Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 12:29 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 12:29 - 12:30 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Valášek, to, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, ako rozhodol, zase neznamená, že to rozhodnutie bolo správne. Možno bolo správne z procesného hľadiska, možno bolo správne z hľadiska súdnej mapy nejakej, ktorá prevláda v západnej Európe, ale ja nikdy nemôžem súhlasiť s tým, že je to správne voči tradícii, ktorá jednoducho je. Toto je jednoducho môj názor a za tým si budem vždy stáť. Čiže ja úplne rešpektujem váš názor ako liberálneho politika, ktorý jednoducho tento svoj názor má, tento svoj názor si bude naďalej pretláčať. Ja som úplne tolerantný človek. Čiže ja naozaj nikoho ani nediskriminujem, ani nijakým spôsobom nedehonestujem. Ja len presadzujem svoje hodnoty, svoje názory. Kto sa s tým stotožní, budem rád. Kto bude mať iný názor, ja to budem rešpektovať. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 12:25 - 12:26 hod.

Eduard Kočiš
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Valášek, to, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol ako rozhodol, zase neznamená, že to rozhodnutie
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2021 12:17 - 12:22 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Opäť ako nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen hnutia Republika predkladám do pléna Národnej rady Slovenskej republiky legislatívny návrh, ktorého cieľom je zmena zákona o mene
a priezvisku a taktiež zákona o rodnom čísle, ktorá nebude umožňovať zmenu mena na základe zmeny pohlavia. Rodina, zložená z muža, ženy a ideálne aj detí, bola po stáročia zárukou rozvoja a prežitia každého národa. Heterosexuálne manželstvá, resp. partnerstvá možno bezpochyby považovať za najbezpečnejšie a najprirodzenejšie prostredie pre počatie, výchovu a rozvoj dieťaťa.
Žiaľ, v súčasnom svete sme svedkami relativizácie historicky overených hodnôt a poslania tradičnej rodiny, a to najmä za výdatnej podpory rôznych zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré svojou aktivitou častokrát tento pôvodný zámer rodiny narúšajú. Za účelom ukončenia relativizácie a podkopávania pojmov rodina a rodičia, manželstvo, tradičná rodina, tradičné hodnoty, preto navrhujem vložiť do znenia Ústavy Slovenskej republiky jednoznačnú a nespochybniteľnú definíciu rodičov
ako dvojice ľudí opačného pohlavia, teda ženy - matky a muža - otca. A v tomto zákone chrániť a zároveň neumožniť relavitizovať pojem zmenou rodného čísla, zmenou mena, zmenou priezviska len na základe zmeny pohlavia.
Podobne, v nadväznosti na stále agresívnejšiu gender ideológiu, propagujúcu zvrátené teórie a pre mňa teórie úplne nepochopiteľné, ktoré sa snažia a uvádzajú do praxe a ich existenciu fiktívnych pohlaví považujem za rovnako dôležité aj ústavné zadefinovanie nemennosti rodovej identity. Preto navrhujem doplniť znenie Ústavy Slovenskej republiky a súvisiacich zákonov o nemennosť pohlavia určeného pri narodení a taktiež vylúčiť možnosť voľby pohlavia deťmi v dospievajúcom veku. Nakoľko deti v dospievajúcom veku sa naozaj ešte len hľadajú, naozaj sú ovplyvňované kadejakými teóriami, kadejakými ideológiami a dochádza v ich jednoduchých hlavičkách k veľkému zmätku a častokrát po pár rokoch zistia, že tá ich teória, ktorú na začiatku mali, bola úplne chorá, zlá a zvrátená. Ale vrátiť čas už jednoducho nedá.
Podsúvanie týchto teórií o tom, že človek si môže meniť pohlavie podľa aktuálnej nálady, či dokonca si vyberať medzi neutrálnym pohlavím, obojakým pohlavím alebo čisto virtuálnym pohlavím považujem naozaj za zvrátené a nie je to vhodné, aby sa v srdci stredne konzervatívnej Európy takéto ideológie pretláčali a propagovali ako niečo úžasné, niečo, čo je trendy, niečo, čo je moderné a všetko tradičné a hodnotové je naopak zlé. Legislatíva Slovenskej republiky sa musí voči týmto nemravným teóriám a nápadom jasne vymedziť, jasne brániť a jasne chrániť, tak ako šíreniu mladými a deťmi.
