Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2020 o 11:14 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 11:14 - 11:15 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že po takomto emotívnom prejave, ktorý mal hlavu, pätu, bol cielený, bol priamy, bol ú-der-ný a demokratická koalícia na čele s bývalým skrachovaným umelcom sa zmohla iba na to, aby si postavili mikrofóny a umelým spôsobom sa pozerali, ako im tu nakladáš z každej svetovej strany.
Je ťažko sa mi vyjadriť k tomu, čo si povedal, pretože so všetkým súhlasím. A som hrdý, že v takomto mladom človeku naša politická strana našla, by som povedal, top rečníka, za ktorého sa nikto hanbiť nemusí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 10:33 - 10:35 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budeme sa snažiť, bude to naša priorita, zvážime, chceli by sme, uvažujeme, snáď, možno, vyhodnotíme, v blízkej budúcnosti, pripravíme, zriadime - toto je 90 % programového vyhlásenia vlády. Neurčitky, neurčitky, neurčitky. Žiaden merateľný ukazovateľ, kedy chcete spraviť to, kedy chcete spraviť hento, kedy budete uvažovať nad tým alebo kedy náhodou si sadneme na toto.
Programové vyhlásenie vlády, tak ako ste, pán kolega Blanár, povedal, kritizujú odborníci vo všetkých sférach vplyvu, či už je to v zdravotníctve, financiách, sociálnych veciach, obrane, zahraničných veciach či dokonca v školstve, ktoré táto vláda má ako svoju top prioritu.
A nekritizujú to odborníci na základe svojho politického trička alebo nejakého prílišného kamarátskeho vzťahu k terajšej opozícii, ale kritizujú naozaj odborníci, ktorí vedia, o čom rozprávajú, a tvrdia, že toto programové vyhlásenie vlády na základe jeho prezentovania nie je veľmi dobré. Dokonca ho niektorí považujú za úplný paškvil.
Sociálna oblasť, ktorá vlastne je v tomto programovom vyhlásení vlády naozaj napísaná dobre, vláda v nej chce postupovať veľmi skryto. Niektoré veci chce podporiť, niektoré veci chce obmedziť, a tu musím súhlasím s pánom kolegom Blanárom, že tie veci, ktoré sú v sociálnej oblasti a pre ľudí urobené dobre a vidieť, že fungujú, mali by zostať zachované. To, čo budete považovať za menej atraktívne, skúste nejakým spôsobom nahradiť. Ale, prosím vás, nerušte veci, ktoré by mali ľuďom pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 10:00 - 10:02 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Hatráková, naozaj si veľmi cením váš kultivovaný prejav a veľmi dobre napísaný prejav, ktorý mal aj hlavu, aj pätu.
Čo sa týka programového vyhlásenia vlády v rámci sociálnych služieb a sociálnej politiky, je napísaný naozaj dobre, korektne a stručne a vecne. Vo veciach ochrany slabších, slabých, starých ľudí, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ľudí s kombinovaným typom postihnutia budete mať vždy moju podporu a dovolím si povedať, že aj podporu celého klubu Ľudovej strany Naše Slovensko.
Podpora týchto občanov, ktorí sú častokrát omíňaní a dávaní na akýsi okraj spoločnosti, je veľmi dôležitá či už v rodine, v škole, v zariadeniach, kde sa chodia rehabilitovať alebo tráviť svoj čas.
Veľmi ste dobre zabŕdli do problému na úradoch obvodných a hlavne odboru jedného zvláštneho, ktorý sa volá odbor sociálno-právnej ochrany detí a mládeže. Táto inštitúcia je podľa môjho názoru naozaj zlá, zbytočná a riadená 90 % od stola. Častokrát aj nekompetentnými ľuďmi, ktorí sa tam dostali len na základe politického trička alebo kamarátskeho vzťahu. Ich práca v teréne je skoro na bode mrazu a to by malo byť vlastne gro ich činností. Pracovať v teréne, riešiť problémy tam, kde sa riešiť majú, a odpovedať na otázky priamo, vecne a výstižne. Častokrát túto pozíciu však zastáva iba úradník, ktorý sedí v krásnych topánkach a v nablýskanom saku.
Pevne vám budem držať palce a budem dúfať, že sa vám to podarí zmeniť aspoň trocha k lepšiemu, ako to bolo doteraz. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:40 - 9:42 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, podľa môjho skromného názoru nepatria strany, ktoré sú na etnickom princípe, do Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko žijeme v 21. storočí, a oháňate sa takou krásnou rečníckou otázkou, že všetci sme Európania. Tak keď sme všetci Európania, nemusíme sa zaoberať témou, že sa národnostná menšina maďarská prvýkrát v histórii nedostala do Národnej rady Slovenskej republiky, či už to bol v minulosti MOST - HÍD, alebo, alebo, alebo SMK.
Naším životným priestorom, ako zase pekne rozprávate, je Európska únia, čiže žijeme v Európe, všetci sme Európania, riaďme sa týmto.
Vaše ďalšie tvrdenie, že ani MOST - HÍD počas svojich vlád, ktorých bol súčasťou, ani SMK neurobili pre maďarskú národnostnú menšinu nič. Môj názor je opačný, myslím si, že pre maďarskú národnostnú menšinu urobili veľmi veľa, nakoľko maďarské národnostné menšiny, než sa počas fungovania tých zoskupení darilo veľmi dobre na rozdiel od iných národnostných menšín, či už rómskej, alebo rusínskej.
A spomenuli ste Rusínov. Ja sám žijem na severovýchode Slovenska, kde je rusínska menšina zastúpená v enormnom množstve. Na túto skupinu obyvateľstva sa nezabudlo pred štyrmi rokmi, pred ôsmymi rokmi, na túto skupinu obyvateľstva sa zabúda v kuse. Od roku ´93 táto vzorka obyvateľstva, ktorá tvorí veľmi, veľmi vysokú časť obyvateľstva východného Slovenska, je opomínaná, nie sú podporované jej kultúrne, športové inštitúcie.
A čo sa týka, na záver, vašej myšlienky o používaní rómskeho jazyka na úradoch a na verejných inštitúciách, to snáď nemôžete myslieť vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:07 - 9:09 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda Vašečka, vašou prioritou v oblasti športu, vzdelávania, kultúry a mládeže je hlavne to, aby jednoducho šport, kultúra a mládež boli viac podporované, ako to bolo za minulej vlády.
Ja sa však chcem dotknúť najmä problému, ktorý veľmi spomenutý nebol, a to, akým spôsobom chcete zabrániť tomu, aby študenti pedagogických fakúlt neodchádzali pôsobiť mimo školský segment, mimo školský odbor, mimo školských sektor, nakoľko hlavne kvalitný pedagóg je pre to dieťa vzorom a ten zlý ho však môže iba pokaziť. A častokrát sa stretávame s problémami najmä v tejto oblasti, že tí menej schopní učitelia zostávajú na tých školách učiť, tí kvalitnejší odchádzajú preč, nakoľko nie sú adekvátne zaplatení a škola nevytvára značné benefity pre to, aby si takéhoto učiteľa udržala.
Podľa vašej správy, ktorú som veľmi pozorne čítal, ma zaujala jedna veta. Myslím, že ste hovoril o tom, že v školách by nemalo byť dobre učiteľom, ale ani žiakom, ale najmä celej spoločnosti. Možno som to pochopil zle, možno som to pochopil dobre, to neviem. Ale podľa môjho skromného názoru, ak bude v škole dobre žiakovi, bude v škole dobre učiteľovi a naopak. A keď bude tým dvom v škole dobre, bude dobre aj celej spoločnosti.
