Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2018 o 11:24 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 11:24 - 11:25 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja v tejto súvislosti chcem povedať, že som veľmi rada, že som súčasťou poslaneckého klubu OĽANO a nielen preto, že robí pronatalitné opatrenia, a teda nielen preto, že som Natália, ale je to poslanecký klub, ktorý to s prorodinnou politikou myslí úplne vážne a svedčia o tom aj fakty, keďže len pri námatkovom spočítaní počtu detí, ktoré poslanci a poslankyne majú, tak myslím, že dlhodobo vedieme, pretože ten počet je asi 40. Takže to, že to OĽANO s rodinou myslí vážne, tak aj toto číslo o tom hovorí.
A ďalšia vec, je veľmi potrebné podporovať mladé ženy, aby sa pre materstvo nemali problém rozhodnúť aj v tom nižšom veku, pretože dnes všetci vieme, že ten trend je začínať materstvo až po tridsiatke, pretože sa argumentuje tým, že najprv treba vybudovať kariéru, treba si zabezpečiť nejaký príjem peňazí, pretože dieťa niečo stojí, a ten trend nie je dobrý. Pretože v dnešnej dobe má mnoho párov problém, aj aby dieťatko mali, a zistia to, už keď je príliš neskoro.
Takže aj prostredníctvom tohto návrhu zákona vieme zabezpečiť, aby už aj mladé ženy, študentky začali nad materstvom rozmýšľať skôr a nevideli možno tie prekážky, ktoré by vidieť za iných okolností mohli.
Takže ďakujem aj za tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 18:24 - 18:28 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem za svoj neexkluzívny hlas a trošku zadýchaný dych. Priznám sa, že doslova som si zodrela opätky na topánkach, aby som stihla túto rozpravu. Tak dúfam, že bude aj príčetná a neovplyvnená tým, že teda podala som naozaj výkon hodný atléta.
Pán predkladateľ vie najlepšie, aj pán kolega, že na výbore som mala, a v tejto súvislosti to môžem použiť, doslova chrobáka v hlave ako k tomuto návrhu zákona pristúpiť, pretože všetci si uvedomujeme, že umelci a umelecké školy peniaze potrebujú. O tom ani nejak debata by nemusela byť. Sama tam mám kamarátov absolventov, ktorí mi hovoria, že na rozdiel od Českej republiky my máme problém zohnať zahraničného lektora z Holandska a zaplatiť mu 2-tisíc eur. To znamená zlepšiť aj kvalitu nášho vzdelávania, lebo skrátka škola na to nemá prostriedky.
Moja argumentácia, prečo tento návrh nepodporiť celkom, spočívala v tom, že máme tu už existujúce fondy, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond. Vieme, že už momentálne z týchto fondov tie školy prostriedky čerpajú, ale ako som sa dozvedela, nemôžu ich čerpať na všetky aktivity. No a to je vcelku závažný problém, ktorý ma priklonil k tomu, že tento návrh zákona naozaj by bolo dobré podporiť, keď sú aj tam ešte stále čierne miesta, ktoré nie sú vykryté.
Ďalej si myslím, že tieto fondy majú už nastavený systém, z môjho pohľadu aj na základe toho, že sme boli v oboch na poslaneckom prieskume, myslím, že sme sa mohli všetci dobre presvedčiť, že to nastavenie je správne a fungujú najlepšie, ako vedia. Kdežto teraz ministerstvo bude musieť vykreovať, síce iba podprogram, čosi podobné, ako už v dnešnej dobe existuje v podobe dotačného programu Obnovme si svoj dom, ale stále bude musieť ešte pristúpiť k určitým opatreniam a vykreovať aj tie vnútorné smernice, aj ako sa budú kreovať odborné komisie. Takže niečo práce to stáť bude a vieme, že samotné prvé dotácie budú môcť sa využívať v roku 2020. To znamená, ostáva nám tu priestor, ktorý možno už prostredníctvom práve tých fondov by sa dal využiť, ale beriem.
Keď som sa nad všetkým zamýšľala, tak postupne sa mi tie negatíva v spojení s týmto návrhom zákona začali strácať, priznám sa. Možno dnes ten čerstvý vzduch ešte od toho Župného námestia sem po novú Národnú radu ma prečistil dočista a ja sa priznám, že za tento návrh zákona zahlasujem. (Potlesk.) Pri najlepšom vedomí a svedomí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2018 18:27 - 18:28 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:56 - 11:57 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja by som povedala, že tento návrh veľmi vítam aj preto, že je rodovo neutrálny, aj teda v prípade LGBTI, pretože aj z toho praktického hľadiska, čo sa týka toho dedenia partnerov, ktorí spolu žijú a nemajú to nejako zoficializované, aj čo sa týka toho nahliadania do zdravotnej dokumentácie, je to momentálny problém a treba ho riešiť. Takže ak je toto otváranie Pandorinej skrinky, také drobné, vítam ho.
Netvrdím, že taktiež nemám veľký rešpekt pred samotnou tou obrovskou loby, ktorá je trošku taká monštruózna, a bojím sa toho, že sa jedného dňa dožijeme toho, že ráno sa budem cítiť ako dievča a poobede ako chlapec a bude mi to vlastne úplne jedno, lebo to bude normálne, takže to nie. Ale tento krok považujem za veľmi potrebný, takže aj zaň ďakujem zároveň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:14 - 10:15 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja by som chcela zareagovať na tú časť, ktorá sa týkala toho, že tie ostatné školy alebo absolventi ostatných škôl by mohli byť diskriminovaní. Áno, je to otázka do budúcnosti. Vieme, že ten školský systém tak, ako je teraz nastavený, tak tých svojich študentov nepodporuje a otázkou je, že prečo s takýmto niečím možno neprišli iné školy. Ja by som tiež bola rada, keby to riešenie bolo systémové a do toho školstva plynulo viacej peňazí. Ale možnože aspoň takto sa o tom začne hovoriť, aj keď môj názor je teda taký, že áno, to, čo máme teraz navrhnuté, ešte nie je dokonalé. Vystáva tam strašne veľa otázok. Ale o tom to je skôr potom vec možno školstva ako samotnej kultúry. Ale som rada, že práve v kultúre to začalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:03 - 10:03 hod.

Natália Milanová
Ja by som sa ešte len a vlastne už to nie je aktuálne, lebo už som sa to tu, áno, už som si to overila, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 9:54 - 10:01 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ako začať? Ja začnem naším poslaneckým prieskumom v Audiovizuálnom fonde, kde jedným z odporúčaní bolo práve na základe všetkých skutočností, ktoré sme tam zistili, aby tento fond možno zvážil to, ako pristupuje k mladým začínajúcim umelcom. V samotnej tej diskusii, ktorá prebehla v rámci poslaneckého prieskumu, vyvstala totiž otázka, ako je nastavená podpora pre žiadateľov, ktorí sú začínajúci, noví, nemajú toľko skúseností. Vyplynulo z nej, že títo žiadatelia sú, dalo by povedať, diskriminovaní oproti ostatným. Hneď totižto, ako vstupujú do tej súťaže o pridelenie peňazí na projekt, už majú body dole len preto, že za sebou žiadny projekt nemajú, čo je logické, keďže začínajú. Aj keď teda to odôvodnenie bolo, že veď to je iba desať percent z celkovej teda stopercentnej hodnoty toho prideleného budgetu.
Ďalšia vec, ktorá na tomto poslaneckom prieskume odznela, bola tá, že títo naši umelci, nádejní, sú veľmi kreatívni, veľmi vysoko nastavujú tú latku tých svojich projektov, čo je veľmi motivačné pre staršiu generáciu, ktorá musí teda naštartovať ten svoj mechanizmus a dať do tých projektov viacej než doteraz. Čo však neznamená stále, že tí mladí umelci nie sú diskriminovaní, lebo sú. Takže z tohto pohľadu by som len chcela povedať, že tento návrh podporujem v tom zmysle, že si myslím, že študenti umeleckých škôl si osobitnú podporu zaslúžia, potrebujú ju, pretože dnes tých ciest, ako ju získať, je skutočne málo, resp. nie je dobre nastavená. Na tom sme sa zhodli. Teraz je akurát otázkou, že či urobiť formou podpory cez dotáciu z ministerstva v takomto balíku, ako sa to navrhuje, alebo že či neporozmýšľať nad tým, aby už keď ten Audiovizuálny fond, resp. Fond na podporu umenia už majú aj zriadené tie, majú ten systém tých odborných komisií, hodnotení, kontrolné mechanizmy, že či nevyužiť už tieto platformy existujúce a možno v rámci nich zriadiť tie špeciálne sekcie pre začínajúcich umelcov. Nemyslím si, že bude problém, ani keď ministerstvo zriadi päťčlennú komisiu, z ktorej tí traja členovia vždy budú predstavitelia tých vysokých škôl a teda zvyšní dvaja buď budú tak tiež z tých vysokých škôl, alebo teda budú nejakí iní. Ale zase sa vraciame k tomu, že ideme vytvárať niečo nové, a obávam sa trošku, že opäť budeme mať problém s tým, že budeme sa potom neskôr pýtať, že kto sú členmi odborných komisií, kto ich vyberal. Neni to predsa nejaký konflikt, lebo tie umelecké sféry sú malé. To znamená, že keď tam dáme predstaviteľa jednej vysokej školy, počítame s tým, že pozná predstaviteľa druhej vysokej školy a že kamarátsky si v rámci tých dotácií a schvaľovaní tých projektov môže potom pošepnúť niekde do uška, že predsa, veď prihoď mi tam niečo.

Ďalšia vec potom je, ale to už možno pôjdem do podrobností, len som sa v krátkosti zamyslela nad tým, že či potom tá vysoká škola samotná zrejme podľa tohto návrhu bude musieť stanoviť výzvy. Bude si musieť stanoviť celý ten svoj program, že či tu dotáciu každoročne rozdelí do ročníkov, alebo že všetko vlastne celé, ako to bude fungovať. To mi trošku chýbalo, ale chápem, lebo to sú len také moje námety.
A ďalšia vec, ešte jedna. Mám trošku skúsenosti z písania projektov a aj s tým, že aké vysoké dotácie sú prideľované, a je to celkom štedrá dotácia pre týchto študentov. Tak potom by ma skutočne zaujímalo, že aké budú výstupy z toho, že či napríklad tí študenti, keď urobia nejaký projekt, či bude prístupný aj širokej verejnosti, že teda vo forme či už divadelného predstavenia alebo možno výstavy výtvarných diel. Lebo dnes mnoho aj takých menších divadiel alebo občianskych združení vie urobiť veľmi, veľmi kvalitný projekt, navštevovaný projekt s dotáciou trebárs tisíc euro. A keď si zoberieme, že teda tá Vysoká škola múzických umení, tá má tri fakulty, takže tam sa dostane 300-tisíc. Výtvarné umenia, tie majú jednu, takže tam pôjde 200-tisíc a Banská Bystrica má tri. Takže tak je to rozdelené v podstate v tých. A potom je tam ešte taká formulka, že každoročne sa vyhradí najmenej 800-tisíc, tak by ma zaujímalo, že či by nebolo dobré stanoviť tú pevnú hranicu. Lebo najmenej, to je také, že začneme na 800-tisíc a potom nám to možno presiahne ten rozpočet, možno celých tých našich nezávislých fondov, ktoré fungujú. Takže možno by bolo dobré tam stanoviť zo začiatku aspoň tú exaktnú hranicu, že nie najmenej 300-tisíc, ale že aby to tam bolo takto podelené. Inak mi to dáva zmysel, ako je to rozdelené na počet tých fakúlt.
A to je zatiaľ z mojej strany všetko. Verím, že sa o tom ešte porozprávame a rada si vypočujem aj kolegynku, ktorá k tomu určite má čo povedať.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:23 - 17:24 hod.

Natália Milanová
Ja by som chcela poprosiť opraviť hlasovanie, tlač 1031, z "nehlasovala" na "za".
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 13:04 - 13:05 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja už som to okresala z polovice na tretinu, takže budem naozaj stručná. Považujem za veľmi dôležité, aby práve tento deň 21. august 1968 bol zaradený medzi pamätné dni, pretože mladí ľudia neučia sa o tom, nepýtajú sa, nevedia, dôkazom toho bývajú každoročné ankety v televíziách, všetci o tom vieme, krátka paralela; 21. 8. 1614 zomrela Báthoryová, je s ňou spojených veľa obetí; 21. 8. 1968 zomrela v ľuďoch nádej, a to je z môjho pohľadu veľký zločin. Obdobie pred tým prinieslo veľa obetí a obdobie potom prinieslo veľa obetí na jednej strane. Na druhej strane mnoho ľudí profituje z, pardon, z už, keď už rozprávam a čakala som, ďakujem veľmi pekne, z vtedajšieho systému dodnes, a to je teda veľmi smutné. Moja kolegynka včera Anka Verešová hovorila o víruse ľahostajnosti. V roku 1968 ľahostajnosť nebola vecou voľby a chcela by som zdôrazniť, že dnes tú možnosť voľby máme a keď ju máme, tak by sme sa mali všetci snažiť o to, aby sme ju nikdy nepremárnili. A myslím si, že ten deň 21. 8. by sme si aj z toho dôvodu mali uctiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 12:47 - 12:48 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis