Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.3.2019 o 18:06 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:06 - 18:08 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Milý kolega Jaro, nenechaj sa proste znechutiť týmito vyjadreniami. Používajú sa tu rôzne podpásové argumenty od toho, ako niekto bol v škole, a tam mu povedali, že, že minimálne jedno dieťa z triedy je zneužívané a potom že sú proste bité ženy, a to, toto predsa, či sa naozaj podpíše, alebo nepodpíše Istanbulský dohovor, toto sa nevyrieši. To povedala nakoniec aj pani kolegyňa Žitňanská, že slovenský právny poriadok jasne upravuje v trestnom práve všetky tieto násilnosti, ale treba chápať jedno, tak ako v zahraničí, na západe sú ľudia, ktorí, bohužiaľ, presadzujú gender ideológiu, tak sú aj v tomto parlamente. A sú z toho nervní a nervózni, že by sa tomuto zamedzilo.
Tie skúsenosti z tej západnej Európy a nie všetko je dobré to, čo je v západnej Európe, dámy a páni. A to, čo tu aj zaznelo, že v Nemecku klesol počet násilnosti na ženách, práve naopak, vďaka migrácii, ktorá je dennodenne, ale mainstreamové médiá o tom nehovoria, práve v Nemecku, vo Švédsku, veď už máme tam no-go zóny, kde nemôžu vstúpiť. Čo to tu hovoríte o tom? Kde je teda ten Istanbulský dohovor? Ako chráni v týchto krajinách tie ženy?! No nechráni. Ale pod rúškom chránenia žien, čo všetci hovoríme o tom, že treba tie ženy chrániť, je tam zakomponovaná, práve ten nejednoznačný definovaný rod, gender, aby si dokonca aj dieťa mohlo vybrať, či chce byť chlapec alebo dievča. Prosím vás pekne, spamätajme sa. Keby toto bolo v 80. rokoch, tak títo ľudia by skončili minimálne u, u, u psychiatra. Ale, ale prosím, rozhodne, rozhodne sa predsa hlasovaním a nedopusťme to, aby, aby tie, poviem, zvrátenosti z toho Západu, aby sme preberali my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 16:27 - 16:29 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa Žitňanská, je pochopiteľné, že ste vystúpili, veď nakoniec, vy ste v roku 2011, pokiaľ mám dobré informácie, vy ste podpisovali tento dohovor. Či nie je tak? Za vládu... (Reakcia z pléna.) Nie, tak potom sa ospravedlňujem.
Nemôžem súhlasiť s tým, že niekto chce vytĺkať nejaký politický kapitál. Na Slovensku je jedno také, také príslovie, že podľa seba súdim teba, a naozaj toto, čo sme predložili, to neni za účelom vytĺkania akéhokoľvek politického kapitálu, ale je to účel ochrániť naše deti a budúce generácie.
Ak je v právnom poriadku akýkoľvek termín, ktorý sa rôzne vysvetľuje, tak to nie je správne, nie je to dobré. A ak ešte sa má Slovenská republika zaviazať k tomu, že budeme monitorovaní, o tom, či zavádzame nejakú ideológiu v školách, tak zrejme toto asi nie je správne. Dobre ste povedali, že či sa prijme, alebo neprijme Istanbulský dohovor, násilie na ženách sa zrejme asi nezmení. Proste je to zlyhanie, ľudské zlyhanie tých ľudí a náš právny poriadok to predsa rieši. Nerieši to Istanbulský dohovor, rieši to náš Trestný zákon. A ide iba o to, či sa dodržuje Trestný zákon, alebo nie. A vysvetľovanie naozaj rodovej, rod, ako sa formuluje z hľadiska toho Istanbulského dohovoru, kde sa hovorí, že rod sa definuje ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje primerané pre ženy a mužov, je veľmi vágne.
U nás sa rod považuje muž a žena, teda ona, on. A toto je kameňom celého úrazu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:43 - 15:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, sama ste povedali počas svojho vystúpenia, že v našom právnom poriadku prakticky všetky veci, čo sa týkajú násilia, náš Trestný poriadok rieši. Teda Istanbulským dohovorom by sme iste, to je, v tomto ohľade je to viac-menej deklaratórna formulácia, a my to nespochybňujeme. My hovoríme, že naozaj treba ochraňovať ženy pred násilím.
