Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.10.2021 o 11:10 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.11.2021 17:10 - 17:15 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o bode 70 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, tlač 636.
Prosím spravodajcu z ústavnoprávneho výboru... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, sme v hlasovaní.
... pána poslanca Dominika Drdula, aby hlasovanie uvádzal, nech sa páči. (Reakcia z pléna.)
Dostane pán poslanec Podmanický priestor, nevykrikujte, vydržte, pán poslanec.
Pán poslanec Drdul, nech sa páči.

[Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), tlač 636.]

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo správy výboru, budeme hlasovať spoločne o bodoch 1 až 13, gestorský výbor odporúča schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 91, proti 14, zdržalo sa 36, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predniesol poslanec Hattas.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 92, proti 20, zdržalo sa 32, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Hattasa bol schválený.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ako o ďalšom hlasujeme o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý som predložil ja.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 93, proti 15, zdržalo sa 37, hlasovali všetci prítomní.
Aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Drdula sme schválili.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ako o poslednom sme mali hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložil poslanec Baránik, avšak došlo k jeho stiahnutiu, takže o ňom nemôžem dať hlasovať.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Námietka, pán poslanec Baránik.
Takže hlasujeme o námietke pána poslanca Baránika.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa, pardon, deviatich podpisov, tým pádom k návrhu, k stiahnutiu nedošlo.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ruším hlasovanie, pardon.
Ešte raz, pán poslanec.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa, mal som zlú informáciu. Bolo stiahnutých deväť podpisov, ale k samotnému stiahnutiu pozmeňujúceho návrhu nedošlo, to znamená, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu. (Reakcie z pléna.) Ospravedlňujem sa, teda sa nemôže dať o ňom hlasovať, mrzí ma to.
Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, hlasovať.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Baránik, koľko podpisov bolo, prosím vás, na tom pozmeňujúcom návrhu? (Reakcia poslanca a ruch v sále.) Takže stiahnutím deviatich sa nedá dať hlasovať. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Tým pádom sa nedá dať hlasovať.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Je to vyriešené.
Takže hlasujeme o postúpení zákona do tretieho čítania. Tak, pán spravodajca?
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 93, proti 19, zdržalo sa 33, hlasovali veštci prítomní.
Sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 92, proti 31, zdržalo 21, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh disciplinárneho súdneho poriadku.

Vypnite, prosím, pána poslanca Drdula, jeho mikrofón som myslel. Ako to vyzerá s tými procedurálnymi návrhmi?
Pán poslanec Podmanický, nech sa páči, procedurálny návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 10:06 - 10:08 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Marcel Mihalik
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 10:05 - 10:06 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Szőllős
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:44 - 10:46 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 17:14 - 17:15 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne za slovo. Opravte ma, ak sa mýlim, ale nemali sme tu náhodou minule spor práve o túto vec, pán predseda, že teda ten prísľub zo strany poslaneckého klubu SME RODINA sa vzťahuje len na zvolávanie poslaneckého grémia, a nie aj na doplnenie programu? Mám pocit, že minule ste sa od tohto dištancovali. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 11:10 - 11:11 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Peter Krupa mal námietku voči svojmu vykázaniu z rokovacej sály, takže vás chcem prosiť, aby ste dali o tom, o tejto námietke hlasovať.
Skryt prepis
 

19.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec, mrzí ma to, ale bolo to záverečné slovo, kde už nie je možné reagovať s faktickými poznámkami.
Želá si záverečné slovo pani spravodajkyňa, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 9:18 - 9:18 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som mal k tejto poslednej téme takú otázku, či nehrozí riziko, alebo ako sa vyvarovať riziku, že tí prokurátori, ktorí boli špecializovaní na protiextrémistick... teda extrémistické trestné činy z toho protiextrémistického oddelenia, ako to povedať... aby zvládli či trestné činy súvisiace s organizovaným zločinom, alebo korupčné trestné činy, lebo predsa len je to asi aj skutkovo, aj čo do metódy práce úplne iný typ vyšetrovania a dozorovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2021 14:22 - 15:41 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, takže teraz vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce zaujať záverečné slovo pani navrhovateľka? Nie. Pán spravodajca? Takisto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Vzhľadom na dohodu na poslaneckom grémiu správa za rok 2020 bude termínovaná na neskoršie obdobie od pána ministra zahraničných vecí Korčoka, preto pokračovať budeme

Správou generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.

Správa je pod tlačou 606 a spoločná správa výborov má tlač 606a.
Dávam teraz slovo generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pánovi Marošovi Žilinkovi, aby správu o činnosti prokuratúry za rok 2020 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike uviedol. (Krátka pauza.)
Pán generálny prokurátor je tu, takže mal by prísť do rokovacej sály každú chvíľu. (Krátka pauza.) Je to tak. Takže, nech sa páči, pán generálny prokurátor, miesto za rečníckym pultom je vaše.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:11 - 12:12 hod.

Gábor Grendel
Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, nech sa páči. Pani poslankyňa Romana Tabák ako jediná. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Ešte v rámci rozpravy po pani poslankyni vystúpi pán poslanec Vetrák.
Skryt prepis