Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.10.2017 o 17:46 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.10.2017 17:46 - 17:48 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o správe daní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 762 z 5. septembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu. K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 214 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor určil ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.10.2017 17:40 - 17:42 hod.

Radovan Baláž
 

Vystúpenie 10.10.2017 17:20 - 17:21 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby návrh zákona prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.9.2017 16:23 - 16:24 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vo výbore určite pred druhým čítaním budeme ďaleko viacej tento návrh zákona rozoberať. Ja by som sa teda vrátil k tomu kúpeľníctvu, ktorým ste začali to vaše vystúpenie a odvolali ste sa na programové vyhlásenie vlády s tým, že prostredníctvom kúpeľníctva chceme znižovať tie regionálne rozdiely. A spomenuli ste, že tých 22 kúpeľov je v tých rozvinutých regiónoch. Zdá sa mi to trošku krátkozraké, nakoľko, ako už pán poslanec Fecko spomínal, pred dávnymi časmi tu bolo niekoľkonásobne viac tých kúpeľných domov. A práveže my chceme podporiť vznik aj tých nových kúpeľov, ktoré boli, napríklad Korytnica, napríklad kúpele Sliač, ktoré sú taktiež v dezolátnom stave, a chceme pomôcť im k tomu, aby naozaj od tej obnovy tých technologických zariadení aj budov mali nejakým spôsobom zvýhodnené. Čiže my chceme naštartovať práveže aj tie novovznikajúce kúpeľné domy, nielen tie existujúce.
Aj tu už bolo spomenuté, že väčšina tých kúpeľov, ktoré sú vo väčšine v súkromných rukách, sú v čiernych číslach. Sú v čiernych číslach, lebo sú súkromné a sú za účelom vytvárania zisku. Čiže robia všetko pre to, aby naozaj ten zisk tam bol. Ale my chceme tou našou aktivitou zvýšiť počet nových kúpeľných miest aj v tých dolinách, kde dakedy v minulosti tie kúpeľné domy boli a takýmto spôsobom nabádať tých majiteľov, ktorí to nechali schátrať, aby naozaj sa zamysleli nad tým, či niečo s tým naozaj nespravia tak, aby aj v tých regiónoch Korytnica, okres Ružomberok, nemyslím si, že je nejakým spôsobom vysoká nezamestnanosť, ale pomohlo by to tým ľuďom v tých dedinách na to, keby tam ten vznikol kúpeľný dom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.9.2017 16:03 - 16:04 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, to vystúpenie naozaj bolo obšírne, len chcel by som teda upozorniť, že sa bavíme o zákone o dani z príjmov. Vy ste naozaj v tom vašom vystúpení pospomínali všetko možné, ste sa odvolali na všetky možné rôzne zákony, ale naozaj ste sa nezamerali na to, čo chceme naozaj zmeniť v zákone o dani z príjmov.
Slovenskej národnej strane naozaj záleží na tom, aby sme zreformovali kúpeľníctvo a ako sám dobre viete kúpeľníctvo neni zadefinované len v jednom zákone, ale naozaj je to prierez všetkými možnými zákonmi. Podarilo sa nám v spolupráci s ministerstvom financií zakomponovať do tohto zákona nejaké tie úľavy pre to kúpeľníctvo ako také, ale naozaj tá celková koncepcia to je krok za krokom, jednoducho naozaj v každom jednom zákone, ktorý sa dotýka kúpeľníctva, treba urobiť zmeny k tomu, aby naozaj došlo k naštartovaniu toho kúpeľníctva, lebo sám ste spomenuli, že naozaj je to klenot Slovenska a naozaj tento klenot je nevyužitý. Máme strašne veľa kúpeľných domov, ktoré, žiaľbohu, chátrajú a nejakým spôsobom naozaj treba im pomôcť.
Preto to, čo ste spomínali tam v tom, v drvivej väčšine vášho vystúpenia sa netýkalo konkrétne tohto zákona a ja by som naozaj rád od vás počul, či tieto opatrenia, ktoré sú zahrnuté v tomto konkrétnom zákone, a tie zmeny ktoré sa týkajú zákona o dani z príjmov, či sú dobré alebo nie, a keď nie sú dobré, čo by ste vy navrhovali, aby sa zmenilo v zákone o dani z príjmov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2017 15:40 - 15:41 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a aj podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že daný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2017 14:34 - 14:35 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2017 14:13 - 14:14 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu predloženú k návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory predložený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 9:27 - 9:29 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem. Keďže nebol podaný žiadny návrh procedurálny ani iný, tak navrhujem termín hlasovania dneska o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 9:26 - 9:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Bernaťák, ďakujem pekne.
K vám, pán Heger, teda stále si myslíte, že tých 3,1 mil. sa minie okamžite. Proste nie je to tak. Aj pán kolega Bernaťák vám povedal, jednoducho, keď sa prijme tento zákon alebo táto novela, účinnosť bude. Ten systém má tu rezervu na to, aby aj potiahol, a uvidíme, či časom sa to minie alebo nie. Čiže tento naozaj argument, že sa minie hneď 3,1 mil., jednoducho nie je pravda. Nie je to pravda, naozaj. Jednoducho naozaj, dajme si trošku čas, uvidíme, keď sa zruší ten strop, koľko ľudí sa prihlási. (Reakcia z pléna.) Nič sa neurobí rozpočtom. Čoby... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, mali ste priestor!

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Čiže... (Reakcia z pléna.) Neminie sa 3,1 mil. naraz, čiže by ste nemali mať z toho obavu, že keby ste aj tento zákon podporili, tak nebude to naozaj výdavok v tomto kalendárnom roku.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis