Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2023 o 16:30 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2023 16:30 - 16:32 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, svojou odbornou debatou si naozaj tento nezmysel rozobral do poslednej šrúbky a jednoducho nenechal si nitku suchú na predkladateľoch, ktorí v skrátenom legislatívnom konaní tu naozaj idú presviedčať nielen odbornú verejnosť, nielen širokú verejnosť, ale najmä občanov Slovenskej republiky, ktorí naozaj žijú v týchto vidieckych oblastiach, ktorých sa to permanentne týka, že vlastne tento výmysel, tento paškvil im uľahčí a skvalitní samotnú kvalitu života vo svojom prirodzenom prostredí. Čiže bláznov a polobláznov na ministerstve životného prostredia – Budaja, Kiču, Smatanu – teraz nahradili ďalší blázni a poloblázni pod vedením Chrenka. Čiže toto je naozaj ideálne. Kde je teraz syn Veľkej medvedice, prečo tu nesedí a prečo neobhajuje tento vládny návrh zákona? Veď je to v podstate jeho dielo, ktoré on začal, ale nestihol dokončiť. Kde je BROZ-ka so Šíblom? Prečo tu nesedí? Odišli alebo ani neboli v pléne, jednoducho schovávajú sa niekde za dverami, či už hore, alebo dole, proste akoby sa ich to netýkalo. Ale toto sú prapôvodcovia týchto všetkých paškvilov, toto sú zodpovední ľudia za tieto chaotické zmeny v systéme, ktoré na Slovensku nikdy nemôžu fungovať. Na Slovensku máme odborne zdatných aj lesníkov, aj poľnohospodárov, aj gazdov, aj drobných pestovateľov, ktorí naozaj vedia, čo slovenský vidiek potrebuje. Nie títo blázni, ako je Budaj, ako je pán Šíbl z BROZ-ky bratislavskej, jednoducho títo o tom nevedia nič. Vedia rozhodovať od zeleného stola.
A na záver, Filip, ako si povedal, že by nerozoznali tetrova hlucháňa od tetrova holáňa, tak jednoducho oni by ich nerozoznali ani od mladého moriaka, čo ty od takýchto ľudí chceš?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2023 10:45 - 10:47 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
To, že na území Slovenskej republiky nielen v týchto dňoch, ale aj v predchádzajúcich týždňoch sme pravidelne videli, či už v alternatívnych, alebo v mainstreamových médiách, že náhodou bola hliadkou Policajného zboru zastavená dodávka s počtom sedem, osem, deväť, desať, dvanásť, pätnásť nelegálnych migrantov, ktorých nevedeli identifikovať, nevedeli určiť krajinu pôvodu, nevedeli určiť, odkiaľ títo ľudia k nám prišli. To je naozaj fakt. To, že Slovenská republika je tranzitnou krajinou pre nelegálnu migráciu ako srdce Európy, to je tiež holý fakt, ale zároveň nemôžme byť alibisti a nemôžme sa jednoducho schovávať za nejaký vymyslený problém, že táto nelegálna migrácia je problém, ktorý nie je na území Slovenskej republiky riešiteľný. Tento problém na území Slovenskej republiky riešiteľný je a dokázala nám to naša susedská krajina, konkrétne Česká republika. Nelegálny migrant po prekročení slovensko-českej hranice bol okamžite vrátený na územie Slovenskej republiky. Práve preto by Slovenská republika mala v dobrom spolupracovať s Maďarskou republikou a takýto systém reciprocity jednoducho akceptovať a zaužívať.
To, že človek, ktorý nám bude tvrdiť, som Omar, pochádzam z Damasku zo Sýrie a utekám pred vojenským konfliktom, to je všetko fajn, ale ten človek pokiaľ nemá doklad, pokiaľ je zaevidovaný v systémoch a je tam explicitne dané, že už tretíkrát bol odchytený na území Slovenskej republiky a stále nie je preukázaný jeho pôvod a stále ten istý človek sa k nám dostane, no toto je podľa mňa choré. Jednoducho bezpečná krajina, prvá bezpečná krajina po vojenskom konflikte po balkánskej trase to je buď Turecko, alebo je to Srbsko. Jednoducho ak raz utekám pred vojenským konfliktom, v prvej bezpečnej krajine sa cítim naozaj dobre a neutekám ďalej za ekonomickým ziskom a ekonomickými výhodami do Euró... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2023 9:56 - 9:58 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Tak ako vo svojej rozprave poznamenal kolega Milan Mazurek, nemôžme vedieť, že 94 % nelegálnych migrantov, ktorí sa dostali na územie Slovenskej republiky, má naozaj sýrsky pôvod. Jednoducho ak človek, ktorý vstúpi na územie Slovenskej republiky, nemá doklad totožnosti a tvrdí, že si ho nemohol vziať, pretože uteká z vojnového konfliktu alebo z vojnou zničenej krajiny, tak ja sa pýtam, čo je mu väčšia priorita. Mať doklad totožnosti, ktorý nemá a tvrdí, že je Sýrčan, alebo mať drahý mobil a drahý tablet, ktorý si nezabudol vziať. To je taký paradox. Čiže ak ja budem tvrdiť dnes, že som z Libanonu, tak príslušníci Policajného zboru mi musia veriť? Ja si myslím, že nemusia mi veriť, a práve preto nie je len ochrana vnútornej hranice maďarsko-slovenskej dôležitá, ale je zároveň dôležitá aj ochrana schengenskej hranice, či už to bude hranica severomacedónsko-grécka, turecko-bulharská a zároveň srbsko-maďarská. Ale bez spolupráce členských krajín Európskej únie, bez spolupráce krajín schengenského priestoru sa tento problém nevyrieši.
A pri všetkej úcte, 655 nelegálnych prekročených migrantov slovenskej hranice, slovensko-maďarskej hranice za týždeň, to si myslím, že je naozaj alarmujúci stav bez ohľadu na to, či ministerstvo vnútra bude tvrdiť, že títo občania, nech sú z akejkoľvek krajiny, majú Slovenskú republiku iba ako tranzitnú krajinu, cez ktorú prechádzajú, to je absolútne jedno. Každý tento jeden človek spáchal trestný čin, pretože nelegálne vstúpil na územie Slovenskej republiky. V iných štátoch by za to dostal, by som povedal, aj dosť prísny trest, Slovenská republika sa však správa úplne ako anjelský štát.
Skryt prepis
 

14.6.2023 18:01 - 18:11 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená vláda Slovenskej republiky. Úvodom môžem hneď povedať, že budem sa venovať dvom takým zásadným otázkam, ktoré som si v programovom vyhlásení našiel, a to je otázka sociálnej politiky štátu a otázka vzdelávania a školstva. V úvodnej reči pána premiéra Ódora bolo hneď na začiatku povedané, že pomoc štátu a pomoc vlády má byť plošná, má byť striktná a má byť riešená tam, kde má riešená ozaj byť a nemá byť zásadne riešená plošným systémom. Áno, dá sa s tým súhlasiť, ale v tomto programovom vyhlásení vlády naozaj nevidím plošnosť a adresnosť riešení. Kto je podľa vás najviac zraniteľná skupina obyvateľstva, to tak naozaj nie je ani v tomto programovom vyhlásení vlády riešené. Sú tam sčasti spomínané marginalizované rómske komunity, ale ja sa pýtam, kde sú dôchodcovia, kde sú ŤZP-čkári, kde je osamelý rodič, kde je nejaká matka samoživiteľka s jedným, dvoma deťmi, kde je pracujúca chudoba, kde je dlhodobo nezamestnaný človek. Toto mi tam veľmi chýba a spôsoby riešenia, či už ako ste to nazvali, v krátkodobých, dlhodobých, alebo strednodobých horizontoch. Viem, že za štvormesačné obdobie, kedy vás čaká nejaké fungovanie alebo nefungovanie byť súčasťou vlády, ktorá už bude alebo nebude mať vyjadrenú, alebo vyslovenú dôveru v pléne Národnej rady Slovenskej republiky je obzvlášť ťažké a náročné, ale dali ste sa na túto, či už milú alebo nemilú časť vášho života, tak musíme sa k tomu postaviť takto. Hovorím, žiadne konkrétnosti na konkrétne riešenia som v tomto PVV-čku v oblasti sociálnej politiky štátu, aj keď pani ministerka Gaborčáková tu nejaké priority svoje vyšperkovala alebo vystihla, vykopla, ale hovorím, na mňa je to strašne málo, čiže za mňa asi k tejto problematike toľko.
