Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2019 o 13:09 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 13:09 - 13:11 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja si teda dovolím odpovedať ako zástupca toho školstva, pretože som v školstve pracovala, síce na základnej škole a strednej škole, ale trošku o tom viem a musím povedať to, čo si povedal aj ty, že ani mne tento návrh neprináša uspokojenie, pretože už len, bolo to tu viackrát spomínané, tým spôsobom, akým bol predložený, s tým nie som ja stotožnená. Ministerstvo dlho avizovalo, že bude pripravovať takýto návrh zákona, až napokon prišiel návrh poslanecký. Ja v podstate s tým nemám až taký veľký problém, ale myslím si, že v takých závažných veciach, aj keď sú avizované, a netvrdím, že je to úplne vlajková loď, ale mali by sme si na tom dať záležať, tak si myslím, že by sa toho malo skutočne ujať ministerstvo, aj keď v podstate sa toho ujalo.
Čo sa týka toho názoru na povinnú predškolskú dochádzku, keď som ho komunikovala s riaditeľkami materských škôl, niekoľkými, tu v Bratislave, tak sme sa zhodli, že hádam tu bolo asi zamerané na marginalizovanú skupinu nášho obyvateľstva. V tejto súvislosti my sme predkladali návrh zákona práve v tom znení, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia chodili do škôlok už od tretieho veku života práve preto, že to je to obdobie, kedy to dieťa najviac nasáva, najviac je schopné prijímať, učiť sa, a keďže vieme, v akom prostredí tieto deti sú a že ich štartovacia čiara je oveľa horšia, tak, žiaľ, toto by bola jedna z ciest. Táto predškolská dochádzka už v piatom veku, čo sa týka týchto marginalizovaných skupín, práve nám tu vznikajú oveľa väčšie problémy, pretože my nemáme dostatok personálu na to, my nemáme zatiaľ nejaké páky na to, ako zabezpečiť, aby napríklad deti z rómskych osád skutočne do tých škôlok nastúpili, aby sa im tam venovali učitelia, ktorí musia byť špeciálne zaškolení. Takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:41 - 16:43 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ten príspevok nebude príliš dlhý, pretože bol naplánovaný viac-menej ako faktická poznámka. (Povedané so smiechom.) Takže možno, bude možno kúštik dlhší ako dve minúty už aj vrátane tohto úvodu.
Ja len keď som si teraz naozaj spätne uvedomila, že aké veľké emócie sa zdvihli ohľadom návrhu zákona predloženého našimi koaličnými kolegami týkajúcimi sa práve práva na odpoveď pre verejných funkcionárov, tak vtedy mi ako keby ani nedoplo, že vy ste vlastne tento návrh váš, kedy by verejní funkcionári museli odpovedať na otázky novinárov, predložili ešte skôr. A osobne by som ho považovala aj za lepšie riešenie, pretože dnes je situácia taká, že aj toho práva na odpoveď sa dožadovalo v podstate kvôli tomu, že ako keby politici, alebo teda verejní funkcionári nemali dosť priestoru, ktorý však majú, lenže oni to nevyužívajú. Tak myslím, že tá novelizácia tlačového zákona z dielne našich kolegov sa asi ďalej nepohne, to je môj predpoklad. Som rada, že sa diskusia o tejto téme rozvírila, minimálne preto bol ten návrh zákona v podstate, dobre, že bol predložený, pretože hladiny sa rozvírili, začalo sa o tejto téme diskutovať a verím tomu, že keď sa bude pripravovať komplexnejší mediálny zákon, tak sa bude myslieť naozaj dôsledne aj na to, aby bol zadefinovaný pojem novinár, s ktorým pracujete aj vy. Pracujete s pojmom investigatívny žurnalista. Nemyslím si, že dnes máme tento pojem v našej legislatíve takto zadefinovaný. Takže bude potrebné naozaj urobiť hĺbkový vlastne výskum, že čo všetko nám chýba a čo všetko ešte potrebujeme doladiť.
Ďalej veľmi dôležité je určite sa povenovať spôsobu ochrane novinárov. Ten, ktorý navrhujete vy v predchádzajúcom návrhu zákona, čo sa týka toho Trestného zákona, aby bol novinár chránenou osobou, to už je naozaj, by som povedala, nechcem povedať že prisilné, možno by stačilo vymyslieť niečo, aby tá ochrana posilnená bola, a možno nie úplne cez Trestný zákon, čo neznamená, že tú podporu od nás nebudete mať v tomto, lebo tá ochrana je potrebná zabezpečiť teraz akoukoľvek formou.
Tak chcela som len vyjadriť podporu teda aj tomuto vášmu návrhu a tým pádom končím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

16.5.2019 16:28 - 16:29 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko, pretože pani navrhovateľka zhrnula v podstate všetky tie štyri body, ktoré sa týkajú investigatívnej žurnalistiky, ochrany novinárov v predchádzajúcej rozprave, a predpokladám, teda že už ďalšia rozprava k jednotlivým bodom nebude, tak ja by som chcela k tomuto bodu dodať, že o koľko vlastne finančných prostriedkov by išlo v prípade toho percentuálneho vyčíslenia RTVS a TASR. V prípade RTVS nám to vyšlo na cca 1,5 mil. a v prípade TASR, tam je ten rozpočet teda nižší, tam by išlo o čiastku 114 728,62 eur, takže dokopy by to náš rozpočet stálo 1,5 mil. Len to som chcela upresniť v rámci rozpravy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

16.5.2019 16:26 - 16:27 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k tomuto návrhu.
Spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 11:57 - 11:57 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické. Budem reagovať na pani Vaľovú. Aj v tomto návrhu zákona už je stanovená vlastne možnosť zrušiť registráciu projektu, pokiaľ nesplní tie podmienky, ktoré boli dané. Takže asi aj na margo takýchto vecí, ktoré sa v minulosti odohrali, tak ten samoozdravný mechanizmus zrejme funguje a nepovedala som, že fond funguje dokonalo. Povedala som, že má ešte stále nedostatky a vady, ale myslím, že sa neustálymi krokmi pracuje na tom, aby sa odstraňovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 11:31 - 11:51 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Slávny režisér Ingmar Bergman povedal: „Divadlo je verná žena, film je nákladná, vzrušujúca milenka.“ Boli časy, keď aj na Slovensku sa mali tieto nákladné a vzrušujúce milenky celkom dobre, aj keď teda v spolupráci s našimi bratmi Čechmi, a filmári - a tým myslím všetkých, ktorí sa na filme podieľajú, scenáristami, producentami, režisérmi počnúc, vodičmi končiac - nemali o prácu núdzu, jediné, na čo nemali čas, bol ich rodina. Po revolúcii a totálnej deštrukcií filmových štúdií Koliba pánom Mečiarom a hlavne jeho dcérou Magduškou to už zďaleka také ružové nebolo a slovenskému filmu sa v tom čase podlomili kolená. Ja by som dokonca si dovolila povedať, že slovenský film sa spolu s týmito štúdiami pochoval. A to nehovoríme iba o budovách. To by v podstate bolo to najmenej. Ale my sme zdeštruovali kreatívne centrum, úplne sme roztrhali na cimpr-campr systém, kde všetko fungovalo, kde spolupracovali naozaj dramaturgovia, scenáristi, herci, skrátka všetci, ktorí sa na výrobe filmu podieľajú.
Potom sa ten náš film trošku rozbehol a tu si dovolím povedať, že viem, o čom hovorím, nakoľko od roku 1996 som spolupracovala viac či menej s kaskadérskou skupinou Borzeus, možno ju niektorí evidujete, možno niektorí nie. Pravda je taká, že táto kaskadérska skupina od roku ’96, keď k nám začali prichádzať zahraničné produkcie, ktoré tu točili filmy, ako napr. Dračie srdce, Peacemaker, Za nepriateľskou líniou, všetci títo naši veľmi skúsení ľudia, ktorí boli vysoko oceňovaní zahraničnými produkciami, na čele s Gustávom Kyselicom, pracovali na týchto filmoch, kým tu boli. Lenže potom tieto produkcie zahraničné odrazu k nám chodiť prestali a aj naši kaskadéri sa buď uplatnili v zahraničí, možno ste teraz zaregistrovali inak jedného z nich, Vladimíra Furdíka. V poslednom čase sa o ňom hovorí ako o človeku, ktorý spolupracuje na Game of Thrones, má tam dokonca svoju úlohu, inak spolupracoval aj na Sherlockovi Holmesovi, Skyfall, Robinovi Hoodovi, kadečom. Takže to je človek, ktorý, ktorý sa uplatnil v zahraničí, uznáva ho Steven Spilberg, vychovalo ho Slovensko. Potom sú tu takí, ktorí pracujú na menších zahraničných produkciách, a potom sú tu takí, ktorí, žiaľ, už pri filme robiť nemôžu, lebo nemajú kde a ako.
Dokonca a hovorím to, už som tom opakovala aj takto pred rokom, keď sa tiež zákon o Audiovizuálnom fonde preberal tu v Národnej rade, sú aj takí, žiaľ, ktorých slovenský film viac či menej, priamo či nepriamo pochoval. Ale ako vravím, najhoršie časy má slovenský film, myslím si, už za sebou, rok ’17 bol toho celkom dobrým dôkazom. Ja vravím, že bol v podstate prelomovým po viacerých stránkach, a je na mieste povedať, že sa tak stalo aj vďaka Audiovizuálnemu fondu. Hoci jeho vznik v tom roku 2009 sprevádzali škandály aj medializované škandály, hovorilo sa nahlas o tom, že dotácie si prihrávajú veľkí producenti, riadiaci fond fungoval netransparentne, mal mnoho chýb a skrátka bolo tam na čom pracovať, otázkou bolo, či sa to spraví k lepšiemu, alebo nespraví.
Ja si dovolím tvrdiť, že dnes Audiovizuálny fond funguje, nie dokonale, zďaleka nie dokonale, ale v tom, čo robí, je užitočný a aj vďaka nemu sa tá podpora kinematografickej kultúry na Slovensku pohla k lepšiemu a v podstate neustále napreduje. Hovoria o tom aj čísla, ktoré poskytol pán Anton Škreko, vidím ho tu, sedí na balkóne, pozorne počúva, aj by som ho zacitovala, ale on vie, čo povedal, takže ja len to zhrniem, že napríklad informácia, v rokoch 2010 až 2018 fond podporil 2 790 žiadostí sumou 67 127 128 eur, čo je celkom veľká suma, vďaka ktorej aj ten film môže napredovať. Teraz je ten rozpočet vo výške 16 639 372 eur a vyskytla sa nám tu vďaka tejto novele zákona, ktorý tu teraz rozoberáme, podpora pre audiovizuálny priemysel vo výške 4 700-tisíc eur približne.
Nuž ja rovnako ako kolegyňa Kaščáková si nemyslím, že táto forma podpory je ideálna, a taktiež poviem svoje názory, prečo je to tak. Napríklad v Maďarsku keď chceli, aby ich kinematografia nabrala strmší a lepší spád, tak v roku 2014 prijali zákon, ktorý spôsobil nebývalý rozmach tej kultúry a filmovej produkcie, a Maďarsko sa potom stalo výrobnou halou amerických produkcií. My máme zatiaľ stále iba výrobné haly pre autá, oni sú už oveľa ďalej. Oni už naozaj majú štúdiá, ktoré poskytujú absolútny komfort pre natočenie viac-menej úplne čohokoľvek. A aby Maďari naštartovali tento svoj filmový priemysel, začali tým, že začali dávať daňové zvýhodnenia firmám, ktoré sa rozhodli do tohto priemyslu prispieť. To znamená akýmkoľvek súkromným firmám, ktoré sa rozhodli, že poskytnú finančné prostriedky na výrobu filmu, tým bolo poskytnuté daňové zvýhodnenie.
V Českej republike to funguje tak, že tam je hlavným podporovateľom kinematografie... kinematografie a celkový rozpočet pre rok 2019, uvediem, je vo výške 46 mil. eur. Od roku 2010 má Česká republika program podpory filmového priemyslu, dotácie sú dostupné tak pre domáce produkcie, ako aj pre zahraničné produkcie, to platí aj u nás. A navyše Česi ešte stimulujú tých koproducentov zahraničných nasledovným spôsobom. Netvrdím, že sa musíme vydať práve touto cestou, ale možno ako návrh do budúcnosti to určite nie je zlé spomenúť. Oni sa rozhodli na takomto formáte. Pokiaľ sa rozhodne nejaký koproducent zdaniť odmeny pre zahraničných hercov v Čechách, vrátia im 15 % daní z príjmu, vo výške 66 %. Ja to teraz rozmením na drobné, lebo áno, keď som to takto povedala, tak to znie tak, a tam percentíčko, tam a nie sme v tom celkom doma. Ale v praxi čo to znamená? Za príklad som si vybrala herca Daniela Craiga, pretože on v Čechách, konkrétne v Prahe natáčal Jamesa Bonda, Casino Royale, našla som si, že jeho odmena mesačná, ale teraz to neberme tak, že každý mesiac, samozrejme, má túto odmenu, ale je vo výške 1 778 489 eur, čo je v celku veľká suma, možno ju dostal aj v tom čase, keď v Prahe natáčal Jamesa Bonda. To znamená, v Čechách odvedie všetky odvody potrebné, zaplatí daň z príjmu vo výške 15 %, čo je v tomto prípade cca 266-tisíc eur, a z toho mu Česi vrátia 66 %, čo je 176-tisíc približne (reakcia z pléna), a im ostane... (povedané so smiechom) z toho všetkého, to je matematické okienko (povedané so smiechom), 90-tisíc eur, čo, mohli by sme myknúť plecom, že z tej sumy milión takmer 800-tisíc to je nič, ale predsa aj myslím si, že aj tých 90-tisíc v tom štátnom rozpočte by vedelo celkom potešiť.
Táto vratka pre zahraničné koprodukcie, je vyplácaná štátom po ukončení natáčania a audite. To znamená, že dopredu nedostanú v podstate nič. Zrejme tam asi taktiež majú nejaké skúsenosti so špekulantami, by som povedala.
Čo je trošku u nás problém, je kontrolný mechanizmus, a to si môžme povedať úplne otvorene, že kontrolné mechanizmy aj v rámci tých fondov, ktoré kultúru podporujú, nie sú dostatočné a nevyžadujeme možno také striktné plnenie všetkých úloh, ktoré zadáme na poskytnutie tej dotácie, mali by sme v tom určite byť oveľa dôslednejší a oveľa viacej dbať na to, či tie peniaze boli vynaložené užitočne a..., lebo naozaj sú to peniaze daňových poplatníkov, takže nemôžeme ich rozhajdákať halabala.
Slovensko keď spustilo možnosť uplatniť filmové vratky pre zahraničné koprodukcie, bolo to v roku 2015 a hneď prvý projekt, ktorý sa o túto vratku zaujímal aj ju následne získal, bol už spomínaný projekt Marco Polo, od produkčnej spoločnosti Spectral. Ja si celkom dobre pamätám, keď sa rozvírila hladina medzi nami koničkármi, že teda príde na Slovensko obrovský projekt Marco Polo, už sme sa dohadovali o tom, že koľko, dva mesiace, opäť tu budeme na Slovensku točiť, bude to fantastické, zarobíme si, mädlili sme si ruky, a potom nastalo také ticho akési pred búrkou a realita bola taká, že na Slovensku sa Marco Polo točil necelé tri týždne a napríklad, čo sa konkrétne sveta koní týka, tak všetky kone, ktoré boli použité, boli z Maďarska až na jedného osamelého bežca, jeden, jeden kôň bol zo Slovenska, čo teda asi tie z Maďarska boli lacnejšie, neviem, aký tam bol dôvod. V každom prípade podľa mojich informácií od ľudí, ktorí sa priamo na natáčaní tohto projektu zúčastnili, pýtala som sa ich, či je možné, či za tie tri týždne bolo možné na Slovensku preinvestovať 2,2 mil., to je tá suma totižto, z ktorej tá vratka bola vo výške 412-tisíc. Bolo mi povedané, že teoreticky aj áno, aj keď nedá sa to úplne celkom dokázať.
V každom prípade vieme, že tento projekt bol otázny, bol medializovaný, venoval sa mu aj Ján Kuciak, a tie prepojenia, si myslím, že ktoré, našiel boli nespochybniteľné. Ja tvrdím, že zahraničných producentov, určite treba motivovať. Motivujú ich v Maďarsku výškou 30 % tej vratky, v Čechách je to stále výška 20 %. Poviem dôvody, pre ktoré si myslím, že navýšiť túto sumu, považujem za nesystémové riešenie. Myslím si, že tento krok je v kroku filmovej abecedy písmeno M. Bolo by dobré, z môjho pohľadu, postupovať od písmena A. Obrovskou chybou je, že vo filme nefunguje niečo ako - nazvem to - sponzoring. V rozpočte Audiovizuálneho fondu na rok 2019 tam svieti krásna nula. V jednom roku predtým tam bola nejaká čiastka vo výške 166-tisíc a nejaké drobné, ale svieti tam nula, čo je veľká škoda. Myslím, že by sme sa mali v prvom rade zamyslieť nad tým, aby sme motivovali naše firmy, našich podnikateľov, súkromné osoby, aby investovali do tohto odvetvia, nazvem do biznisu, aby sa vo väčšej miere podporovali mladé talenty, a nehovoriac o tom, že čo by nám nesmierne pomohlo a pritiahlo sem tých filmárov, ktorí sem radi chodili v minulosti, skutočne my máme nádherné exteriéry. My sme mali štáb, ktorý fungoval na kľúčik, takto. Verím tomu, že by sa k nám vrátili, ale nemajú kam. Nemáme vybudované štúdiá, netvrdím, že by museli hneď priam také, ako majú v Maďarsku, ale stačilo by nám možno aspoň polovica z toho pre začiatok.
Druhým veľkým problémom vratiek je, že opäť raz pôjdu veľkým hráčom, producentským firmám, spomínanému Spectralu, ten už teraz žiada ďalšie. Vymenujem ešte: Maja, Trigon, Wandal, všetci títo sú ľudia, ktorí už v tomto filmovom biznise fungujú roky, a suma 4,7 mil, ktorá sa má prideliť v podstate im, lebo už to majú všetko rozbehnuté, ukracuje tých tvorcov, ktorí by možno tvorili nezávislejšie filmy, ale kvalitnejšie, v menšom rozsahu. Skrátka, že by tie peniaze mohli byť užitočnejšie tu, pre nás doma.
Ja sa vrátim ešte do roku 2003-4-5, kedy sa na Slovensku točili zahraničné produkcie, ako boli Frankenstein, v Tatrách sa točila ruská produkcia Vlkodal, nemecký Siegfried na Strečne a v 2005, v ’5. sa točila Posledná légia s britským hercom Colinom Firthom v hlavnej úlohe. Točilo sa to na Spiši. Na všetkých týchto filmoch som robila. Dennodenne na pľaci, pri pľaci, skutočne viem povedať, že v prvom rade som si príjemne zarobila, a nebola som to iba ja. Rovnako tak si zarobili všetci slovenskí členovia štábu, rovnako tak si zarobili všetky hotely od Spišského podhradia počnúc, myslím, že Krompachmi končiac, skutočne, lebo tam tých ubytovacích kapacít nebolo tak veľa a členov štábu bolo, nechcem to teraz len tak od buka do buka, ale 500 ľudí určite. Skrátka prišli si na svoje akvaparky, obchody s oblečením, pretože keď je zlé počasie, pamätám si, že pri ruskej filmovačke nám mesiac v kuse pršalo, takže zopár obchodoch s nepremokavým oblečením si celkom dobre zarobilo. Je smutné, že Posledná légia, myslím, že dokonale ten názov vystihol aj to posledné veľké koprodukčné, čo sa naozaj na Slovensku reálne natočilo po nej, keby som bola poét, tak poviem, že po nej potopa.
No ale ešte sa tu našťastie na Slovensku niečo aj deje. Diabol nosí Pradu (povedané so smiechom) a je skrytý v detailoch, tým budem pokračovať. Tak je to aj v tomto prípade, lebo mojou najväčšou obavou je totiž praktická realizácia a doterajšie skúsenosti s miliónmi vyplatenými na zahraničné filmovačky na Slovensku, presne tie diabolské detaily.
Od roku 2015 prišlo 51 žiadostí o filmovú vratku, podporených bolo iba 6 a dve z nich získala tá istá firma a zas sme doma, firma Spectral. No tento, táto firma žiada aj momentálne vratku vo výške 800-tisíc eur, nebola ešte schválená. Ale za čo ju žiada? Možno ste niekde zachytili, že sa na Slovensku točil film Dracula. Tento film sa točil na troch lokáciách, Banská Štiavnica, Oravský hrad a Zuberec a točil sa tu za prísnych bezpečnostných opatrení 10 filmovacích dní, desať filmovacích dní. Za niečo viac ako týždeň, sa pýtam ja, sa tu preinvestovali 4 mil. eur? No, ja viem, že filmovačky sú drahé, ale 4 mil. za niečo vyše týždňa, to mi naozaj už príde strelené od boka, keby sme si to prepočítali, tak mi to vychádza, že by sa tam hádam asi všetci mali kúpať v šampanskom a zajedať kaviár v nejakým vírivkách, a tým by dokázali preinvestovať 17-tis. eur za jednu hodinu, ale inak mi to nijak matematicky nesedí.
Tým nechcem povedať, že mojím cieľom je potopiť tento návrh zákona, nie je. Som opozičná poslankyňa, mohla by som si to dovoliť s prehľadom, ale nepovažovala by som to za úplne správne, pretože si myslím, že filmový priemysel podporiť treba, avšak v tomto návrhu vidím veľké otázniky, myslím si, že sme strelili naozaj niekde do stredu, pritom nemáme pripravenú pôdu pre všetko ostatné, čo by malo byť vybudované predtým, než sa vrhneme do takejto v podstate jednorazovej akcie, ktorej, si myslím, že tie dôsledky nebudú až také pozitívne pre rozvoj nášho filmového priemyslu.
Ešte pred úplným záverom, si dovolím citát, ktorý možno v tomto prípade sedí ako zadok na šerbeľ: „Chceli sme to urobiť najlepšie, ale dopadlo tak ako vždy.“ Hej, tam sú asi zhrnuté všetky moje pochybnosti, a kým je tu ešte pani ministerka, mám ešte chvíľočku času, aj v súvislosti s Audiovizuálnym fondom, by som vyjadrila určité pochybnosti s medializovanou informáciou, ktorá teraz odznela v médiách, že ste svojím rozhodnutím stopla granty pre LGBT komunitu, a trošku mám obavy, aby to nebol precedens aj v rámci zasahovania vás z pozície ministerky do fungovania týchto nezávislých fondov, takže bola by som rada, keby ste sa, naozaj aj sa to týka aj tejto problematiky, tak by som poprosila pár slov.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 16:33 - 16:35 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Dovoľte mi to trošku odľahčiť, ale ja sa k tomuto návrhu zákona skrátka musím vyjadriť nielen preto, že časť môjho mena tu bola toľkokrát skloňovaná v podstate v takej pozitívnej konotácii ako pronatalitný, že už nevyjadriť sa by bola veľká škoda. Chcem povedať, že materstvo je krásna vec. Keď som si pýtala pero na písanie poznámky k faktickej, tak som kolegu Martina Fecka oslovila, máš pero, Maxík? Takže evidentne na tom niečo bude a materstvo v každom prípade treba podporiť. A my tie nástroje aj vďaka tebe, Anka, lebo naozaj tá, tá najväčšia práca spočíva na tvojich pleciach v tomto, ty ich vytváraš a ja som veľmi rada, že OĽANO sa vydáva takou cestou možno nie takých úplne sexi návrhov, ktoré sú jednoducho pochopiteľné, že a teraz ideme podporovať tradičné rodiny a skrátka zrušíme tu poplatky a všetci sa nám poženia, povydávajú, ale naozaj medzi tými paragrafmi kľučkujeme, hľadáme tú cestu, nachádzame možno to, čo nie je vidno úplne na prvý pohľad, ale dokáže to pomôcť celému tomu systému a za toto som nesmierne vďačná a som opäť rada, že som toho súčasťou ako Natália.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:27 - 14:29 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja som sa tak naivne domnievala, že zákon o štátnych symboloch necháme tak, ako je, lebo všetci už sme viac-menej uzrozumení s tým, aké bude nasledovanie, ale prekvapili ste ma, vyviedli ste ma z omylu. Ja vôbec nemám problém podporiť váš návrh, priznám sa, že takáto možnosť by mi ani nenapadla ešte, že prichádza do úvahy úplne vypustiť aj hymnu cudzieho štátu. Ten argument považujem za vcelku logický.
Mňa tento celý návrh zákona poučil tak ako žiaden iný a nikdy by som nemyslela, že taká emotívna vlna, ako sa zdvihne, nemyslím si, že celkom oprávnene, tak sama som z toho ostala prekvapená a priznám sa, že svoje rozhodnutia som aj korigovala a nemohla som kvôli tomu spávať. A verím, že už keď dneska za tým všetkým dáme tú pomyslenú bodku, tak budeme môcť spávať všetci naprieč celým Slovenskom spokojne a dobre.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:40 - 13:41 hod.

Natália Milanová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa priznám, že som dlhšie rozmýšľala, či stlačím ten gombík faktickej poznámky alebo nie, nakoniec som sa rozhodla, že áno, pretože prízvukujem, že odhliadnuc od témy, myslím si, že pána Érseka by sme kľudne mohli odvolávať aj každý deň, pretože jeho vystúpenie bolo naozaj mimoriadne svojím spôsobom a prinieslo sem kus človečiny, ktorá mi tu trošku chýba. A ja za toto úprimne ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 12:08 - 12:09 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Martin, ja som veľmi rada, že túto tému si poňal zodpovedne a priamo od najvyšších našich miest, kde tu sedíme. Ja si len spomínam, tuším v 2014, keď som začala tu pracovať, neboli tu ani koše na triedený odpad vôbec v celej Národnej rade. Ako prví sme ho zabezpečili na poslanecký klub OĽANO, inak, a veľmi ma potešilo, že, neviem, či tento rok je to, alebo od minulého roka, už aj na chodbách sa nachádzajú tieto koše. A verím tomu, že ten odpad sa triedi aj potom následne do triedeného zberu.
Keď som bola akurát teraz v bufete, včera, tak ma, môj pohľad padol na tie plastové Rajce a podobné záležitosti, ktoré, si myslím, že by sme si v dnešnej dobe mali odpustiť, volá po tom celý svet dennodenne, čítame, pozeráme informácie o tom, ako sú zamorené moria. My síce ten odpad produkujeme, ale nevieme čo s ním ďalej.
A práve preto si myslím, že treba začať, áno, aj od orgánov verejnej správy, od Národnej rady a ísť príkladom, prevziať tú štafetu a bežať na čele s touto témou.
Takže ďakujem ti veľmi pekne za tento návrh.
Skryt prepis