Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.9.2016 o 9:38 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 14:07 - 14:09 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakcie. A jedna z vecí, ktorú som ešte nespomenul, je to, že Slovensko má, má perspektívu na rozvoj, a minule som sa rozprával s niekým, kto sa venoval týmto záležitostiam, a hovoril o takej štúdii, že Slovensko má momentálne hustotu obyvateľstva asi 110 obyvateľov na kilometer štvorcový, a odborníci hovoria, že také optimum pri krajine nášho..., zhruba s naším terénom je asi 130 obyvateľov na kilometer štvorcový. Keď sa pozrieme na Švajčiarsko, ktoré má mierne menšiu rozlohu, a pritom má veľmi podobne hornatý terén, ešte asi viac ako my, tak má pri menšej, troška menšej rozlohe, niečo cez 40-tisíc km štvorcových, okolo 7-7,5 mil. obyvateľov.
Čiže aby bolo jasné, že nám tu nejde ani o preľudňovanie, ani o nejaký teraz populačný skok, ale o to, že máme priestor a rodiny, rodiny s deťmi sú veľmi dobrým prostredím práve na, na rozvoj a na výchovu vzdelaných, šikovných, pracovitých ľudí a že záleží nám na Slovensku, a má to, samozrejme, veľmi veľa súvislostí.
Ďakujem za poznámky, ako napríklad pán poslanec Lukáč povedal, že to súvisí s dôchodkovým zabezpečením. Súvisí to, samozrejme, so školstvom, súvisí to aj s kvalitou občianskeho, politického života. Čiže myslím, že táto téma, nech máme akékoľvek názory, je niečo, na čom by sme mali hľadať konsenzus a nájsť nejaké, nejaké rozumné, ľudské, perspektívne riešenia, aby naša krajina z toho mohla vyťažiť, aby to bolo pre spoločné dobro nás všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2016 10:42 - 10:59 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň, milí kolegovia. Vážení pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pani navrhovateľka, pán spravodajca, ja sa veľmi teším, že po tých niekoľkých dňoch naťahovania s rokovacím poriadkom môžme teraz hovoriť aj o nejakých pozitívnych návrhoch, a som veľmi rád, že sa aj blíži jedenásta hodina, že tu bude postupne stále viac kolegov. Naozaj Vás chcem tak pozvať a poprosiť o pozornosť. Táto téma je dôležitá.
Naše kolegyne z poslaneckého klubu OĽANO - NOVA predložili balík, možno to nazvať, prorodinných zákonov. Je to prvé čítanie, čiže hovorí sa trocha aj o filozofii, že prečo vlastne navrhujeme takého zmeny. A je dosť možné, že môžme na túto filozofiu a pohľad mať teda rôzne názory. Ale je dôležité, že táto oblasť naozaj je pre Slovensko kľúčová, a musíme hľadať dobré riešenia. My v opozícii môžme naozaj tu debatu vyvolávať, apelovať na tých, ktorí majú zodpovednosť vo vláde, ktorí majú ministerstvá. Máme ministerstvo, ktoré nesie v svojom názve rodinu, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže je to dôIežitá téma. Budem rád, keď budete so mnou aj polemizovať, prípadne nesúhlasiť, aby sme tejto téme dali vážnosť, pretože si myslím, že toto je naozaj téma, ktorá sa týka úplne každého.
Nechcem dlho naťahovať nejakými štatistikami, ale zjednodušene možno povedať, že Slovensko vymiera, a možno si povieme, ale veď za minulý rok pribudlo 5-tisíc ľudí. Ono to ale nie je dané dostatočnou pôrodnosťou, ale tým, že sa zvyšuje vekový priemer obyvateľstva a takisto aj tu aj nejaká, nejaká imigrácia. Takže môžem povedať, že Slovensko v skutočnosti, čo sa týka prirodzeného prírastku, vymiera a negatívne sa vyvíja aj vekové zloženie obyvateľstva. Aby bolo jasné, tým "negatívne" nemyslím, že mladí sú lepší a starí sú horší, samozrejme, komu česť, tomu česť, len vieme asi všetci, z akých dôvodov je aj to vekové zloženie dôležité.
Myslím si, že ak hovoríme o demografickom vývoji a môžme sa odvolať aj na vystúpenia prezidentov, ktorí častokrát napríklad o tom hovorili vo svojich vystúpeniach aj tu v Národnej rade, že pozitívny demografický rozvoj je štátny záujem. Pozitívny demografický vývoj je štátny záujem. Nemať deti alebo, lepšie povedané, trend nemať deti je luxus, ktorý si táto krajina nemôže dovoliť. Nemať deti je luxus. Stojí to veľmi veľa a týka sa nás to aj teraz a perspektívne aj do budúcnosti.
Ja by som na podporu tohto tvrdenia prečítal aj citát z článku, ktorý bol publikovaný minulý rok, 30. apríla... (ruch v sále), kolegovia, poprosím vás... (zaznievanie gongu), 30. apríla 2015, kde v perexe tohto článku, ktorý sa objavil na portáli HNonline, sa píše:
"Minister Kažimír dostal od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť niekoľko rád. Financie podľa nej v minulom roku nesmerovali k dlhodobej udržateľnosti." To bolo ešte v minulom volebnom období, ale pán minister je aj súčasným ministrom financií a tie nastavenia sú približne také isté. Niekoľko výrokov z tohto textu. Táto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a jej predstavitelia hovoria:
"Ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu." To znamená, keď to bol rok 2015, tak sa hovorí rámcovo o roku 2030. Do 15 rokov môže Slovensko čeliť otázke bankrotu.
A teraz citát od pána Horvátha, člena tejto Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (reakcia z pléna), bývalého, ďakujem za poznámku, v tom čase člena. Citujem:
"Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky."
