Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2019 o 16:00 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:00 - 16:02 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, je pravda, že sme veľmi korektne debatovali aj na výbore pre zdravotníctvo a tu ide najmä teda o prevenciu, pretože ak si pozriete iba do googlu, koľko článkov o pedofílii je, pedofílii sa objavuje. A treba naozaj povedať, že v mnohých článkoch sa táto deviácia veľmi zľahčuje, ba dokonca sú aj články také, že bude pedofília módou v budúcnosti. A snaží sa, teda niektorí autori sa snažia istým spôsobom zľahčovať tento stav.
Ja si myslím, že predkladateľom práve ide o to, aby sa urobila prevencia, aj to, čo navrhovala alebo hovorila pani navrhovateľka, tam už sa hovorí o trestných činoch. Upozorňuje na to, že Trestný poriadok to rieši. Ale otázka akejsi obhajoby alebo takého, že veď tak, až tak sa veľa nedeje, toto Trestný poriadok nerieši a práve predkladatelia sa snažia v rámci prevencie sprísniť otázku trestného zákona práve v tom, že obhajoba alebo, alebo nejaké zľahčovanie tohoto, tejto deviácie by malo byť trestným činom. A ja si myslím, že my sme aj povinní, ja za to budem hlasovať, pretože sú to práve, tie najzraniteľnejšie sú deti, ktoré ak ich neochránime, tak je to katastrofa, aby nejakým spôsobom boli zneužívané, aby sme takéto skupiny ľudí v tom podporovali a ešte ich aj nejakým, nejako pred verejnosťou ospravedlňovali, tak ja vítam túto iniciatívu predkladateľov a iste ju podporím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:32 - 10:34 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste tu spomínali príklady, že znásilnená žena príde na políciu, aby s ňou policajti hneď urobili isté úkony. A toto predsa nerieši, nerieši Istanbulský dohovor. Toto predsa rieši náš Trestný poriadok. Ak sú teda nejaké naozaj problémy v Trestnom poriadku a myslíte si, že ešte by sa to malo vylepšiť, nikto proti tomu nebude namietať. Ale znova zdôrazním, pod rúškom ochrany práva žien sú tam zakomponované články, ktoré nie sú jednoznačne vykladané, o rodovej rovnosti. A mali ste pravdu, budúce voľby budú o tom a rozhodnú o tom občania, či zvíťazí teda liberalizmus so všetkými dôsledkami, a to aj to, že sa zavedie do škôl rodová ideológia, kde sa budú presviedčať deti a budú tam vydávané knihy, že teda nemusí byť dievča a nemusí byť chlapec, ale môže si to ešte rozhodnúť, aby sme ich úplne mýlili a spôsobovali úplnú katastrofu, čo teda ja, mňa to zásadne, mňa to vytáča, aby sme na deti takýmto spôsobom vplývali v tom, v tom zraniteľnom detskom veku. Alebo áno, liberalizmus presadzuje dekriminalizáciu marihuany, drog. No nech sa páči, rozhodnú to občania. Alebo to bude o hodnotovom štáte, o štáte, ktorý bude kresťansko-sociálny, tradičná rodina, ochrana života so všetkým, čo k tomu patrí. Áno, o tom rozhodnú občania a dobre ste to pomenovali. Budúce voľby budú práve o tom, alebo liberalizmus, alebo sociálno-kresťanské napredovanie Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:14 - 10:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Práve tá rodová rovnosť, ktorá sa, ktorá neni jasne definovaná a o ktorej sa hovorí, že teda pohlavie si môže určiť podľa nejakých stereotypov, zvykov a teda ako sa cíti, práve umožňuje aj to, že biologickí muži súťažia na podujatiach a vyhrávajú pred ženami. A teda ak, ak naozaj niekomu ide tu v tejto sále o práva žien, tak by mal povedať: a dosť, toto nie. Ak teda si bol muž do 20 rokov a zrazu teraz sa cítiš byť ako žena a ideš súťažiť so ženami, tak to je niečo neprípustné.
Tak naozaj, páni a panie poslankyne, ak vám naozaj záleží na právach žien, tak to dokážte tým, že takéto niečo spoločne odmietneme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:55 - 9:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, myslím, že tu v Národnej rade nenájdeme jedného, ktorý by nebol za to, aby bolo potláčané násilie voči ženám, a to už je jedno, či to je u nás alebo kdekoľvek na svete. A k tomu sa hrdo hlásime všetci. Ale treba povedať aj druhé, že tento dohovor pod rúškom presadzovania takéhoto šľachetného zámeru sa snaží presadiť aj určité prvky rodovej ideológie. Dohor ustanovuje definíciu tzv. rodu v čl. 3 písm. c), kde sa pojem rod definuje ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Jakartská definícia rodovej identity je takto: pod pojmom rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu. A to je práve tá, tá úlisnosť toho Istanbulského dohovoru, že sa snaží pod rúškom ochrany práva žien zakomponovať niektoré terminológie, ktoré sa majú vkliniť aj do nášho právneho poriadku Slovenskej republiky, a v čl. 4, v čl. 14 sa jasne hovorí, "zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania", to znamená na základné aj stredné školy, "začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien", čo je úplne v poriadku, ale je tam vsunuté, "nestereotypných rodových rolí".
Prosím vás, čo tuto chceme zakrývať, čo sa tu chceme hrať? Týmto sa snaží úzka skupina ľudí presadiť do nášho právneho poriadku niečo, čo je v rozpore so zdravým rozumom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:23 - 9:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, neviem, z ktorej strany začať, pretože vy ste urobili exkurz do minulosti a ste sa vôbec nevenovali tomu, čo je predložené v Národnej rade. Treba povedať, že áno, už druhýkrát prerokovávame Istanbulský dohovor a už pri prvom prerokovaní tu vystúpilo množstvo právnikov, ktorí povedali, že z hľadiska ochrany práva žien je náš Trestný poriadok veľmi dobre proste urobený. Ratifikovali sme množstvo medzinárodných zmlúv, ktoré ochraňujú práva žien.
Čo je rizikom Istanbulského dohovoru a vy sa to snažíte nejako zľahčovať alebo zametať pod koberec. Istanbulský dohovor práve hovorí o tom, o gender ideológii, a to je práve o tom, je tam v štvrtom bode, že budú monitorovať krajiny, ku ktorému pristúpia. To znamená, že do škôl sa musí zavádzať, že ty si rozhodneš, či chceš byť dievča alebo chlapec. Som lekár, v každej jednej bunke, či je to vo vlasoch, v nechtoch alebo kdekoľvek, máte zakódované, že muž má XY a žena má XX.
Čo tu chcete trepať sprostosti, aby si dieťa určilo, či chce byť dievča alebo muž?! Takú somarinu, aby niekto učil, že viete, to vám doktor povedal v nemocnici, že ste dieťa, že ste chlapec alebo dievča, ale potom vy si to môžete rozhodnúť, čo chcete vlastne byť. Toto má byť tá ochrana rodiny a ochrana spoločnosti?! A toto chcete vyčítať Slovenskej národnej strane, že chce informovať občanov, čo by sa stalo, keby sme ten Istanbulský dohovor prijali?!
Pani Zimenová, vy ste, vy ste tuná skladali sľub, že budete ochraňovať záujmy občanov. Toto je proti občanom, toto je proti, proti zdravému rozumu. Keby toto možno bolo takéto nejaké snahy v minulosti, tak asi tí ľudia skončia, prepáčte, v psychiatrických zariadeniach. A to, že to neni také zľahčovanie, vidím, čo sa deje vo svete vďaka tejto gender ideológii. Presviedčali nás, že, prepáčte, to je len otázka slobody. Nechajte, veď sme slobodní! Čo sa deje vo svete? Pozrite sa, aké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 17:56 - 17:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, nemôžem s vami súhlasiť, s tvrdením, že dodatočný daňový odvod z obchodných reťazcov spôsobil nárast cien. Veď zákon nevošiel ešte ani do platnosti, bol zrušený, ceny rástli už pred ním a rastú stále. A keby to bola pravda, ako hovoríte, že kvôli tomu narástli ceny, tak keď zákon bol zrušený, tak ceny potom mali klesnúť. Ale nie je to tak.
Takže, prosím, nespájajte zákon o dodatočnom daňovom zdanení obchodných reťazcov s rastom cien, lebo tie rastú stále a nemá na to vplyv tento zákon, ktorý nakoniec bol aj tak zrušený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:03 - 16:06 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil informáciu o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2170 z 22. októbra 2019 rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, uznesenie č. 791 z 19. novembra 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprerokoval predložený návrh z dôvodu neúčasti predkladateľky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2019 17:36 - 17:37 hod.

Štefan Zelník
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 12:59 - 13:00 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Áno. Ja len teda poviem veľmi krátko, aby som nezdržiaval.
Nech by sa pripravil akýkoľvek zákon dobrý, prax ukáže, čo treba ešte zmeniť. A najmä v zdravotníctve sú to, ako keby to bol živý organizmus. Zatiaľ je pripravená vízia, chvalabohu. A ja ju vítam a prosím takisto všetkých, aby tú víziu podporili. Konečne začína byť svetielko v tom tuneli, akým smerom, kam sa má zdravotníctvo uberať. Ak budú chyby a ukáže sa v priebehu toho, toho, implementácie do života, no tak sa urobí zmena. Ten, čo tu bude, tak urobí.
Ale ja vítam jedno a som, som rád, že naozaj prvýkrát má takáto obrovská reforma úspech, že vojde do života, pretože je to napriek (naprieč, pozn. red.) politickým spektrom.
Ďakujem pekne. A ďakujem pani ministerke aj jej tímu za to, čo proste odviedli. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:52 - 12:53 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja ďakujem pekne za poznámky. Kolegovia, len ohľadom cenotvorby, ministerstvo pracuje a zberá dáta, pokiaľ ja viem, v rámci DRG, ale nemalo by to byť DRG na slovenský spôsob. Ale to, čo si povedal, malo by to byť naozaj o cenotvorbe.
A kolegovi Kondrótovi, my sa snažíme presvedčiť tých, ktorí teda povedali a vyjadrili sa, že to nechcú podporiť a bolo by to úplne super, keby to prešlo naprieč politickým spektrom a že by za to zahlasovalo, poviem, 140 poslancov. Veď to by bolo to najlepšie, lebo tým je potom istota, že v tej reforme sa bude pokračovať. Takže kvôli iba tomu tie debaty naprieč politickým spektrom.
A ja si, ja teda chcem oceniť túto debatu, pretože naozaj sa to nieslo v režime kľudnom, odbornom, a ja všetkým diskutujúcim chcem veľmi pekne poďakovať.
Skryt prepis