Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2019 o 16:31 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:31 - 16:33 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán Dostál, no, informácia v slovenskom jazyku kvôli tomu, aby bola všeobecná zrozumiteľnosť, samozrejme, že niekto keď chce predniesť svoju informáciu a pokiaľ to je v jeho iba, povedal by som, v nejakom osobnom styku, tak je to v poriadku, môže predniesť informáciu v maďarčine, v rómčine, v poľštine, v češtine, proste v jakom jazyku chce, len pokiaľ tá komunikácia je určená verejnosti, širokej verejnosti, tak by mala zaznieť v slovenskom jazyku kvôli tomu, aby bola zrozumiteľná pre tú spoločnosť, ktorej sa odovzdá. To je celkom logické, prirodzené. Možno by to nebolo treba určovať v zákone, ale je to potrebné zrejme určiť pre tých, ktorí nie celkom dobre vnímajú realitu na Slovensku.
Ďalej. Zmienka o výnimkách alebo, povedal by som, to, čo vám vadí v tých nariadeniach a predpisoch, ktoré dopĺňajú výnimky. Viete, to je evolúcia. Evolúcia je, povedal by som, s časťou ľudského života sprevádzaná, povedal by som, od praveku do súčasnosti a je celkom normálne, že keď sa objaví nejaký ďalší problém, je treba vytvoriť ďalšiu výnimku z nejakého ustanovenia, tak to ustanovenie netreba zrušiť, ale tú výnimku treba doplniť. To je aj ten váš príklad, ktorý ste uvádzali v rozprave a vo svojom vystúpení, keď ste hovorili, že ste proste našli problém, a odpoveďou na riešenie toho vášho problému bola výnimka zaradená do, do zákona, do predpisu. Takže v prípade, keď sa objaví ďalší problém, prosím, je to riešiteľné ďalšou výnimkou a je to prirodzene evolúcia.
Pán poslanec Osuský, ak zrušíme spoločný komunikačný jazyk, spoločný komunikačný kanál, dostanem sa do situácie - a teraz sa tvárite akože iba v štátnom jazyku a teda v štátnej komunikácii. Ten spoločný komunikačný kanál je práve dôležitý vo verejnej komunikácii, ten je dôležitý, povedal by som, tak, ako sa stretávajú občania Slovenskej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:21 - 16:25 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážení predkladatelia, priznám sa, že predložený návrh zákona vnímam ako neobratný a priehľadný pokus vyrobiť v národnostne stabilnom politickom prostredí problém, spor, konflikt, ktorý by opozícii umožnil dopracovať sa k predčasným voľbám.
Nemyslím si, že by sa dnes v slovenskom parlamente našiel dostatok poslancov na to, aby tento perfídny pokus oslabiť prirodzenú komunikačnú a integračnú úlohu štátneho jazyka zmenil a v súčasnosti aj menil legislatívne zakotvené pravidlá používania jazykov v Slovenskej republike. Neprináša totiž žiadne zmysluplné pozitíva, na čo vo svojom vystúpení poukázala aj pani poslankyňa Irén Sárközy z MOST-u - HÍD.
Naopak, navrhovanými ustanoveniami navádza k jazykovej atomizácii spoločnosti, uzatváraniu sa a separovaniu etnických komunít, vzájomnému odsudzovaniu sa, čoho dôsledkom sú spravidla národnostné trenice, oslabovanie a dezintegrácia štátu.
Predkladatelia svoj návrh opierajú o falošné tvrdenie, že zákon o štátnom jazyku svojimi ustanoveniami neodôvodnene zasahuje do práva na slobodné šírenie informácií, keď upravuje, ktoré údaje a informácie je potrebné používať, evidovať a uvádzať v štátnom jazyku. Toto tvrdenie je však čistá lož, pretože v súčasnosti platný zákon nijako neobmedzuje slobodu šírenia informácie. Upravuje len, v akom jazyku je potrebné kvôli všeobecnej zrozumiteľnosti uvedenú informáciu vo verejnej komunikácii použiť. Teda hovorím o jazyku, nie o informáciách.
Preto si myslím, že táto iniciatíva nemôže podľa môjho názoru nijako prospieť k súčasnému zlepšeniu pomerov na Slovensku.
Argumentácia predkladateľov, ktorou sa pokúšajú odôvodniť svoj návrh, je buď absolútnym prejavom absolútnej nekompetentnosti, alebo čírej zlomyseľnosti. Poviem prečo. Veď snaha zrušiť prednosť úradného jazyka pred ostatnými jazykmi znamená zrušiť jediný komunikačný spoločný kanál v tomto štáte.
Vážení predkladatelia, na Slovensku žije rusínska, rómska, maďarská, poľská, ukrajinská, nemecká či česká menšina a jediným ich spoločným komunikačným kanálom je slovenský jazyk.
Pri všetkej úcte k vášmu politickému presvedčeniu a i preferenciám, prednosť štátneho jazyka by znamenala v tomto prostredí zavedenie absolútnej jazykovej anarchie, čo by iste bolo na škodu aj pre všetky národnostné menšiny, ktoré práve prostredníctvom slovenského jazyka a používaním svojím v každodennom živote dokážu medzi sebou plynulo komunikovať.
Preto, vážení predkladatelia, sa stotožňujem s návrhom, ktorý v rozprave už zaznel a ktorý hovorí o tom a navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky o tejto novele ďalej nerokovala.
Takže toľko v stručnosti k vášmu návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 18:55 - 18:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani poslankyňa vyjadriť sa, že táto prednáška alebo toto vaše vystúpenie bolo odbornejšie ako býva zvykom v Národnej rade Slovenskej republiky...
===== Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani poslankyňa vyjadriť sa, že táto prednáška bola alebo toto vaše vystúpenie bolo odbornejšie ako býva zvykom v Národnej rade Slovenskej republiky ale pán poslanec Osuský nás upozornil na to príslovie na Slovensku po slovensky alebo na ten výrok, ktorý ste pripísali pánovi Slotovi a treba upozorniť na to, že naozaj tento výrok vznikol v období pomaďarčovania Slovenska keď slovenská inteligencia postavila apponyiho zákonom. Bernolák a Štúr sa pokúsili slovenský jazyk kodifikovať, takže nie pán Slota a to by ste mali vedieť ak sa odvolávate na vaše vzdelanie. Takže nie pán Slota ale, ale slovenskí vlastenci, ktorí zachraňovali národ ako taký pred rozplynutím sa v Karpatskej doline, tak tí kodifikovali slovenský jazyk a tí išli s týmto heslom medzi ľudí a učili ľudí slovenskej, slovenskému jazyku a slovenskej kultúre. Takže keď hovoríme o tom, že chceme my v súčasnosti presadzovať nejakú, nejaký prístup ako Apponyi, že v Uhorsku po maďarsky všetci, nie je to pravda. Myslím, že súčasná situácia dnes je ako ste popísali vo vašom vystúpení kde hovoríte kde sa odvolávate na sociologistickú charakteristiku kde je uplatnenie väčšinového jazyka v koexistencii s jazykom národnostných menšín. A čo je dôležité, zabúdate a všetci na to zabúdate opakovane, integračný charakter slovenského jazyka v štáte kde máme rusínsku, rómsku, ukrajinskú, poľskú, nemecké aj českú menšinu ergo tých menšín je tu viacej. A ich spoločným jazykom v tomto štáte je slovenská jazyk, nikto im nebráni rozprávať sa doma v krčme kdekoľvek aj na kultúrnom podujatí spievať si po maďarsky, po ukrajinsky, po poľsky (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 18:55 - 18:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani poslankyňa vyjadriť sa, že táto prednáška alebo toto vaše vystúpenie bolo odbornejšie ako býva zvykom v Národnej rade Slovenskej republiky...
===== Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani poslankyňa vyjadriť sa, že táto prednáška bola alebo toto vaše vystúpenie bolo odbornejšie ako býva zvykom v Národnej rade Slovenskej republiky ale pán poslanec Osuský nás upozornil na to príslovie na Slovensku po slovensky alebo na ten výrok, ktorý ste pripísali pánovi Slotovi a treba upozorniť na to, že naozaj tento výrok vznikol v období pomaďarčovania Slovenska keď slovenská inteligencia postavila apponyiho zákonom. Bernolák a Štúr sa pokúsili slovenský jazyk kodifikovať, takže nie pán Slota a to by ste mali vedieť ak sa odvolávate na vaše vzdelanie. Takže nie pán Slota ale, ale slovenskí vlastenci, ktorí zachraňovali národ ako taký pred rozplynutím sa v Karpatskej doline, tak tí kodifikovali slovenský jazyk a tí išli s týmto heslom medzi ľudí a učili ľudí slovenskej, slovenskému jazyku a slovenskej kultúre. Takže keď hovoríme o tom, že chceme my v súčasnosti presadzovať nejakú, nejaký prístup ako Apponyi, že v Uhorsku po maďarsky všetci, nie je to pravda. Myslím, že súčasná situácia dnes je ako ste popísali vo vašom vystúpení kde hovoríte kde sa odvolávate na sociologistickú charakteristiku kde je uplatnenie väčšinového jazyka v koexistencii s jazykom národnostných menšín. A čo je dôležité, zabúdate a všetci na to zabúdate opakovane, integračný charakter slovenského jazyka v štáte kde máme rusínsku, rómsku, ukrajinskú, poľskú, nemecké aj českú menšinu ergo tých menšín je tu viacej. A ich spoločným jazykom v tomto štáte je slovenská jazyk, nikto im nebráni rozprávať sa doma v krčme kdekoľvek aj na kultúrnom podujatí spievať si po maďarsky, po ukrajinsky, po poľsky (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 18:27 - 18:29 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci, no vrátim sa k takým tým argumentom, ktoré zazneli a ktoré sú naozaj falošné. A začnem tým lekárom ako už naznačil aj pán kolega. Keď je pacient Slovák a lekár Maďar a majú medzi sebou komunikovať o zdravotnom stave, tak je potrebné komunikovať v slovenčine kvôli tomu, že dokumentácia sa píše v slovenskom jazyku. To znamená, ak je jazyk predpísaný k dokumentácii, tak je potrebné, aby pokiaľ možno komunikovali v tomto jazyku a pokiaľ to zvládajú obidvaja. A prečo je slovenčina ako dokumentácia písaná v slovenčine, je lekárska, pretože keď ten pacient Slovák pôjde povedzme na neurochirurgiu alebo na ortopédiu do Bratislavy alebo do Ružomberka, tak tá dokumentácia, keby prišla v maďarčine tak by tam zrejme v tej nemocnici v Ružomberku alebo v Bratislave nevedeli čo s tým majú robiť. Takže tým by som prešiel aj k tomu, že vlastne prečo je prednosť slovenského jazyka zakotvená v týchto zákonoch, pretože je to integračný jazyk pre všetky národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Tá slovenčina je potrebná aj na to, aby sa rusínsky lekár vedel dohovoriť s maďarsky hovoriacim ale slovenským pacientom, prípadne nemeckým alebo poľským. Tá slovenčina má integračnú funkciu, preto má prednosť, aby sa všetky dokumenty aj národnostných menšín a nielen štátom predpísané, ale aj tie ďalšie, pokiaľ možno viedli v slovenskom jazyku. A keď hovoríte o tom, že je treba zaviesť nejaké pravidlá iné pre tú sféru, ktorá je verejná ale ktorá nie je štátna, aj to má svoju slabosť, preto hovoríme o prednosti slovenského jazyka, pretože ako som už povedal, má integračnú funkciu a vy túto integračnú funkciu chcete zlomiť. Vy potrebujete zo Slovenska urobiť akýsi Babylon nejakých komunít, uzavretých komunít, ktoré by destabilizoval túto krajinu, tento štát a to je mi (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 17:50 - 17:51 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Osuský, ja myslím, že vám ide o to, aby ste spestrili diskusiu presne pred voľbami a pokiaľ možno, aby ste vyšpánovali troška atmosféru nech je bojovnejšia, nemôžte myslieť takéto sprostosti, čo ste napísali do tejto predlohy, ako vážne, s plným vedomím a povedal by som aj s plným záujmom zlepšiť pomery na Slovensku, pretože takéto formulácie, ktoré sú vedené a konštrukcie, určite nebudú prispievať k zlepšeniu pomerov na Slovensku a zlepšeniu národnostných vzťahov, ale skôr naopak. Budú smerovať k atomizácii spoločnosti, k uzavretiu sa spoločenstiev národnostných etník a povedal by som, k napätiu, ktoré bude sa ďalej prehlbovať. Takže pokiaľ sa nám podarilo počas tohto volebného obdobia utlmiť vášne a najmä vo vzťahoch medzi maďarskou menšinou a slovenskou spoločnosťou, tak týmto sa snažíte rozbiť túto, povedal by som, dobrú atmosféru, rozmlátiť ju a vyprovokovať naozaj, vyhecovať národnostné napätie