Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.2.2018 o 16:13 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 16:13 - 16:14 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že ten úvod môžme spolu súhlasiť, že aj ja si myslím, že trh vyrieši veľa, ale nevyrieši všetko, dá sa povedať. A tam, kde je, kde sa dá pomôcť, tak pomôcť tomu treba. To je jedna vec. A druhá vec, viacerí aj vy, aj viacerí kolegovia, ste spomínali teda premiéra a jeho kampaň, že na ekonomických migrantov si spravil kampaň. Tak buď to vravíte, tak nejak, tak naschvál alebo, alebo si myslím, že všetci dobre vieme, o koho, o kom premiér hovoril v tom čase. A je iné porovnávať ekonomického migranta z Líbye, Pakistanu a z Afganistanu a ekonomického migranta zo Srbska alebo z Ukrajiny. Ja to tak cítim, ja to tak preto som to aj tak povedal, lebo každý sa nejak takým smerom navážate. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 15:59 - 16:01 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedníčka výboru, niekoľko takých postrehov, my už dlhšiu dobu sa vlastne, v jednom sme za, a to, že investičné stimuly ako také nie sú úplne tou najlepšou možnou formou podpory. Na druhej strane, s čím treba teda povedať aj to "b". A to "b" je, že sme v nejakom priestore strednej, východnej Európy, južnej Európy, kde jednotlivé krajiny o tie investície bojujú aj týmito stimulmi. A jednoducho to isté budem tvrdiť stokrát, pokiaľ sa nevytvoria rovnaké podmienky a pokiaľ tie krajiny prestanú dávať tie stimuly, tak určite potom by som súhlasil s vami, že tie stimuly jednoducho ani my by sme nemali, nemali dávať. Ale žijeme v nejakom tom v priestore a jednoducho v tomto zmysle sa musíme prispôsobiť, keď chceme investície a keď chceme zamestnať našich ľudí.
Tam ešte ste spomínali, že mnoho spoločností, ktoré dostali stimuly, nevytvorilo pracovné miesta alebo sú v konkurze a podobne. Možno, pokiaľ to takú vetu poviem, tam aj mám trebárs príklady, čo by bolo možno zaujímavé povedať, pretože aj u nás trebárs, pokiaľ sme dostali od štátu nejaký ten stimul aj ako mesto na vytvorenie podmienok pre investora, tak myslím, že ôsmy alebo deviaty rok každý polrok dávame jednoducho report, či je toľko zamestnaných ľudí, ako sme deklarovali, či sa plní ten plán investícií toho investora. Takže ja osobne mám skúsenosť, že je to dosť podrobne sledované. A čo sa týka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 15:07 - 15:10 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu (tlač 747) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 961 z 8. decembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 318 z 23. januára 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 248 z 29. januára 2018 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 199 z 25. januára 2018.
Z uznesení výborov pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 14 a 16 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 15 osobitne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 747) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 215 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 12:14 - 12:15 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja ako chápem túto časť, túto stránku, ale na druhej strane by som chcel povedať, že ani nieže by možno mestá a obce sa tomu nejak že úplne bránili, ale minimálne by bolo dobré a prospešné, aby o tom prešla kúštik väčšia diskusia. A, samozrejme, aj, že skadiaľ na to obce budú brať alebo nebrať, a to je to, že nie je vôbec ani nejaké finančné vyčíslenie, čo by k tomu patrilo, aj k tomu zákonu, ani nejaké vplyvy finančné, aby jednoducho tie samosprávy sa mohli na to, keď už by sme to schválili, pripraviť. Takže väčšia, širšia trošku diskusia ohľadne toho a naozaj nejaké tie finančné vplyvy.
A tiež mi je ťažko si predstaviť, že tri roky trebárs nesneží a potom štvrtý rok sneží a odpratáva sa dvadsaťkrát ten sneh. Je to také, no, diskutabilné. Ale ešte raz hovorím, v prvom rade nie sú vyčíslené finančné vplyvy, nie preto, že by obce nemali alebo nechceli na to vynaložiť finančné prostriedky, ale aby sa mohli na to minimálne pripraviť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2018 15:56 - 15:59 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Chcel som vystúpiť ešte dlhšie teraz na záver, ale v podstate pán podpredseda vlády zhrnul všetko, všetky veci alebo pripomienky, ktoré sú v tom zákone a ktoré aj tento návrh upravuje. Snáď ešte tak na doplnenie. Naozaj viem, na začiatku do tých akčných plánov sa tam dostali naozaj všelijaké veci, na ktoré sa môže, môžme byť aj nahnevaní aj môžme sa na niektoré aj pousmievať. A preto je aj teraz čas na to, aby sme niektoré veci zreálnili, aby sme si povedali, že naozaj nám ide v týchto menej rozvinutých okresoch o prácu trebárs pri ľuďoch, aj keď povedzme si otvorene, že tá nezamestnanosť klesá. A aj v okrese Rimavská Sobota pred desiatimi rokmi bolo 35,4 nezamestnanosť alebo 34,5. Teraz je pod 20 %. Ale aj tak je ešte množstvo ľudí, ktorí za tou prácou nechcú ísť a chcú zostať doma a preto asi je našou povinnosťou im na to vytvoriť podmienky a nehľadiac od toho, že tá štruktúra sa zmenila, že mnohí tí ľudia dlhodobo nepracovali a tam vidím dôležitú úlohu aj či vlády či regionálnej samosprávy, ale napríklad aj v rámci ministerstva hospodárstva, aj SARIA ako takého, ktorý aj do nášho okresu permanentne chodí s potencionálnymi záujemcami, predstavujeme, ukazujeme priestory a verím, že aj za ich pomoci, pretože som sa stretol naozaj s viacerými a s takým profesionálnym prístupom, že aj táto pomoc môže do budúcna znamenať zvýšenie, zníženie teda nezamestnanosti a zvýšenie pracovných miest.
