Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12. 10. 2016 o 16:14 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

12. 10. 2016 16:14 - 16:15 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby sa návrh zákona prerokoval v nasledovných výboroch: výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ďakujem. Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

12. 10. 2016 9:50 - 9:53 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na hlasovaní, ktoré bude o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2016 9:40 - 9:42 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, tlač 180. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 153 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod, pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 20 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením som bol poverený, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2016 9:28 - 9:28 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na najbližšom možnom hlasovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2016 9:05 - 9:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedenému vládnemu návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 151 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň, že výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, ktorý nie je členom výboru pre financie a rozpočet, oznámil v určenej lehote gestorskému výboru svoje stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet. Po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ústavnoprávny výbor. Z uznesenia výboru uvedeného v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 82 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril aby som na chôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 9. 2016 11:06 - 11:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Galko, na vašu otázku, či mám Boha pri sebe, áno, mám. A práve mi to príde trošku prazvláštne z úst najväčšieho liberálneho politika, ktorý rozpráva o Bohu. Už tu ix-krát zaznelo, neviem, prečo stále spájate rokovanie o novele rokovacieho poriadku s kauzami, ktoré tu spomínate? Ja fakt nerozumiem. Vyšetrujú sa všetky kauzy, ktoré ste spomenuli. S rokovacím poriadkom to nemá nič spoločné. Spájate niečo, čo sa spojiť nedá.
A jedna vec, ktorá ma na tom tiež vyrušuje, je to, že už dopredu, teda dopredu deklarujete, že ten rokovací poriadok nebudete naschvál nedodržiavať. Naschvál. Je to norma, ktorú treba dodržiavať, a ja si myslím, že každý normálne sa správajúci politik sa nemá prečo nového rokovacieho poriadku báť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 9. 2016 9:18 - 9:20 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja sa vám tiež chcem poďakovať za vaše včerajšie vystúpenie. Naozaj to bolo príjemné, aj keď skončil rokovací deň, tak sme sa ešte o tom vonku nejaký ten čas rozprávali a naozaj ja si myslím, že takéto vystúpenia keby tu boli v tomto pléne, tak možno o rokovacom poriadku ani nemusíme sa rozprávať, nejako sprísňovať tie normy. Ten váš prejav, ako ste sám vraveli, bol aj za tým cieľom, aby ste možno otvorili srdcia poslancom. Ja si myslím, že naozaj takto by mali tie vystúpenia vyzerať, bez nejakej nenávisti, bez nejakej peny okolo úst, racionálne sa baviť o jednotlivých veciach. Však ste si aj vyslúžili potlesk celej sály. Myslím, že na nováčička, že na nováčika trinásť faktických je tiež celkom dobré.
No a k tým vytkám jednotlivým, čo sa..., ale vo všeobecnej rozprave čo boli ohľadom rokovacieho poriadku, ja som zaznamenal nejaké dve. A to je to, že opozícii vadí, že je obmedzený čas pre poslancov na tých 20 minút. Veľa opozičných poslancov povedalo, že tých 20 minút naozaj stačí do tej rozpravy. Problém majú s tým, že neobmedzený čas majú ministrovia alebo členovia vlády. Ale zase niektorí poslanci z opozície vraveli, že naozaj pri niektorých zákonoch tých 20 minút nepostačuje, ako napríklad návrh rozpočtu alebo niektoré spoločné správy. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Potom, pán Lipšic.
Čiže naozaj je treba nájsť nejaký ten stred toho, aby to nebolo zle. A ďalšia vec, ktorú stále kritizuje opozícia, sú tie vizuály. Myslím si, že naozaj keď sme už v tom 21. storočí, tak nie je problém poslať všetkým poslancom na ich mailové stránky, keď chcete, nejaký graf, nejakú tabuľku s číslami. Keď pán Vašečka dokáže poslať všetkým poslancom pozvánku na modlitby, myslím si, že dokážeme poslať aj graf, aj tabuľky. To, že tu nejaká A4 je vpredu, ja tam ani nedovidím, čo na tých číslach je. Myslím si, že keby každý poslanec to mal na notebooku, tak ďaleko lepšie sa k tomu vie vyjadriť a vie, čo tie čísla znamenajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2016 16:10 - 16:11 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Keďže si ctím rokovací poriadok, tak budem reagovať na pána Galeka, hoci by si aj pán Simon zaslúžil nejakú tú reakciu.
A vám, pán Galek, chcem poďakovať, že ste nám prečítali nejaké literárne diela. A v tom vašom vystúpení, ktoré sa týkalo konkrétne k tomuto návrhu, som zachytil iba jednu vec, ktorá vám v tom vadí, a to sú tie vizuály, ktoré by tu nebolo možné predkladať. To vaše porovnanie alebo to vaše zobrazenie, že ako chcete na A trojke zobraziť veľkosť elektrárne veternej, to fakt neviem, že ako by ste nám to vedeli ukázať, že v akej veľkosti to je. Ale ak naozaj predpokladám, že ste členom nejakého výboru, kde sa o veciach bavíte a tam môžete si ukazovať čokoľvek, aj tie vaše elektrárne. A myslím si, že naši kolegovia, ktorí sú v tom výbore, nám povedia, že aká veľkosť tých elektrární je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2016 15:50 - 15:51 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, k vášmu návrhu, ktorý ste dali, alebo k vášmu vystúpeniu ma najviac zaujalo to, čo ste na začiatku rozprávali, a to spôsob doručenia toho návrhu.
Každý z nás, aj z koaličných poslancov, mal 5 dní na to, aby vedel nejaké pripomienky poslať. Kto chcel, poslal, kto nechcel, neposlal.
Naozaj sme v prvom čítaní, máme pred sebou ešte druhé čítanie a akékoľvek pripomienky, ktoré máte, ale naozaj reálne veci, lebo stále tu spomínate nejaké kauzy, špinavosti a, neviem, čokoľvek, naozaj konkrétne veci, ktoré máte, dajte na papier a môžeme sa o tom v druhom čítaní baviť. Neviem, prečo nepoviete konkrétne veci aj s tým vaším návrhom, ako by ste to chceli zmeniť, a potom sa môžme o tom pobaviť.
To, čo ste spomenuli pani Nicholsonovú, iba na dôvetok, stačí si prečítať tú komunikáciu, ktorá bola včera zverejnená, tá esemesková, a každému je jasné, kde tá pravda je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6. 9. 2016 15:01 - 15:02 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadok som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že ten návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby sa návrh zákona prerokoval v nasledovných výboroch: vo výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a vo výbore pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis