Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2017 o 14:31 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 14:31 - 14:32 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Rajtár, pán predseda vlády vám na rovinu povedal, že nemáte žiadne právo na to, aby ste moralizovali, a ja sa k jeho slovám pridávam.
Vypočuli ste si obvinenia v priamom prenose z očí do očí. Obvinenie z toho, že ste naviedli svojho asistenta Filipa, v tom čase zamestnanca Tatra banky, aby spáchal trestný čin a porušil bankové tajomstvo. Na toto obvinenie ste nepovedali ani slovo. Z vašej strany nezaznela žiadna reakcia. Namiesto toho ste si opäť zobrali slovo, postavili ste sa za rečnícky pult a do nemoty ste opakovali svoje často, musím povedať, že pseudoargumenty. Toto podľa mňa dokáže len človek, ktorý má hrošiu kožu.
Skryt prepis
 

29.11.2017 9:51 - 9:54 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady informáciu o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch a návrhy na ďalší postup.
Národná rada uznesením č. 871 z 12. októbra 2017 pridelila predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a zahraničnému výboru. Výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a zahraničný výbor prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Gestorský výbor nerokoval o spoločnej správe, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma poveril, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup. Vzhľadom na uznesenia výborov, ktoré návrh zákona prerokovali a ktoré odporúčajú Národnej rade návrh zákona schváliť, odporúčam Národnej rade, aby po rozprave rozhodla o všetkých podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v časti IV informácie, spoločne o bodoch 1 až 47 a nakoniec o návrhu zákona ako celku.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2017 9:03 - 9:05 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, zahraničný výbor ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k tomuto návrhu.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra č. 719 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2017 12:56 - 12:57 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Budaj, keďže ste tú drvivú väčšinu diskusie neboli prítomný v sále, zrejme ste nezaregistrovali ponuku pána poslanca Podmanického, ktorý povedal, že ak by sa našla čo len malá vôľa na pokračovanie v tejto diskusii, tak sú predkladatelia ochotní diskusiu prerušiť a vrátili by sme sa k tomuto bodu až po voľbách do vyšších územných celkov, aby nás nikto nemohol obviňovať z toho, že ide o nejaký účelový návrh, ktorý má za cieľ zvýhodniť kandidátov SMER - sociálna demokracia na županov. Ale ja si myslím, pán poslanec, že ani vy a ani vaši kolegovia nebudete ochotní túto ponuku prijať, pretože by vás tieto argumenty mohli vyzliecť donaha. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 16:32 - 16:33 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Krajniak, viackrát ste zdôraznili, že strana SMER - sociálna demokracia, ako aj strana Sloboda a Solidarita sú proti tomuto zákonu a de facto, že sme proti tomu, aby si zamestnanci mohli viac zarobiť. Čo sa týka vášho tvrdenia v súvislosti so stranou SMER - sociálna demokracia, mi to príde ako zlý vtip. Chcem vám pripomenúť, kto neustále zvyšuje minimálnu mzdu, kto hovorí o lepšom postavení odborov, kto menil Zákonník práce v prospech zamestnancov? No predsa bola to strana SMER - sociálna demokracia.
A čo sa týka samotného návrhu zákona, ktorý predkladajú pán poslanec Beblavý a pán poslanec Mihál, ja som už vo svojom vystúpení povedal, že tá myšlienka je veľmi dobrá a že ju podporujem, ale cesta, ktorou sa predkladatelia vydali, nie je podľa mňa správna. Už som to viackrát, tie moje dôvody, uviedol.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 15:54 - 15:56 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Dostál, nevystupoval som za poslanecký klub, takže to je jedna nepresnosť. A ani som vo svojom vystúpení nesnažil sa nejakým spôsobom hovoriť o znížení DPH, hovoril som hlavne o tom odvodovom zaťažení. A moja otázka smerovala k predkladateľovi, že či si myslí, že keby vláda v budúcnosti pristúpila k zníženiu tohto odvodového zaťaženia, že či je presvedčený o tom, že by sa to automaticky premietlo do vyšších platov u zamestnancov.
Pani poslankyňa Kiššová, ja som konkrétne pomenoval jednu vec, ktorú ste, ktorú som čítal vo vašom článku, a to, že ste tvrdili, že zamestnávateľ a zamestnanec majú na pracovnom trhu rovnako silnú pozíciu. Ja z vlastnej skúsenosti a zo skúseností mnohých ľudí o tomto presvedčený nie som vôbec, práve naopak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 15:37 - 15:51 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec, napriek tomu, že naša politická orientácia aj svetonázor je zjavne odlišný, a keď aj sa zhodneme na nejakom riešení nejakého problému, tak tá cesta a spôsob riešenia je podstatne odlišná, napriek tomu si dovolím povedať, že vy aj pán poslanec Mihál patríte k poslancom, ktorí v pléne Národnej rady Slovenskej republiky sa snažia vystupovať vecne a odborne, až na to, že pán poslanec Mihál sa v poslednej dobe niekedy nechá uniesť zbytočnými emóciami.
Predkladaný návrh zákona je príkladom toho, aký právny nezmysel môže vzniknúť z dobrej myšlienky. Keď som si pripravoval toto moje vystúpenie, tak kládol som si otázku, že aký motív vás viedol k predloženiu novely zákona. Pohrával som sa s myšlienkou, že by to mohol byť populizmus politikov, ale nepatríte v mojich očiach k politikom, ktorí razia populistické tendencie. Možno som sa pohrával s myšlienkou, že chcete si urobiť nejakú PR akciu pred tým, aby ste sa zviditeľnili pri zakladaní novej politickej strany. Pohrával som sa aj s myšlienkou, že by mohlo ísť o neznalosť rezortnej legislatívy, ale keďže vy ste bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a pán poslanec Mihál dokonca bývalý minister tohto rezortu, tak tiež sa mi to nezdá veľmi pravdepodobné. A tá štvrtá myšlienka je, že či vám nejde o to, aby ste mohli poukazovať na to, že vládni poslanci nepodporili tento váš skvelý návrh, ktorý má pomôcť zamestnancom.
Podľa mňa je takto predložený návrh zlý. Ešte by som dokázal pochopiť, že takúto povinnosť chcete natlačiť do Zákonníka práce, ale čo hľadá povinnosť zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky voľného pracovného miesta v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, to ani pri najlepšej vôli pochopiť nedokážem. Ja vám odcitujem § 1 zákona, ktorý definuje zámer a ciele tohto zákona, citujem: "Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania."
Takže ak by to tak malo byť, bude teda inzerát bez udania výšky mzdy formou nelegálneho zamestnávania? Zrejme nie, to by bolo skutočne absurdné a nič také nevyplýva ani z vašej dôvodovej správy. Chápem, že v tomto zákone ste našli § 4, ktorého názov znie Ponuka práce, ale, páni, tento paragraf má v tomto zákone úplne iný účel a súvisí vyslovene s odhaľovaním tzv. čiernej práce.
Pán poslanec Beblavý, keď ste boli štátnym tajomníkom, tak vaše ministerstvo v dôvodovej správe tento paragraf zdôvodnilo takto, citujem: "Účelom § 4 je zabrániť nelegálnemu poskytovaniu prác osobami, ktoré túto činnosť propagujú alebo zabezpečujú prostredníctvom informačných prostriedkov."
Aby sme sa vyhli nejakým nejasnostiam, uvediem príklad. Napríklad keď niekto napíše, že hľadá živnostníka, ale podľa popisu práce je zjavné, že to má byť zamestnanec. Ak inšpektorát takúto firmu nájde, pôjde o nelegálne zamestnávanie. Pretože ak niekto má mať pracovnú zmluvu, lebo vykonáva závislú prácu podľa § 1 Zákonníka práce, ale túto prácu vykonáva ako živnostník, ide o nelegálne zamestnávanie, resp. o nelegálnu prácu.
Ale opakujem to, čo som sa pýtal pred chvíľou, naozaj chcete, aby nezverejnenie mzdy alebo jej nedodržanie pri samotnom nábore bolo kvalifikované ako nelegálne zamestnávanie? Lebo si myslím, že o to vám nejde.
Na základe konzultácií, ktoré som z vlastnej iniciatívy absolvoval na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, sa domnievam, že ak už toto ustanovenie niekam patrí, tak je to buď priamo Zákonník práce, a to kompletne, s tým, že pokuty by boli ustanovené v zákone o inšpekcii práce, alebo v kombinácii so zákonom o službách zamestnanosti, ktorého v deviatej časti sa priamo už dnes nachádzajú povinnosti zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky zamestnania. Sú tam niektoré antidiskriminačné ustanovenia počínajúc § 62. Ak teda v § 62 ods. 2 definujeme, aké ponuky zamestnania zamestnávateľ nesmie zverejňovať, pokojne môžeme definovať, aj aké náležitosti ponuka mať musí, a to aj nad rámec zverejňovania takejto ponuky prostredníctvom úradu práce.
