Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.4.2016 o 16:05 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2016 15:27 - 15:28 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 11 z 28. apríla 2016 určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 62). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 14:37 - 14:39 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ako človek, ktorý... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Viskupič!

Kaščáková, Renáta, poslankyňa NR SR
Ako človek, ktorý dlhé roky pôsobí v samospráve, som v Trenčíne zažila situácie, kedy primátor, respektíve župan boli zároveň poslancami Národnej rady, a koniec koncov je to aj aktuálna situácia, a dovolím si tvrdiť, že som bola svedkom toho, ako to naozaj nestíhali. Jednoducho, myslím si a sledujem, že je fyzicky, doslova fyzicky veľmi náročné skĺbiť takéto dve funkcie, pokiaľ ich chce človek robiť dobre. A primátor, župan, to je vysoká pozícia, ktorá okrem toho, že je to volená funkcia, je funkcia manažérska, výkonná, ktorá za normálnych okolností by mala pohltiť celého človeka. Takže je to veľmi náročné a ja aj pánovi županovi Baškovi želám pevné zdravie, aby to naozaj zvládal, pretože to, je to ťažké.
A k tomu obmedzeniu pasívneho volebného práva mi nedá nepodčiarknuť to, čo už tu bolo povedané, ale asi to zle zaznelo, alebo to nebolo príliš vnímané. Tu nejde o obmedzovanie pasívneho volebného práva, pretože každý starosta, primátor, župan sa predsa môže stať poslancom Národnej rady. V tom mu nikto nebráni, ale pokiaľ sa ním stane, tak by to potom mal robiť na plný úväzok, respektíve nech sa rozhodne, ktorú z tých dvoch funkcií uprednostní. Čiže pokiaľ sa stane poslanec, teda primátor, župan poslancom, tak nech sa rozhodne to robiť na plný úväzok. Tie svoje skúsenosti zo samosprávy mu nikto nebude brániť zužitkovať v Národnej rade. Tu nejde o obmedzenie volebného práva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 9:24 - 9:25 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem.
K tým reguláciám, ktoré spomínal pán Budaj, by som pridala aj povinnosť hrať viac slovenskej hudby v slovenských rádiách. Je to povinnosť, ktorá vstúpila do platnosti až v tomto roku, tak napriek tomu, že tá správa sa týka minulého roku, tak mňa by ale zaujímal váš názor na výnimky, o ktoré už požiadalo niekoľko rádií, a poprípade akým spôsobom sa rada k takýmto výnimkám postaví a poprípade akým spôsobom potom zaujme postoj podľa vás k prípadným pokutám za takéto porušovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 15:21 - 15:22 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len v krátkosti zareagovala na slová pána Dostála o tom, že máme dobrú verejnú ochrankyňu práv. Ja by som k tomu chcela pridať svoje poďakovanie za jej prácu, ktorá môže často z jej pohľadu vyzerať len ako boj s veternými mlynmi.
Niektoré informácie, ktoré odzneli, boli pre mňa šokujúce. Napríklad tie neuveriteľné prieťahy, dlhoročné, v reštitučnom konaní, ale aj informácia o tom poddimenzovanom finančnom zabezpečení tohto úradu. Považujem to za flagrantné porušovanie zákonov priamo zo strany štátu. Bohužiaľ, je paradoxom, že vlastne táto inštitúcia je jedinou inštitúciou verejnej ochrany práv, takže de facto by sa mohla sťažovať iba sama sebe. Je to zlá vizitka vlastne tých štruktúr, ktoré túto situáciu zapríčinili, a možno dôkaz toho, že vládna garnitúra nemala doteraz záujem o prácu verejného ochrancu práv a možno by bola najradšej, keby tento úrad ani nebol, tak chcem veriť, že sa s nástupom novej vlády táto situácia zlepší.
To je v podstate všetko, čo som chcela povedať. Chcem teda poďakovať z tohto miesta, ak vás to morálne povzbudí, tak aspoň takouto formou vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 10:15 - 10:17 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem poslancovi kolegovi Dostálovi, pretože zdieľam presne tie isté názory. A ja mám celý, z tohto celého taký dojem, že ide viac menej o marketingový ťah, pretože je jedno, či sa tento úrad vytvorí v júni alebo v júli. Podľa môjho názoru jeho vytvorenie vôbec nič nezlepší. Som o tom presvedčená na základe doterajších skúseností. A pokiaľ ide o nejaké hospodárske, alebo vyčíslenie nejakých škôd alebo hospodárskych dopadov, ja by som upriamila vašu pozornosť len na správu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. 12. 2015, ktorý vzala vláda na vedomie 6. 4. 2016 a ktorý hovorí o tom, aké štruktúry na jednotlivých ministerstvách boli použité na prípravu eurofondov. A príklad nesystémového rozdelenia riadiacich úloh iba v jednom operačnom programe IROP ukazuje, aké zbytočné štruktúry na centrálnej a súčasnej regionálnej úrovni boli vytvorené s množstvom zmätkov. Tak napríklad na ministerstve pôdohospodárstva pracovalo na týchto fondoch 120 ľudí, na ministerstve zdravotníctva 45 ľudí, na ministerstve kultúry 21 ľudí, na VÚC-kach spolu 82 ľudí, na krajských mestách 25 ľudí. Už len, už len tieto kapacity, ktoré sme využili alebo nevyužili za tri roky, svedčia o tom, koľké prostriedky už sme vynaložili na prípravu týchto eurofondov a úplne zbytočne. Ak sa to porovná s minulým programovacím obdobím, tak podľa správy Centrálneho koordinačného orgánu Úradu vlády pracovalo dokopy 300 ľudí na tých bývalých fondoch 2007 – 2013. A ako boli využité? Pozrite, koľké korekcie z nich plynú a koľko peňazí musíme vracať, o koľké peniaze prídeme. Čiže ja neverím tomu, že tento úrad niečo zlepší. Bodaj by to tak bolo, ale naozaj je jedno, či vznikne v júni alebo v júli, pretože nezlepší podľa môjho názoru nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 9:43 - 9:44 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Takže, áno, pridávam sa k tomu názoru, že skrátené legislatívne konanie je v princípe nesprávne, pretože musí preň existovať teda nejaké ohrozenie, a to buď základných ľudských práv, bezpečnosti alebo štátu musia hroziť značné hospodárske škody. V dôvodovej správe sa dozvedáme, že vláda si vybrala evidentne ten posledný dôvod, to znamená, že štátu hrozia značné hospodárske škody. Ja by som chcela povedať, že vláda vlastne týmto návrhom otvorene priznáva, že za štyri roky fatálne zlyhala, že nedokázala pripraviť Slovensko na čerpanie prostriedkov z fondov EŠIF a že tým reálne ohrozila Slovensko, jeho rozpočet, ako aj všetky oblasti ekonomiky, na ktoré sú tieto fondy zamerané. Vlastne vláda kontinuity týmto vládnym návrhom a dôvodovou správou k nemu usvedčuje samu seba, svoje predchádzajúce pôsobenie, ak berieme, že je to vláda kontinuity, že svojou činnosťou priamo ohrozila Slovensko. A teraz v stave ohrozenia v skrátenom konaní pridávame nové kompetencie centrálnemu koordinačnému úradu, orgánu a presúvame ho priamo pod nejaký nový úrad podpredsedu vlády, de facto vytvárame nové ministerstvo, neviem. Pretože ten doterajší nezvládol prípravu Slovenska na eurofondy a uviedol nás všetkých do stavu ohrozenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:38 - 19:39 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Pán Kaliňák, vy ste širokým oblúkom odbočili od programového vyhlásenia vlády, rozohnili ste sa, až vám ofina lietala ako krídla havrana. Ale jedna z mála vecí, v ktorých ste sa z programového vyhlásenia vlády dotkli, bola reforma ESO a chcem pripomenúť tu prítomným poslancom aj vám, že reforma ESO je len jednou z radu mnohých ďalších aktivít reformy verejnej správy, ktoré musíme ako krajina vykonať, aby sme splnili tzv. ex ante kondicionality, čo sú predbežné podmienky stanovené Európskou úniou na to, aby sme ako krajina vôbec mali nárok na čerpanie prostriedkov z EŠIF. A pri poslednej kontrole plnenia týchto podmienok, ktorá bola vydaná k 31. 12. 2015, vyjadrila Európska komisia hlboké znepokojenie, nakoľko stále ešte nemáme prijatý zákon o štátnej službe a termín nám vyprší 31. júna 2016. Tým pádom zaradila vlastne plnenie tohto tematického cieľa do oblasti s vysokou mierou rizika.
A vy na moju priamu otázku, či to stihneme do konca júna prijať zákon o štátnej službe, ste mi, ktorú som vám položila na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ste mi odpovedali, že s najväčšou pravdepodobnosťou nie, ale že toto sa vás netýka, že to má na starosti Úrad vlády, že vy ste len jedno ministerstvo, ktoré na to nemá dosah.
Ale ste podpredsedom vlády a viete veľmi dobre, že nesplnením ex ante kondicionalít je priamo ohrozené čerpanie eurofondov. Takže ak sa pýšite reformou ESO, popýšte sa aj tým, že priamo ohrozujete čerpanie eurofondov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 16:05 - 16:06 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Asi sa už budem opakovať po mojich predrečníkoch, ale, pán Procházka, vaše vystúpenie bolo, bolo košaté, plné obrazov, filozofických úvah, ale pre mňa sa zlialo do jedného obrovského salto mortále, ktoré, rečníckeho, rétorického salto mortále, ktoré ste museli urobiť, aby ste si nielen pred svojimi voličmi, ale možno aj sám pred sebou ospravedlnili, že ste vošli do chomúta strany SMER - SD.
Neverím, že si naozaj myslíte, že s Robertom Ficom niečo urobíte, že niečo dokážete, či už v oblasti ekonomiky, alebo v boji proti schránkovým firmám, proti korupcii, alebo žeby sa práve vďaka vám nebodaj na Slovensku dosiahol nejaký pokrok pri zavádzaní kompetentnej a efektívnej verejnej správy, ako ste povedali. Ak si to naozaj myslíte, tak sa obávam, že sa mýlite, skôr si myslím, že ste podľahli nejakému sebaklamu, že budete mať v tejto vláde nejaké slovo. Lebo celé Slovensko dnes vidí, že ste spolu s kolegami z ďalšej, predtým opozičnej a dnes už vládnej strany, ktorí rovnako ako vy zradili svojich voličov, dali dobrovoľný súhlas poslúžiť Robertovi Ficovi a jeho vláde iba ako rohožka pre očistenie zašpinených topánok na ceste za jeho vlastnými mocenskými cieľmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 9:58 - 10:00 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ja sa pridávam k názoru, že cestovný ruch je podhodnotená a zanedbaná oblasť, veľmi veľké nádeje sme vkladali do zákona o cestovnom ruchu, ktorý čiastočne túto problematiku rieši. S potešením som sledovala možnosť zakladania oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré fungujú celkom dobre. Ale pokiaľ tieto oblastné organizácie závisia od samotných aktérov, ktorými sú obce alebo podnikateľské subjekty, tak potom je ale otázna existencia krajských organizácií cestovného ruchu, ktorých príjmy závisia čisto len od členských príspevkov oblastných organizácií cestovného ruchu, poťažmo vyšších územných celkov, poprípade dotácie štátu.
A tu napríklad vidím na tomto stupni podpory trošku také rezervy alebo priam až takú habaďúru, pretože tieto krajské organizácie cestovného ruchu by možno dobre fungovali, pokiaľ by sa hranice vyšších územných celkov stotožňovali s nejakými prirodzenými regiónmi, ktoré tieto "káocéerky", takzvané, by mali propagovať.
Čiže v tomto ohľade si myslím, že ide o dosť veľký únik peňazí, ktoré by možno mohli byť investované priamo do tých oblastných organizácií cestovného ruchu. Takže myslím si, že ten samotný zákon nie je zlý, ani tá podpora, ktorá bola určite dobre myslená, akurát si myslím, že nie je až tak šťastne nasmerovaná, pokiaľ sa týka regiónov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 13:07 - 13:08 hod.

Renata Kaščáková Zobrazit prepis
Ja len skutočne veľmi krátko sa vyjadrím. Natália, som veľmi hrdá, že ťa máme vo svojich radoch strany SaS, pretože si skutočnou odborníčkou na otázky ochrany práv detí, si neochvejnou bojovníčkou a tvoj prejav je dôkazom toho, že máš hlboké skúsenosti v tejto oblasti. A ja poviem len jednu vetu. Natália Blahová je skutočnou detskou ombudsmankou. Súčasná kandidátka, ktorá je na tomto poste dnes, je pre túto funkciu výsmechom. A ľudia ako Natália by mali mať väčší priestor. Ďakujem.
Skryt prepis