Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 16:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 11:32 - 11:47 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ a vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, máme na stole návrh zákona, ktorý pomerne výrečne ukazuje, aký je rozdiel medzi SMER-om a HLAS-om. Ten rozdiel nie je nijako dramatický, najmä teda pokiaľ ide o ctenie si existujúcich pravidiel, ktoré SMER-u ani HLAS-u nevyhovujú. Rozdiel je len v tom, že SMER – sociálna demokracia, alebo slovenská sociálna demokracia, neviem, či to už zmenili aj oficiálne, ak mu nejaké pravidlo nevyhovuje, tak to pravidlo porušuje alebo sa snaží porušiť, snaží sa ho obísť a dúfa, že si to nikto nevšimne. HLAS ide na to trošičku sofistikovanejšie, ak mu nejaké pravidlo nevyhovuje, tak sa to pravidlo snaží zmeniť a zmeniť sa ho snaží čisto účelovo bez akéhokoľvek reálne existujúceho dôvodu, pretože je to pravidlo, ktoré tu platí už roky, ktoré sa takýmto spôsobom už roky uplatňuje a HLAS-u, teda vtedy HLAS ešte neexistoval, ale teda jeho politici boli integrálnou súčasťou SMER-u, takže ani HLAS-u, ani SMER-u nevadilo toto pravidlo pred rokom, nevadilo pred dvoma rokmi, nevadilo pred desiatimi rokmi, až teraz im zrazu vadí.
Ústavný súd rozhodol, že podľa súčasného znenia ústavy nie je možné uskutočniť referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady, lebo takéto referendum by bolo v rozpore s ústavou. Pán poslanec Taraba predložil návrh, ktorý, ak by bol schválený, tak priamo v ústave by bolo napísané, že sa takéto referendum konať môže.
Je pravda, že pán poslanec Taraba predložil tento návrh zákona skôr a dokonca sa aj skôr o ňom hlasovalo, ako rozhodol Ústavný súd, ale pán poslanec Taraba ho predložil, samozrejme, v priamej súvislosti s tým, že pani prezidentka sa obrátila na Ústavný súd a Ústavný súd mal rozhodnúť o tom, či sa také referendum môže konať, alebo nemôže konať. Národná rada sa s týmto návrhom nestotožnila, neschválila ho, hlasovali sme o tom 29. júna tohto roku a v zmysle existujúceho pravidla, ktoré je zakotvené v § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, návrh zákona v tej istej veci nie je možné predložiť do Národnej rady skôr ako o šesť mesiacov, to znamená skôr ako 29. decembra 2021. Napriek tomu skupina poslancov za SMER – sociálnu demokraciu ešte v júli, hneď po rozhodnutí Ústavného súdu, prišla so svojím návrhom novely ústavy, ktorého obsahom bolo to, že sa referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady konať môže. Bol to nepochybne návrh v tej istej veci, ako to predpokladá zákon o rokovacom poriadku a ako stanovuje, že nemôže byť takýto návrh predložený skôr ako po šiestich mesiacoch od neschválenia návrhu v tej istej veci. Zákon o rokovacom poriadku nehovorí, že to musí byť identický, do bodky rovnaký návrh, že musí byť veľmi podobný, že sa nemôže líšiť, ale že to má byť návrh v tej istej veci, teda a že má upravovať ten istý okruh právnych vzťahov. Pán predseda Národnej rady sa obrátil na ústavnoprávny výbor, keďže mal pochybnosti o tom, či je takáto úprava v súlade so zákonom o rokovacom poriadku. Ústavnoprávny výbor konštatoval, že nie, nie je.
Poslanci SMER-u následne v auguste predložili znovu návrh na zmenu ústavy, opäť tam nejaké čiarky a bodkočiarky upravili inak, ale opäť to bolo v tej istej veci, opäť podstatou toho návrhu bolo, aby sa mohlo konať referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady. Čiže nepochybne to bolo v tej istej veci, ako bol neschválený návrh pána poslanca Tarabu, nepochybne to bolo v tej istej veci, ako bol návrh zákona poslanca, návrh novely ústavy poslancov SMER-u, o ktorom už ústavnoprávny výbor rozhodol, že nie je predložený v súlade s rokovacím poriadkom. Napriek tomu to poslanci SMER-u opäť predložili, no, ale smola, opäť sme si to všimli a opäť sa pán predseda Národnej rady obrátil na ústavnoprávny výbor a ústavnoprávny výbor napriek tomu, že ho pán poslanec Šutaj Eštok nabádal, že však neberme ten zákon až tak vážne, tak konštatoval v súlade s tým, ako to naozaj je, že je to návrh zákona v tej istej veci, a teda nie je možné takýto návrh zákona v súlade so zákonom o rokovacom poriadku predložiť skôr ako po šiestich mesiacoch od hlasovania, neúspešného hlasovania o návrhu novely ústavy, ktorú predložil pán poslanec Taraba.
A v jednej veci ale teda by som možno súhlasil s kolegami z HLAS-u, že dnes sa to ustanovenie § 96 ods. 3 uplatňuje príliš striktne, lebo dnes podľa toho, ako sa uplatňuje a uplatňuje sa tak dlhodobo, sa tou istou vecou myslí ten istý okruh právnych vzťahov, a teda aj v prípade, že by niekto prišiel s návrhom, ktorý ten istý okruh právnych vzťahov chce upraviť odlišným spôsobom, dokonca úplne opačným spôsobom, je to v tej istej veci. Čiže niekto navrhne zvýšiť daň, neprejde to, tak pol roka by vlastne nikto nemal navrhnúť ani zníženie tej istej dane, lebo je to v tej istej veci. A ja súhlasím, že takýto, takýto výklad je príliš striktný a mohli by sme ho prehodnotiť, ale na to netreba zmenu zákona, na to treba zmenu výkladu, ktorá je možná, ktorá musí byť odôvodnená, prečo, prečo by k nej napríklad ústavnoprávny výbor pristúpil, ale nie je kvôli tomu potrebné meniť zákon. Ale ak teda pán poslanec Šutaj Eštok hovorí, že to, čo robí ústavnoprávny výbor vo veci návrhov novely ústavy z dielne SMER-u, z dielne ich bývalých kolegov, že je účelovo široký výklad, tak to neplatí. Je to výklad, ktorý sa tu uplatňuje roky, roky s tým nikto nemal vážnejší problém a dokonca si dovolím povedať, že to ustanovenie § 96 ods. 3 je tam práve na takéto prípady. Je tam práve na prípady, aby keď sa Národná rada zaoberá nejakým návrhom a rozhodne sa, že o tom návrhu nebude rokovať alebo ho neschváli, tak aby niekto nemohol prísť upraviť dve vety alebo to naformulovať do iného ustanovenia a tvrdiť, že je to úplne iný návrh a znova na ďalšiu schôdzu predložiť návrh zákona v tej istej veci.
Lebo všetky tie návrhy, o ktorých je reč, a teda to sú návrhy, návrhy, oba návrhy novely ústavy z dielne SMER-u, s ktorými prišli v júli a potom v auguste, sú evidentne v tej istej veci, lebo ich zámerom, ich cieľom je zmeniť ústavu tak, aby bolo možné uskutočniť referendum o skrátení volebného obdobia. Čiže to nie je tak, že nejakým nekorektným výkladom neznámych členov ústavnoprávneho výboru sme dospeli k tomu, že nie je možné rokovať o návrhoch SMER-u na zmenu ústavy. Nie. To ustanovenie je v zákone o rokovacom poriadku presne na takéto prípady, aby sa opakovane nepredkladali návrhy, ktoré sú o tom istom.
Pán predkladateľ tu hovoril o veľmi, používal veľmi silné slová a hovoril o bezprecedentnom pošliapaní vôle ľudu zo strany pani prezidentky a zo strany Ústavného súdu. No, ale pani prezidentka iba využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z ústavy, pretože mala pochybnosti o tom, že také referendum je v súlade s ústavou, tak sa obrátila na Ústavný súd. To predpokladá priamo ústava. A Ústavný súd dospel k rozhodnutiu, že nie je v súlade s ústavou. Čo teda, keď sudcovia sú presvedčení, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s textom ústavy, aký je dnes, tak len preto, aby nenahnevali SMER a HLAS, tak teraz majú rozhodovať v súlade so svojím presvedčením a povedať, že je to v súlade, keď to podľa nich nie je v súlade? Ústavný súd takisto postupoval v súlade s právomocou, ktorú mu dáva ústava, a sudcovia Ústavného súdu rozhodli, že takéto referendum nie je možné podľa súčasného znenia ústavy. Ja tam nevidím žiadne bezprecedentné pošliapanie vôle ľudu. Naopak, vidím tam rešpekt k právu, k právnemu štátu a k ústave.
A teda len tak mimochodom, však tých ústavných sudcov síce niekto menoval, ale predtým, ako ich niekto z tých kandidátov menoval, tak niekto tých kandidátov na ústavných sudcov zvolil. Teda skoro všetci kandidáti na ústavných sudcov boli zvolení parlamentami, v ktorých sme tu mali vládnu koalíciu ma čele so SMER-om – sociálna demokracia, z ktorého vyšiel, vzišiel aj HLAS. Čiže to nie je nejako, že súčasná koalícia si navolila ústavných sudcov a teraz tí rozhodli podľa jej vôle. Však to sú, to sú všetko sudcovia, ktorí by neboli, možno teda s výnimkou, ktorí boli zvolení, zvolení až v tomto volebnom období, to sú ústavní sudcovia, ktorí by neboli ústavnými sudcami, keby smerácka väčšina nebola s ich voľbou súhlasila.
A potom tu hovoríte o tom, že je tu nejaký precedens v tom, ako sa účelovo uplatňuje to ustanovenie, ale opakujem, takto sa to ustanovenie uplatňuje dlhodobo, to nie je, že teraz sme si to vymysleli. A dokonca, dokonca teda tu odkazujem na minulé volebné obdobie, keď povedzme poslanci SaS prišli s návrhom nejakým v daňovej oblasti, ktorý mali vo vládnom programe a ktorý dlhodobo presadzovali. Nebolo to schválené, samozrejme, a potom, potom poslanci SNS na ďalšiu schôdzu prišli, prišli s rovnakým alebo teda s podobným návrhom. Upozornil som na to a Národná rada to rešpektovala, že je to v tej istej veci, hoci to nevyhovovalo poslancom SNS, ale predseda Národnej rady pán Danko sa obrátil na ústavnoprávny výbor. Ústavnoprávny výbor, v ktorom mala väčšinu vaša koalícia, konštatovala, že je to v tej istej veci, a Národná rada o tom návrhu nerokovala. Potom to teda vyriešili tak, že to dali ako pozmeňovák k nejakému inému návrhu, takže našli spôsob, ako obísť pravidlo, ale, samozrejme, že rešpektovali, že taký návrh by nemal byť predložený a nemôže byť predložený bez toho, aby bol porušený zákon o rokovacom poriadku.
Čiže zhrniem. Nie, nie je to o nerešpektovaní a o pohŕdaní vôľou ľudu. Vôľa ľudu je takisto prejavená vo voľbách a ľud vyjadril svoju vôľu vo voľbách do Národnej rady. Rozhodol o tom, ako má byť zložená Národná rada. A podľa súčasného znenia ústavy a aj podľa normálnych princípov fungovania parlamentnej demokracie skoro všade vo svete s výnimkou dvoch krajín, o ktorých viem, že je tam možnosť skracovania volebného obdobia cez referendum, to funguje práve takto. Ľud vyjadrí svoju vôľu, zvolí parlament a ten parlament je zvolený na určité obdobie, ktoré si môže sám skrátiť v prípade, že nemôže plniť svoju funkciu, napríklad nie je v ňom možné zostaviť väčšinu, ktorá je potrebná pre vládnutie a pre schvaľovanie zákonov, ale nie referendom sa má skracovať, sa má skracovať volebné obdobie, aj keď, samozrejme, že tento nástroj bol už neúspešne na Slovensku opakovane, opakovane použitý, ale tak to je trochu iná téma, ku ktorej sa možno dostaneme, keď raz po uplynutí tých šiestich mesiacov opäť, nepochybujem o tom, nejaká skupina poslancov, či už SMER-u, alebo HLAS-u, alebo možno teda spoločne, keď sa spojíte, predloží tento návrh novely ústavy do parlamentu, tak tam potom môžme zviesť tú debatu, či je to správne alebo nie, ale teraz sa tu bavíme o pravidlách. A tie pravidlá sú pomerne jasne nastavené. A tak ako je nesprávne to, čo chce robiť SMER, teda že bude tie pravidlá porušovať a obchádzať, tak je nesprávne to, čo chce teraz spraviť HLAS, teda že tie pravidlá čisto účelovo zmení.
Takže napriek nádeji, ktorú prejavil pán predkladateľ v úvodnom slove, vlastne budem musieť sklamať, pretože ja určite budem hlasovať proti tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:32 - 18:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Keď som videl medzi prihlásenými na faktické poznámky meno pána poslanca Kotlebu, tak som sa zľakol, že aby som náhodou nehovoril niečo podobné, ale našťastie budem hovoriť niečo úplne iné, až opačné. Alexander Dubček je nesporne jednou z najdôležitejších osobností slovenských dejín. Toto uznesenie je však podľa môjho názoru nie vystihujúce jeho historické pôsobenie. Toto uznesenie je jednostranné, glorifikujúce a zamlčiavajúce aj tie tienisté stránky jeho pôsobenia. Alexander Dubček bol predstaviteľom Komunistickej strany, bol ním v päťdesiatych rokoch, bol ním v šesťdesiatych rokoch, bol ním aj pred nástupom Pražskej jari, podieľal sa na budovaní režimu, ktorý potláčal základné práva a slobody a ani, ani po okupácii sa nedokázal dôsledne postaviť na odpor, podpísal Moskovské protokoly, prijal funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia, podpísal obuškový zákon, na základe ktorého potom boli potláčané demonštrácii československých občanov proti okupantom a proti totalitnej komunistickej moci. Čiže nemyslím si, že by sme si mali históriu pripomínať takýmto jednostranným spôsobom. Samozrejme, že keď spomíname na niekoho z minulosti, tak máme tendenciu všímať si skôr to dobré, ale v súvislosti s Alexandrom Dubčekom úplne opominúť jeho pôsobenie v rámci komunistického režimu je neadekvátne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 9:46 - 9:47 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, budem veľmi stručný. Chcem sa vyjadriť k tomu čomu už v rozprave hovoril kolega Šudík, keďže týmto návrhom zákona dostávame do alebo teda ak ho schválime v tejto podobe dostaneme do školského zákona aj pojem národnostné školy a vymedzíme ho. Tak by som chcel navrhnúť doplnenie uznesenia v prípade, že sa Národná rada rozhodne prerokovať návrh zákona v druhom čítaní. Chcel by som navrhnúť, aby medzi výbory, ktorým bude v druhom čítaní pridelený vládny návrh zákona, ktorým sa mení školský zákon bol doplnený aj Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, keďže sa to týka národnostných menšín a tento výbor má v gescii národnostné menšiny. Takže by bolo vhodné, aby aj tento výbor o tomto návrhu rokoval. Predkladám tuto návrh v zastúpení kolegu a podpredsedu výboru Petra Polláka, odovzdávam pánovi spravodajcovi a poprosím, aby o tom dal hlasovať. V zmysle rokovacieho poriadku som už odovzdal na zverejnenie na webe Národnej rady a dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 15:28 - 15:29 