Takže sme v rozbehnutom procese. To znamená aj nejaké, mohli by sme sa vyhovárať, že najprv sme schválili zákon, potom boli voľby, potom sa konštituovala vláda, potom to prešlo z ministerstva dopravy na úrad vlády. Ale myslím si, že už sú niekde viac, niekde menej konkrétne projekty, ktoré sa už realizujú. A sú dobré. Nie sú len tie, ktoré sme spomínali a sú dobré. A na tento rok a určite aj na ten ďalší rok bude tých projektov viac, s ktorými by sme sa viac-menej mohli pochváliť a ktoré by tie naše regióny mohli dostať kúštik vpred.
Ďakujem.
A hlasovali by sme teraz o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 15:36 - 15:37 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti. Ja si tiež vážim prácu pána Marcinčina a celého jeho tímu. Niekoľkokrát sme sa teda aj spolu stretli aj v rámci okresu, ale aj v rámci Bratislavy, ale tým pádom ste to dali do nejakého takého protipólu. Tak tento tím robí a je dobrý a vláda a regionálne rady sú zlé. Nemyslím si, hlavne kvôli tomu, že v podstate ja to beriem tak, že sme na jednej lodi. Prečo by vláda dávala zákon, chodila po okresoch a snažila sa pomáhať v niektorých veciach, hlavne čo sa teda týka zamestnanosti? Keby, keby len jedna z tej časti bola výborná, ostatné, ostatné akože sa len vezú, alebo nič nerobia. Takže toto, myslím si, že nie je dobrý názor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 14:51 - 14:53 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V podstate na začiatku hneď ste povedali, že či potrebujeme takýto zákon. Myslím si, že vláda sa rozhodla týmto spôsobom podporiť ešte teda výraznejšie tieto okresy a z tohto hľadiska si myslím, že na tom nie je nič zlé. Nedá sa na všetko aplikovať téza, že zasa trh vyrieši všetko. A čo sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, ale aj niektorých iných takých poznámok, tak ja si myslím, že vidieť, že nie ste, nie ste v obraze možno, čo sa týka reality v týchto okresoch, nežijete tam, ani ste neboli na tom, ako sa konštituujú tie rady. Ja ako predstaviteľ samosprávy by mi malo dokonca lichotiť, aby tam bolo viacej zástupcov samosprávy, ale tieto rady konkrétne trebárs v našom okrese sa týmto spôsobom nekonštituovali, ale sú tam zástupcovia samosprávy, nehovorím, Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu, ako časť ZMOS-u. Menšina tam tvorí slušnú časť a myslím si, že aj obsahove je, by som povedal, takým lídrom, ale sú tam neziskové organizácie, sú tam občianske združenia, je tam miestna akčná skupina, sú tam podnikatelia, je tam aj zástupca trebárs škôl a podobne. Ja si myslím, že tak by to aj malo byť. Nemali by sme napriek tomu, že si myslím, že keď sa darí okresu, tak sa bude dariť aj môjmu mestu alebo obci, ale určite, myslím si, že nie, nebolo by dobré, aby tam bolo len zastúpenie obcí. A ešte taký, taký, taká poznámočka. Tu máte: "miesto toho sa navrhuje posilniť princíp..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 14:25 - 14:27 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti. Ako potvrdzujem, samozrejme, že najprv prebiehali tie stretnutia v rámci tých okresov. To tí, ktorí sa tomu viacej venujú, tak určite vedia a v rámci tých okresov, už minule som to spomínal, tie stretnutia, to bol neziskový sektor, to bola samospráva, to boli občianske združenia, to boli podnikatelia. Tak neviem, či všetci sú smeráci, to by som tak ako dal s otáznikom, ale vznikali postupne. Je v tých akčných plánoch veľa akcií. Keď chceme niečo vytiahnuť, každý nájdeme niečo, čo chceme vytiahnuť a tým pádom kvázi navedieme, že zovšeobecňujeme a všetko, všetko je zlé. Nevravím, že všetko funguje dobre, ale v tých akčných plánoch sú naozaj dobré veci, ktoré keď zoberieme aj naše okresy a kde naozaj je ešte aj málo tej práce, tak spravíme si postupne priority, napríklad pri zamestnávaní alebo pri zamestnávaní ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, tak určite tieto mnohé aj problémové veci vyčistíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2018 14:00 - 14:03 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému prerokovanému vládnemu návrhu, tlač 764, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 952 zo 6. decembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 319 z 23. januára 2018, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 251 z 29. januára 2018, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 200 z 25. januára 2018. Z uznesení výborov pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých týchto návrhoch s odporúčaním výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 764, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 216 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 16:06 - 16:09 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, páni, kolegyne, kolegovia, dňa 22. decembra 2017 sa skončí funkčné obdobie Viliamovi Mikulášovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na základe listu predsedníčky Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti z 24. októbra 2017 adresovaného predsedom klubov, poslancom Národnej rady a nezaradeným poslancom boli predložené tri návrhy, a to: Ľubomír Blaško, Milan Jarás a Jozef Michalčin.
Výbor na 47. schôdzi 23. novembra 2017 posúdil predložené návrhy za účasti navrhovaných kandidátov a konštatoval, že všetci traja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:
1. Zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia, a to o každom navrhovanom hlasovať osobitne.
2. Ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.
3. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, navrhujem vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na každej schôdzi Národnej rady. Do novej voľby postupujú nezvolení kandidáti, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani v opakovanej voľbe, a novonavrhnutí kandidáti.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis