Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.9.2016 o 14:18 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.9.2016 14:18 - 14:19 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Áno, máte pravdu, pán poslanec Beblavý, že vláda sa vlastne vytváraním a posilňovaním toho fondu na saturáciu alebo na krytie, povedal by som, strát v bankách vlastne istí. Ona sa istí, že v prípade zlej situácie vo finančnom sektore a náhlych nezrovnalostí vo finančnom sektore nemusí vytvárať a zachraňovať banky z vlastného, z vlastných prostriedkov a nemusí sama vytvárať takýto nejaký fond. Vy iste viete, že proste problémy v bankách pretrvávajú najmä v Európskej únii, najmä v Taliansku a v tom južnom krídle, a ak sa vláda usiluje o zvýšenie, povedal by som, tej kapacity tohto a tejto rezervy, tak si vytvára predpoklad na to, aby sama ako taká nemusela niesť zodpovednosť z daní občanov za takéto prípadné zlyhania. A najmä v tomto období, keď vieme o tom, že na Slovensku hypotekárny trh ide za veľmi výhodných podmienok a že banky samotné už upozorňujú na to, že pri prípadnom zvýšení úrokovej sadzby bude zrazu strašne veľa zlých úverov v ich portfóliu, tak, povedal by som, je zmysluplné vytvárať si takúto rezervu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2016 13:52 - 13:54 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán poslanec, máte pravdu v tom, že ekonomike Slovenskej republiky sa začína dariť a že tá situácia hospodárskeho rastu je nádejná. Na druhej strane je pravda aj to, čo ste tiež naznačili, a to, že mzdy našich zamestnancov, či už v štátnom sektore, školy, zdravotnícke zariadenia a podobne, sú mimoriadne nízke v porovnaní s okolitým svetom. Preto je prirodzené, že vláda Slovenskej republiky siaha na tie odvetia, ktoré sú veľmi výnosné, a snaží sa od výnosných bánk alebo proste bohatých bánk získať finančné prostriedky na to, aby mohla zvýšiť svojim ľuďom, svojim zamestnancom platy a zvýšiť životnú úroveň. Takže nie je to o tom, že by sme chceli viacej zobrať občanom. Chceme viac zobrať tým, ktorí vyvážajú svoje zisky zo Slovenskej republiky do zahraničia, a chceme, aby viac týchto peňazí zostalo na Slovensku pre našich ľudí.
Z hľadiska politiky je to celkom prirodzené, pretože tak Slovenská národná strana, ako aj ďalšie politické subjekty, ktoré sú v koalícii, mali podobný program. My sme napríklad sľúbili, že ak sa Slovenská národná strana dostane k moci, tak že sa bude snažiť tie finančné prostriedky, ktoré zo Slovenska utekajú, ponechať na Slovensku a vytvoriť podmienky pre vyššiu životnú úroveň našich občanov. Takže plníme volebné sľuby a je to proste postup, ktorý je v súlade s naším programom, s ktorým nás naši voliči poslali do parlamentu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 17:03 - 17:04 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán kolega, ja oceňujem vaše, vaše hodnotenie a tú pozíciu, že ste našli v tomto návrhu pána ministra tie racionálne dôvody, kde na jednej strane bolo srdiečko, na druhej strane bolo racionálne nakladanie s finančnými prostriedkami, pretože naozaj to bol princíp, s ktorým ministerstvo šlo do tejto novelizácie zákona, a myslím si, že naozaj takto treba postupne zlepšovať tú štruktúru základných škôl. A je veľmi dobré, keď tá, tie zmeny vznikajú na takej báze spolupráce a koordinácie opozície a koalície, pretože naozaj školy sú pre všetky deti, nielen pre koaličné alebo opozičné, nielen pre slovenské alebo rusínske, alebo maďarské, máme záujem, aby naša populácia bola vzdelaná a nezávisle od toho, akej sme politickej orientácie.
Ďakujem za vaše vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 14:56 - 14:58 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.
Vážený pán poslanec, vo svojom vystúpení ste povedali, že máme rozhodnúť o tom, aby Čierna Hora nevstúpila do NATO, aby nedostala túto príležitosť, ale v civilnom svete majú o svojom osude rozhodovať krajiny. Ani o osude Černej Hory by nemali rozhodovať ani Spojené štáty americké, ani Rusko, ani Čína, o osude Čiernej Hory musia rozhodnúť občania tejto krajiny. Ak nás oni požiadali a aj organizáciu NATO požiadali oni o to, aby sme im dali súhlas na vstúpenie do tejto organizácie, tak je to pravdepodobne ich záujem.
My sa navzájom nemusíme presviedčať o tom, že Spojené štáty vykonávajú mocenskú, veľmocenskú politiku, nakoniec George Friedman, šéf agentúry Stratfor a poradca prezidenta Obamu, priznal túto skutočnosť, že sú impériom, ktoré chce ovládať ekonomiku aj vývoj na svete, a preto zriaďujú vojenské základne po celom svete, aby dokázali operatívne vojensky aj politicky pôsobiť prakticky po celom, celej zemeguli. Ale to je, povedal by som, ich predstava. My si musíme robiť naozaj vlastnú politiku. Musíme zobrať na vedomie ich záujmy, a to je, ako majú oni vlastné záujmy, má záujmy aj Čína, aj Rusko, aj ďalšie krajiny, ďalšie mocnosti. A v tomto prostredí sa musíme pohybovať, musíme sa pohybovať tak, aby sme ochránili vlastné záujmy a rešpektovali aj práva ostatných krajín.
Takže ak Čierna Hora požiadala o to, že chce byť členom Severoatlantickej aliancie, máme možnosť sa vyjadriť, či my ako Slovenská republika vnímame Čiernu Horu ako demokratický štát, ktorý má právo stať sa súčasťou tejto organizácie. Ak spĺňa tieto podmienky, tak by sme mali akceptovať ich požiadavku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 11:46 - 11:48 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán poslanec, vo svojom vystúpení ste hovorili o ďalších pokusoch Európskej komisie presadiť prerozdeľovacie mechanizmy. Zhruba pred pol hodinou sa vrátila z Prahy delegácia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastnila rokovania výborov národných parlamentoch krajín V4, kde sa hovorilo práve o súčasných problémoch v komunikácii medzi Európskou komisiou a národnými parlamentmi a štátmi. A v rámci toho sa zjednotili, povedal by som, pozície a potvrdili sa pozície krajín V4 v tom, že prerozdeľovacie mechanizmy, tak ako ich navrhuje Európska komisia, nebudeme podporovať a že urobíme všetko pre to, aby sme tieto prerozdeľovacie mechanizmy zastavili, zrušili a aby sa utečenecká politika riešila, povedal by som, veľmi, veľmi racionálne, pragmaticky, bez nejakých vážnych dôsledkov na národné štáty.
Čo je však veľmi dôležité a týka sa aj našej zahraničnej politiky, je, povedal by som, návrh pána predsedu výboru Českého senátu, pána Swarzenberga, ktorý navrhol, aby sme sa spoločne začali zaoberať reformou Európskej únie, pretože aj v Česku, Poľsku, Maďarsku cítia, že tie mechanizmy, ktorými disponuje Európska komisia, nie sú celkom v súlade s tým, čo by bolo potrebné, aby Európska komisia vykonávala. A ponúkli proste takúto spoluprácu v rámci krajín V4 s tým, že na ďalšom zasadnutí v Poľsku by sa malo prikročiť aj k nejakým záverom a formuláciám, ktoré by boli potom záväzné pre krajiny V4 pri konaní voči Európskej komisii a európskym inštitúciám.
Takže možno nielen otázka utečencov, ale aj ďalšie problémy, ktoré má Európska únia teraz pred sebou, budú v tomto období veľmi vážnymi otázkami aj pre nás a pre zahraničný vývoj a zahraničnú politiku, pretože rastie počet tých krajín, ktoré majú záujem meniť pravidlá spolu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 14:26 - 14:27 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Viete, Martin, ja som rád, že sa hlásite k tomu, že sa budete stavať konštruktívne k politike v tomto volebnom období. Na druhej strane ale býva dobrým zvykom, že poslanci vedia, kde sa začínajú a končia ich mantinely, tak ako ústavní sudcovia vedia, kde sa končia a začínajú, teda končia ich mantinely.
Takže ak poslanec začína tým, že niečo považuje za ústavné alebo neústavné, tak to môže byť jeho osobný názor, ale hovoriť o nejakom zákone, že je neústavný, to si môže dovoliť povedať akurát Ústavný súd. A najmä v takom prípade, keď tento zákon bol podrobený mnohým šetreniam tak na úrovni Európskeho parlamentu, alebo aj Súdneho dvora, a všetky závery, či už Benátskej komisie, alebo týchto súdov, smerovali k tomu, že zákon, ktorý je u nás, je v súlade s európskym právom, a teda žiadna z medzinárodných inštitúcií voči nemu ani nemá výhrady.
Takže bolo by dobré možno, keby aj politológovia, ktorí možno mali nejaké svoje osobné ciele, aby nevykladali zákon po svojom, ale aby rešpektovali to, čo je súdnymi inštitúciami rozhodnuté.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.4.2016 14:56 - 14:58 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Matovič, spomínam si na rokovanie politického grémia Národnej rady a spomínam si aj na tie závery. A myslím, že sa troška mýlite, pretože v tých záveroch bolo povedané a dohodnuté to, že koalícia je pripravená zmeniť pomery v branno-bezpečnostnom výbore tak, aby zodpovedali pomerom v Národnej rade. To sme urobili.
Ďalší záver bol taký, že pokiaľ by bol záujem presunúť niektorých vašich poslancov do branno-bezpečnostného výboru, konkrétne pán Grendela alebo pána Beblavého do finančného výboru, takže vieme podporiť tieto zámeny v rámci zámen medzi poslancami opozičnými. Pokiaľ viem, tak tieto zámeny nenavrhujete, ale chcete upravovať počty a pomery tak, aby to nezodpovedalo pomerom v Národnej rade. Takže platí, myslím si, tá ponuka, ak chcete pána Grendela posunúť do branno-bezpečnostného výboru, tak je treba sa zamyslieť nad tým, koho si opozícia z tohto výboru na tú výmenu stiahne a podobne by to bolo, predpokladám, aj s pánom poslancom Beblavým. (Potlesk.)
Skryt prepis