na Slovensku. To je vaším normálnym a zle mysleným cieľom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:50 - 18:52 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, len malá korekcia. Viete, slovenskí vojaci idú do pobaltských krajín na pozvanie týchto krajín. Nejdú tam na základe nejaké rozhodnutia, príkazu z NATO. Oni tam idú preto, že pobaltské krajiny požiadali o takúto asistenciu, o takúto podporu členské štáty Európskej únie. A keďže Slovenská republika je jedna z tých krajín, ktoré prisľúbili pomoc pobaltským krajinám, tak tam posielame našich vojakov, vysielame ich tam v podstate dočasne. Sú to rotácie, ktoré sú po šiestich mesiacoch, a teraz ak sa vrátime k tomu, že máte pocit, že to nebude, že to bude naveky, no nie je to naveky. Akonáhle občania Litvy, Lotyšska, pobaltských krajín rozhodnú o tom, že ich tam nechcú mať, tak tí naši vojaci budú musieť odísť a odídu dobrovoľne veľmi radi. My ich stiahneme veľmi radi. Takže pokiaľ budú mať občania krajín Lotyšska, Estónska a Litvy obavy o svoju existenciu, tak budú tam mať málo početné jednotky aj z Maďarska, aj z Poľska, aj zo Slovenska, možno aj z Česka a z ďalších krajín Európskej únie, ktorí im budú garantovať istú mieru ochrany istoty. Ale určite tam nebudú ani americké vojská v nejakom veľkom počte a som presvedčený, že akonáhle si oni dobudujú armádne sily, vlastné armádne sily, tak naše sa budú môcť stiahnuť a budú slúžiť v prospech Slovenskej republiky u nás doma. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 16:44 - 16:46 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, zmením troška tému, budem sa venovať chlebovým otázkam, pretože súčasťou dnešného rokovania je aj výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii a možno menej politicky a viac ekonomicky má zaujímať parlament aj povedal by som našu spoločnosť, akým spôsobom máme organizovaný život v Európskej únii a aké perspektívy alebo aké možnosti máme na to, aby sme menili súčasnú situáciu, aby sme pomohli našim ľuďom. Tak predovšetkým končí pôsobnosť Európskej komisie a očakával by som, že jej ukončenie práce bude hodnotené a bude hodnotené vecne a konštruktívne v záujme toho, aby sme do budúcnosti vedeli spravovať Európsku úniu a, povedal by som, spolupracovať v rámci Európskej únie tak, aby to pomohlo rozvíjať tak ekonomický, hospodársky potenciál Slovenskej republiky, ako aj život našich občanov.
Od roku 2018 je známa správa pána Pikettyho, ktorá hovorí o tom, že východná Európa, konkrétne štáty V4 sú každoročne ochudobňované o miliardy eur, ktoré sú transfermi prenášané do štátov západnej Európy, ktoré vlastnia kapitálové investície prevažne vo východnej Európe. Ten tok financií vyhodnocoval pán Piketty z Parížskej univerzity za obdobie piatich rokov a zistil, že zo Slovenska konkrétne odchádza jedna miliarda eur ročne do západnej Európy, do krajín pôvodu vlastníkov podnikov, ktoré sú na Slovensku vybudované, v rámci čoho je, povedal by som, náš systém, hospodársky systém ochudobňovaný o tieto peniaze, ale najmä sú ochudobňovaní občania tejto republiky, pretože z ich práce sú urobené odvody z daní v krajinách západnej Európy. Každý rok jedna miliarda hodnoty daní, ktoré by mohli byť zdaňované u nás, sú vezené von a podieľajú sa na zvyšovaní životnej úrovne v Nemecku, Francúzku, v Belgicku, Holandsku, v Rakúsku, kde tieto finančné prostriedky sú použité na dôchodky, zdravotné zabezpečenie, rozvoj školstva a podobne v týchto krajinách.
Toto finančné nastavenie som kritizoval už v roku 2012 v Európskom parlamente a odpoveďou od Olliho Rehna, terajšieho komisára, bolo, že vaša vláda, pán Paška, nerobí nič, zrejme jej to nevadí. Je to záležitosť, ktorú si môžte riešiť na úrovni komunikácie s Radou a Komisiou na úrovni teda jednak vašich odborov a jednak vašich zástupcov vášho štátu.
Dnes sme už hodne ďalej časovo, ale ten problém sa nerieši. Netýka sa len Slovenskej republiky, týka sa aj Rumunska, Maďarska, Poľska, Bulharska, Litovská alebo Litvy, Estónska a podobne. Všetky krajiny, všetky štáty v rámci Európskej únie, ktoré prijali investorov, ktoré vytvorili podmienky pre to, aby títo investori doniesli prácu, postupujú takmer identicky. Vyvážajú svoj kapitál, ktorý získali, do svojich materských krajín a tam to zdaňujú. Ak to doma zdaňujú, zbavujú, by som povedal, tento štát o isté prostriedky, ktoré patria našim pracujúcim, pretože naši pracujúci si vytvorili tieto peniaze a tieto prostriedky a mali byť používané na zvýšenie životnej úrovni na Slovensku, na zlepšenie dôchodkov, na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, na zlepšenie školstva.
Ergo musíme vstúpiť do politík transferov v rámci Európskej únie a začať rokovať o tomto probléme, pretože, a vysvetlím prečo, pretože tak Slovenská republika, ako aj štáty východnej Európy nikdy potom nebudú schopné dohnať životnú úroveň západoeurópskych štátov z toho dôvodu, že naši zamestnanci sú nútení pracovať, keď pracujú v týchto podnikoch, sú nútení pracovať po vyvezení ziskov na zlepšení životnej úrovni vo Francúzku, Nemecku a podobne. Ergo sú zákonmi a pravidlami Európskej únie nútení vykonávať prácu v prospech rozvoja štátu investorov, čo samozrejme platí tak v Európskej únii a aj vo vzťahu k investorom z iných krajín, napríklad z Kórey a podobne, a zo Spojených štátov. Všetci zamestnávatelia, ktorí vyvážajú svoje zisky, zbavujú túto krajinu, tento štát možnosti dosiahnuť lepšiu životnú úroveň, pretože systém transferov je nastavený tak, že znevýhodňuje krajiny, ktoré dodávajú svoju prácu, ale neprofitujú z tejto práce vo svojom regióne.
To je jeden problém. Druhý problém, ktorý je všeobecne známy, pán minister, mzdová diskriminácia. Hovoríme o tom tak isto od roku 2012. Poznáme to vo Volkswagene. Pracovník, zamestnanec vytvorí, vyprodukuje rovnako veľa ako pracovník vo Volkswagene v Nemecku, má dokonca vyššiu efektivitu práce, napriek tomu dostane tretinovú mzdu alebo štvrtinovú mzdu. Ak dostane štvrtinovú mzdu, pán minister, tento pracovník dostane aj tretinový dôchodok. To znamená, že to nie je len otázka, že je ukrátený na mzde. On bude ukrátený po skončení svojho pracovného cyklu aj na dôchodku. Ak chceme hovoriť o tom, že chceme dotiahnuť životnú úroveň, tak musíme tieto základné nastavenia, ktoré v Európskej únii sú založené a ktoré sú kritizované už aj francúzskymi ekonómami, pretože vytvárajú deliacu čiaru v rámci Európy, tak aby sme o týchto veciach hovorili a hovorili na fóre, kde to vieme zmeniť. Je mi jasné, že na Slovensku túto situáciu zmeniť nevieme, nemôžme, pretože nemáme na to silu.
Ale v rámci zoskupenia V4, v rámci zoskupenia štátov východnej Európy vieme tento problém nastoliť a jednoducho musíme sa usilovať o dosiahnutie zmeny, lebo ako som povedal, nikdy pri tomto nastavení ani Slováci, ani Maďari, ani Rumuni, ani Poliaci nedosiahnu životnú úroveň Nemcov, pretože zákonite tento systém hovorí o tom, že naši pracujúci svojou prácou zvyšujú životnú úroveň štátov investorov. Je to neokoloniálny model, ktorý je zabehnutý nielen v Afrike voči africkým kolóniám, ale je zabehnutý už aj v Európskej únii.
Zákaz diskriminácie, pán minister, zákaz diskriminácie platí. Aj o tom, že za tú istú prácu predsa nemôže byť človek trestaný a diskriminovaný len kvôli tomu, že tú prácu vykonáva predavačka v Lidli na Slovensku, a nie v Belgicku. Jednoducho ten systém je neprijateľný, a to je myslím ten pohľad, s ktorým by sme mali ísť do Bruselu na najbližšie rokovania a pri najbližšom zostavení Európskej komisie aj hovoriť, že je to problém, ktorý musíme veľmi rýchlo v záujme našich občanov, ktorí 15 rokov v tejto Únii žijú, a povedal by som, týmto systému sú 15 rokov už zdieraní, tak tento systém budeme musieť zmeniť.
Nechcem hovoriť o politických usporiadaniach v rámci Európskej únie. Nechcem hovoriť aj o tom, že sú tam aj iné problémy. Ale pred tým, než začne pani Merkelová alebo ktokoľvek hovoriť, že chce mať spoločnú zahraničnú politiku, tak najskôr si musíme urobiť poriadok v Európskej únii. A kvôli tomu je potrebné naozaj sa postaviť za svojich občanov. A mali by to urobiť nielen Slovenská republika, ale všetky štáty východnej Európy, pretože naozaj tento systém je neudržateľný.
Takže toľko k hodnoteniu našej zahraničnej politiky. Očakávam, že zahraničná politika do budúcnosti bude viacej sa zastávať nielen politických záujmov, ale najmä ekonomických záujmov tohto štátu a našich občanov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 16:40 - 16:42 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Martin, zaujala ma vaša poznámka, ktorú ste v závere teda svojho vystúpenia povedali, že po oslobodení a v súvislosti s oslobodením aj Slovenska, ale celej východnej Európy, že tu zostala čižma Stalinova. A tak ma napadlo, no, viete, áno, aj Spojené štáty oslobodili, oslobodili Nemecko, ale na rozdiel od Nemcov, my sme tie ruské vojská, ktoré tu zostali, vyprevadili pred 30 rokmi. Americké? Americká základňa stále v Nemecku zostáva. Zostala na Okinawe a v mnohých ďalších štátoch sveta. Ergo pokiaľ s tými Rusmi sa dalo dohodnúť a keď bolo treba, keď ich o to požiadali domáce štáty, tak oni odišli, tak tie americké sa voľáko nevedia zdvihnúť z území, ktoré obsadili. Takže treba si aj takéto veci všímať.
A keď hovoríme o paralelách, tak samozrejme, myslím, že politika Slovenskej republiky je v poriadku. Keď hovoríme o tom, že Krym je súčasťou Ukrajiny, hovoríme, že aj gruzínske časti, ktoré sú v súčasnosti spochybnené, tak že patria Gruzínsku.
Len netreba, nesmieme zabudnúť na Kosovo. Kosovo tiež nebolo zo Srbska uvoľnené na základe nejakej vzájomnej dohody. Takže jedným dychom keď hovoríme o problémoch, medzinárodných problémoch, tak máme problémy, aj Kosovo, aj Krym, aj časť Gruzínska. A v prípade Kosova je to záležitosť Európskej únie. Európska únia zodpovedá, pretože Kosovo sa dostalo do správy Európskej únie a za tie problémy, ktoré tam sú v súčasnosti a ktoré naznačil aj minister Lajčák pri obede, je zodpovedná v plnej miere predovšetkým Európska únia a Spojené štáty americké. Takže ak tam sa porušilo medzinárodne právo, tak treba mať rovnaký meter aj voči Rusku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 16:26 - 16:27 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, no máte pravdu. Naozaj Slovenská republika v rámci svojich možností by mala pomáhať, humanitárne pomáhať najmä v Sýrii a proste v tých oblastiach Blízkeho východu, kde je ten život naozaj veľmi ťažký. A povedal by som vám takú moju skúsenosť z pomoci aj Slovenskej republiky voči tomuto regiónu.
Viete, asi v januári prišiel niekto z ministerstva zahraničných vecí s takým, s takou myšlienkou, že poďme ochrániť a pomôcť sýrskym sirotám a 50 si ich zoberme na Slovensko, aby sme ich tu sa o nich postarali. Tak som sa zarazil, pretože v tom času už boli pomerne stabilné pomery v Sýrii a pán prezident, miestny, ktorý sa udržal, tak pozýval a žiadal pomoc pre svoju krajinu a domáhal sa, povedal by som to, na verejné, aby medzinárodné spoločenstvo pomohlo jeho krajine. Tak som príslušnému pracovníkovi rezortu zahraničia na Hlbokej povedal, že však nevozme tie deti na Slovensko, skúsme pomôcť Sýrii vybudovať si sirotinec alebo zariadenie pre týchto, pre tieto malé deti. No ale odpoveď bola taká, že nie, že v podstate takáto cesta nevedie, že buď si ich dovezieme sem a tu sa o nich postaráme, ale že nie je záujem Európskej únie ani Slovenskej republiky pomáhať ľuďom v Sýrii obnoviť ich normálny život.
Takže naozaj ja vám rozumiem a myslím, že je potrebné ísť touto cestou, len nie som si istý, či je to v súlade s projektom pani Mogherini a projektom politického vedenia Európskej únie, ktoré sa snažilo zvrhnúť Asadov režim, a teraz ho chce nechať vykúpať sa v biede jeho obyvateľstva a ani za žiadnu cenu nepomôcť tejto krajine. Tam je problém.
Skryt prepis