Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 12:46 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 12:46 - 12:50 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som nechcel reagovať vo faktickej poznámke a nechcel som reagovať iba na záver, aby bolo na mňa možné reagovať tak.
Marek, vážený pán kolega, po tom druhom vystúpení som nadobudol dojem, že nie celkom je tá stratifikácia, že máš v tom úplne jasno. Pretože práve stratifikácia hovorí o tom, predtým bolo, boli tri fakultné nemocnice, bola Bratislava, Martin, Košice, teraz sa to posilňuje o ďalšiu, Banskú Bystricu. Práve stratifikácia má urobiť to, že teda tá spádovitosť by mala byť adekvátna pre tieto národné inštitúcie a tu by sa mali sústreďovať práve tie menej časté a náročné výkony. A práve v tých malých nemocniciach by sa mali robiť tie jednoduchšie, teda apendixy, varixy, žlčníky, kolená, ramená, čiže tam by ne..., a naopak, tie veľké centrá by sa mali odľahčovať tým, že práve tieto drobné alebo takéto menej náročné výkony by mali ísť na tú, nechcem povedať, že na perifériu, ale je fajn a treba urobiť podporu jednodňovej zdravotnej starostlivosti práve pri tých veľkých nemocniciach, aby sme odľahčili, aby nám tí pacienti naozaj nemuseli čakať na jednoduché, na jednoduché výkony.
Čiže tam tá obava by nemala byť. Práve naopak, ten systém alebo ten manažment toho pacienta by mal byť taký, že odoperujem pacienta v tom centre a potom ho odsuniem naspäť do tej nemocnice, kde sa oňho dostarajú. Veď na tretí-štvrtý deň ten pacient môže napríklad po operácii žalúdka, môže ísť do spádovej nemocnice, kde sa, kde dostane adekvátnu ešte starostlivosť a ho doliečia. Čiže...
A potom to by nemalo byť tak, že malým nemocniciam zoberieme peniaze a dáme ich veľkým. Tu by sa naozaj mala naštartovať slušná cenotvorba, kde budú zohľadnené v tom výkone všetky náklady na to potrebné vrátane mzdových nárokov špeciálneho zdravotného materiálu, a teda by sa malo jednať o skutočnú cenotvorbu. Toto by mala byť, teda účelom stratifikácia.
Teda obava, že by snáď niektorý pacient mal čakať dlhšie na nejaký výkon, napríklad na operáciu žlčníka alebo, ja neviem, operáciu kolena, toto by asi nemalo byť.
Zmyslom je, aby sme zložité a menej časté výkony, aby sme sústreďovali do špecializovaných pracovísk. A to, že potom povieme tej nemocnici, že, môj zlatý, vy tam nebudete robiť raz za štvrť roka, ja neviem, resekciu rekta, hrubého čreva. Bohužiaľ, tuná to robiť nebudete, pôjde to do centra. A v tom centre musíme urobiť také podmienky, aby, poviem, tých, tie, ktoré tam budú prichádzať, teda tie, ktoré nemôžu urobiť v tých, poviem, v menších nemocniciach, aby na to mali podmienky personálne, materiálno-technické a, samozrejme, aby tí ľudia boli aj adekvátne zaplatení.
Ale verím tomu, že tie pracoviská, keď majú svoju erudíciu, dokážu zvládnuť podstatne viacej výkonov. A súhlasím s tebou, že to nemôže byť tak, že o jedenástej sa zatvoria operačné sály. Ale k tomu teda musíme vytvoriť tie vhodné legislatívne podmienky, aby, aby tie zdravotnícke zariadenia mohli toto celé zvládnuť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:25 - 12:26 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, je mi to ľúto, pani kolegyňa, som myslel, že najprv nebudem reagovať, ale ako predseda výboru musím na to zareagovať, pretože si úplne mimo. Nehnevaj sa na mňa. Za 12 rokov už vyhovárať sa na Zajaca, bol to nejaký experiment, ktorý urobil, za 12 rokov ste mohli všetko zmeniť. Neurobili ste nič. A dneska hovoriť o tom, že podmienka taká alebo onaká, začínam mať už normálne z toho triašku. Ak niečo bolo zlé, Zajac niečo chcel, urobil, ukazovalo sa, že to neni správne, vy ste to mohli zmeniť. Neurobili ste to!
