Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

3.4.2019 o 10:38 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 10:45 - 10:45 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, v jednej veci ste sa veľmi sekol. Ja som neporovnával Sovietsky zväz vo svojej rozprave. O Sovietskom zväze som nepovedal ani slovo. Hovoril ste od veci a pani predsedajúca vás mala upozorniť, že nereagujete na predrečníka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 10:38 - 10:42 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani predsedajúca, začnem otázkou. Je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát? No uvažujme! "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát." Tak je to uvedené v prvom článku, v prvom odseku a v prvej vete ústavy. Pýtam sa, je to naozaj tak? Pýtam sa ešte raz, je to naozaj tak? Pretože článok 7 odsek 2 popiera aj zvrchovanosť, aj demokraciu, aj právny štát. Popiera všetky tri základné postuláty uvedené v prvom článku v prvom odseku a v prvej vete. Vysvetlenie je naozaj, div divúci, veľmi a veľmi jednoduché.
Po prvé. Aká je to zvrchovanosť, keď právo EÚ, dokonca v našej ústave je to určené, je nadradené pred slovenskými zákonmi? Je toto zvrchovanosť? Nie. Aká je to demokracia, keď predpisy EÚ, ak sú vydané formou nariadenia, majú automatickú platnosť na území Slovenskej republiky? To, kto na Slovensku sa demokraticky rozhodol v hlasovaní v parlamente či v referende o takýchto veciach? Hovorím vám, že nik. Je to automatická platnosť nariadenia. Aký je to, po tretie, aký je to právny štát, keď tu rozhoduje cudzie právo? A dokonca v prípade nerešpektovania cudzieho práva nám hrozia paušálne pokuty 886-tisíc eur a úžernícke "výpalné," za každý deň omeškania zaradenia EÚ predpisov do nášho prostredia.
Zaujímavosťou je, že medzi podmienkami prijatia do Európskej únie nebolo prijatie takéhoto ústavného článku. Niekto urobil nadprácu, ako bolo povedané, bol pápežskejší ako sám pápež. Asi mu veľmi záležalo, aby sme boli týmto de facto a de jure závislé na niekom inom a nie sami na sebe. Vieme, kto to bol. Bol to pelotón vedený jedným cyklistom. Tento cyklista, cyklista naozaj a cyklista aj s veľkým C, ako bola jeho prezývka, naše mužstvo nechal v pelotóne klesnúť na spodné priečky. Tento pelotón vedie a riadi niekto iný. Ten cyklista prijal pravidlo, ktoré mu určuje ostať vzadu a byť riadený inými. Tento tzv. dispečer bombardovania Juhoslávie docielil to, že sme sa týmto článkom stali obyčajnou kolóniou silnejších hráčov. Tento článok môže naordinovať hocijaký nezmysel odporujúci vôli väčšiny obyvateľov bez ich demokratického rozhodnutia, bez ich súhlasu presadiť skutočnosti, ktoré nám nevyhovujú, škodia, sú proti nášmu presvedčeniu, viere, tradíciám a zvykom. Neraz, naozaj neraz tu v parlamente som poukazoval na škodlivosť tohto článku ústavy, ktorý dehonestuje právo na Slovensku, dehonestuje náš štát na podradnú kolóniu, dehonestuje naše práva, našu hrdosť.
Na záver by som len povedal, čo je zlé a pochádza od zlého, je potrebné zrušiť. Toto si myslím o článku 7 odsek 2.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 18:35 - 18:39 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, budem stručný.
Trend vývoja spoločnosti je charakteristický neúmerným nárastom trestných činov páchaných maloletými osobami, a to osobami zvlášť z asociálneho prostredia. Tento neúmerný rast kriminality ide ruka v ruke s populačným rastom v týchto komunitách. Čím je to podmienené? Nuž chýba výchova priamo v rodinách, ktorá by bola v súlade s morálkou väčšinového obyvateľstva a s bežnými mravmi. Čo je zvlášť opovrhnutia hodné, mnohí rodičia navádzajú alebo ticho tolerujú krádeže, lúpeže, pohlavné zneužívanie konané ich potomkami. Gangy mladistvých prepadávajú starších ľudí, vytrhávajú kabelky, tašky. V drvivej väčšine deti z asociálneho prostredia kopírujú sociálny model správania sa rodičov, najbližšej rodiny či susedov.
Žiaľ, v tomto prostredí má najväčší rešpekt mnohonásobne trestaný recidivista či miestny úžerník, ktorý vyciciava úžerou vlastnú komunitu. Platí tu aj také pravidlo, že každé tehotné neplnoleté dievča má konečne vytúžený status ženy. No je otrasné, že je to len 12, 13-ročné dievča. Nie tak dávno, nie je to tak dávno, čo bola v televízii relácia o tehotných dievčatách 12, 13, 14-ročných v Dobšinej. Čo myslíte, kto je v tomto prípade otcom? Nuž vo väčšine isto iste ich vrstovníci, maloleté osoby. A tu vidím paradox. Keď dokáže niekto splodiť potomka v 13. rokoch, nemôže byť trestne zodpovedný? Keď pravidelne dokáže kradnúť, častokrát vysoko sofistikovane, nemôže byť trestne zodpovedný od 12 rokov? Mám také prípady zo svojej vlastnej pedagogickej praxe. Verte mi, učil som desiatky rokov. Mám svoje skúsenosti s takýmito prípadmi.
Tento zákon je prepotrebný z dvoch rovín. Prvá rovina - je to ochrana slušných ľudí. Druhá rovina - pacifikácia a prevýchova mladistvých delikventov, ich aspoň čiastočne časovým limitom odstrihnutie od zdeformovaného prostredia. Nerobím si ilúzie. Po návrate sa vrátia do pôvodného prostredia, skĺznu na staré chodníčky mnohí, ale z mojej praxe mám taký poznatok, že 1/3 sa zcivilizovala. Z týchto dvoch rovín kladiem dôraz na prvú rovinu. To je ochrana slušných ľudí. A realizácia návrhu tohto zákona, tejto skutočnosti jednoznačne napomôže.
A teraz vám dám príklad, živý príklad, ako prebieha výchova v asociálnej rodine. Nedávno v Dobšinej zavraždil 22-ročný asociál slušného človeka. Pred tým bol tri a pol roka vo väzení. Viete, v akej rodine vyrastal? Poviem vám to. Nedávno zatkla polícia jeho otca a brata za nebezpečné vyhrážanie. Jeden z tej dvojice, to znamená, bol podľa veku a podľa súdnych trestaní, mohol to byť iba jeho otec. Jeho otec bol dvadsaťkrát súdne trestaný a osemkrát vo výkone trestu. Čiže ten vrah Ondrej mal dobrú výchovu, pokiaľ bol dieťa, no a potom, samozrejme, kopíroval sociálny model, ktorý poznal z vlastnej rodiny.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.3.2019 15:54 - 16:01 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, Istanbulský dohovor nazývam dielom Zlého, Zlého a veľkým Z, každý vie, koho myslím, pretože toto je jeho taktika. Pod falošnou zámienkou ochrany týraných žien bočným skrytým ťahom chce presadiť najzvrátenejšiu a už nevratnú ideológiu tých najzvrátenejších praktík, ktoré zničia našu civilizáciu. Zničia svet, ktorý sme poznali. Svet, ktorý aj napriek omylom, vojnám, nešťastiam a častej skaze zapríčinenej ľuďmi ľuďom má svoje jasné a ešte raz jasné postuláty.
Po prvé muž bol muž a žena bola žena. Muž a žena tvorili pár, tvoria pár. Muž a žena plodili deti, plodia deti. Muž má znaky muža a žena má znaky ženy. Takto nás stvoril Boh. Toto je jeho dielo. Dielo dokonalé a dielo nemenné. A v tomto Istanbulskom dohovore je návod, ako poprieť Boha, Božie dielo. Je to aj v týchto častiach, ktoré prečítam. Istanbulský dohovor v čl. 3 písm. c) hovorí:
„Pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre mužov a ženy.“
Čl. 12 ods. 1 odstraňuje rodové - v úvodzovkách rodové - stereotypy takto: „Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien spoločenských a kultúrnych modelov správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky a zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolí žien a mužov.“
Tu vidím nebezpečnú, veľmi nebezpečnú sociologickú ničiacu silu toho tzv. dohovoru. Každá jedna komunita či spoločnosti napriek, naprieč celou históriou chápala rozdiel medzi mužom a ženou. Vďaka tomuto chápaniu boli vytvorené mnohoraké zvyky, tradície a tiež všetky ostatné zvyklosti. Tento nepodarený dohovor, tieto tisícročné skutočnosti chce meniť pod falošnou vlajkou ochrany týraných žien. Volá sa to falsche Flagge.
Či nemáme právne normy na ochranu žien? Že niekedy zaspí polícia a súdy, sociálna kuratela, to je už iná vec. Istanbulský dohovor to nevyrieši. Čo je to stereotypná rola žien a mužov? pýtam sa. Je to stereotyp, keď žena rodí a potom kojí? Čo je škodlivé, keď je muž ochranca a živiteľ rodiny? To má muž rodiť a kojiť a jeho žena má byť ochrancom?
Nuž bola jedna taká rozprávková bytosť. Bola to princezná Fantaghiro, ktorá sa starala o telo a dušu úbohého Romualda. To bola však iba chiméra, výtvor autora. Zrušíme stereotyp a ženy budú na Veľkú noc oblievať chlapov? Však predsa to evokuje dominanciu muža nad ženou, keď ju, keď ženu oblieva a naháňa ju korbáčikom. Alebo zrušíme oblievačku a šibanie korbáčikom? Alebo napríklad stereotyp, keď ide žena na ples v róbe a drží muža. To bude muž v róbe a žena v obleku, aby bola rodová rovnosť? Alebo obaja budú v róbe či obaja v obleku, aby tak bola naplnená litera Istanbulu, ktorá je tam skrytá? (Zaznievanie gongu.)
Hoci aj tu sú umelo pretláčané precedensy. Víťaz súťaže v speve, bradatý Conchita teraz už aj s vírusom HIV - toto je ten Istanbulský dohovor. Je to HIV vírus, ktorý napadne telo organizmu a v tomto prípade spoločnosť zvnútra, postupne ho zničí, ako to vidno v západných krajinách.
Pojem stereotypné role žien a mužov nemá v Istanbulskom dohovore žiadnu právnu definíciu. Ešte raz opakujem pre tých, čo sa oháňajú týmto dohovorom. Bude to špinavá plastelína v rukách medzinárodných orgánov a organizácií, ktoré vám bude, budú určovať čo sa smie a čo sa nesmie, čo sa má a čo sa nemá robiť. Toto je pointa tých 2 % Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor predstavuje riziko pre kresťanské cirkvi, riziko pre výchovu detí, predstavuje riziko aj v takých sférach spoločnosti a v spoločenských pohyboch, o ktorých nik netuší, nechyruje, nevie, ale hovorím, len zatiaľ.
Tým, ktorí sú za Istanbulský dohovor, prajem, aby sa zúčastnili športovej ženskej súťaže a súťažil by s nimi transgeder chlap premenený na ženu. Takýchto excesov už bolo veľa. Čo im však neprajem, naozaj úprimne neprajem, neprajem to žiadnej ľudskej bytosti, aby v konečnom dôsledku ich dcéry museli sa prezliekať s chlapcami v školských telocvičných šatniach, či sa sprchovať s chlapcami, ktorí tvrdia, že sú dievčatá.
