Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.7.2021 o 1:10 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:39 - 10:41 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, vo svojom príspevku ste poznamenali takú zaujímavú myšlienku, že aj napriek tomu, že ministerstvo pôdohospodárstva nedostalo z plánu obnovy a odolnosti ani euro, čo je pre mňa do dnešného dňa úplne nepochopiteľné, zároveň sa chcete spoliehať na to, že ministerstvo životného prostredia na čele s pánom Budajom a jeho polobláznami z ekoteroristických organizácií ako je Smatana a podobní blázni, budú nejakým úžasným spôsobom participovať alebo pomáhať ostatným ministerstvám v rámci nejakej ekozložky. Ale ja keď som videl tie plány alebo tie zámery ako sa ministerstvo životného prostredia chce svojím príspevkom zaoberať, tak ich nejaký rozvoj pôdohospodárstva alebo lesoochranárskeho spôsobu ochrany prírody a krajiny...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:10 - 10:12 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Karahuta, tak ako ste poznamenali vo svojom príspevku, Slovenská republika vždy mala charakter nielen poľnohospodársky, ale najmä charakter chovateľský, pretože všetci, ktorí si to pamätáme ešte z bývalého režimu, tak na Slovensku sa chovali desaťtisíce oviec, desaťtisíce kôz a desaťtisíce kusov hovädzieho dobytka, ktoré mali nielen vplyv, ako ste poznamenal, na krajinotvorbu, ale mali najmä vplyv na to, že domáca produkcia mäsa bola zabezpečená naozaj na sto percent. Nie je nejakým zvláštnym alebo nejakým skvelým umením nakúpiť "hovädzinu", aj keď kvalitnú, z Argentíny, Bolívie, Chile, Brazílie, o ktorú sa tak naši reštauratéri alebo nejakí kvalitnejší kuchári bijú a stále budú tvrdiť, že áno, to mäso je kvalitné, to mäso je skvelé, pretože niekoľko týždňov sa vezie na tej lodi a viete, ono sa tak vyleží, ono sa tak do, ľudovo povedané, vycestuje, ale tak kvalitné mäso dokážeme vyprodukovať aj na týchto farmárskych bitúnkoch, pretože aj títo farmári, títo chovatelia budú musieť mať chladiace zariadenia, kde to mäso sa naozaj na 30, 40, 50, 60 dní dá naozaj vyležať a to mäso kvalitou, si dovolím povedať, bude o 50 % kvalitnejšie, pretože tak ako bolo povedané z úst kolegu Suju, ekoteroristi z ministerstva životného prostredia a mnohí poslanci, ktorí ich takto krvavo, doslova a do písmena krvavo obhajujú, tvrdia, že lepšie nám je to doviesť, ako chovať. No nie, je to úplná hlúposť, pretože tá uhlíková stopa, ktorou sa títo blázni naozaj riadia, tak zanecháva najmä kvôli tomu, že cesta tohto mäsa je, znamená značnú, značnú uhlíkovú stopu a značnú, značnú dlhodobú neudržateľnosť. Čiže naozaj domáci chov, domáca spotreba je to jediné riešenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 9:42 - 9:44 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Mičovský rovnako ako vy, rovnako ako aj ja, sa chcem aj touto cestou ešte raz poďakovať predkladateľovi návrhu pánovi poslancovi Karahutovi za naozaj zmysluplný návrh zákona, ktorý prispeje nielen k potravinovej sebestačnosti v rámci vidieka, v rámci rozvoja vidieka, ale týmto návrhom zákona dosiahneme jednu úžasnú vec, a to pridanú hodnotu chovateľov, akéhokoľvek dobytka na farmách, ktoré sa nachádzajú po celom území Slovenskej republiky. A táto pridaná hodnota bude mať jeden úžasný výsledok, a to následnú formu investície do svojich chovov, do svojich, ako by som povedal, porážkarní alebo bitúnkov, ktoré týmto návrhom zákona budú môcť zakladať a budú môcť prevádzkovať. Pretože ako bolo povedané aj z úst pána kolegu Mičovského je značne nákladné prepravovať zvieratá či už hovädzí dobytok, ale aj ovce, kozy a podobné, a podobné druhy zvery na bitúnky vzdialené, ktoré sa častokrát nachádzali niekoľko, nie desiatok, ale až stoviek kilometrov od miesta, kde sa zviera vychovalo a kde zviera vlastne žilo do doby pokiaľ sa farmár alebo lokálny producent rozhodol, že toto zviera je vhodné na porážku. A takýmto spôsobom naozaj dosiahneme to, že potravinová sebestačnosť a naozaj kvalitné druhy mäsa sa dostanú na stôl možno aj do nejakých hypermarketov alebo supermarketov priamo od producenta, priamo od výrobcu. A táto pridaná hodnota bude mať jeden úžasný výsledok, a to naozaj to, že finančné prostriedky budú veľmi dobre zhodnotené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 14:24 - 14:26 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem doplniť kolegu Suju, pretože naozaj v článku IV v bode 3 v § 11 ods. 1 je zapísaná takáto veta, ktorá sa dopĺňa a pripája k tomuto návrhu zákona: "Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o európskom hospodárskom priestore, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takomto prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný súhlas v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie prípadného predpisu...
===== priestore, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takomto prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný súhlas v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie prípadného predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadné údaje o zriadení, zariadení, pardon, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse a doručení nepoverilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný. Čiže podľa tohto doplňujúceho § 11 je podľa tento návrh, pán minister, naozaj bezzubý a veľmi vágny. Čiže zaujímalo by ma, akým spôsobom chceme tento paragraf, tieto doplňujúce vety brať ako nejaké záväzné stanovisko, pretože tak, ako bolo povedané od kolegu Suju, Maďarsko je takým príkladom, že stačí prekročiť rýchlosť a do dvoch dní máte túto pokutu doma na zloženke, možno do troch. Ale podľa tohto naozaj doplnenia je v niektorých prípadoch naozaj nevymožiteľné. Čiže Slovenská republika by prichádzala o značné finančné prostriedky od ľudí alebo od občanov mimo Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 14:24 - 14:26 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem doplniť kolegu Suju, pretože naozaj v článku IV v bode 3 v § 11 ods. 1 je zapísaná takáto veta, ktorá sa dopĺňa a pripája k tomuto návrhu zákona: "Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o európskom hospodárskom priestore, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takomto prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný súhlas v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie prípadného predpisu...
===== priestore, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takomto prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný súhlas v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie prípadného predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadné údaje o zriadení, zariadení, pardon, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse a doručení nepoverilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný. Čiže podľa tohto doplňujúceho § 11 je podľa tento návrh, pán minister, naozaj bezzubý a veľmi vágny. Čiže zaujímalo by ma, akým spôsobom chceme tento paragraf, tieto doplňujúce vety brať ako nejaké záväzné stanovisko, pretože tak, ako bolo povedané od kolegu Suju, Maďarsko je takým príkladom, že stačí prekročiť rýchlosť a do dvoch dní máte túto pokutu doma na zloženke, možno do troch. Ale podľa tohto naozaj doplnenia je v niektorých prípadoch naozaj nevymožiteľné. Čiže Slovenská republika by prichádzala o značné finančné prostriedky od ľudí alebo od občanov mimo Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.7.2021 1:10 - 1:12 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Cmorej, tak ako tuná bolo povedané, vo vašom príspevku ste oboznámil ctené plénum Národnej rady Slovenskej republiky s tým ako tento developerský projekt, tento developerský zámer, tento nejakým spôsobom buď nepremyslený alebo nejakým spôsobom nie kvalitne odkonzultovaný návrh zákona, ktorý asi neprešiel príliš nejakým koaličným potenciálom v rámci stavebného konania. Kritizovaný je najmä preto, že výstavba ...
