Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:18 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:18 - 11:19 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotníckeho výboru, aby prišli na zdravotný výbor o dvanástej hodine. Ďakujem pekne. Na krátku, na krátku poradu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, páni poslanci! Tak nepočuť, že zvoláva výbor, alebo ja neviem, čo zvoláva pán predseda výboru, ani ja to nepočujem. Toto nie je kurník.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ešte raz opakujem. Prosím členov výboru pre zdravotníctvo, aby prišli na, do zasadačky pre výbor pre zdravotníctvo o dvanástej hodine na krátku poradu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 19:26 - 19:27 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja len chcem povedať, pretože zaznelo to opakovane, že či bola odborná verejnosť alebo nie. V tomto poslednom návrhu, ktorý bol prednesený, boli zohľadnené stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie, stanoviská FBA, ktorá je niečo ako ministerstvo v Spojených štátoch amerických, bola zohľadnená, závery Slovenskej sonografickej spoločnosti. Vypustili sa, vypustila sa vyššia expozícia sonografického vyšetrenia. Ak dovolíte, ja by som len prečítal, každý zdravotnícky; to, čo, to, čo je v zákone: Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a tak ďalej o rizikách, navrhovaných postupoch. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004. Sú rôzne vzory na takéto poučenia, no a toto je jeden z tých vzorov. To poučenie môže byť ešte širšie, ako je napísané, ale máme istotu, že tá žena dostane informáciu o tom, čo všetko sa môže stať.
A hovoriť o tom, pani kolegyňa Cigániková, že či má byť riziká pôrodu, my nehovoríme o pôrodoch, my hovoríme o tom, o ukončení tehotenstva a k tomu má smerovať aj poučenie pacientky. Teda nebolo by správne, aby sme do toho dávali aj riziká napríklad, ktoré môžu byť pri pôrode alebo pri takýchto veciach. Toto má súvisieť práve s výkonom, ktorý sa tej pacientke bude robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 18:58 - 19:00 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Anka, ty si si skutočne veľmi pozorne vypočula celý pozmeňujúci návrh. A tá tvoja reakcia presne vychádza z toho, čo v tom pozmeňovacom návrhu je. Hovoriť o nejakých, poviem, odborných výhradách sa nedá, pretože tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia sa tam nenachádza. To, že sa robí sonografické vyšetrenie a potvrdzuje sa sonograficky tehotnosť, tá sa predsa robí, robila. A pred akýmkoľvek zákrokom ten gynekológ si to proste musí overiť, aby zistil, v akej polohe sa ten ľudský plod nachádza, a teda aby mohol robiť bezpečný výkon.
Zo zákona, nám ukladá zákon, ako zdravotnícki pracovníci musíme urobiť informovaný súhlas pacientky. Do dnešného dňa neni žiaden, žiadna, poviem, nejaká forma, ako to má vyzerať, a každé to zdravotné zariadenie si robí vlastný. Je dobré, že z vyhlášky sa to preklápa do zákona, pretože treba si povedať, že nie na všetkých pracoviskách gynekologických sa toto poučenie ženy vykonávalo. Teraz ten lekár jej dá vytlačenú takúto písomnú informáciu, ona to podpíše, že to prebrala, a my máme naozaj istotu, že tá žena bola poučená. O nič viac a o nič menej sa nekoná, len naozaj o to, aby žena mala dostatok informácií. A informácia je o tom, že je teda možné urobiť aj utajený potrat, že je možné si, dieťa že si osvojí iná rodina, že je možné aj to, že jej pomôžu organizácie, ktoré sú na to zriadené, čiže po tom informovanom súhlase... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 18:27 - 18:29 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Alan, ja som ten pozmeňovací návrh podpísal úplne sám a dobrovoľne a povedal som, že áno, teraz ho už môžem podpísať, pretože naozaj vypustili sa veci tej zvýšenej expozície za použitia sonografického prístroja, vypustilo sa predpis tabletky, ktorú teda žena môže užiť, a takisto sa vypustil aj súhlas otca prípadného. A keď si to pozriete teraz, ten nový pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani kolegyňa Smolíková, de facto sa jedná iba o lepšiu informovanosť ženy, ktorá má podstúpiť interrupciu. Prakticky toto sa len preklápa z toho, čo bolo vo vyhláške, dáva sa to zo zákona a ten informovaný súhlas, ktorý si myslím, že je správny, pretože máme povinnosť informovať pacienta aj o možných rizikách a úskaliach, sa preklápa do návrhu zákona.