Nám netreba dielo Zlého, Istanbulský dohovor. Nám stačí otvoriť Bibliu, tam je všetko a jasné. Tí, čo sú neveriaci, nech rozmýšľajú, ako ich dedkovia a babky, lebo naše prababky, prededkovia, babky a dedkovia, hoci nepoznali pojmy ako genotyp, fenotyp, vedeli, kde je sever, východ, juh aj západ, vedeli, čo je normálne a čo nie. Podľa toho žili a vďaka tomu sme sa dožili aj týchto čias. Preto všetkými prstami, dušou a rozumom treba zabrániť, aby sa pokračovalo v procese smerujúcom k ratifikácii tohto dohovoru.
Treba však urobiť ešte jeden, a to najdôležitejší krok. To je stiahnuť podpis pod Istanbulským dohovorom. Istanbulský dohovor totižto nevyrieši nič. Jeho vnútorná podstata je iná, je to zakódované zlo.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:21 - 15:23 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak, vážená pani, Istanbulský dohovor chce zrušiť okrem iného aj stereotypné roly žien a mužov. Poviem vám to isté, čo som povedal jednému kolegovi, možno ste tu neboli, možno ste nepočúvali. Chce zrušiť stereotypné roly žien a mužov.
Tak keď vám to nedošlo, stereotypná je napríklad aj rola ženy a muža, ktorí aj napriek celou históriou tvoria pár, tvoria manželský zväzok. Aj tento stereotyp treba zrušiť? Lebo táto formulácia je v tomto dohovore jednoducho, jednoducho tam je, dá sa aj takto to vysvetliť. A pri nedajbože nejakej ultraliberálnej vláde, keď to nejakej ultraliberálnej vláde príde na rozum, a na začiatku ste hovorili o hodnotách Európskej únie, tie hodnoty úplne jasne vidno v krajinách Západu, kde skoro na každom rohu zvoláva meluzína modlitby. Choďte tam hovoriť o týraní žien a ich na nejakej zlej situácii.
Zametáte problém pod koberec a prekrúcate pravdu, až to bolí. Ide vám len a len o gender, aj keď to popierate.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:50 - 10:51 hod.

Stanislav Mizík
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 14:38 - 14:43 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, na rozdiel od iných návrhov z vašej dielne, pán Žarnay, ktoré sú vedené akousi zvláštnou formou idealizmu, snahou o zlepšenie súčasného stavu, tento návrh vášho zákona odsudzujem, odsudzujem a veľmi tvrdo. Predchádzajúce návrhy, ktoré pochádzali z vašej dielne, podľa mňa vychádzali z pointy zlepšenia systému. No ale ako som vám už neraz povedal, tento systém sa podľa mňa už nedá zlepšiť. Z gruntu treba tento Augiášov prístrešok vyčistiť. To je vec pohľadu, dá sa diskutovať o týchto pohľadoch. Ale tento návrh zákona je ultraliberálny výtvor. Keby ste to nebol vy, by som to nazval paškvilom, ale pri vás použijem slovo výtvor. Normálne ma seklo, že tento zákon vypracoval niektorý z liberálnych tímov tu tej strany, čo sedí oproti pultu.
Vytvorenie vášho konkurenčného prostredia v tvorbe realizácií a distribúcií textov, pracovných zošitov a ich alternatív je podľa mňa cesta do pekla. Rozbiť už aj tak rozbité školstvo, ja mám na to taký môj typický výraz, babylonizácia. Niekto tomu hovorí liberalizácia.
Žiadne vaše stanovenie, čo ste spomínal, tzv. jasných, transparentných procesov a pravidiel nepomôže. Môžete sa ma opýtať, že prečo nepomôže, ako to môžem tvrdiť. Ja vám odpoviem preventívne. Žijeme na Slovensku, kde sú všetky tzv. jasné, transparentné pravidlá nejasné, netransparentné. Takisto ako tzv. nezávislé médiá sú až príliš závislé a tiež nezávislí novinári sú až príliš závislí. Súčasný stav štátu je charakteristický deformáciami vo všetkých sférach, preto mám taký názor na tie vaše transparentné, na to slovo "transparentné" v našich pomeroch. To, čo bolo zo svojho významu niekedy jasné, menilo sa negáciou na úplný opak. Liberalizácia všeobecne podporuje to, na čo som poukázal, že každá transparentnosť je u nás netransparentná.
