Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2020 o 2:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 14:28 - 14:43 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, napísal som si pár poznámok k tomu, čo tu už bolo povedané a mojím predbežným záverom je, že táto koalícia, ktorá prišla s týmto návrhom zákona, že je koalícia pravdivá. Je to skupina ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí majú dobrý záujem na tom, aby veci v našej krajine fungovali lepšie a nie vždy sa vo všetkom zhodnú. To je úplne v poriadku. My nie sme riadení z nejakého centra a naše názory sa tribia a verím, že toto je najlepšia cesta k tomu, aby sme dosiahli to, že Slovensko sa stane lepšou krajinou, že sa stane právnym štátom.
Verím, že podobne je to aj v prípade odlišného názoru pani prezidentky na naše úpravy v tomto zákone. Nepochybne pani prezidentka má dobrý úmysel, avšak v niektorých dôležitých veciach sa podľa môjho osobného názoru mýli. Tou hlavnou vecou, tou hlavnou oblasťou, kde si myslím, že pani prezidentka sa mýli, je oblasť odvolateľnosti generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Vidíme už z vystúpení takých matadorov SMER-u, ako je pán Vážny a pán Susko, ktorí tiež súhlasia s tým, že áno, nech je vypočutie, že len ich ogrilujte dobre. Potom oni tam prídu a my už ich potom spracujeme, podobne ako sme spracovali napríklad pána Kováčika, ktorý, teraz pozor, bol odsúhlasený v Národnej rade počtom hlasov 104 prvýkrát a 92 druhýkrát. To znamená vysokou ústavnou väčšinou v prvom a ústavnom prípade v druhom prípade. Vôbec to nikomu nevadilo v tom, že sa z neho stal najhorší špeciálny prokurátor, akého si vieme predstaviť. Čiže nie je to pravdou, že stačí dobre ogrilovať a vybrať si za generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora niekoho, o kom si myslíme, že bude dobrý, že bude slušný. Nie. Všetkých desiatky krajín vyspelých demokracií sa nemôže mýliť a my jediní budeme mať pravdu v tom, že generálny prokurátor je nejaký monarcha na sedem rokov, ktorého sa nesmieme dotknúť a oni, tá mafia, či už je smerácka alebo akákoľvek iná, ktorá príde po nich, sa bude SMER 2, alebo ako sa volajú, jamkoví alebo bezjamkoví, tí už si ho spracujú. Buď naňho niečo nájdu, podobrotky alebo pozlotky si ho spracujú, urobia si z neho svojho človeka. Ibaže jeho samého budeme ochraňovať tým, že bude odvolateľný.
Toto nie je na ochranu niekoho z nás alebo, že to nie je politický nejaký program, že chceme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora. To je nástroj na ochranu riadneho výkonu toho človeka, pretože ak nebude konať riadne, ak sa z neho stane Kováčik, ktorý dostal 104 hlasov tu v tomto parlamente a ktorý bol preferovaným kandidátom všetkých tých, na ktorých vzhliadame, že akí sú úžasní a čestní. Pozor, toto nebol nejaký smerácky kandidát, ani HZDS, nič takého. Oni ho spracujú. A na to, aby sme ochraňovali riadny výkon tejto funkcie, musí byť odvolateľný. Pretože tí, ktorí by ho chceli zlomiť podobrotky alebo pozlotky, úplatkami alebo, alebo vyhrážaním sa, alebo vydieraním, tak tí musia vedieť, že ak to spravíme, ak sa nám to podarí, tak miesto neho príde niekto, kto bude na nás ešte možno tvrdší, ako ten, ktorého chceme zlomiť. A o toto tu ide. Kto tomuto nerozumie, tak, bohužiaľ, nechce myslieť logicky.
Čiže neverím tomu, že táto úprava, že je v rozpore s ústavou. Ten test ústavnosti si môžme veľmi ľahko urobiť nasledujúcim spôsobom. Čo keby sme sa teraz my tu dohodli jednoduchým zákonom, ktorý nič nehovorí o ústave, by sme sa dohodli, že by sme skrátili volebné obdobie, že by sme miesto sedem rokov, na ktorých je volených, volený generálny prokurátor, že by sme znížili na 2,5 roka, na 3 roky. Niečo tomu bráni? Je v ústave napísané, že musí byť generálny prokurátor volený na sedem rokov? No rozhodne nie. Naopak, v ústave je napísané, že všetko bude upravené zákonom a tu je test ústavnosti. Keď môže byť generálny prokurátor zvolený na akékoľvek dlhé alebo krátke obdobie, tak potom prečo by nemohol byť odvolaný? Obzvlášť ak je to spôsobom, ktorý my navrhujeme, ktorý ako kolega Grendel veľmi správne povedal, nemá nič spoločné s disciplinárnym konaním. Nič tomu nebráni. Pripomínam, že pokiaľ hovoríme o disciplinárnom konaní, tak v rozpore s tým, čo uvádzal kolega Susko tu, samozrejme, takým smeráckym štýlom, ako to u nich býva, že akože pravda, ale sám pri tom klamstvo, zákon o, zákon o prokurátoroch hovorí, že disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi je možné viesť len za čin. Za čin je možné viesť disciplinárne konanie na Ústavnom súde voči generálnemu prokurátorovi.
Aký je to, vysvetlite mi, aký je to čin, keď niekto napríklad nepodáva disciplinárne konanie proti, napríklad generálny prokurátor nepodáva žiadne disciplinárne konanie proti špeciálnemu prokurátorovi ako svojmu podriadenému, ktorý všetky politické kauzy, všetky mafiánske kauzy SMER-u zametá pod koberec. Vysvetlite mi, že aký je to čin? No žiadny čin to nie je. Jednoducho nevykonáva svoju funkciu riadne a čestne. To je to, o čom hovoríme. A nie je pravdou, že takto definovaný, takto definovaná podmienka na to, aby mohol parlament navrhnúť prezidentovi odvolanie, že je nejak ´e fermé´, že sa nedá definovať a že sa nedá proti nejakej svojvôli v tejto oblasti bojovať. Samozrejme, prezident má možnosť posúdiť oprávnenosť takého, takého návrhu, že či takto stanovená podmienka nevykonávania svojej funkcie riadne, čestne, nezávislo a samostatne, že či bola splnená, a ak by aj došlo na strane parlamentu v tejto veci k svojvôli a keby aj prezident súhlasil s parlamentom a tiež pritom konal svojvoľne, tak svojvôľa nie je prípustná u žiadneho z týchto dvoch orgánov a mohol by sa taký, takto odvolaný generálny prokurátor obrátiť v tejto veci na Ústavný súd.
Čiže tí, ktorí hovoria, že generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, ktorý je v podobnom postavení, nesmú byť odvolateľní, tí v podstate hovoria, že chceme Generálnu prokuratúru a prokuratúru takú, akú sme ju mali doteraz. To, to chcú títo? Preto všetci tí prokurátori horekujú, nie, nie, ja chcem byť na sedem rokov, aby sa ma nikto nemohol dotknúť, aby som si mohol robiť všetko, tak ako ja chcem a nikto na mňa nemá.
A teraz pár slov o tom, že prečo, bohužiaľ, teda musím nesúhlasiť s kolegom Grendelom, prečo už teraz je dôležité, aby táto úprava v zákone bola? To preto, lebo ak teraz si vyberieme generálneho prokurátora na základe tých pravidiel, ktoré tu máme, a po grilovaní a tak ďalej budeme presvedčení o tom, že je dobrý a že to bude robiť riadne, ten, ktorého si teraz takto vyberieme, ten bude mať nárok tých sedem rokov, aby jeho funkčné obdobie bolo za tých podmienok, ktoré platili v čase, keď on bol vymenovaný. Nie, nie následne. To sú ústavné princípy. Čiže je dôležité, aby táto úprava tam bola už teraz a neplatí to, čo tu bolo povedané, že môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Nie. Teraz je čas toto upraviť ešte pred tým, ako budeme si vyberať nového generálneho prokurátora, lebo ak to nespravíme teraz, potom tomu novému generálnemu prokurátorovi vzniknú práva, ktoré mu už následne nebudeme môcť odobrať. Môže to platiť pre jeho nástupcov, ale my si budeme musieť možno vytrpieť ďalšieho Trnku, ktorý tiež mal dosť širokú podporu, alebo ďalšieho Kováčika, ktorý mal úplne obrovskú podporu zo všetkých tých miest, ktoré nám sú veľmi blízke, podotýkam. Čiže prosím všetkých kolegov, ktorí majú dobré úmysly, aby to, aby toto ešte zvážili.
V podstate som povedal všetko, čo hovoríme od počiatku. Nie je Slovensko nejaká, nejaký ostrov múdrosti v mori nepochopenia v Európe, ak všetci trvajú na tom, že vedúci v exekutívnej funkcii, a čo prokuratúra je exekutívna funkcia, darmo si Mečiar a smeráci a všetci tuná môžu vykladať, že je to nejaká štvrtá, štvrtá štátna moc, nič také neexistuje. Ak chceme, aby tento orgán fungoval, aby sme mali právny štát, musíme mať odvolateľného generálneho prokurátora a v konečnom dôsledku aj špeciálneho prokurátora. Inak nám hrozí, že sa budeme chytať za hlavu už za pár rokov, že čo sme to spravili, ale ten človek tam bude na ďalších sedem rokov a nič si nepomôžeme. Môže sa nám na grilovaní zdať úplne perfektný a za rok zistíme, že je z neho ďalšia Kováčiková alebo ďalší Kováčik. Nikto, nikto to negarantuje, len odvolateľnosť. Neexistuje žiadny rozdiel. Ak môžme odvolať predsedu vlády, tak prečo by sme nemohli odvolať generálneho prokurátora? Len niekto nám tu sa snaží nahovoriť, že generálny prokurátor je viac ako predseda vlády, to je tá tragédia.
A ešte keď niekto hovorí, že politizácia Generálnej prokuratúry, to je čistý nonsens. Generálna prokuratúra má byť politická, tak ako je politická vláda, a to tak, aby každý vedel, že keď si zvolí za, za predsedu vlády Mariana Kotlebu alebo Roberta Fica, že to bude mať za dôsledok iného generálneho prokurátora, ako keď si zvolí za predsedu vlády Igora Matoviča. Veď v tom je tá podstata toho. A kto tomu nerozumie, kto si myslí, že Generálna prokuratúra je akože apolitický orgán, tak tomu treba poukázať na to, ako apoliticky sa doterajší generálni prokurátori chovali, že Čižnár robí, robil pitky s Dankom a s Ficom, že sa tam ožierali a že Trnka s hlavným politickým mafiánom vydieral ďalších ľudí a že, že ochraňoval politických mecenášov SMER-u, keď napríklad dožiadanie zo švajčiarskej prokuratúry sfalšoval tak, aby sa to hodilo spolumajiteľovi SMER-u. Je, je politický a právny nonsens tvrdiť, že prokuratúra má byť apolitická. Prokuratúra je politická, len výkon jej funkcií má byť apolitický. A kto nevie toto rozlíšiť, tak mal by si nechať poradiť.
Na záver by som ale chcel povedať, že treba veľmi súhlasiť s tým, čo bolo povedané, že tento zákon je veľký pokrok. Bojujeme za lepšie Slovensko, za to, aby Slovensko bolo právny štát, a tento návrh zákona je k tomu veľkým krokom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:29 - 4:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Napriek pokročilej hodine som sa chcel prihlásiť, aby som sa poďakoval za tento vynikajúci, za toto vynikajúce vystúpenie v rozprave a len dva, dve malé poznámky by som k tomu uviedol. Na Slovensku, a to v súvislosti s tým aj, čo bolo povedané hanlivo o našej snahe zmeniť fungovanie prokuratúry, na Slovensku sa nestíhajú, nikdy sa nestíhali nedbalostné trestné činy verejných činiteľov napriek tomu, že je to v Trestnom zákone, prokurátori, policajti na to kašľú. A všetky tieto prípady, ktoré tu boli uvedené, sú presne našité na to, aby sa stíhali podľa týchto skutkových podstát, ktoré tam sú. Policajti to nechcú stíhať, prokurátori to nechcú stíhať, vedia prečo. Pretože tam niet úniku. Títo ľudia by sedeli v base a platili by. A okrem toho NDS-ka je akciová spoločnosť, kde existuje obchodno-právna zodpovednosť celým svojím majetkom všetkých štatutárov a členov dozorných rád za to, ako nakladajú s peniazmi spoločnosti. Nikto nikdy nebol obchodno-právne stíhaný. Celý svoj majetok by museli dať na to, aby sa vyvinili z toho, ako nakladali s majetkom tejto spoločnosti, ktorá patrí nám všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:10 - 2:11 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa len v rýchlosti pristavím pri jednom vašom výroku, ktorý považujem za symptomatický vašich kvalít ako údajného diplomata, pracujúceho pre Slovensko. Vy si mýlite to, že ste teraz v politike, že, samozrejme, môžete kydať na vášho oponenta politického, koľko chcete. Ale aby ste naznačili vo vašom vyjadrení, že prezident Spojených štátov amerických, nášho spojenca, a to hovoríte ako diplomat údajný, že sa, že sa vyjadruje hulvátsky, to je známka toho, že čo ste vy za diplomata.
Toto je jeden trapas, čo, ktorého ste sa tu dopustili. Hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 22:49 - 22:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Kamenický je taký, by som povedal, sofistikovaný klamár. Hovorí veci také, ktoré znejú veľmi oduševnene, cíti sa byť ako keby dotknutý, avšak realita je iná.
Realita je taká, že keď povieme, že kradnete, pán bývalý minister, nemyslíme tým to, že idete niekomu alebo štátu do trezoru a že si odtiaľ zoberiete peniaze, ktoré nie sú vaše, to tak nie je a vy to viete. To je o tom, že všetky, prakticky všetky zákazky v oblasti informačných technológií sú predražené od desať, teraz počúvajte, od desať do stonásobku. Stonásobku. Bolo to tu aj spomenuté, ale ja mám informácie, že zákazky v oblasti informačných technológií sú predražené až do stonásobku. To je váš obor, takto sa kradne. A to nie je o tom, že by niekto si vybral hotovosť zo sejfu a ukradol ju, odniesol ju na fúriku domov. To nie je o tom. To je o tom, že, áno, jasné, to je jeho, to si on berie, v poriadku, odklepneme mu to. Tomuto sa hovorí kradnutie.
Keď vy hovoríte o tom, že niekto z terajšej vlády je nekompetentný, vy to naozaj myslíte vážne, ja viem, lebo pre vás byť kompetentný je vedieť kradnúť tak, ako ste vy kradli doteraz. To je u vás kompetentnosť.
My si nikdy neporozumieme, je zbytočné, aby sme vás tu vôbec počúvali, vy hovoríte veci, ktoré v podstate nás nezaujímajú, pretože sa nikdy nestretneme v tom istom vesmíre, pokiaľ ide o to, ako sa má riadiť štát.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.7.2020 18:18 - 18:30 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovolím si reagovať na to, čo tu bolo povedané, tak aby ste nemali pocit, že vás ignorujeme. K tomu ignorovaniu sa ale vrátime, lebo môj dojem z tohto, z tejto debaty tu je, že poslanci opozície majú tendenciu ignorovať to, čo bolo povedané, a potom majú tendenciu klamať o tom, čo bolo povedané.
Hneď tu skraja začneme pánom Tomášom, niežeby som mu pripisoval až takú dôležitosť, nerobte z toho ďalekosiahle závery, pán kolega, ale ubezpečujem vás, že koalícia koná v tomto jednotne. Vieme presne, čo chceme, a vieme, prečo to chceme. A to, že vy namietate, chápeme to, rozumieme, prečo to namietate a nepopustíme. Je jedno, že koľko a ako budete o tom klamať, čo je teda vaša primárna rola vo vašom politickom pôsobení, ale my nepopustíme.
Všimol som si aj jednu takú zaujímavosť, že najviac, čo nielen kolegovi Tomášovi, ale aj iným z jeho grupy vadí, je to, že by sa do postavenia, do vedúceho postavenia na prokuratúre mal dostať niekto mimo, kto je mimo toho prostredia prokurátorského. Rozumiem tej obave. A práve preto na tom trváme, že ak chce prokurátor viesť naďalej prokuratúru, musí nám preukázať, že to bude robiť inak, ako to bolo doteraz. To, že by to robil niekto z prostredia mimo prokuratúry tak, ako to bolo, teda inak, ako to bolo doteraz, to je väčšia pravdepodobnosť. Ale to všetko je na zváženie. Ak nás prokurátor presvedčí o tom, že všetko, čo bolo na prokuratúre robené zle, že on by robil inak, prosím, nech sa páči.
Ale, rozumiete tomu, že čím viacej trváte na tom, že by budúci generálny prokurátor mal byť prokurátor, tak tým viac nám potvrdzujete to, že aký je zlý stav na tej prokuratúre, že vám to je jedno, kto to bude viesť, len aby to bol, preboha, len aby to bol prokurátor, lebo o tých o všetkých vieme, že to sú naši ľudia, že tí nám zabezpečovali, že môžme robiť to, čo sme robili tu doteraz 12 rokov. Takže o toto vám ide, chápeme to, a preto nepopustíme.
Veľmi zaujímavý bol príspevok kolegu Krošláka v tomto istom duchu. Čoho sa bojíte? No odpoveď je jasná. Boja sa toho, že sa funkcia generálneho prokurátora bude vykonávať riadne. Že sa nebudú diať také veci ako v Liptovskom Mikuláši, že keď, keď prokurátor chce stíhať nejakého smeráckeho panáčika, že jednoducho je dočasne preložený do Žiliny, a tam príde niekto iný a ten tú celú vec zametie pod koberec. Takto to funguje, aby ste tomu rozumeli, toto sú, toto sú tie všelijaké finty, ktoré sa robia okolo ustanovenia, že nie je možné odobrať spis. No, spis nie je možné odobrať, nie je možné dať negatívny príkaz, tak sa to vyrieši takto. Dá sa, chlapec sa na dva mesiace uprace niekam inam a medzitým vec uprace niekto iný. Toto, o tomto hovoríme, o tomto hovoríme. A vy tiež o tom hovoríte, o tom istom, keď hovoríte, že len tam, preboha, aby tam bol nejaký prokurátor, lebo tí ostatní, tí tomu nerozumejú, to ako keby tunák pán doktor nám to, nám to tu vysvetlil, že, že aký je rozdiel medzi stomatológom a ortopédom či tak nejak. Nie, toto nie je až tak zložité.
A navyše, podotýkam, na rozdiel od ortopédie, my tu nehovoríme o výkone prokurátorskej činnosti, to znamená vedení žaloby, písania žaloby, vystupovanie na súde. My hovoríme o vedení prokuratúry. To je ne..., to je iná činnosť. To je činnosť, kde prvým predpokladom je osobná integrita, nie, nie schopnosť vedieť stíhať jednotlivé trestné činy a poznať nuansy rozhodnutí Najvyššieho súdu v nejakých trestných veciach. Nie. To je o vedení prokuratúry, o tom, či sa to vykonáva čestne, riadne a nezávislo. Tak ako to my chceme, aby to fungovalo. Čiže zase nie, mimo ste..., ani nemôžem povedať, že nepochopili. Podľa mňa práveže ste pochopili, o čom to je, a bojíte sa, a preto tu navrhujete všetko možné, preto aby ste to storpédovali, a odvolávate sa na, na pani prezidentku a na pani ministerku, ktorá, mimochodom, s týmto návrhom nemá žiaden zásadný problém, veď jej úrad participoval od samého začiatku na tvorbe tohto návrhu.
Potom tu bola zaujímavá poznámka od, od kolegu Jarjabka. To je tiež taký podobný prípad. Tam sa prihováral veľmi za tajnú voľbu, pretože je treba podľa neho vziať v úvahu to, ako sa budú cítiť tí, tí kandidáti, a potom prípadne aj, aj vybratý kandidát vo vzťahu k tým, ktorí zaňho hlasovali alebo nehlasovali.
Mám pre vás, mám pre vás vysvetlenie. My potrebujeme na vo vedení prokuratúry človeka, ktorý sa vie povzniesť nad to, že kto zaňho hlasoval a kto zaňho nehlasoval. Ak to nie je taký človek, tak potom tam nemá čo robiť. A o tomto to celé je. My zodpovedáme našim voličom, my musíme našim voličom preukázať, za koho sme hlasovali. A to je rozhodujúce. Ak niekto z kandidátov s tým má problém, nech sa nehlási.
Veľmi veľa tu bolo povedané o tom, že sa jedná o zákon, ktorý je ušitý pre, pre jedného človeka. Pán kolega Krošlák to povedal skoro perfektne, ale ja to ešte zhrniem. No a čo keby to bol Lipšic? No čo keby to bol Lipšic? Aký, aký je v tom problém? Ako chcete povedať, že lebo Lipšic, Lipšic nebude ten, ktorý, ktorý povie, že no teraz všetci z OĽANO môžete kradnúť tak, ako pred tým kradli smeráci, a my pôjdeme len po smerákoch. To nám chcete povedať? Nie. Vy chcete povedať to, že Lipšic by išiel po nás. To chcete povedať. No ale však čo, máte, máte niečo za ušami? Alebo nemáte? Tak keď nemáte, tak asi čo vám..., však nie Lipšic rozhoduje o tom, či, o tom, či pôjdete do basy, ale súd. To znamená on bude na vás podávať falošné žaloby, aby bol neúspešný na súde? No asi ťažko. Čiže vám ide len a len o to, aby tam bol niekto, kto nebude u vás vzbudzovať ten šialený, panický strach, ktorý máte z tohto návrhu.
V tej súvislosti pripomínam to, čo už bolo povedané, že najlepší, to je všeobecne uznávané, že najlepší generálny prokurátor v našich dejinách bol, bol JUDr. Hanzel, ktorý nikdy prokurátorom pred..., predtým nebol, bol politik. Všetci to uznávajú, že to bol naj..., najlepší, najslušnejší prokurátor v ťažkých časoch, takže tieto všetky argumentácie sú liché.
A ja myslím, že z defilé tých následných generálnych prokurátorov, či už Trnka, alebo Čižnár, je jasné, že nestačí byť prokurátorom na to, aby niekto bol aj dobrý generálny prokurátor. Dúfam, že sa nechcete, nechce tu niekto zastávať Trnku alebo Čižnára, ktorý, mimochodom, a to v Národnej rade, mimochodom, Čižnára, ktorý štyri roky sa tu neukázal napriek tomu, že má povinnosť tu byť na zavolanie. Štyri roky nepovažoval za potrebné nás poctiť svojou prítomnosťou, aby nám vysvetlil to, čo sa tam deje v jeho úrade. Nie, načo. Sa môže vykašlať na takých truľov, ako sme, ako sú poslanci Národnej rady. Čo on s nami má? (Reakcia z pléna.) Ty nie. Tie, dobre. Nie, nie, zapisuje..., zapisujem si to.
Takže ešte celkom na záver poviem niečo k tým všelijakým nerozumným tézam o tom, že by sa jednalo o politickú funkciu alebo že by to bolo spolitizovanie Generálnej prokuratúry. Ešte raz zdôrazňujem, prokuratúra je politický orgán, tak ako je politickým orgánom Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo sociálnych vecí, Ministerstvo aj spravodlivosti do veľkej miery, pretože, preto, o tom je politika, pretože doteraz bola Generálna prokuratúra presne taká, aká, akú ju strana SMER chcela mať. To znamená, že sa kradlo, zbíjalo, koľko sa len dalo. A odteraz bude Generálna prokuratúra taká, ako ju chce mať koalícia slušných ľudí. Zločinci sa budú musieť báť a slušní ľudia budú chodiť vystretí po uliciach pretože budú vedieť, že žijú v právnom štáte. To je to, čo vám vadí! Toto vám vadí na tom, na tých zmenách, ktoré chceme vykonať v Generálnej prokura..., na, na prokuratúre. To vám vadí, že chceme za generálneho prokurátora a za špeciálneho prokurátor..., prokurátora niekoho, kto si bude vykonávať svoje povinnosti riadne a slušne, čestne.
Tieto slová, že čestne, ja viem, že vám, že vám z toho, že máte z toho husiu kožu, keď niekto povie tak, že tak, že čestne. To musí byť, bŕŕŕ, strašné. Nie. Zmena tu bude a budete sa, budete sa pozerať. My si dáme na toto pozor.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:54 - 16:55 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa Hajšelová. A ďakujem, že ste sa aj vy podieľali na predkladaní tohto návrhu.
Pokiaľ ide o kolegu Kotlebu. Pán Kotleba, nebojte sa, konáme, máme ústavnú väčšinu a verte, že ju využijeme. Inak vaše vystúpenie boli ako vždy len osobné útoky, pretože my všetci vieme, že máte prečo v rozpore s tým, čo tu falošne tvrdíte, máte prečo sa súčasného stavu Generálnej prokuratúry a prokuratúry vôbec zastávať, pretože oni majú podiel veľký na tom, že vašu slávnu stranu nerozpustili. (Reakcie z pléna.) Čiže verím, verím, že sa ich zastávate, že vždy budete proti všetkým, ktorí chcú zmeny na prokuratúre, a z toho pohľadu toto vaše vystúpenie (ruch v sále a zaznievanie gongu) je možné kvalifikovať... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
... presne vašimi slovami, že je lepšie mlčať, pán Kotleba, lepšie mlčať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.7.2020 16:40 - 16:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som zároveň predkladateľ, tak potom prípadne sa ešte, ak by boli nejaké dôvody na moje ďalšie vystúpenie, tak by som sa ešte prihlásil. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Už nebudete mať možnosť, pán poslanec, pretože za predkladateľov vystúpil pán Šeliga ako navrhovateľ.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Vystúpil ako podpredseda. (Odznelo mimo mikrofónu.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
No ale vystúpil z toho miesta a nemerali sme mu čas, tak sme ho považovali za vystúpenie navrhovateľa.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
V poriadku. Častokrát nám bolo ako predkladateľom vytýkané všeličo. Jedna z tých vecí bola aj tá, že bude spolitizovaná funkcia generálneho prokurátora. Môj náhľad na toto je nasledujúci.
Generálny prokurátor je z povahy svojho postavenia politická funkcia, tak ako je ňou minister zdravotníctva alebo minister životného prostredia. Ak niektorý z ministrov nevykonáva svoju funkciu riadne, tak je odvolateľný a takisto by mal byť odvolateľný aj generálny prokurátor. My ale sme nastavili oveľa vyššiu latku pre generálneho prokurátora, ako je to v prípade ministra, a niekomu sa ani to nepáči. Rozumiem tomu, že niekomu sa to nepáči, pretože pre týchto ľudí tak, ako fungovala prokuratúra doteraz, to maximálne bolo v poriadku, tak im to vyhovovalo. To je účelom celého systému, kde sa do funkcií nasadí človek, ktorý je potom neodvolateľný, a potom si tam ten človek robí, čo chce. V prípade generálneho prokurátora to má zničujúci dopad na spoločnosť ako celok.
Takže preto robíme len malý krok smerom k tomu, aby sme scivilizovali našu spoločnosť, dostali ju aspoň o krok bližšie k tomu, ako v normálnej demokratickej spoločnosti fungujú na celom svete.
Podotýkam, že generálny prokurátor v civilizovaných krajinách je to isté, ako minister spravodlivosti, a teda je odvolateľný. Alebo napríklad generálny prokurátor spadá pod ministra spravodlivosti, to znamená, že je odvolateľný napríklad v Čechách, Rakúsku, Nemecku na základe návrhu ministra spravodlivosti vládou. V Čechách generálna prokuratúra alebo prokuratúra je v kompetenčnom zákone uvedená ako súčasť ministerstva spravodlivosti. To sú krajiny, kde prokuratúra funguje. Kde prokuratúra nefunguje, to je Slovensko. O tom predpokladám, že nikto nepochybuje vzhľadom na fenomenálne excesy fungovania prokuratúry, počínajúc, ja neviem, Hedvigou Malinovou a končiac kompletnou Ficovou rodinou na prokuratúre, a tým, že syn pána generálneho prokurátora jazdí na aute za 80-tisíc a hodinky má za 8-tisíc a dostal sa za prokurátora napriek tomu, že nespĺňal na to podmienky. To všetko nikto nenamieta z vás, čo sa tu bijete do pŕs, že ako by to malo všetko perfektne fungovať a že my ako sme šibnutí, že robíme, navrhujeme veci, ktoré všade inde by boli neprijateľné zverstvá, len u nás je to v pohode. Čiže malý krok smerom k tomu, aby sme sa stali civilizovaná spoločnosť, je odvolateľnosť generálneho prokuratúra, prokurátora.
Teraz pokiaľ ide o okruh ľudí, ktorí by sa mohli stať generálnym prokurátorom. A podotýkam, že to, čo hovorím o generálnom prokurátorovi z povahy toho, ako je nastavený špeciálny prokurátor, platí aj pre špeciálneho prokurátora. Viete, z akéhosi mne neznámeho dôvodu sa všelijaké aj, myslím, organizácie, aj, aj ľudia v dobrom úmysle bránia tomu, aby sa ten okruh tých možných kandidátov rozšíril, a poukazujú na to, že mal by mať takú prax alebo mal by mať to či ono. Viete, v riadnych krajinách pre takúto funkciu nie sú stanovené žiadne podmienky. Žiadne, pretože je prirodzené, že keď je tam nejaký výberový proces, tak tie kvalifikačné podmienky, ktoré my si tu dávame do zákona, o tých bude rozhodované v tom výberovom procese. To znamená, že ak nikto v živote ani nešiel okolo prokuratúry, tak to je samozrejmé, že to bude niečo, čo sa, čo bude hodnotené pri tom výberovom procese ako jedno veľké negatívum, a teda asi ťažko by mohol byť zvolený. A tobôž menovaný. Obdobne iné podmienky. Dokonca, dokonca ani vek v iných krajinách nie je stanovovaný. No i, samozrejme, že keď niekto len včera vyšiel z fakulty a má, má 24 rokov, tak asi ťažko sa bude úspešne môcť uchádzať o to, aby bol generálny prokurátor. Čiže všetky tieto veci, ktoré vy považujete za tak strašne dôležité, sa v skutočnosti musia odzrkadliť v tom samotnom výbere.
Pokiaľ ide o tvrdenia takých ľudí, ako je pán Susko, čo, pán Susko to vie, aj ostatní to vedia prezentovať, tak ako keby to bola nejaká, ako keby to bola nejaká svätokrádež, že sa stanovujú nejaké rámcové kritériá pre odvolateľnosť generálneho prokurátora a konkrétne pre schválenie návrhu Národnou radou na..., prezidentovi, aby bol odvolaný.
Ak niekto hovorí, že o takomto niečom, že by mal rozhodovať nezávislý Ústavný súd, tak podotýkam, že taký Ústavný súd rozhoduje v trojčlennom senáte. To znamená, že traja ľudia rozhodujú to, čo my navrhujeme, aby sa rozhodovalo v 150-člennom senáte. A to predsa, si myslím, že je lepší základ na to, aby sa tá pravda nejak prejavila, najmä s prihliadnutím na to, aký je proces prijímania uznesení Národnej rady. To znamená, že je to verejné, je tu nejaká kontradiktórnosť, o rôznych návrhoch sa rôzne dohadujeme, a preto si myslím, že ten proces je v podstate neporovnateľne kvalitnejší, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia správneho výsledku, ako aj na Ústavnom súde, pretože, bohužiaľ, musím to s ľútosťou konštatovať, náš Ústavný súd ani zďaleka nie je taký, že by sme sa všetci mohli úplne spoľahnúť na správnosť jeho rozhodnutí. To je realita, pretože, čo už pán Susko a podobní zamlčujú, aj ten Ústavný súd je výsledkom politickej činnosti najmä jeho strany a je len náhoda, že sa, sa podarilo niektorých (ruch v sále a zaznievanie gongu) z týchto matadorov dostať, dostať odtiaľ, ale dosť ich tam je ešte tých, čo tam boli politicky dosadení rôznymi harabinovskými a smeráckymi klikami. Čiže tam nie je riešenie, riešenie je v otvorenom transparentnom procese, či už prijímania, či už prijímania, alebo teda navrhovania generálneho prokurátora, alebo navrhovania jeho odvolania.
Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré, ktoré nám boli, boli vyčítané, to znamená naprí..., napríklad o okruhu som hovoril, okruh, okruh kandidátov alebo...
A pokiaľ ide o toho špeciálneho prokurátora, no tak ešte si povedzme niečo k tomu. Predpokladám, že nikto nie je v spore s tým, že Špeciálna prokuratúra nefunguje a my, ako už bolo povedané aj verejne, sa musíme pripraviť na to, že pán špeciálny prokurátor bude musieť skončiť, a keďže my chceme jeho nástupcu menovať podľa nových pravidiel, ktoré budú reflektovať to, čo bolo dohodnuté alebo čo je navrhované ohľadom generálneho prokurátora, tak my sme v určitej časovej tiesni a museli sme takto postupovať, myslím si, že je to lege artis, to znamená, že je to v súlade s rokovacím poriadkom, tak ako to bolo opakovane prezentované, a vec je vážna, musíme postupovať s najvyššou možnou urgentnosťou, a tak, si myslím, že aj činíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:22 - 16:24 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja by som nadviazal na to, čo už bolo povedané, a to v reakcii na vystúpenie kolegu Suska. Bol tu iný pozmeňujúci návrh dosť nedávno v tomto pléne predstavený, a to priamo v pléne, nie tak, ako to férovo robí ústavnoprávny výbor pod vedením jeho predsedu dnešného pána Vetráka, bol tu predložený priamo v pléne pozmeňujúci návrh na zmenu ústavy tak, aby váš veľký líder Robert Fico sa mohol stať nieže sudcom Ústavného súdu, ale priamo jeho predsedom, a to už tu bolo schválené, prosím pekne, v tejto snemovni na základe pozmeňujúceho návrhu smeráckeho predsedu ústavného, ústavnoprávneho výboru. A vtedy ste nepovedali pol slova nikto, všetci ste za to hlasovali, aby Robert Fico sa stal predsedom, predsedom Ústavného súdu. Vtedy ste boli ticho a všetci ste za to hlasovali vrátane vašich súčasných opozičných spolupáchateľov. Takže kľud, toto je maximálny férový proces za daných okolností a tie okolnosti sú také, že máme nefunkčnú prokuratúru, máme nefunkčné vedenie prokuratúry a hlavne máme absolútne nefunkčného šéfa Špeciálnej prokuratúry.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:18 - 15:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán kolega Viskupič, za kultivované vystúpenie na obranu iných ústavných práv, ako sú tie, ktoré z nízkych popudov tu prezentujú ľudia okolo Mariana Kotlebu.
Ten problém je ten, že tu dochádza k stretu základných ústavných práv, a pre tých, ktorí sú právnici, je zjavné, že neexistuje hierarchia ústavných práv. Všetky ústavné práva sú postavené na roveň. A tak, ako je umelé prerušenie alebo umelé ukončenie tehotenstva upravené doteraz, tak je tým vytvorený, vytvorená jemná rovnováha, ktorú by bolo najlepšie nenarušovať, pretože nie je to jednoduchý problém. A tí, ktorí narušujú túto rovnováhu, si musia uvedomiť, mali by si uvedomiť, že narušujú spoločenskú rovnováhu celú, a to sú veľmi vážne veci.
V krajinách, ktoré sú oveľa rozvinutejšie, pokiaľ ide o ochranu základných ľudských práv a ktoré sú konzervatívnejšie, ako je Slovensko, napríklad Spojené štáty, je táto úprava obdobná, ako je u nás, dlhodobo platná a je rohodnu..., bolo rozhodnutá v 70. rokoch minulého storočia a nikomu sa nechce ísť do jej zmeny, pretože rovnováha spoločnosti je dôležitejšia ako nejaké primitívne politické ciele.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.6.2020 11:24 - 11:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky podala správu o tom, či existujú podozrenia na to, že bola odpočúvaná alebo sledovaná komunikácia terajšej koalície v minulom volebnom období.
Zdôvodnenie: Ako vieme, existujú, prebieha trestné stíhanie alebo vyšetrovanie vo veci sledovania všetkých komunikácií v priestore, vo vládnom priestore, teda by ma zaujímalo, že či sa toto týka aj poslancov Národnej rady v minulom volebnom období.
Ďakujem.
Skryt prepis