Preto navrhujem doplniť v čl. I vypúšťajú sa príslušné ustanovenia zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisko v znení neskorších predpisov, ktoré umožňujú zmenu mena na základe zmeny pohlavia dotknutej osoby. V čl. II vypúšťa sa ustanovenie § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle, ktoré umožňuje zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby a tiež ustanovenie § 8 ods. 4 zákona, ktorý ustanovuje a stanovuje lehotu na podanie žiadosti o zmenu rodného čísla z dôvodu zmeny pohlavia osoby. V čl. II sa navrhuje účinnosť zákona 15. dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov. Aj tento mnou predkladaný návrh zákona bude mať veľmi pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ktorú ako zákonodarcovia konzervatívnych hodnôt a konzervatívnych presvedčení musíme naozaj chrániť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2021 12:13 - 12:14 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám do pléna Národnej rady Slovenskej republiky dva zákony v podstate, ktoré sú skĺbené v jednom. Čiže ide tu o zákon, ktorý má chrániť a nemeniť meno a priezvisko v znení neskorších predpisov a zákon, ktorý má ochraňovať rodné číslo.
V čl. I sa hovorí, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku sa mení takto:
Bod 1. V § 6 odsek 6 sa vypúšťa. Pôvodný odsek 7 sa prečísluje na odsek 6. V bode 2 sa § 7 odsek 1 písmeno c) sa vypúšťa. V bode 3 sa § 7 ods. 2 písmeno f) úplne vypúšťa. Ostatné písmená sa primerane prečíslujú. V bode 4 sa § 7 ods. 3 vypúšťajú slová: ,,pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.”
V čl. II Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle sa mení takto:
Bod 1. § 8 odsek 2 písmeno b) sa vypúšťa a bode 2 § 8 ods. 4 sa vypúšťa. Ostatné odseky sa primerane prečíslujú. Čiže tento náš návrh zákona naozaj chce iba chrániť to, aby sa svojvoľne nemohlo a nevedelo zmeniť meno a priezvisko pri zmene nejakej alebo pri družobnej zmene nejakej rodovej identity alebo vnútorných pocitov. A to isté aj chrániť rodné číslo daného jednotlivca, danej osoby. Toľko na úvod, pán predsedajúci. Skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 12:05 - 12:07 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Žiak, tak ako povedal doktor Urban, ja naozaj nepovažujem za tradičnú rodinu niečo také chrapúnske keď nejaký primitívny človek príde domov a udrie svoju manželku, udrie svoje dieťa, pretože nevie čo zo sebou, toto nie je tradičná rodina. To je jednoducho zväzok, ktorý je buď trpený alebo k tomuto manželstvu došlo s nejakého iného dôvodu. Tradičná rodina je taká, kde má manžel a manželka a deti, žijú naozaj v kultivovanom a láskyplnom zväzku a tá rodina plní ten svoj účel, ktorý naozaj rodina aj podľa zákona o rodine aj podľa tradičných hodnôt plniť má. To znamená, že všetci starajú o každého a každý sa stará o všetkých. Ja naozaj neviem prečo stále vykresľujte všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí chcú naozaj len predkladať hodnotové nám blízke hodnotové zákona, ako niečo čo je nepodstatné, niečo čo je nepotrebné, niečo čo je zbytočné, práve naopak. Ja tiež som o tom presvedčený, že vás nesplodil homosexuálny pár alebo že vás nevychovával homosexuálny pár, pretože inač by ste tu asi nebol. Takže môj názor je úplne jasný táto problematika nie je zbytočná, táto problematika je veľmi nutná pretože so skazenej západnej Európy k nám prechádzajú každý rok zvrátené a choré ideológie, ktoré sa naozaj pretláčajú nielen v školách ale už aj v škôlkach a toto je veľkým problémom spoločnosti. Neni problém to, že tradičnú rodinu chcem chrániť, ale problém je to, že určité skupiny obyvateľstva chcú tradičnú rodinu rozvrátiť. Nikdy som neútočil na osoby rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú, alebo jedna z nich už mala nejaké rodičovské právo a vychováva svoje dieťa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:57 - 11:59 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ďakujem kolegom za faktické poznámky. Čo sa týka pánov Žiaka a pána Valáška, ja som vôbec nerozprával o spôsobe výchovy, nakoľko ak vychováva matka, ktorá ostane slobodnou matkou alebo vdovou a pri výchove daného dieťaťa jej pomáha starý rodič, alebo ktokoľvek iný z rodiny, je to všetko fajn, je to super, je to úžasné, ale v živote to dieťa nemôže brať tieto dve matky ako za svojich rodičov, či uč matku svoju biologickú, alebo matku starú matku ako za svojho rodiča. Nikdy to tak nie je, pretože každé jedno dieťa vie, že rodina je vždy tvorená mužom a ženou, matka a otec, to sú dva na sebe naviazané segmenty a táto rodiny je naozaj tradične naviazaná, tradične prezentovaná a aj keby nejaký dvaja spoluobčania rovnakého pohlavia chceli vychovávať nejaké dieťa, že nejakým spôsobom to dieťatko už jeden z týchto partnerov mal a nejakým spôsobom spolu žijú a vychovávajú to dieťa, to už je jednoducho spôsob taký, že určitý jeden člen tohto páru má nejaké rodičovské práva voči tomu dieťaťu. Voči tomu sa vôbec nebránim ani ti nedehonestujem, ani to nebudem jednoducho nejakým spôsobom popierať. Ja sa len snažím ochrániť naozaj tradičnú rodinu, ktorá je podľa mňa vždy, pardon, tvorená mužom a ženou pretože iba títo dvaja ľudia dokážu splodiť dieťa. Čo sa týka párov, ktorí nemôžu splodiť deti, ale žijú v takomto zväzku heterosexuálnom tak tí keď si adoptujú dieťa ja to naozaj len chválim, pretože nie je nič horšie ako keď dieťa vyrastá v detskom domove a nie je nič lepšie ako keď dieťa vyrastá v rodine, ale zároveň budem chrániť normálnu rodinu, čiže ak aj pár, ktorý nemôže splodiť deti vychováva dieťa tak je to viac ako dobré. Čiže naozaj nejdem útočiť na páry rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú ...
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2021 11:45 - 11:52 hod.

Eduard Kočiš
 

Vystúpenie 22.10.2021 11:42 - 11:43 hod.

Eduard Kočiš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 18:33 - 18:35 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Ja sa skôr chcem dotknúť tej procesnej stránke veci a to je najme to, že v tomto návrhu zákona, teda v tejto zlúčenej rozprave sa spomína to, že odvolacím orgánom v tejto veci by mal byť Ústavný súd. Ústavný súd pokiaľ vieme rozhoduje o kopci iných vecí a tých vecí na starosti má naozaj dosť. Čiže príde mi také dosť nelogické dávať Ústavnému súdu ešte aj takúto právomoc, ale budiš hovorím. Ja nie som právnik, ja len vychádzam z nejakej logickej úvahy, ktorá ma počas štúdia tohto zákona troška napadla. Tento vlastne zákon má za cieľ odškodňovať obete očkovania proti COVID-u 19. Nemám s tým absolútne žiaden problém. V zásade je to podľa môjho názoru dobrý návrh a mám k nemu len nejaké minimálne výhrady, čo sa týka hlavne tej vykonateľnosti alebo kontroly. To znamená, že bolo by možno ideálnejšie alebo lepšie, ak by tieto veci riešili možno krajské súdy a odvolacím súdom by bol až ten najvyšší súd. Čiže skôr také nejaké techniky mi možno k tomu vadia alebo vedel by som si to predstaviť možno troška ináč a očkovanie stále máme na základe dobrovoľnosti. Čiže to musíme rešpektovať a akceptovať všetci, či sme proti očkovaniu alebo, či sú kolegovia zaočkovaní. Takže je naozaj táto téma veľmi ťažká, veľmi komplikovaná. Polarizuje, rozdeľuje spoločnosť, no ale hovorím je to naozaj veľmi ťažké, veľmi komplikované obdobie a hľadať nejakú zlatú strednú cestu, ktorou by sme sa mali naozaj všetci skúsiť riadiť je veľmi komplikované a veľmi ešte na dlhé lakte, aby sme k niečomu takému dopracovali. No ale snáď sa raz všetci dopracujeme k nejakému takému spôsobu, ktorý bude jedným pomáhať a druhých nebude príliš obmedzovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:54 - 11:55 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
... naozaj zostalo v historickom meste ako je Banská Štiavnica. Môžme tuná polemizovať či sa v danom štátnom podniku hospodári dobre. Môžme polemizovať či sa v danom štátnom podniku hospodári horšie alebo možno aj zle. To je absolútne relevantná otázka, ale zároveň to nie je témou dňa. Témou dňa je schválenie tohto naozaj kľúčového zákona, aby z tak ohrozených regiónov ako je región Banskej Štiavnice, kde už naozaj skoro nič nie je, odchádzali aj posledné štátne inštitúcie, akou je Slovenský vodohospodársky podnik.
Skryt prepis