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, ja by som sa chcel vyjadriť iba k tomu záveru vášho vystúpenia. Ja myslím, že vzhľadom na to, čo tu predvádzala vládna koalícia v predchádzajúcom období alebo vlády SMER-u, je používanie slova prílepok príliš striktné a teda ak aj od toho odhliadneme, ak sa otvára nejaký zákon, alebo ak sa návrhom zákona otvára aj viacej zákonov, tak je úplne legitímne, že sa tam rieši viac otázok, nerieši sa tam iba jedna otázka, To potom keby sme mali, že na každú zmenu, ktorú potrebujeme v nejakom rozsiahlejšom zákone urobiť, urobiť samostatnú novelu, tak to by sme museli potom, ja neviem, päťdesiatkrát ročne novelizovať ten zákon a to by teda z hľadiska legislatívnej techniky tiež nebolo veľmi vhodné a tiež by to nevytváralo stabilné legislatívne prostredie, preto sa mi zdá neadekvátne a také až trochu pritiahnuté za vlasy označovať prílepkom to, ak sa v rámci takéhoto návrhu zákona hneď od začiatku už v prvom čítaní rieši viacej vecí. Lebo to je úplne legitímne, že sa rieši viacej vecí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 10:59 - 11:00 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Suja, áno, sú také čísla z Británie, že približne 50 % úmrtí osôb nad 50 rokov sú zaočkovaní. Ale to nie je dôkaz, že vakcíny nefungujú, ale práve naopak, že vakcíny fungujú. Lebo v tejto vekovej kategórii nad 50 rokov v Spojenom kráľovstve je zaočkovaných 90 % ľudí. A teda, keď je to 50 %, tak to znamená, že vakcína chráni deväťnásobne v porovnaní s tým, keď je niekto nezaočkovaný. Keď máte skupinu 100 ľudí, z nich 90 je zaočkovaných a 10 je nezaočkovaných a zomrie jeden zaočkovaný a jeden nezaočkovaný, tak podľa vašej logiky je to že 50 % úmrtí sú zaočkovaní, čiže vakcína nefunguje. Ale to je predsa totálny nezmysel! Keď zomre jeden z deväťdesiatich, nie je to isté, ako keď zomre jeden z desiatich. Aby to bolo to isté, tak by muselo zomrieť deväť z tých zaočkovaných. 90 % keby bolo úmrtí vo vekovej kategórii nad 50 rokov zaočkovaných, tak potom áno. Potom tam nie je rozdiel. Ale keď je 50 %, tak ten rozdiel tam je a ten rozdiel je dramatický. Je dramatický rozdiel, či máte šancu prežiť alebo riziko, že umriete jedna ku desiatim alebo jedna ku deväťdesiatim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 10:25 - 10:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, povedali ste, že od nikoho nezaznelo, že vakcína je stopercentne bezpečná. Ale však to nikto netvrdí, že vakcína je stopercentne bezpečná, samozrejme, že aj vakcíny majú riziká, o niektorých vieme, o niektorých nevieme, riziká sa sledujú, hovorí sa o nich, vyhodnocujú sa. Ak niekto má vážne následky po podaní vakcíny alebo nebodaj zomrie, tak píšu noviny o tom, kto, čo, kedy, ako... O obetiach COVID-u vieme v drvivej väčšine len ako o číslach, o číslach ľudí, ktorí v ten deň zomreli alebo v ten mesiac.
To, čo tvrdíme je, že prínosy vakcíny vysoko presahujú riziká vakcíny a že riziká vakcíny sú neporovnateľne menšie ako riziká vírusu. To je pravda, na ktorej sa všetci normálni odborníci dokážu zhodnúť. Nerozumiem celkom, čo ste chceli povedať tými infantilnými číslami o počtoch úmrtí a ich porovnávaním, že je vlastne jedno, že tí ľudia zomreli na COVID, lebo ich bolo menej, ako tých čo zomreli, zomreli na rakovinu alebo na srdcovocievne ochorenia? Nádorové ochorenia a srdcovocievne ochorenia, iks iných ochorení tu sú a naďalej tu budú, budú na ne ľudia, ľudia umierať. A nedokážeme tomu úplne zabrániť, lebo genetika, životný štýl, životné prostredie, zanedbaná prevencia a tak ďalej, ale porovnávať to, je úplne nezmysel.
A prirovnali ste pána ministra ku generálovi Širó Išii, to bol japonský generál a lekár, ktorý počas druhej svetovej vojny sa zaoberal vývojom biologických zbraní a robil pokusy na ľuďoch, podobne ako doktor Mengele v nacistickom Nemecku, ku ktorému s obľubou prirovnáva pána ministra vás fašistický kolega Mazurek. A musím povedať, že je zvlášť nechutné, keď fašisti niekoho iného označujú za fašistického zločinca, a dokonca usvedčení fašisti a právoplatne odsúdení alebo vo vašom prípade zatiaľ neprávoplatne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 9:42 - 9:44 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie, nie za všetky, ale tak za niektoré.
Pán poslanec Marian Kotleba, tvrdili ste, že som sa opozície pýtal, že čo by sme mali robiť. Tak to ste ma zle pochopili. Ja som sa opozície nič nepýtal, ja nemám potrebu sa vás pýtať, čo by ste, čo by ste robili. Ja som iba rozoberal možnosti, aké bude mať štát k dispozícii, aké má nástroje. A ak hovoríte o náraste prípadov v krajinách, ktoré sú dostatočne zaočkované, tak, samozrejme, že treba hovoriť aj o tom, aké majú tie prípady priebeh, vážne následky, koľko je tam hospitalizácii, koľko je tam úmrtí.
Pán poslanec Suja, možno vás to prekvapí, ale mojím premiérom nie je premiér Izraela, mojím premiérom je Eduard Heger.
A keď som hovoril o tom, že sa nechám zaočkovať aj tretíkrát, aj štvrtýkrát, keď bude treba, tak práve preto, práve preto som o tom hovoril, že my predsa nevieme, ako sa bude vyvíjať množstvo protilátok v krvi. My nevieme, aké nové varianty vírusu sa objavia. To v tejto chvíli nevieme. V tejto chvíli predpokladáme, že budú stačiť dve zaočkovania, ale nevieme, v akom stave budeme, budeme o rok. Tu sa nikto netvári, že všetko vieme. Ja som len hovoril, že ja, ktorý považujem za cestu očkovanie, mám tú možnosť si dať ďalšiu dávku alebo nejakú inú vakcínu, ak bude potrebné napríklad na nejaký iný variant, ale opätovne prekonať, prekonať ochorenie nie je riešenie alebo teda je riešenie, ktoré je ďaleko nebezpečnejšie.
No na ťuťuli-muťuli, ťapa-paťa, diablové výplody, to nebudem, nebudem asi reagovať.
A, pani poslankyňa Cigániková, no, ešte sme nevyčerpali všetky prostriedky, súhlasím, ale obávam sa, že sme už veľmi blízko toho, keď by sme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 9:03 - 9:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som v prvom čítaní podporiť návrh novely zákona o ochrane verejného zdravia, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Jeho obsahom je ďalšie opatrenie, ktoré úrad verejného zdravia môže robiť pri ohrození verejného zdravia a môže, ak ten návrh schválime, dočasne podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Nie je veľmi veľa dôvodov pochybovať, že situácia sa opäť zhorší, počet prípadov bude narastať, bude narastať počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach aj počet úmrtí. No a potom sú v zásade dve možnosti, čo budeme robiť. Jedna možnosť je, že nebudeme robiť nič, budeme sa tváriť, že tu ten vírus neexistuje, nebudeme prijímať žiadne obmedzujúce opatrenia a budeme dúfať, že to nejako tak samé pominie. Lenže ono to tak samé nepominie, vírus sa bude šíriť, až nad ním stratíme akúkoľvek kontrolu, nemocnice budú zahltené, zaplnené pacientami s COVID-om, nebudú stíhať robiť nič iné a ľudia budú umierať nie preto, že im lekári vzhľadom na ich stav nedokážu s nástrojmi, ktoré majú k dispozícii, a prostriedkami, ktoré majú, akokoľvek pomôcť, ale preto, že nemocnice na to jednoducho nebudú mať kapacitu, nebudú mať ich kde umiestniť alebo sa o pacientov nebude mať kto starať, lebo nebude dosť lekárov. To je jedna možnosť, ale aj tak, aj keď sa to stane, tak dôsledkom bude, že budeme musieť nakoniec pristúpiť k nejakým opatreniam.
Druhá možnosť je, že sa k tým opatreniam pristúpi skôr, podobne ako v predchádzajúcich vlnách, a tie opatrenia budú zamerané na obmedzenie mobility a budú teda znamenať aj zatváranie alebo obmedzovanie prevádzok a hromadných podujatí.
Ak sa tomu chceme vyhnúť, alebo ak chceme, aby obmedzenia boli aspoň mäkšie, je potrebné stanoviť podmienky, za akých budú môcť ľudia do tých prevádzok alebo na hromadné podujatia chodiť. Čiže tá reálna voľba bude, že na jednej strane budeme mať zákaz niektorých prevádzok, samozrejme, že sa nezavrú všetky prevádzky, hromadné podujatia sa zrejme zakážu všetky, alebo môžu sa zakázať všetky, to sme už zažili, a na druhej strane môžme stanoviť nejaké podmienky, za akých môžu ľudia chodiť do prevádzok.
Je lepšie zatvárať? Som presvedčený, že nie. Je lepšie nerobiť nič? Určite nie. Lepšie je robiť cielené opatrenia a určite je lepšie robiť mäkšie a cielené opatrenia ako plošné. Ak hovoríte, že netreba robiť cielené opatrenia, tak vlastne hovoríte, že vám je jedno, čo bude s obchodmi, čo bude so službami, čo bude s kultúrnymi akciami, čo bude so športovými podujatiami, lebo keď sa situácia začne zhoršovať, tak tá otázka nebude stáť tak, že či tam pustíme všetkých alebo len niektorých, ale otázka bude stáť, či tam pustíme aspoň niektorých alebo vôbec nikoho a úplne to zavreme, úplne to zakážeme.
Návrh zákona hovorí o troch kategóriách, ktoré by mali mať výnimku v situácii, keď nastane ohrozenie verejného zdravia, a ide o očkovanie, testovanie a prekonanie COVID-u. Ale rovno si treba povedať, že z týchto troch nástrojov, ktoré máme k dispozícii, je účinný a efektívny na porazenie COVID-u, nie na jeho obmedzenie alebo spomalenie, iba jeden jediný. A tým je očkovanie. Lebo testovanie nie je žiadne liečenie, to nie je ochrana pred nakazením seba alebo iných, to je len informácia o tom, že človek vo chvíli, keď sa testuje, je zdravý alebo teda pravdepodobne je zdravý, keďže ani tie testy nie sú stopercentné, ale teda s určitou pravdepodobnosťou na základe testu vieme povedať, že v čase testovania bol človek zdravý. Nie je to informácia o jeho aktuálnom zdravotnom stave, lebo keď výsledok testu dostane o dve hodiny alebo na druhý deň, tak medzitým už dávno mohol sa znova infikovať, a nie je to žiadna informácia o tom, ako, či budem zdravý, alebo nebudem zdravý o dva dni, o tri dni, a teda, ako hovorím, nie je to liečenie, je to iba informácia.
Druhá možnosť je prekonanie COVID-u. Samozrejme, tí, čo majú to šťastie a prežijú COVID bez nejakých následkov vážnych a teda hlavne ho prežijú, tak je pravdepodobné, že sa im vytvoria, vytvoria protilátky, ale teda to sa mi zdá taká, taká dosť bizarná idea, že necháme všetkých premoriť, a teda tí, čo prežijú, tak budú mať vytvorené protilátky, lebo to bude stáť určite mnohonásobne, nie že oveľa, mnohonásobne viac obetí, ako kebyže sa všetci hneď povinne, povinne zaočkovali.
Teda vytváranie protilátok u obyvateľstva prostredníctvom premorenia, prostredníctvom zaočkovania je neporovnateľné a navyše nemáme o tom ešte, ešte úplné vedomosti. Nie vždy tie protilátky, ktoré sa vytvoria, alebo to prekonanie ochorenia vytvorí dostatočnú ochranu, nie vždy sa protilátky vytvoria v dostatočnom množstve. Nevieme, ako dlho tie protilátky vydržia, a môže sa objaviť nový variant vírusu, proti ktorému tie protilátky nebudú fungovať. A to, samozrejme, nevieme s určitosťou ani pri očkovaní, nie sme ešte v takom, v takom štádiu, aby sme vedeli, že tie protilátky vydržia, že tie protilátky budú fungovať proti nejakému vírusu, ktorý sa v budúcnosti objaví, ale je tu drobný rozdiel. Ak sa ukáže, že dve dávky nestačia, no, tak ja jednoducho pôjdem a nechám si dať tretiu, ak bude potrebné, tak si nechám dať aj štvrtú. Čo spravia, čo spravia ľudia, ktorí získali protilátky v dôsledku prekonania choroby? Tak znova sa nakazia, risknú to, že tento raz to znova prežijú, a vytvoria si, vytvoria si protilátky. No, to asi nie je celkom, celkom riešenie.
Čiže jediným z tých troch nástrojov, ktorý sa spomína aj v návrhu zákona, alebo z tých troch skutočností, ktoré majú byť dôvodom na výnimku na vstup do prevádzok alebo na hromadné podujatia pri ohrození verejného zdravia, to zdôrazňujem, je očkovanie. Ak nebudeme v dostatočnej miere zaočkovaní, príde tretia vlna a bude mať vážne následky. Ak bude slabšia, čo je možné, že ak príde v lete, tak bude slabšia, tak príde až nejaká ďalšia, aj nejaká ďalšia, tá bude mať vážne následky, až kým teda nebudeme všetci, všetci premorení alebo zaočkovaní, alebo kombinácia, kombinácia toho.
Veľa sa tu aj včera hovorilo o slobode, totalite, apartheide, fašizme a podobných nezmyselných prirovnaniach, tvrdilo sa, že my sa pozeráme na ľudí ako na čísla. Ale v skutočnosti je to úplne naopak. Tu práve politika opozície a, žiaľ, kompletne celej parlamentnej opozície, zameraná na naháňanie politických bodov, spôsobí, že nebudeme dostatočne zaočkovaní, keď príde tretia vlna, a následkom toho bude oveľa viac ľudí, ktorí sa infikujú, ako keby sme boli dostatočne zaočkovaní, ale najmä oveľa viac ľudí, ktorí budú mať vážny priebeh, ktorí budú musieť byť hospitalizovaní a ktorí na COVID zomrú. Ľudia budú zomierať na COVID, a najmä nezaočkovaní, ale aj zaočkovaní, lebo nie všetkým sa vytvorí, vytvorí dostatočná imunitná reakcia. Čiže áno, postihne to aj niektorých tých, čo sa dali zaočkovať. Budú ohrození aj tí nezaočkovaní, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov, aj ich životy táto nezodpovedná politika zameraná na to, aby sa neočkovali tí, ktorí sa očkovať môžu, vážne ohrozuje, ale bude zomierať aj množstvo iných ľudí, ktorí by nemuseli zomrieť, práve preto, že kapacity zdravotníctva budú vyťažené bojom s COVID-om a nebude im môcť byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, ktorú potrebujú v tom čase, pretože sa lekári, zdravotníci budú museť zaoberať liečením infikovaných na COVID, a to sa nemusí prejaviť hneď, ale v dôsledku toho budú zomierať ľudia, samozrejme, aj z iných dôvodov a na iné ochorenia. Ak nebudeme dostatočne zaočkovaní, tak prídu tvrdšie obmedzenia pre ekonomiku, tvrdšie obmedzenia pre sociálny život, možno sa budú musieť znova zatvárať školy a bude to znamenať väčšie náklady a škody nielen pre ľudí, nielen pre podnikateľov, ale aj pre štát, či už ako výdavky na zdravotníctvo, alebo ako náklady na kompenzácie.
Včera, včera tu po vystúpení môjho kolegu Rada Kazdu sa strhla búrlivá debata o platení liečenia COVID-u, lebo však áno, keď hovoríme o slobode, tak by sme mali hovoriť aj o zodpovednosti. A keď niekto sa slobodne rozhodne nerozumne, no tak má za to niesť, niesť následky. Áno, v našom systéme je takéto niečo asi, asi nie veľmi, nie veľmi reálne, ale štát poskytuje zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje ochranu ľudí pred COVID-om tým, že im umožňuje očkovať sa, čo je úplne, úplne bezplatné a podľa mňa nie je úplne od diabla idea, že by tí, ktorí tú možnosť ochrany prostredníctvom očkovania nevyužili, mali si potom nejakým spôsobom prispievať na zdravotnú starostlivosť, lebo mali tú možnosť, hej? Spomenul som tu včera ten príklad s preventívnymi zubnými prehliadkami, absolvujete to, nasledujúci rok si nemusíte plne platiť. Neabsolvujete, je to vaše slobodné rozhodnutie, ale ak potom sa vám niečo stane s chrupom nasledujúci rok, tak si to, tak si to plne uhradíte a nemáte nárok na žiadny príspevok zo strany poisťovne.
Rovnako sa tu rozoberalo, rozoberalo v súvislosti s vystúpením kolegu Kazdu možnosť povinného očkovania, alebo teda povinného očkovania prinajmenšom pre niektoré skupiny. A samozrejme, že nikto nespochybňuje, že lepšie, ak je očkovanie dobrovoľné a ak by sa podarilo dosiahnuť dostatočnú mieru zaočkovanosti dobrovoľne, ale zasa sa netvárme, že tá miera zaočkovanosti dnes je dostatočná, a ani to veľmi nevyzerá, že by sa to podarilo. A ja som presvedčený, že ak sa to nepodarí, ak, a už zdá sa, že sme veľmi blízko k tej chvíli, tak by zodpovedným rozhodnutím bolo nariadiť povinné očkovanie prinajmenšom pre niektoré skupiny, pre skupiny, ktoré sú, ktoré sú najviac ohrozené v dôsledku, v dôsledku očkovania.
Len teda pre upresnenie, keď som sa už vrátil k včerajšiemu vystúpeniu pána poslanca Kazdu, niektorí ho tak rozhorčene posielali za jeho predsedom, tak ja by som len teda pripomenul, že pán Kazda nie je členom strany SaS, ale členom strany OKS, takže jeho predsedom nie je pán Sulík, ale ja. A to, čo hovoril ohľadom povinného očkovania napríklad, nie je názor SaS, ale je to názor OKS, tam sa drobne s kolegami z SaS, s ktorými sme v poslaneckom klube, líšime, ale to, v čom sa zhodujeme, je, že očkovanie je dôležité, treba urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa čo najviac ľudí zaočkovalo, a podporujeme návrh novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý do parlamentu predkladá pán minister Lengvarský, a všetci budeme hlasovať za jeho schválenie.
Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že v rozprave a vo faktických poznámkach sa tu mnohí rozhorčovali nad niektorými hrubšími vyjadreniami či už politikov, alebo, alebo novinárov na adresu nezaočkovaných, ale zároveň tu v priamom prenose nabádali ľudí, nabádali agresívny dav, aby si išiel nájsť tých politikov, ktorí, ktorí sa zasadzujú za očkovanie, a niečo im tam, niečo im tam dohovoril, ale teda všetci vieme, že akým spôsobom by im asi dohovoril. Hovorili ste, že máme sa ísť s nimi porozprávať, no práve Rado Kazda to skúsil a dostalo sa mu strkancov, dostalo sa mu vulgárnych nadávok. Ja by som očakával, že teda aj keď v tejto veci navzájom zo seba, so sebou nesúhlasíme, tak nebudete hecovať dav, ktorý sem príde a ktorý sa správa agresívne, ktorý sa správa vulgárne, ktorý sa správa násilne, a nebudete mu podsúvať, že choďte si ešte nájsť tých poslancov, ktorí budú hlasovať inak, ako si to vy želáte. Je to úplne nezodpovedné, ale je to rovnako nezodpovedné ako váš prístup k očkovaniu, lebo váš prístup k očkovaniu bude stáť ľudské životy. Bude to vaša zodpovednosť, ja neviem, či tým bludom o škodlivosti očkovania, o tom, že je to všetko iba záujem farma firiem, naozaj aj veríte, alebo to iba cynicky zneužívate ako politickú hru, lebo viete, že na to niekto počúva, teda to mnohí ľudia počúvajú, a teda vo vašom prípade som teda ochotný aj veriť, že tým bludom aj úprimne, úprimne veríte. Už úplne inak je to, je to u vašich kolegov zo SMER-u a z HLAS-u, tam neverím, že by oni si neuvedomovali, ako je dôležité očkovanie a čo môže, čo môže nedostatočná miera očkovanosti už v blízkej dobe spôsobiť, ale napriek tomu, napriek tomu sa správajú rovnako nezodpovedne ako vy.
Takže skončím tým, že keď aj v dôsledku vašej politiky, vašej populistickej politiky nebudeme mať dostatočné množstvo ľudí zaočkovaných, tak budú ľudia zomierať zbytočne. Budú zomierať ľudia, ktorí by zomierať nemuseli, a bude to v tejto chvíli primárne vaša zodpovednosť, lebo pred rokom sme nemali vakcínu, nemali sme účinný nástroj na boj s COVID-om, teraz ho máme a ak ho nevyužijeme v dostatočnej miere, práve preto, že vyvolávate politické vášne a naháňate si na tom politické body, alebo sa tomu iba alibisticky prizeráte, tak tá zodpovednosť bude jednoznačne na vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 18:12 - 18:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kazda, súhlasím úplne s tebou, že mnohí politici sa v tejto dobe vydali cestou populizmu. Populizmus je nezodpovedný vždy a v tomto prípade je to populizmus veľmi nebezpečný, bude stáť množstvo ľudských životov a bude mať tragické následky. Úmyselné šírenie antivakcérskych nálad v snahe nadbiehať náladám davu spôsobí alebo prispeje k nízkej miere zaočkovanosti, prispeje k tomu, že pandémia bude mať v tretej vlne horší priebeh, ako by mohla mať, keby tá miera zaočkovanosti bola vyššia. Budeme mať viac infikovaných, viac hospitalizovaných, viac ľudí s ťažkým priebehom a budeme mať, žiaľ, aj viac mŕtvych. Tragické na tom je, že mŕtvych, ktorí by nemuseli zomrieť, ak by sa zaočkovali alebo ak by tá zaočkovanosť bola vyššia.
Tá idea, že by si ľudia mali platiť za liečenie COVID-u, vôbec nie je v rozpore s tým, že štát má zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Však zabezpečuje bezplatnú ochranu pred COVID-om. Ochranu pred COVID-dom poskytuje predovšetkým očkovanie, to je bezplatné, za to si nikto nemusí platiť. Ak to niekto využije, tak by mu mala byť hradená v plnej miere aj liečba, ak nie, tak je úplne legitímne uvažovať o tom, že ak nie platiť, tak aspoň prispievať na liečenie COVID-u, ak som nevyužil možnosť tej prevencie. Je to niečo, čo normálne funguje napríklad pri starostlivosti o zuby, ak idete na preventívnu prehliadku, tak ten nasledujúci rok si nemusíte platiť plné sadzby, ak tú možnosť nevyužijete, tak si musíte hradiť všetko sami. Rovnako si myslím, že aj tá idea o povinnom očkovaní, ak to bude potrebné, je úplne, úplne na mieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:12 - 16:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja úplne súhlasím s pánom poslancom Šeligom a s tým, čo hovoril vo svojom vystúpení v rozprave. Tiež si myslím, že vystúpenie pána poslanca Fica bolo úplne od veci. Bolo úplne od veci nielen v tej záverečnej faktickej poznámke, na ktorú sa už nedalo reagovať a ktorou sa vrátil v podstate k schôdzi, na ktorej bola vyslovovaná nedôveru a na ktorej sa opozícia pokúsila prostredníctvom nezmyselných a nepodložených obvinení a dezinterpretácií celej veci odvolať pani ministerku Kolíkovú, ale od veci bolo aj v samotnom obsahu vystúpenia pána poslanca Fica a keď pani ministerka u pána predsedajúceho namietala, že pán vystupujúci Fico by mal hovoriť k veci a že by mal na to upozorniť, tak mala pravdu, čo nakoniec potvrdil aj pán poslanec Fico vo svojom vystúpení tým, že až v úplnom závere povedal, že no a teraz k tomu paškvilu, ktorý ste predložili, sa ani nebudem vyjadrovať. Čím len potvrdil, že to, čo hovoril dovtedy, hovoril o veciach, ktoré ho nesporne zaujímajú, lebo, samozrejme, vyšetrovanie pokračuje, orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky, takže áno, treba bojovať za svojich ľudí, ako to len ide. Ale nevyjadroval sa k návrhu zákona, o ktorom rokujeme, k tomu sa vyjadril možno v posledných 20 sekundách svojho vystúpenia.
A že to teda bolo od veci, svedčí o tom aj to, že ten záujem o podmienky väzby je náhle prebudený práve teraz, keď sa vyšetrovanie dotýka bývalých smeráckych nominantov, keď má pán Fico a jemu blízki ľudia pocit, že sa to už približuje aj ku nim. Dovtedy ich to nezaujímalo, hoci dvanásť rokov tu vládli.
Skryt prepis