Páni predkladatelia, ešte za väčšiu chybu však považujem, ako ste povinnosť zamestnávateľa naformulovali. Domnievam sa, že takáto všeobecná a nekonkrétna formulácia umožní nepoctivým zamestnávateľom vyhýbať sa zverejneniu skutočnej mzdy, ktorú má zamestnanec poberať od prvého dňa nástupu do zamestnania. Pojem "mzdové podmienky" totiž zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedefinuje. Takže v inzeráte zamestnávateľ napíše, že ponúka mzdu až do 800 eur. Podľa mňa tak splní vašu požiadavku, že musí zverejniť údaje o odmene. A pri pohovore sa uchádzač o pracovné miesto dozvie, že je v tom zarátaný bonus za dochádzku, bonus za vernosť, nárokovateľný až po nejakom čase, bonus za vysokokvalitné plnenie pracovných úloh podľa osobného ohodnotenia zo strany niekoho a nejaký výkonnostný bonus, prípadne ešte nejaké príplatky za prácu počas víkendov a cez noc. A keď ten človek ochorie, automaticky príde o bonus za dochádzku, keď nezostane aspoň dva roky, príde o bonus za vernosť, keď mu nevyjde nočná zmena, tiež príde o príplatok a tak ďalej atď. A vlastne jeho nástupná mzda bude teda v skutočnosti 500 eur. Samozrejme, presne takto to bude aj v návrhu pracovnej zmluvy, takže bude dodržané aj ustanovenie, že po výbere nebude mať horšie mzdové podmienky, ako boli v pracovnej ponuke.
Ak teda má mať takáto regulácia zmysel, nesmie to byť iba dymová clona, za ktorou sa potom schová všeličo, ani politické divadlo, ktoré sa oprávnene domáha zavedenie..., a ani politické divadlo a oprávnene sa verejnosť domáha zavedenia takejto povinnosti pre zamestnávateľov. A ak hovorím, že je to oprávnené, tak sa stotožňujem s tým, čo predkladatelia uvádzajú vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Nemám žiadne pochybnosti, že konkrétne skúsenosti ľudí, ktorí chodia po výberových konaniach, neraz dokazujú, že zamestnávatelia vytvárajú nekorektný tlak, aby znížili platy zamestnancov už pri ich nástupe do práce. Ľudia sú často zneistení, nepoznajú mzdové úrovne v danej oblasti a v danom odvetví, nevedia si vypýtať adekvátnu mzdu za svoju prácu, sú tlačení okolnosťami akceptovať aj neférovú ponuku. Ale najmä často strácajú čas pri hľadaní vhodného zamestnania tým, že sa až na konci pohovoru dozvedia, akú mzdu im vlastne zamestnávateľ ponúka. Pritom sa môžu dostať do situácie, že si musia vybrať z viacerých možností pohovorov v tom istom čase. A ak potom pre nízku mzdu ponuku odmietnu, nemajú už možnosť ísť na ten ďalší pohovor.
Pozorne sledujem aj kritiku takpovediac pravej časti politického spektra, napríklad som čítal článok pani poslankyne Kiššovej a musím povedať, že sú to názory dosť často odtrhnuté od reality. Tváriť sa, že zamestnávateľ a zamestnanec majú na pracovnom trhu rovnakú silnú pozíciu, nie je pravdou. Neplatí to dokonca ani v čase nedostatku pracovnej sily. Možno ešte s výnimkou vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale u väčšiny rozhodne nie. O tom ma presviedčajú konkrétne skúsenosti konkrétnych ľudí. Som presvedčený, že zverejňovanie skutočných ponúkaných miezd je nástroj, ktorý prispieva k väčšiemu tlaku na lepšie odmeňovanie zamestnancov. Sme rozhodne v situácii, kedy vyššie platy sú aktuálnou a oprávnenou požiadavkou, ktorá má racionálny základ nielen z hľadiska pozitívnych dopadov, ale aj z hľadiska možností hospodárstva. Vážim si každého zamestnávateľa, ktorý ku svojim zamestnancom pristupuje férovo, a nepochybujem, že takýto zamestnávateľ nemá problém zverejniť reálnu mzdovú ponuku vo férovej a zrozumiteľnej podobe.
Priznám sa, že, dámy a páni, dosť často chodím na rôzne kultúrno-spoločenské podujatie najmä v okresoch Levice, Zlaté Moravce, Nitra a ešte nedávno malo Slovensko dva veľké problémy, a to vysokú nezamestnanosť a nízke mzdy. Som rád, že jeden z týchto problémov je nateraz vyriešený a pracovné príležitosti vznikajú a nezamestnanosť klesá, žiaľ, otázka nízkych platov rezonuje našou spoločnosťou naďalej. A preto si myslím, že naozaj nastal čas, aby zamestnávatelia zvýšili svojim zamestnancom mzdu.
