Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.10.2019 o 9:23 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

25.10.2019 9:23 - 9:28 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež poďakovať pani kolegyni Milanovej aj poslancom, ktorí tento pozmeňovací návrh podali, pretože naozaj je to veľmi dobre aj napísané, aj vystihnuté, ale pani ministerka nás presvedčila, že to, čo je, teraz čo sa deje a čo pripravuje ona, je to lepšie a my sa potom dohodneme s pani poslankyňou, že či bude trvať na tom svojom pozmeňovacom návrhu, ale naozaj ste to vystihli, absolútne dá sa so všetkým súhlasiť. Super. A pritom vám poviem, to je tá laická odbornosť, alebo teda laici, ktorí majú ale, samozrejme, svoju praktickú skúsenosť aj s dojčením, so všetkým, teda super. Ďakujem vám pekne.
No a teraz sa chcem venovať, škoda, že tu neni pán kolega Marček, pretože on včera v tom svojom vystúpení povedal, že sme nedali možnosť vystúpení, vystúpeniu laickej verejnosti alebo že to by tak malo byť, že keď sa debatuje o nejakých vážnych veciach, tak mali by do toho prísť aj ľudia. To teda keď bude chirurgický kongres, zavoláme ľudí z ulice a teraz sa budeme debatovať o tom, že či treba operovať, alebo netreba, budeme hlasovať? Ja dúfam, že taký, taký prípad nenastane, že pán Marček, ja mu prajem, aby žil 500 rokov, ale dúfam, že taký, taký stav nenastane, že on dostane infarkt a povedia, že, počkajte, počkajte, lebo zavoláme ľudí z ulice, aby nám ešte povedali, že či súhlasia s takouto liečbou.
No ja len prečítam pár autorov, na ktorých sa odvoláva tá antivakcinačná loby, viete, lebo keď sa povie, že to napísal pán profesor, tak vo všetkých nás to vzbudzuje istý, istý rešpekt.
A pani profesorka, doktorka Anna Strunecká, doktorka prírodných vied, napísala knihu Varovné signály očkovania. Je to profesorka biológie, z roku 199..., á, v roku 1998 dostala striebornú cenu Bludný balvan. Táto cena Bludný balvan sa oceňuje alebo udeľuje ako anticena. A dostala to za pojednanie za „Transcendetálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z kosmického vědomí“, je angažovaná v oblasti astromedicíny, psychoenergie, energetickom vampirizme a podobných pseudovied. To s takýmito ľuďmi má debatovať odborná spoločnosť?
Ďalšia pani, ktorá sa necháva titulovať pani doktorka, je Viera Scheibner, PhD., očkovanie, 100 rokov poctivého výskumu ukazuje, že očkovanie predstavuje lekársky útok. Končila Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, pracovala na katedre geológie a špecializovala sa na mikropaleontológiu. V roku 1968 emigrovala do Austrálie, pracovala v Novom Južnom Walese v oddelení baní a venovala sa výskumu hornín. Na dôchodku sa začala venovať očkovaniu a patrí medzi tvrdých odporcov akéhokoľvek očkovania. Máme snáď s takouto osobou diskutovať o očkovaní?
No a teda ten pán Tuhársky, ktorý prišiel na výbor pre zdravotníctvo, pán Mgr. Peter Tuhársky, pracuje alebo ešte, alebo pracoval na oddelení informatiky Mestský úrad Banská Bystrica. Je členom rady antivakcinačnej organizácie rizík a očkovania a spolu s pani Ing. Vránskou-Rojkovou je autor knihy o vitamíne, v ktorej sa hovorí, že ak besnota, tak treba to liečiť C vitamínom. A takisto aj ďalší kolega, ktorý je v tej vakcinačnej komisii alebo v tej skupine, pán Ing. Filo, ktorý hovorí, že predsa tetanus sa dá liečiť vitamínom C. A dokonca aj už keď je teda zle, tak treba podávať vitamín C.
Ja, ja pekne chcem poprosiť všetkých, ak by náhodou došlo k nejakej, nejakému útoku zvieraťa a neni isté, že či, alebo keď by nedajbože bolo besné, aby ste ani chvíľku nepodľahli takémuto tmárstvu, pretože zároveň by ste sa stali tými, že rozhodnete o tom, že to dieťa zomrie.
Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby ste takéto tmárstva, ktoré sa šíria, aby nepodliehali ľudia tomuto.
A keď tu zaznievali, že sa nepredložili nejaké štatistiky alebo nejaké údaje, ja tu mám, prosím vás pekne, množstvo zahraničných štúdií, ani jedna epidemiologická štúdia nezistila vzťah napr. medzi očkovaním a vznikom diabetu, kde sa hovorilo, že diabetes je spú..., môže byť spúšťacím mechanizmom, napr. v očkovaní je to európska štúdia, švédska štúdia, ďalšia švédska štúdia, americká štúdia, fínska štúdia, talianska štúdia, dánska štúdia. Obrovské epidemiologické štúdie vyvrátili napr. aj vzťah medzi autizmom a očkovaním. Ja to nebudem čítať, všetky tieto štúdie, kde sú desaťtisíce zapojených ľudí do toho, pacientov, ktorí toto absolútne vyvrátili.
Ale, samozrejme, matky sú už také, aj rodičia, že chcú pre to dieťa urobiť čo najlepšie a boja sa, aby náhodou dieťa neochorelo. A to je aj prípad mamičky z Čiech, ktorá sa bála, aby dieťa nedostalo sclerosis multiplex, tak odmietla očkovanie proti tetanu a dneska jej dieťa bojuje, dieťa bojuje o holý život.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:16 - 18:18 hod.

Štefan Zelník
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 17:26 - 17:28 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len chcem povedať, že to, čo povedala pani kolegyňa Milanová, tam sa dá so všetkým úplne súhlasiť. Samozrejme, ten benefit toho dojčenia je fantastický zdravotný benefit, to, čo už povedala, nielen pre matku, ale samozrejme pre dieťa. A ja som bol aj nadšený, jak ste povedala, že naozaj je to vynikajúce. A treba toto podporiť a najmä treba urobiť osvetu medzi mladými mamičkami, pretože naozaj pokiaľ dojčí, tak je to ochrana aj proti rakovine prsníka. Nehovoriac, aký to má benefit pre to dieťa, pretože práve tým materským mliekom dostáva v tých prvých mesiacoch tie imunitné látky od matky. Ale ja teraz som oslovil aj pani ministerku. Hovorím, je tu vynikajúci pozmeňovací návrh, pretože musím sa priznať, že som sa tejto problematike nevenoval a nemám o tom vedomosť, ako to je v legislatíve. A bol som milo prekvapený a pani ministerka to iste hneď aj vysvetlí, že mnoho týchto vecí alebo väčšina vecí už je zapracovaných a dokonca ešte lepšie, a potom sa už len dohodneme, že teda či vám to bude stačiť alebo nechám to potom na pani ministerku, aby to vysvetlila.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 16:58 - 17:01 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstve záležitosti, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo prerokovali vládny návrh zákona v stanovenej lehote, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 183 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zákona v pondelok o 11.00 hodine.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:48 - 17:50 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom, pretože toto je naozaj vecná a dobrá diskusia, myslím, že aj so Zuzkou, aj s Alanom sme na úplne rovnakej dĺžke, ale chcel by som teraz sa venovať kolegovi Kotlebovi, lebo on mi dal, že filozofickú otázku, čo si o tom myslím, a poviem, čo si o tom myslím.
Je jedno, či to bude poistný systém, a potom nech je to poistný systém, ktorý nebude deformovaný s tým, že poisťovňa bude plniť naozaj iba správcu, správcu, ktorý má peňažné prostriedky a ktoré rozdeľuje spravodlivým spôsobom. Alebo potom, ak toto neni tak, a dneska preto hovorím, že sa deformuje tento poistný systém, pretože ak si minister financií pozrie a povie si tak, a my dostaneme teraz viacej od aktívnych občanov peňazí a ja zaplatím menej, toto predsa neni poistný systém, to je deformovanie. Tak potom sa vráťme, tak ako má napríklad Dánsko, k štátnemu rozpočtu dajme potom budget, ktorý dostane zdravotníctvo, kde budeme platiť správny fond, a budeme mať peňazí viacej.
Čiže ale my si musíme povedať, teda chceme poistný systém, dobre budeme ho mať, ale potom za úplne iných podmienok, alebo potom povedzme, dobre nebudeme ho mať, lebo toto momentálne dneska, čo sa deje, to nie je poistný systém. To, čo som už povedal, minister financií si povie, tak dostane viac od aktívnych a dá menej. Aký je to poistný systém? No tak potom oddeľme tieto peniaze v rámci štátneho rozpočtu, toto pôjde do zdravotníctva a my sa zbavíme ďalších ostatných poplatkov, ktoré musíme dávať na správu a chod zdravotných poisťovní.
Čiže tá filozofická otázka je, môžu byť zdravotné poisťovne, ale potom na tom princípe miery solidarity, kde každý zaplatí to, čo zaplatiť má, a za jasných, presných pravidiel, koľko tá poisťovňa má platiť, alebo potom pôjdeme na štátny rozpočet, kde dostane každý svoj budget ako, ako, poviem, v rámci, poviem, kapitácie alebo nejakej, nejakého budgetu a s tým bude hospodáriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 17:38 - 17:44 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená predkladateľka, vážené dámy, vážení páni, ja to troška rozoberiem, aby som bol pochopený, to, čo chcem povedať, to troška rozoberiem z takého širšieho kontextu a poviem, že mnohé myšlienky sú veľmi dobré a dá sa s nimi súhlasiť, ale preto hovorím, že rozoberiem to do širšieho kontextu, aby som bol pochopený.
Zdravotníctvo od vzniku Slovenskej republiky bolo vždy akýmsi zbytkovým rezortom, a nielen za novej republiky, ale aj predtým. To, čo zostalo, to dostalo zdravotníctvo. Chcem ešte povedať, že zdravotníctvo nikdy nebolo bezplatné, či to bol socializmus, alebo to je teraz. Predsa tie hodnoty alebo tie dane, ktoré vytvárali, to vytvárali práve tí, ktorí pracovali, teda zamestnanci a potom štát na základe teda vytvoreného nejakého budgetu mohol dávať na školstvo, na zdravotníctvo, na, na sociálne veci, ale nikdy to nebolo bezplatné. Tí ľudia si to museli proste odrobiť.
A keďže zdravotníctvo po vzniku Slovenskej republiky sa stávalo zase zbytkovým rezortom a to, čo zostalo, dostalo zdravotníctvo, tak stále boli proste ataky, že zdravotníctvo, a súhlasím to, čo povedala pani predkladateľka, je dlhodobo podfinancované. Preto vznikol poistný systém, aby sa oddelilo od štátneho rozpočtu peniaze pre zdravotníctvo, a teda bolo to vytvorené tou logikou, že zamestnávateľ platí 10, zamestnanec 4 % a štát bude platiť 4 % za svojich poistencov, teda tí, ktorí nepracujú, to sú dôchodcovia, deti a teda skupiny nezamestnaných a tak ďalej.
Ale sme svedkami, že stále sa tento systém deformuje. Poistný systém bol vytvorený na základe miery solidarity, ktorý v takých hrubých rysoch môžem povedať, že tí, čo pracujú a sú zdraví platia na tých, ktorí nepracujú a sú chorí, čo je veľmi správne, a teda tí, čo pracujú, niekto, a zarábajú, niekto platí viac ako, ako druhý, ale práve to, v tom je ten zmysel solidarity, že nikto z nás nevie, kedy bude a ako bude chorý a koľko bude potrebovať, aké veľké množstvo finančných prostriedkov. Tam je tam obrovská, teda by som povedal, správnosť toho vzniku solidárneho princípu.
No a teraz idem teda k meritu veci. A stále toto proste deformujeme tým, že povieme, nech to zaplatia zdravotné poisťovne. Tak zdravotné poisťovne dostanú na začiatok nejaký budget a potom povieme a teraz vy z toho vrátite peniaze možno aj tým, ktorí nato nie sú odkázaní. A toto je ten problém narúšania tej miery, tej a toho princípu solidarity, pretože my nepotrestáme zdravotnú poisťovňu tým, že povieme, a teraz zaplatíte a vrátite peniaze, zhruba to bolo okolo 40 mil. euro, ktoré museli vrátiť. Ale ja súhlasím s predkladateľkou, s predkladateľmi, že naozaj je množstvo rodín, je množstvo ľudí na Slovensku, ktorí majú hlboko do vrecka, a treba im naozaj pomôcť. Ale to nemôže byť tak, že povieme, že poisťovňa teraz to vrátiš. A mala by to, mal by to byť naozaj budget, ktorý by bol Sociálnej poisťovni, lebo tuná sa správne hovorí, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľom invalidného dôchodku. Ale veď predsa všetky tieto informácie má Sociálna poisťovňa, teda aké by to bolo jednoduché a podľa mňa aj správne, keby ten človek prišiel do Sociálnej poisťovne a tá by povedala, áno, naozaj ste odkázaný na to, môžme povedať výšku a tieto peniaze vám vrátime. Ale tá miera tej solidarity sa týmto pádom úplne stráca, keď to musí vrátiť zdravotná poisťovňa v rámci tej miery solidarity, nehovoriac o tom, že tie peniaze nám potom chýbajú napríklad aj pre pacientov, ktorí sú onkologicky chorí, alebo kde potrebujeme dať invatívnu liečbu.
Takže ako filozoficky ja súhlasím s tým, že naozaj treba tomu občanovi pomôcť, ale my tu my sa nemôžeme tváriť, že nebude to mať na štátny rozpočet, práve naopak, že to nebude mať vplyv na štátny rozpočet, práve naopak my by sme ten štát mali zaviazať, aby sa o týchto ľudí postaral, pretože potom naozaj budeme stále v tej situácii, že peniaze chýbajú v tej zdravotnej poisťovni, a to, že im povieme, tak dobre, my ich vytiahneme týmto spôsobom, že oni to musia vrátiť. No verte tomu, že oni si tie reklamy budú robiť stále. My im v tom nezabránime, tu sme mali urobiť iné, tak ako bol poist..., tak ako bol zdravotný systém alebo ako bol poistný systém postavený do roku 2000, že zdravotná poisťovňa nesmela vlastniť zdravotnícke zariadenie, nesmela podnikať na kapitálovom trhu a bola vyložene ako správca peňazí. K tomuto by sme sa mali vrátiť, a teda nedeformovať ten systém takým, že nech sa páči, poisťovňa robí reklamu. tak my to z vás vytrieskame a zaplatíte peniaze naspäť, pretože potom deformujeme ten princíp solidarity, na ktorom to zdravotné poistenie bolo založené.
Teda súhlasím s tým, aby naozaj ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, ľuďom, ktorí sú odkázaní, majú minimálne dôchodky, proste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným a tak ďalej a tak ďalej, čo tu máte uvádzané, len toto by malo byť predmetom štátu, ktorý by si mal vytvoriť v Sociálnej poisťovni na to budget, a tieto peniaze by mali ísť z tohoto účtu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 15:09 - 15:10 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národne rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 19:02 - 19:07 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení kolegovia, mám dva krátke pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú zo žiadosti Slovenskej lekárnickej komory a z transplantačnej spoločnosti.
Prvý pozmeňujúci návrh je v čl. I, teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011.
V čl. I v bode, 129. bode v prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok so slovami (všetko veľkými písmenami) "L04AA18 Everolimus p.o.", riadok so slovami "L04AD01 Cyklosporín p.o." a riadok so slovami "L04AD02 Taklorimus p.o.".
Odôvodnenie: Vypúšťajú sa zo zoznamu liečív, ktoré sa musia predpisovať len s uvedením názvu liečiva, liečiva s ATC skupiny L04 Imunosupresíva, ktoré sa používajú pri transplantácii orgánov na prevenciu a liečbu rejekcie transplantovaného orgánu. Cieľom je zabezpečiť, aby ošetrujúci lekár mal istotu správneho výberu imunosupresívneho lieku.
Druhý pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu je:
V čl. I sa za bod 45 vkladajú nové body 46 a 47, ktoré znejú:
"46. Paragraf, teda v čl. 46 § 24 ods. 3 sa za slová "verejné lekárne" vkladá čiarka a slová "nemocničnej lekárne".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. V zmysle § 20 ods. 3 písm. e) zákona môže nemocničná lekáreň vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny verejnosti, ak má zriadené oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti. Súčasné znenie § 24 ods. 3 zákona však definuje doplnkový sortiment iba pre verejné lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, čo v praxi vytvára pochybnosti o možnosti zabezpečenia doplnkového sortimentu v oddelení výdaja verejnej nemocničnej lekárne.
Paragraf, teda odstavec, aha, pardon, prepáčte.
47. Paragraf 24 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
"(4) Na základný sortiment nemocničnej lekárne a verejnej lekárne podľa ods. 1 písm. c) a doplnkový sortiment a iný sortiment verejnej lekárne, nemocničnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok podľa ods. 3, ak je potravinou, sa pri jeho dodaní poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti na účely výdaja vo výdajnej lekárni, vo verejnej lekárni, nemocničnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu31).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
"31) Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový 46 a 47 bod nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do čl. V upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 47: Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany spotrebiteľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami, pričom za subjekty podliehajúce tejto regulácii sa považujú aj poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že ich sortiment netvoria rýchlo sa kaziace potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby, alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze, ale ho tvoria najmä špecifické dietetické potraviny, vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia a potravín na osobitné výživové účely. Regulácia zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktoré sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanou v skrátení lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín ako doplnkového či iného sortimentu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi, vo väčšine držiteľov povolenia o veľkú distribúciu, z pôsobnosti uvedeného zákona a výhradne v prípade dodania potravín na účely výdaja v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2019 14:40 - 14:42 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená predkladateľka, vážený spravodajca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňuje viacero faktorov. Zdravotníctvo ho vie ovplyvniť asi v 20 %, ale až v 80 % náš zdravotný stav ovplyvňujú najmä genetika, životný štýl, stravovacie návyky, životné prostredie.
Veľmi dôležitým a účinných faktorom, ktoré ovplyvňuje zdravie obyvateľstva, sú práve kvalitné a zdravé potraviny, potvrdila to aj štúdia v odbornom časopise The Lancet. Pán, výskum potvrdzuje to, čo si myslíme už dávno, pán Christopher Murray, jeden z autorov štúdie, riaditeľ Ústavu pre zdravotnú štatistiku pri Washingtonskej univerzite, povedal, že zlá, nekvalitná strava je zodpovedná za viac úmrtí ako ktorýkoľvek iný rizikový faktor. Štúdia ďalej hovorí, že len v roku 2017 zomrelo kvôli nedravej výžive takmer 11 mil. ľudí, čo odpovedá pätine všetkých úmrtí vo svete. Vo väčšine štátov sveta konzumujú ľudia príliš mnoho - v úvodzovkách - zlých potravín, ako sú sladké nápoje, červené mäso, nasýtené tuky a priemyslové požívatiny. Štúdia tvrdí, že práve zlou kvalitou potravín sa vraj dá vysvetliť polovica týchto úmrtí. Nízka zostáva, naopak, konzumácia dobrých potravín, t. j. orechov, ovocia a zeleniny. Zdravotne sa vady vo výžive prejavujú vznikom kardiovaskulárnych onemocnení, rakovinou a cukrovkou 2. typu a veľkou zlou správou je nárast obezity v detskom a adolescentom veku.
Aj táto novela zákona a zníženie DPH je preto, aby sme podporili konzumáciu zdravých potravín, čo plne korešponduje aj so závermi Svetovej zdravotníckej organizácie, v Globálnom akčnom pláne na prevenciu a kontrolu neprenosných chorôb na roky 2013 až 2020 sa navrhuje, aby krajiny primerane k vnútroštátnemu kontextu zvážili použitie ekonomických nástrojov, ktoré môžu zahŕňať dane, dotácie na zlepšenie k prístupu k zdravej výžive.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2019 9:10 - 9:10 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Len pripomínam členom zdravotného výboru, že dnes bude poslanecký prieskum na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o 12.00 bude nás čakať autobus. Ďakujem.

(Rokovanie 50. schôdze NR SR sa skončilo o 9.10 hodine.)

(Po skončení rokovania 50. schôdze a po prestávke pokračovalo rokovanie 49. schôdze NR SR.)
Skryt prepis