Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.5.2017 o 15:37 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 15:37 - 15:51 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec, napriek tomu, že naša politická orientácia aj svetonázor je zjavne odlišný, a keď aj sa zhodneme na nejakom riešení nejakého problému, tak tá cesta a spôsob riešenia je podstatne odlišná, napriek tomu si dovolím povedať, že vy aj pán poslanec Mihál patríte k poslancom, ktorí v pléne Národnej rady Slovenskej republiky sa snažia vystupovať vecne a odborne, až na to, že pán poslanec Mihál sa v poslednej dobe niekedy nechá uniesť zbytočnými emóciami.
Predkladaný návrh zákona je príkladom toho, aký právny nezmysel môže vzniknúť z dobrej myšlienky. Keď som si pripravoval toto moje vystúpenie, tak kládol som si otázku, že aký motív vás viedol k predloženiu novely zákona. Pohrával som sa s myšlienkou, že by to mohol byť populizmus politikov, ale nepatríte v mojich očiach k politikom, ktorí razia populistické tendencie. Možno som sa pohrával s myšlienkou, že chcete si urobiť nejakú PR akciu pred tým, aby ste sa zviditeľnili pri zakladaní novej politickej strany. Pohrával som sa aj s myšlienkou, že by mohlo ísť o neznalosť rezortnej legislatívy, ale keďže vy ste bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a pán poslanec Mihál dokonca bývalý minister tohto rezortu, tak tiež sa mi to nezdá veľmi pravdepodobné. A tá štvrtá myšlienka je, že či vám nejde o to, aby ste mohli poukazovať na to, že vládni poslanci nepodporili tento váš skvelý návrh, ktorý má pomôcť zamestnancom.
Podľa mňa je takto predložený návrh zlý. Ešte by som dokázal pochopiť, že takúto povinnosť chcete natlačiť do Zákonníka práce, ale čo hľadá povinnosť zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky voľného pracovného miesta v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, to ani pri najlepšej vôli pochopiť nedokážem. Ja vám odcitujem § 1 zákona, ktorý definuje zámer a ciele tohto zákona, citujem: "Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania."
Takže ak by to tak malo byť, bude teda inzerát bez udania výšky mzdy formou nelegálneho zamestnávania? Zrejme nie, to by bolo skutočne absurdné a nič také nevyplýva ani z vašej dôvodovej správy. Chápem, že v tomto zákone ste našli § 4, ktorého názov znie Ponuka práce, ale, páni, tento paragraf má v tomto zákone úplne iný účel a súvisí vyslovene s odhaľovaním tzv. čiernej práce.
Pán poslanec Beblavý, keď ste boli štátnym tajomníkom, tak vaše ministerstvo v dôvodovej správe tento paragraf zdôvodnilo takto, citujem: "Účelom § 4 je zabrániť nelegálnemu poskytovaniu prác osobami, ktoré túto činnosť propagujú alebo zabezpečujú prostredníctvom informačných prostriedkov."
Aby sme sa vyhli nejakým nejasnostiam, uvediem príklad. Napríklad keď niekto napíše, že hľadá živnostníka, ale podľa popisu práce je zjavné, že to má byť zamestnanec. Ak inšpektorát takúto firmu nájde, pôjde o nelegálne zamestnávanie. Pretože ak niekto má mať pracovnú zmluvu, lebo vykonáva závislú prácu podľa § 1 Zákonníka práce, ale túto prácu vykonáva ako živnostník, ide o nelegálne zamestnávanie, resp. o nelegálnu prácu.
Ale opakujem to, čo som sa pýtal pred chvíľou, naozaj chcete, aby nezverejnenie mzdy alebo jej nedodržanie pri samotnom nábore bolo kvalifikované ako nelegálne zamestnávanie? Lebo si myslím, že o to vám nejde.
Na základe konzultácií, ktoré som z vlastnej iniciatívy absolvoval na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, sa domnievam, že ak už toto ustanovenie niekam patrí, tak je to buď priamo Zákonník práce, a to kompletne, s tým, že pokuty by boli ustanovené v zákone o inšpekcii práce, alebo v kombinácii so zákonom o službách zamestnanosti, ktorého v deviatej časti sa priamo už dnes nachádzajú povinnosti zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky zamestnania. Sú tam niektoré antidiskriminačné ustanovenia počínajúc § 62. Ak teda v § 62 ods. 2 definujeme, aké ponuky zamestnania zamestnávateľ nesmie zverejňovať, pokojne môžeme definovať, aj aké náležitosti ponuka mať musí, a to aj nad rámec zverejňovania takejto ponuky prostredníctvom úradu práce.
Páni predkladatelia, ešte za väčšiu chybu však považujem, ako ste povinnosť zamestnávateľa naformulovali. Domnievam sa, že takáto všeobecná a nekonkrétna formulácia umožní nepoctivým zamestnávateľom vyhýbať sa zverejneniu skutočnej mzdy, ktorú má zamestnanec poberať od prvého dňa nástupu do zamestnania. Pojem "mzdové podmienky" totiž zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedefinuje. Takže v inzeráte zamestnávateľ napíše, že ponúka mzdu až do 800 eur. Podľa mňa tak splní vašu požiadavku, že musí zverejniť údaje o odmene. A pri pohovore sa uchádzač o pracovné miesto dozvie, že je v tom zarátaný bonus za dochádzku, bonus za vernosť, nárokovateľný až po nejakom čase, bonus za vysokokvalitné plnenie pracovných úloh podľa osobného ohodnotenia zo strany niekoho a nejaký výkonnostný bonus, prípadne ešte nejaké príplatky za prácu počas víkendov a cez noc. A keď ten človek ochorie, automaticky príde o bonus za dochádzku, keď nezostane aspoň dva roky, príde o bonus za vernosť, keď mu nevyjde nočná zmena, tiež príde o príplatok a tak ďalej atď. A vlastne jeho nástupná mzda bude teda v skutočnosti 500 eur. Samozrejme, presne takto to bude aj v návrhu pracovnej zmluvy, takže bude dodržané aj ustanovenie, že po výbere nebude mať horšie mzdové podmienky, ako boli v pracovnej ponuke.
Ak teda má mať takáto regulácia zmysel, nesmie to byť iba dymová clona, za ktorou sa potom schová všeličo, ani politické divadlo, ktoré sa oprávnene domáha zavedenie..., a ani politické divadlo a oprávnene sa verejnosť domáha zavedenia takejto povinnosti pre zamestnávateľov. A ak hovorím, že je to oprávnené, tak sa stotožňujem s tým, čo predkladatelia uvádzajú vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Nemám žiadne pochybnosti, že konkrétne skúsenosti ľudí, ktorí chodia po výberových konaniach, neraz dokazujú, že zamestnávatelia vytvárajú nekorektný tlak, aby znížili platy zamestnancov už pri ich nástupe do práce. Ľudia sú často zneistení, nepoznajú mzdové úrovne v danej oblasti a v danom odvetví, nevedia si vypýtať adekvátnu mzdu za svoju prácu, sú tlačení okolnosťami akceptovať aj neférovú ponuku. Ale najmä často strácajú čas pri hľadaní vhodného zamestnania tým, že sa až na konci pohovoru dozvedia, akú mzdu im vlastne zamestnávateľ ponúka. Pritom sa môžu dostať do situácie, že si musia vybrať z viacerých možností pohovorov v tom istom čase. A ak potom pre nízku mzdu ponuku odmietnu, nemajú už možnosť ísť na ten ďalší pohovor.
Pozorne sledujem aj kritiku takpovediac pravej časti politického spektra, napríklad som čítal článok pani poslankyne Kiššovej a musím povedať, že sú to názory dosť často odtrhnuté od reality. Tváriť sa, že zamestnávateľ a zamestnanec majú na pracovnom trhu rovnakú silnú pozíciu, nie je pravdou. Neplatí to dokonca ani v čase nedostatku pracovnej sily. Možno ešte s výnimkou vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale u väčšiny rozhodne nie. O tom ma presviedčajú konkrétne skúsenosti konkrétnych ľudí. Som presvedčený, že zverejňovanie skutočných ponúkaných miezd je nástroj, ktorý prispieva k väčšiemu tlaku na lepšie odmeňovanie zamestnancov. Sme rozhodne v situácii, kedy vyššie platy sú aktuálnou a oprávnenou požiadavkou, ktorá má racionálny základ nielen z hľadiska pozitívnych dopadov, ale aj z hľadiska možností hospodárstva. Vážim si každého zamestnávateľa, ktorý ku svojim zamestnancom pristupuje férovo, a nepochybujem, že takýto zamestnávateľ nemá problém zverejniť reálnu mzdovú ponuku vo férovej a zrozumiteľnej podobe.
Priznám sa, že, dámy a páni, dosť často chodím na rôzne kultúrno-spoločenské podujatie najmä v okresoch Levice, Zlaté Moravce, Nitra a ešte nedávno malo Slovensko dva veľké problémy, a to vysokú nezamestnanosť a nízke mzdy. Som rád, že jeden z týchto problémov je nateraz vyriešený a pracovné príležitosti vznikajú a nezamestnanosť klesá, žiaľ, otázka nízkych platov rezonuje našou spoločnosťou naďalej. A preto si myslím, že naozaj nastal čas, aby zamestnávatelia zvýšili svojim zamestnancom mzdu.
Pán poslanec Beblavý, chcem sa vás opýtať, vy si myslíte, že ak by naozaj vláda pristúpila k zníženiu daňového, ale v tomto prípade najmä odvodového zaťaženia, že by to automaticky viedlo k zvýšeniu platov pre zamestnancov? Lebo ja tým nie som si až tak veľmi istý.
Na záver, páni predkladatelia, berúc do úvahy vaše pôsobenie vo vedení rezortu práce, ma neprekvapuje, že ste predložili návrh, ktorý je podľa mňa síce peknou, ale zároveň falošnou návnadou zakladateľov novej politickej strany. Keď si len spomeniem, aký Zákonník práce ste, pán Mihál, predložili, keď ste boli ministrom, a za aký ste, pán poslanec Beblavý, hlasovali, keď ste boli vládnym poslancom, aké nevýhodné podmienky pre zamestnancov ste v ňom nastavili, ako ste trestuhodne znevýhodnili zamestnancov a ako ste ich obrali o reálne možnosti presadzovať svoje požiadavky na lepšie pracovné podmienky, nemôžem tento váš krok vnímať ako úprimnú snahu podporiť pracujúcich.
Snažil som sa vyjadriť vecne, ak som niekedy odbočil, tak sa za to ospravedlňujem. A na záver poviem, že so zámerom súhlasím, ale podporím návrh, ktorý očakávam zo strany vlády a ktorý, ako verím, skutočne v reálnom živote zabezpečí povinnosť zamestnávateľov férovo informovať o ponúkanej mzde.
Ďakujem pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2017 18:25 - 18:26 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak som sa dozvedel teda od vás, že vy rozoznávate dva druhy zlodejov, to sú malí zlodeji, to sú asociáli a Rómovia, a veľkí zlodeji, to sme my politici zo štandardných strán, teda najmä tých vládnych. Zaujímavá, zaujímavá téza.
Pán poslanec, vy veľmi často rozprávate o rómskej problematike, ale môžete my teda povedať konkrétne, čo v banskobystrickom kraji, kde máte svojho predsedu, čo ste konkrétne niečo pozitívne urobili s rómskou otázkou? Môžete mi povedať nejaké konkrétne kroky? Bude ma to veľmi zaujímať.
A, viete, vy mi pripadáte ako lekár, za ktorým príde pacient, a ten ho pošanuje, povie mu všetko, ale recept mu zabudne podať. Na toho sa mi podobáte, na takého lekára.
A posledná vec. Viete čo? Vy sa pasujete za vzor najmä pre mladých ľudí. Ale aký ste vy vzor? Chlap, hrdina alebo dub?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 6:50 - 6:52 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Vašečka, ja ťa považujem za jedného seriózneho a slušného človeka a naozaj ma veľmi nemilo prekvapilo, keď si vystúpil a povedal si, že nie, že sme len fašisti a že ti pripomíname fašistov, ale že sme horší ako fašisti. Ja si dovolím dať ti krátke školenie. Fašizmus je krajne pravicová ideológia, extrémistická, ktorá vznikla v 20. rokoch v Taliansku. Hlavní predstavitelia Benito Mussolini, Palmieri, Gentile. V dvadsiatom prvom si Mussolini založil fašistickú stranu, o rok neskôr, v dvadsiatom druhom pochodoval na Rím. Následne ho kráľ Viktor Emanuel III. musel vymenovať za ministerského predsedu. Mohol by som pokračovať ďalej. Fašizmus šíril zlo. Ešte pred nacizmom zaútočili fašisti vojensky na Etiópiu, vtedajší Habeš, a rozpútali vojnový konflikt a potom spolupracovali s Hitlerom. A ty sa nehanbíš nás nazvať fašistami a horšími ako fašistami? Ja viem, môžeš mať pocit nejakej frustrácie, môžeš byť nahnevaný, môžeš politicky nesúhlasiť s nami, ale prosím ťa, v budúcnosti sa vyvaruj takýchto tvrdých vyjadrení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 5:56 - 5:57 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, oceňujem váš kultivovaný prejav. Pred chvíľou ste povedali, že viete, že to tak bolo, lebo veríte pánovi Šenkirikovi. Nepotrebujete ani ste neuviedli žiadne iné argumenty, len ten, že mu veríte.
Ak je toto akceptovateľný prístup z vašej strany, prečo nie z našej? Prečo sme my tí zlí, keď veríme niekomu inému, ak nie vášmu kamarátovi. A skúsim to rozmeniť ešte na drobné. Keď Ondrej Dostál niekomu verí, je to argument slušného človeka. Keď Marián Kéry povie to isté, tak už nie je slušný človek, ale vagabund.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 5:15 - 5:17 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zemanová, trinásťčlenná akreditačná komisia odporučila ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny odobrať akreditáciu zariadeniu Čistý deň. Nastalo správne konanie. V tomto správnom konaní ministerstvo okrem iného zriadilo kontrolnú pracovnú skupinu zloženú z troch členov. Jeden, predseda JUDr. Karel Molin, zamestnanec ministerstva práce, sociálnych vecí a rodinym, a ďalší dvaja členovia, Zuzana Jusková za VÚC Košice a Peter Kulifaj, predseda Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, teda obaja nie sú zamestnanci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A táto kontrolná skupina síce zistila pochybenia, ale nie také, pre ktoré akreditačná komisia odporučila odobratie akreditácie. A aj kvôli tomu ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo neodobrať resocializačnému stredisku Čistý deň akreditáciu.
A ešte budem, ak stihnem, predseda tej kontrolnej skupiny Karel Molin vyzval tých dvoch členov, aby podpísali verziu protokolu, a pán Kulifaj, Peter Kulifaj odpovedá: "Toto sem asi celkom nepatrí, no ak by si náhodou pri prezentovaní výsledkov kontroly rád zohľadnil názor členov kontrolnej skupiny na záverečný verdikt, nie právny, tak ako sociálny pracovník by som ich v systéme nechal, by som ich v systéme nechal. Budem čakať na termín pre podpis protokolu." Podpísaný Peter Kulifaj.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 3:33 - 3:35 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Kollár, Vaše vystúpenie bolo presne v štýle, aký som očakával. Najlepšia obrana je útok. Viete mi, prosím vás, prezradiť, že pri vystúpení predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, kde sa čo len jedným slovkom zastal Čistého dňa? Ak sa niekoho zastal, zastal sa ministra práce, sociálnych vecí Jána Richtera a povedal dôvody, pre ktoré si myslí, že dôvodová spáva, ktorú uviedli navrhovatelia, dôvody odvolania ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera sú na vode.
Pán poslanec, čo sa týka odborníkov na túto tému, ktorých ste spomenuli, ja spomeniem jedno a už som to povedal na margo faktickej poznámky k pani Verešovej, ale vy ste tu neboli, bola tu len vaša stolička a tá zrejme nepočúvala. Keď hovoríme o odborníkoch, Peter Kulifaj, predseda komory sociálnych pracovníkov, nezávislý odborník, člen kontrolnej komisie v Čistom dni, existuje písomné vyjadrenie, v ktorom sa pán Kulifaj pri schvaľovaní záverečného protokolu vyjadril za to, aby akreditácia Čistému dňu nebola odňatá a aby resocializačné stredisko Čistý deň naďalej zostalo v systéme.
Pán poslanec, a ešte jeden rozdiel, konkrétny príklad trebárs medzi nami, keby sa mne stalo, tá komunikácia, ktorá vyšla na verejnosť a ktorou sa teda chválite, tak mňa by nielenže mediálne zničili médiá, politicky by som bol mŕtvy, prišiel by som asi o všetky funkcie, ale najväčšia tragédia by bola, že by sa na mňa vykašľala aj moja manželka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 2:22 - 2:24 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Verešová, vy ste síce neklamali, čo sa týka akreditačnej komisie, ale zďaleka ste nepovedali celú pravdu.
Ja rešpektujem, že dvaja členovia akreditačnej komisii mali iný názor, ale kde je tých zvyšných 11, pretože akreditačná komisia, tak ako povedal pán poslanec Bagačka, má naozaj 13 členov. Dvaja z nich odišli pre nesúhlas s rozhodnutím ministerstva, ale ďalších 11 členov v komisii zostalo. Takže podľa vašej optiky tých 11 členov komisie sú zlí odborníci a dvaja, ktorí odišli, tak sú tí dobrí? S týmto absolútne nemôžem súhlasiť.
A keď hovoríme o odborníkoch, hovorí vám niečo Peter Kulifaj? Je predseda Komory sociálnych pracovníkov, okrem iného nezávislý odborník a člen kontrolnej skupiny v Čistom dni. Existuje písomné vyjadrenie, v ktorom sa pán Kulifaj pri schvaľovaní záverečného protokolu vyjadril za to, aby akreditácia Čistému dňu nebola odňatá, aby resocializačné stredisko Čistý deň naďalej zostalo v systéme.
A jedna krátka poznámka k tej kauze Lucka. Nuž, pani poslankyňa, opäť ste sa pomýlili, pretože táto kauza siaha do obdobia Radičovej vlády a ministrom bol pán minister Mihál a vtedajšou riaditeľkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bola nominantka SDKÚ pani Želinská, až za vlády pána ministra Richtera a novej riaditeľky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa prišlo na to, že sa nezákonne vyplácali financie a našlo sa telíčko malej Lucky, bohužiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 1:46 - 1:47 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Rajtár, kontrola z ústredia, ku ktorej ste hovorili, síce bola pred vyše rokom, ale toto bolo zverejnené až päť dní po zverejnení komunikácie poslanca Borisa Kollára. Je to podľa vás náhoda? Ako je možné, že sa zrazu spamätala a zistila nátlak, a o ktorom rok nebola schopná nikomu nič povedať?
A k tým členom v akreditačnej komisii, tí dvaja, o ktorých ste hovorili, nie sú zamestnancami ústredia. Ani jeden z tých dvoch nie je zamestnanec ústredia. A ďalej k tým psychologičkám. Obe tvrdili, že na nich tlačila a báli sa pani Miklášovej, ale podľa mojich informácií tá bola prepustená z ústredia už pred vyše pol rokom a napriek tomu nabrali v úvodzovkách odvahu až potom, čo sa do kauzy dostal pán Kollár.
Pán Rajtár, mne sa zdá, že vy sa veľmi rád vyžívate v takých zlých veciach. Kauza Baštrnák, tam ste hrali hlavnú úlohu, pri odvolávaní ministra Kaliňáka sa vám tiež ušla dobrá rola a teraz ste sa opäť predviedli v celej nádhere. Do histórie sa však zapíšete ako poslanec, ktorý kvôli svojmu vlastnému zviditeľneniu sa naviedol svojho asistenta Filipa Rybaniča, aby ako zamestnanec Tatrabanky nazrel do súkromných účtov niektorých politikov SMER-u. Oficiálne sa hovorí len o ministrovi Kaliňkákovi, ale obávam sa, že to nebol len Kaliňákov účet. Pre mňa ste človek, ktorý nerešpektuje zákon, a podľa mňa nemáte morálne právo nás poučovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 22:33 - 22:35 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Galko, ale asi ste ma nepochopili. A aké zverstvá som ja obhajoval? Veď ja som sa snažil vecným, pokojným tónom argumentovať a nikde, ani v jednom mojom príspevku som sa nedotkol toho, že by som ja mal nejakým spôsobom chrániť Čistý deň. Ani v jednom.
Na vašu priamu otázku, či by som tam umiestnil svoje dieťa, nie, neumiestnil. Ako bývalý rozhodca by ste mal vedieť, že prevencia je veľmi dôležitá nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v živote.