A ešte jeden citát: "Dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií."
V tejto veci je iste rozhodujúci aj nejaký ideový pohľad, možno konzervatívno-liberálny a niekto môže povedať, že otázka počtu detí alebo to vôbec, či ľudia majú deti, je súkromná vec. Ja rád aj študentom vysvetľujem, že je rozdiel medzi výrazom súkromný a osobný. Som presvedčený, že otázka manželstva, rodiny, vzťahov, populácie je osobná vec. A, samozrejme, zastávam to, že v tomto má jasne práve navrch rodina, manželský pár, jednotlivci. Nikto ich nemôže nútiť aby vstupovali do manželstva, aby žili v ňom, aby mali deti. Je to ich osobná vec. Ale nesúhlasím s tým, že je to súkromná vec, pretože je veľmi silná previazanosť medzi tým, ako vyzerá populácia na Slovensku a ako funguje celá táto krajina. Je to pohľad spoločného dobra. To znamená, na jednej strane, pochopiteľne, primárne rešpektovanie osobnej veci človeka a jednotlivcov, párov, na druhej strane otázka záujmu spoločného dobra krajiny.
Žiadnou, žiadnou rodinnou politikou sa nemožno pustiť na cestu sociálneho inžinierstva. To je niečo úplne extrémneho, skúšali to robiť ľudia ako nejaký Pol Pot v Kambodži a ďalší známi z dejín 20. storočia, neslávne známi. Takže nie žiadne sociálne inžinierstvo, na druhej strane ale existuje niečo ako pud sebazáchovy. To znamená, ak ten vývoj demografický je katastrofálny, tak nemôžme sa tváriť, že s tým sa nič nedá urobiť, že to proste..., mykneme plecami a necháme to tak: "Je to súkromná vec ľudí, my s tým nič, nič nenarobíme..."
Viete, keď sa pozrieme do zdravotníctva, minule tu jeden kolega navrhoval, že by sa malo prihliadať, čo sa týka zdravotného poistenia alebo plnenie čerpania zdravotného poisťovňa, poistenia, na to, ako ľudia pristupujú k svojmu zdraviu. Či dbajú na prevenciu, či sa starajú o to, že naozaj sú zdraví, či nerobia rizikové veci, ako napr. tuhé fajčenie a podobne. Niekto si môže povedať, veď to je súkromná vec, veď zdravie je súkromná vec. No iste, ak sa niekto rozhodne, že si zničí pľúca tým, že bude tuho fajčiť, je to jeho vec, ale v každom prípade, ak na následky, ak následky tohto správania chce potom čerpať a riešiť zo zdravotného poistenia, je to problém. Dnes mnohé poisťovne sa snažia pristupovať k tomu pozitívne, motivačne a vychádzať v ústrety tým klientom, ktorí sa snažia správať, správať zodpovedne a do toho investujú, pretože sa im to vráti. Investujú do prevencie, investujú do zdravia, pretože sa im to vráti.
Vystúpenie alebo úvodné slovo kolegyni Eriky Jurinovej ma inšpirovalo k tomu, že ako učiteľ, 15 rokov som učil na gymnáziu, som často čelil otázkam študentov, koľko chcete mať detí, pán profesor. A pamätám si, že prvýkrát som dostal tú otázku, keď sme boli čerstvo zobratí, učil som prvý rok, nie, pardon, druhý rok som učil a čakali sme naše prvé dieťa, ktoré o chvíľu bude mať už osemnásť rokov, a keď sa ma študenti spýtali, ja mám rád také, tak trocha popodpichovať študentov, aby porozmýšľali, a keď sa ma spýtali túto otázku, koľko chcete mať detí, tak som povedal, že nerozumiem otázke. A oni hovoria, ako nerozumiete otázke. No rozumiem slovám "koľko" aj "chcete", ale ja zatiaľ neviem, čo je to mať deti. Ani v jednotnom čísle, mať dieťa a ani v množnom, mať deti. Takže legitímne budeme zodpovedať na túto otázku až po dvoch, lebo to bude množné číslo prvýkrát, a koľko chcem mať detí, lebo už budem vedieť, čo je to mať deti. Ale s Martuškou, mojou manželkou, keď sme spolu teda chodili, tak sme si hovorili, že tak štyri, hej. Niežeby sme si to naplánovali ako päťročnicu alebo tri päťročnice, ale povedali sme si, že tak štyri je fajn. Fakt je, že máme štyri, a nechcem povedať, že sme už zavreli krám, pretože niekedy hovorím manželke, že vieš, miláčik, tvoji rodičia majú päť detí, moji rodičia majú päť detí, susedia naľavo majú päť detí, susedia napravo majú päť detí a my máme štyri. Ona mi naznačuje, že musím byť viac doma.
No takže ale vrátim sa k tomu, k tej veci, že možno niektorí si povedia, no tak tebe sa rozpráva, lebo máš štyri deti, si poslanec. Uisťujem vás, že štyri deti sme mali predtým, ako som len tušil, že vstúpim do politiky. Naša najmladšia mala vtedy 2 roky, teraz je prváčka aktuálne. To znamená, že štyri deti som mal skôr alebo mali sme skôr, ako som sa stal poslancom. Presnejšie, bol som 15 rokov pedagógom, z toho manželka bola 12 rokov na materskej. Takže niečo aj o tom, čo je to mať a vychovávať aj živiť štyri deti, viem, nie je to nijaká teória.
