Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2016 o 9:48 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2016 9:48 - 9:49 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Naozaj len v krátkosti chcem teda potvrdiť, čo sme hovorili aj na hospodárskom výbore a čo teraz spomenul aj pán minister, že jeden z argumentov, čo sa týka týchto pozmeňujúcich hlasovaní, bol aj ten, že nechať to zbehnúť tento rok tak, ako je a potom si spraviť možná takú objektívnejšiu analýzu celého tohto. A len dve veci, tie prívesné vozíky sme spomínali aj v kontexte tom, že okrem tých troch štátov, ktoré ste spomínali, kde sa neplatí, viac-menej vo všetkých ostatných sa za prívesné vozíky platí, a tu je síce možné povedať, že keď vyberáme o 12 miliónov viac, že tak čože je to 400-tisíc, ale povedzme si otvorene, kde nám najviac mnohokrát chýbajú peniaze, hlavne, čo sa týka ciest a budovania križovatiek a asfaltovania a ja neviem, čoho? Takže ja si myslím, že aj štyristotisíc je veľmi slušná čiastka.
A ešte by som chcel dať na takú správnu, správny, správnu cestu tú poznámku, že nevyberáme od zahraničných. Ja som to pochopil od štátneho tajomníka asi v tom zmysle, že ťažko sa vyberá od zahraničných vodičov, ale nieže sa úplne nevyberajú tieto pokuty. To len naozaj na margo.
A chcel by som dať návrh, aby sme teda hlasovali teraz o jedenástej s tým, že skrátime lehotu o pozmeňujúcich hlasovaniach.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, o 11.00 hod. bolo zrušené hlasovanie. To znamená najskôr o 17.00 hod.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Takže o 17.00 hod., dávam návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2016 9:09 - 9:12 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 386/15, tlač 133, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 124 z 15. júla 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 34 z 5. septembra 2016, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 41 z 5. septembra 2016 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 34 z 5. septembra 2016. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 v tejto správe a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015, tlač 133, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 40 zo 6. septembra 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 18:55 - 18:57 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2016 16:19 - 16:20 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 (tlač 133). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 5. septembra a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:47 - 10:48 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja sa v podstate tiež pridávam, že celá táto debata naozaj má svoj zmysel a bolo tam veľa vecí, s ktorými som sa naozaj úplne stotožňoval, veľa vecí, ktoré sú naozaj ešte na diskusiu, a veľa vecí, ktoré sa ešte, samozrejme, ani nespomenuli, lebo školstvo je problematika naozaj obrovská. A ja sa len k jednej, k jednej tvojej takej poznámke, čo si povedal na začiatku ohľadne, mladí a starší učiteľ. Ja súhlasím, poprípade pridávam sa k tomu, že aj starší učiteľ, ktorý nemusí byť totálne inovatívny a používať len najmodernejšie prostriedky, vie perfektne odučiť aj klasickými metódami svoje hodiny. Je to, ako si povedal, o ľuďoch, pretože možno aj mladý učiteľ, ktorý príde a má všetko naštudované a má kopu moderných prostriedkov, neodučí, respektíve neodovzdá tým žiakom všetko aj z toho dôvodu, že mnohokrát ho tí žiaci nepočúvajú. To znamená, že nevie si udržať disciplínu a tým pádom môže mať neviem aké prostriedky na odučenie. A mnohokrát to tí starší učitelia majú vlastne plus, že tú disciplínu majú a tým pádom vedia aj klasickými metódami si hodinu bez problémov odučiť a odovzdať tým žiakom to, čo majú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 15:06 - 15:08 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Že vaše vystúpenie mňa teda vôbec neprekvapilo a počítal som s tým, že teda vystúpia titáni spravodlivosti, jeden s imidžom takého slušáka ako pán Lipšic a druhý titán s imidžom hulváta. A tiež by som povedal, že definícia stihomamu je na vás ako vyšitá. Ale už keď ste si o mňa obtrel ústa, tak môžem aj k tým našim lavičkám, ďakujem za opýtanie, slúžia verejnosti, majú sa dobre, využívame ich aj v cestovnom ruchu. Boli ako vcelku projekt, kde sme ušetrili pri verejnom obstarávaní 400-tisíc, nehovorím to skôr vám, ale takto ľuďom, lebo tam by to bolo asi zbytočné. Ale tam, kde ste klamali, pán Matovič, je to, že nie sú to obyčajné lavičky. Sú to naozaj špičkové dizajnové lavičky s kvalitným drevom. Áno, sú drahé, sú drahé, ale oni aj toľko stoja. To znamená, nekúpili sme si Daewoo Tico, kúpili sme si nejaké BMW a prečo nie aj v Hnúšti? Prečo len musíte možno v mestách mať nejaké takéto veci?
Takže z tohto hľadiska ma ako váš názor nezaujíma, pretože pre mňa je smerodajné, ako to vyhodnotili moji spoluobčania, keďže hneď na to som sa tretíkrát dostal za poslanca do Banskobystrického samosprávneho kraja a rok na to som vysoko zvíťazil vo voľbách za primátora mesta Hnúšťa. Takže ako váš názor v tomto zmysle je mi ukradnutý a toto je pre mňa podstatné, u nás ľudia. Nie, nie chudák, ktorý nevie nič iné, len okydávať všetkých dookola.
A viete, po nás zostanú aspoň tie lavičky. Na vás možno len spomienka v rámci parlamentu ako na jedného z najväčších hulvátov v parlamente, ktorý vystupoval... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 11:12 - 11:13 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja tiež v podstate, pán predseda, oceňujem pokojný tón vystúpenia, pretože podľa tých už niekoľkoročných skúseností tiež si myslím, že ešte budeme počuť veľa osočovania a aukania, a to sa vopred ospravedlňujem tým kolegom, ktorí naozaj budú mať vecné vystúpenie a takisto mám ten istý pocit, že je to v prvom rade politické divadlo, argumentačne slabé, čoho dôkazom je aj to, že snáď predkladateľom nie je niektorý, ako by bol povedal náš kolega titánov odvolávania a vyšetrovacích úderiek, ale opozičný kolega v podstate z druhého sledu. Dôvodová správa obsahuje naozaj veľa všeobecných a takých nič nehovoriacich fráz a pocitov a dala by sa možno nazvať ako názov, nech mi teda odpustí aj pani spisovateľka, ale Mária Rázusová-Martáková Ako sme chceli odvolať ministra. Myslím, že Róbert Kaliňák je minister na svojom mieste, ktorý je akceptovaný svojimi podriadenými doma i v zahraničí, čo pri niektorých iných nikdy nebolo a má moju dôveru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 9:50 - 9:52 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na niektoré veci by som rád reagoval, pretože ten príspevok by som skôr tak charakterizoval, aj keď teda robíte v samospráve, práve by som povedal, že možno v Trenčíne sa tieto veci takto javia, ale v regiónoch, ktoré sú naozaj zaostalé, tak sa minulý rok prijal konečne komplexný zákon o pomoci menej rozvinutým okresom, ktoré tie iniciatívy, ako a čo robiť, idú práve zdola. V mnohých veciach, ktoré ste tam spomínali, nechcem povedať tvrdšie, boli ste mimo podľa môjho názoru, napriek tomu teda, že vidím, že robíte v samospráve v Trenčíne. A tie akčné plány, ktoré sa teraz pripravujú, sa práve pripravujú zdola. Napríklad v Rimavskosobotskom okrese je takmer hotový akčný plán, ktorému predchádzalo možno desať, možno dvanásť stretnutí, vytvorila sa funkcia splnomocnenca pre menej rozvinuté regióny. V tých akčných plánoch sa nájde podnikateľské prostredie, školstvo, mestá. To znamená, že napriek tomu, že predchádzajúce vlády mali snahu nejak pomôcť regiónom, ale boli to len také čiastkové veci, ktoré nejak možno minuli sa účinku, napriek tomu tento zákon je komplexnejší a zasahuje celé to pole. A myslím si, že pokiaľ budú, tak ako bolo deklarované, podporené tieto veci finančné, tak myslím si, že nie v až tak dlhej dobe pocítime aj nejaké to zlepšenie.Čo sa týka eurofondov, takisto aj mestá participovali pri tvorbe... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 11:22 - 11:24 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Aj keď to už bolo spomínané z úst viacerých kolegov, ale myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité aj v tejto sále, je to slovo zovšeobecňovanie. Ja som si to včera tak uvedomil, keď mal vystúpenie pán kolega poslanec aj kolega učiteľ Žarnay, ktorý povedal mnoho vecí, s ktorými naozaj súhlasím a sú naozaj z praxe a sú viditeľné. Ale tiež na začiatku bolo povedané o tom zastrašovaní, o tých problémoch v Košickom kraji, kde bolo povedané, že a riaditelia sú tí, ktorých sa učitelia boja. Aj to bolo zovšeobecňovanie, by som povedal, s 80 % vecami som súhlasil, ale možno toto je dosť nebezpečná vec, ktorá sa aj v našej sále dosť často používa. A takisto je to aj so zovšeobecňovaním, tak ako spomínala pani ministerka, čo sa týka súdnictva.
Keď viem, pomenujem, keď neviem presne, konkrétne, možno aj percentuálne stačí, lebo je rozdiel, keď poviem, že 5 % riaditeľov zastrašuje svojich kolegov a tých ďalších 95 % nie, ale keď to povie, že riaditelia zastrašujú svojich kolegov, to znamená, že naozaj si potom aj tí naozaj poctiví, poriadni si môžu myslieť, že tak toto si o nás myslí celá táto skupina. Takže to slovo zovšeobecňovanie, mali by sme s týmto naozaj veľmi opatrne narábať, lebo je to dosť nebezpečné.
Ďakujem.
Skryt prepis