Ale kameňom úrazu Istanbulského dohovoru je čl.14, kde sa napríklad hovorí, kde sa my zaväzujeme podpísaním tohoto Istanbulského dohovoru, že sa zaväzujeme: „Zmluvné strany príjmu, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí.“
Rod je obsiahnutý aj v Ústave Slovenskej republiky a ďalších právnych predpisov, avšak rozdielne, rozdielne nie je chápaný v takom zmysle, ako je vymedzený v dohovore v čl. 3 písm. c), kde sa pojem rod definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí vzorov správania, činnosti a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a pre mužov“.
Toto je kameňom úrazu, nie neochraňovať ženy. A preto máme k tomu výhrady, pretože rod sa formuje podľa tohoto na základe výchovy, vzdelania pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, vlastných rozhodnutí, pani kolegyňa.
Toto je ten problém, na ktorý namietame. A toto sa už vo svete uplatňuje vďaka Istanbulskému dohovoru, tam práve zasieva gender ideológia, o 1 000 % percent sa zvýšilo viacej detí v Anglicku, ktoré chce zmeniť svoje pohlavie. To sa vám páči ako matke, ako žene?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:17 - 15:19 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani kolegyňa, zbytočne sa hneváte, tu už bolo viacejkrát povedané a deklarované, že nikto nespochybňuje to, že treba chrániť ženy a že vzniká násilie. Ale Istanbulský dohovor nerieši len toto, s ktorým všetci súhlasíme. V čl. 12 a čl. 14 sa hovorí niečom, kde sa zaväzujeme, že sa zavádza povinná výchova o gender ideológii, o, o veciach, ktoré narúšajú morálku a hovoria o tom napríklad, že, a z toho potom aj vychádza ten otec 1, otec 2, dokonca v Holandsku už je aj rodič 3, teda nie otec, ale rodič 1, rodič 2, rodič 3. Dneska v Anglicku dokonca hovoria o tom, že sa zavádza sexuálna výchova v základnej škole. Toto sú riziká, o ktorej, o ktoré hovorí Istanbulský dohovor.
A pod rúškom ochrany žien, veď predsa u nás právny poriadok všetky tieto veci rieši. Čo nerieši náš poriadok a k čomu sa my teda hrdo alebo vy sa k tomu hrdo hlásite, je napríklad aj to, že v tomto Istanbulskom dohovore sa zakazuje mrzačenie pohlavných orgánov žien. No ale to hádam sa ideme hlásiť k tomu, čo sa robí v Somálsku? Veď náš právny poriadok veľmi dobre, keby sa teda dodržiaval, samozrejme, lebo stávajú sa aj prípady kedy tento zákon je porušovaný, ale toto predsa rieši. My sa nemáme k čomu hlásiť. My sme ďaleko, ďaleko, ďaleko za Istanbulským dohovorom.
Ale to, čo tam je vsunuté, to je ten práve článok 12 a 14. A keď nechcete pochopiť, povedzte, že vám ide o tú gender ideológiu, aby sa realizovala aj u nás v školách, aby sa vyučovala sexuálna výchova už v materských školách. O toto vám ide? Je to zvrátenosť, prosím vás pekne, ak niekto spochybňuje, že je muža, muž a žena.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:48 - 10:50 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, ja si myslím, že všetci, ktorí sme tu v sále, ale nielen tu v sále, na Slovensku, ale aj v civilizovanej Európe, súhlasíme s tým, že treba zastaviť násilie na ženách a náš právny poriadok, ako to už viacerí povedali, túto problematiku rieši. Ja by som len zacitoval kolegu Sulíka, ktorý teda hlasoval za Istanbulský dohovor, a teda on sa opiera napr. o zákaz nútených manželstiev, zákaz manželstiev detí a zákaz mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Ja sa pýtam, k čomu sa chceme hlásiť my. K tomu sa môže hlásiť Saudská Arábia, môže sa k tomu hlásiť Somálsko a ďalšie nejaké moslimské krajiny. U nás predsa takéto nikdy nebolo a nie je.
Ale ja si myslím, že práve autori Istanbulského dohovoru to urobili veľmi rafinovane. Pod rúškom zákazu násilia na ženách, kde všetci s tým, samozrejme, súhlasíme, tam, tam zakomponovali aj ďalšie články. A to je práve čl. 12 a čl. 14, ktorý hovorí o nezmyselnej rodovej rovnosti, teda že dokonca veď nabádajú, dokonca v Anglicku napríklad, že keď sa narodí dieťa, tak povedia, viete, to lekár vám určil pohlavie, že to je chlapec alebo dievča, ale vy si môžete zvoliť. Veď to je, viete, môžme diskutovať o čomkoľvek, ale diskutovať, že či dva plus dva sú štyri, asi to je fakt a o tom, že keď sa narodí niekto, tak vieme geneticky povedať, pretože v každej bunke kože alebo vlasu, veď sa robia genetické testy, vieme, že xx je žena a xy je muž, napriek aj, aj keď napríklad sa zmení pohlavie, že teda odstránia pohlavné orgány a hormonálnou liečbou docielia ten fyziologický, teda fyzický... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:09 - 15:09 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja chcem poďakovať kolegovi za podporné stanovisko, plne sa s ním stotožňujem a chcem povedať, že dokonca reprezentácia hokejová, Slovenský zväz ľadového hokeja to dokonca vydáva ako nie za reprezentáciu Slovenskej republiky, ale ako za reprezentáciu zväzu slovenského ľadového hokeja. Tak ja si myslím, že tu naozaj treba urobiť poriadok, a teda na jednej strane veď fandíme našim hokejistom a tešíme sa, že budú úspešní. A iste všetci to budeme s napätím sledovať, ale má to byť naozaj reprezentácia Slovenskej republiky so všetkým, čo k tomu patrí, a, samozrejme, aj s jasným označením so slovenským znakom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:02 - 15:04 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja si myslím, vážený pán kolega Dostál, že hymna a štátny znak sú také symboly, ktoré by sme si mali naozaj chrániť. A pokiaľ by sme urobili to, že teda môže sa hrať akákoľvek hymna, tak asi by sme boli svetový unikát, lebo toto asi neni nikde. Ja si skutočne myslím, že pokiaľ tam je štátna delegácia z iného štátu, tak prejavujeme istú úctu voči tomu štátu, a preto je tá štátna hymna hraná po slovenskej štátnej hymne, ale povedať, že teda nech sa hrá akákoľvek štátna hymna, koho ako napadne, myslím si, že by to asi nebolo správne a asi by sme znevažovali ten, tú svoju štátnu hymnu.
Ohľadom tých pokút, ja si myslím skutočne, že ak chceme, aby sa niečo uplatňovalo, tak tam musí byť nejaká vynutiteľnosť práva a ak teda závisí od toho, aká je výška tej sumy, ale nebral by som to tak, že niekto to musí platiť. No veď tak nech neporuší zákon a potom nemusí platiť, ale ak chceme dodržať, aby sa zákon uplatňoval a dodržiaval, tak sankcia tam má byť. A mne sa teda zdá tá suma 10-tisíc možno ešte aj malá na to, aby sme takýto dôležitý zákon, aby sa dodržiaval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:46 - 11:46 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Pripomínam kolegom zo zdravotného výboru, že zasadnutie zdravotného výboru budeme mať dnes od dvanástej hodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 18:42 - 18:43 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k navrhovanému uvedenému zákonu. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:52 - 15:54 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, chcem oceniť vaše vystúpenie, že viac ako v hodinovom prejave ste vysvetlili mnohé veci. Súhlasím s vami, pani ministerka, že táto téma vyžaduje skutočne vecnú diskusiu a tá mala prebehnúť, kde inde, ak nie na výbore pre školstvo, tam sú predsa ľudia, ktorí sa do tejto problematiky vyznajú. A najskôr som očakával, že takáto diskusia prebehne tam. A chcem oceniť aj to, pani ministerka, že vy ste konali a podali ste trestné oznámenie práve kvôli iba individuálnym zlyhaniam, a teda vo svojej pôsobnosti ste sa snažili urobiť to, čo ste urobiť mali.
Takže ja si myslím, že váš postoj a prístup k týmto zlyhaniam bol úplne správny.
Ďakujem.
Skryt prepis