Chcem ale povedať, že v našej, v našej spoločnosti je taký trend, a teraz nehovorím o osobnom rozhodnutí konkrétnych párov, ale o spoločenskom trende, kde napríklad, keď sme čakali tretie, tak ma stretla na schodoch susedka v paneláku, kde som vyrastal od malička, od troch rokov sme tam bývali, tá susedka ma poznala od tých troch rokov, veľmi dobré vzťahy, a keď sa teda dopočula, že čakáme tretie, tak povedala tak akože, najprv tak ako pozitívne, že gratuluje, a potom povedala takú vetu, že ale snáď už by stačilo. Že toto je zvláštne, že je tu taký trend. Podľa mňa pre krajinu bude zdravé, ak tu bude trend, nie nútenie, nie moralizovanie, ale trend, že je normálne, je bežné, je chvályhodné tri-štyri deti. Ak niekto chce mať jedno, nech sa páči, ale je úplne normálne a aj priam žiaduce, keď niekto má tri-štyri, chce mať päť, chce mať osem, nech sa páči. A pre Slovensko je to kľúčové, aby sa toto zmenilo, aby sa to pohlo.
Ja sa netajím tým, že jedna z vecí, a cítim sa do toho nominovaný aj svojimi voličmi, je vyvolať veľmi vážnu spoločenskú diskusiu o tejto záležitosti, o demografickom raste, o rodine, pretože môžem si povedať, čo mňa to trápi, ja mám štyri deti, dúfam, že budem mať dosť vnúčat, mám veľa známych, my sa pohybujeme v prostredí veľmi takom, nazvem to že propopulačnom alebo family friendly, ale mne záleží na Slovensku. Ja milujem Slovensko. Je to moja vlasť, je to naša krajina, a ak môžem pomôcť v tejto veci, pomôcť, vôbec nie nariaďovať alebo nútiť, alebo moralizovať, budem veľmi rád. Sľubujem vám, že túto tému nenecháme zaspať, že ju budeme živiť, budeme povzbudzovať a budeme v nej veľmi konštruktívni.
Myslím si a hovoril som to aj pri vystúpení k programovému vyhláseniu vlády, že program tejto vlády je nedostatočný podľa mňa v tejto oblasti. Aj ten, čo sa týka rodinnej politiky aj čo sa týka demografie. Ale chcem byť úplne férový, nemyslím si, že to je problém tejto vlády. Myslím si, že celkovo vlády za tých rádovo 25 rokov túto vec nejak veľmi neriešili. Možno je to tým, že naozaj sa necháme učičíkať takými, takými debatkami o tom, že to je súkromná veci ľudí a my sa do toho nestaráme. Podľa mňa je to kľúčová vec, je to naozaj štátny záujem a nechcem, aby sme na tieto veci rezignovali.
Čo môžme robiť ako, ako štát, ako spoločnosť? Tak po prvé, môžme oceniť tých, ktorí deti majú, a pomôcť im. Oceniť a pomôcť. Potom tým, ktorí chcú možno pomôcť, aby mohli. Opäť Erika Jurinová hovorila veľmi vážny fakt, že ľudia si tak akosi v tej prirodzenej túžbe, v prirodzenej láske, v prirodzenom prevedení, nastolení želajú mať viacej detí, než potom v skutočnosti majú. Takže ak ľudia chcú, nemusíme nikoho nútiť, aby mal, aby chcel mať, ale ak chcú, aby mohli. Samozrejme, môžme aj to v rámci osvety, školstva, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, môžme motivovať špeciálne mladých ľudí, aby chceli a objavili tú krásu manželstva a rodičovstva.
A nezanedbateľná vec je aj z tej opačnej strany, že pomôcť a motivovať tých, ktorí sa tu narodili, vyrástli, vyštudovali, aby na Slovensku zostali, aby mohli zostať, prípadne aby sa vrátili, aby tu mali prácu, aby bola Slovensko pre nich atraktívna krajina. K tomu je, samozrejme, potrebné množstvo opatrení rôznych nástrojov, a preto my predkladáme na tejto schôdzi taký určitý balík zákonov, teda úplne presnejšie, predkladajú ho moje kolegyne, naše kolegyne, ženy, ja som na to veľmi hrdý.
Som presvedčený, že politikou budúcnosti je rodinná politika. Politikou budúcnosti je rodinná politika, teda politika priateľská k rodinám, ako sa hovorí po anglicky family friendly, politika propopulačná, podpora zakladania rodín, ktoré majú deti, a ich stabilita.
Niekedy akoby tak zahrnieme rodinnú politiku k sociálnej alebo pod sociálnu politiku. Aj ministerstvo je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna politika a rodinná politika sú dve veľmi rozličné alebo veľmi rôzne, samostatné politiky a dalo by sa povedať, že medzi nimi, čo sa týka výdavkov, je nepriama úmera. Čím viac investujeme do rodinnej politiky, tým menej potom potrebujeme investovať do sociálnej politiky, pretože najväčšou zbraňou proti, proti chudobe a sociálnym problémom je stabilná, funkčná, sebestačná rodina, zdravá rodina.
Ja sám, ale to je skôr taká formálna vec, by som navrhoval, aby ako výraz tejto priority a tohto uvedomenia si sme premenovali ministerstvo, aby sa nevolalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny... (ruch v sále a zaznievanie gongu), ďakujem, ale aby sa volalo ministerstvo rodiny, práce a sociálnych vecí, pretože keď ľudia majú rodinu, majú prácu, tak potom my musíme riešiť oveľa menej sociálnych vecí. A to nie je len samo o financiách, to je aj o dôstojnosti človeka a o kvalitnom živote.
Na záver (ruch v sále), keď dovolíte, kolegovia, by som uviedol aj príklady, že tejto rodinnej politike sa vážne venujú alebo tejto prodemografickej politike sa vážne venuje aj v iných krajinách. V Poľsku zaviedli program, ktorý sa volá Rodina plus 500, a jeden z konkrétnych, jedno z konkrétnych opatrení hovorí, že od druhého dieťaťa je daňový bonus na jedno dieťa 500 zlatých, preto Rodina plus 500. (Reakcia z pléna.) Zlotých, povedal som zlatých. (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v rokovacej sále.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Presne tak. 500 zlotých, čo je podľa menovej kalkulačky 115 eur. My ponúkame daňový bonus vo výške takmer 40 eur na každé dieťa. V Poľsku ponúkajú túto, tento, tento príspevok alebo tento bonus vo výške 115 od druhého dieťaťa vyše, čiže na druhé, na tretie, na štvrté. Príklad z Poľska.
Mne sa práve daňový bonus vo všeobecnosti zdá, aby som ukončil pri tom konkrétnom návrhu zákona, ako veľmi vhodná vec, pretože daňový bonus je naozaj rodinná politika, nie sociálna. To znamená, že nehovoríme, dajte viac, ale hovorím, menej zoberte, pretože hovoríme o daniach, ktoré tento človek, zamestnaný človek vyprodukoval. Ponuka štátu a štát hovorí, výborne, priamo na mieste sa spotrebujú na niečo, čo je pre nás prioritou, rodina. Vyhneme sa nejakým prerozdeľovaniam, kolotočom cez päť nejakých prostredníkov, kde sa tieto peniaze strácajú. Priamo ten človek, ktorý má deti a pracuje, využije a štát mu dovolí využiť tie dane na budovanie jeho rodiny, na podporu jeho rodiny.
Samozrejme, všetky tieto opatrenia majú istý časový nábeh. Neznamená to, že ak prijmeme nejaké opatrenie, napríklad keď podporíte tento zákon, tak o deväť mesiacov začne, budeme mať zrazu o desaťtisíce detí viac. Samozrejme, a ako povedala kolegyňa, nikdy sa nedá kúpiť to, aby ľudia mali deti, ale možno pomôcť tým, ktorí chcú, a veľa ľudí chce.
A nakoniec by som ešte takou zaujímavosťou. Existuje dokonca aj v západných krajinách veľmi silné a aj štátom podporované alebo priamo organizované prodemografické kampane. Dve krajiny konkrétne v poslednej dobe, Dánsko, kde tá kampaň prebehla takým, takým fun spôsobom a má aj merateľné výsledky. My momentálne komunikujeme s dánskym konzulátom, aby sme zistili viac o tomto, a budem vás o tom informovať, ale istým spôsobom môžme, môžme spozitívniť túto myšlienku.
Takisto napríklad aj v Taliansku, kde sa možno vybrali takou viac moralistickou cestou a boli na to také aj rozpačité reakcie, ale myslím si, že keď sme už, spomíname Poľsko, Dánsko, Taliansko, že Slovensko by nemalo zostať bokom a že naozaj politikou budúcnosti je rodinná politika. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.9.2016 9:01 - 9:02 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobré ráno prajem tiež všetkým.
Pán predsedajúci, chcem vás požiadať, včera večer sa tu odohral taký incident, kde podľa nás bez toho, aby sme sa chceli hádať, pán predsedajúci Danko v tej chvíli naozaj nevhodným spôsobom, úplne neobjektívnym skákal do reči poslancovi Viskupičovi. Chcem vás poprosiť, aby sme mali naozaj možnosť bez toho, aby vznikali nejaké konflikty, dokončiť svoje faktické poznámky a hovoriť slobodne v súlade s rokovacím poriadkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 11:51 - 11:53 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Skúsim naozaj teraz vypnúť emócie, ktoré sú silné, a chcem to pomenovať. To, pán predseda, čo ste predviedli, je presne to, prečo je parlament v takom stave, ako je. Absolútna neslušnosť. Vy si zásadne mýlite, a teraz vás chcem poučiť, zásadne si pletiete etiketu a imidž so slušnosťou a morálkou. To, čo ste predviedli, s kravatkou kolo krku, bolo možno podľa etikety a nejakého imidžu, ktorý ste sa snažili vytvoriť, ale absolútne neslušné, nemorálne a poviem slovo, ktoré to najlepšie vystihuje, podlé voči Igorovi Matovičovi aj voči mojej maličkosti v tom, že argumentujete rozhovorom v užšom kruhu, ktorý si interpretujete podľa seba. Ešte raz vás vyzývam, ospravedlňte sa Igorovi preto, lebo to prekračuje všetky, všetky hranice. Hovoriť o detstve, o otcovi, ktorý je zosnulý, to mi vyráža dych, poviem úprimne a naozaj musím brzdiť tie emócie.
A čo sa týka môjho vyjadrenia, ja vždy opakujem a hovorím, moje spôsoby sú iné spôsoby ako spôsoby Igora Matoviča, ale naše ciele sú spoločné. A ja som veľmi rád, že Igor v politike je a že priniesol toľké veci, prekročil toľké hranice, ktoré sa tu dlhé roky brzdili, a priniesol toľko skvelých ľudí, len vďaka nemu. To znamená, že ja vám ďakujem za to, že mám možnosť takto Igorovi vzdať úctu po tej veľkej neúcte a špinavosti, ktorú ste vy jemu vyjadrili. A chcem povedať: no, neviem kolegovia, ak hovoriť o niekom, zosnulom otcovi takéto veci nie je špinavosť, tak potom už neviem, čo špinavosť je? A chcem povedať jednu vec ešte, že napriek tomu, že to zasiahlo teda aj mňa, aj keď oveľa menšie ako Igora, že vám odpúšťam a nechcem konať v zlosti a v hneve.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2016 11:36 - 11:36 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Chcem vyzvať pána predsedu parlamentu, aby sa ospravedlnil Igorovi Matovičovi za absolútne neprijateľné veci, popri ktorých nejaké ostré slová sú nič. Útočiť na otca, na rodinu, na detstvo, je absolútne neprijateľné. Vyzývam vás k tomu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 10:31 - 10:33 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Pán poslanec Želiezka reagoval dve tretiny svojej faktickej na minulotýždňové vystúpenie pána poslanca Grendela. Pán predsedajúci, prosím vás, upozornite svojich poslancov podľa súčasného platného zákona o rokovacom poriadku o absolútnom faux pasfaux pas, že nazval prezidenta tretím najvyšším ústavným činiteľom, to ani nehovorím, poslanec Národnej rady povie, že prezident je tretí najvyšší ústavný činiteľ. Som v údese (reakcie z pléna). Dobre. Ticho buďte! Ideme ďalej. Vraj mám byť vecný. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím o kľud v sále.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Vraj mám byť vecný a nepočuli ste žiadne konkrétne návrhy. Prvé čítanie, milí kolegovia, ktorí ste tu noví, sme v prvom čítaní, riešime filozofiu tohto zákona, tohto návrhu, ktorý je celý zle, a preto ho odmietam a dal som procedurálny návrh, ktoré sa dávajú v prvom čítaní, stiahnite to. Nebudem rozoberať podrobné paragrafy, tie si s vami neprebrali ani vaši koaliční partneri.
Ďalej, ja som nikoho neurážal, ja som argumentoval a konfrontoval som vás s vašou hrou, s vaším programom, s vašimi voličmi a aj s vašimi koaličnými partnermi. Nemusíte hrať našu hru, hrajte to, čo ste sľúbili, a neklamte a nepodvádzajte voličov. Nie som proti kolegom, nie som ani proti SNS. Jasne som to povedal, opozícia pracuje, dali sme množstvo návrhov, teraz naše kolegyne predstavovali komplexný návrh rodinnej politiky. Ale čo je najhoršie, ako odpovedal kolega Viskupič, za čo mu ďakujem, nonsens, niečo neuveriteľné, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky ignoruje nielen opozíciu, ale ignoruje parlament. To je tak, ako keby minister financií ignoroval štátny rozpočet a premiér programové vyhlásenie vlády. Nonsens. Zavolajte ho! Vyzývam ho, aby prišiel, vystúpil v rozprave a aby išiel do televíznej debaty, lebo potom nemôžete naozaj sa pozrieť do očí ľuďom a povedať, že hrdo, odborne, slušne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 10:01 - 10:15 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, vystúpim určite výrazne kratšie ako pán Číž. Ide o moje druhé vystúpenie v rozprave, ale aj to prvé som stihol do 20 minút. Myslím, že toto bude oveľa stručnejšie.
Chcel by som reagovať len na niekoľko vecí, ktoré sa objavili v rozprave, ako aj predseda poslaneckého klubu OĽANO niektoré veci zhrnúť. Jedna z nich sa týka pána predsedu Danka a jeho prítomnosti na rokovaní. Ešte neodišiel, takže teraz nejakých, niekoľko desiatok minút, alebo niekoľko minút tu sedel, ale väčšinu času nebol prítomný. Prišlo mi to veľmi zvláštne z niekoľkých dôvodov. Prvá vec je, myslím, že to spomenul aj pán Číž, že predseda parlamentu má aj iné povinnosti. Som o tom presvedčený, viem o nich, samozrejme, pochopiteľne. Ale treba povedať, že keď sa prednáša programové vyhlásenie vlády, tak je úplne samozrejmé, že je prítomná vláda a špeciálne premiér. Keď sa predkladá štátny rozpočet na nejaký rok, tak je úplne samozrejmé a jasné, že tu absolútne prevažnú väčšinu času sedí minister financií. Povedzte mi, pri ktorom zákone, ktorý predkladá Národná rada, by mal sedieť predseda parlamentu? Ja si myslím, že je to zákon o rokovacom poriadku. O to viac, že tento návrh, možno budem používať tento výraz, ani nieže novela rokovacieho poriadku, ale tento návrh je jeho dielom. Napríklad poslanec Gál povedal, že aj on v lete dostal tento návrh e-mailom a snažil sa reagovať kopou pripomienok. Čiže to nie je spoločný návrh poslancov Národnej rady, to dokonca nie je ani návrh koaličných poslancov, to je návrh pána predsedu Danka. A pokladám to za absolútne samozrejmé, že mal prísť a mal ho tu obhajovať. Všetka česť pánu predsedovi poslaneckého klubu SNS, pánu Bernaťákovi, že tu sedí a že krátko predniesol tento zákon, ale ten, kto tu mal sedieť a mal prednášať tento zákon a vystupovať v rozprave, je predseda parlamentu, predseda SNS pán Danko.
Mám taký pocit, ako keby sa bál konfrontácie, ako keby sa bál vystúpiť, ako by sa bál reakcií. Ja ho chcem vyzvať, a dúfam, že prišiel preto, lebo to chce urobiť, pevne dúfam, že vystúpi v rozprave, aby sme naňho mohli reagovať, že nebude natoľko zbabelý, že by vystúpil až v záverečnom slove, kde sa naňho reagovať nebude dať. (Reakcie z pléna.) Tak by som povedal, že teraz, vážení kolegovia, vážení kolegovia zo Slovenskej národnej strany, všetka česť a úcta, aj Slovenskej národnej strane ako takej, hlavne z historického hľadiska, ale, prosím vás, už nikdy neklamte voličov nejakým, že "hrdo, odborne, slušne". Nie, pokiaľ budete mať na čele predsedu Danka, pretože naozaj môžte dať "zbabelo," teraz sme to videli, "neodborne", pretože ste nepredložili ani jeden seriózny zákon za polroka v parlamente. A slušne? Toto je slušnosť? To je neslušnosť. Poviem vám jednu vec, pán predseda Matovič, mohli by sme debatovať, že či je vždy maximálne slušný, ale v každom prípade má odvahu, má statočnosť, má byť na čo hrdý. Pán predseda Danko nie je ani slušný a nie je ani hrdý, ani odvážny. Hanba!
Chcem povedať jednu vec, bol som aj s pánom Bernaťákom, aj s predsedom poslaneckého klubu MOST pánom Gálom, aj dokonca s pánom Čížom v televíznych reláciách dosť často minulý týždeň. Chcem vyzvať pána predsedu Danka, aby išiel do televíznej relácie. Ak som ja malá šarža, lebo som len predseda poslaneckého klubu, nech ide s predsedom inej strany, napríklad s Igorom Matovičom. Mimochodom, rozhodujú voliči, a nie vkus alebo nevkus nejakých politikov. Slovenská národná strana mala výrazne horší výsledok vo voľbách a zastupuje menej voličov, ako voliči, ako OĽANO, ktoré malo výrazne lepší výsledok vo voľbách. Takže ešte raz vyzývam predsedu Danka, aby vystúpil v rozprave. Ak to neurobí, nemôže nikomu tvrdiť, že postupuje hrdo, je to zbabelosť. Nech príde, vystúpi v rozprave a my môžme reagovať.
Ak sa vám to poslanci za SNS, a, opakujem, všetka česť a úcta, nepáči, tak ho vyzvite, aby to urobil. Pán predseda Bernaťák, vyzvite predsedu SNS pána Danka, predsedu parlamentu, nech vystúpi v rozprave k rokovaciemu poriadku. Nie je absolútne žiaden argument, že to neurobí. Viete si predstaviť, že by premiér nevystúpil k programovému vyhláseniu vlády? Alebo že by minister financií nevystúpil k štátnemu rozpočtu, alebo len v záverečnom slove, kde nie je naňho možné reagovať?
Viete, chcem vám povedať jednu veci, tento zákon nepodporíme, a nie je to o tom, či sa zmení v ňom jeden, dva, tri body. Ani keby sa zmenilo 50 % ho nepodporíme, pretože on je celý zlý, celé zle to je, proste to nastavenie. Tu príde niekto, kto je úplný nováčik v parlamente a rozhodne sa, že ide z tohto urobiť nejakú selanku, a ide takýmto spôsobom, navyše zbabelo, meniť rokovací poriadok, o ktorom nevedia nič dohromady ani koaliční partneri. Ja sa im veľmi čudujem, asi vás musí nejak politicky tlačiť do niečoho, že si to necháte, že si to SMER nechá takto brnkať po nose, že si MOST takto nechá brnkať po nose. SIEŤ si môže nechať brnkať po nose, pretože je mŕtva, ale tí ostatní koaliční partneri by si brnkať po nose nemali dať.
Nepodporíme ho, ja som už dal na začiatku pri mojom prvom vystúpení návrh pani spravodajkyni, aby bol tento návrh stiahnutý z rokovania, aby sa začal normálne, normálnym štandardným procesom v koalícii, v opozícii novelizovať rokovací poriadok.
Prečo tento zákon nepodporíme, krátko to zhrniem, už som o tom hovoril na začiatku. Je to nezmyselné, hej. Werich, pán Werich hovorí, že človek má päť zmyslov a nikto nezráta, koľko má nezmyslov. Tak je to podobné v prípade tohto zákona. Je to kombinácia unáhlených návrhov s vyslovenými hlúposťami, odpusťte mi. V druhom čítaní mnohé z nich budeme poukazovať do detailov, teraz je prvé čítanie a hovoríme o celkovej filozofii zákona.
Ďalej, je to nefunkčné. Tento zákon neprinesie do parlamentu kultúru, úctu a dôstojnosť. Ja znova opakujem, ja si ju prajem, ale tento návrh zákona v takejto forme neprinesie ani kultúru, ani úctu, ani dôstojnosť. Prinesie iba pachuť a nové konflikty, bude hrotiť veci. Okrem toho teda, že je nefunkčný, je aj nedemokratický. Rád by som to prirovnal k presilovke v hokeji, čestný boj je, keď hrajú piati na piatich férovo bez faulov. Pokiaľ sa niekto snaží rôznymi, dokonca podvodnými spôsobmi získať prevahu a hrať presilovku päť na troch, tak to nie je férové, v prípade politiky je to nedemokratické. Tento rokovací poriadok, táto novela je nastavená tak, aby to bolo neférové, aby vláda, aby koalícia, aby predseda parlamentu mohol trvalo hrať presilovku. Hrajte piati na piatich, hrajte férovo, hrajte demokraticky, to je dôležité aj pre Slovensko.
Okrem toho, že je to nie demokratické, som presvedčený, že je to protiústavné. O tom, samozrejme, nebudem rozhodovať ja. Ak to takto prijmete, bude o tom rozhodovať Ústavný súd Slovenskej republiky, ale my sme presvedčení, že je to protiústavné minimálne vo veci obmedzenia slobody prejavu a v nerovnováhe medzi vládou a parlamentom.
A nakoniec si myslím, že ten zákon je najmä zbytočný, je to strácanie času. Veď, kolegovia, špeciálne hovorím ku kolegom zo SNS, hovoríte o cirkuse, psychiatri, povedzte mi, čo na tejto schôdzi, okrem tohto cirkusu, ktorí ste sem vy priniesli, kde bol cirkus? Vládne zákony, ministerské zákony prechádzajú, dávajú sa k nim pozmeňováky, hlasuje sa, pochopiteľne podľa typického scenára, že opozícii neprejde nič, žiadne pozmeňováky alebo takmer žiadne, nejaké minimálne promile, ale prechádzajú, vystupujeme v diskusiách, nikto nerieši žiadne tričká, žiadne transparenty, nie je žiaden problém. Je to zbytočné, riešme reálne problémy a nestrácajme čas. Preto opakujem, stiahnite to čím skôr, už ste to mali urobiť dávno.
Chcel by som vám možno vykresliť pred oči taký obraz, predstavte si nejaký bežný dedinský bystrý potôčik, čistá vodička, príjemné prostredie a zrazu prietrž mračien, padne veľké množstvo zrážok niekde na kopci nad lesom a do dediny sa valí, do obce sa valí taká špinavá vlna vody zamútenej tým všetkým blatom, atď., nesie nejaké drevo a ďalšie veci strháva, a teraz valí sa cez tú dedinu a zrazu narazí na nejakú prekážku, buď na nejaké spriečené niečo alebo na mostík, a začne to tam proste sa hromadiť, zasekávať a je z toho veľká kríza a vylieva sa to po brehu, a tak ďalej. Prečo o tom hovorím? V júni som mal pocit, že na politickej scéne je taká prietrž mračien, ako proste problém obrovských rozmerov, a to kauza Kaliňák – Bašternák. A vyzeralo, že naozaj s Kaliňákom to ide dole vodou, proste tá špina vyleje sa to, vyčistí sa Augiášov chliev a jednoducho bude pokoj. A už to vyzeralo, že už aj poslanci SMER-u a ďalší sú nachystaní, a zrazu sa to niekde zaseklo. A odvtedy je tu tá špina a vylieva sa to, rieši sa to dokolečka. To je najväčší zdroj nepokoja, nechutnosti, nekultúry, neúcty nie len v parlamente, ale aj v celej spoločnosti. Vaši vlastní poslanci o tom hovoria. Koaliční partneri aj verejne povedali, môžem spokojne, nechcem teraz, aby som nebol osobný, ale naozaj ľudia z MOST-a jasne povedali, Kaliňák by mal odstúpiť. Jeden skúsený politik, ktorý je tu viac ako dvadsať rokov, koaličný, mi povedal: áno, v iných krajinách by Kaliňák už odstúpil, ale u nás nie je taká zvyklosť.
Viete, vy chcete zobrať nejaké zvyklosti zo západných parlamentov, implementovať ich sem tak, aby ste udržali opozíciu. A vraj vďaka tomu bude kultúra a úcta? Nie. Ak to chcete urobiť, to by muselo mať zrkadlovo obraz aj v tom, že by povedali, dobre, záleží nám na tom, Kaliňák odstupuje. Dneska by sme mohli povedať, Richter odstupuje. A potom tu budeme zavádzať nejaký poriadok v parlamente. Pokiaľ tu bude nejaký mostík, nejaké niečo zaseknuté a tá špina sa bude vylievať, nikdy takýmto zákonom neprinesiete kultúru a úctu. Začnite na tej strane, na ktorej treba začať.
Späť, reálne problémy. SNS, a budem znova, znova budem hovoriť o SNS, má troch ministrov, ministra školstva, ministra pôdohospodárstva alebo ministerku pôdohospodárstva a ministra obrany. Asi nepochybujete a súhlasíte so mnou, že sú to dôležité rezorty, inak by ste si ich hádam neboli vybrali. Váš slogan, ako som už spomínal, je "hrdo, odborne, slušne". Povedzte mi, koľko návrhov priniesli vaši ministri na tejto schôdzi do parlamentu? Koľko návrhov zákonov? Ani jeden. Nič zo školstva, nič z pôdohospodárstva, nič z obrany. Máme 84 možno v tejto chvíli, keďže sa doradzovali body, už 87, 88 bodov programu, ministri za SNS, a treba povedať, že ani poslanci za SNS, ani jeden, nula. (Reakcia z pléna.) Hovoril som návrh zákonov. Rotácia vojakov nie je návrh zákonov. To tu je, lebo to tu musí byť. Ani jeden odborný návrh. Žiadne riešenie. Možno poviete, okej, dajte nám sto dní, dajte nám polroka, sme nováčikovia. Keď ste nováčikovia, tak si zoberte novelu rokovacieho poriadku a vráťte ju tam, kde má ísť, do nejakej odbornej skupinky. Ak neviete zvládať školstvo, obranu, pôdohospodárstvo, tak tu nerobte cirkus s rokovacím poriadkom, ktorému vôbec nerozumiete. Je tu viac ako polovica nových poslancov, veľká časť poslaneckého klubu SNS a idete novelizovať rokovací poriadok ako prioritu. Hrdo, odborne, slušne. Ani hrdo, ani odborne, to už vôbec nie. A slušne? Pána predsedu tu nevidím. Absolútny nonsens a hanba.
Takže chcem povedať jednu vec. Tento parlament tu bude mať cirkus dovtedy, keď budete postupovať takýmto spôsobom. Ak príde so zákonom a budeme sa baviť o problémoch pôdohospodárstva alebo o problémoch školstva, nech sa páči, budeme veľmi radi a nebudeme robiť žiaden cirkus. A to nie je sľub, to vidíte, nerobíme žiaden cirkus. Cirkus robíte už tri dni vy, že sa tu bavíme o niečom takom preto, lebo je to nezmyselné. Pretože tá špina a to, čo malo odplaviť, tak narazilo na niečo nepochopiteľne, a stále sa to tu točí. Môžte povedať, dobre, naši ministri sú nováčikovia. Árpád Érsek je koľko dní ministrom dopravy? Pár dní. Už tu bol so zákonom o diaľničnej nálepke. Môžte povedať, nie, to mu nachystali tí predtým. Ale veď vy ste vláda kontinuity. Váš minister školstva nenašiel nič v šuflíku? Vaša ministerka pôdohospodárstva nič nemala v šuflíku? Váš minister obrany nič nemal v šuflíku? Neverím, že pán podpredseda Glváč nenechal nič v šuflíku pánu generálovi Gajdošovi a že nemal s čím prísť. (Reakcie z pléna.)
Váš predseda, lebo, bohužiaľ, je to iba váš predseda, predseda SNS a váš predseda parlamentu a tak sa správa, v žiadnom prípade sa nespráva nestranne, vás ženie smerom, ktorý je nie ani hrdý, ani odborný, ani slušný, ale hanebný, diletantský a vrcholne neslušný. Zoberte si ten návrh a nech sa sem postaví váš predseda.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

13.9.2016 9:38 - 9:39 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže koľkože ste vystupovali, pán poslanec Číž? Tých 45 minút asi, ak bude 20 minút, myslím, že sa nestihnete ani rozbehnúť. Takže poďme sa pozrieť, že naozaj je to aj praktický nezmysel obmedzovať tieto vystúpenia. Okrem výnimočných situácií a takáto možnosť predsa už je aj dnes v rokovacom poriadku.
Rozhorčujete sa, hovoríte o odbornosti, o faktoch. Treba povedať, že faktami ste narábali účelovo. Vytrhávali ste ich z kontextu a čo je dôležité, interpretovali ste si ich veľmi silno podľa seba. Hovoríte a horlíte za kultúru, dôstojnosť a za úctu. Pán Číž, úplne s vami súhlasím. Len opakovane znova hovoríme, tento rokovací poriadok to nerieši. Neprinesie viac kultúry, viac dôstojnosti, viac úcty do parlamentu. Problémom, pre ktorý tu nie je taká atmosféra, je to, že tu vidíme naozaj bezbrehé rozkrádanie spoločných peňazí verejných financií, vážne podozrenia, ako v prípade ministra Kaliňáka a premiéra Fica, vidíme tu vážne zlyhania, ako napríklad v prípade ministra Richtera, vidíme tu vyjadrenia a praktiky predsedu parlamentu, pri ktorých by v západných demokraciách všetkými smermi už tí ľudia utekali a nikdy by sa neukázali na verejnosti. A pokiaľ táto kultúra nebude, tak nebude kultúra, pokoj a dôstojnosť ani v parlamente, ktorý má tieto veci strážiť.
Som učiteľ a viem, že poriadok je dôležitý, ale nie násilím, ale skôr tým, že môžem byť morálnou autoritou. Niekto povedal, že zákon a autorita je ako mydlo, keď sa príliš používa, minie sa. Buďte morálnymi autoritami a bude to niečo úplne iné. Ale vy sa oháňate len nejakou zákonnou násilnou autoritou a nemôžte sa odvolať na morálnu autoritu, nemyslím tým teraz osobne vás, ale viacerých predstaviteľov parlamentu a vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 9:06 - 9:07 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi poslancovi Hegerovi za ten včerajší ešte príhovor, keď sme už v druhom dni, kde bolo vidieť, že oslovil tým všetkých, nebolo to také koalično-opozičné, ale bolo to také ľudské, nakoniec to bolo naozaj také potešujúce. Myslím si, že je vždycky priestor na to, aby sa tie veci, aby sa tie veci tak zbližovali a dalo sa niečo, dalo sa niečo vyriešiť. Takže je dobré, keď sa tu aj tak obmieňa tá krv v parlamente, ktorá v tomto období je tak, že vyše polovica je tu vlastne nováčikov, a podľa mňa sú to aj, je to aj znak takých určitých zmien, kde jednak potrebujeme, aby sme mali nových ľudí, a na druhej strane, aby bola tá nejaká taká korešpondencia alebo kontinuita medzi tými starými a novými, nielen nejaké také napätie. A preto si myslím troška aj, že je unáhlený ten návrh rokovacieho poriadku v tejto chvíli, keď ešte to nie je také, ako sa hovorí, vyštrngané, tá kontinuita a ten prechod, že by sme sa mohli naozaj najskôr venovať nejakým veciam, ktoré tú kontinuitu majú a v ktorých sa teda ide, a ten rokovací poriadok by sme mohli ešte nechať odpočívať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2016 16:22 - 16:23 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánu poslancovi Krajniakovi za jeho vystúpenie. Mňa zvlášť zaujal ten športový príklad s tým boxom, o tom, ako niekto si predstavuje, že bude len rozdávať rany a nebude ich prijímať, a preto chce zviazať v rohu toho svojho protivníka.
Mne v súvislosti s tým len prišiel na um iný športový príklad, ktorý mi zo začiatku, ako som tu bol v parlamente, prichádzal na um, keď som spozoroval politiku SMER-u a Roberta Fica, že ich politická súťaž, tá tzv. férová alebo neviem aká, slušná, kultúrna, je v tom, že snažíme sa to zariadiť tak, aby sme hrali presilovku 5 na 3, a vyhrávame. Nesmieme dopustiť, aby to bolo 5 na 5, lebo vtedy to už nie je také isté. Vtedy, vtedy už robíme pod tlakom chyby a dostávame góly.
Takže zabezpečme si presilovku v tomto prípade, aby sme to aplikovali na tento rokovací poriadok. Zabezpečme, aby ministri mohli vystupovať, aby tu mohli nakladať, a zavrime opozičným poslancom ústa. Pretože povedzme si úprimne, v tej konfrontácii medzi vládou a parlamentom vystupujú najmä opoziční poslanci, koaliční sú buď ticho, alebo tu nie sú prítomní, tak ako napríklad pán predseda Danko, pre ktorého je tento rokovací poriadok taký kľúčový, taký dôležitý, a vôbec tu nie je, neviem, čo má prednosť, ale ako predseda parlamentu, je to jeho psia povinnosť, aby tu bol, a nie je tu.
Skryt prepis