Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2019 o 10:53 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2019 10:53 - 11:00 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, očakával som, že diskusia bude naozaj viacej k téme, ktorú sme nastolili, to znamená, že k téme súladu (reakcie z pléna), súladu Istanbulského dohovoru s tým, ako vplýva či už na naše, naše právo, vnútorné právo, alebo, povedal by som, na spoločnosť odvtedy, čo na Slovensku platí.
Opakovane sa tu opakovali výzvy, že treba zdôvodniť toto, tento návrh, pretože údajne zdôvodnenie ste nepočuli. Nuž je chyba, keď sme začínali rokovanie o deviatej ráno, tak ste tu asi neboli, pretože zdôvodnenie som prečítal, máte ho jednak písomne a druhé, rozšírené zdôvodnenie som vyslovil a povedal počas rokovania, možno bude treba zopakovať to zdôvodnenie, aby ste vedeli, že mnohá alebo veľká časť tej diskusie, ktorá sa venovala postaveniu žien, bola mimo rámca nášho odôvodnenia. Pretože keď hovoríme o tom, že naším problémom je definícia rodu v Istanbulskom dohovore, ktorý stavia rod do inej pozície, ako bol doposiaľ v práve zaužívaný, takže to asi nie je dobré a že sa to, povedal by som, premietne istým spôsobom a môže premietnuť aj do Ústavy a výkladu Ústavy a pôsobenia Ústavy Slovenskej republiky. Také tvrdenie, že by niekto chcel nejakým spôsobom eliminovať pozitívne ustanovenia tohto dohovoru na politiku voči ochrane žien, sú absolútne scestné. A už som aj uviedol v mojom predchádzajúcom vstupe, že ochrana žien je garantovaná aj ďalšími medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Ak bude treba, vymenujem vám ich, ale myslím, že to nie je potrebné, pretože nikto nespochybnil ochranu žien v Slovenskej republike pred násilím, ako to hovoríte vy.
Vy ste si nastavili inú tému a ja tomu nerozumiem, prečo ste nastolili inú tému, keď máme hovoriť o podstate a o tom článku ustanovení v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ktoré hovorí o tom, že je rod možné meniť na základe návykov alebo osobného rozhodnutia človeka, pokiaľ ten rod má byť súčasťou jeho fyzickej výbavy, tá definícia rodu. Takže to je, povedal by som, základný problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. A jako tu už bolo povedané, však my máme v rámci Európskej únie mnohí podobné problémy, bolo tu spomínané Bulharsko, ktoré proste tento problém už riešilo a kde naozaj bolo skonštatované, že je to v súlade, teda v zásadnom rozpore s ich definíciou podobného zväzku, ako máme definovaný na Slovensku.
Takže iba teda k tomu, že neodznelo odôvodnenie, o čom má byť diskusia a prečo chceme sa dištancovať od tohto dohovoru alebo jeho ustanovení tohto dohovoru, aby sme nehovorili o dohovore ako takom, ale musíme sa dištancovať od celého dohovoru, keďže ustanovenia sú problémom pre našu ústavu.
Hneď v úvode som povedal, k dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2001 vláda, existujú však pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s ústavou. Sú pochybnosti, pán Dostál, nie že je v rozpore, pretože o rozpore prípadne rozhodne Ústavný súd. My máme pochybnosti, my máme pochybnosti reálne na základe toho, ako bol presne tento dohovor aplikovaný a ustanovenie, konkrétne ustanovenie čl. 3 písm. c) Istanbulského dohovoru v medzinárodnom práve, pán Dostál. V medzinárodnom práve. (Reakcia z pléna.)
Ale veď ja s vami nechcem diskutovať, ja s vami nemám o čom diskutovať. Národná rada (reakcie z pléna), Národná rada rozhoduje ako politický orgán. Tie expertízy, ktoré máte vy, sú vyvrátené inými expertízami, ktoré hovoria opačne, ktoré sa vyjadrili. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, záverečné slovo pred hlasovaním. (Reakcie z pléna.) Môžte si to v bufete prebrať.

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vám teda dopoviem, teda to, čo som v úvode alebo pri predstavovaní tohto návrhu hovoril, že v terminológii Istanbulského dohovoru ide predovšetkým o významné posunutie termínu gender rod, ktorý je od roku 1998 obsiahnutý v medzinárodnom práve, konkrétne v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu ako synonymum pojmu sex (pohlavie) a charakterizovaný významným poukazom na dve rozdielne biologické pohlavia človeka, t. j. muža a ženu. Pre potreby formulovania definícií Istanbulského dohovoru autori dokumentujú totiž posunuli pôvodnú významnú charakteristiku pojmu rod od zaužívanej biologickej väzby k fiktívnej charakteristike podľa súboru spoločnosťou vytvorených rolí správaní, činností, atribútov, možností, kombinácií biologickej podstaty pohlavia osobnostnej výbavy sebaurčenia, odvodzovaný doposiaľ s označením muž a žena na iné charakterizované. Ten významový posun od biologickej podstaty k väzbám na mentálny status vnímania svojej osobnosti je tým významovým posunom, ktorý nám môže robiť a môže teda robiť aj v našej ústave problémy, ak budú takúto aplikáciu a takýto výklad používať súdy.
Keďže táto zmluva je medzinárodná zmluva, ktorá je nadradená nášmu právu a, ako už tu bolo povedané, má záujem, proste implementuje Európska únia, tak je veľká pravdepodobnosť, že takýto výklad môžu používať aj naše súdy, to znamená, nie čo chce spoločnosť, ale ako budú súdy rozhodovať. To je dôležité.
Takže z tohto, z tohto dôvodu myslím, že sme mali sa venovať tomuto, tejto otázke a možno menej hovoriť o tom, ako Istanbulský dohovor ovplyvňuje náš život vo vzťahu k ženám. Viete, bolo tu uvádzaných mnoho príkladov o tom, že proste nemáme vzťah voči ženám, voči ich, povedal by som, spôsobu života vysporiadaný tak, aby to bolo žiaduce. Mrzí ma to, možno aj vás, ale ja sa pýtam, čo Istanbulský dohovor priniesol za 7 rokov tejto spoločnosti, v čom zlepšil postavenie žien? A pomohol naozaj vytvoriť podmienky na to, aby sa niečo zmenilo? Nie. Priniesol vážne problémy.
Takže z pohľadu prínosu Istanbulského dohovoru pre túto spoločnosť je dôležité to, že nepriniesol, povedal by som, zlepšenie postavenia žien, ale priniesol vážne problémy vo fungovaní spoločnosti, pretože rozdelil spoločnosť.
Ak dnes hovoríme o tom, že je potrebné, pokiaľ to bude možné a pokiaľ to odsúhlasia poslanci, Istanbulský dohovor stiahnuť z procesu ratifikácie, tak hovorím o tom, že chceme, aby isté riziká, ktoré vo vzťahu k Slovenskej republike a k jej fungovaniu pretrvávajú, a preto stojím za týmto návrhom a myslím si, že je potrebné o tomto hlasovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 17:51 - 17:54 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ja by som len poprosil, ja som plnoletý a nepotrebujem hovorcu, ktorý by interpretoval moje vyjadrenia, moje stanoviská. Ja, samozrejme, viem, čo som povedal, pán Poliačik, že som povedal, že takáto deklarácia, takáto skutočnosť sa rokuje preto, že predtým nebolo prostredie vytvorené na to, nebola koaličná zhoda alebo podopora, alebo dostatočná podpora, lebo nehovoríme o koaličnej podpore, ale hovoríme o širokej podpore v pléne Národnej rady. A v budúcnosti to nemusí znova byť. Preto Slovenská národná strana v tomto čase predkladá túto, tento návrh uznesenia, ale žeby to nejako súviselo s kupčením alebo s takým niečím, na to naozaj nemáte žiaden argument vecný, ktorý by od mojich úst zaznel.
A dôvody, dôvody sú, povedal by som úplne iné, ako sa tu diskutuje dnes, mňa to mrzí, ja, samozrejme, si vážim názory každého a poznám, povedal by som, aj vaše preferencie osobnostné. Len treba si uvedomiť, že ak rokujeme o tejto, o tomto stiahnutí, tak deklarácia, to musí mať naozaj vážnejší, vážnejší podtext, ktorý si uvedomujeme a ktorý Slovenská národná strana už mala dlhšie v programe, kde už dlhšie sme poukazovali na to, že táto int..., ten, táto deklarácia prináša popri veľa mnohých pozitívnych veciach aj vážne problémy. Vážne problémy v legislatívnom prostredí Slovenskej republiky, tak ako bolo naznačené.
Pán Dostál, keby ste možno boli prítomný pri mojom úvodnom slove, možno by sme sa nemuseli rozprávať o tom, že ako to zdôvodňujeme, lebo tam, tam to v podstate odznelo, ak ste to pozornejšie počúvali, nie v tom papieri, v mojom vystúpení, keď som zdôvodňoval toto, tento náš postup.
Ale čo chcem pripomenúť, pani Blahová a pani Zimenová, viete, toto je jeden z mnohých medzinárodných dokumentov, ktoré má Slovenská republika podpísané. Jeho vplyv na ochranu žien je, povedal by som, zanedbateľný, pretože máme niekoľko dokumentov z Organizácie Spojených národov podpísaných, ktoré garantujú rovnaké práva a rovnaké, povedal by som, postupy a, povedal by som, vytvárajú podmienky na to, aby Slovenská republika musela plniť záväzky z týchto dokumentov. Takže pokiaľ sa vy upínate na to, že Istanbulský dohovor je jedinou záchranou pre ženy, nie je to tak. Tie medzinárodné dokumenty, ktoré Slovenská republika akceptovala a ktoré má prijaté voči iným inštitúciám Európskej únie aj, povedal by som, v rámci štruktúry OSN a medzinárodného práva, sú tak vážne, že naozaj či podpíšeme Istanbulský dohovor alebo či ho ratifikujeme, nie je, povedal by som, tým kardinálnym problémom alebo, povedal by som, tou základnou vecou. A preto, ak vidíme, že jeden z tých medzinárodných dokumentov, ktorý prináša aj isté riziká v budúcnosti a môže priniesť isté riziká pre fungovanie spoločnosti, môžeme oželieť, pokiaľ si vieme, povedal by som, v rámci spoločnosti udržať, povedal by som, kultivované vzťahy, civilizované vzťahy a ja som presvedčený, že Slovenská republika je dnes taká, že dokáže fungovať bez toho, aby sa zaviazala voči Rade Európy nejakým záväzkom, ktoré sú nad rámec, povedal by som, aj budúceho fungovania tejto krajiny, a ktoré ale si v našej kompetencii a v našej správe voči ochrane žien a, povedal by som, násiliu na, nielen na ženách, ale na deťoch, starcoch a, povedal by som, starších, že si vieme vo vlastnej krajine uregulovať tak, že budeme ďaleko pred tým rámcom, ktorý Istanbulský dohovor nastavuje, ďaleko. A ja som presvedčený, táto spoločnosť na to má a že to aj bude vedieť dokázať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 9:10 - 9:14 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, tak dovoľte, aby som úvodom najskôr predniesol pozmeňovací návrh, a potom ho vysvetlím a odôvodním. (Reakcia z pléna.)
Nech sa páči, pán poslanec, súhlasím s vami, viem sa prispôsobiť, takže najskôr by som odôvodnil pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z troch bodov.
Prvý bod sa týka zmena termínu uznesenia, v názve totiž uznesenia sa uvádza, uvádzajú slová 26. marca, a ako iste viete, zákon môže byť prijatý až potom, keď bude prerokovaný v Národnej rade. Dnes máme posunutý termín na 28. marec, neviem, či budeme dneska hlasovať, takže prvým bodom je z unesenia vypustiť slová „26. marca“ a doplniť tam termín podľa prijatia uznesenia.
V druhej časti sa dopĺňa, rozširuje záväzok, ktorým sa ukladá postup po prijatí uznesenia vlády, ako sa má správať a ako má postupovať. Je to kvôli tomu, že aj na rokovaní gestorského výboru, aj v médiách sa objavili námietky, že sme dostatočne neprecizovali ten ďalší postup a že uznesenie má charakter iba formálny. Nechceme, aby sa takto skončilo naše rokovanie, máme jednoznačné predstavy o ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky. To znamená, že nielen skončenie ratifikácie, ale aj, povedal by som, informácia príslušnými inštitúciami, zároveň že Slovenská republika nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o tomto dokumente alebo tohto dokumentu.
A potom v časti tretí bod je v časti B uznesenia, sa za slová „vláda Slovenskej republiky“ vkladajú „o tomto uznesení“, sa v podstate dopĺňa text.
Takže teraz prečítam všetky tri body pozmeňujúceho návrhu.
Prvý bod pozmeňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) znie:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) sa mení takto:
1. V názve uznesenia sa vypúšťajú slová „26. marca“.
Ako som už uviedol, dopĺňa sa, zaplní sa termín podľa prijatia uznesenia, ak bude prijaté.
2. V časti A uznesenia sa na konci vety vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o“ broji, „boji proti nemu;“.
A obidva návrhy som už odôvodnil.
A tretím bodom.
3. V časti B uznesenia sa za slová „vládu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „o tomto uznesení“.
Takže to je všetko ďakujem za pozornosť, pozmeňovací návrh je oficiálne predložený na... A dostanete ho na stoly potom pri hlasovaní.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:09 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:34 - 13:34 hod.

Jaroslav Paška
Ďakujem za slovo, pán predseda. Keďže náš doplňujúci návrh na prijatie, teda prerokovanie uznesenia o procese ratifikácie Dohovoru Rady Európy, zaradený do programu, navrhol by som jeho zaradenie ako bod, prvý bod programu vo štvrtok o deviatej hodine ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:19 - 13:20 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Žiadam do programu schôdze Národnej rady zaradiť osobitný bod: Uznesenie Národnej rady k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou, ktorý v podstate už dlhší čas stojí, povedal by som, v rámci procesu ratifikácie, ale ktorý má problém v tom, že ustanovenia tohto dohovoru nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Takže navrhujem, aby sme tento bod prerokovali a zaujali stanovisko k nemu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:14 - 20:16 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Osuský, no ja rešpektujem vašu nedôveru a pochybnosti o procedúre vyhodnotenia všetkých tých ponúk, ktoré poslali jednotlivé inštitúcie, ale za tými pochybnosťami má nasledovať etapa preskúmavania, verifikácie, vyhľadanie pochybení a až potom sa majú cielene aplikovať nejaké sankcie, o ktorých ste hovorili. A myslím, že v tomto prípade predbiehame práve tú etapu vyhľadávania nedostatkov, pochybení a tak ďalej a navrhujete pristúpiť rovno k odvolaniu pani ministerky bez toho, že by sme tú procedúru absolvovali. Takže ja nepochybujem o tom, že ak sa dôjde k nejakým zisteniam, takže pani ministerka je schopná aj sama vyvodiť dôsledky voči svojim zamestnancom, lebo však vyvodila dôsledky, a, samozrejme, ak sa nájdu ďalšie pochybenia, tak sa budú vyvodzovať ďalšie dôsledky, samozrejme, ale tu už vy odvolávate pani ministerku bez toho, že by sme vedeli, aká je miera jej podielu na tomto, na týchto pochybeniach, a myslím, že je to predčasné, pretože som presvedčený, že tam pochybenie nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:53 - 19:55 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Gaborčáková, ja sa zhodujem s vami v tom, že naozaj to obdobie hospodárskeho rastu bolo potrebné využiť aj je potrebné využiť na to, aby sme viac investovali do vedy, do technicky, do vzdelania a podobne.
Ale viete, keď hovoríte o tých 80 mil., ktoré nám, sme museli vrátiť Európskej únii, tak to je prakticky problém pána ministra, ktorý bol pred..., v roku 2014/2015 ministrom. A vy chcete od vlády kvôli tochtom, tomuto problému súčasnú pani ministerku. Takže tu nesedí niečo. Samozrejme, že bolo treba vtedy viac urobiť preto, aby investície do vedy sa efektívne využili. Ale to, že nebola pripravená v tom čase vláda s realizovaním týchto investícií a že dnes sme v stave, keď o tie peniaze prichádzame, to je naozaj, povedal by som, maslo na hlave jedného z predchodcov pani ministerky. A naozaj nie je z toho dôvodu dobré odvolávať súčasnú pani ministerku, najmä keď ona reformuje, robí opatrenia na to, aby finančné prostriedky, ktoré môžu na vedu použiť, aby ich bolo jednak viacej, aby sa efektívnejšie využívali. A je možné, že nesúhlasíte s jej, s tým, ako rozdelili hodnotiteľa, tí hodnotitelia tieto finančné prostriedky. Len, prosím vás, ministerka do systému rozhodovania nemôže zasahovať, ona musí akceptovať závery hodnotiteľov a podľa toho rozdeľuje finančné prostriedky tak, ako jej to predložili.
Takže ak chceme akceptovať systém, ktorý je nastavený a ktorý bol považovaný za správny aj ich hodnotiteľmi, alebo teda partnermi z Európskej únie, tak snáď by sme mohli sa správať troška tolerantnejšie. A ak vidíme a zistíme nejaké nedostatky, tak hovoriť o tých nedostatkoch a tie nejakým spôsobom riešiť a eliminovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:44 - 19:44 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Verešová, možno je to únavou, ale taká drobná oprava, na záver ste sa vyjadrili, že pani ministerka rozhoduje eurofondy. My teraz od jednej rokujeme o stimuloch na podporu vedy. Tie stimuly sú vyplácané z..., to, jak to hovorí pani poslankyňa predkladateľka Remišová, na základe daňových poplatkov našich občanov. Je to zo štátneho rozpočtu. Takže nerozduje o eurofondoch, ale, ale finančné prostriedky na vedu a rozvoj, teda vedy a techniky z daní našich občanov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:16 - 18:18 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Viete, Martin, no to naše školstvo nie je až také zlé, ako hovoríte. Možno to tak vnímate, ale pokiaľ ja viem, tak naši študenti sú úspešní na všelijakých súťažiach v zahraničí, či už je to informatika, alebo aj iné veci. No... (Reakcia z pléna.) Ale, ale áno, minulý týždeň boli na spoločnej olympiáde v Čechách a prvé miesta získali Slováci a boli v prvých..., teda ďaleko pred českými študentami, gymnazistami v informatike a matematike. Na súťaži v Moskve v medzinárodnej olympiáde hlavným miest z celého sveta sa umiestňujú pomerne dobre, mávajú aj bronzové, strieborné medaily. To znamená, že proste naozaj treba sa troška pozrieť, a ja vám porovnám našu školu alebo naše školy, naše gymnázia s bruselskými prestížnymi školami, európskymi školami, ktorí umiestňujú okolo 2, maximálne 3 absolventov na špičkové britské univerzity ako Cambridge a Oxford, zatiaľ čo Slováci dokážu umiestniť v priebehu roka rovnaký počet, pričom naše školy, naše školy majú ďaleko menší počet študentov. Takže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu len treba vedieť, ako tí študenti naši sa uplatňujú, na akých školách, na akých univerzitách potom študujú, a netreba sa báť. Samozrejme, to základné školstvo je na tom horšie a treba ten systém premyslieť, povedal by som, odspodu až hore. A mám taký pocit, že tu, tu trocha strácame dych s tým, že naozaj pedagógov, ktorých pripravujeme a ktorých, ktorých aj možno sme zle platili, tak tých, tých lepších, kvalitnejších strácame a už možno tá práca pedagóga už neni ani tak o tom, ako že je to poslanie, ale skôr je o prežití za tie peniaze, ktoré tí pedagógovia dostávajú.
Ale myslím, že tu robíme všetko, čo sa dá, v rámci našeho pôsobenia na školstve, že sa snažíme tie mzdy, platy pedagógom zvyšovať ďaleko intenzívnejšie ako ostat... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis