Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:12 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 17:02 - 17:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, s veľkou väčšinou toho, čo ste povedali, súhlasím. Súhlasím s tým, že prioritou by mal byť človek, súhlasím s tým, že je potrebné zvýšiť mieru zodpovednosti všetkých ľudí voči svojmu konaniu a voči svojmu okoliu. Súhlasím s tým, že by sme nemali sa podriaďovať mamone, že veľkosť ducha je dôležitejšia ako peniaze, ale nesúhlasím s niektorými vecami, ktoré ste možnože nepovedali.
Jedna z nich je znenie ústavy. Článok 15 hovorí, každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nič sa tam nehovorí o počatí. Nikto nesmie byť pozbavený života, trest smrti sa nepripúšťa. A teraz, podľa tohto článku nie je porušením práva, ak bol niekto zbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné. Čiže nič sa o počatí nehovorí.
Ústava výslovne vyvažuje práva ženy s právom na život embrya a to sú vážne otázky, ktorým sa vyhýbate a k ktorým sa, k ktorým nechcete vyjadrovať, pretože viete, že toto je, čo ste, čo tu presadzujete, je pohľad muža. Je to pohľad, ktorý hovorí o tom, že žena je výrobňa detí a že nemá do toho čo hovoriť, že či dieťa porodí, alebo neporodí. To proste odmietam, takéto niečo. A treba to vziať v úvahu a súhlasím so všetkým, čo ste povedali, že ženám treba pomáhať a treba, treba podporovať pôrodnosť a treba urobiť všetko pre to, aby ženy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:05 - 16:07 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolegyni za vystúpenie, v ktorom poukázala aj na všetko to spoločné, čo nás spája v tejto súvislosti.
Čo nás, bohužiaľ, ale rozdeľuje, sú náhľady na to, aký je pomer medzi právami embrya a právami ženy na súkromie. Toto je otázka, ktorá bola rozhodovaná a rozhodnutá veľakrát nie v Rusku a nie v nejakom socialistickom Československu, ale vo vyspelých demokraciách s vyspelými právnymi systémami. Tvrdiť tu, že právo embrya na ďalšiu existenciu je absolútne aj v súvislosti s matkou alebo budúcou matkou, jednoducho právne neobstojí. Preto by som bol rád, keby sme sa všetci zdržali takýchto vyhlásení.
A chcem sa vrátiť aj k tomu, čo bolo tu povedané o tom, čo je možné urobiť pre tehotné ženy, či je možné zaangažovať viacej otcov do problému, neponechať tento problém len na ženy. No určite, že je, ale bolo treba práve s tým začať, bolo treba začať so zlepšením hmotnej situácie žien a mladých ľudí vôbec. Robme to. Robme viacej pre to, aby sme boli úspešnejšia spoločnosť a potom tým spôsobom aj budeme prakticky brániť nechceným deťom. Takže asi toľko.
A pokiaľ ide o tú tabletku, je výsmech nepoužívať lekársku vedu a používať trest.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:49 - 14:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Janka, za to, že si priniesla do tejto snemovne názor Ústavného súdu na to, že aký je vzájomný vzťah medzi právami nenarodeného dieťaťa a ženy, ktorá ho, ktorá je ním otehotnená. (Ruch v sále.) Je to veľmi, je to veľmi, je to veľmi správne, pretože tento problém je na ústavnej úrovni a žiaden zákon by ho nemal riešiť, a myslím si, že je nesprávne, keď sa tu hovorí o živote nenarodeného dieťaťa alebo plodu, embrya ako niečoho, čo stojí nad právom ženy na jej, na jej súkromie a na rozhodovanie o jej, o jej tele. Toto je problém, ktorý je strašne závažný a ktorý sa tu povrchne hádže ako niečo nedôležité. Je to celé založené na nenávisti k ženám. Poväčšine u ľudí ako, ako keď sa muži k tomu vyjadrujú, tak je to nepochopenie alebo priamo nenávisť voči ženám. Je to niečo opovr..., opovrh..., oprvo..., hodné oprvo..., opovrženia.
A ešte som chcel povedať k tej tabletke a k tomu, čo tu bolo povedané o tom, že to je vec vyhlášky. Tabletka síce môže byť upravená vyhláškou, ale právo každého na medicínske výkony podľa lege artis, to je ústavné právo, to znamená, že nemôže vyhláška rozhodovať o tom, že nie..., že niekto nedostane zákrok, na ktorý má nárok... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:48 - 11:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem komentovať invektívy, ktoré tu padli, ale skôr pani predkladateľku chcem upozorniť na jej výrok už hneď v prvej vete, ktorý je premisou tohto návrhu a ktorý poukazuje na jeho rozporuplnosť, a ten výrok je nasledujúci: „Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny.“ Toto je tragédia niekoho, kto žije v Bratislave a myslí si, že chápe postavenie žien, ktoré riešia reálne životné situácie, a nechcú, aby niekto z Bratislavy, kto je bohatý naozaj, kto nepozná útrapy bežných, chudobných ľudí alebo ich pozná len tak, by som povedal, že sa ho nedotýkajú, tak diktuje, že ako sa tento človek má rozhodnúť.
A teraz chcem upozorniť na jednu vec, obzvlášť váš pozmeňujúci návrh potvrdzuje túto moju tézu, pretože hovorí zväčša o tom, že o koľko viacej peňazí je potrebné dať ľuďom, ktorí riešia takéto životné situácie. Čiže ja by som navrhoval, pani kolegyňa, a podotýkam, že absolútne nepopieram, že máte dobrý úmysel, aby sme všetko, čo je na podporu žien nechali v tomto návrhu, a všetko, čo sa týka potratov, z neho vypustili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:51 - 10:53 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak ja na rozdiel od teba, drahý kolega Šeliga, si komunizmus pamätám. A, bohužiaľ, vidím, ako veľmi tento zákon je potrebný.
Vidím to v tom, že komunisti, ktorí sa tu rozdrapujú drzo v parlamente, klamú, sú spojení nielen so zločincami, ale aj s fašistami tvoria jeden blok, držia si chrbát vzájomne a klamú o tom, dokonca klamú o historických faktoch spočívajúcich v tom, že komunisti vždy boli zajedno s fašistami s výnimkou toho, že Hitler porušil svoj sľub Stalinovi. Ale nebyť toho, tak ich láska k totalite by ich navždy zväzovala.
Preto je tento zákon potrebný, preto musíme tento zákon prijať, aby sme poukázali na to, že aj tí ľudia, ktorí majú komunistické zmýšľanie, ešte dnes sedia v tomto parlamente, aby sme poukázali na to, že komunisti sú zločinci. A vidíme to na tých ľuďoch, ktorí sú komunistického zmýšľania a zároveň sú zločinci a sedia tu v tomto parlamente.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Alojz Baránik
Ďakujem. Za pána predsedu Vetráka oznamujem, že ústavnoprávny výbor bude mať schôdzu k tomuto zajtra o ôsmej hodine ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:21 - 14:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Susko, vy ma prekvapujete. Ja som si myslel, že sme zajedno v tom, že prílepok je len pozmeňujúci návrh, ktorý nesúvisí účelom ani obsahovo s predkladaným návrhom. Čiže nejaká taká predstava, že nesmie do jedného návrhu zákona byť poňatých viacej súvisiacich noriem, ktoré sa ním upravujú, to sa mi zdá ako nóvum toto. Takže toto volať prílepok sa mi zdá byť, mierne povedané, odvážne.
A aby som zhodnotil celkovo vaše vystúpenie. Ja som nadobudol dojem, že jeho účelom je brániť tomu, aby sa zaviedol poriadok do vecí verejných. To znamená obhajovanie toho, aby súdy mohli rozhodovať, ako chcú, alebo aby sa mohli brať úplatky hoci len malé. Ale však čo je na tom, vy ste zrejme zvyknutý na to, že úplatok je len to, čo je veľké. Ale pamätajte si, že každý veľký úplatok je až potom, keď mu predchádzali malé úplatky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 14:12 - 14:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zdravím všetkých, pani ministerku obzvlášť. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý navrhovaný účel úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 15:12 - 15:14 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len v rýchlosti zmienil to, čo kolega Dostál uviedol, že táto úprava by sa nemusela páčiť Benátskej komisii a v tom zmysle hovoril, hovorili viacerí aj pred ním. Dovolím si pripomenúť, že Benátska komisia nie je tvorcom právnej úpravy záväznej pre Slovenskú republiku. A čo je tiež dôležité uviesť, že odporúčania Benátskej komisie sú smerované voči jednotlivým štátom, ktoré ju požiadajú o nejaké odporúčanie, a nemusí sa vôbec niektoré z týchto odporúčaní hodiť na situáciu na Slovensku. Čiže Benátskou komisiou sa oháňajú tí, ktorým dochádzajú právne argumenty, pretože Benátska komisia nemá žiadnu právnu relevanciu pri tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:48 - 14:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak v rýchlosti, kolega Susko. My práve chceme povedať, že musíme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora mimo disciplinárneho konania. Jednoducho tak, ako je odvolávaný predseda vlády, tak chceme, aby bol odvolateľný aj generálny prokurátor. Pokiaľ ide o postavenie v ústave prokuratúry, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na ustanovenie paragrafu článku 151 ústavy, ktoré hovorí, že všetky veci, ktoré nie sú uvedené v ústave, budú upravené zákonom. Čiže to, že Macejkovej Ústavný súd dôvodil z ústavy alebo sú to umiestnenia v samostatnej, v samostatnej hlave spolu s verejným ochrancom práv, prokuratúry, že dôvodili z toho, že má mať nejaké božské postavenie, to je problém Macejkovej Ústavného súdu. Ale realita je taká, že ústava hovorí, že zákon bude upravovať to, ako tieto veci fungujú, ak nie je v ústave stanovené inak, a nie je.
Pokiaľ ide o pána kolegu Tomáša, môžete vyprávať tu o stretnutiach Sulík - Kočner koľko chcete, nič to nemení na tom, že v tejto veci mám pravdu a Sulík s Kočnerom s týmto nijako nesúvisia. Divím sa vašej logike, pretože ako to popisujete, tak by sme práve mali byť všetci za to, aby taký Trnka bol odvolateľný, keď to takto dopadlo, ako vy tvrdíte, ak teda ako klamete, ako vždy. V podstate to, že klamete, sa pozná podľa toho, že sa vám hýbu pery.
Skryt prepis