Pán poslanec Beblavý, chcem sa vás opýtať, vy si myslíte, že ak by naozaj vláda pristúpila k zníženiu daňového, ale v tomto prípade najmä odvodového zaťaženia, že by to automaticky viedlo k zvýšeniu platov pre zamestnancov? Lebo ja tým nie som si až tak veľmi istý.
Na záver, páni predkladatelia, berúc do úvahy vaše pôsobenie vo vedení rezortu práce, ma neprekvapuje, že ste predložili návrh, ktorý je podľa mňa síce peknou, ale zároveň falošnou návnadou zakladateľov novej politickej strany. Keď si len spomeniem, aký Zákonník práce ste, pán Mihál, predložili, keď ste boli ministrom, a za aký ste, pán poslanec Beblavý, hlasovali, keď ste boli vládnym poslancom, aké nevýhodné podmienky pre zamestnancov ste v ňom nastavili, ako ste trestuhodne znevýhodnili zamestnancov a ako ste ich obrali o reálne možnosti presadzovať svoje požiadavky na lepšie pracovné podmienky, nemôžem tento váš krok vnímať ako úprimnú snahu podporiť pracujúcich.
Snažil som sa vyjadriť vecne, ak som niekedy odbočil, tak sa za to ospravedlňujem. A na záver poviem, že so zámerom súhlasím, ale podporím návrh, ktorý očakávam zo strany vlády a ktorý, ako verím, skutočne v reálnom živote zabezpečí povinnosť zamestnávateľov férovo informovať o ponúkanej mzde.
Ďakujem pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2017 18:25 - 18:26 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak som sa dozvedel teda od vás, že vy rozoznávate dva druhy zlodejov, to sú malí zlodeji, to sú asociáli a Rómovia, a veľkí zlodeji, to sme my politici zo štandardných strán, teda najmä tých vládnych. Zaujímavá, zaujímavá téza.
Pán poslanec, vy veľmi často rozprávate o rómskej problematike, ale môžete my teda povedať konkrétne, čo v banskobystrickom kraji, kde máte svojho predsedu, čo ste konkrétne niečo pozitívne urobili s rómskou otázkou? Môžete mi povedať nejaké konkrétne kroky? Bude ma to veľmi zaujímať.
A, viete, vy mi pripadáte ako lekár, za ktorým príde pacient, a ten ho pošanuje, povie mu všetko, ale recept mu zabudne podať. Na toho sa mi podobáte, na takého lekára.
A posledná vec. Viete čo? Vy sa pasujete za vzor najmä pre mladých ľudí. Ale aký ste vy vzor? Chlap, hrdina alebo dub?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 6:50 - 6:52 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Vašečka, ja ťa považujem za jedného seriózneho a slušného človeka a naozaj ma veľmi nemilo prekvapilo, keď si vystúpil a povedal si, že nie, že sme len fašisti a že ti pripomíname fašistov, ale že sme horší ako fašisti. Ja si dovolím dať ti krátke školenie. Fašizmus je krajne pravicová ideológia, extrémistická, ktorá vznikla v 20. rokoch v Taliansku. Hlavní predstavitelia Benito Mussolini, Palmieri, Gentile. V dvadsiatom prvom si Mussolini založil fašistickú stranu, o rok neskôr, v dvadsiatom druhom pochodoval na Rím. Následne ho kráľ Viktor Emanuel III. musel vymenovať za ministerského predsedu. Mohol by som pokračovať ďalej. Fašizmus šíril zlo. Ešte pred nacizmom zaútočili fašisti vojensky na Etiópiu, vtedajší Habeš, a rozpútali vojnový konflikt a potom spolupracovali s Hitlerom. A ty sa nehanbíš nás nazvať fašistami a horšími ako fašistami? Ja viem, môžeš mať pocit nejakej frustrácie, môžeš byť nahnevaný, môžeš politicky nesúhlasiť s nami, ale prosím ťa, v budúcnosti sa vyvaruj takýchto tvrdých vyjadrení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 5:56 - 5:57 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, oceňujem váš kultivovaný prejav. Pred chvíľou ste povedali, že viete, že to tak bolo, lebo veríte pánovi Šenkirikovi. Nepotrebujete ani ste neuviedli žiadne iné argumenty, len ten, že mu veríte.
Ak je toto akceptovateľný prístup z vašej strany, prečo nie z našej? Prečo sme my tí zlí, keď veríme niekomu inému, ak nie vášmu kamarátovi. A skúsim to rozmeniť ešte na drobné. Keď Ondrej Dostál niekomu verí, je to argument slušného človeka. Keď Marián Kéry povie to isté, tak už nie je slušný človek, ale vagabund.
Skryt prepis