Skúste sa zamerať vo vašom programovom vyhlásení vlády na obmedzenom počte gymnázií viacej podporiť učňovské školy, trojročné odbory, nakoľko manuálna gramotnosť detí terajšieho veku je značne mizivá. A čo by bolo najviac dôležité, zrušiť nezmyselné dedinské vysoké školy a odbory, ktoré v praxi deti nemôžu využívať absolútne žiadnym spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:29 - 16:31 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Pollák, povedal ste tu dosť veľa vecí. Za dve minúty asi nestihnem na všetko reagovať, ale pokúsim sa. Čo sa týka opakovania ročníkov rómskych žiakov. No, po mnohých, ale mnohých rozhovoroch s učiteľmi na školách je to vlastne skoro nemožné. Jednoducho žiak, ktorý nemá vedomosti, nemá zručnosti, nedokáže ich určitým spôsobom nabrať, jednoducho nemôže byť len na základe svojej národnostnej etnicity, alebo to, že je z marginalizovanej skupiny obyvateľstva, pustený do vyššieho ročníka. Jednoducho je to trápenie pre to dieťa, je to trápenie pre daného učiteľa. Bude sa trápiť jeden, bude sa trápiť druhý a v konečnom dôsledku budú sa trápiť všetci jeho spolužiaci a vyučujúcemu z toho narastú rohy. Ak to bude naozaj uvedené do praxe, bude to naozaj len veľmi, ale veľmi zle. Nebude to krok dopredu, bude to sedem krokov naľavo, tri napravo a nakoniec padneme všetci na hubu.
Práca a vzdelanie, vzdelanie a práca. To sú dve úplne prepojené nádoby. Nedá sa bez toho fungovať. Keď nemáte prácu, automaticky asi nemáte vzdelanie. Ak nemáte vzdelanie, nemôžete dostať prácu. To znamená, že v prvom rade niekto niekde zlyhal. Nie je to problém päťročný, desaťročný, pätnásťročný, dvadsaťročný. Je to problém x-y rokov dozadu, možno aj päťdesiat.
A na záver už len, čo ma tak ako v krátkosti naozaj napadlo, lebo veľa by som toho vedel povedať. Všetky tie nezmyselné projekty na úradoch splnomocnenca vlády boli realizované predovšetkým splnomocnencami vlády, ktorí boli Rómovia. Spomeniem, Botošová, Danihel, Ravasz, Pollák a pani Orgovánová. Tam sa prepralo najviac peňazí, minuli sa účinkom a jednoducho všetky peniaze mohli byť použité oveľa rozumnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:57 - 15:58 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Svrček, v cestnej doprave, o ktorej ste hovoril, sa nová vláda Slovenskej republiky zaviazala a rozhodla modernizovať a zvyšovať výdavky na cestnú infraštruktúru, čo naozaj chválim a súhlasím s tým a najmä ako obyvateľ severovýchodného Slovenska budem tajne dúfať a veriť, že konečne príde čas aj na dokončenie R4, o ktorej sa iba roky hovorí a ktorá by bola takým požehnaním a obrovským prínosom pre celé východné Slovensko. Ak chcete znižovať regionálne rozdiely, tak v doprave to môžte urobiť práve takto. Beriete to ako prioritu vlády Slovenskej republiky, tak ja budem pevne dúfať, že sa vám to aj podarí.
Nakoľko je dnes veľa ciest, teda ich drvivá väčšina, celkových cestných úsekov, mostov, železničných tratí v zlom, havarijnom až dezolátnom stave, tak investície do tejto cestnej dopravy sú naozaj veľmi rozumným riešením. Ako pozitívum vášho programu v oblasti dopravy môžem povedať, že zlúčenie NDS-ky a Slovenskej správy ciest je naozaj rozumným krokom a tento program vlády v oblasti dopravy môžem naozaj hodnotiť, tak ako povedal kolega Marian Kotleba, ako naozaj jeden ten lepší, ak nie možno aj najlepší z celého tohto vládneho nepodarku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:30 - 11:32 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda Karahuta, naozaj vás považujem za odborníka vo svojej oblasti a časť programového vyhlásenia vlády, ktorej sa venujete, je naozaj celkom dobre napísaná, a preto si vám dovolím navrhnúť viacero spôsobov, aby sme ako Národná rada Slovenskej republiky spoločne zákonom alebo zákonmi zaviazali vládu, aby štátu zabezpečila sebestačnosť obyvateľov základnými potravinami ako v konkrétnych veciach a merateľných ukazovateľoch, ktoré programové vyhlásenie vlády neobsahuje, myslím tým časové rámce. Snažme sa zriadiť, obnoviť a dotačne podporiť podľa stavu obhospodarovania poľnohospodárske podniky, družstvá, drobné rodinné farmy, aby to nezostalo len pri sľuboch. Zabezpečiť, aby každý majiteľ ornej pôdy alebo pasienkov povinne obhospodaroval svoje pozemky či už formou vlastnej činnosti alebo prenájmu. Nesmú to byť žiadne dotácie na pokosenie neobrobenej pôdy, ako tomu bolo doteraz. Snažme sa o to, aby to pestovanie nosných produktov pre potravinárov a zásobovanie obilninami, olejovinami, zemiakmi, kukuricou, repou, strukovinami, zeleninou, ovocím, všetkým tým, čo vieme dopestovať v našom zemepisnom pásme, zabezpečiť v agrotechnickom termíne vykonania všetkých prác materiálne, ale aj personálne na založenie budúcej úrody, nakoľko Slovensko bolo a vždy bude poľnohospodárskou krajinou. Obnovme ovocné sady a klimatizované sklady. Mali sme bohatú tradíciu pestovania jadrového ovocia, kôstkového ovocia, drobného bobuľového ovocia, jahôd, ktoré sme vedeli profesionálne uskladniť pre konečného spotrebiteľa, ale aj spracovať. Obnovme živočíšnu výrobu. Zabezpečiť vlastnú produkciu kvalitného hovädzieho dobytka, hovädzieho mäsa, mlieka, vajec, lokálne spracovanie výrobkov s predajom pre miestnych spotrebiteľov formou malých predajní alebo donáškou. Zaviažme úrad verejného zdravotníctva, aby bol vo väčšej miere poradným, nie represívnym orgánom a zriaďme alebo obnovme zaniknuté potravinárske spracovateľské podniky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:52 - 10:53 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predseda Marian Kotleba sa v žiadnom prípade nechcel dotknúť programového vyhlásenia vlády ako celku, nakoľko ten čas mal dostatočne krátky, aby pomenoval všetky nedostatky, ale tu je najmä dôležité to, že všetky vystúpenia, teda boli dve, pána predsedu Pellegriniho a pána, pána podpredsedu Pellegriniho a pána predsedu Kotlebu, ako opozičných politikov boli ich vystúpenia v rozprave zamerané na to, aby nielen kritizovali tento vládny dokument, ale aby najmä poukazovali na ich nedostatky a týchto nedostatkov v tomto programovom vyhlásení vlády je naozaj veľmi veľa. Opozícia naozaj nie je iba od toho, aby kritizovala a neustále nabádala vládu k tomu, že je neschopná, zlá, iná alebo nespráva sa tak, ako si my v opozičných laviciach predstavujeme, ale naopak, opozícia je tu najmä kvôli tomu, aby sčasti upozorňovala na tieto nedostatky, ale najmä žiadala o ich nápravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 9:13 - 9:14 hod.

Eduard Kočiš
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani poslankyňa Zemanová, úžasne krásna veta o morálnosti alebo nemorálnosti pána predsedu Kotlebu. Nemyslím si, že vy ste tá pravá osoba, ktorá by mohla rozprávať o nejakej morálnosti alebo nemorálnosti a o človeku, ktorý vám, myslím si, že v žiadnom, žiadnym spôsobom nikdy neublížil, takže nie je vo vás jednoducho pekné, aby ste takýmto spôsobom rozprávali. Ďakujem.
Skryt prepis