Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2020 o 10:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:46 - 16:48 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, veľmi sme vďační za to, že ste tu vystúpili a že počínanie si ústavodarcu beriete vážne. Je nám to, je to pre nás cenné a ďakujeme ešte raz za to.
Avšak my ústavodarci sa musíme potýkať s reálnymi problémami a zodpovedáme našim voličom za to, ako si pri tom počíname. A ten reálny problém veľmi aktuálne je zviditeľnený nasledujúcim listom alebo jednou vetou z nasledujúceho listu, ktorý sme dnes dostali v súvislosti s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý tu bol predložený v súvislosti s týmto navrhovaným ústavným zákonom.
Píše mne a iným poslancom Generálna prokuratúra, zastupujúci generálny prokurátor píše: "Navrhovaná zmena Ústavy Slovenskej republiky je aj nesystémová. Osobitné zákony, ktoré sa týkajú postavenia a pôsobnosti prokuratúry a prokurátorov, sa po jej schválení dostanú do priameho rozporu s Ústavou Slovenskej republiky." Toto, prosím pekne, píše Generálna prokuratúra, to znamená osoba oprávnená podávať návrhy Ústavnému súdu. A čo my s tým teraz? To znamená, my tu máme stav, kedy si ten, kto je oprávnený podávať návrhy na Ústavný súd, myslí, že môže rozporovať novelu ústavy s ústavou. Takže my uznávame... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:06 - 12:07 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak v rýchlosti.
Správne ste povedali, pán kolega Blaha, že nie ste právnik a je to vidieť z toho, čo hovoríte, sú to ešte väčšie somariny ako obvykle, pretože práve hovoríme o tomto regióne, kde ten náš model je úplne exotický. A keď hovoríme o boji proti fašizmu a komunizmu, že čo sme tu mali v päťdesiatych rokoch a predtým, no tak hovoríme o Českej republike, Rakúsku a Nemecku. To je náš región, nie Sovietsky zväz, to je váš región.
Pokiaľ ide o pána Suska, tento návrh bol pripravený na ministerstve, bol široko debatovaný v koalícii a my nestojíme o debatu s tými, ktorí chcú tu udržiavať zločinnosť tak, ako je prerastená na prokuratúre, veď sami prokurátori hovoria o tom, že tam je zločinnosť.
A to, že sa niektorí teraz hlásia, že moment ja som úplatky nedával, no to je samozrejmé, že nedávali všetci. Ale príliš veľká časť a na príliš vysokých miestach tento systém živili a živili prerastenie zločinnosti na politiku. Je mi to jasné, že ako člen strany SMER, že toto vy namietate, pretože toto je vaše DNA. Toto vy potrebujete, aby to takto zostalo. To je jasné, že my sme sem prišli na to, aby sme zo Slovenska urobili právny štát. A to je zjavné, že vám vadí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 11:51 - 12:01 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani ministerka, vážený pán predseda Ústavného súdu, kolegyne, kolegovia, ja prevažne budem monotematický v tomto mojom vystúpení, možnože aj nie alebo že sa možno ešte prihlásim do ústnej, ale cieľom môjho vystúpenia je predložiť pozmeňujúci návrh z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý vznikol na základe širokej debaty o tom, aké správne má mať postavenie prokuratúra v našom ústavnom systéme.
Tieto debaty vychádzali zo skutočností, že nielen podľa môjho osobného názoru, ale podľa aj širších objektívnych pohľadov naša prokuratúra je najhoršia možná. Je to určite najhoršia prokuratúra na svete, myslíme tým civilizovaný svet, svet krajín demokratických a právnych štátov.
Predstava, že viacerí najvyšší funkcionári Generálnej prokuratúry sú trestne stíhaní, ten, ktorý mal za funkciu stíhať korupciu na najvyšších miestach, tak ten je väzobne stíhaný ako člen organizovanej zločineckej skupiny. To sú také extrémy, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zamýšľali nad tým, prečo toto takto je.
Moja téza je tá, že tým reálnym dôvodom, tou prapríčinou toho je ústavné postavenie prokuratúry, a to navyše tak, ako bolo dovodené rozhodnutiami Ústavného súdu, ktorý z prokuratúry urobil v podstate štát v štáte, ktorý zabezpečil prokuratúre, že nech sa deje čokoľvek, je nepostihnuteľná v praktickej rovine. Samozrejme, tak ako bolo viackrát spomínané a rozsiahlo debatované, pokiaľ ide o odvolávanie generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, tak v teoretickej rovine také niečo možné je, ale v praktickej rovine nie je.
Čiže aj v súvislosti s tým, že sa, že sa touto novelou ústavy zavádza Najvyšší správny súd, ktorý okrem iného má mať vo svojej gescii alebo má vo svojich právomocí, právomociach má mať aj rozhodovanie o disciplinárnych veciach prokurátorov, tak je nevyhnutné, aby sme urobili takú úpravu, ktorá umožní vláde, aby stíhala disciplinárne prokurátorov na Najvyššom správnom súde. To znamená, aby existovalo návrhové oprávnenie vlády alebo povereného člena, teda pravdepodobne ministra spravodlivosti, aby mohol disciplinárne stíhať tam, kde je to namieste.
Ja by som v tejto súvislosti trošku rozšíril tú debatu o to, že prečo je potrebné tento návrh urobiť z hľadiska toho, ako veci fungujú v reálnych právnych štátoch. V reálnom právnom štáte a boli k tomu aj štúdie parlamentného inštitútu, ktoré si môžete pozrieť v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch. Neexistuje demokratická krajina, právny štát, kde by prokuratúra bola nezávislá, ako je tomu u nás. Proste nezamieňajme to, že, samozrejme, vo výkone svojej funkcie jednotliví prokurátori majú a musia byť procesne nezávislí, ale nie je nikde a v Ústave už vôbec nie a ani zákonom upravené v slušných krajinách to, že prokurátor sa akosi vymyká štandardnému trojdeleniu, prokuratúra sa vymyká štandardnému trojdeleniu moci. U nás prokuratúra sa snaží tvrdiť v rozpore s mnohými erudovanými právnikmi, že sú akási štvrtá moc v štáte. Vidíme, ako to dopadlo. A vidíme, že čo prokuratúra je za organizáciu.
My preto musíme dosiahnuť stav, kedy sa priblížime aspoň k slušným európskym krajinám, v podstate nejakému štandardu západných demokracií, kde všade do jedného bez výnimky prokuratúra spadá pod ministra spravodlivosti alebo minister spravodlivosti je generálny prokurátor. To je tá istá osoba. Čiže predstava, že tu máme mať generálneho prokurátora, ktorého nič nezaujíma, ktorý môže, môže napriek tomu, že sa má v parlamente ukázať raz za rok, aj na to sa môže vykašľať, pretože na nejakých poslancov proste, ako sa hovorí, je mu to jedno, tak to je všetko v genetickej výbave toho stavu, ktorý tu, pokiaľ ide o prerastenie zločinnosti do štátnych štruktúr, máme. To nie je náhoda, že, že, že u nás ešte stále je v podstate rozlezená zločinnosť vo všetkých aspektoch fungovania štátu. To ešte stále máme. A tí, ktorí nieže dúfajú, ale v ktorých existenčnom záujme je to, aby sa veci zvrátili naspäť tam, kde to bolo doteraz, kým naša vláda prišla k moci, tak tí teraz bojujú proti takej úprave, aby vláda, ľudom zvolená vláda, mala dosah na to, ako prokuratúra funguje.
Toto je úplne elementárna vec a verte mi, že nie je náhoda, že ako jediná krajina máme prokuratúru ako akúsi samostatnú štátnu moc a ako jediná krajina na svete máme takmer všetkých generálnych prokurátorov a špeciálneho prokurátora trestne stíhaného.
To sú dve veci, ktoré sú spojené ako siamské dvojčatá, preto to tak je. A my sa musíme priblížiť k tomu, aby sme sa dostali tam, kde je slušná Európa, kde je, kde sú naše euroatlantické základy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, mal by som vás teraz prerušiť, ak to ešte máte na dlhšie.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Necháme to tak. Prečítam pozmeňovák a môžeme to skončiť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Máte na dlhšie ten pozmeňovák?

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Je to rýchle.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Je to rýchle.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
To je 20 sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, nech sa páči, tak prečítajte.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Prečítam teda, v súlade s uvedeným, prečítam môj pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Alojza Baránika k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky (tlač 270).
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení dopĺňa takto:
V čl. 1 sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
26. Čl. 149 znie: "Čl. 149
(1) Prokuratúra Slovenskej republiky zastupuje verejnú obžalobu v trestnom konaní pred súdom a vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.
(2) Verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonáva parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády; podrobnosti ustanoví zákon."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:10 - 10:11 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď hovoríme o tej odbornosti, tak v prvom rade je treba povedať, že hovoríme o Súdnej rade a nie o sudcovskej rade a potom by som chcel zase, keď hovoríme o tej odbornosti pripomenúť, že nielen všetky súdy, ale všetky orgány štátu majú chrániť ústavnosť. To je mýtus, že ústavnosť chráni len Ústavný súd a nielen ústavnosť, ale všetky orgány Slovenskej republiky musia svoje rozhodnutia vydávať v súlade aj s európskymi predpismi. Každý jeden, každý okresný úrad a tým viac každý súd a, samozrejme, že Najvyšší správny súd vždy musí chrániť ústavu a musí konať ústavne, takže potiaľ pokiaľ ide o tú odbornosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2020 10:35 - 10:40 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, využijem teda možnosť ešte k tomuto povedať pár slov, a to v reakcii na to, čo pán navrhovateľ uviedol najmä, ale potom niečo ešte aj k navrhovanej, k navrhovanému uzneseniu.
Mňa z vystúpenia pána navrhovateľa zarazila jedna myšlienka, že prokuratúra alebo Úrad špeciálnej prokuratúry obzvlášť, že považuje za tragédiu to, čo sa stalo. No nie je to tak. Čo sa stalo, je len nejakým bodom prevalenia sa informácií o tom, ako funguje Špeciálna prokuratúra a ako bola najmä vedená. Ešte doteraz vidíme najmä z niektorých aktivít určitých ľudí, ktorí boli na Špeciálnej prokuratúre blízki väzobne stíhanému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi, že stále sú na Špeciálnej prokuratúre sily, ktoré sa snažia jednak sa kryť a jednak v podstate brániť priechodu spravodlivosti.
Čiže to, že sa stala tá vec, že bol zadržaný, a že je trestne a väzobne stíhaní bývalý špeciálny prokurátor, to nie je tá udalosť, ktorá je tragédiou, tragédiou pre Slovensko. Ale to, že sme mali taký Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sme mali a ktorého vedenie a ktorého fungovanie viedlo k tomu, čo sa stalo, to je tragédiou. Ale tragédiou nie pre skorumpovaných prokurátorov tiež na Špeciálnej prokuratúre, ale tragédiou pre Slovensko. A nás tu zaujíma to, že ako si v tomto celom stojí Slovensko, nie Úrad špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry môžeme zrušiť jedným zákonom a ak bude treba, tak to urobíme.
Čo urobíme avšak, je to, že zvýšime mieru zodpovednosti celej prokuratúry voči tým, ktorí nám vládnu všetkým, a to je slovenský ľud. To urobíme, pretože musia skončiť tie časy, kedy prokuratúra si o sebe myslí, že je štát v štáte, že si môže robiť, čo chce a prípadne, keď sa to prevalí, tak ako tu pán zastupujúci špeciálny prokurátor uviedol, že tak došlo, dôjde k takej tragédii, že sa to prevalí, nieže to je dôsledkom situácie v prokuratúre, ale že sa to prevalí. Čiže tak bude, predídeme tomu, aby sa takéto veci stávali. Jednoducho prokuratúra musí byť schopná niesť zodpovednosť, a to sa dá dosiahnuť len tým, že bude v zákone a v ústave jasne napísané, že ako každá inštitúcia, ústavná, musí niesť zodpovednosť. Tu niet inštitúcie v tomto štáte, ktorá by sa nezodpovedala ľudu. A prokuratúra nesmie byť výnimkou.
Toto, čo sa stalo, stalo sa preto, že jeden grázel omylom odovzdal telefón polícii. Nestalo sa to preto, že to bol nejaký dejinný vývoj a že sa to muselo stať. To bolo nedopatrenie celé. Čiže toto nie je tragédia, tragédia je to, čo sa dialo na Úrade špeciálnej prokuratúry a na prokuratúre vôbec, a preto musíme zmeniť všetko, čo sme schopní zmeniť na to, aby sa tento vývoj radikálne zmenil, a aby sa táto situácia už nikdy nemohla opakovať.
Preto budem navrhovať, bezprecedentne v tomto parlamente, aby sme správu špeciálneho prokurátora, nie hlasovali o tom, že ju nevezmeme na vedomie, ale aby sme hlasovali o tom, že ju odmietneme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:20 - 10:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán doktor, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 318 z 30. októbra 2020 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Ústavnoprávny výbor, ako aj výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučili správu vziať na vedomie. Ústavnoprávny výbor sa ako gestorský výbor k správe špeciálneho výboru (k správe špeciálneho prokurátora, pozn. red.) uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odmietnuť správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2019.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy. Spoločná správa výborov o prerokovaní správy generálneho prokurátora (správy špeciálneho prokurátora, pozn. red.) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 185 (č. 181, pozn. red.) z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 10:07 - 10:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na záver by som ešte veľmi rád zdôraznil to, že ani zvolením nového generálneho prokurátora naša práca nekončí. Tento orgán zákonodarný a ústavodarný musí zaistiť, že ktokoľvek, kto bude generálnym prokurátorom, nebude môcť konať inak, ako pre budovanie právneho štátu, pre rozvoj našej spoločnosti tak, aby sme sa stali súčasťou skupiny demokratických a právnych štátov. Tak, aby sme navždy vyhnali gangstrov z politiky a od kormidiel ovládacích pák tohto štátu. Tak, aby sme navždy sa zbavili pliagy fašizmu a neonacizmu, ktorá sa živý na tom, že nemáme právny štát.
Myslime, prosím, na to, že musíme byť neustále obozretní, s očami otvorenými na akékoľvek najmenšie pochybenie orgánov, ktoré majú povinnosť stíhať trestnú činnosť, ktorá zasahuje do základov právneho štátu. To je naša rola a ja osobne dávam sľub, že aj keď sa voľba generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora stratí z centra záujmu spoločnosti, ja osobne budem stále dohliadať na to, aby sa ten trend, ktorý verím, že teraz nasadzujeme, už nikdy nezmení.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 9:44 - 9:54 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rád by som reagoval na niektoré myšlienky, ktoré tu boli povedané, a to tak, aby aj vy prípadne, ak to uznáte za vhodné, ste mohli zase vy možno na ne reagovať na to, čo som ja uviedol.
Veľmi rád by som zdôraznil ešte poďakovanie všetkým navrhnutým kandidátom za účasť na tomto procese. V starých demokraciách sa hovorí, že ten, kto nekandiduje, nekandiduje na žiadnu funkciu, sa nemá potom čo sťažovať na to, že veci nefungujú. Tým, že títo siedmi kandidovali, prejavili nielen nám, ale hlavne Slovensku veľkú službu, pretože potvrdili, že toto je transparentný proces a že žiaden z tých kandidátov ani žiadna jedna osoba nebola vopred vybraná, že to nie je žiadna fraška. Kto sa pozrel na to, ako to prebiehalo, musel to mať v hlave jasné, že my kandidáta hľadáme a že nikto to nemá teda isté. Takže týmto účastníkom toho procesu zo strany navrhovaných kandidátov naozaj patrí veľká vďaka.
Proces bol náročný, vypočúvanie bolo, ako to už bolo uvedené, bolo naozaj občas drsné. Ale chcem pripomenúť, aby sme sa pozreli na to, ako sa inde vypočúvajú kandidáti na funkcie, ktoré rozhodujú o povahe právneho štátu. Kto videl vypočúvanie kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických Breta Kavanoa, tak nič sa tomu, čo tu u nás prebehlo, nevyrovná takému vypočutiu, ktoré tam trvalo tri dni a boli tam vypočúvaní svedkovia a došlo tam k silne emočným výlevom. Takže ak niekto hovorí, že to bolo občas cez čiaru a že to bolo príliš, mýli sa. My tu máme pred sebou na rozdiel od krajín, kde majú pevne zakorenené demokratické inštitúcie a právny štát, my tu máme pred sebou obrovský boj o to, aby sme sa právnym štátom len stali. A teda nemáme žiaden priestor na pochybenie.
Chcem na rozdiel od tých, ktorí hovorili alebo hovoria, že už nikdy nebudeme mať nového Trnku vo funkcii generálneho prokurátora, chcel by som týmto ľuďom pripomenúť, že to ani zďaleka nestačí. Už nestačí mať niekoho, kto je lepší ako Trnka alebo lepší ako Čižnár. Spoločnosť je ďalej. Trpezlivosť ľudí s absenciou právneho štátu je na konci. Vidíme to najlepšie na tom, že inteligentní, slušní ľudia sa utiekajú k fašistom a že tí, čo boli bývalí sociálni demokrati alebo aspoň sa za nich vydávali, tiež si myslia, že je pre nich výhodnejšie sa hrať teraz na fašistov. Tu naozaj ide o všetko. Čiže nemôžeme pochybiť, my musíme mať generálneho prokurátora, ktorý nezlyhá v žiadnom prípade, o ktorého osobnej čestnosti nemôžu byť žiadne pochybnosti. Preto ešte raz apelujem na to, aby sme podľa tohto kritéria vyberali generálneho prokurátora.
Čo nás učí súčasná pandémia je to, že ľudia sú na konci so silami a v takých časoch sa utiekajú k strašným rozhodnutiam a k nerealistickým riešeniam. My v oblasti právneho štátu nesmieme dopustiť, aby sa stav alebo život ľudí ešte zhoršil v tom, že sa nevedia dovolať svojich práv. A súčasťou toho už akokoľvek a kohokoľvek si zvolíme, musí byť aj to, čo budeme robiť v budúcnosti. Už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude kašlať na Národnú radu, už sa nikdy nesmie stať, že generálnemu prokurátorovi bude jedno, ako a čo sa deje v jeho prokuratúre, že už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude katastrofálne rozhodnutia riešiť výhovorkou, že sa jednalo o iný právny názor. To viedlo ku Kováčikovi a to viedlo k tomu, kde teraz sme.
Základom pre dosiahnutie riadneho zlepšenia je personálna očista prokuratúry. Žiadny, žiadne Ficove frajerky a Ficova rodina rozlezená po celej prokuratúre na všetkých tých miestach, kde ich potrebuje mať. Nič také. Slušní ľudia, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tento štát urobiť právnym štátom.
Počas vypočutí, ale aj zo súkromných rozhovorov s prokurátormi a nielen s kandidátmi sme sa podozvedali strašné veci o tom, že ako funguje prokuratúra. Je súčasťou tohto výberového procesu a vypočutí to, že sa na nás obracajú naši voliči alebo občania, aby nám oznámili informácie. Niekedy, samozrejme, sa treba pýtať, že do akej miere sú oprávnené také informácie, ale na to je to vypočutie, aby sme sa spýtali tých kandidátov, že čo si o takej-ktorej informácii myslia a ako reagujú na tie informácie.
Môžem povedať, že ani zďaleka sme neventilovali všetko to, čo sme sa dozvedeli o tých jednotlivých kandidátoch, lebo my sami sme si robili určitý druh autocenzúry, aby sme tú pomyselnú čiaru neprekročili príliš, aby sme sa nedotkli tých navrhovaných kandidátov príliš. Ale z toho, čo vieme, sa jasne vinie to, že toto je organizácia ovládnutá kriminalitou, že sa tam dejú procesy, pri ktorých sa bežne počíta s úplatkami, že vychádzajú prokurátori bežní, radoví prokurátori z toho, že sa im nič nemôže stať, keď zoberú 500 eur tam, 1000 eur onam, že to je ich štýl práce. Pretože kto ich skontroluje? Skontroluje ich Kováčik, o ktorom všetci vedia, že má maslo na hlave. Oni síce hovoria, samozrejme, že ja som to nevedel a tak. Museli vedieť. To sú inteligentní ľudia, ktorí poznajú zákony a procesy.
Čiže nie je to tak, že si teraz dosadíme generálneho prokurátora a dúfajme, že neskôr špeciálneho prokurátora a môžme na vec zabudnúť. Takto to nie je. Tak by to malo byť, ale, bohužiaľ, nie je náš právny štát natoľko etablovaný, aby sme sa mohli spoľahnúť, že týmto je to vybavené. My musíme dohliadať na toho nového generálneho prokurátora, musíme ďalej pracovať na legislatíve tak, aby sme mali tú situáciu, že je generálny prokurátor odvolateľný. A to bola jedna z otázok, ktoré sme kládli tým navrhovaným kandidátom. Čo vám vadí na tom, keby ste mali byť odvolateľný, keď si nebudete svoju prácu robiť riadne. To je dôležité. Pretože každý slušný človek by mal povedať, keď to nebudem robiť riadne, ja sám odídem a nebudem čakať na to, kým ma odvoláte. Čiže naša práca, ak sa nám podarí zvoliť dobrého kandidáta, nekončí, musíme hľadieť na to, aby sa právny štát budoval trvale.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 9:02 - 9:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, keďže generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky uplynulo funkčné obdobie, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 234 z 11. septembra 2020 vyzval oprávnené subjekty, aby predložili návrhy kandidátov, určil formálne náležitosti návrhu a lehoty na ich predloženie, a to do 9. októbra 2020.
V určenej lehote bolo ústavnoprávnemu výboru doručených 14 návrhov, v ktorých oprávnené subjekty nominovali 7 kandidátov. Splnenie podmienok voliteľnosti podľa § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre overil príslušný výbor Národnej rady pred hlasovaním o návrhu.
Ústavnoprávny výbor rokoval o návrhoch na 44. schôdzi v dňoch 19., 20. a 23. novembra 2020, na ktorú pozval navrhovaných kandidátov: Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka, Juraja Klimenta, Rastislava Remetu, Jána Šantu a Maroša Žilinku.
Kandidáti sa schôdze ústavnoprávneho výboru zúčastnili, predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora, motiváciu a koncepciu riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry a následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor podľa § 125 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady uznesením č. 176 rozhodol, že navrhnutí Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre. Ústavnoprávny výbor zároveň odporučil vykonať voľbu podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:20 - 14:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, ja možno prekvapivo vítam vaše vystúpenie, a to preto, lebo jednak to je úlohou opozície, poukazovať na veci, o ktorých si myslí, že koalícia robí nesprávne. To je úplne v poriadku. Na druhej strane je to pre nás pripomienkou, že nesmieme poľaviť v tom, aby sme išli po tých, ktorí stokrát horšie veci robili v minulosti.
A keď sa tu hovorí o podaní trestných oznámení, určite to urobte, len nie som si istý, že komu ich podáte? Lebo všetci tí vaši kamaráti, tí momentálne sú trestne stíhaní alebo sú vo väzbe. (Reakcie z pléna.) Podajte, komu chcete, ale najprv ideme po poradí. Treba vyriešiť tie vaše zlodejiny, nie stokrát, tisíckrát väčšie, a tú vašu devastáciu tohto štátu a hlavne právneho štátu, to musíme vyriešiť a potom, samozrejme, môžme riešiť aj tie menšie veci, o ktorých hovoríte vy. Ja som, ja som vždy za to.
A krátka pripomienka k tomu, čo ste hovorili, keď ste hovorili o Gorile. Prečo sa Gorila nevyšetrila? Koho to bola zodpovednosť? Mali ste ju vyšetriť, veď ste boli pri moci. Všetko to boli vaši ľudia! Ja vám poviem prečo. Lebo v Gorile ste boli namočený hlavne vy. A vy môžete hovoriť, že Dzurinda a tamto, ono. Prosím, prečo ste Dzurindu trestne nestíhali, ak na to bol dôvod? Ja vám poviem prečo. Lebo ste to boli vy, kto na Vazovovej pil Colu s Haščákom. Vy!
Skryt prepis