Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2018 o 10:03 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:03 - 10:03 hod.

Natália Milanová
Ja by som sa ešte len a vlastne už to nie je aktuálne, lebo už som sa to tu, áno, už som si to overila, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 9:54 - 10:01 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ako začať? Ja začnem naším poslaneckým prieskumom v Audiovizuálnom fonde, kde jedným z odporúčaní bolo práve na základe všetkých skutočností, ktoré sme tam zistili, aby tento fond možno zvážil to, ako pristupuje k mladým začínajúcim umelcom. V samotnej tej diskusii, ktorá prebehla v rámci poslaneckého prieskumu, vyvstala totiž otázka, ako je nastavená podpora pre žiadateľov, ktorí sú začínajúci, noví, nemajú toľko skúseností. Vyplynulo z nej, že títo žiadatelia sú, dalo by povedať, diskriminovaní oproti ostatným. Hneď totižto, ako vstupujú do tej súťaže o pridelenie peňazí na projekt, už majú body dole len preto, že za sebou žiadny projekt nemajú, čo je logické, keďže začínajú. Aj keď teda to odôvodnenie bolo, že veď to je iba desať percent z celkovej teda stopercentnej hodnoty toho prideleného budgetu.
Ďalšia vec, ktorá na tomto poslaneckom prieskume odznela, bola tá, že títo naši umelci, nádejní, sú veľmi kreatívni, veľmi vysoko nastavujú tú latku tých svojich projektov, čo je veľmi motivačné pre staršiu generáciu, ktorá musí teda naštartovať ten svoj mechanizmus a dať do tých projektov viacej než doteraz. Čo však neznamená stále, že tí mladí umelci nie sú diskriminovaní, lebo sú. Takže z tohto pohľadu by som len chcela povedať, že tento návrh podporujem v tom zmysle, že si myslím, že študenti umeleckých škôl si osobitnú podporu zaslúžia, potrebujú ju, pretože dnes tých ciest, ako ju získať, je skutočne málo, resp. nie je dobre nastavená. Na tom sme sa zhodli. Teraz je akurát otázkou, že či urobiť formou podpory cez dotáciu z ministerstva v takomto balíku, ako sa to navrhuje, alebo že či neporozmýšľať nad tým, aby už keď ten Audiovizuálny fond, resp. Fond na podporu umenia už majú aj zriadené tie, majú ten systém tých odborných komisií, hodnotení, kontrolné mechanizmy, že či nevyužiť už tieto platformy existujúce a možno v rámci nich zriadiť tie špeciálne sekcie pre začínajúcich umelcov. Nemyslím si, že bude problém, ani keď ministerstvo zriadi päťčlennú komisiu, z ktorej tí traja členovia vždy budú predstavitelia tých vysokých škôl a teda zvyšní dvaja buď budú tak tiež z tých vysokých škôl, alebo teda budú nejakí iní. Ale zase sa vraciame k tomu, že ideme vytvárať niečo nové, a obávam sa trošku, že opäť budeme mať problém s tým, že budeme sa potom neskôr pýtať, že kto sú členmi odborných komisií, kto ich vyberal. Neni to predsa nejaký konflikt, lebo tie umelecké sféry sú malé. To znamená, že keď tam dáme predstaviteľa jednej vysokej školy, počítame s tým, že pozná predstaviteľa druhej vysokej školy a že kamarátsky si v rámci tých dotácií a schvaľovaní tých projektov môže potom pošepnúť niekde do uška, že predsa, veď prihoď mi tam niečo.

Ďalšia vec potom je, ale to už možno pôjdem do podrobností, len som sa v krátkosti zamyslela nad tým, že či potom tá vysoká škola samotná zrejme podľa tohto návrhu bude musieť stanoviť výzvy. Bude si musieť stanoviť celý ten svoj program, že či tu dotáciu každoročne rozdelí do ročníkov, alebo že všetko vlastne celé, ako to bude fungovať. To mi trošku chýbalo, ale chápem, lebo to sú len také moje námety.
A ďalšia vec, ešte jedna. Mám trošku skúsenosti z písania projektov a aj s tým, že aké vysoké dotácie sú prideľované, a je to celkom štedrá dotácia pre týchto študentov. Tak potom by ma skutočne zaujímalo, že aké budú výstupy z toho, že či napríklad tí študenti, keď urobia nejaký projekt, či bude prístupný aj širokej verejnosti, že teda vo forme či už divadelného predstavenia alebo možno výstavy výtvarných diel. Lebo dnes mnoho aj takých menších divadiel alebo občianskych združení vie urobiť veľmi, veľmi kvalitný projekt, navštevovaný projekt s dotáciou trebárs tisíc euro. A keď si zoberieme, že teda tá Vysoká škola múzických umení, tá má tri fakulty, takže tam sa dostane 300-tisíc. Výtvarné umenia, tie majú jednu, takže tam pôjde 200-tisíc a Banská Bystrica má tri. Takže tak je to rozdelené v podstate v tých. A potom je tam ešte taká formulka, že každoročne sa vyhradí najmenej 800-tisíc, tak by ma zaujímalo, že či by nebolo dobré stanoviť tú pevnú hranicu. Lebo najmenej, to je také, že začneme na 800-tisíc a potom nám to možno presiahne ten rozpočet, možno celých tých našich nezávislých fondov, ktoré fungujú. Takže možno by bolo dobré tam stanoviť zo začiatku aspoň tú exaktnú hranicu, že nie najmenej 300-tisíc, ale že aby to tam bolo takto podelené. Inak mi to dáva zmysel, ako je to rozdelené na počet tých fakúlt.
A to je zatiaľ z mojej strany všetko. Verím, že sa o tom ešte porozprávame a rada si vypočujem aj kolegynku, ktorá k tomu určite má čo povedať.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:23 - 17:24 hod.

Natália Milanová
Ja by som chcela poprosiť opraviť hlasovanie, tlač 1031, z "nehlasovala" na "za".
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 13:04 - 13:05 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja už som to okresala z polovice na tretinu, takže budem naozaj stručná. Považujem za veľmi dôležité, aby práve tento deň 21. august 1968 bol zaradený medzi pamätné dni, pretože mladí ľudia neučia sa o tom, nepýtajú sa, nevedia, dôkazom toho bývajú každoročné ankety v televíziách, všetci o tom vieme, krátka paralela; 21. 8. 1614 zomrela Báthoryová, je s ňou spojených veľa obetí; 21. 8. 1968 zomrela v ľuďoch nádej, a to je z môjho pohľadu veľký zločin. Obdobie pred tým prinieslo veľa obetí a obdobie potom prinieslo veľa obetí na jednej strane. Na druhej strane mnoho ľudí profituje z, pardon, z už, keď už rozprávam a čakala som, ďakujem veľmi pekne, z vtedajšieho systému dodnes, a to je teda veľmi smutné. Moja kolegynka včera Anka Verešová hovorila o víruse ľahostajnosti. V roku 1968 ľahostajnosť nebola vecou voľby a chcela by som zdôrazniť, že dnes tú možnosť voľby máme a keď ju máme, tak by sme sa mali všetci snažiť o to, aby sme ju nikdy nepremárnili. A myslím si, že ten deň 21. 8. by sme si aj z toho dôvodu mali uctiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 12:47 - 12:48 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:41 - 9:42 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Moja faktická poznámka smerovala presne k tomu, čo hovoril pán poslanec Maďarič, a síce tá, vieme teda, že aj predstavitelia fondov, áno, sú volení na základe politických nominácií, ale vnímam to tak, že pokiaľ tá moc v tom parlamente je kumulovaná do väčšej miery, tak takýmto spôsobom práve, že sú vyberaní členovia zboru voliteľov z rôznych inštitúcií, ktoré sú aj teda nominované politicky, tá sila sa ako keby roztriešti a ten systém je potom viacej, ja to nazvem, demokratický. Môže to každý nazvať, ako len chce. A veľká pravda je, že v dnešnom svete veci spolu súvisia, možno viacej, akoby sme chceli. To znamená, už tento prvý krok k tomu, aby, aby ten systém bol viacej rozdrobený, je podľa mňa správnym krokom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:16 - 9:18 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela povedať, že tento návrh z môjho pohľadu je pripravený veľmi precízne a dôsledne a taktiež sa stotožňujem s tým, aby generálny riaditeľ nebol volený tu na pôde parlamentu, lebo hrozí, že môže byť ovplyvňovaný rôznymi politickými tlakmi, čo v žiadnom prípade nie je to, čo v momentálnom demokratickom systéme my potrebujeme a chceme. A mám však napriek tomu, že som optimistka, mám jednu takú pripomienku. Týka sa priamo konkrétnej veci z tohto zákona. Predstavila som si, že by členovia rady zboru voliteľov teda boli hašterivé typy a povedali by si, že predsedu si len tak nezvolia, len tak jednoducho, lebo, lebo záujmy predsa každý môže mať rozdielne. Chcem sa len spýtať, možnože trošku ešte by sa mohlo porozmýšľať nad tým, čo by sa stalo v prípade, že by sa nedohodli na tomto predsedovi a že dokedy by bol stanovený ten termín, že dokedy by sa mali teda dohodnúť, aby sa to zbytočne potom nenaťahovalo formálne. Takže to je jediná moja pripomienka krátka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:57 - 10:58 hod.

Natália Milanová
Veľmi krátka, veľmi krátka. Ja nechcem byť za žiadnu Vasilisu Premúdrelú, ale myslím si, že na toto stačí celkom kúsok zdravého sedliackeho rozumu. Tento návrh prináša z pohľadu rodiny, matiek, otcov, celkovo rodín iba pozitíva, tak verím tomu, že tá podpora sa skutočne čím skôr nájde. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:42 - 10:43 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Mám dve krátke poznámočky, že vždy sa trošku pousmejem, keď v prípade materskej hovoríme o dovolenke. To asi každý vie, kto má deti. A druhá vec, ja si myslím, že momentálne je ten problém otcovskej dovolenky, teda tie prvé dva týždne veľmi potrebný, a vzhľadom na to, že tie rodiny už nefungujú v takých zväzkoch, ako fungovali kedysi. To znamená tie deti sú častokrát už so svojimi rodinami práve bez matiek, bez svojich otcov, bez tej pomoci, ktorú kedysi dávno mali ako samozrejmosť. Dnes sú odkázaní sami na seba, musia stáť na vlastných nohách a teda aspoň takouto formou tá rodina môže viacej držať pohromade aj bez pomoci starých rodičov. Takže je to veľmi dôležité. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:34 - 10:35 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Kolegyňa, ja nesmierne oceňujem tento návrh zákona, pretože mám vo veľmi živej pamäti teraz tie prvé dva týždne po pôrode a môžem povedať, že ten svet sa žene obráti totálne hore nohami, a pokiaľ ten manžel príde po robote unavený so svojimi problémami domov, tak nieže by bol už nepoužiteľný, ale na tej žene stojí a padá celá, celá domácnosť a je to nesmierne, nesmierne namáhavé. A verím tomu, že nielen otcovia, vy ste povedali, že nielen otcovia by túto možnosť privítali. Ja myslím, že do maximálnej možnej miery aj ženy ju veľmi privítajú, lebo ten otec, ako aj celá rodina je práve tie prvé dva týždne nesmierne potrebný. A verím, že tých desať miliónov eur, ktoré ste spomenuli, že sa nájdu, lebo pri všetkých tých miliónoch, ktoré tu lietajú kade-tade okolo nás, nevieme kde v priestore, týchto desať miliónov by bolo investovaných správne. Naozaj správne. Takže verím, že tento návrh bude podporený a že sa nedočkáme toho, že sa použije potom na predvolebnú kampaň.
Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Skryt prepis