Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.9.2019 o 14:40 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.9.2019 14:40 - 14:42 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená predkladateľka, vážený spravodajca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňuje viacero faktorov. Zdravotníctvo ho vie ovplyvniť asi v 20 %, ale až v 80 % náš zdravotný stav ovplyvňujú najmä genetika, životný štýl, stravovacie návyky, životné prostredie.
Veľmi dôležitým a účinných faktorom, ktoré ovplyvňuje zdravie obyvateľstva, sú práve kvalitné a zdravé potraviny, potvrdila to aj štúdia v odbornom časopise The Lancet. Pán, výskum potvrdzuje to, čo si myslíme už dávno, pán Christopher Murray, jeden z autorov štúdie, riaditeľ Ústavu pre zdravotnú štatistiku pri Washingtonskej univerzite, povedal, že zlá, nekvalitná strava je zodpovedná za viac úmrtí ako ktorýkoľvek iný rizikový faktor. Štúdia ďalej hovorí, že len v roku 2017 zomrelo kvôli nedravej výžive takmer 11 mil. ľudí, čo odpovedá pätine všetkých úmrtí vo svete. Vo väčšine štátov sveta konzumujú ľudia príliš mnoho - v úvodzovkách - zlých potravín, ako sú sladké nápoje, červené mäso, nasýtené tuky a priemyslové požívatiny. Štúdia tvrdí, že práve zlou kvalitou potravín sa vraj dá vysvetliť polovica týchto úmrtí. Nízka zostáva, naopak, konzumácia dobrých potravín t. j. orechov, ovocia a zeleniny. Zdravotne sa vady vo výžive prejavujú vznikom kardiovaskulárnych onemocnení, rakovinou a cukrovkou 2. typu a veľkou zlou správou je nárast obezity v detskom a adolescentom veku.
Aj táto novela zákona a zníženie DPH je preto, aby sme podporili konzumáciu zdravých potravín, čo plne korešponduje aj so závermi Svetovej zdravotníckej organizácie, v Globálnom akčnom pláne na prevenciu a kontrolu neprenosných chorôb na roky 2013 až 2020 sa navrhuje, aby krajine primerane k vnútroštátnemu kontextu zvážili použitie ekonomických nástrojov, ktoré môžu zahŕňať dane, dotácie na zlepšenie k prístupu k zdravej výžive.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2019 9:10 - 9:10 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Len pripomínam členom zdravotného výboru, že dnes bude poslanecký prieskum na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o 12.00 bude nás čakať autobus. Ďakujem.

(Rokovanie 50. schôdze NR SR sa skončilo o 9.10 hodine.)

(Po skončení rokovania 50. schôdze a po prestávke pokračovalo rokovanie 49. schôdze NR SR.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2019 16:25 - 16:26 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:03 - 16:05 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ku zvieratám som sa už vyjadril, ale teraz poviem, pán kolega, ak hovoríte o tom, že či to je, či to je správne, že niekoho nútime alebo štát niečo prikazuje. No, štát tu má nejakú povinnosť a ja sa pýtam: Podľa vás je to totalita, ak povieme, že je povinná školská dochádzka? Ja sa pýtam: Je to totalita, že povieme, že je nulová tolerancia alkoholu na cestách? Veď má to svoj význam. Ak povieme, že to je nulová tolerancia, tak chránime všetkých tých, ktorí na tú cestu idú, aby tam niekto nešiel s promile, aj keď teraz nájdu sa takí, čo idú s promile 3 % alkoholu. Ale to neni o totalite. To je o ochrane spoločnosti. A je to aj o slobode, ktorá, samozrejme, musí byť vymedzená nejakými zákonmi a pravidlami. Takže povedať, že je to totalita, ak nariadime, že, kvázi povinné očkovanie u detí? Veď tým chránime tú ostatnú populáciu a chránime aj tie samotné deti, ktorých rodičia si neuvedomujú možné následky, ak to dieťa nebude očkované a potom dostane také vážne ochorenie.