A hovoriť o takom, že ako to bude, že či sa budú predháňať, veď práve stratifikácia o tom hovorí, dáva jasné podmienky a jasné pravidlá, kde bude aká nemocnica a kto ju bude platiť. Tak, prosím ťa pekne, naštuduj si to, poraď sa s ľuďmi, veď je tam kolega Baláž, ktorý má fantastické skúsenosti, ale toto bolo niečo, čo teda ja som sa musel prihlásiť ako predseda výboru, keby som bol poslanec, tak ako v rámci koalície by som asi čušal, ale jednoducho musel som vystúpiť. Prepáč, máš úplne v tom zmätok.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:16 - 12:18 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, často sa objavujú otázky, že je to neskôr a že mohlo to byť aj skôr, včerajšok už nevrátime, ale ja by som sa toho vôbec nebál. A to z jedného dôvodu. Ja som nadšený tým, že naprieč politickým spektrom je tu podpora urobiť v zdravotníctve poriadok. A táto naprieč politickým spektrom zhoda dáva záruku toho, že tá reforma alebo stratifikácia môže byť uvedená do života a bude fungovať.
Chcem povedať, že naozaj ministerstvo zdravotníctva to urobilo veľmi precízne a urobilo to, už som povedal, že by som to skrátil, ale dobre, je to na 3 roky, teda to neznamená, že nebude priestor na to, aby sa isté veci možno aj korigovali a doprecizovali pod dohľadom odborných spoločností, ale ten základ je veľmi dobrý.
A to, čo si hovoril, že v Trnave sa to nebude páčiť niekomu, lebo nebude fakultná nemocnica, ale veď by to nemalo byť o tom, ani stratifikácia by nemala byť o tom, že teraz premaľujeme univerzitnú nemocnicu na národnú inštitúciu. To by malo ísť o to, aby naozaj tieto inštitúcie boli materiálno-technicky, personálne, ale aj finančne pracovníci ohodnotení, či sa to niekomu páči, alebo nie. Budú robiť špičkové veci, budú robiť špičkovú diagnostiku a liečbu, a teda musia byť aj špičkovo tí ľudia ohodnotení tak, aby sa im, tým ľuďom, oplatilo tam pracovať, aby to bola česť pre tých ľudí v takýchto centrách pracovať.
Teda ja si myslím, že žiadna obava by nemala byť z toho, či to je ku koncu volebného obdobia. Ja to vítam, že konečne po dlhých rokoch prichádza naozaj vízia, dlhodobá vízia, ako by zdravotníctvo malo vyzerať, a vlastne tá vízia je tak ako všade v iných vyspelých krajinách, ani tam nerobia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:00 - 12:01 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať kolegovi Suchánkovi za naozaj z praxe hodnotenie a podporu stratifikácie a chcem aj poďakovať za ten, ten zážitok, ktorý sme mali ako zdravotnícky výbor v Čechách, kde nám ukázali, ako sa dá robiť manažment pacienta napríklad s tým, že po kardiochirurgickej operácii ide do kúpeľov. A to presne umocňuje to moje vystúpenie predtým vo faktickej poznámke, že my musíme pripraviť legislatívne, v prvom rade legislatívne zmeny, aby to tie zdravotnícke zariadenia mohli robiť. A v Čechách to urobili. Iste tá, tá finančná stránka pre tie kúpele nie je taká ako pre bežnú kúpeľnú liečbu, ale iste dostávajú viacej, a to nám aj potvrdili, že dostávajú podstatne viacej ako iné kúpeľné zariadenia, ktoré robia bežnú rehabilitáciu.
A o tom to je, že zákonom by sme mali vytvárať práve podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby tie požiadavky, ktoré chceme v prospech pacienta, aby mohli plniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:40 - 11:42 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa pristavím pri niektorých veciach, o ktorých si hovoril.
Opakovane sa tu v parlamente hovorí o efektivite v zdravotníctve. Ale chcem povedať, pokiaľ nebude cenotvorba, hovoriť o tom, že niektoré veci sú ziskové, niektoré sú stratové, je veľmi zlé. Sú zle nastavené ceny. A poviem to na príklade. Ak vodičovi dáme päť litrov benzínu, a pritom vieme, že spotreba je sedem litrov, môžme ho sekírovať akokoľvek, či efektívne jazdí, alebo nie. Tu najskôr musí nastúpiť cenotvorba a potom môžme hovoriť o efektivite.
Čo sa týka čakacích dôb. Nuž, zákonom by sme, my nepomôžeme pacientom, že povieme, že do dvoch týždňov alebo do dvoch mesiacov budete odoperovaný. Zákonom by sme mali urobiť také podmienky, aby tie zdravotnícke zariadenia to mohli urobiť. To znamená, vybaviť ich materiálno-technicky a zabezpečiť aj personálne obsadenie. Pretože my nepotrestáme tú poisťovňu. My potrestáme v konečnom dôsledku, by sme potrestali tých našich ľudí, keby nám odišli do zahraničia. A keď u nás to vieme urobiť, poviem, za 2 000 eur a to zahraničie si vypýta 20 000 eur, tak kto bude na tom škodný? No budú nám chýbať peniaze pre zdravotnícke zariadenia. Teda, prosím vás pekne, veľmi opatrne s týmto.
My musíme najskôr na Slovensku dovybavovať zdravotnícke zariadenia so všetkým tým, aby tieto lehoty mohli splniť. Koniec koncov týka sa to lehoty nielen o plánované onkologické, alebo nielen teda to, čo sú čakacie doby, to sú viac-menej v ortopédii na totálne endoprotézy. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že akonáhle prišiel pacient onkologicky chorý, tak sa zaradzoval do programu ako prioritne, pokiaľ bol vyšetrený, a práve ostatní pacienti, ktorí boli ako naplánované, pretože s varixami a so žlčníkom môže ešte počkať, ale práve ten onkologický pacient bol uprednostňovaný a robia to dodnes všetky zdravotnícke zariadenia, ktorých sa to týka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:07 - 11:09 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel tiež poprosiť, aby sme sa vrátili k odbornej téme a dali úctu všetkým, ktorí sú vo funkciách, a teda nerobili také nejaké prirovnania.
Vráťme sa teda k tej odbornej téme. Financie, áno, aj ja si myslím, že bude to mať nárok na štátny rozpočet, pretože ak chceme mať zadefinované dobré koncové nemocnice alebo tie centrálne, alebo národné, tak potrebujeme ich, samozrejme, dovybaviť materiálno-technicky. Ale treba aj otvorene povedať, že treba zrejme asi odmeňovanie takisto upraviť v týchto centrách, pretože budú robiť špičkové a zložité výkony, takže logické je, že by sme nemali len premaľovať tieto zariadenia, že teraz to bude národné centrum a necháme ho také, ako je, len ho premaľujeme, ale malo by to ísť ruka v ruke teda aj s tým materiálno-technickým a personálnym vybavením, ktoré bude, samozrejme, posilnené a budú tam iné personálne normatívy.
Často je otázka: Je to dostupná zdravotná starostlivosť? Nuž ja sa pýtam, keď bude niekto vážne chorý a pôjde do Prahy, tak ako sa nakontrahovali napríklad transplantácie pľúc veľmi správne. Lebo ak ich máme robiť, ja neviem, päť alebo dve do roka, tak je to správnejšie, keď sa potom nakontrahujú a budú sa robiť v Prahe. Je to dostupná zdravotná starostlivosť? No isto áno.
A treba povedať, že tu sa nejedná iba o plánované výkony. Viete, otázka napríklad náhlych bolestí na hrudníku a možnosť zabránenia infarktu alebo napríklad poinfarktových stavov, no nevedia všade urobiť napríklad tú dilatáciu alebo koronarografiu. A teraz sa pýtam, keby sme mali iba ísť s tým, že do pol hodiny do nemocnice, no načo ma budú viezť tam, kde mi akurát dajú teda teplú deku a dajú mi nejaké infúzie a budú sa starať. Ja potrebujem úplne inú odbornú starostlivosť. Nehovoriac... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 10:35 - 10:40 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Musím oceniť prácu pani ministerky a jej tímu, pretože po dlhom období prichádza materiál, ktorý má urobiť v zdravotníctve poriadok, má nastaviť jasné pravidlá. Musím povedať, že to dáva predsa asi logiku aj v zdravotníctve a v hociktorej inej činnosti, že ak robím niektoré veci pravidelne a často, tak zrejme som asi lepší ako niekto iný. Môže študovať, kto chce, koľko chce, a môžu byť vynikajúci ľudia, ja teraz nechcem nejakým spôsobom znevažovať prácu v nejakých, poviem, periférnejších nemocniciach, ale ide o príležitosť, ak mám spád 50-tisíc, tak, poviem, ak je jedno ochorenie pažeráka na 100-tisíc obyvateľov, možno sa niektorý lekár s tým ochorením ani nestretne.
Preto je potreba náročné, menej časté výkony sústreďovať do centier, kde s tým ľudia budú mať skúsenosť a bude podstatne väčšia bezpečnosť, nehovoriac o tom, že aj finančné prostriedky, keďže budú, bude menej komplikácií, bude to zdravotníctvo stáť menej, ale to, čo je podstatné, bude to bezpečnejšie pre pacienta.
A prestane, preboha, to, že, povedz mi, prosím ťa, kde to robia najlepšie? Zháňa sa, vybavuje, toto predsa nemá obdobu, toto nikdy nebolo. Bola tu nejaká spádovosť, vedeli sme, že fakultná nemocnica je tá, ktorá zvládne zložité výkony. Tam sa sústreďovali títo pacienti, ktorí boli naozaj nároční na diagnostiku, liečbu a všetko bolo proste urobené.
Poviem len niekoľko prípadov. V Čechách toto už troška funguje, ale teda tam si zachovali tú spádovosť. A poviem, dcéra bola na jednej prestížnej klinike očnej v Čechách a povedala mi, ocino, ja keď som sa učila na atestáciu, tak som o niektorých chorobách, som sa len učila, a tam už som mala štyroch takýchto pacientov. Áno, lebo to sústreďujú na takéto pracoviská. Urobia diagnostiku, navrhnú liečbu a potom toho pacienta odsunú do toho spádu.
Kdežto u nás pacient chodí štyri roky, potom nakoniec sa zistí, čo mu je, a povedia, a kde ste boli doteraz?
Čiže toto je zákon, ktorý má určiť jasné pravidlá. Ja som sa aj vyjadril, že je to možné urobiť aj vyhláškou alebo aj po dohode s poisťovňami. Nie je to možné urobiť. Bolo by to možné urobiť, keby bola iná atmosféra v tejto spoločnosti, ale okamžite nastanú lobistické tlaky. Tohto zazmluvnite, tento, lebo, viete, na tom sa vyhrávajú a prehrávajú voľby miestne, lebo u nás bude, keď poviete, že, ja neviem, v tej alebo v tej lokalite urobíme kardiochirurgiu, tak vám podpíšu všetci, že tam chce byť kardiochirurgia, že tam budú robiť výkon raz za mesiac a dopadne to možno katastrofálne, to už je druhá strana.
Čiže ja veľmi pekne prosím, Dánsko, ktoré má jedno z najlepších ukazovateľov v rámci hodnotenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, prežívania pacientov a to celé. Napríklad nedávno tu bol spor neurochirurgický. Majú päť neurochirurgických pracovísk, majú 5,5 mil. obyvateľov, u nás ich je 12. Naozaj si myslíme, že je to rozumné, ak to robia dvanásti a nie možno päť pracovísk? A práve toto rieši stratifikácia nemocníc.
Nedávno, čo mi volali, bol úraz na východe. Dieťa, päťročné dievčatko, malo úraz kosačkou tou rotačnou. Dve hodiny vybavovali, kto to dieťa ošetrí. Košice povedali, že my nie, Banská Bystrica tiež nie. Preboha, viete si predstaviť byť rodičom toho dieťaťa?
Preto stratifikácia má povedať, tu bude traumacentrum, tu sa to bude voziť.
A preto ja veľmi teda sa prihováram k tomu, aby sme konečne podporili, lebo toto je, doteraz to bolo možno nejaké vajatanie, však budú nové voľby, tak si zvolíte iných, bude iný minister, ale teraz prichádza pani ministerka s víziou, ktorá neni šitá horúcou ihlou, ktorá, ja keby som mal povedať svoju výhradu, tak ja by som si predstavil, aby to bolo ešte rýchlejšie ako do roku, že to obdobie by sa malo skrátiť už len kvôli tomu, aby zase zdravotnícke zariadenia nerobili umelo nejaké výkony. Čiže, čiže ja by som to ešte možnože skrátil alebo aspoň niektoré tie výkony.
Ale nech, nech má výhradu ktokoľvek akúkoľvek, je tu materiál, ktorý začína a hovorí o tom, že sa majú nastaviť pravidlá a poriadok v zdravotníctve.