Keď sa vrátime k zamestnávaniu osôb so zdravotným handicapom, bolo tu povedané niečo, ale hovorím, v takom globálnom ponímaní a v globálnom probléme, ktorý tu je dlhodobý a nie je dlhodobo riešený, je to taká len kvapka v mori. Dlhodobá nezamestnanosť nie je v PVV-čku označené nič, akým spôsobom by dlhodobú nezamestnanosť chcela táto vláda riešiť. Hovorím, ak nemáme nápady doma, hľadajme príklady v susedných štátoch, v susedných krajinách. Ak sa pozrieme len hore do Poľska, ak človek stratí prácu, štát sa oňho postará na šesť mesiacov. Raz za život, nikdy viac. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom by sme vedeli riešiť dlhodobú nezamestnanosť aj na Slovensku a ak to nepôjde na tých šesť mesiacov, hľadajme nejakú možno inú mesačnú alternatívu, ale dalo by sa to riešiť takýmto spôsobom.
Bavili sme sa o posudkovej činnosti lekárov, koľko lekárov máme, koľko nám chýba, ako vedia alebo nevedia lehota dodržiavať. Ak by sme vytvorili na posudkové činnosti konzílium z dvoch-troch lekárov, tak vám garantujem, že sa tie lehoty nie, že skrátia, ale polovica ľudí, ktorí prídu na preposúdenie, tam jednoducho zistia, že tam ani nepatria, pretože tam chodia buď omylom, alebo zámerne. Čiže táto problematika v rámci sociálnej politiky štátu je naozaj veľmi taká strohá, veľmi fádna, veľmi nie príliš konkrétna a naozaj chýbajú tam hlavné premisy za čo, kedy a prečo sa urobí to, čo sa urobiť malo už kedysi. Ja chápem, že za štyri mesiace sa toho veľmi veľa urobiť nedá, aj keď pani ministerka bola predtým štátnou tajomníčkou štyri a pol, tri a pol roka, pardon, ale hovorím, teraz jednoducho je v inej pozícii. Čiže naozaj táto časť o sociálnej politike štátu, to je naozaj len taká nepodarená krátkodobá slohová práca, nič nehovoriaca.
Ak sa budeme baviť ďalej o ďalšej problematike alebo o ďalšej časti, čomu sa chcem venovať, tak to je vzdelávanie a školstvo. Máte tam uvedené, že: „Krajina bez moderného a kvalitného systému vzdelávania je vopred odsúdená na neúspech." S tým súhlasím, ale prečo nemáte v programovom vyhlásení vlády uvedené nejaké striktné dôvody alebo zákonné riešenia, akým spôsobom to chcete buď dosiahnuť, alebo tieto nedostatky opomínať. Jednoducho je to len taký myšmaš predstaviteľov bývalých koaličných strán, ktoré ste spojili do nejakého dokumentu, ale naozaj ten dokument nie je nič hovoriaci o tom, ako by sa naše vzdelávanie alebo vzdelávacia spoločnosť mala posúvať niekam inam. Čiže sú tam strašne široké časové rozpätia a také úplne nekonkrétne veci, ktoré sa naozaj nedajú skĺbiť do nejakého jednoliateho celku. Citujem: „Bude pripravená koncepcia učebnicovej politiky vrátane mechanizmov na digitálnu transformáciu učebných textov pre žiakov a učiteľov." Odmyslím si to na polovicu, teraz mega ďalší problém, školy, školské zariadenia hovoria, že budú musieť doplácať rodičia ďalšie desiatky eur, pretože boli znížené dotačné schémy na školské učebnice. Čiže hovorím si, toto je problém, ktorý treba riešiť, aj keď viem, že ministerstvo školstva teraz našlo nejakých 5 miliónov, aby sa to dofinancovalo, ale v Ústave Slovenskej republiky máme jasne zakotvené, že školstvo a zdravotníctvo je vraj zadarmo, tak ja sa pýtam, keď je to školstvo zadarmo, tak prečo rodič donekonečna musí doplácať na učebnice, na pracovné zošity. Niekto si povie, je to banalita, 5, 7, 9, 12 euro, no nie je to banalita. Ak máte tri, štyri deti v povinnej školskej dochádzke alebo na strednej škole a máte doplácať za všetky učebné texty, za všetky učebnice, tak je to krásna suma, ktorá sa vám na začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka hneď navýši.
Druhá časť tejto vety je, že v podstate chcete nejakým spôsobom úplne odčleniť, aby tá kniha bola pre toho žiaka len nejakou spomienkou a všetko chcete dávať na digitalizáciu, čiže namiesto knihy dieťaťu chcete dávať do ruky tablet. To podľa mňa je úplná sprostosť, pretože tá kniha je tým prvotným niečím, čo cibrí slovnú zásobu a vedie to dieťa k samostatnému mysleniu. Toto nikdy nedokáže žiadne zariadenie, ani tablet, ani notebook, ani nič iné. Čiže v tomto nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť.
Ďalšou takou krásnou vetou je, že: „Cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby postupne všetci učitelia na Slovensku zvládli svoju novú hlavnú úlohu, ktorou už nebude predovšetkým zrozumiteľne vysvetľovať učivo, ale najmä vytvárať podmienky, v ktorých sa žiak bude samostatne učiť a učiteľ bude jeho sprievodcom v procese nadobúdania potrebných spôsobilostí a zručností." Toto je, kolegyne a kolegovia, veľký omyl, pretože ak to budeme čítať s porozumení zľava, sprava, to, čo je tam napísané, je to len okopírovaný návrh predošlých uznesení niektorých bývalých koaličných poslancov alebo bývalých členov vlády, ktorí jednoducho usúdili, že malému školákovi alebo školáčikovi nie je potrebné veci vysvetľovať. Čiže učiteľ tu podľa mňa a podľa mnohých, ktorí sme učiteľský proces kvalitný zažili, učiteľ tu vždy bol a vždy bude na to, aby deťom a žiakom vysvetľoval. To znamená, že je to jeho základná úloha, je to základná premisa v pedagogickom procese a je to hlavná úloha a hlavné poslanie každého jedného pedagóga. To znamená, neučiť deti k samostatnosti, ale vysvetľovať, ako sa k danej problematike a k danému riešeniu dopracovať, to už vychádza z dávneho slova paidagógos, to znamená, že dieťa viesť, čiže veďme to dieťa, aby prišlo na problém nie samo, ale pomôžme mu.
Ďalej vo vašom PVV-čku máte uvedené veci, že chcete posilniť vedenie škôl o manažment alebo pracovné skupiny odborníkov, ktorí budú riešiť všetky administratívne agendy a iné dôležité súčasti vyučovacieho procesu a fungovania školy, pretože učitelia toto jednoducho nezvládajú. Áno, súhlasím, učiteľ, pedagóg je v dnešnej dobe zahltený toľkými nezmyslami, toľkými tabuľkami, toľkými excelovskými tabuľkami, toľkými dotazníkmi, čo všetko má robiť, že ten chudák doma po nociach si robí prípravu, aby vôbec neprišiel do tej školy nepripravený a vedel odprezentovať, či už tú novú látku, alebo nejaký učebný celok. Čiže ak toto bude odstránené, tak áno, kvitujem, fajn, ale v tomto programovom vyhlásení vlády nie je uvedené ani akým spôsobom. Tu sa bavíme naozaj o asistentoch učiteľa, tu sa bavíme o školských psychológoch, sociálnych pedagógoch, špeciálnych pedagógoch, ktorí jednoducho by mali tvoriť nejaký podporný tím, ktorý odbremení toho učiteľa od toho, aby sa naozaj mohol venovať iba učeniu, vzdelávaniu a výchove daného žiaka, aby nemusel riešiť všetky pridané alebo nepridané diagnózy. Nemusel sa zaoberať tým, že či ten žiak má úľavu takú, alebo má úľavu takú a musí k nemu pristupovať tak či onak. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý mi v PVV-čku ohromne chýba je zapracovanie asistentov učiteľa do školského vzdelávacieho programu a do škôl samotných spôsobom takým, že na každého jedného integrovaného žiaka nemusí byť automaticky jeden asistent učiteľa, ale úplne to vieme rozdeliť pol na pol. A myslím si, že jeden asistent učiteľa dokáže zvládnuť dvoch žiakov v integrácii v klasickej triede. Toto v PVV-čku mi chýba, toto je jeden, toto je jedna obrovská chyba, pretože ak chceme naozaj deti s hendikepom, či už mentálnym, fyzickým alebo, alebo kombinovaným, integrovať do triedy, ktorá vie prijať takého žiaka, ak žiak má zručnosti a schopnosti, aby sa vzdelával v normálnej triede, tak jednoducho toto tam musí byť zakomponované.