Veď, chvalabohu, vďaka očkovaniu dneska nemáme mozgovú obrnu. Keď pán profesor Dluholucký prišiel a ukazoval fotografie tých detí s čiernym kašľom, detí, ktoré prekonali mozgovú obrnu a doslova sa stali hendikepované deti na celý život, no ja by som nemal to svedomie, aby som povedal, neočkujme a nech si rodičia rozhodnú na základe toho, že je tu nejaká antivakcinačná loby. Ja si to vôbec neviem ani predstaviť vďaka očkovaniu. Práve vďaka očkovaniu sa zachránilo milióny ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:46 - 15:48 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Marek, tu je, nemôžeme byť, že aj by rada, aj sa bojí. Raz niekto musí priznať farbu, na ktorej strane. Lebo na jednej strane hovoríš, že áno, ideš príkladom, máš deti zaočkované, ale na druhej strane zase chápeš a chceš, aby deti mali slobodu. Tak buď si chlapec, alebo si dievča. Veď to nemôže byť stále také, že teda aj áno, aj nie.
A keď hovoríš, odvolávaš sa na autority, tak pozri sa, myslím, že si naozaj vynikajúci detský kardiológ a nikdy by som nešpekuloval o tom, keby som prišiel s vnukom, na to, aby, a nebudem že ešte prehodnocovať tvoj záver.
A znova sa vrátim k tomu, z mojej iniciatívy dvakrát tu prišli kapacity slovenského zdravotníctva, profesor Dluholucký, pani profesorka Krištúfková a ďalší, ktorí vyjadrili svoj postoj k očkovaniu. Škoda, bolo to venované pre poslancov Národnej rady, škoda, že bolo nás tam len zopár a aj mi to bolo trapné, že len toľko nás tam bolo. To teda bolo si treba vypočuť ich názor. A keď mi oni povedia, že povinné očkovanie áno, pretože pán profesor Dluholucký keď povedal, že za 45 rokov, čo robí pediatriu, nezažil vážnu komplikáciu, tak, prepánaboha, s kým ešte to mám diskutovať? Čo ešte mám robiť, aké obavy a strašiť ľudí? Viete, lebo môže byť aj komplikácia. Veď isteže môže byť. Ale tá miera rizika tej komplikácie je ďaleko menšia ako to, keď to dieťa nebude zaočkované a ochorie. Môže aj zomrieť. Koľko detí zomrelo napríklad pri osýpkach, pretože dostali ďalšie komplikácie.
Takže, prosím, si lekár, tak sa vyjadri jasne. To nemôže byť, že aj by chcela, aj sa bojí. Som za alebo som proti. Prestaňme s tým vajataním.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:35 - 15:37 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, keby ste ma boli počúvali v tom prvotnom, ja som sa už vyjadril, keď váš kolega vystúpil a povedal som, že toto je prvé čítanie. Nebolo to ešte prerokované na zdravotnom výbore.
