Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2016 o 16:17 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 16:17 - 16:19 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ďakujem za slovo. Nuž, pán poslanec, včera sa ste sa viackrát dotkli, aj dnes, poslanca Budaja. Tiež si myslím, že nie je správne, ak predkladáme v Národnej rade Slovenskej republiky zákony, ktoré ešte viacej majú polarizovať spoločnosť. Mám na mysli jednak zrušenie Mečiarových amnestií alebo snahu o tom, aby bol 21. august Pamätným dňom Slovenskej republiky.
Viete, čo ma vyrušilo najviac na vašom príhovore? Keď ste si dovolili povedať, že v súčasnosti máme väčšiu totalitu ako v časoch Slovenského štátu, satelitu Nemecka, nacistického Nemecka, ako ste sám správne uviedli. Nuž, máte dojem, že nakladáme ľudí do dobytčích vagónov a posielame ich na smrť? Alebo že dávame strieľať do ľudí? Alebo že ich perzekvujeme len na základe iného názoru, inej farby pleti, vierovyznania či orientácie? No, myslím si, že určite nie.
Viackrát ste hovorili o tradičnej rodine, hodnotách, odkaze na cyrilo-metodskú tradíciu. A chcem vám povedať, že to všetko, čo ste hovorili, je blízke aj mne a ubezpečujem vás, že aj mnohým členom či sympatizantom strany SMER – sociálna demokracia, ale na rozdiel od vás sa vieme o ľuďoch, ktorí sú inak orientovaní, vyjadrovať oveľa, oveľa slušnejšie.
Pán poslanec, ja vôbec nechápem, čo vás vedie k takej nenávisti k Európskej únii? Viackrát ste povedali nepravdu o tom, že táto vláda je servilná k Európskej únii. Nie je to pravda. Konkrétny príklad, povinné kvóty. Hlavne vďaka nám a tým, že sme dokázali presvedčiť ostatných kolegov z V4, sú povinné kvóty mŕtve.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2016 18:31 - 18:33 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Uhrík, ja si vôbec nemyslím, že vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo akousi kolóniou. A musím síce priznať, že vstupom do Európskej únie sme sa vzdali časti suverenity, ale to nielen Slovensko, ale všetky krajiny, ktoré do Európskej únie predsa vstúpili. Vôbec si nemyslím, že jediným lákadlom Slovenska alebo ľudí žijúcich na Slovensku je benefit nejakého možnosti..., a možnosti čerpania európskych financií, eurofondov, ale je to napríklad voľný pohyb osôb, tovarov. Dúfam, že vás nemusím presviedčať o výhodnosti schengenského priestoru. Dokonca si dovolím tvrdiť, že nič lepšie sa Slovensku nemohlo stať ako to, že sme pred časom prijali spoločnú európsku menu euro.
S čím môžem súhlasiť, je to, že ste kritizovali privatizáciu strategických podnikov, a to hlavne z obdobia druhej Dzurindovej vlády, ale predsa vy viete, že SMER - sociálna demokracia aký má dlhodobo názor na privatizáciu a ako, ako sme ju kritizovali, ako sa jej bránime, aký máme záujem posilňovať vplyv štátu v strategických podnikoch Slovenska.
Potom ste sa dotkli otázky zahraničných investorov. Prosím vás, ktorý slovenský podnikateľ by dokázal vytvoriť také množstvo pracovných pozícií a dlhodobo ich udržať ako trebárs Volkswagen, Kia či nebodaj prichádzajúci Jaguar Land Rover. Myslím si, že moderný politik 21. storočia by sa nemal riadiť heslom "Cudzie nechceme a svoje si nedáme". Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.9.2016 16:14 - 16:16 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 166 z 2. augusta 2016 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a zahraničnému výboru. Za gestorský výbor určil zahraničný výbor.
Ústavnoprávny výbor uznesením z 5. septembra 2016 č. 38 a zahraničný výbor Národnej rady uznesením zo 6. septembra 2016 č. 22 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej a rozhodli, že predmetná dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s predmetnou dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej bola schválená uznesením zahraničného výboru Národnej rady č. 26 zo 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.9.2016 16:06 - 16:09 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 158 z 21. júla 2016 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a zahraničnému výboru. Za gestorský výbor určil zahraničný výbor Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor uznesením z 5. septembra 2016 č. 37 odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy a rozhodol, že predmetný protokol je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Zahraničný výbor rokoval 6. septembra 2016 o predmetnom návrhu, ktorý neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že tento protokol je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (tlač 152a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady č. 25 zo 6. septembra 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predsedajúci, spoločná správa. Prosím, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2016 15:43 - 15:45 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, pred začatím schôdze sa ma jeden redaktor opýtal, že či si myslím, že tie dôvody, ktoré boli povedané, sú dostatočné na to, aby minister vnútra a zároveň podpredseda vlády Slovenskej republiky odstúpil. Na to som mu ja odpovedal, že ak to budú tie dôvody, s ktorými prišla opozícia na predchádzajúcej schôdzi, tak na to dôvod nevidím.
Bohužiaľ, aj vaše vystúpenie sa stalo len jednou povinnou jazdou, v ktorej ste takmer nič nepovedali. Hyperbolizácia, teda zväčšovanie, zveličovanie hypotézy, rôzne dohady, domnienky, ale to je málo, to je naozaj veľmi málo.
Pani poslankyňa, skúsim vám uviesť jeden príklad z vášho života. Priezvisko Belošovičová patrilo vám? (Reakcia poslankyne.) Však ja sa len pýtam. Ak vám patrilo, tak v roku 2006 ste boli hovorkyňou starostu Starého Mesta pána Čiernika. Tento istý pán starosta bol veľkým priateľom so starostom Rače, ktorý bol obvinený z prijatia úplatku a ďalších vecí. Vtedy sedel na stoličke ministra pán Lipšic, záhadne sa nič nevyšetrilo. Ja mám teraz prísť s vašou optikou a ja mám tvrdiť, že vy ste napomáhali organizovanému zločinu? No nebudem to robiť, lebo je to málo, pani poslankyňa. (Potlesk.) A budem korektný k vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 13:23 - 13:25 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis

10.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť a zahraničnému výboru. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením zo 7. júna 2016 č. 12 odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom súhlas.
Zahraničný výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh, predložený návrh na uznesenie nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Gestorský výbor neschválil ani spoločnú správu. Gestorský výbor uznesením č. 15 ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu vo výboroch a predložiť návrh na uznesenie Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 15:24 - 15:26 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec, jeden slovenský spisovateľ Jozef Ignác Bajza napísal román, že René mládenca príhody a skúsenosti. Vy ste nám tiež porozprávali mnohé vaše príhody a skúsenosti aj zo stretnutia s pánom ministrom Kaliňákom, niektoré boli pútavé, niektoré menej a snažili ste sa ich aj citovo podfarbiť. Len potom, čo vás poznáme, mi je čudné, že ste ešte vôbec nepredložili žiadny obrazový alebo aspoň minimálne zvukový záznam zo stretnutí s pánom ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.
Pán poslanec, mrzí ma, ale viackrát ste klamali vo svojom vystúpení či už na maličkostiach alebo na veľkých veciach, neviem, či úmyselne alebo jednoducho z neznámych dôvodov, nechám to na vašom svedomí a na úsudku občanov Slovenskej republiky. Na tých maličkostiach. Napríklad tvrdili ste, že bol odsúdený za úplatkárstvo - za jabĺčka, víno - nejaký futbalový tréner z Dunajskej Stredy. Nebol to žiaden futbalový tréner, bol to funkcionár Slovenského futbalového zväzu Vladimír V.
Zrazu bez akéhokoľvek dôkazu ste obvinili ministra vnútra Kaliňáka z toho, že je spolumajiteľom bytového domu Bonaparte. O chvíľu ste prišli s inou hypotézou, že kvôli tomu, že nejakým spôsobom chráni pána Bašternáka, tak ako províziu alebo úplatok dostal jeden z bytov v tomto bytovom dome Bonaparte. Takže protirečíte si. Sú to dve hypotézy postavené na vode.
Poviem vám logiku vášho uvažovania. V roku 2011 bolo na vratke DPH istému podnikateľovi vrátené 3,6 milióna eur za vlády Ivety Radičovej a ministrom vnútra bol pán Lipšic. Podľa vašej logiky by som ho mal obviniť z toho, že on je za to zodpovedný. To je vaša logika, moja nie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 12:16 - 12:18 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, povedali ste, že strana SMER - sociálna demokracia je odkázaná na príspevky od ľudí, ktorých ste nazvali obchodníkmi. No chcem vám pripomenúť, že v roku 2012 získala naša strana viac ako 44 %. V nedávno konaných voľbách sme získali 28,28 % a určite si uvedomujete, že v tom minulom období sme získali od štátu, teda legálne, veľmi slušnú sumu finančných prostriedkov a takisto to bude aj v tomto volebnom období. Takže mýlite sa, keď tvrdíte, že sme odkázaní na nejaké iné finančné prostriedky.
Čakal som, že sa dotknete aj témy akejsi demokracie spoločnosti. Chcem vám povedať, že v roku 1989, kedy ste boli vy s pánom Kňažkom tribúnom ľudu, som mal jedenásť rokov a pamätám si len to, že som mal vďaka svojim rodičom veľmi pekné a šťastné detstvo, navyše sme bez problémov mohli trebárs aj do kostola chodiť. Ale ako vyštudovaný historik viem, že obdobie bývalého režimu je spájané s veľmi nepeknými praktikami a mnohým ľuďom sa žilo ťažko.
Ale vadí mi to, že hovoríte o tom, že dneska už nie je ľavica a pravica, ale sú to ľudia, ktorí sú na tej vašej strane nejaký občiansky a demokratický princíp proti tým, ktorí sú vo vládnej koalícii, ku ktorým sa zaraďujem aj ja, a nazvali ste ma, že sme tí, ktorí kazia charakter krajiny, sme kriminálnici, a použili ste aj ďalšie slová, ktoré nechcem. Takže vadí mi, že vy polarizujete spoločnosť, pán poslanec.
Prial by som si, aby toto bol súboj hodnôt, demokratický súboj opozície a koalície, ale obávam sa, že aj vy ste nastavili úroveň nejak inak, ako by sme si v Národnej rade Slovenskej republike... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis