Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2017 o 9:56 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2017 9:56 - 9:58 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:22 - 22:22 hod.

Michal Bagačka
Joj, prepáčte, lebo ešte predychávam svojho predrečníka, hlavne ten úvod, ale v podstate budem krátky, niektorí to už tu spomínali.
Po tom všetkom, a ak som si pozrel mimiku pána Matoviča, celý ten jeho prejav, tak naozaj musím uznať to, čo sa hovorí v kuloároch, naozaj, pán kolega, ste chorý. Ak ste ešte nebol u nejakého špecialistu, alebo ak máte, tak nájdite si, prosím vás, lepšieho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 16:31 - 16:32 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že, pán minister, dobre bolo vystihnuté, resp. povedané na viacerých, vo viacerých častiach toho, toho príspevku, ten dvojaký meter. My tu naozaj sedíme, jasné, že máme rôzne politické videnia a mali by sme sa snažiť odosobniť a nehovoriť, ja toto môžem, ale vy to teda nemôžete.
Jedna z takých vecí je možno to, že počuť obidve strany, to je dosť dôležité.
Keď som tak počítal, tak aj z opozície, ktorá vlastne iniciovala toto odvolanie, bolo okolo 15-20 ľudí väčšinou tých istých. Ja som sa snažil vypočuť aj pána Rajtára, aj vás pán, pán minister, a snažil som si spraviť nejaké, nejaké resumé. Samozrejme, okrem toho, že sa, že sa aj jedna, aj druhá strana venuje jednotlivým ľuďom, myslím, že ste dobre zareagoval aj na jednotlivé obvinenia. A kto chcel počúvať, tak počúval a mohol si spraviť z toho nejaký ten svoj názor.
Ja, aj keď, samozrejme, budete hovoriť, že teda názor, obhajovať, pána ministra som si prisvojil, áno, prisvojil. Ale dokonca ma napadlo, aj taká vec, pán Rajtár, nie je vám po tom celom prejave tam trápne sedieť?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2017 12:00 - 12:00 hod.

Michal Bagačka
Ja, ja takisto, keďže časová tieseň, a rád, rád by som bol vystúpil, takže určite v druhom čítaní sa vyjadrím aj ja.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 11:32 - 11:34 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pred chvíľou pán Dostál tu na mňa reagoval takou, takou kus vsuvkou slovnou, tak aj vy ste začali tak, možno tak na odľahčenie, že keď ste si pripravovala príspevok, tak ste rozmýšľala, či opäť nekuvikám dopredu. To slovo "opäť", ma to tam celkom zaujalo, to znamená, že určite mnoho príspevkov týmto vlastne potvrdzujete, že ste dopredu niečo prejudikovali a nedopadlo to tak.
Ale poďme k týmto ostatným veciam. Ako príspevok, ktorý sme počuli, tak obsahoval viacero vecí, aj čo povedali aj vaši predchodcovia. Akurát niektorí, ako trebárs aj pán Heger alebo pani Macháčková nám povedali aj nejaké riešenia a vy ste v podstate zhrnuli, okrem tej inklúzie ste nepovedali, ako by ste to chceli, ako to vidíte vy alebo ako by ste chceli vy robiť lepšie. Až v tej faktickej pán Heger vlastne niečo naznačil, čo sa týka tých riešení.
Ako sa vyberajú projekty? To je, viete, koľko ľudí toľko chutí, váš pohľad je taký, ale z môjho, môjho tohoto počutia, tak vy asi neviete presne, ako fungujú tie rady v koordinácii s úradom vlády, ako sa tí ľudia stretávajú, ako sa tie projekty vyberajú. Toto myslím si, že tam, aspoň podľa toho čo ste povedali, máte medzery. No a ako sa dá narábať s vetami to je pekný prípad z tej Rimavskej Soboty, že keď 6 400 nezamestnaných sa zamestná za 11 euro na jedného, tak predtým povedal pán Heger, že v Poltári za 100-tisíc... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 10:38 - 10:40 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Až na tú, možno na záver tú poslednú vsuvku by som povedal, že to bolo naozaj racionálne vystúpenie a naozaj s väčšinou vecí súhlasíme, lebo však žijeme, žijeme v týchto regiónoch, takže vieme to naozaj aj porovnať.
Niekoľko takých otázok, ktoré, ktoré mi z tohto vyplynuli. Súhlasím aj s tým, možnože v rámci toho celého procesu je menšia kapacita ľudí, jednoducho nemôžu stíhať celý ten nápor, pokiaľ, pokiaľ tých projektov je naozaj veľa.
Zaujalo, zaujalo ma napríklad možná, až mi, viete mi odpovedať, že kontrola verejného obstarávania ide nad rámec zákona. Neviem v čom napríklad. V ktorých, ktoré je, lebo to je dobré pomenovať. Nepovedať len túto všeobecnú vetu, ale povedať. Verejné obstarávanie nám káže toto, ale my ešte robíme aj toto, aj toto, aj toto. A to je trebárs možno zbytočné.
A, a obidvaja dobre vieme, že v rámci toho schvaľovacieho procesu sa k tomu vyjadruje množstvo inštitúcií, Protimonopolný úrad a podobne, a vieme dobre, že sa to nesmie biť s inými zákonmi. A tam sa mnohokrát možno stretávame, dostávame do tejto časovej tiesne.
Zatiaľ tak, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 10:18 - 10:20 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím si, že je dobré, že, že takáto diskusia prebieha. Aj keď možno nie, s niektorými vecami môžme súhlasiť, s niektorými nie. Ešte raz hovorím, súhlasím s tým, že ten proces je, je dlhý, dosť dlhý z môjho pohľadu tiež.
Na druhej strane, viete, keďže sme, sme tu v miestnosti, kde sa, kde sa mieša aj tá politika. Na druhej strane, keby bol veľmi krátky, tak vo svojom príhovore budete mať, že, že sa slabo kontroluje celý ten proces a že tie peniaze sa rýchlo dávajú a podobne. Tak to je vec názoru.
V krátkosti len, čo sa týka k tým, k tej sume, ktorá sa tak často spomína, vyše miliardy eur. Treba, možno aj ostatní, ale aj verejnosti, ktorá to pozerá, treba povedať, že ako sa, ako sú tie finančné prostriedky naskladané, že naozaj sú to finančné prostriedky z eurofondov, sú to zo štátu a priame peniaze zo štátu tvoria naozaj len menšiu časť celého toho rozpočtu. Nakoniec, nie je to žiadna tajnosť, je to v každom tom akčnom pláne napísané, koľko sú tie prostriedky, koľko ide tých prostriedkov priamych a koľko je možnosť čerpať v rámci, v rámci prostriedkov z Európskej únie.
No a ešte k jednému som. Určite sa zhodneme s tým, že v rámci akčných plánov aj podpory v menej rozvinutých okresoch je, je treba podporovať najmä aktivity našich podnikateľov. Napríklad, keď už sa rozprávame konkrétne, v rámci rimavskosobotského okresu neviem o nijakom takom, že by sme my v akčnom pláne mali podporu nejakého zahraničného partnera alebo zahraničného projektu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 9:28 - 9:30 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. My tu máme v tejto našej snemovni taký kút, jeden problém, že síce začneme aj alebo rozprávame racionálne, ale potom ešte do toho vždycky pichneme aj kus tej politiky.
S jednou, jedným, s prvou vecou veľmi musím súhlasiť, že, že možno nie je, tie akčné plány aj, aj celkový ten proces nie je taký dynamický. S tým ako nemusíme polemizovať, je to tak. Je to aj zákon, aj celý ten proces, by som povedal, že neviem obdobu v iných štátoch, to znamená, nejak sa rodí, aj to by sme mohli, mohli sa na tom zhodnúť. A to, že je ho treba urýchliť a nejak ešte učesávať, aj to sa snáď v tom zhodneme.
A teraz môžme, môžme k niektorým veciam, ktoré ja, možno ja trochu vidím ináč, lebo ste povedali, že, že akčné plány boli zbúchané na kolene. Tak ako povedal kolega Martin Klus, tak ja som z Rimavskej Soboty, z okresu Rimavská Sobota, tak ja tam môžem povedať, že akčné plány neboli zbúchané na kolene, že tam to bolo množstvo stretnutí, možno aj neproduktívnych, kde sme tri hodiny rozprávali, možno neracionálne, ale niečo z toho vzniklo. A do toho, do tých vzniknutých akcií sa mohli dostať aj veci, ktoré sa nám z tohto, v tomto momente z nášho pohľadu zdajú ako, že ako sa to tam mohlo dostať. Nevravím, že nie, ale mohli sa. Problém je to, že sa vypichujú len tie veci.
Ale je tam, v tých akčných plánoch kopa aj dobrých vecí, ktoré, ktoré naozaj môžu priniesť aj to, že sa tá nezamestnanosť, alebo resp. že sa tie pracovné podmienky alebo pracovné príležitosti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2017 9:04 - 9:05 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 16:09 - 16:10 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja snáď k dvom veciam. Kto skôr zareagoval a či to bolo promptné, alebo nie, vláda, minister. Minister spravil dve veci. Hneď ako toto vyšlo na svetlo sveta, tak poslal kontrolu, podľa mojich informácií, do MH Manažment a po výsledkoch kontroly konal a odvolal vedenie, predstavenstvo a tak ďalej. To znamená, ja si myslím, že aj v domácnosti najprv aj naši starí otcovia a mamy mali takú zásadu, že dvakrát meraj a raz rež. Lebo podľa niektorých vyjadrení vás je to tak, že nemeraj, ale len rovno rež.
A čo sa týka, už to pomaly býva ako ten večný príbeh o tej Popoluške, a to sú tí politickí nominanti. No, nedá, ešte keby možná pán Galek povedal, že o politických nominantoch, je tu prvé obdobie, druhý rok, tak to ako beriem, ale nie, dá sa povedať, starého harcovníka, ktorý je tu už pekných pár rokov. A keď je to trebárs pre vás, ako aj stranu taký neskutočne zásadný problém, tak ste to mali ako jednu prvú, druhú alebo tretiu vec riešiť v roku 2010. A potom by sme nemali, keď už musím pripomenúť, zlaté padáky, nominantov SaS-ky v košických teplárňach. Tak treba, treba dávať pozor, čo hovoríme.
Ďakujem.
Skryt prepis