Jeden z rečníkov, z predrečníkov sa vyjadril, že učebnice na jedna až štyri v podstate nepotrebujeme. Nuž, asi hovoril o Anglicku o prvom stupni školy, kde deti sú od rána, neskorého rána do neskorého večera v školách, žiaci sa neprezúvajú, chodia do školy, aj keď sú chorí, lebo napríklad v Anglicku chrípka, nádcha, to nie je choroba. Antibiotiká berú počas vyučovania. Nemajú učebnice, zošity a nemajú ani domáce úlohy, nemajú dokonca ani rozvrh hodín a neexistuje, tuším, ani opakovanie ročníka. A potom to tak vyzerá s tou výchovou školskou aj predškolskou, že deti, naše deti, keď sú druháci, úplne v pohode chápu význam nad, pod, pred, vedľa, no a v krajinách ako Dánsko, Anglicko sa to učia prakticky druháci.
Váš návrh, pán Žarnay, je akási revolúcia, no ale revolúcia je prevrat a prevrat je chaos. Tento váš návrh zákona môže spôsobiť a určite spôsobí prienik tých správnych, v úvodzovkách správnych, ideologických balastov slniečkarskeho typu, ktoré sa zasejú do hlavičiek detí. Môže to nastať za určitej vlády, ktorá popiera tradičný chod sveta, a vtedy celkom isto nastane tlak na tvorbu takých šlabikárov či iných učebníc a textov, kde už nebude len ujo sused vypomáhať mamičke, ale ocko so svojím manželom budú odvážať autíčkom adoptovaných synčekov do školy. Niekto dnes práve mal takú náladu, niekoľkokrát nám popredvádzal tanečné kreácie tu v sále, ten pretláča liberalizmus a tradičný systém považuje za dobu kamennú, ako ju nazval.
No, pán Žarnay, ja som starší a veľa je tu poslancov, ktorí sú tiež starší, a určite si pamätáme systém, ktorý mal hlavu a pätu, keď my sme boli na základnej škole. A vôbec to nebola doba kamenná. Skôr teraz je doba, ktorá má paralely s dobou kamennou. Človek je človeku vlkom, čierne nie je čierne, biele nie je biele a človek sa dá zabiť nielen kameňom, ale aj mediálnou správou. V našom prostredí je potrebné mať predovšetkým jednotný systém, ktorý má hlavu a pätu, a hlavou školstva je ministerstvo školstva a to má určovať pravidlá hry, čo sa v tejto debate niekoľkokrát úspešne spochybnilo.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 11:51 - 11:52 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, vyzdvihol ste Švédsko, Fínsko, Anglicko, Francúzsko, vyzdvihol ste ich systém. Ja by som to nerobil. Sú to rozbité krajiny, je to stratená Európa. Prílišná liberalizácia v týchto krajinách spôsobila premenu veľkých častí týchto krajín na polovičný kalifát. Som tvrdý odporca liberalizmu. A teraz, keď sa pozrem po tejto sále, vidím, že je tu presilovka liberálov, osem ku jedna proti Mizíkovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 11:37 - 11:39 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1281. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a tiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.2.2019 15:06 - 15:06 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, na stole máme návrh zákona o štátnych symboloch. Zákon o štátnych symboloch predložila aj Ľudová strana Naše Slovensko minulý rok a ja som bol jedným z týchto predkladateľov. Preto som bol veľmi zvedavý, s čím prídete vy.
Tento váš návrh zákona má riešiť nejasnosti v používaní štátnych symbolov, chce ich ochraňovať pred znevažovaním, všeobecne pred znevažovaním rieši aj elektronickú komunikáciu a digitálnu rovinu. Sankcie za prehrešky voči používaniu môže udeliť okresný úrad, a to vo výške 3-tisíc až 10-tisíc eur, podľa toho, či sa jedná o súkromnú osobu alebo právnickú osobu.
Myslím si, že my sme to riešili komplexnejšie, a to aj v trestnoprávnej rovine. Prečo? Vysvetlím vám to. Pre mňa je dôležitý tento aspekt, čo sa týka štátnych symbolov. Ako som už vtedy spomenul, v posledných rokoch narastá množstvo útokov na slovenské symboly. Tiež narastá úmerne s tým aj množstvo útokov na slovenskú štátnosť, na slovenský národ. Táto debata doteraz bola prakticky len o tom logu.
No prečo sa dejú tie útoky? No nie je to nič divné. Pôjdem do minulosti. Korene týchto skutočností siahajú v časovom horizonte poriadne ďaleko. Niekomu v pozadí, a už dávno, neskutočne vadí národné povedomie, hrdosť na našu slovenskú vlasť, hrdosť na náš štát, na náš národ, na naše tradície. Priamo v praxi, úplne priamo v praxi to začalo čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky, kde je uvedené, že právne záväzné akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Ako som tu už neraz v parlamente povedal a spomenul, stratili sme týmto de facto, de jure svoju svojprávnosť. V takomto nastavení prostredia je uľahčená činnosť rôznych mimovládok. Vládne špičky, ktoré tu vládli, modré, červené, s nimi kooperujú, dokonca ich aj financujú. A tu začína jedna brutálna skutočnosť. Tu prichádzajú na rad šialenci ako Kalmus a Lorenz. Nie sú jediní. Ten Kalmus z Košíc, čo sa čvachtal v bahne s volantom v ruke, propaguje úchylný exhibicionizmus, keď na verejnosti objíma sochy holých žien, a jeho pokrvný brat, v úvodzovkách pokrvný brat, Lorenz hanobí s partiou slovenský znak, ktorý umiestnili do známeho kosoštvorca. Na rôznych mítingoch sa tiež hanobí slovenský znak a je to úplne jedno, že kto a ako to myslel.
Tu je tá záležitosť o tom logu slovenského hokeja. Prvý v parlamente som to spomenul ja. Logo slovenského hokeja namiesto Tatry, Matry, Fatry štítov obsahuje hokejky. Toto je pre pani Milanovú, čo som jej chcel trošku možno humorne, humornejšie povedať, ale už tu nie je. Náš slovenský znak prvýkrát použila Slovenská národná rada vo Viedni, pokiaľ sa dobre pamätám, pán Hrnko, vy ste historik, a ja osobne neviem nič o tom, že by Ľudovít Štúr hral hokej s Hurbanom a Hodžom. Naozaj o tom neviem nič. Toľko pre pani Milanovú.
Vrátim sa k Lorenzovi a Kalmusovi. Záštitu nad takýmito umeleckými, v úvodzovkách umeleckými, darebákmi ako Lorenz a Kalmus a im podobní, drží prezident Kiska. Ako som už minule povedal, nesmieme zabudnúť ani na bývalého poslanca Šebeja, ktorý je apoštol nenávisti voči slovenským znakom, to iste dobre viete. Slávny to nositeľ vyznamenania japonského cisárstva, ktorému sa chce vracať, sa mu zdvíha žalúdok, keď vidí slovenský znak. Nemyslíte si, že aj verbálne urážanie je znevažovanie štátneho symbolu.
Podľa mňa tento návrh je slabý, mäkký. Sú ľudia, čo si nikdy nebudú vážiť, pán Farkašovský, slovenský znak, našu vlasť. Totižto oni sú tak indoktrinovaní tou nenávisťou proti všetkému.
A jeden poznatok. Tu pred chvíľou sme to videli priamo v praxi, nie je to pani Milanová, hovorím o niekom inom. Niekomu vadí debata o symboloch štátu, že vraj je to nepotrebné, že sa treba zaoberať inými vecami. No tomu istému človeku nevadila debata o psoch v kaviarňach, čo si myslím, že je oveľa, oveľa, oveľa, oveľa podružnejší problém. Tu sme priamo v praxi videli, tu v parlamente, výkrik človeka, ktorému štátne symboly sú menej ako havkáči v bratislavských kaviarňach.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis