Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.2.2019 o 11:21 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2019 11:21 - 11:21 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. A pripomínam členom zdravotníckeho výboru, že dnes zdravotnícky výbor zasadá o 12.00 hod. na, v miestnosti č. 143. Je to miestnosť výboru pre zdravotníctvo. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 10:47 - 10:48 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Aj ja chápem úlohu médií ako jednu nezastupiteľnú úlohu v tom, aby podávali objektívne informácie, aby dbali nad transparentnosťou, nad objektívnosťou. Ale keď hovoríte, pani kolegyňa, že majú stopercentné hodnoverné zdroje, tak potom prečo sa stáva, že mnohokrát sú tie správy klamlivé? Dokonca reportér nemeckého týždenníka Der Spiegel v stredu oznámil, že jeden z jeho viacnásobne ocenených reportérov po celé roky vytváral články s falošným obsahom. Dokonca dostal opakovane, bol vyznamenaný a dostal ocenenia na rôznych fórach a potom sa zistilo, že tie články si vymýšľal. Teda nie je to všetko celkom tak, že všetci novinári a všetky médiá informujú objektívne a majú záujem na objektívnej pravde.
Nuž a ja si vôbec nemyslím, že verejný činiteľ je niekto, ktorý by mal zdržať urážky alebo nepravdy alebo klamstvá. A teda urobiť nejakú rovnováhu medzi tým, čo niekto tvrdí a čo je pravda, by sa malo zákonným spôsobom vyriešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:05 - 16:07 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja som zostal doslova prekvapený a sklamaný, že teda poslankyňa slovenského parlamentu hovorí o tom, že je to nesprávne, ak ideme dotovať našich poľnohospodárov. Preboha, veď ten dopyt po zdravých potravinách, to je základ aj prevencie všetkých ochorení a chorôb.
Stále hovoríme o nejakej schopnosti konkurencie našich prvovýrobcov, a teda, samozrejme, aj farmárov a všetci predsa dobre vieme, že takéto dotácie sú v celej Európe. Každá krajina dotuje svojich, aby mohla, a teda potom konkuruje, samozrejme, s potravinami.
A vy teda chcete hájiť potravinárov zo zahraničia, aby mali podstatne ešte lepšiu výhodu oproti našim? No nehnevajte sa na mňa, toto by ani len nemalo byť pomyslenie v slovenskom parlamente, nie tak ešte takéto, takáto nejaká apelácia na nás, že čo to ideme robiť.
Konečne, chvalabohu, že prichádza Slovenská národná strana s tým, že ideme dotovať aj našich poľnohospodárov. To sme mali urobiť hneď od začiatku. Práve preto, že sme tú dotáciu nerobili systematicky každý rok, preto je v takom stave to poľnohospodárstvo. Keby sme to boli robili od začiatku, tak dneska sme ďaleko inde a na pultoch nemáme 40 % slovenských potravín, ale možno máme tých 80 % a podstatne kvalitnejších.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 11:41 - 11:56 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne. Neviem, či som tam dobre pochopil, pani kolegyňa, ale hovorili ste o susednej krajine, o Ukrajine, že tam je teda nejaký problém, ktorý by mala vyvolávať Ruská federácia, alebo nechcem povedať, že Ukrajina je naozaj tragédia, ak 1. januára Porošenkov režim oslavuje Banderu a pochodujú banderovci a sú vyznamenávaní za to, čo robili počas 2. svetovej vojny. Dokonca keď si prečítate históriu, tak dokonca aj samotní Nemci a Gestapo písalo domov a vyjadrovalo hrôzy o tom, čo tieto skupiny robia so svojím vlastným obyvateľstvom.
Toto by ste mali pranierovať a nie to, že tu sú nejakí motorkári, ktorí sa prevezú po krajine a idú položiť kvety k padlým svojim proste spolurodákom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:24 - 10:26 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, zaujali ma, tá štatistika, ktorú ste uvádzali ohľadom tých nákupných košíkov u nás a v iných krajinách, aj teda o tom svedčí, že cena potravín, cenu potravín naozaj určujú obchodné reťazce, a keby sme chceli povedať, že naozaj nemajú dominantné postavenie, bola by to asi chyba. V tých veľkých mestách, pozrite sa, môžete ísť do Tesca, Lidla, Kauflandu, do Billy, vo veľkej časti Coop Jednota zabezpečuje práve tie malé dedinky a obce, v tých väčších mestách je to skôr tie, čo som už spomínal, Tesco, Lidl, Kaufland a Billa. Čiže tieto skupiny robia cenotvorbu a je to zarážajúce, ak dodávateľ dodáva, boli tam ukazované mnohé potravinárske výrobky ako rožok, kde má 60 % zisk z tohoto. Je to, je to asi nefér, to, čo tieto obchodné reťazce robia.
Ale mali by sme sa skutočne vrátiť k tomu, čo vlastne tento zákon alebo čo chceme. Cieľom tohto zákona predsa má byť naozaj práve podpora toho domáceho, tých domácich výrobcov zdravých potravín. A my bez toho, aby sme ich, aby sme im nepomohli, tak jednoducho to nenaštartujeme. Čakať na to, že teda nech začnú dodávať, no dobre, dodávajú do obchodných reťazcov, ale dodajú za cenu, ktorá sa rovná ich výrobnej cene. Ako oni majú rozširovať svoju výrobu a ako majú robiť tieto investície?
Čiže zámerom tohto zákona je naozaj podpora domácej výroby a domácich výrobcov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:19 - 18:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 vo výboroch (tlač 1185a) a budem predkladať návrh na ďalší postup. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Súčasne poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky priebeh a výsledky rokovania výborov o návrhu rozpočtu úradu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu úradu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č. 336 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030-tisíc eur, výdavky vo výške 21 463-tisíc eur, celkový prebytok, schodok vo výške 30 566-tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č.123 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030-tisíc eur, výdavky vo výške 21 463-tisíc eur, celkový prebytok, schodok vo výške 30 566-tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 26. novembra 2018.
Návrh správy výborov, ktorá obsahovala odporúčanie gestorského výboru pre Národnú radu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a súhlasiť s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie.
V Bratislave 26. novembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, keďže gestorský výbor neschválil správu výborov v zmysle zákona o rokovacom poriadku, predkladám návrh, aby po rozprave Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh uznesenia Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 a až 2021.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 (tlač 1185):
Národná rada Slovenskej republiky
a) berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021,
b) schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 (pozn. red.: správne „2019 až 2021“) v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom: 52 030-tisíc eur, z toho:
- príjmy finančnej operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov): 30 536-tisíc eur
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky): 755-tisíc eur
- transfer zo štátneho rozpočtu: 0
- transfery zo zdravotných poisťovní: 20 738-tisíc eur
- výdavky celkom: 21 463-tisíc eur.
- celkový prebytok: 30 566-tisíc eur
- prebytok/schodok ESA 2010: 180-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2018 19:43 - 19:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja, ja len veľmi krátko. Pani ministerka, to nebola nejaká kritika na tvoju prácu, pretože my si ju vážime, ale treba povedať, že ja chcem aj poďakovať členom zdravotného výboru za veľmi fundované vystúpenia a za vystúpenia, ktoré vychádzajú z praxe a upozorňujú na riziká, ktoré sú. Veď všetci sme stále ešte aktívni lekári, takisto aj ďakujem kolegyni Červeňákovej za zdravotné sestry. Takže pozrite sa, ak si nepovieme, aká pravda je, bolo by to chyba, zametať ten problém pod koberec. Ja viem, že nedá sa urobiť za štyri roky v zdravotníctve to, ale my si musíme povedať, že zdravotníctvo je naozaj rezort, v ktorom treba dlhodobo plánovať.
A treba povedať, že od toho obdobia, kedy sa tu nastavili nejaké pravidlá nejakého trhu už uplynulo 12 rokov. Takže toto majú kolegovia mnohokrát na mysli, že, že treba proste postaviť tie základy a už nemeniť donekonečna tie reformy a ja tu aj chcem poďakovať kolegom v zdravotnom výbore, pretože naozaj, ja si myslím, že zdravotný výbor patrí práve k tým málo výborom, kde je málo politiky a viac sa snažíme diskutovať o tie, o tej vecne, vecnej podstate.
Ďakujem pekne ešte raz všetkým za fakt dobré vystúpenia.
Ďakujem, ďakujem pani ministerke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:16 - 19:17 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. So všetkým, čo si povedal, sa dá súhlasiť a vychádza to vyložene z praxe a z praktickej skúsenosti, aj to, čo si hovoril o tej prístrojovej technike.
Ono na jednej strane nám vyčítajú zdravotníkom, že, preboha, kam tie peniaze idú. No ale Da Vinci stojí obrovské peniaze. Jedno cétečko, jeden endoskop stojí obrovské peniaze, jeden laparoskop, ale, samozrejme, tie výhody, aj ktoré si pomenoval, sú predsa ďaleko, sú fantastické oproti tej klasickej liečbe. Čiže my na jednej strane, keďže nemáme peniaze, robíme tie veci klasicky, na druhej strane otázka komfortu, výsledkov pooperačnej starostlivosti sú ďaleko niekde inde, ako keby sme použili tie moderné prístroje. Takže skutočne tá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a nakoniec nám to prikazuje aj zákon, že máme liečiť na, na úrovni alebo pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Síce zákon máme, no ale keď tie peniaze nie sú, tak to proste nerobíme.
Takže skutočne mal si pravdu a, samozrejme, treba počítať jedno. Akonáhle Česi budú mať v tom rozpočte takúto obrovskú sumu, no tak verte tomu, že teda tí lekári aj tie zdravotné sestry pôjdu do Čiech, jednak je tam, neni problém jazykovej bariéry.
A chcel som ešte povedať k tým zdravotným sestrám, že skutočne to považujem ako za teda tú prvú etapu toho zvyšovania platov a že budeme v tom ďalej pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:05 - 19:05 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem pre médiá, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. To, čo hovorila pani kolegyňa Šebová, tento bod bol, ale v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale, ale, ale toto bolo vypustené, takže aby nedošlo ku nejakým dezinformáciám cez, cez médiá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:56 - 18:58 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V našom spoločnom záujme je, aby Všeobecná zdravotná bola vo vyrovnanom rozpočte. Veď si predstavte, že by dnes, teda tento rok, keď hospodárila s pozitívnym výsledkom 80, možno 100 mil., by sme mali k dispozícii pre budúci rok. Ale, bohužiaľ, pretože za minulé roky to bolo mínus 190 mil., čiže zase bude pokračovať Všeobecná zdravotná a musí splácať ten dlh, čo sa urobil predtým, len vďaka tomu, že sa, že nerobila Všeobecná zdravotná vyrovnaný rozpočet, ale nazmluvnila viacej, ako, ako vyberala.
K tým platom sestier plne súhlasím, že tie zdravotné sestry si naozaj zaslúžia vyššie ohodnotenie. Ja sa teším, pretože došlo aspoň k tejto prvej etape zvyšovania platov u všetkých zdravotníckych pracovníkoch, pretože naozaj všetci pracovníci v zdravotníctve si to zaslúžia, a teda dochádza ku, aj keď je to iba 10 %, u všetkých nelekárskych odboroch. Lekári majú zabezpečené nárast miezd cez mzdový automat, takže ja verím, že aj v budúcnosti to zvyšovanie platov u sestier bude.
Ďakujem.
Skryt prepis