Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 16:29 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:29 - 16:30 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, očakával som, že keď ste sa písomne prihlásili do tejto diskusie, tak že si naštudujete ten zákon a že nebudete rozprávať od veci. Chcel by som vás upozorniť, že je veľký rozdiel medzi maržou a ziskom. Ak hovoríte o jednopercentnej marži, tak je to hlúposť, pretože aj COOP Jednota má maržu vyjadrenú v desiatkach percentách, nie v jednom percente. Zahraničné reťazce tú maržu majú ďaleko vyššiu. Áno, COOP Jednota dosahuje zisk zhruba, ako povedať, na jednom percente. Ale zisk zahraničných reťazcov je ďaleko vyšší. Takže porovnávať alebo miešať si pojmy v tejto oblasti je, povedal by som, veľmi nebezpečné, treba sa naozaj troška pripraviť na to vystúpenie.
Čo sa týka toho vášho tvrdenia, že sa chystáme trestať tých, ktorí pomáhajú domácej výrobe prinášať na trh, je nie celkom v súlade tiež s týmto zákonom, pretože my sa snažíme vytvoriť podmienky pre tých, ktorí domáce výrobky na trh prinášajú, aby mali lepšie podmienky. Pokiaľ je to, samozrejme, v rámci európskej legislatívy možné. A ten odvod je zameraný práve na tých, ktorí majú neprimerané zisky a neprimerané marže. A tam sa snažíme obmedziť túto výšku a pokiaľ tá výška týchto marží a ziskov je príliš vysoká, tak chceme, aby zostali tieto finančné prostriedky vďaka tomuto odvodu na Slovensku.
A to, čo možno nebolo povedané doposiaľ, že však pani ministerka pôdohospodárstva povedala, že ak dostane tieto peniaze, ako ich rozdelí. To znamená, zase nesledujete diskusiu o tom, čo sa s finančnými prostriedkami získanými z tohto zákona, ako sa s nimi bude nakladať, ako budú rozdelené pôdohospodárom a nielen pôdohospodárom, ale i výrobcom. Výrobcom potravín na Slovensku, ktorí dodávajú na slovenský trh svoje výrobky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:39 - 18:41 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Viete, pán predseda, no pýtal ste sa, že čo bude, ak tento zákon sa neprijme, že aký je zmysel tohto zákona. Tento zákon má zmysel v tom, že chceme predísť anarchii. Anarchii medzi konfliktmi, ktoré nám začínajú prepukať v našej spoločnosti práve medzi vami a možno tými, ktorí obhajujú LGBTI a, povedal by som, iné skupiny. Myslíme si, že proste tieto názorové rozdiely treba riešiť kultivovane, civilizovane a vecne v rámci dialógu, ale nie stretmi na uliciach. Takže o tom je tento zákon, a preto ho, keď som aj hovoril, že musíme tento zákon prijať alebo že Andrej Danko musí takýto zákon predkladať, je o tom, že musíme naozaj kultivovať túto spoločnosť a viesť ju k tomu, aby, ak máme rozdielne názory, aby sme ich vedeli riešiť vecne, kultivovane, kultúrne na pôde Národnej rady, na pôde politických strán, ale aby a nestali tieto názorové rozdiely predmetom pre ruvačky na uliciach.
Naším záujmom a spoločným záujmom, záujmom celej tejto spoločnosti je, aby sme viedli Slovensko ďalej, dopredu, k tomu, čo táto spoločnosť potrebuje, v pokojnom duchu, aby sme teda riešili problémy spoločenské. A teraz nebudem rozprávať iba o tých problémoch, ktoré ste vy naznačili, a povedzme aj migráciu, alebo povedal by som aj mzdy a veci, otázky, ktoré sa týkajú vzdelávania, zdravotníctva a podobne, aby sme ich vedeli riešiť naozaj čo najviac odborne a tak, aby to ľuďom pomáhalo. Nie aby sme sa v zbytočných ruvačkách a šarvátkach vybíjali, či už v parlamente, ale najmä nie na uliciach.
Takže preto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:16 - 18:18 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Martin, hovorili ste o slobodnej súťaži politických strán, ako iste viete ako politológ, do volieb do Národnej rady alebo do Európskeho parlamentu nominujú svojich kandidátov politické strany. Politické strany mávajú politický program. To, čo spravilo OĽANO, že nominovalo ľudí, ktorí nie sú členmi politickej strany, a to je ako hlavný politický program tohto zoskupenia, je obchádzanie politickej súťaže potom podľa normálnych pravidiel, pretože ak nejaká strana vystupuje s tým, že nemá jasný, žiadny vlastný politický program, riadny politický program, tak táto by sa nemal do tej súťaže zapájať. To ako politológ, by ste mali vedieť.
Takže ak chceme, aby naozaj bola tá súťaž férová, aby niekto neobchádzal férovú súťaž politických strán na Slovensku, tak sa venujme tomu, ako uspôsobiť pravidlá tak, aby každá, každé zoskupenie, ktoré ide do, do ringu, spoločného ringu a uchádza sa o mandáty v Národnej rade, aby malo politický program, ktorý bude známy občanom tejto republiky. Pokiaľ je to znôška osobností, ktoré sú názorovo rozdielne, politicky rozdielne a dokonca protichodné, tak to nie dobré.
Takže ak hovoríme o tom, že by to mali byť politické strany s programom, tak hovoríme o tom, že naozaj chceme férovú súťaž, nechceme ju obchádzať. Naopak, ak hovoríte o modeloch, ktoré uvádzate z Čiech, Piráti a podobne, to už nie je férová politická súťaž, pretože tam súťažia zoskupenia individualít, ktorí nemajú jednotný politický programu, a tým pádom občanom neponúkajú zrozumiteľný program, ale akúsi znôšku osobností, ktoré majú rozdielne politické názory. Neviem, či to je dobrá perspektíva. Môžme sa o tom rozprávať, môžme o tom debatovať, ale v takom prípade to už nie je férová politická súťaž, ak pripustíme aj takéto, aj také možnosti. Možno sa tak politická situácia vyvinie, že naozaj takáto bude ich budúcnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:00 - 18:02 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Dostál, zareagujem veľmi stručne k trom veciam. Predovšetkým by som sa chcel zmieniť k tomu, že, zmieniť o tom, že to, čo sme navrhli v tomto návrhu zákona o politických stranách, hovorí o minimálnej štruktúre politickej strany, ktoré by mala mať. Je možné, že niektoré politické strany budú mať inú, bohatejšiu štruktúru, ale napísali sme do zákona, čo musí mať minimálne. Ak si politická strana zvolí aj ďalšie kontrolné mechanizmy, ďalšie konzultačné zbory a tak ďalej, je to na ich dobrej vôli, ale na to, aby sme rešpektovali politickú stranu ako funkčný orgán alebo organizmus, tak by mala mať takúto minimálnu štruktúru. Ak naznačujete aj to, že Slovenská národná strana v súčasnosti nemá sama štruktúru, ktorá by zodpovedala tomu, čo je v zákone, tak prosím, však Slovenská národná strana rovnako ako ostatné politické strany bude reagovať, a ak sú tam nejaké veci, ktoré by boli v našich stanovách v rozpore s týmto zákonom, tak ich, samozrejme, dáme do poriadku. Hovorím to najmä v súvislosti s tými kooptovanými členmi, ktorých ste zmienili, a tam treba povedať, že to je istý anachronizmus, pozostatok z obdobia pána Slotu, ktorý hovoril v istom období, že je potrebné, aby sme do strany alebo k rokovaniam politických orgánov strany prizývali aj odborníkov, ktorí nie sú členmi strany a ktorí sú prínosom pre politickú stranu, a mal záujem takýchto ľudí pozývať. Niekedy ich mal viacej, niekedy ich mal viacej, niekedy menej, ale to bola jeho filozofia. Viem si predstaviť, že sa dá pozývať takýto odborník aj ako hosť a nemusí byť kooptovaným členom pri rokovaní politického orgánu.
Takže, samozrejme, riešenia vidíme do budúcnosti, hovorím, v návrhu zákona je minimálna štruktúra, ktorú si považujeme za potrebné, aby sme v politickom režime mali zavedenú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:38 - 18:40 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, žijeme v demokratickom prostredí a v civilizovanej dobe a vaše práva, politické práva, pokiaľ sú v súlade s ľudskými právami, sú garantované Ústavou Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky je nadradená zákonu o politických stranách aj všetkým zákonom. Takže pokiaľ vaše politické pôsobenie bude v limitoch a medziach ústavy a bude v medziach demokratickej spoločnosti, tak nevidím dôvod, aby ste pochybovali o tom návrhu, ktorý prišiel z ústavnoprávneho výboru do tejto novely.
Ale na druhej strane treba si uvedomiť, že, tak ako ste povedali, sú, je zložitá situácia vo svete a prejavy extrémizmu vidíme aj na ľavej, aj na pravej strane a v tých spoločnostiach, kde tieto prejavy extrémizmu prepukajú príliš veľmi do politického života, tak tie spoločnosti sa postupne rozkladajú.
Takže je naším spoločným záujmom, ak chceme mať štandardné politické prostredie a chceme túto krajinu spravovať tak, aby sa ľudia medzi sebou neškriepili, nebili, tak aby sme vytvorili podmienky na to, aby sa skôr civilizovane správala spoločnosť, aby sme tie spôsoby politickej práce, ktoré sa orientujú smerom k vyvolávaniu vášní, aby ich, pokiaľ možno, dokázali usmerniť a eliminovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:24 - 18:26 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, no budem sa sporiť o interpretácii.
Za prvé postup. Postup je absolútne legitímny a korektný. Slovenská národná strana hneď po zvolení do parlamentu konštatovala, že jedna z tém, ktorú budeme chcieť riešiť, bolo riešenie pôsobnosti politických strán a najmä transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami. Dostali sme podporu na riešenie tohto problému od viacerých politických strán a nerozdeľovali sme to, či opozícia, alebo koalícia, pripravovali sme zákon, zákon sme predložili už v 6. mesiaci kvôli tomu, aby všetky politické strany, tak koaličné, ako opozičné, si mohli naštudovať našu predlohu a mohli sa k nej vyjadriť. A mohli sa k nej vyjadriť aj, povedal by som, k obsahu, aj k prípadným zmenám. Takže strany SNS postup bol absolútne korektný.
Komunikovať so všetkými politickými stranami v parlamente nebolo možné, pretože možno aj vďaka vášmu predsedovi sú vzťahy medzi poslancami dosť aj medzi politickými stranami dosť napäté. Takže postup bol absolútne férový, korektný.
A teraz pôjdem k interpretácii ďalšieho bodu, že je namierený proti vám. Nie. Tento návrh je namierený proti nekalým javom v činnosti politických strán a v hospodárení politických strán. Mali sme, ako príklad uvádzali vašu politickú stranu, kde 4 členovia tejto politickej strany nakladajú s finančnými prostriedkami štátu, niekoľkými miliónami euro, a mnoho alebo veľká väčšina z tých prostriedkov končí v rodinnej firme pána predsedu a že sídli aj vaša strana v dome, ktorý vlastní manželka pána predsedu. To boli ukážky exemplárne, ako by to fungovať podľa nášho názoru nemalo. Nedopovedali sme také detaily, akože tam ten dom je cukráreň a že parlamentná politická strana, cukráreň skombinovaná s pivárňou, že štandardná politická strana by nemala v takomto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 15:55 - 15:55 hod.

Jaroslav Paška
Ďakujem za slovo. Vážený pán Dostál, len jedna krátka pripomienka. Viete, ochrana manželského zväzku v ústave spočíva v tom, že zo zväzku muža a ženy vzchádza generácia detí a budúcnosti tohto štátu aj tejto spoločnosti, tým sa líši od zväzku, o ktorom hovoríte vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 15:30 - 15:31 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Vašečka, rozumiem vášmu vystúpeniu a myslím si, že naozaj je to vec, o ktorej by sme mali veľmi seriózne hovoriť. A napriek tomu si aj uvedomme, že sme v civilizovanej spoločnosti a že naši partneri z SaS majú právo nastoľovať problémy a ich videnie sveta, rešpektujeme to, ale chcel by som len pripomenúť, že takých ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú zviera, prípadne, že sú Napoleon, ale prípadne niekto iný, máme v Pezinku dostatočne veľa. Takže netreba tomu venovať politickú rozpravu, ale naozaj troška inú odbornú rozpravu. A bolo by dobré, keby aj témy, ktoré budeme prerokovávať v parlamente a ktoré rokujeme v parlamente, boli skorej politické ako tie, ktoré majú podrobne riešiť medicínski odborníci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:51 - 18:53 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, zaregistroval som dve také zásadné výhrady voči tomu, voči tejto predlohe návrhu zákona, ktoré sme predložili.
A prvá sa týkala toho, že sa netýka najchudobnejších. No najchudobnejších sa nemôže týkať, lebo sa týka pracujúcich, a najchudobnejší sú tí, ktorí nepracujú. Ak niekto nepracuje, tak nemá dovolenku, ak nemá dovolenku, tak, samozrejme, nemá ani, ani dôvod na tú dovolenku, keď nepracuje. Takže z tohto pohľadu naozaj je to podpora pracujúcich a je to aj stimul pre to, aby ľudia chodili do práce, aby sa zamestnali, aby okrem výplaty a mzdy mali záujem získať aj ďalšie profity a benefity, ktoré zamestnávateľ môže ponúknuť, a to je v takomto prípade poukazy na dovolenku, resp. 13., 14. plat a prípadne ďalšie benefity. Vy navrhnite, vy nejaké benefity, s ktorými budete, budete považovať za dobré pre ľudí, aby prišli do práce, aby sa zamestnávali, aby pomáhali rozvoju ekonomiky, tak treba s tým prísť.
A keď sme hovorili o tom, že druhý, druhá ďalšia výhrada smerovala k tomu, že je to nesystémové riešenie, no kolega vám už vysvetlil, že je to systémové riešenie, ktoré má dokonca viacejnásobný účinok, pretože má niekoľko stimulov.
Prvý stimul som už vysvetlil, má motivovať ľudí, aby prišli do práce, a zamestnávateľov zase stimulovať k tomu, aby vytvárali podmienky pre svojich zamestnancov, aby si ich vážili.
A ďalším stimulom, ktorý tam je, je podpora ekonomiky, pretože ak ľudia sa budú rekreovať na Slovensku, tak budú podporovať slovenskú ekonomiku, slovenský cestovný ruch a rozvoj, povedal by som, nie na cestovný ruch, ale po rozvoj ekonomiky.
Takže keď hovoríme o systémovom riešení, tak je to naozaj vážny krok smerom k tomu, aby sa jednak zlepšila ekonomika, aby sa využívali prostriedky, ktoré sa vygenerujú na Slovensku, na Slovensku, a, samozrejme, tí ľudia, ktorí neodídu do Chorvátska alebo do, do Turecka na dovolenku a nájdu si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 17:53 - 17:55 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja dobre nerozumiem vášmu vystúpeniu. My žijeme v civilizovanej Európe. Je rok 2018. My nežijeme v Bangladéši, kde neplatia žiadne pravidlá, kde je detská práca bežná. Európa má isté štandardy. Vy by ste mali poznať tie štandardy vo Francúzsku, v Rakúsku, v Nemecku a v iných krajinách okolo nás. A mali by ste mali poznať aj systémy sociálne, ktoré hovoria o tom, že zamestnanci majú v slušných firmách nárok na to, aby dostávali takéto poukážky, aj na iné sociálne benefity majú právo. Takže ak dnes prichádza Slovenská národná strana s takýmto návrhom, tak to nie je lacný marketingový ťah. Je to prispôsobenie štandardom, civilizačným štandardom Európskej únie. Európska únia, nielen Slovenská republika, nariaďuje zamestnávateľom mnohé veci. Nariaďuje im kvalitu potravín, nariaďuje im, ja neviem, emisií pri autách a nariaďuje im aj štandardy sociálnej starostlivosti, pretože zamestnávatelia, nie všetci, sú ochotní sa starať o svojich zamestnancov.
A teraz vaša otázka, kto by to mal zaplatiť. Vážená pani poslankyňa, máte predstavu, kto benefituje z práce ľudí? Štát alebo zamestnávatelia? Tak mal by to platiť ten, kto benefituje, ten by sa mal postarať o sociálne zázemie. Choďte do Spojených štátov, do, do Googlu alebo do, do Microsoftu. Pozrite sa, ako sa tam stará o svojich zamestnancov špičková firma. To znamená, chceme mať špičkové pracoviská a chceme mať podmienky pre našich ľudí, aby mali také podmienky ako iné špičkové firmy, tak musíme tlačiť na našich zamestnávateľov, aby takéto podmienky vytvárali. Ak by ste šli, pani poslankyňa, do ESET-u sa pozrieť, ak by ste vedeli, ako tam pracujú títo zamestnávatelia, by ste vedeli, že ten ESET váži svojich zamestnávateľov. Ak to nerobia všetci zamestnávatelia, tak je to ich chyba. Takže skúsme sa pozrieť na to aj prakticky. Ten, kto benefituje z práce ľudí, sa musí postarať, aby mali tie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis