Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:03 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:03 - 18:05 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, v zásade s tou filozofickou úvahou ste nastavili takú otázku, že aká je budúcnosť, či evolúcia, alebo revolúcia v našom prípade. A ja si myslím, že to východisko musí byť evolúcia, pretože keď budeme, pôjdeme cestou revolúcie, to znamená odvolávanie jedných, druhých, tretích a vyháňaním, povedal by som, spochybňovanie hodnotiteľov a podobne, tak jednoducho ten systém zrejme máme slabý, podfinancovaný, rozvrátime. To znamená, zostáva nám cesta evolúcie, evolúcie a to znamená každý ďalší tender, každý, každý ďalšie výberové konanie aby bolo dokonalejšie a lepšie. A to by mala byť naša snaha, povedal by som, všetkých naprieč politickým spektrom, pretože si uvedomujem, že máme málo peňazí nielen na vedu, ale aj na školstvo, ergo musíme hľadať v tom systéme opatrenia také, ktoré nám budú stále zmenšovať ten priestor na prípadné pochybenie a korupciu alebo čokoľvek, proste čo v tomto priestore máme. A v súčasnosti, si myslím, že aj podľa toho by sme sa mali správať.
Takže keď ja som kritický k tomuto spôsobu dialógu, ktorý tu vedieme, tak si uvedomujem, že to, tak ako ste povedali, cesta pre nás všetkých, pre naše deti, že evolúciou, a povedal by som, takým tým počúvaním sa, počúvaním výhrad jednej strany k druhej strane a hľadaním, povedal by som, toho optimálneho riešenia, spoločným hľadaním toho optimálneho riešenia ísť cestou ďalej.
A ak by som mal hovoriť, povedal by som, možno aj v tom vzdelávacom systéme a vo vzťahu k vede, tak ja neverím už, že, povedal by som, systém, ktorý máme zavedený v Európskej únii, je dokonalý a dobrý. Ja vidím, ako rýchlejšie rastie či už vzdelávací systém, alebo aj veda a výskum v Ázii, omnoho rýchlejšie ako tuná. Už ani Spojené štáty nestíhajú. To znamená, že ak si my budeme hľadať modely a, povedal by som, vzory, to, čo nám Brusel odporúča, nie. Tam sa ďaleko nedostaneme, pretože aj ten Brusel, veď si spomeňte na Lisabonskú stratégiu. Lisabonská stratégia povedala, že do roku 2022 si nebudeme v čele sveta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:29 - 17:31 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Súhlasím s pánom Petrákom, že treba sa venovať vecnému riešeniu toho problému, predovšetkým, samozrejme, preskúmať, či nedošlo k pochybeniam, k akým pochybeniam došlo, či to boli pochybenia formálne, alebo to boli pochybenia aj obsahové, vecné, ale predovšetkým hľadať aj ďalšiu cestu, lebo nestačí nám zistiť, k čomu došlo, ale treba nájsť aj cestu ako v budúcnosti pokračovať s finančnými prostriedkami, ktoré do vedy idú, aby sme predišli týmto záležitostiam. To znamená, ak chceme systémovo konať a vecne konať, tak naozaj možno menej politikárčenia a vecných riešení. A tu som prekvapený, že výbor pre vzdelanie a kultúru a médiá, teda, pardon, výbor pre vzdelanie, mládež a šport, ospravedlňujem sa, tak že tento výbor naozaj nemá, nemá medzi opozíciou a koalíciou také vzťahy, že si neviete povedať to, čo vás trápi, a povedal by som, aj predísť možno takýmto zbytočným rokovaniam, pretože som presvedčený, že tak ministerstvo školstva, ako aj koalícia, aj opozícia majú záujem na tom, aby finančné prostriedky, ktoré idú do vedy, výskumu, ale nielen do vedy, výskumu aj na školstvo, vzdelávanie, aby išli transparentne, pretože máme tých peňazí málo a veľa záujmov v školstve a vzdelávaní. Potrebujeme reformovať základné školy, potrebujeme reformovať stredné školy, systém vzdelávania vysokých, na vysokých školách, na univerzitách, a pritom ešte aj nezanedbať vedu. Takže tých úloh máme strašne veľa a možno menej podozrievania, politikárčenia, hľadania východísk, ktoré sú vecné, konštruktívne a menej môcť ísť po tom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:12 - 17:13 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Viete, Veronika, vy špekuluje o tom, že sú informácie a údaje, ktoré potrebujete vedieť, pretože neveríte pani ministerke, že nejakým spôsobom nemá záujem chrániť hodnotiteľov alebo že nemá záujem zverejniť posudok, ktorý dostala. Viete, práve z tohto dôvodu som už, tretíkrát to zopakujem, povedal, že veľmi dôležité je to, že pani ministerka urobila krok, aby sa začalo vyšetrovať.
Je to moja skúsenosť práve z toho nástenkového tendra, keď sme boli dlho zavádzaní nielen my, ale aj opozícia s tým, že tam bola nejaká nástenka, na ktorej sa zverejnil ten tender. Až vyšetrovanie ukázalo, že to bolo niečo úplne iné.
Takže aj v tomto prípade, ak nechceme politicky rozhodovať o pani ministerke, ale aj, povedal by som, o chode ministerstva, ak máme pochybnosti, tak to vyšetrovanie je dôležité, to nám ukáže cestu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:33 - 16:35 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Gröhling, vo svojom začiatku svojho vystúpenia ste sa zmienil, že pani ministerka obhajuje, povedal by som, veci, ktoré neobhajuje, myslím tým rovnaké posudky alebo chyby v sčítavaní na jednotlivých hárkoch. Myslím, že je dostatočne známe, že jednak odvolala riaditeľa príslušnej, príslušného oddelenia a súčasne aj podala trestné oznámenia na to, aby tieto veci, tieto skutočnosti mohli byť zodpovedne posúdené, vyšetrené a podobne.
A tá zmienka o tom, že vlastne, že si tuná vnímate ten nástenkový tender ako podobnú kauzu, tak chcel by som pripomenúť, že v čase nástenkového tendra opozícia tvrdila, že keďže nebol tento tender, alebo teda tá nástenka že nebola na verejnom priestranstve, takže tým pádom to nespĺňalo podmienky podľa príslušného, príslušnej legislatívy. A tam sme viedli spor, či to bolo na verejnom priestranstve, alebo neverejnom priestranstve, a to si spomínala, myslím, aj, pani Remišová, len problém je v tom, že ona tá nástenka vôbec nebola, takže tam už naozaj sa to nedalo obhajovať, a naozaj neboli splnené zákonné podmienky, a tam vznikol ten problém. A z toho dôvodu vidíme veľmi dôležitý krok pani ministerky, keď vznikli pochybnosti, že otvorila priestor pre jednak interné preskúmavanie tohto, tohto problému a že aj požiadala nezávislé vyšetrovacie orgány, aby posúdili celý stav a priebeh tohto, tohto procesu, takže z tohto pohľadu si myslím, že to je dôležité.
Ale vrátim sa, pán Gröhling, aj k tomu, čo ste spomínali ďalej, konkrétne peniaze, že, tvrdíte, že peniaze, ktoré sú, budú rozdané na tento výskum, že budú chýbať na učebnice, na asistentov a podobne. Nedá sa to tak povedať, pretože ako by ste mali vedieť, jednotlivé peniaze sú rozdelené v rámci kapitol ministerstva školstva, ergo peniaze, ktoré sú určené na výskum, sa nemôžu použiť na učebnice ani na asistentov a na odmeny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:55 - 15:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, ja žasnem. Ja žasnem nad tým, že vás chcú odvolávať preto, že z obdobia pána, fungovania pána ministra Draxlera boli nevyčerpané fondy a že vás berie na zodpovednosť zostava členov školského výboru za toto obdobie. A nazdávam sa, že naozaj naši kolegovia poslanci z opozície by potrebovali zorientovať sa v problematike školstva, v problematike kompetencií rezortu, v problematike fungovania tohto rezortu, pretože naozaj ak pani predkladateľka v priamej reči hovorí o tom, že prevádzate plnenie z nevyčerpaných eurofondov alebo z tých eurofondov pána Plavčana na štátny rozpočet, tak to je taký blud, ktorý by snáď mohla ovládať, a nemusela by s tým zaťažovať verejnosť ani Národnú radu ako s argumentom.
No ale prejdem k tým stimulom, ktoré sú zrejme jadrom tohto problému, kde zase naši kolegovia nechápu, aká je úloha hodnotiteľa a aká je úloha rezortu. Zatiaľ čo rezort a zákony nastavuje systém, hodnotitelia vykonávajú hodnotenie. A hodnotenie, za hodnotenie predsa nemôžte zodpovedať vy. Vy do toho nemôžte zasahovať. Preto je dobré, že ak sú pochybnosti, že ste jednak vyvodili zodpovednosť na rezorte a že ste iniciovali vyšetrovanie týchto problémov a týchto zlyhaní, pretože, ako už vidím, pán Matovič vystrelil, že teda dajte si pozor, aby ste nedopadli, ako niektorí iní ministri za SNS. A myslím, že to je brutálny nátlak a brutálne obvinenie od tohto človeka, a súčasne som zaznamenal aj istý nátlak zo strany poslancov.
Pán poslanec Sopko tuná spomínal, že jedna firma dostala peniaze a druhá nedostala na geologické prieskumy a vŕtanie. Samozrejme, že zrejme ten záujem môže byť aj týmto smerom orientovaný, že proste iniciatív... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 18:59 - 19:01 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa tú minútu využiť.
Tak predovšetkým, prvý bol, vystúpil pán Mazurek a s podobnou pripomienkou vystúpil aj pán Mizík, ktorý konštatoval, že uznesenie je príliš mäkké. Chcem konštatovať, že je dostatočné. Totiž toto uznesenie dáva diplomatickou rečou mandát slovenskej reprezentácii aj diplomacii na zaujatie primeraných stanovísk na medzinárodnom fóre, kde je potrebné nejakým spôsobom sa postaviť k týmto problémom.
Pán poslanec Klus sa zmienil vo svojom vystúpení, že je správne, keď sa Európska únia vyjadruje k dianiu v rámci postojov a hodnotenia týchto krajín, jednotlivých krajín, pretože však sme jednotná Európska únia, pretože je to aj právo tých ostatných členských štátov a ich poslancov v Európskom parlamente vyjadrovať sa k dianiu v týchto krajinách, členských krajinách. Pán poslanec, my máme rovnaké právo sa vyjadrovať k dianiu v Európskej únii, pretože sme členmi Európskej únie. A myslím si, že je našou povinnosťou zareagovať, keď európske inštitúcie, Európsky parlament prekračujú svoje kompetencie a správajú sa tak, že to už prestáva byť demokracia, ale svojvôľa samozvaného diktátora. V tomto prípade presiahlo konanie poslancov Európskeho parlamentu ich mandát, keď chceli odobrať finančné prostriedky suverénnemu štátu Európskej únie. Alebo rozhodovanie o týchto prostriedkoch.
Pán poslanec Dostál, my sme nikdy v uznesení nehodnotili vládu či už pána Kačinského alebo pána Orbána a ani sa nevyjadrujeme k týmto politickým ich smerovaniam. Uznesenie je, povedal by som, oprostené od takýchto vecí, ale čo je dôležité, je vymedzením sa slovenského parlamentu voči neoprávneným zásahom európskych inštitúcií do práv slobodných a suverénnych štátov. A Maďarská republika je v tomto prípade ukážkou, pretože Európsky parlament prijal neoprávnené uznesenie k vzťahom, vo vzťahom k tejto krajine.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 18:05 - 18:14 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, Slovenská republika je od roku 2004 dôveryhodným, konštruktívnym a zodpovedným členom Európskej únie, v rámci ktorej má záujem udržiavať a rozvíjať kooperatívne a priateľské vzťahy so všetkými členskými štátmi Európskej únie a Vyšehradskú štvorku v tejto skupine nevnímajúc. Slovenská republika sa hlási k základným hodnotám, na ktorých je Európska únia založená, tak ako sú uvedené v článku Zmluvy o Európskej únii.
Slovenská republika považuje princíp právneho štátu za základný kameň fungovania spoločenstva, akým je Európska únia, na druhej strane však návrhy na spustenie procesu postupu podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii vníma ako krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhávajú všetky iné dostupné možnosti. Prijatím správy Európskeho parlamentu o návrhu, ktorým sa vyzýva Európska rada, aby podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska a vyzýva europoslancov, europoslanci vyzývajú Európsky parlament na podnet prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa Európsku radu, aby uložili Maďarsku do troch mesiacov po oznámení rozhodnutia prijať pod hrozbou sankcií odňatie hlasovacieho práva a zastavenie financovania z rozpočtu Európskej únie. Nimi požadované opatrenia považujeme za rozhodnutie, ktoré je v rozpore so základnými zmluvami a ktoré presahujú rámec kompetencie Európskej únie.
Treba si uvedomiť, že súčasťou rozpočtu Európskej únie sú aj financie, ktorými prispieva Maďarská republika do tohto rozpočtu, a preto je neprijateľné, aby bolo suverénnemu štátu zabránené rozhodovať o svojich vlastných prostriedkoch, ktorými prispieva na chod Európskej únie, alebo spolurozhodovať o týchto prostriedkoch. Sme presvedčení, že tento spôsob alebo tento návrh presahuje základné kompetencie Európskej únie, a preto nie je šťastným riešením a vhodným riešením problémov, ktoré vznikajú v konfliktoch medzi politickými stranami.
Na základe toho sa Slovenská národná strana a poslanci Slovenskej národnej strany rozhodli návrh, prijať návrh uznesenia, ktorý poukazuje na to, že v prípade názorových rozdielov, politických názorových rozdielov je treba rešpektovať aj skutočnosť, že pri vynakladaní s finančnými prostriedkami štátu sa siaha na finančné prostriedky občanov tejto krajiny, nie politických lídrov tejto krajiny. To znamená, že Európska únia nemá právo obmedzovať čerpanie fondov a finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie občanom krajiny, ktorej politická reprezentácia sa jej nepáči.
Takže z tohto pohľadu kladieme dôraz na to, že v prípade nejakých podozrení o nesprávnom fungovaní demokratických princípov nejakej krajiny je treba hľadať iné riešenia, vhodné riešenia a sústrediť sa na konštruktívny a vecný dialóg, ako sa to napríklad ukázalo v Poľsku, kde takisto dlhý čas boli vedené diskusie, odborné diskusie o možných riešeniach podozrení z fungovania, vhodného fungovania správy štátu, a na základe diskusie, odbornej diskusie obidve strany našli riešenia, ktoré zodpovedajú tak predstavám fungovania právneho štátu z pohľadu Európskej únie, ako aj z fungovania Poľskej republiky.
Preto predkladáme návrh uznesenia, ktorým by sme chceli predísť do budúcnosti ďalším zbytočným konfliktom a sporom vo vnútri Európskej únie, pretože takýto problém sa môže vynoriť kedykoľvek kdekoľvek aj voči iným krajinám nie len v súčasnosti, a preto by bolo dobré, aby sme vnímali toto uznesenie ako stanovisko do budúcnosti, ktoré poukazuje na možné pochybenia rozhodovania európskych inštitúcií, ktoré môžu viesť naozaj k vážnym dôsledkom pri udržiavaní jednoty Európskej únie.
Dovolím si teda prečítať text navrhovaného uznesenia, ktoré máte aj rozdané. V tom sa hovorí, Národná rada Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky v 7. volebnom období prijíma tento návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitútami Európskej únie.
Národná rada Slovenskej republiky, odvolajúc sa na základné hodnoty, na ktorých je Európska únia založená, tak ako sú uvedené v čl. 2 Zmluvy o Európskej únii za
A. berie na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu a návrhu, ktorý vyzýva Radu Európskej únie, aby podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Návrh rozhodnutia Rady o určení podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená zo strany Maďarska, návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017) 835 final z 20.12.2017.
Za B. vyhlasuje, že sa bude aktívne zasadzovať za to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarskej a Poľskej republiky a inštitúcie Európskej únie, ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky. Súčasná situácia by sa mala vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov. Intenzívne vníma dostatočný priestor na efektívnu diskusiu medzi zainteresovanými stranami. Považuje samotné hlasovanie v Rade Európskej únie o spustení príslušného sankčného mechanizmu za krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhajú všetky ostatné dostupné možnosti. V tomto kontexte je žiaduce prijímať také kroky a rozhodnutia, ktoré pomôžu obnoviť vzájomnú dôveru a prekonať vzájomné deliace línie medzi členskými štátmi Európskej únie a inštitúciami Európskej únie. Je pripravená vzájomne udržiavať v nadštandardných a priateľských vzťahoch s regionálnymi partnermi vo Vyšehradskej skupine byť aj naďalej dôveryhodným proeurópskym, transparentným, predvídateľným a konštruktným členom Európskej únie, ktorý bude vždy uprednostňovať riešenia sporov založené na vzájomnom dialógu.
C. vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov, aby prejavili politickú dôveru pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach v záujme zachovania jednoty Európskej únie a znižovania vzájomného napätia.
Toľko uznesenie, ktoré smeruje k tomu, aby sa naozaj nesiahalo k riešeniam, ktoré sú neštandardné, netypické a ktoré možno presahujú rámec oprávnení Európskej únie vo vzťahu k členským štátom, k ich ústavám, ich zvrchovanosti. Pretože ak prekročíme tento rámec k vo vzťahu v dialógu s Maďarskom, tento mechanizmus sa bude používať aj naďalej voči ostatným krajinám. A myslím si, že potom je to veľký krok k tomu, aby Európska únia postupne stratila dôveryhodnosť obyvateľov týchto krajín, členských krajín. Pretože ako som povedal, zvrchované štáty dávajú do fungovania Európskej únie svoje vlastné finančné prostriedky. Tieto vytvárajú rozpočet Európskej únie a zobrať právo suverénnym členským štátom spolurozhodovať o vlastných finančných prostriedkov je z hľadiska morálky, etiky, ale aj fungovania inštitúcie absolútne neprijateľné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 11:59 - 12:01 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán poslanec, v mnohom s vami súhlasím, len chýba vám to podstatné, čo sa týka tohto opatrenia, ktoré pripravila vláda, a síce asymetria, asymetria v profesiách, v štruktúre zamestnanosti. Naši ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, tak sú prevažne buď v Rakúsku zdravotné sestry, alebo opatrovateľky, v Nemecku lekári, prípadne vo Veľkej Británii takisto pomocné profesie. A automobilky potrebujú technicky vzdelaných ľudí. A problém, a to vám zrejme povie pán minister, je v tom, že technicky vzdelaných ľudí nemáme pripravených na Slovensku v takej kapacite, ktorú dneska tá situácia v automobilovom priemysle vyžaduje. Takže dočasné opatrenie. Reakcia na to, aby tie kapacity, ktoré sú vybudované v Slovenskej republike, aby mohli fungovať a produkovať, a, samozrejme, myslím, že by na to malo naväzovať, povedal by som, ďalšie opatrenie, ktoré by malo podporiť technické vzdelávanie našich mladých študentov absolventov.
Takže ak hovoríme, že odmietame globálny pakt, tak to je záväzok, ktorý by sa týkal 10, 15, 20, 100 rokov. A technické opatrenie, ktoré robí vláda teraz kvôli tomu, aby operatívne zabezpečila profesie potrebné na to, aby sa mohli rozbehnúť kapacity, ktoré sú dobudované, je dočasné opatrenie. Akonáhle bude mať Slovenská republika viacej absolventov takých profesií, ktoré potrebujú tieto automobilky, tak postupne budú odchádzať Srbi, Chorváti, Ukrajinci.
Takže naozaj treba to hodnotiť troška v tom, v tej charakteristike, ako je to aj myslené a ako to bude zrejme aj vykonávané a realizované, že dnes potrebujeme veľmi súrne riešiť nedostatok pracovných síl v určitom zložení profesií a tam, ak príde niekto zvonka na to krátke obdobie dočasné – rok, dva, tri, päť rokov – podľa toho, samozrejme, ako sa uplatní, tak bude mať otvorený priestor a počas toho obdobia zase Slovenská republika sa musí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 17:41 - 17:55 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Samozrejme, rozprava bola veľmi dlhá a zrejme by som mohol aj dlho reagovať, ale budem sa snažiť to veľmi skrátiť a vyjadriť sa úsporne. Skúsim predovšetkým tie formálne náležitosti. Samozrejme, máme predložených viacero pozmeňovacích návrhov, tak aby som vysvetlil takú tú predbežnú dohodu, politickú dohodu. Návrhy SaS a strany SMER, ktoré boli prednesené, majú mnoho podobného v časti A. Takže vychádzame z toho, že vychá..., bol predloha, bola podobný, podobný podklad, ktorý spracoval ministerstvo zahraničných vecí.
Chcel by som povedať za Slovenskú národnú stranu, že podporíme rozšírenie teda tej časti A o text, ktoré sú obsiahnuté teda z..., najmä v strane, zo str..., podklady zo strany SMER, pretože strana SMER, navrhuje meniť iba prvú časť, časť A, a časť B nenavrhuje meniť. V časti B by sme ponechali náš návrh nerozšírený a v takom prípade by pri schválení pozmeňovacieho návrhu strany SMER vznikol jeden komplexný návrh, kde do nášho sa doplní tá časť A obsahujúca výhrady, konkrétne výhrady, ktoré majú byť prezentované, prednesené a písomne, písomne diplomatickou poštou doručené do Marrákešu a na aj, samozrejme, na OSN. A zostáva, povedal by som, ak sa to odhlasuje, platná časť, celá tá časť B, kde sa hovorí o procedúre, že nepristúpime k tomuto dokumentu, nikto sa nezúčastní teda toho, toho rokovania.
Vychádzame, že ďalší pozmeňovací návrh, ktorý bol podaný do podateľne, ale nebol prednesený zo Slovenskej národnej strany, ktorý sa týkal toho, že žiadame vládu, aby nikto necestoval do Marrákešu, nie je potrebné predložiť, pretože pred rokovaním a otvorením tejto schôdze, teda nie schôdze, ale tohto, tohto bodu, vystúpil predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý vyslovene povedal, ak ste pozorne sledovali jeho vystúpenie, v záverečnej vete, že ak bude prijaté toto uznesenie, tak garantuje, že za Slovenskú republiku do Marrákeša nikto nevycestuje, že stôl, ktorý tam bude vyhradený pre slovenskú delegáciu, bude prázdny a pod zástavkou nebude sedieť ani zástupca veľvyslanectva, ani zástupca ministerstva zahraničných vecí, ani nikto. Že proste do toho rizika, že by sme svojou účasťou a prítomnosťou potvrdili prevzatie záväzkov z tohto dokumentu na Slovenskú republiku, že s tým proste on súhlasiť nebude. Takže zostane nám naozaj to, aby sme svoje výhrady doručili diplomatickou poštou konferencii.
Čo sa týka samotného hlasovania, pán Poliačik tu je, takže by som chcel povedať, že ja som sa viackrát zúčastnil na takých rokovaniach, kde pripravený dokument, ktorý bol predtým odkonzultovaný, pripomienkové atď., a tento dokument bol pripomienkovaný a prijatý 11. júla tohto roku, to znamená, on už je nemenný. Na rokovaní v Marrákeši sa dokument ako taký nebude meniť, ak tam niekto príde a prinesie nejaké výhrady, tak, samozrejme, sa stanú súčasťou zápisu, ale z legislatívneho hľadiska nemajú žiadne, žiadne, žiadne proste práva. To znamená, ak sa niekto zúčastní a bude akceptovať tento dokument, tak tie výhrady sú, povedal by som, také výhrady, ktoré nemajú, nemajú, povedal by som, výhrady voči, voči záväzkom. Takže treba naozaj zodpovedne postupovať, ja som presvedčený, že ešte má čas tak predseda vlády, ako aj ministerstvo zahraničných vecí, aby teda splnili tie, to rozhodnutie, ktoré Národná rada schváli alebo neschváli. A predpokladám, že naozaj dôjde k tomu, že by sme vedeli spolu sa dopracovať k tomu, že tak, ako tu zaznelo z väčšiny vystupujúcich, a tu by som chcel oceniť napriek tomu, že zazneli občas aj, aj nejaké tie invektíva, ale prevažne konštruktívnu a vecnú diskusiu.
Väčšinou sme sa zhodli, že dokument ako taký má dobré východiská v tom, že sa snaží chrániť migrujúcich počas obdobia, počas cesty, počas..., najmä chráni deti, ženy počas tej cesty, že dáva predpoklad na to, aby sme sa viacej o migrácii dozvedeli tým, že naozaj sa venuje štatistike skúmania, povedal by som, takého toho celého procesu fungovania, že tam sú v podstate aj záväzky týkajúce sa toho, že by nemali cestovať ľudia bez dokladov a bez, bez nejakých proste titulov na to, aby mohli vôbec cestovať. Takže v mnohých aspektoch je ten dokument, povedal by som, dobre prepracovaný a dobre myslený, len z hľadiska reálneho života veľa času sme strávili tým, že sme si vysvetľovali interpretácie, rôzne interpretácie, či to už bolo za poslanecké kluby jednotlivé, alebo to bolo aj za, za jednotlivé osoby, pretože z hľadiska, napríklad z SaS sme počuli najmenej tri interpretácie tohto dokumentu, pán Dostál, pani Zimenová... (Reakcia z pléna.) No ako čítajú, ako vnímajú, ako hodnotia tieto, tieto proste. Takže ak by sme to hodnotili, tak naozaj proste tie pohľady sú naozaj veľmi rôzne.
Ale čo je pre nás dôležité si uvedomiť, jedna vec je, čo si myslíme my, čo si myslím ja, čo si myslí pán minister, ako si to vykladá, ako si to vykladá pán Klus, pán Blaha, pán Kéry alebo proste pán Kotleba, pán Poliačik, to sú, povedal by som, naše, naše názory. Druhá vec je, čo prinesie reálny život, a z tohto pohľadu je absolútne irelevantné, čo si myslia dokonca aj tí, ktorí písali ten dokument.
Dôležité je to, čo si budú myslieť tí ľudia, ktorí sa dozvedia, že takýto dokument bol prijatý, keď vstúpi do platnosti, a ako na to zareagujú. Či budú ochotní prijať, povedal by som, tie regulácie aj, povedal by som, tie mechanizmy, a aj tie štáty, ktoré sa, sa k tomuto hlásia, či budú udeľovať víza, či naozaj budú organizovať teda tých, ktorí chcú cestovať za lepším životom, či ich budú, povedal by som, organizovať nejakým spôsobom po konzultáciách, že či naozaj sa niektorí Sudánci alebo Afgánčania, Pakistanci nevydajú na cestu individuálne na základe, polovica, iba toho, že nejaká prevádzačská skupina, alebo teda prevádzačský gang im prisľúbi a oznámi, že pozrite, tam v Európe, tam je dobrý život, tam máte takéto veci prisľúbené. Život ukáže, život ukáže, čo z tohto sa naplní a akým spôsobom sa naplní, a preto je úplne namieste byť opatrný, byť opatrný, nehlásiť sa, povedal by som, v prvej rade medzi tými, ktorí považujú tento dokument za ideálny.
A povedal by som aj tak nejak si uvedomiť, že dokument ako taký v mnohých veciach zaväzuje alebo prijímajú štáty záväzky predovšetkým krajiny vyspelého sveta o tom, ako prevezmú starostlivosť o migrantov, či už na, na trase, na ceste počas cestovania za ich, do ich cieľovej krajiny, ale potom aj v tej cieľovej krajine, že proste sa o nich budú musieť postarať, že proste niečo to bude stáť, že tá krajina musí byť na to pripravená, že tá krajina musí mať na to vypracovaný rozpočet.
Ak sa pozriete naozaj do tých dokumentov, tak tam je zapísané, že tie politiky by mali všetky tie krajiny, ktoré sa k tomuto zaviažu, že si musia vypracovať osobitné politiky pre integráciu migrantov, a teraz nielen teda integráciu ako do spoločnosti, ale aj zdravotnícke zabezpečenie, vzdelávanie, komplet, proste ubytovanie a tak ďalej. To znamená, to je absolútne široký záväzok, ktorý by sme na seba prevzali.
A ja sa priznám, ja osobne neviem, kde by Slovenská republika vzala peniaze na to, aby bez toho, že by sa mohla vyjadriť, aký počet alebo aké množstvo a akých, no, a že by mohla prijať, takže bez toho, aby k tomu, aby, aby, aby sa, lebo hovoríme aj o legálnej, aj nelegálnej migrácii. A nelegálna migrácia nie je o tom, že proste tam sa nemáme ako vyjadriť, tí proste prídu, ale náš záväzok, ľudskoprávny záväzok bude aj voči migrantom, ktorí neprídu legálne. Ten proste bude v plnej výške, v plnej miere. Ak pán Dostál hovorí, že nám zostáva právo a je to tam napísané, ja som to nikdy nespochybnil, je právo krajín, ktoré sa, pristupujú k tomuto dokumentu, si ponechať vnútorné delenie vnútroštátneho práva na legálnych a nelegálnych migrantov, len ten dokument hovorí, že proste je tam veľmi malý rozdiel, že my si ten rozdiel ponechávame, ale tým nelegálnym migrantom, musíme sa o nich postarať rovnako ako o legálnych. Takmer takisto.
Takže to sú proste také problémy, ktoré možno treba si pozorne čítať, a možno taká tá, ako ste povedali vy, vecná diskusia, vecná diskusia možno na takej tej báze profesionálnej, ale s tým pohľadom na aplikáciu, tá nám tu chýbala. A tu myslím, že naozaj zlyhal, myslím, že to povedal pán Dostál, že zlyhal aj pán minister, že možno tá diskusia mala mať profesionálny základ aj na úrovni Slovenskej republiky, kde naozaj prizvať expertov, ktorí s tým robia, prizvať odborníkov na medzinárodné právo a proste pozrieť sa na všetku, všetku tú agendu, ktorá tam je navrhovaná z hľadiska aplikácie a realizácie do života, a tam by sme potom narazili možno na ten problém, ktorý, myslím, je jeden z takých kľúčových.
Neviem, kto to poznamenal, niekto z vás to spomínal návratovú politiku, pán Dostál opäť, že návratová politika je tam zmienená. Áno, je zmienená aj návrat proste tých utečencov. A záväzok, primárny záväzok, ktorý chcela Európska únia do toho presadiť, do tohto dokumentu, že to bude povinnosť členských krajín prevziať, tak tá sa tam nejak nedostala. Tá povinnosť prevziať, lebo tá povinnosť prevziať nefunguje ani dnes. Viete, že v Nemecku majú migrantov, ktorí už proste aj, aj objednali lietadlá, aj proste im proste viackrát ich akože chceli vypraviť, ale krajiny ich nechcú prevziať. Niektoré krajiny proste správajú tak, že tento záväzok nechcú aplikovať, a ak sa rozbehne ten počet migrantov opäť v takých vlnách, ako sme zažili v roku 2015, a nebudú európske krajiny schopné vracať tých migrantov, tak to bude problém.
Takže to sú veci, ktoré, sa zhoduje možno absolútna väčšina parlamentu, sa zhodujeme na tom, že je potrebné byť opatrný a že vzhľadom na tie okolnosti, ktoré v tomto dokumente prakticky menia našu, našu politiku, bezpečnostnú politiku, kde sme počítali s tým, že v prípade takýchto atakov budeme jednak môcť ich diferencovať na tých, ktorým, ktorým vytvoríme priestor na integráciu, a na tých, ktorých v podstate budeme chcieť vrátiť späť, tak tá návratová politika, samozrejme, fungovať nebude.
Takže preto tieto záväzky v plnej výške nevieme prebrať na Slovenskú republiku a je rozumné, rozumné v podstate vytvoriť ten priestor na to, že ak sa nájde v budúcnosti mechanizmus a nájdu mechanizmy v budúcnosti, ako by návratová politika mohla fungovať, celkom otvorene môžeme o tom hovoriť. Dnes také mechanizmy nie sú, nie sú proste funkčné. Takže z hľadiska, z hľadiska ochrany, povedal by som, bezpečnosti... No dajte... (Reakcia z pléna, rečníkovi priniesli písomné podklady, ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Páni poslanci.
Môžme pokračovať.

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
A boli akože... „Zaväzujeme zabezpečiť, aby boli proste riadne prijatí a navracaní pri plnom rešpektovaní práv a povinností štátov“ pre...
Len to je, to je problém, že ten záväzok proste nech neuplatňujeme, neuplatňujeme alebo nevieme ho presadiť. (Reakcia z pléna.) No museli by sme mať istotu a garanciu, že to bude fungovať, zatiaľ to nefunguje. Vy viete, že nefunguje ten, ten... A tá podoba proste tohto záväzku je tiež veľký problém alebo jedným z tých hlavných problémov. Takže poprosil by som naozaj vecne. Vieme, vieme o problematike ďalej diskutovať. Myslím, že to bude aj záujem pána ministra, aj ministerstva zahraničných vecí a bude aj naša povinnosť, pretože tým, že odmietneme tento dokument a nebudme účastní teda záväzkov tohto dokumentu, do budúcnosti sa nevyhneme záväzkom, ktoré, ako ste vy povedali, mnohokrát z hľadiska ľudskoprávnych iných dokumentov sú súčasťou aj našej legislatívy, aj, povedal by som, nášho správania sa.
Martinovi Poliačikovi som akurát povedal, že keď spomínal rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, že tie nemajú charakter záväzkov našich, že to sú, samozrejme, deklarácie, ktoré istým spôsobom akceptujeme, prijímame, ale nie sú to naše vnútorné politické záväzky, ktoré garantujeme a musíme vykonávať a aplikovať potom aj do našej legislatívy. Takže je to, povedal by som v polohe obecnejšej, nie až takejto záväznej, tu je to už záväzok.
Takže z tohto pohľadu si aj myslíme, že tu je istý priestor na to, že akým spôsobom tá aplikácia bude prebiehať. Takže, samozrejme, nevyhýbame sa Slovenská republika tej téme a ďalšieho proste rozvoja tejto, tejto oblasti a doriešenia tých problémov, ktoré v tomto dokumente zhrnuté nie sú alebo nie sú doriešené tak, aby mohli efektívne fungovať. Takže to je dôvod, prečo sa uchádzame o podporu tohto uznesenia, vidím, že je porozumenie na strane, povedal by som, veľkého počtu aj politických strán, ktoré reprezentujú veľký počet obyvateľov tejto krajiny, tohto štátu, no a ja verím, ja verím, že naozaj sa dopracujeme k dobrému dokumentu a dobrému zneniu uznesenia, ktoré nám naozaj v tejto etape umožní vyhnúť sa problémom, ktoré možno iné krajiny budú mať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2018 11:43 - 11:43 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Pani predsedníčka výboru, len by som chcel pripomenúť, názov pakt tohto dokumentu vyplýva z oficiálneho prekladu ministerstva zahraničných vecí, ktorý bol zverejnený na stránke a bol stiahnutý z tejto stránky ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí potom následne menilo názov asi o desať dní.
To znamená, keď bol predkladaný návrh tohto dokumentu do Národnej rady, ja som to spomínal už na rokovaní výboru, možno si nepamätáte, tak som poukázal na to, že zmeny, ktoré si urobilo ministerstvo zahraničných vecí následne na svojej oficiálnej stránke, samozrejme, vedú k tomuto, že sa mení názov a mení sa aj obsah, a to by som chcel upozorniť. A preto je to nepríjemné, ak ministerstvo zahraničných vecí sa správa tak, že najskôr zverejní dokument, a potom následne tento dokument pod vplyvom a reakciou verejnosti modifikuje. Tento postup nie je dobrý, ale tak ako som povedal, bol stiahnutý tento dokument tak, ako je a bol prikladaný aj podkladový materiál k rokovaniu na výbore zahraničnom, tak vychádzal presne zo stránky ministerstva zahraničných vecí.
Skryt prepis