A ja vám môžem povedať, že áno, ja mám psa, mám rád zvieratá a tiež mám výhrady voči tomu a nikdy by som nešiel so svojím psom do reštaurácie, pretože, po prvé, si vážim tých, ktorí sú tam a nie každému môže byť spoločnosť môjho psa príjemná a prijateľná. A preto som povedal, že počkajme, veď ten zákon je v prvom čítaní ako filozofia. A o tom je potom rokovanie v zdravotnom výbore, aby sme prijali také zmeny a také úpravy, aby naozaj to zviera nebolo povyšované na človeka a najmä aby sme rešpektovali tých, ktorí majú, poviem, aj istý rešpekt pred zvieratami, aby nenarúšali ten pokoj, keď niekto chce normálne obedovať alebo chce ísť do reštaurácie a nemusí mať strach, že je tam, poviem, mačka a pes, ktorí tam urobia takú garazdu, takže len vás chcem poprosiť, že keď sa obraciate na mňa, tak v tomto smere sme úplne na rovnakej vlnovej dĺžke.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:29 - 15:30 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vystúpenie, bolo veľmi pragmatické. A chcem len povedať, že práve v dnešnom svete, kedy je tá obrovská migrácia obyvateľstva, kedy deti môžu cestovať, kedy idú na dovolenky, je o to viacej tá mladá generácia ohrozená. Preto ja vás prosím, nehazardujme so zdravím detí, pretože ak niekedy bola tu nejaká opona a nemohli sme cestovať, a teda aj akože kvázi sa nemohli tí ľudia stretnúť s nejakými ochoreniami, dneska prenos akéhokoľvek takéhoto ochorenia je možný v priebehu jedného týždňa, pretože tie letecké linky a tie spojenia, to neni žiadna bariéra, že to sa nemusí, človek proste sa môže zdať, však ja nejdem do zahraničia; a veď prídu zo zahraničia ľudia, vystúpia na letisku, idú mestskou hromadnou dopravou. Takže naozaj sme povinní ochrániť práve tú mladú generáciu a práve tie nevinné deti a keď máme o tom vedomosť, že to očkovanie je najlepšia, najjednoduchšia, najlacnejšia cesta prevencie, tak urobme všetko pre to, aby sme dosiahli čo najlepší efekt. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:24 - 15:26 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem pekne poďakovať pani kolegyni, lebo myslím, že to myslí úprimne a naozaj pani ministerka si dala tú robotu, aby to s odborným tímom rozobrala a pripravila zákon podľa možnosti a legislatívy v Slovenskej republike. Ale my sa vôbec nebránime, pani kolegyňa, ak, lebo je mi sympatické, že hovoríte, že áno, že naozaj to očkovanie je dôležité a je potrebné. Vôbec sa nebránime tomu, ak niekto príde s lepším nápadom, ako to teda proste urobiť, že poďme o tom diskutovať, pretože myšlienka naozaj ochrany detí, tých, ktoré sú bezbranné a ktoré nevedia o sebe samé rozhodnúť a my chceme im poskytnúť tú maximálnu ochranu, čo je naša povinnosť ako, ako ľudí, ktorí, resp. rešpektovať kapacity, ktoré slovenské zdravotníctvo má, tak je to naša povinnosť tie deti ochrániť. Hľadáme cestu, ako to urobiť. Teda každá rada, každá myšlienka, ktorá k tomuto prispeje, je dobrá, teda toto je myšlienka toho prvotného, prvého čítania, že áno, chceme, aby sa zvýšila kolektívna ochrana, aby sa zvýšilo očkovanie u detí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:15 - 15:15 hod.

Štefan Zelník
Len chcem povedať, že toto je síce filozofia zákona v prvom čítaní a to, čo proste bude to odborné, bude diskusia na výbore pre zdravotníctvo a tam si môžme všetky tieto odborné argumenty rozobrať. A ja si nemyslím, že by sme mali povyšovať zviera nad človeka a vôbec tieto veci treba nejako upraviť, takže iste tá diskusia bude hodne zaujímavá na výbore pre zdravotníctvo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 11:57 - 11:58 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Čiastočne na to už odpovedal predo mnou pán kolega Suchánek, že naozaj to očkovanie, to vidíme aj napríklad pri chrípkových ochoreniach, že tá skupina, ktorá je zaočkovaná napríklad proti chrípke, tak potom ten priebeh toho ochorenia je podstatne miernejší.
A o tom, čo vy hovoríte, no to by som naozaj musel navštíviť aj tých lekárov, či naozaj sa nestalo to, že lekár povedal, že dobre, aby ste neplatili pokutu, tak ja napíšem, že bolo to dieťa očkované, a teda očkované nebolo. Ale ja nechcem ísť do toho, že niekto podvádza, ale ak takáto štatistika je, že bolo 99-percentná zaočkovanosť, tak potom to navodzuje naozaj oprávnenú obavu, či naozaj to bolo tak.
Skryt prepis