Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:07 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 16:07 - 16:09 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, spomenuli ste prípad pani ombudsmanky, detskej ombudsmanky Tomanovej. Vaše vystúpenie neviem nazvať ináč ako, toto môže povedať len človek bez srdca. Vy ste pravdepodobne neboli v detskom domove, pravdepodobne ste nikdy neboli v dojčenskom ústave, pravdepodobne ste nikdy nevideli, ako vyzerajú tieto detičky, ktoré boli naukladané jedno vedľa druhého, pri ktorých sa striedajú opatrovatelia, ktorí im dávajú v určených intervaloch fľašu, a pravdepodobne ste si vôbec neni vedomý toho, aké škody na týchto deťoch doživotne môžu byť napáchané.
Mýlite sa ohľadom toho, čo bolo zistené. Skutkový stav ohľadom starostlivosti o deti mladšie ako šesť rokov popísala vychovávateľka, ktorá uviedla, že je v detskom domove zamestnaná ako profesionálny rodič, pričom svoju prácu vykonáva osem hodín denne v priestoroch detského domova a po ukončení pracovnej zmeny opúšťa pracovisko bez dieťaťa. Toto je v priamom rozpore s tým, ako má vyzerať práca profesionálneho rodiča. Profesionálny, keď je dieťa v profesionálnej rodine, znamená to, že tam je 24 hodín, že je v bezpečnom prostredí rodiny a ten profesionálny rodič sa oňho stará tak, ako, akoby to bola normálna rodina, 24 hodín denne. Opúšťať pracovisko po ôsmich, po pracovnej šichte, kde sa potom o to dieťa stará niekto iný, to neni profesionálny rodič. Za prvé.
Za druhé. To, čo dieťaťu nedáte v prvých mesiacoch života, to dieťa tým bude trpeť celý svoj ďalší život. Je dokázané, to vám povedia všetci psychológovia a odborníci, že tieto deti majú problém vytvárať si väzby v neskoršom veku, majú problém s dosahovaním výsledkov v škole, nedokážu si nájsť stáleho partnera, a to len preto, že týmto deťom bola v mladom veku odoprená, nadviazanie a pevná citová väzba na jedného človeka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 15:30 - 15:31 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja s vami úplne súhlasím, myslím si, že do školstva, do vzdelávania a do výchovy politika nepatrí, pretože je to jedna z tém, o ktorej by sa nemalo politizovať a kde nezávisle na tom, či ste zľava, sprava, tak ide o jednu vec, a síce o to, aby sa naše deti mali čo najlepšie.
A, áno, my sme navrhovali, to som nepovedala v tej rozprave, aby jednak povinnú predškolskú výchovu, minimálne rozpätie jedného roka, možno pre deti z vylúčených komunít až dvojročnú povinnú predškolskú výchovu, a zároveň Peter Pollák, ktorý pracoval s deťmi z vylúčených komunít, tak veľmi dbal práve na rozvoj aj komunitných centier, aj na zapájanie rodičov, pretože bez rodičov, dá sa to aj bez rodičov, ale je to veľmi ťažké, ak dokážeme zapojiť do toho procesu aj rodičov, viesť ich k tomu, aby sa starali, aby sa lepšie starali o svoje deti, tak ten úspech sa bude dostavovať oveľa ľahšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2016 15:22 - 15:29 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na to, kde kolega Dostál prestal, a budem sa venovať tomu istému bodu. Počet detí, ktoré máme v špeciálnom vzdelávaní.
Veľmi oceňujem, že verejná ochrankyňa práv na tento problém upozornila. Keď si zoberieme situáciu v okolitých krajinách, tak zistíme, že Slovensko má jeden z najvyšších počtov detí, ktoré vzdeláva v špeciálnych, pejoratívne povedané, osobitných školách. Keď si pozrieme okolité krajiny, okrem Maďarska teda, dlhodobo tento počet znižujú. Napríklad na porovnanie, Česká republika znížila počet detí v špeciálnych školách z 9,8 % v roku 2001 na 3,5 % v roku 2008. Fínsko kedysi v roku 2000 tam malo až 17 % žiakov, dnes je to okolo jedného percenta, to isté aj v Taliansku alebo vo Veľkej Británii.
Pritom si nemyslím, že naše slovenské deti majú horší inteligenčný kvocient alebo sú, alebo sú viac zaostalejšie ako deti v okolitých krajinách. Teda logicky problém musí byť niekde inde ako v našich deťom. A myslím si, že ten problém je práve v tom, aké deti umiestňujeme do týchto špeciálnych škôl a akým spôsobom ich diagnostikujeme.
Na rozdiel od ostatných krajín Slovensko používa len jeden druh diagnostického nástroja. Pani verejná ochrankyňa práv na výbore poukázala na to, na ďalší problém, ktorý sa týka toho, že aj deti, ktoré pochádzajú z vylúčených komunít a zo zanedbaného prostredia, sú posudzované a diagnostikované takým istým spôsobom, ako, poviem, iné deti. A takisto poukázala na to, že je pripravený súbor diagnostických názorov, ktoré však nikdy neboli, doteraz neboli uvedené do praxe.
Ak si spomínate, v roku 2013, tak dve odvážne učiteľky z Dobšinej napísali list o tom, aké veľmi ťažké je vzdelávať, vzdelávať deti z vylúčených komunít, teda rómske deti, a zároveň verejnosti sa zrazu otvorila celá škála problémov, ktorým čelia nielen deti, ale aj učitelia. A dozvedeli sme sa o tom, že veľmi ťažko budete chcieť učiť dieťa písať, keď ono do toho šiesteho roka ani nikdy nedržalo ceruzku v ruke. Niektoré z tých detí, ony nevedia ani rozoznávať farby, lebo nikto im o tých farbách nehovoril. Samozrejme, že tie deti, keď ich diagnostikujete jedným druhom toho diagnostického nástroja, postupu, samozrejme, že ony budú zaostávať. Mohli by byť akokoľvek talentované, akokoľvek nadané, ak päť rokov boli zanedbávané, tak keď sa budú diagnostikovať, ony budú logicky zaostávať a skončia potom v špeciálnych zariadeniach.
Takisto druhým problémom, na ktorý chcem poukázať, je výška normatívu. Špeciálne školy majú vyšší normatív ako riadne školy. Samozrejme, môžeme povedať, že to je opodstatnené, pretože práca s deťmi so špecifickými potrebami vyžaduje väčšie, väčšie investície zo strany učiteľa, takú ako intenzívnejšiu starostlivosť, na druhej strane si môžeme povedať, či by sme nemohli skôr investovať do špecialistov alebo asistentov učiteľov v riadnych školách, aby sa tieto deti mohli vzdelávať v riadnom vzdelávacom procese. Napríklad v niektorých krajinách to spravili tak, že paušálne všetky deti sa vzdelávajú inkluzívnym vzdelávaním v riadnych školách, nikoho nedávajú do špeciálnych škôl a snažia sa im pomôcť a vyvíjať také podporné nástroje, aby ony aj v tom riadnom školstve, v riadnom vzdelávacom procese uspeli.
Môže byť veľmi lákavé tieto deti, ja to poviem tak škaredo, sa ich zbavovať, problematických detí a dávať ich do špeciálnych škôl. Ale náklady, ktoré tento prístup má pre celú spoločnosť, sú nevyčísliteľné. My im berieme budúcnosť, tie deti, tak ako to povedala verejná ochrankyňa práv, ony budú nedovzdelané, nebudú môcť pokračovať ani sa dostať na školy s maturitou, tieto deti nám vytvoria armádu nezamestnateľných ľudí, ktorí nemajú potrebné zručnosti na to, aby sa uplatnili na pracovnom trhu, a koniec koncov budú v začarovanom kruhu, ako závislí na sociálnom systéme. A ja sa pýtam, či sa nám ako spoločnosti to oplatí. Ja si myslím, že oveľa lepšie je investovať, možno ony na začiatku toho svojho života okolo 4., 5., 6. roku potrebujú väčšiu investíciu zo strany štátu ako deti, ktoré majú to rodinné zázemie, dobré rodinné zázemie, ale táto investícia sa štátu niekoľkonásobne vráti.
A preto som veľmi vďačná verejnej ochrankyni práv, že neúnavne na tento problém poukazuje, pretože je tu problém. Je to problém a máme tu deti, ktoré vďaka zlyhaniam systému, im kradneme nádej a kradneme im budúcnosť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.4.2016 17:15 - 17:16 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Môžem? Ja by som chcela dať procedurálny návrh, aby sme teraz hlasovali o tom, či dieťa, ktoré je závislé od matky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sa nedá, prepáčte, to sa nedá.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
To znamená, že všeobecný súhlas, či dieťa do šiestich mesiacov môže vstúpiť do parlamentu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prepáčte, to sa nedá. Tak potom môžeme o tom hlasovať všeobecným súhlasom, že sem budú chodiť napríklad ochrankári ministrov. No čo to je?

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, mrzí ma, že sa tu už 15 minút bavíme o tom, že či to kolegyňa Petrík riešila cez médiá, alebo to neriešila cez médiá. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Bohužiaľ.

Remičová, Veronika, poslankyňa NR SR
Prečo sa nebavíme o tom, ako túto situáciu vyriešiť a ako uľahčiť kolegyni Petrík, aby sem, keď, aby s tým dieťaťom sem mohla prísť? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 11:48 - 11:54 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, vláda v tejto novele zákona v skrátenom konaní navrhuje vytvorenie nového úradu. Jedným z cieľov je centralizácia informatizácie. Veľký rozdiel oproti súčasnému stavu nevidím, najmä ak doteraz bol proces informatizácie centralizovaný pod ministerstvom financií. To, že zastrešujúcim orgánom bude nový úrad s novým názvom, to ešte automaticky neznamená, že peniaze na informatizáciu sa budú míňať zmysluplnejšie, ako sa míňali doteraz. V tomto zmysle je škoda, že návrh zákona sa prijíma v skrátenom legislatívnom konaní s odôvodnením, že štátu hrozia značné hospodárske škody, pretože informatizáciu vláda nezvládla predchádzajúce štyri roky, a teda narýchlo nahodená novela zákona tento problém asi nevyrieši. Naopak, v riadnom legislatívnom procese mohla prebehnúť odborná diskusia o tom, ako zlepšiť riadenie informatizácie, ako vytvoriť mechanizmus lepšieho zapojenia verejnosti, odbornej verejnosti do prípravy výziev a následnej kontroly veľkých projektov.
Štát na informatizáciu za posledné roky minul 900 mil. eur, pričom výsledok je vo väčšine prípadov na zaplakanie. Celý proces vytvorenia nového úradu pripomína takú detskú hru, že: škatule, škatule, hýbte sa! Za druhej Ficovej vlády, kolega Beblavý to už spomenul, pán Pellegrini bol zodpovedný za informatizáciu na ministerstve financií. Bol členom mnohých výberových komisií projektov informatizácie a za všetky spomeniem len projekt napríklad eDemokracia – otvorená vláda za 28 mil. eur. Ale takýchto projektov tam boli desiatky. Odborníci z IT sektora sa zhodujú v tom, že väčšina projektov informatizácie bola predražená a zbabraná. A niekedy aj zbytočná.
Napriek tomu verím, že informatizácia prinesie viac úžitku ako doteraz pre obyvateľov a podnikateľov, a verím, že väčšinu často predražených zákaziek už nebudú získavať firmy, v pozadí ktorých sa spomínajú oligarchovia nejakej strany, či priamo niektorí politici.
Nový úrad bude mať na starosti aj riadenie eurofondov. Vieme všetci veľmi dobre, aké problémy boli spojené s riadením eurofondov. Nezrovnalosti, za ktoré bola zodpovedná minulá vláda, spôsobili, že v predchádzajúcom programovom období sme mali jedno z najnižších čerpaní eurofondov zo všetkých krajín Európskej únie. Koncom minulého roku sa čerpanie eurofondov rapídne zrýchlilo, ale výsledkom bolo to, že to boli výzvy šité horúcou ihlou, nezmyselné projekty, na ktoré sme intenzívne upozorňovali, napríklad teleprezentačná infraštruktúra za 20 mil., výzvy z programu rozvoja vidieka a mnohé ďalšie výzvy.
Pri niektorých projektoch boli termíny dokonca také krátke, v niektorých prípadoch počas letných prázdnin, že žiadatelia objektívne nemali čas pripraviť nejaké rozumné výzvy a zmysluplné projekty. Na tieto nedostatky nás upozornila aj Európska komisia vo svojej správe, preto vítam plánovanie a strategické projektové riadenie eurofondov. Je to dôležité tak isto, ako je dôležitá koordinácia časových a finančných harmonogramov riadiacich orgánov. Ale podotýkam, že túto kompetenciu mohol vykonávať aj súčasný centrálny koordinačný orgán, ktorým bol Úrad vlády.
Plánovanie však je len jedným z problematických aspektov čerpania eurofondov. Mimoriadne náročná je aj byrokracia eurofondov, administratívne požiadavky idú často nad rámec európskych pravidiel a ďalším kľúčovým aspektom je aj zlá kvalita projektov, ktoré aj keď po formálnej stránke sú v poriadku a vyhovujú nastaveným pravidlám, postrádajú akýkoľvek zmysel a efektívnosť využívania prostriedkov, ako aj transparentnosť výberového procesu. Nový úrad síce bude zabezpečovať dohľad nad výzvami a nad harmonogramom eurofondov, no zdá sa, že nemá ani ambíciu, ani kompetencie zásadne zjednodušiť a stransparentniť proces riadenia eurofondov.
Navyše nový úrad, pokiaľ ide o riadenie eurofondov, len vo veľkej miere preberá kompetencie centrálneho koordinačného orgánu, ktorým bol Úrad vlády, a nevidím dôvod teraz vytvárať nejaké paralelné štruktúry alebo de facto nové ministerstvo s ďalšími úradníkmi a byrokratickým aparátom, ako už spomínal aj kolega Beblavý. A tá scestná poznámka, že úradníci, niektorí úradníci, nie všetci, budú platení z eurofondov, na veci nič nemení. Nie je v záujme verejnosti a občanov, aby vždy, keď niekto chce byť šéfom, aby sme teraz pre neho vytvárali nový úrad.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:35 - 19:36 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán minister, tento politický kabaret sa vám veľmi vydaril, našli ste tu vďačné publikum, ktoré sa smialo, keď bolo treba, tlieskalo poslušne na správnych miestach. Pán minister, asi ste zabudli, že tu nie ste v Národnom divadle, ale ste v Národnej rade. A dám vám priateľskú radu: menej divadielka, menej dramatických giest, menej rozčúleného búchania po pultíku a hlavne menej vymyslených replík, pretože keď budeme chcieť počuť nejakú fabuláciu, tak pôjdeme na Shakespeara. Trošku viac odbornosti, pravdivých faktov, vecnej diskusie a, áno, elementárnej slušnosti. A vecne sa na váš monológ ani neoplatí reagovať, pretože do žánra parlamentnej rozpravy veru nepatril. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.4.2016 10:11 - 10:17 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v minulej rozprave som poukázala na viaceré veci, s ktorými nesúhlasím, kritizovala som bezzubé opatrenia v boji proti korupcii, školstvo. Poukázala som na veci, ktoré mi v programovom vyhlásení vlády chýbajú, ako sú napr. dobrovoľníctvo, práca s mládežou, aktívna podpora žien.
Dnes chcem poukázať na tri veci, ktoré sa mi v programovom vyhlásení páčia.
V prvom rade je to nóvum v programovom vyhlásení, a síce to, že vláda posilní analytické kapacity. Pozitívne oceňujem dôraz na vybudovanie kvalitných analytických útvarov, podarilo sa to na ministerstve financií a výsledky sa dostavili. Martin Filko presadzoval aj so svojimi kolegami, aby všetky najdôležitejšie aktivity štátu, či sú to už prevádzkové náklady, investície politiky alebo regulácia, boli posúdené predbežne, to znamená vo fáze prípravy, ako aj následne, po realizácii.
Zároveň oceňujem, že vláda sa zaviazala, a budeme to dôsledne kontrolovať, zaviazala sa k tomu, že všetky dokumenty budú zverejňované. Ja sa pamätám, aké problémy boli so zverejnením štúdie na PPP obchvatu Bratislavy, na ktorú sme upozorňovali, že je predražená, že je predražená o minimálne o tie socioekonomické benefity, čo nakoniec aj Martin Filko s jeho tímom spočítali, že PPP obchvat je predražený o miliardu eur.
Informované vytváranie verejných politík funguje v mnohých krajinách Európskej únie, kde je bežnou súčasťou intenzívny dialóg s verejnosťou. To znamená, že tie politiky sa tvoria nie mesiac, ony sa tvoria, že rok, možno dva roky, diskutuje sa s odbornou verejnosťou, s akademickou obcou a výsledkom je zákon, ktorý potom netreba päťkrát novelizovať.
To ma privádza k druhému bodu, ktorý oceňujem, a síce je to Najvyšší kontrolný úrad. Vláda vyhlasuje, že Najvyšší kontrolný úrad by mal hrať v celej reforme zefektívnenia verejných výdavkov dôležitú úlohu, dokonca sa inšpiruje, chce inšpirovať britským národným audítorom National Audit Office. Súčasný model fungovania NKÚ, je pravda, že vôbec nenapĺňa potenciál v oblasti kontroly nakladania s verejnými zdrojmi. Keď si prečítate poslednú správu NKÚ, tak zistíte, že to sú všetko len formálne zistenia, nie je tam žiadna analýza výkonnosti politík, väčšinou sa kontroluje len to, či je to v súlade so zákonom, alebo nie. A kontroly výkonnosti z celkového počtu kontrol NKÚ tvoria len 2 %, čo je veľmi málo. A to, čo urobil Martin Filko s kolegami pri PPP obchvate, to v podstate mal urobiť NKÚ. Tí mali zanalyzovať, či je PPP obchvat Bratislavy efektívny, či nie je predražený, a skúmať ďalšie možnosti.