===== tento developerský zámer, tento nejakým spôsobom buď nepremyslený alebo nejakým spôsobom nie kvalitne odkonzultovaný návrh zákona, ktorý asi neprešiel príliš nejakým koaličným potenciálom v rámci stavebného konania. Kritizovaný je najmä preto, že výstavba 15-tis. alebo 100-tis. bytov do konca volebného obdobia, ako tvrdíte, je nereálna. To súhlasím. Je úplne nereálna, pretože za podmienok, za akých je tento zákon nastavený je to úplne nereálne postaviť za sumy, ktoré sú vyčíslené v metroch štvorcových nie je to reálne postaviť, pretože aj na východe aj na strede Slovenska stavebné firmy, ktoré stavajú dlhodobo aj počas krízy, aj počas doby, kedy materiály zdraželi, naozaj vedia stavať obchodný priestor alebo priestor na bývanie do 700 metrov štvorcových, do 700 eur za meter štvorcový. Čiže tieto sumy, ktoré sú nejakým spôsobom premrštené až do 1 500 eur za meter štvorcový to mi príde nejaké pal fiction. Čo sa týka tohto zákona áno, tento zákon predkladal aj pán Holý, ktorý sa vlastne odvíjal od všetkého možného aj nemožného bolo na tento zákon cez 4-tis. pripomienok. Bolo, naozaj. Cez 4-tis. pripomienok bolo na tento zákon. Takže naozaj nebol ani kvalitný, ani precízny. A skutočne neviem. SaS-ka teraz tuto kritizuje, ale v konečnom dôsledku zajtra za to zahlasujú, čiže je to asi tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.7.2021 1:10 - 1:12 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Cmorej, tak ako tuná bolo povedané, vo vašom príspevku ste oboznámil ctené plénum Národnej rady Slovenskej republiky s tým ako tento developerský projekt, tento developerský zámer, tento nejakým spôsobom buď nepremyslený alebo nejakým spôsobom nie kvalitne odkonzultovaný návrh zákona, ktorý asi neprešiel príliš nejakým koaličným potenciálom v rámci stavebného konania. Kritizovaný je najmä preto, že výstavba ...
===== tento developerský zámer, tento nejakým spôsobom buď nepremyslený alebo nejakým spôsobom nie kvalitne odkonzultovaný návrh zákona, ktorý asi neprešiel príliš nejakým koaličným potenciálom v rámci stavebného konania. Kritizovaný je najmä preto, že výstavba 15-tis. alebo 100-tis. bytov do konca volebného obdobia, ako tvrdíte, je nereálna. To súhlasím. Je úplne nereálna, pretože za podmienok, za akých je tento zákon nastavený je to úplne nereálne postaviť za sumy, ktoré sú vyčíslené v metroch štvorcových nie je to reálne postaviť, pretože aj na východe aj na strede Slovenska stavebné firmy, ktoré stavajú dlhodobo aj počas krízy, aj počas doby, kedy materiály zdraželi, naozaj vedia stavať obchodný priestor alebo priestor na bývanie do 700 metrov štvorcových, do 700 eur za meter štvorcový. Čiže tieto sumy, ktoré sú nejakým spôsobom premrštené až do 1 500 eur za meter štvorcový to mi príde nejaké pal fiction. Čo sa týka tohto zákona áno, tento zákon predkladal aj pán Holý, ktorý sa vlastne odvíjal od všetkého možného aj nemožného bolo na tento zákon cez 4-tis. pripomienok. Bolo, naozaj. Cez 4-tis. pripomienok bolo na tento zákon. Takže naozaj nebol ani kvalitný, ani precízny. A skutočne neviem. SaS-ka teraz tuto kritizuje, ale v konečnom dôsledku zajtra za to zahlasujú, čiže je to asi tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.7.2021 0:29 - 0:31 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Dobré ránko všetkým kolegom, ktorí sa nejakým zázračným spôsobom ešte ocitli v Národnej rade, v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a sú ochotní pokračovať v tomto nočnom rokovaní. Pán kolega Miro Svrček, veľmi pekne ďakujem za tvoj príspevok k tomuto zákonu, len k tomuto zákonu je dosť, dosť veľa výhrad aj z odbornej verejnosti, aj z laickej verejnosti a načasovanie tohto zákona je pre stranu SME - RODINA veľmi nešťastné a veľmi kontraproduktívne, ale za to samozrejme ty, ako predkladateľ tohto zákona nemôžeš. Čiže je, je to problémom vášho hnutia, vašej strany. Takže vôbec to neznižovalo alebo neznížilo kvalitu tvojho príspevku. Mňa zaujímajú hlavne niektoré veci, čo sa týka tých nájmov ohľadne bytového fondu a garancie stabilného nájmu počas celej doby nájomného vzťahu. Čiže nájomník, nájomca a vzťah buď mesta alebo obce alebo štátu voči nájomníkovi. Pretože Slovenská republika a obyvatelia Slovenskej republiky naozaj majú vzťah prevažne k vlastníctvu k svojmu súkromnému vlastníctvu, či už ide o bytové domy alebo, či už ide o rodinné domy. Naša populácia nikdy nebola nejakým zvláštnym spôsobom až, keď nevezmem dejiny socializmu a obdobie Husákových detí, kedy naozaj tá panelová výstavba bola brutálna a bola síce nebola nejak vysoko kvalitná, ale bola. Postavilo sa tisíce bytov, ktoré do dnešného dňa fungujú a myslím si, že minimálne 30 - 40 a odborníci na stavebné konanie hovoria, že až 50 rokov dokážu pri dobrom ošetrovaní a dobrej správe jednoducho vydržať. Takže to by ma zaujímalo akým spôsobom chce hnutie SME - RODINA garantovať aj nájomné, aj nejakým spôsobom zmeniť zmýšľanie ľudí. Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 22:25 - 22:27 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Mao Ce-tung, Pol Pot a rodina Kimov zo Severnej Kórei sú len takí slabí odvar, to sú len takí úbohí amatéri, oproti duu Heger, Kollár. Je to, je to niečo neskutočné, je to niečo choré, je to niečo zvrátené čo títo dvaja páni za štyri hodiny dokázali vykšeftovať, dokázali vymyslieť, dokázali zmeniť.
Hnutie SME RODINA dva dni deklarovalo hrdinsky sa bilo do pŕs, ako tento obludný, chorý, zvrátený a neprimeraný zákon v žiadnom prípade nepodporí. Mnohí poslanci za SME RODINA, kolega Svrček, kolegyňa Hajšelová, bojovali za tento zákon a kritizovali tento zákon, pretože tvrdili, že tento zákon je jasne proti ľuďom. Ale stalo sa niečo s čím ani oni samotní, ani v tomto najhoršom sne nemohli počítať. Predseda hnutia SME RODINA a predseda Národnej rady Slovenskej republiky her Boris Kollár si urobil s poslancov hnutia SME RODINA kondóm, ktorý použil a plný vyhodil. Urobil si miliardový kšeft s bytmi, ale zároveň minister, premiér a úžasný Eduard Heger, si vykšeftoval ďalší, ďalšiu miliardu na testovanie.
Vlk sa nažral, ovca zostala celá, národ sprostý, môžete ľutovať čo ste urobili, čo ste vymysleli. Predstavitelia vládnej moci, my sme si v podstate s ľuďmi vytreli riť a ideme ďalej. Toto čo ste spravili, toto čo ste vymysleli, toto čo ste vyprodukovali za 24 hodín, je niečo neskutočné, je niečo obludné a niečo úplne choré. Národ nezabúda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 22:06 - 22:08 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Susko, veľmi pekne ďakujem za hodnotný a odborný príspevok, kde ste naozaj len vecne argumentačne zhodnotil celú túto situáciu, že tento predkladaný návrh zákona, ktorý tuná prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, je príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a mnohí poslanci, keď im to vyhovuje, tak sa odvolávajú na rôzne európske inštitúcie a rôzne európske rezolúcie a dohovory, že je to vlastne v poriadku, je to super, je to skvelé, ale zároveň v tejto chvíli tieto európske dohovory, tieto rezolúcie, tieto vyhlášky alebo normy nemajú žiadnu platnosť na území Slovenskej republiky, pretože im to nevyhovuje. Takže ja tejto schizofrénii z radov koaličných poslancov totálne nerozumiem, ale snáď mi to nejakým odborným spôsobom niekto dokáže vysvetliť. Pretože toto je totálna schizoidná nejaká obštrukcia, ktorej naozaj nikto relevantný nedokáže, nemôže pochopiť, nakoľko sa to pochopiť nedá.
Pán kolega Susko, ďalej ste spomínal, že občania Slovenskej republiky, ktorí sa týmto jednoducho neprimeraným zákonom môžu cítiť viac ako dotknutí. Sú obmedzovaní, delení a triedení na občanov rôznych kategórii, ale zároveň opäť tuná bolo povedané už troška skôr z koaličných radov, že títo občania vlastne nemajú právo sa cítiť byť občanmi druhej alebo tretej kategórie, pretože vlastne tým, že takýmito občanmi sa stávajú si za to môžu sami. Čiže opäť je to nejaká schizofrénia, opäť je to nejaký čistý blud, ale zároveň my, ktorí tvrdíme, že toto sa na území Slovenskej republiky deje, toto sa s občanmi naozaj stane, tak vlastne my tvrdíme nejaký blud, nejaký opak.
Skryt prepis