Takže ja poprosím takisto o podporu tohoto materiálu.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 10:14 - 10:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja som už povedal, že súhlasím s tým, Anka, čo hovoríš, že tú pietu treba dať. Ja mám len jeden jediný problém s tým, že zdravotnícke zariadenie by nemalo dostávať do vienka aj pohrebnú službu.
A toto je problém, že pokiaľ na to nebudú peniaze, musí to, bude to zo zákona, to zdravotnícke zariadenie to musí zaplatiť pohrebnej službe. A tu je pre mňa dilema ako pre lekára, keď viem, desiatky a desiatky ľudí chodia a doprošujú sa a vybavujú biologickú liečbu pre onkologických pacientov. Máme deficit 800 mil. a my im dávame ďalšiu povinnosť. Pritom rodič, ktorý to chce, si to môže zobrať.
Ale ja by som súhlasil s tou filozofiou, že treba dať všetkým takýmto, pozor, treba dať túto patričnú pietu. Len to ma mrzí, že to je pre zdravotnícke zariadenie. Pretože myslím si, že ako obyvatelia obcí a miest by z toho rozpočtu to kľudne mohli zaplatiť z mestského a obecných rozpočtov, a bolo by to vyriešené. A zároveň by bolo aj zabezpečené, že naozaj tá pieta tam bude. Pretože budú to robiť ľudia na to určení a poverení. Pokiaľ to odovzdáme len pohrebnej službe ako materiál, alebo teda ako ostatky, neviem, či tá pieta bude zachovaná. Toto jediné je.
Súhlasím s filozofiou, so všetkým, len nemôže to robiť, nemalo by to robiť zdravotnícke zariadenie ako také. A už vôbec nie financovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 10:09 - 10:12 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, naozaj ministerstvo zdravotníctva pripravilo veľmi dobrý zákon ohľadom pochovávania plodov tam, a teda je zabezpečená pieta tam, kde o to rodičia požiadajú.
Ja súhlasím aj a treba dať naozaj pietu a veľkú pokoru pozostalým aj plodom. A ja by som aj súhlasil s tým, čo hovorí pani kolegyňa Verešová, len nemôžem za to hlasovať a poviem z jednoduchého dôvodu.
Dáva sa povinnosť zdravotníckym zariadeniam pochovávať. Principiálne zdravotnícke zariadenia sú zriadené pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To znamená, my im dávame do vienka ďalšiu povinnosť, a to pochovávať. Nemôžu to urobiť. Tak čo urobia? Musia nakontrahovať pohrebnú službu. No pohrebná služba si čo povie? No tak keď je to zo zákona, zahlen sie bitte.
A ja z tohto dôvodu neviem si predstaviť, ako by som sa pozrel do očí matke dieťaťa alebo komukoľvek, keby mal dostať onkologickú liečbu, a povie sa mu, že, viete, prepáčte, ale my sme ďalšiu dávku už nedostali, pretože nezaplatili sme prvých alebo tých desať dávok pred nami.
Ak si pozrieme, že máme 800 mil. nezaplatené faktúry, miliardový vnútorný dlh a my dávame ďalšiu povinnosť, aby to zaplatila nemocnica, tak ja súhlasím, že treba dať pietu, treba byť pokorný voči tomuto, áno, ale potom sme to mali dať, že toto musí zabezpečiť mesto alebo obec, veď tam predsa odvádzajú ľudia svoje peniaze, dane a aby sa aj o to postarali.
Viete, neviem si predstaviť, že akú pietu dá ten zriadenec, pri všetkej úcte, ja nechcem teraz spochybňovať, že tam tiež pracujú ľudia, ktorí dávajú pietu, ale ak sa rodič o to neprihlási, že on to chce pochovať, tak neviem si predstaviť, že ľudia, ktorí nemajú žiaden vzťah, zabezpečia tú pietu. Čiže, a dávať to zdravotníckemu zariadeniu, to sa má starať o iné veci.
Čiže súhlasím s filozofiou, len nemá to byť pre, ako povinnosť pre zdravotnícke zariadenia a s týmto teda ja ako lekár a ten, ktorý chce, aby sme sa starali, ak je tých peňazí málo, tak ich musíme dať v prvom rade pre živých a toto by mohlo byť. Neodmietam filozofiu, ale spôsob.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2019 9:31 - 9:33 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona o pohrebníctve na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona o pohrebníctve, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisko gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 25 pozmeňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 180 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu v pondelok o 11.00 hodine. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis