré má byť akýmsi zrkadlom a chrámom Slovenska, obmedzenie akejkoľvek základnej slobody občana je neprípustné a rozhodne nevykreslí pekný obraz na zrkadle či, povedzme, na stene chrámu. V neposlednom rade považujem v súčasnosti prerokovávanie tejto neopodstatnenej témy za plytvanie drahocenným časom rokovacieho dňa, ako aj celej tejto schôdze. Je to mrhanie časom, ktorý mohol byť venovaný aktuálnym otázkam, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky, aby sa z nášho pomyselného chrámu nedostávali k občanom zbytočné slová, ale aj skutky. Aby z tohto chrámu vychádzali zákony, ktoré pomáhajú ľuďom, ktoré nezvyšujú dane, odvody, rôzne poplatky, aby sme nehádzali polená pod nohy podnikateľom.
Nakoľko nesúhlasím s navrhovanou novelou tohto zákona ani s väčšinou pozmeňovacích návrhov prednesených v rozprave v pléne, tak túto novelu zákona nepodporím.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 14:40 - 14:41 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, pán kolega Gál, na začiatku si kritizoval poslankyňu Natáliu Blahovú, že pozmeňovacím návrhom, ktorý predniesla za rečníckym pultom, teraz v rozprave si robí iba PR a že nedala ho dopredu, aby sa o ňom nejak vedelo. Vzápätí si, pán kolega, urobil to isté, prišiel si tu s pozmeňujúcim návrhom, o ktorom nikto nevie, neviem, prečo si ho takisto nedal tak, aby mohol byť v spoločnej správe, aby sme sa s ním mohli oboznámiť, aby sme tie naše prípadné pozmeňujúce návrhy, ktoré sme chceli dávať, aby sme mohli smerovať k tomuto návrhu, nie k tomu pôvodnému, ktorý, samozrejme, teraz si vy schválite ten nový.
A úvode vystúpenia si zavádzal, lebo si povedal, že chceme aj členom vlády a predkladateľom nejak brať čas. My im nechceme žiadny čas brať, my chceme nechať tak, aby ten čas ostal neobmedzený nielen členom vlády a predkladateľom, ale aj nám poslancom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 14:08 - 14:09 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem kolegyni Natálii, že poukázala vlastne, čo v tejto novele sa nám nepáči a vlastne navrhla tým pozmeňovacím návrhom riešenie, ako by sme si my predstavovali, ak by táto novela mala byť prijatá, ako by mala vyzerať.
Chcem ešte doplniť to, že vymenovala vlastne všetko, čo sa tu nebude môcť vnášať. Nebude sa tu môcť propagovať politická strana, hoci poslanci sú zvolení za politickú stranu. A mňa teda ešte mrzí to, že rád nosím takéto odznačiky, ktoré mám na klope kabáta, kde mám teda propagáciu politickej strany, takže mrzí ma to, že na budúcu schôdzu si budem musieť zo všetkých oblekov a sák tento odznačik dať dole.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 10:05 - 10:05 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja pánovi kolegovi poslancovi Antalovi za to, že predložil tento pozmeňujúci návrh, verím teda, že keďže je členom koalície, že tento návrh bude aj schválený a teda pomôže podnikateľom a bude vlastne nejaké vypočuté a vyslyšané ich volanie, hlavne tých, ktorí sa o tom dozvedeli, samozrejme, je veľa tých, ktorí vôbec o takýchto povinnostiach nevedeli.
Chcem ešte teda pripomenúť, že ale týmto krokom pán poslanec Antal potvrdil to, že minulá vláda, ktorá prijala tento zákon, tak ho prijala veľmi nekompetentne, pretože sama teraz vláda kontinuity vidí, že tento paragraf musí takto meniť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.10.2016 14:40 - 14:41 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Nuž škoda, že tu nie je pán minister vnútra, pretože asi pán minister zdravotníctva mi nebude vedieť odpovedať.
Ja si osobne myslím, teda aj na základe stretnutia so starostami dotknutých obcí, ktoré sídlia alebo ktoré sú popri tejto ceste 2/583, že tie opatrenia, ktoré ste aj vy teraz spomínali, budú nedostatočné. Tam by sa pýtalo, keby boli aj nejaké iné technické opatrenia. Jediné, čo nám urobili, tak nám vlastne namaľovali vodorovné dopravné značenie, ktoré teraz, samozrejme, zvýši bezpečnosť premávky. Ale v obciach, cez ktoré táto cesta prechádza, je už aj v súčasnosti veľmi zložitá dopravná situácia počas víkendov, a to sa ešte na hradnom brale nič nerobí. Stačí, keď tam, je tam nejaká nehoda.
Takže mňa by zaujímalo, že či aj nejaké technické opatrenia ďalšie, napr. svetelná signalizácia na nejakých frekventovaných prechodoch pre chodcov a niečo podobné sa neplánuje.
Nečakám od vás tú odpoveď, samozrejme, budem rád, keď ju budete tlmočiť pánovi ministrovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2016 14:51 - 14:52 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pani kolegyňa, to úplne chápem, že obhajujete tento vládny návrh. Ste členkou vládnej koalície. Nezabudla ste však si kopnúť do pána Sulíka a pána Mihála, že oni sú zodpovední za to, že boli zavedené zdravotné odvody z dividend, ale zabudla ste zrejme na jednu vec, že aj členovia vašej strany, ktorí tu sedia, konkrétne aj pán podpredseda Bugár vtedy hlasoval tiež za túto novelu zákona. A teraz, že ste na druhej strane, to je v poriadku. Ale nemuseli by ste takto akože navidomoči vlastne kopať do bývalých koaličných partnerov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2016 17:24 - 17:25 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som pre záznam uviesť, že dnes pri hlasovaní č. 12 ma hlasovacie zariadenie vykazuje ako neprítomného, bola to tlač 287, a chcel som hlasovať "za".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2016 12:36 - 12:37 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa Verešová, som veľmi rád, že si vystúpila so svojím príhovorom. Tvoje slová boli ozaj slová, ktoré sa ma dotkli aj preto, že si vystúpila zase ako žena a ináč to preciťuješ ako niektorí muži poslanci. Je smutné, že vláda, premiér Fico tu nesedí a nepočul tvoje slová.
Je to naozaj zvláštne, pretože keď si spomínam na to, ako sme odvolávali premiérku Radičovú, teda ako strana SMER odvolávala premiérku Radičovú, tak ona tu neskutočných šesť hodín sedela, reagovala na všetky veci, ktoré sa na ňu hovorili, a takisto my, vtedy poslanci, ktorí sme boli v koalícii, sme ju obhajovali. Reagovali sme na príspevky poslancov strany SMER a snažili sme sa im to vysvetľovať.
Dneska to tu nevidíme. Vidíme prázdnu sálu, poslanci vládnej koalície odišli a jednoducho nechali nás tu samých, aby sme si sami odvolávali vládu a premiéra Fica.
Ďakujem ešte raz za tvoj príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2016 11:52 - 11:52 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, som sa prihlásil na začiatku s mojou faktickou. Chcel som teda povedať presne to, čo ste na konci hovorila vy, že treba ten návrh posunúť do druhého čítania a, samozrejme, že je potom priestor na to, aby sme dávali pozmeňovacie návrhy a vytvorili ozaj normu takú, ktorá bude dobrá a vyhovujúca pre všetky samosprávy.
Skryt prepis