Čiže za mňa je tam strašne veľa nedostatkov, dokument je veľmi krátko napísaný. Nič, nič, nič jednoducho, čo by bolo uchopiteľné, samé možno keby, možno, skúsime, nájdeme, budeme sa snažiť. Čiže za mňa a za hnutie REPUBLIKA naozaj programové vyhlásenie vlády nemôžme podporiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 17:35 - 17:37 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda.
Pani ministerka, na začiatku ste spomínali deinštitucionalizáciu SPÚ-čiek. Áno, dá sa, vedel by som sa s tým stotožniť, s celým týmto prístupom. Jednoducho odbremenil by sa celý zamestnanecký aparát od falošných podnetov, tak to nazvime laicky. Áno, bolo by to fajn, ak by to bolo naozaj aj reálne. Čiže máme anonymný podnet, nemusíme sa tým zaoberať, pretože sa tým nebude zaoberať ani ošetrujúci pediater, ani výchovnovzdelávací pracovník v škole, ani triedny učiteľ, ani nejaký sused, ktorý niečo niekedy možno videl, dobre, fajn.
Ak dieťa bude zahrnuté do CDR-ka, áno, musia prejsť alebo prebehnúť všetkých predtým schválené alebo štandardné procesy, aby sa ani tie CDR-ká nezahlcovali deťmi, ktoré tam naozaj nemajú čo robiť, súhlasím.
Národný projekt Integrácia utečencov z Ukrajiny a ten druhý národný projekt, ktorý sa tiež venuje utečencom pred vojnou tiež z Ukrajiny, súhlasím, pomáhajme. Pomáhajme tak, aby to naozaj nebolo na škodu Slovenskej republiky. Pomáhajme tak, aby to nebolo na škodu samotnému utečencovi. Pomáhajme naozaj tak, aby sme na týchto utečencov nemohli pozerať krivo, ale naozaj sa to deje, pretože títo utečenci nie sú len tí naozaj „dobrí", ale máme tu naozaj kopec a kvantum zneužívateľov našej dobroty a sociálneho systému, tak ako bol nastavený. Čiže tiež si to musíme postaviť ako na misku váh. Je to ozaj tak.
A čo sa týka tých 30 %, ktoré ste spomínali vo svojej rozprave, že by mali zostať tomu prvotnému žiadateľovi v tom prvom kole, naozaj táto problematika je dosť široká, čiže nestihnem sa k tomu vyjadriť, ale možno niečo k tomu poviem v rozprave, čo mám naštudované.
Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 16:25 - 16:27 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda Kollár, ozaj nemôžem v tomto súhlasiť, pretože 21 miliónov je strašne vysoká suma, strašne obrovský peniaz. Ak bude naozaj pravda to, čo sa rozpráva, že na pomoc ukrajinským utečencom pred vojnovým konfliktom a následne preplatenie všetkých náležitostí, dobrovoľníckych združení, katolíckej charity boli tam rôzne ešte zoskupenia, ktoré pomáhali na tých štátnych hraniciach, či už to bola Ubľa, Vyšné Nemecké a ďalšie, takže má byť použitých iba nejakých osem miliónov eur. Ale aj osem miliónov eur je naozaj strašne vysoká suma. My do dnešného dňa nevieme, prečo táto mimovládna organizácia prerozdeľuje tieto finančné prostriedky alebo má prerozdeľovať tieto finančné prostriedky, prečo to naozaj nemohol urobiť štát cez jednu určenú inštitúciu, s ktorou by uzavrel nejakú dohodu o činnosti. Či už by to bola Slovenská katolícka charita, či by už to bol Slovenský Červený kríž, či už by to boli Maltézski rytieri, ktokoľvek. Prečo práve táto mimovládna organizácia, ktorá má toho za ušami viac než dosť, má disponovať s takýmto naozaj obrovským balíkom peňazí. Toto mi len nie je jednoducho jasné, z tohto ja mám naozaj niekedy až husiu kožu, pretože koľko si tá mimovládka bude určovať. Osem miliónov prerozdelí na možno reálne náklady a osem miliónov si povie, že to boli jej priame náklady s týmto prerozdeľovaním finančných prostriedkov. Čiže naozaj možno je to hypotetická otázka, možno trošku fantazírujem, ale stať sa to naozaj môže a naozaj mimovládna organizácia, ktorá má prerozdeľovať finančné prostriedky či už štátu alebo Európskej únie, alebo Európskej komisie s tak obrovským finančným balíkom peňazí hospodáriť je naozaj krajne nebezpečné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 16:09 - 16:11 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Slovenská republika zažíva taký jeden zvláštny precedens a čiže od roku 2020 od parlamentných volieb tu máme už tretiu vládu. Čiže toto je naozaj taký nonsens, ale to je iba výsledkom toho, že keď niečo a nejakú moc v štáte zveríte do rúk diletantom. Takto dopadol Matovič, takto dopadol Heger a bojím sa, že takto nastoleným trendom a nastavenými víziami na tieto krátke štyri mesiace môže dopadnúť táto „úradnícka vláda odborníkov z prezidentského paláca". Ale vráťme sa k meritu veci. Tak ako veľmi správne poznamenal vo svojej rozprave kolega Milan Mazurek, financovanie mimovládnych organizácií zo štátneho rozpočtu alebo z európskych zdrojov je podľa mňa niečo choré a niečo zvrátené. Musíme si dať naozaj na misku váh, čo je to mimovládna organizácia. Jednoducho je to iba parazit, ktorý vyciciava štátny rozpočet alebo nejaké európske štrukturálne fondy a hraje sa na politický subjekt, na politickú stranu, ktorá, ktorý tvrdí, čo je na Slovensku správne, čo sa diať nesmie, čo by sa naopak diať malo a ich financovanie, ich portfólio, ich kontakty sú jednoducho nejakým zvláštnym spôsobom skryté, schované. Preto je naozaj na čase sa zaoberať zákonom, ktorý tu bol už veľakrát prezentovaný, aby každá jedna mimovládna organizácia bolo o nej jasne pomenované, kto túto mimovládnu organizáciu platí. Čiže klasické slovenské príslovie, koho chlieb ješ, toho vlastne počúvaš. Takže aj na túto problematiku sa treba pozrieť a hovoríme, mimovládne organizácie to je jedno veľké zlo, ktoré jednoducho po celom svete robí len neplechu a galibu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 12:51 - 12:53 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Silná V4, silný hlas Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky v Európskom parlamente a v európskom priestore je naozaj veľmi dôležitý. Ak si niekto naivne myslí, že maličké 5-miliónové Slovensko, 10-miliónové Maďarsko, 10-miliónová Česká republika a veľké 40-miliónové Poľsko dokáže samo niektorá z týchto krajín niečo v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu alebo v celej európskej zóne niečo presadiť bez svojho silného najbližšieho suseda a partnera, tak sa veľmi škaredo mýli. Ak si budeme stále dávať iba na misku váh neustálu pomoc a eskaláciu konfliktu na Ukrajine a stále budeme dávať jedni do pozornosti, že na vine je Rusko, druhí, že na vine sú Spojené štáty, tretí, že na vine je samotná Ukrajina, v prvom rade celý diplomatický a celý moderný a myslím si, že príčetný svet by mal hľadať diplomatické riešenie. Máme tu diplomatické riešenia, ktoré vychádzajú zo severských krajín. Máme tu diplomatické riešenia, ktoré ponúka Turecko. Máme tu diplomatické riešenia, ktoré ponúka momentálne najväčší svetový globálny hráč, a tým je Čína. Ja stále preto neviem, ako sa nevedia štáty, ktoré sú buď priamo, alebo nepriamo zapojené v tomto vojenskom konflikte dohodnúť. Sadnúť si za jeden rokovací stôl. Rokovať o ukončení nezmyselného vojenského konfliktu, pretože naozaj ľudstvo v 21. storočí by už bojovať nemalo. Všetky konflikty sa dajú riešiť inak.
Ja však na záver zacitujem Si Ťin-pchinga, prezidenta Čínskej ľudovodemokratickej republiky, ktorý nedávno povedal: Prestaňte obviňovať Čínu. Čína nepomáha Ruskej federácii. Ale ak sa rozhodne pomôcť, ani Boh vám nepomôže. Ukrajine pomáha takmer celý svet. Ak uvidíme hrozbu tretej svetovej vojny, pomôžeme Ruskej federácii. Ale zatiaľ sa uvoľnite a sledujte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 12:27 - 12:29 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
To, koľko dôchodcov bude na Slovensku, to, koľko pracujúcich bude pracovať na týchto dôchodcov, nemá vplyv až v takej priamej úmere v rámci školského vzdelávacieho procesu a školského vzdelávacieho programu ako na to má najmä vplyv sociálna politika štátu a systém sociálneho zabezpečenia. Pretože ak budeme stále dávať na misku váh iba to, že zlá diagnostika dieťaťa spôsobuje to, že z daného dieťaťa ideme systematickým spôsobom, či už vedome alebo nevedome, vychovávať permanentného poberateľa sociálnych dávok, tak tu si musíme položiť základnú otázku. Je náš systém sociálneho zabezpečenia alebo systém sociálnej politiky štátu natoľko uvedomelý, aby sme takéhoto človeka umelo nevytvárali? Čiže tu je základná premisa, tu je základná požiadavka zmeniť sociálnu politiku štátu, aby sme od útleho detstva nevychovávali niekoho, kto nebude pre štát prínosom, ale bude jednoducho iba participovať na určitej požiadavke štátu, aby nejakú sociálnu dávku dostával. Čiže ak dieťa nie je v troch, štyroch, piatich, šiestich rokoch spôsobilé na to, aby bolo začlenené do reálneho vzdelávacieho procesu, tak vytvorme štandardný prvý nultý ročník, druhý nultý ročník a v týchto ročníkoch sa toto dieťa naučí farby, naučí sa jemnej motorike, naučí sa rozoznávať tvary, naučí sa rozprávať slovensky a vtedy nebude problém, vtedy nebudeme musieť deti diagnostikovať a dávať do špeciálnych škôl. Pretože toto dieťa, ak pochádza z málo podnetného prostredia, ak pochádza z prostredia, kde sa slovensky nerozpráva, ak pochádza z prostredia, ktoré nie je sociálne adekvátne zabezpečené, tak jednoducho toto je princíp a toto je spôsob a toto je tá celá prezumpcia, ako sa toto dieťa začleňuje do systému, nie na základe... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 10:58 - 11:00 hod.

Eduard Kočiš Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa, spomínali ste vo svojej rozprave informatizáciu a prepojenie systémov. A ja sa pýtam, akým spôsobom ste na MIRRI prepájali systémy, keď po tri a pol roku človek, ktorý po dvoch rokoch stratil zamestnanie, ide sa zaevidovať na úrad práce a musí doniesť všetky dokumenty možné aj nemožné, pretože neexistuje prepojenie cez úrad práce, cez Sociálnu poisťovňu a cez zdravotnú poisťovňu. Čiže akým spôsobom ste to prepájanie systému v rámci štátu a štátnych inštitúcií dokázali alebo vedeli zabezpečiť? Nijako. Digitálny príspevok bola podľa vás, veľmi dobrá adresná pomoc. Ja sa pýtam, pre koho? To bola kardinálna hlúposť a kardinálna sprostosť. Len preliatie peňazí, ktoré ste nevedeli pre vlastnú neschopnosť zaevidovať a posunúť inam inak, aby boli naozaj adresné. Toto nebola adresná pomoc. Zistiť v domácnostiach na Slovensku výšku poplatkov za energie, vraj tvrdíte, že Nemci to nevedeli dokázať a na Slovensku by sa to asi nedokázalo tiež. Na Slovensku máme cca 2,3 milióna domácností. Ak ste mali toľko voľných finančných prostriedkov na MIRRI, tak ste určite vedeli zakomponovať nejaký projekt, ktorý v súlade a v spolupráci s obcami a mestami by veľmi efektívne a veľmi rýchlo vedel zabezpečiť základné údaje o tom, koľko domácnosti potrebujú alebo koľko míňajú na energonosiče, to znamená na vodu, plyn a elektrickú energiu. Ale jednoducho budete sa odvolávať na to, že sa to nedá, preto ste da do toho nepustili a preto tá adresná pomoc v rámci energo krízy nemohla byť adekvátne riešená. Čiže práve preto bolo zriadené a vymyslené pre vás to vaše ministerstvo, aby ste takéto situácie vedeli zvládať v rámci digitalizácie a v rámci spolupráce s mestami a obcami.
Skryt prepis