Takisto by som, to sa síce v programovom vyhlásení nenachádza, ale v súčasnosti je kontrola zo strany opozície takmer nemožná. Viete veľmi dobre, že podnet na NKÚ opoziční poslanci v podstate podať nemôžu. Ani ako skupina poslancov, ani ako jednotlivci, záväzný podnet na prešetrenie nejakej veci opozícia podať nemôže. A toto dávam, v programovom vyhlásení sa to nenachádza, ale si myslím, že ak myslí koalícia svoje reči o tom, že chcú dať kontrolné právomoci aj do rúk opozície, toto je jedna z vecí, ktorá by sa mala zmeniť.
A upozorňujem, že pokiaľ ide o Najvyšší kontrolný úrad, všetky opatrenia, dve z koaličných strán sa podpísali pod opatrenia "Štrngám za zmenu", ktorej súčasťou bola komplexná reforma NKÚ.
Poslednou vecou, na ktorú by som chcela upozorniť, je prokuratúra. O prokuratúre paradoxne v programovom vyhlásení je veľmi málo, ale pozitívne som ocenila prejav pani ministerky Žitňanskej, ktorá pripustila, že existujúca právna úprava vo vzťahu k prokuratúre dnes nie je dobrá, a citujem ju, "že skôr či neskôr budeme musieť dospieť k tomu, aby sme si jasne povedali, ako má byť systémovo začlenená prokuratúra". Zároveň sa sťažovala, že v parlamente nenájde dostatočný počet hlasov, 90 hlasov na jej podporenie.
Ja si myslím, že ak by koalícia prišla so zmysluplnou reformou prokuratúry a za túto zmysluplnú reforma by hlasovali koaliční poslanci, a tá reforma by bola naozaj dobrá, ja si myslím, že tých desať hlasov z radov opozície by sa našlo.
Ako som však uviedla, na dôveryhodné napĺňanie cieľov treba aj dôveryhodných ľudí. Na kľúčových postoch, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii, sa však dôveryhodní ľudia nenachádzajú.
A tak aj napriek týmto pozitívnym veciam, ktoré som vymenovala, programové vyhlásenie nebudem môcť podporiť a dať dôveru tejto vláde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 12:24 - 12:26 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja som už viackrát sa vyjadrila, že veľmi pekne hovoríte, mne sa to páči, ja to rada počúvam, ja to rada čítam, len mi v tom vždy chýba potom tá koncovka, tie skutky a aj trošku veľkorysosti zo strany koalície.

Obvinili ste opozíciu, že je príčinou zlého vnímania politiky u ľudí, ale však vládna strana SMER tu bola osem rokov. Posledné štyri roky mala absolútnu moc, mohla zmeniť čokoľvek, čo len chcela, mohla urobiť, aby tá politika bola vnímaná fantasticky u ľudí, mali tú moc.

Máte pravdu, že ľudia sú frustrovaní, ale oni sú frustrovaní nie z opozície. Oni sú frustrovaní z toho, že v nemocniciach sa nič nezmenilo, že oni prídu do nemocnice a musia si nosiť ten záchodový papier. Oni sú frustrovaní z toho, že v škole ich deti majú stále horšie a horšie výsledky a namiesto riešení len hovoríte, že je to vina opozície a že učiteľský zbor je dokonca zneužívaný politikmi. K tomu sa ohradzujem.

Peniaze, za ktoré by sa mala navýšiť mzda učiteľov, ste vypočítali, že je to jedna miliarda, a hovoríte, že to je ohromný peniaz. Ale v minulom vládnom období vláda nemala problém prísť a predstaviť projekt obchvatu tuto pri Bratislave, ktorý stál nie jednu miliardu, ale štyri miliardy.

Je pravda, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí. No elementárnou slušnosťou je, že ak sa niečo pokazí a ak niekto niečo pokazí, tak treba vyvodiť zodpovednosť. Vyvodenie zodpovednosti za tie štyri roky sme tu nevideli ani raz.A na záver by som sa vám chcela ospravedlniť, ak sa vás niečo v mojej rozprave dotklo, ja o vašom zdravotnom stave som nevedela, nebola som informovaná, a teraz to myslím naozaj úprimne, viem, čo je choroba, želám vám zo srdca skoré uzdravenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 11:32 - 11:34 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ja by som sa chcela poďakovať kolegovi Viskupičovi, ktorý sa dlhodobo a systematicky zastáva kultúry. A je to veľmi dôležité, pretože kultúra na rozdiel napríklad od športu veľa zástancov a obhajcov nemá. Veď ktože už len chodí do divadla alebo na koncerty? Ale veľmi často zabúdame na to, že kultúra nie je len nejaká luxusná nadstavba pre tých, čo od dobroty už nevedia, čo majú robiť. Kultúra je, skrátka, to, čo robí národ národom, čo buduje jeho históriu, čo určuje jeho budúcnosť. A za seba môžem povedať, že som veľmi hrdá na našich umelcov, či už sú to divadelníci, tanečníci, výtvarníci, spisovatelia. A títo ľudia často vyrástli nie vďaka, ale napriek podpore štátu. A aj v porovnaní so zahraničím sú špičkoví a som na nich veľmi hrdá.
Takisto ďakujem kolegovi, že spomenul výchovno-vzdelávaciu funkciu pre deti a mládež verejnoprávnej televízie, plne podporujem jeho návrh. A kto iný už má vytvárať hodnotný vzdelávací obsah, ak to nemá byť práve verejná televízia.
Ku kultúre patrí aj vzdelávanie našich detí, tu urobím presah do oblasti školstva. A nedávno sme sa stretli na konferencii s učiteľmi a riaditeľmi ZUŠ-iek, ktorí hovorili na veľkú podvyživenosť a zlé podmienky. A sú to práve ZUŠ-ky, ktoré sú nástrojom, cenným nástrojom rozvoja potenciálu našich detí.
Ďakujem kolegovi, že spomenul aj predsedníctvo, pretože mám pocit, že kultúrna diplomacia v našej krajine je úplne na okraji záujmu. Naše kultúrne inštitúty sú podvyživené, často je to len jeden človek, ktorý robí úplne všetko. A na rozdiel od porovnateľne veľkých krajín akoby my sme si neuvedomovali cenný potenciál kultúrnych spojenectiev.
A na záver už len. Kultúru naozaj potrebujeme ako soľ aj vzhľadom na vystúpenia niektorých kolegov v tomto pléne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 9:28 - 9:30 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi, že tak veľmi pekne zhrnul najvypuklejšie problémy v školstve.

Mňa tak oslovilo najmä to, že podčiarkol dôležitosť experimentálneho pedagogického výskumu. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme robili informované rozhodnutia, aby tie politiky v oblasti školstva sa zakladali na konkrétnych dátach, na konkrétnych výstupoch, na konkrétnych analýzach, aby to nebolo tak, že každý minister školstva príde na svoj post s nejakým veľmi dobrým nápadom, ktorý chce potom odskúšať na našich deťoch a na našich rodičoch. Takže to rozhodnutie skutočne by malo byť výsledkom nejakej dôkladnej hlbšej analýzy, ex ante hodnotenie. Dopredu si skúmajme analýzy vplyvu a potom robme tie rozhodnutia, potom experimentujme a potom robme nejaké stratégie a nejaké vízie.A čo ma ešte hnevá, je, že často v školstve externalizujeme tú výskumnú činnosť. Ako správne povedal pán poslanec Sopko, máme tu Výskumný ústav pedagogický, ktorý by mal robiť výskum. Ale čo my robíme? My zadávame externé štúdie externým firmám. Naposledy som upozorňovala na to, že nejaká externá firma ide robiť za 20-tisíc štúdiu v oblasti vysokých škôl. Túto štúdiu má odovzdať za šesť týždňov. A za tých šesť týždňov má prezentovať nejaké hlbšie výsledky ohľadom vysokých škôl. Ja si myslím, že za šesť týždňov sa žiadny seriózny výskum spraviť nedá. A, po druhé, si myslím, že výskum by sa mal robiť doma v inštitúciách, ktoré spadajú pod rezort. A za to mu ďakujem, že toto podčiarkol, lebo si myslím, ak máme nejakým zmysluplným spôsobom pohnúť školstvo dopredu, je veľmi dôležité experimentálny pedagogický výskum posilniť. Ďakujem.
Skryt prepis