Čiže žiadna, žiadne 18. storočie alebo návrat do niečoho iného, lebo de facto z hľadiska toho zdravotného alebo tej zdravotnej indikácie sa nič nemení. To, čo sa prikazuje v zákone, len urobiť print screen obrazovky a dať, že naozaj to sonografické vyšetrenie potvrdzuje tehotenstvo, čo je nakoniec správne, pretože pred interrupciou ten lekár, si každý jeden lekár bude musieť urobiť to sono, tú, toto sonografické vyšetrenie už aj iba kvôli tomu, že keď bude robiť zákrok v maternici, aby sa zorientoval, že v akej polohe ten daný plod alebo to embryo sa nachádza. Takže to sonografické vyšetrenie by som sa čudoval, keby, keby gynekológ pred takýmto zákrokom nerobil. A myslím si, že každý jeden... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 17:10 - 17:10 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotného výboru, zvolávam zdravotný výbor na zajtra na pol deviatu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 18:32 - 18:34 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vždy návrh zákona zostane návrhom zákona do doby, kým sa neschváli. Tak vyčítať, že aký bol návrh predložený. Ja som poďakoval predkladateľom, že tie sporné veci, aj vy ktoré napádate, z toho zákona sa vypustili, a teda tá bezpečnosť, akceptovali predkladatelia názory odbornej verejnosti a nebude sa zaťažovať žiadna žena nejakým zvýšeným sonografickým vyšetrením alebo intenzitou sonografického vyšetrenia, čo je, teda naozaj vnímame a pozorne sledujeme odbornú verejnosť a aj napriek tomu, že polemiky, ktoré boli aj v médiách, niektorí lekári to obhajovali a tvrdili, že to je bezpečné, skutočne sme si to naštudovali a pozreli sme, že keď sú vážne výhrady odbornej verejnosti práve kvôli týmto vyšetreniam, tak predkladatelia preto predložili ten pozmeňovací návrh. Takže vyjadrovať sa k tomu, že aký bol predložený návrh zákona, vyjadrujme sa k tomu alebo hovorme o tom, čo teraz v Národnej rade je, a pokiaľ nie je schválené definitívne znenie, tak akýkoľvek návrh, ktorý tu padne, je stále len v podobe návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:14 - 16:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať predkladateľkám za tento pozmeňujúci návrh, pretože zásadným spôsobom sa upravili niektoré veci, a to najmä že sa vypustili z návrhu, práve tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia a teraz je to naozaj v poriadku, pretože boli zohľadnené práve tie obavy odbornej verejnosti z toho, že pri vyššej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu, a toto sa vypúšťa. Takže myslím si, že naozaj teraz tento návrh zákona smeruje k tomu, aby žena, ktorá sa pre takéto niečo rozhodne, aby mala dostatok informácií a zvážila tento krok.
Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:35 - 15:38 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu zákona vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu zákona rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
4. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti informácie:
1. V čl. I prvom bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety. To je z ústavnoprávneho výboru.
2. V čl. I druhom bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Úvodzovky dole. Gramatická úprava. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu zákona dnes o 17.00 hod., prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.12.2019 12:02 - 12:05 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1851 zo 16. októbra 2019 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2019.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 - 2022 dňa 19. novembra 2019. Výbor svojím uznesením č. 508 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 a súhlasil s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na rok 2020 schváliť s tým, že jeho príjmy sa rozpočtujú vo výške 55 644-tisíc eur, výdavky vo výške 22 368-tisíc eur. Celkový prebytok vo výške 33 276-tisíc eur a prebytok vo výške 490-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 schváliť, pretože uvedený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dovoľte, vážený pán predsedajúci, aby som prečítal uznesenie k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 (tlač 1743).
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022.
B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom 555 644-tisíc eur, z toho
- príjmové finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 32 936-tisíc. eur,
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc,
- transfer zo štátneho rozpočtu 0 tisíc,
- transfery zo zdravotných poisťovní 21 953-tisíc eur.
Výdavky celkom: 22 368-tisíc eur
Celkový prebytok/schodok: 33 276-tisíc eur.
Prebytok/schodok: 490-tisíc eur.
To je všetko, ďakujem pekne, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:05 - 16:07 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, ja som bol, keď si to hovorila o tom, akurát som prichádzal do miestnosti, ale ďakujem pekne za zopakovanie ešte raz, ale potom teda naozaj niečo nie je v poriadku, keď na jednej strane hovoríš, že zákon na to je a takéto články sa neustále publikujú a je je ich viac a viac a dokonca zaznievajú aj z tých LGBTI pochodov, právo na to, že teda aj práve táto skupina sú predsa ľudia a keď sa jedná o LGBTI a to, že prečo by aj oni nemali mať právo a mali by byť zo spoločnosti vyčleňovaní. Viete a potom je asi problém, čo je to nejaký článok odborný, čo je to proste iba ako informácia a čo je to propagovanie. A zrejme asi teda ten zákon, ktorý doteraz alebo teraz je v platnosti, zrejme kríva na obidve nohy, pretože takýto článok by potom nikdy nemohol v žiadnej, žiadnych novinách vyjsť, keby bol, keby ho bolo možné postihnúť. A viete, ono sa to tak zdá ako také nenápadné, že veď my to nepropagujeme, my iba o tom hovoríme, že aj takíto ľudia sú a tiež majú právo na život a nakoniec veď až také veľmi zlé nerobia. A toto je to, poviem to, zľahčovanie, ktoré práve rieši predkladateľ, lebo ak to nezastavíme v tom začiatku, a ja teda stále hovorím o tom, že chápem túto iniciatívu ako niečo, čo má robiť prevenciu. Lebo keď sa už ten skutok stane, no to už je neskoro. To už je naozaj trestný čin a potom už plačeme nad rozliatym mliekom.
Ďakujem.
Skryt prepis