Pán poslanec Poliačik, nuž, my politici nemôžeme byť náhradou za políciu, za prokuratúru, za súdy. Môžme mať názor, ale nemôžeme to špikovať do toho, že my sme tí spravodliví a náš názor je najspravodlivejší a toho sa držte. Ja sa tak nebudem nikdy v živote chovať.
Pán poslanec Osuský, veľmi si vážim kompliment z vašej strany, pretože vás považujem za veľmi vzdelaného človeka a priznám sa, že rád s vami sem-tam komunikujem, aj keď sa náhodovo, názorovo častokrát rozchádzame, a musím však povedať, že asi ste si dobre neprečítali dôvodovú správu, pretože tie krajšie zajtrajšky, ako ste ironicky povedali, v otázke nezamestnanosti, len som reagoval na dôvodovú správu.
Pán poslanec Laurenčík, ak sa mýlim, tak sa nemám problém ospravedlniť, ale neviem o tom, že by orgány činné v trestnom konaní dokázali znásilnenie. Ja sa vás potom pýtam, prečo rodičia trvajú na tom, aby ich deti zostali v tomto zlom resocializačnom stredisku.
Pani Verešová, načo ste to dávali do dôvodovej správy, keď sa vám teraz nepáči, keď reagujem o dobrých výsledkoch nezamestnanosti.
Pani podpredsedníčka, ja som nič zlé neobha... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.4.2017 21:44 - 22:08 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil za náš poslanecký klub a vyjadril sa k návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi.
V dôvodovej správe som sa okrem iného dočítal: Minister je politicky zodpovedný za skutočnosť, že v našom štáte sú závažným spôsobom systematicky ohrozované práva a záujmy maloletých detí, je ohrozovaný ich život, zdravie a zdravý psychický, fyzický, sociálny vývin. Minister Richter konaním či nekonaním spôsobil, že platné zákony Slovenskej republiky nie sú rešpektované. Porušovanie základných práv a slobôd týkajúce sa tých najbezbrannejších obyvateľov krajiny – maloletých detí - je fatálnym prehreškom voči ľudskosti.
Odpustite mi, ale táto štylizácia mi pripomína, ako keby sme boli na Norimberskom procese alebo minimálne na Haagskom vojenskom tribunále, ktorý súdi najtvrdších zločincov, ktorí sa prehrešili proti najtvrdším zločinom proti ľudskosti. Myslím si, že to tam nemalo vôbec čo robiť.
Prvé konštatovanie, s ktorým môžem súhlasiť, je na strane 5, citujem, "kedy prebiehajú trestné stíhania vo veci znásilnenia, sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže". Opakujem, "kedy prebiehajú", pretože niekedy mám dojem, že, niektoré dámy a páni z opozície, vás nezaujíma, že či je výsledok na konci, ale vy jednoducho máte svoj názor na vec a tento názor neustále prezentujete ako hotovú vec.
Myslel som si, že tuná odôvodnenie končí, ale mýlil som sa, pretože ďalej uvádzate dôvody, pre ktoré chcete vysloviť nedôveru ministrovi Richterovi, a to je, že nezamestnanosť síce klesá, ale pomalým tempom, že môže za to, že sú nízke mzdy na Slovensku, dokonca za regionálne rozdiely. Ďalej citujem: "Minister Richter riadi rezort... od roku 2012, ... nezamestnanosť sa na Slovensku znižuje, ale nie je to zásluha ministra; nezamestnanosť sa znižuje v celej Európskej únii." Nuž, u viacerých pánov a dám z opozičného spektra sme si už zvykli, že keď nezamestnanosť stúpa, na vine je Robert Fico a zlé opatrenia z dielne ministerstva práce, ale keď už nezamestnanosť klesá, tak sa opozícia dá do takého strohého konštatovania, že klesá, pretože máme dobrú ekonomickú situáciu v Európskej únii. Nuž, dámy a páni, zdá sa mi to, že nepoužívate rovnaký meter.
"Minister Richter hovoril," ďalej pokračuje vaša citácia, "že naša krajina je skokanom roka v znížení počtu nezamestnaných do 25 rokov. Odborníci pracujúci s týmito mladými nezamestnanými tvrdia, že počet nezamestnaných mladých ľudí v takomto rozmere je škandál." Nuž ale poďme teda na nejaké fakty a argumenty, ako zvykne hovoriť pán minister Kaliňák, pozrime, kto to hovorí. Takže v júni v roku 2010, je to obdobie nástupu Radičovej vlády, bol počet mladých nezamestnaných do 25 rokov 58 375, na konci vlády Ivety Radičovej už bol 85 793. A viete, aký je to počet v dnešnej dobe? Údaj k februáru 2017 hovorí, že počet nezamestnaných mladých do 25 rokov je na úrovni 36 287, to je pokles takmer o 50-tisíc mladých ľudí.
Pani Blahová, tomuto hovoríte škandál? Možno máte rada hit skupiny Polemic Škandál, ale poprosím vás, v budúcnosti používajte toto spojenie vtedy, kedy je to vhodné, ale nie v tomto prípade.
Ďalej pokračujem: Koncom roku 2016 bolo 137 322 osôb dlhodobo nezamestnaných. Dlhodobo nezamestnaných znamená, že sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov. V súčasnosti je to číslo ešte nižšie, je 131 544 osôb. A čo si myslíte, v apríli 2012 na konci Radičovej vlády, aké bolo toto číslo? 190 168. To znamená, že sa nám toto číslo podarilo znížiť takmer o 60-tisíc. Nuž, nedá mi, aby som nepoužil ľudový frazeologizmus, ktorý je taký vhodný na túto tému a ktorý je tak príznačný pre časť opozície, aj pre vás, pani Blahová, a ten znie: Povedala sova vrabcovi, že má veľké oči.
Mohol by som pokračovať aj v ďalších štatistikách, viaceré spomenul už pán minister Richter, ale spomeniem jún 2010: evidovaná nezamestnanosť 12,34 %, koniec Radičovej vlády 13,4 %, v súčasnosti 8,39 %, pokles o viac ako 5 percent. Štatistika mladých nezamestnaných do 29 rokov. Na konci Radičovej vlády 134 038, v súčasnosti 67 732 mladých do 29 rokov. Pokles takmer o 50 percent. Podľa Eurostatu sa nezamestnanosť na Slovensku znížila vo februári 2017 na 8,6 % a priemer eurozóny je na úrovni 9,5 percenta. Od februára 2016 sme stále pod priemerom eurozóny a postupne sa od neho vzďaľujeme. Nezamestnanosť mladých do 25 rokov od apríla 2012 poklesla až o 15,8 percentuálneho bodu a len pre ilustráciu, v apríli 2012 bola na úrovni až 35 percent.
Ruka v ruke s nezamestnanosťou treba hovoriť aj o zamestnanosti a dúfam, že, dámy a páni, nikoho nemusím presviedčať, že Slovensko má historicky najvyššiu mieru zamestnanosti. A môžeme urobiť porovnanie medzikvartálne alebo medziročné, napríklad medziročné porovnanie štvrtého kvartálu 2015 so štvrtým kvartálom 2016 stúpla zamestnanosť na Slovensku o 2,6 percentuálneho bodu a znamenalo to piaty najvyšší rast v Európskej únii. Od januára 2013 sa zvýšil počet riadne pracujúcich o 198 258, je to údaj Sociálnej poisťovne, a v roku 2016 pribudlo viac ako 63 500 nových riadnych zamestnancov, de facto nových pracovných miest. Mnohí možno viete, že cieľom vlády v národnej stratégii zamestnanosti je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť v kategórii 20- až 64-ročných na úrovni 72 % a už koncom minulého roka bola zamestnanosť v tejto kategórii na úrovni 70,3 percenta.
Od apríla 2012 poklesol počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov o približne 50,7 percenta. Pokračuje aj priaznivý vývoj v kategórii dlhodobo nezamestnaných nad 4 roky, vo februári 2017 ich bolo 60 369, medziročný pokles bol 11 676 osôb. Znižovaniu počtu dlhodobo nezamestnaných bezpochyby pomáhal od začiatku roka 2015 aj súbeh mzdy a hmotnej núdze a osobitného príspevku, ktorý využilo už viac ako 30-tisíc ľudí. S týmto súvisí aj pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, v septembri 2016 sa ich počet po dvanástich rokoch dostal konečne pod hranicu 100-tisíc, aktuálne máme 96 506 poberateľov pomoci.
Mám tu prognózy Inštitútu finančnej politiky a Národnej banky Slovenska v otázkach zamestnanosti, kedy rok 2017 by mal byť rast 1,8 až 2 %, v roku 2018 1,1 až 1,2 %, v roku 2019 na úrovni 0,9 percenta. Čo sa týka nezamestnanosti, tá by podľa týchto inštitútov mala v tomto roku dosiahnuť hranicu 8,4 %, v nasledujúcom roku niekde hranicu medzi 7,6 až 7,7 %, v roku 2019 6,9 až 7,1 percenta.
Nedá mi nespomenúť aj najdôležitejšie opatrenia od roku 2012 a ja za najdôležitejšie považujem zmeny v Zákonníku práce v prospech zamestnancov. Pamätám si, keď sme v minulom volebnom období schvaľovali Zákonník práce, mnohí poslanci vtedajšej opozície, hlavne zo strany Sloboda a Solidarita, kričali, že to bude viesť k zániku mnohých pracovných miest, nebudú vznikať nové pracovné miesta, že krivíme pracovný trh. Ale našťastie, nič z toho sa nenaplnilo a nezamestnanosť klesá a nové pracovné miesta vznikajú.
Keď sme pri Zákonníku práce, chcem poďakovať pánovi ministrovi Richterovi aj za to, že nám dovolil, aby sme, a umožnil stretnúť sa na tripartite s odborármi a hlavne zamestnávateľmi, aby sme dokázali presadiť náš návrh zákona, za čo patrí vďaka najmä pánovi poslancovi Podmanickému, ale aj ďalším kolegom zo Slovenskej národnej strany a MOSTU – HÍD, a dneska sme zmenili Zákonník práce, ktorý zakazuje predaj v maloobchode počas dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, dokopy 15,5 dňa.
Naša krajina sa aj v európskom meradle stála príkladom best praktices projektov na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí. Keď sme my zlí, akou optikou sa môžeme pozerať na vás, dámy a páni z vtedajšej opozície? Mám na mysli najmä zástupcov a predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita a štvorku z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.
Od novembra 2013 si môžu zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú dlhodobo nezamestnaného, uplatňovať odvodovú úľavu. Za takéhoto zamestnanca platia 12 mesiacov iba sociálne odvody vo výške 1,05 % z jeho hrubej mzdy, inak by platili viac ako 35 percent. Okrem podpory v zamestnanosti je tu snaha zlepšovať životnú úroveň ľudí aj razantnejším zvyšovaním minimálnej mzdy, pamätáte si, že najskôr to bolo o 28 eur, potom 25 eur a v tomto roku o 30 eur, a ja sa už teším, kedy minimálna mzda bude začínať číslicou 5.
A posledná vec, ktorá tu ešte dnes neodznela, pomer medzi čistou minimálnou mzdou a čistou priemernou nominálnou mzdou, takzvaný Kaitzov index, už dosahuje úroveň 52 %, pričom v roku 2012 to bolo iba 45 percent. Treba pripomenúť, že Európsky výbor sociálnych práv dlhodobo odporúča, aby minimálna mzda v čistom vyjadrení dosahovala aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy, k čomu sa postupne aj dostávame.
Ďalej ma dosť prekvapilo výčitka opozície a hlavne predkladateľov ohľadne nízkych miezd. Citujem: "Nízke mzdy sú výsledkom dlhoročnej politiky ministra Richtera." Dámy a páni, myslím si, že tomuto tvrdeniu už nemôžu chápať ani redaktori a čitatelia Denníka N, teda tí redaktori, ktorí politikov zo SMER-u – sociálna demokracia priam nenávidia. Minimálnu mzdu predsa každoročne zvyšujeme, aj tak dávame týmto určitý tlak na rast miezd, a predsa, nechcem vás školiť, ale vláda je zodpovedná za mzdy len štátnych a verejných zamestnancov, ja si neviem predstaviť, že by som môjmu asistentovi, ktorý je zároveň majiteľ firmy, povedal, že prosím ho, aby tento mesiac dvihol mzdu svojich zamestnancov o 50 alebo 100 eur.
Ďalšia výčitka, pre nízke mzdy ľudia utekajú do zahraničia. Nuž, je pravda, tento stav mňa osobne neteší, ale svojím spôsobom je to aj výdobytok novembra ´89, kedy sme získali slobodu a slobodu pohybu a naozaj sa to ešte viacej prehĺbilo, keď sme vstúpili do Európskej únie a do schengenského priestoru a dneska je oveľa jednoduchšie získať si prácu v zahraničí, najmä v štátoch Európskej únie. Ale je zaujímavé, že aj Slovenská republika sa stáva zaujímavá z hľadiska zamestnanosti a možno aj miest pre viaceré štáty Európy. Možno sa budete smiať, keď spomeniem Rumunsko, Bulharsko, Ukrajinu alebo bývalé štáty Juhoslávie.
Ďalšia výčitka na ministra Richtera sú regionálne rozdiely. Ak dovolíte, nepatrí to pod priamu gesciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a preto sa k tejto problematike vyjadrovať nebudem.
Už na záver tohto môjho polčasu spomeniem asi toľko, že argumenty v oblasti nezamestnanosti, nízkych miezd a ďalších vecí, mám dojem, že predkladatelia si strelili do vlastného kolena.
Prejdem k tej druhej téme, tá sa týka odobratia či neodobratia akreditácií v resocializačnom stredisku Čistý deň. Hneď na úvod chcem povedať, že sa nepovažujem za odborníka na problematiku, ktorá sa venuje ochrane detí a mladistvých. To však neznamená, že nemám na toto svoj vlastný názor a že nemôžem používať zdravý rozum. Mojou snahou a snahou všetkých nás by malo zistiť, na ktorej strane je pravda. Kto je v tejto kauze ten, ktorý ubližuje, a kto sú tí, ktorým je ubližované. Ale rozoznať dobro od zla je čoraz náročnejšie aj pre časté zmeny názorov, postojov a výpovedí od zainteresovaných. Mám však pocit, že hneď v úvode, ako vznikla kauza Čistý deň, nebola táto téma uchopená po odbornej stránke, ale bola uchopená výsostne politicky. K tomu konštatovaniu ma vedie blog pani poslankyne Natálie Blahovej.
Teraz by som sa venoval tomu, čo vychádzalo zo zistení a prečo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo o neodobratí akreditácií. Po a) Krajská prokuratúra v Trnave, po b) súdy, a mám na mysli najmä trinásť rozhodnutí súdov, či už okresných alebo krajských, ktorými súdy nevyhoveli návrhom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na nariadenie neodkladného opatrenia. A po c) rodičia a blízke osoby klientov resocializačného strediska vyhlásili, že ich deti nie sú v ohrození zdravia či života.
Spomeniem aj otvorený list rodičov, na základe ktorého ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo stretnutie rodičov s členmi akreditačnej komisie. To sa udialo 30. septembra minulého roku. Ministerstvo sa takisto obrátilo na prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a prezident Policajného zboru informoval, že bolo podané trestné oznámenie. Na základe procesných úkonov bolo začaté trestné stíhanie za tri trestné činy, ktoré sa mali odohrať v rokoch 2014 – ´15. Ministerstvo sa ďalej obrátilo aj na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ktoré však informovalo, že je nepravdepodobné, že vyšetrovanie bude ukončené do konca roka 2016.
7. decembra minulého roku sa ministerstvo obrátilo na Generálnu prokuratúru a podľa mňa jej závery považuje ministerstvo za zásadné pre ďalšie rozhodovanie vo veci zrušenia akreditácie. Generálna prokuratúra konštatuje, že prokurátori krajskej, okresnej prokuratúry vykonali v Čistom dni previerku, pričom z preskúmaných podkladov a osobných rozhovorov s chovancami neboli zistené skutočnosti, ktoré by viedli k prijatiu opatrenia prokurátora.
Teraz odbočím a vrátim sa k utorňajšiemu zasadnutiu a rokovaniu nášho zahraničného výboru, kedy sme rokovali o vyjadrení nedôvery pánovi ministrovi Richterovi. Pani poslankyňa Blahová ma obvinila z toho, že keď teda túžim poznať pravdu, prečo som priamo nenavštívil resocializačné stredisko Čistý deň v Galante a prečo som priamo na mieste činu nehľadal pravdu. No už na môj argument, že tam nebola ani verejná ochrankyňa práv pani Dubovcová, už nijako nereagovala. A, pani poslankyňa Blahová, prečo by som mal chodiť do resocializačného strediska Čistý deň? Aby ste ma potom podrobili mediálnemu lynču ako môjho kolegu Erika Tomáša?
Panie poslankyne, páni poslanci, zdá sa vám nezvyčajné, že ministerstvo viacej dôverovalo informáciám z Generálnej prokuratúry, informáciám z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave než informáciám z blogu pani poslankyne Blahovej? Lebo mne určite nie. Navyše Generálna prokuratúra uistila ministerstvo, že prokuratúra konala a koná, preveruje podozrenia z trestnej činnosti, ale doposiaľ skutočnosti prezentované v médiách neboli dokazovaním preukázané.
Dámy a páni, možno si to ani neuvedomujete, ale rozdúchaním vášní a emócií, ktoré ste do tejto problematiky vniesli, ste nepremyslene zasiahli do systému. Napríklad v Zlatých Moravciach máme reedukačné centrum, je to štátne zariadenie, ak sa nemýlim, pre dievčatá staršie ako 13 rokov a slobodné mamičky. Do tohto a ďalších podobných centier prichádzajú mladiství s ťažkými poruchami správania. Poznám ľudí, ktorí pracujú v tomto centre, a tí mi potvrdili, že každý klient je svojím spôsobom individuálny a potrebuje individuálny prístup. Tie dievčatá, nechcem sa ich dotknúť, sú schopné za pár eur, niekedy aj krabičku cigariet urobiť takmer čokoľvek. Sociálni pracovníci naozaj majú strach ďalej pracovať v tejto sfére, lebo čo keď sa nejaká chovankyňa rozhodne pomstiť sa a napíše list pani poslankyni Blahovej, v ktorom ich krivo obviní z niečoho, čo nespáchali? Pracovníci sa boja škandalizácie. Kto by sa nebál? Niektorí sa boja robiť nepopulárne rozhodnutia, a to sú tresty a sankcie, veď tie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a samotnej prevýchovy. A tresty ako dlhšie pracovať alebo zákaz pozerať televízor sú podľa mňa úplne normálne. A to, čo povedal pán Galko, mlátenie hokejkou, tak samozrejme, ak by sa to preukázalo, tak to odsudzujem a určite to normálne nie je.
Pani poslankyňa Blahová v úvode hovorila o morálnom rozvrate na ministerstve. Nuž ja mám tiež dojem z morálneho rozvratu, ale nie na ministerstve, ale v spoločnosti. A spôsobujete to vy, pani poslankyňa Blahová, aj všetci okolo vás, a to tým, čo stvárate. Nechcel som spomínať dve medializované slečny, ale v krátkosti to urobím. Slečna Tamara, ktorá spomínala, že dostala odmenu 5-tisíc eur za to, že bude vypovedať na Generálnej prokuratúre v neprospech Čistého dňa, priznala, že podala trestné oznámenie na svojho vychovávateľa, lebo bola na neho nahnevaná a chcela sa mu pomstiť. Vy si neuvedomujete, že toto môže spustiť obrovskú lavínu? Ďalšia medializovaná slečna, slečna Simona tiež zmenila pôvodnú výpoveď, či už to bolo na základe spomínaných 5-tisíc eur alebo na základe niečoho iného, nechám na zvážení každého z vás. Ale verím tomu a verím tej komunikácii s pánom poslancom Kollárom, predstaviteľom netradičnej slovenskej rodiny, a verím tomu preto, lebo túto komunikáciu sám priznal.
Dámy a páni, pokúsme sa v tejto kauze, ktorá traumatizuje spoločnosť, zachovať si aspoň istý nadhľad a aspoň kúsok zdravého rozumu. Ak by sa ukázalo, že došlo k porušeniu zákona, a to buď násilím páchanom na mladistvých, alebo nebodaj sa dokáže sexuálne zneužívanie a bude naplnený dôvod na zrušenie akreditácie, budem medzi prvými, ktorý povie ministrovi Richterovi, že je nevyhnutné pristúpiť k odobratiu akreditácie pre resocializačné stredisko Čistý deň v Galante. Ale ako ho poznám a myslím si, že Jána Richtera poznám veľmi dobre, pretože obaja máme korene v okrese Zlaté Moravce, nebude to nutné a on bude konať bez toho, aby ho k tomu museli vyzývať nejakí Kéryovci alebo nejaké Blahové.
Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis