Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 16:17 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:17 - 16:19 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti budem reagovať za, na pána poslanca, zrejme nečítal programové vyhlásenie vlád, predchádzajúcich vlád, pretože, ktoré pripravovali rovnako aj strana SMER, SMER - SD, a tam neboli naozaj žiadne konkrétne ciele, o číslach ani nehovorím. Takže neviem, skúste si prečítať ešte raz toto programové vyhlásenie vlády a porovnať s predchádzajúcimi roky a roky dozadu a možno si skúste aj pozrieť súvisiacu problematiku, o ktorej sa tam hovorí, pretože by ste sa teraz nepýtali na otázky, ktoré ste sa pýtali.
Potravinová sebestačnosť, priame platby, II. pilier. Tak pán minister Jahnátek presunul finančné prostriedky v objeme až 17 % do prvých, do I. piliera a všetky Roškové sa tešili, pretože nemuseli robiť nič, stačilo siať kukuricu, repku a tak ďalej, a dostali peniaze. Nohy mohli mať vyložené, čiže práve tú potravinovú sebestačnosť chceme napríklad dosiahnuť tak, že budeme peniaze dávať viacej na podporu produkcie, na špecializovaná rastlinnú výživu, na, na špecializovaná rastlinnú produkciu, na živočíšnu produkciu. Budeme podporovať potravinársky priemysel a spracovanie produktov, tak preto sa pozrite na zahraničné saldo, ak sa šplhá k 2 mld. eur. Čiže toto všetko, tieto všetky opatrenia, ktoré ste tam čítali, a vrátane legislatívy, že ju zosúladíme, že odstránime zbytočnú byrokraciu, budú slúžiť na to, aby bolo na našich pultoch viac slovenských potravín ako doteraz. 800 kamiónov denne chodí momentálne na Slovensko s potravinami, aby sme sa dokázali uživiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:56 - 15:57 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pokiaľ ide o preukazovanie právneho titulu k pôde, tak, žiaľ, toto bolo za roky vládnutia, osem rokov vládnutia SMER-u a ich partnerom veľmi podceňovaná skutočnosť, pretože inak by asi pani ek..., grófka Rošková nemohla dostávať dotácie na letiská. Proste toto sa nepreukazovalo. Teraz jedným z kritérií bude preukázanie, či už je to listu vlastníctva, alebo nájomnej zmluvy. Takže nehovorte veci, mohli ste aj vy sa k tomuto pridať, aby, aby dotácie boli vyplácané tým, ktorí skutočne na pôde pracujú. A reštitučné konania naozaj dajú sa vyriešiť. Stačí len komunikovať s tými-ktorými, s reštituentami.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:49 - 15:55 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nachádzame sa v mimoriadne náročnom období. Pandémia koronavírusu ťažko skúša zdravie našich občanov. Tvrdo zasahuje celosvetovú, ale aj domácu ekonomiku, a o čom sa už menej hovorí, je očakávaná celosvetová kríza potravín, na ktorú budeme musieť reagovať.
Krátkym exkurzom do minulosti môžem konštatovať, že všetky chyby v minulosti v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva sa nám teraz vrátia násobne viackrát. V tejto chvíli je dôležité mať dobrý záchranný plán, ktorý napraví chyby z minulosti, vytvorí férové a transparentné podmienky pre našich poľnohospodárov a potravinárov.
Predložené programové vyhlásenie vlády je podľa môjho názoru najambicióznejším programom v histórii Slovenskej republiky. Chcem vyzdvihnúť zameranie vyhlásenia v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva na dosahovanie skutočných a merateľných výsledkov. Program obsahuje veľmi rozsiahly zoznam cieľov, na čo sme doteraz pri minulých vyhláseniach zvyknutí neboli. Mnohé ciele ani nie sú o politike, ale o oprávnených záujmoch obyčajných ľudí, na ktoré ľudia čakajú celé roky. Teraz by sa konečne mohli dočkať, a preto si v dobrom trúfnem povedať, že by mohli získať podporu aj u opozície.
Predložené programové vyhlásenie vlády je z môjho pohľadu jednoznačným postojom vlády, že chce Slovenskú republiku vrátiť k vyspelým krajinám a vrátiť dôveru občanov v štát. Nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým cieľom programového vyhlásenia vlády, ale vyberiem si len tie najpodstatnejšie z oblasti pôdohospodárstva, ktorému sa venujem.
Za absolútnu prioritu považujem nulovú toleranciu ku korupcii, zavedenie účinných protikorupčných opatrení v rozhodovacích procesoch v rezorte. Všetky informácie, rozhodnutia, výška podpory, ale aj metodiky na jej schvaľovanie budú transparentne zverejňované. Pri projektových podporách odstránime subjektívne kritériá hodnotenia. Vopred stanovený a každoročne aktualizovaný harmonogram výziev na celé programovacie obdobie a vyplácanie podpor bude podmienený preukázaním právneho titulu k pôde. Verím, že urobíme všetko preto, aby sme vytesnili nepoctivých špekulantov a vytvorili podmienky pre skutočných poctivých poľnohospodárov a potravinárov.
Za kľúčové považujem zvyšovanie potravinovej sebestačnosti a zvýšenie podielu domácich potravín na pultoch našich predajní, za ktoré roky bojujem a ktoré roky klesá. Dostali sme sa na úroveň 37 %. S tým súvisí aj deklarovaná pozícia vlády zabojovať za porovnateľnú úroveň dotácií naprieč všetkými krajinami pre poľnohospodárov a potravinárov, pretože všetci dobre vieme, že časť krajín dostáva stále vyššie dotácie ako my, čo zásadným spôsobom znižuje konkurencieschopnosť našej krajiny, našich poľnohospodárov a potravinárov. Rovnako veľmi dôležité je aj to, aby sme pomohli prednostnému spracovaniu surovín na Slovensku, aby sme ich nevyvážali do cudziny a aby sme ich prednostne spracovali na potraviny tu doma na Slovensku slovenskými ľuďmi.
Potravinovej sebestačnosti je treba venovať patričnú pozornosť aj z toho pohľadu, pretože správa predstaviteľov Svetového potravinového programu, ktorú ste mohli zaregistrovať v minulých dňoch, práve v nej varovali, že svet čelí v dôsledku pandémie nového koronavírusu hrozbe rozsiahlych hladomorov až biblických rozmerov. Nehovorím, že to má byť na Slovensku, ale problémy s dodávkami potravín, problémom s dodávkami potravín sa zrejme nevyhneme.
Veľké očakávania mám aj od pozemkovej legislatívy, pretože programové vyhlásenie vlády obsahuje presne tieto ciele, o ktorých sa 30 rokov len rozpráva, a ľudia by sa konečne mali dočkať. Jednak sú to pozemkové úpravy, vyváženie vzťahov vlastníkov pôdy k užívateľom, zabránenie predaja pôdy na špekulatívne účely, ukončenie reštitučných konaní, identifikácia vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov, zavedenie transparentného systému prenájmu pôdy v Slovenskom pozemkovom fonde.
Dámy a páni, za problematiku poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorému sa profesionálne roky venujem, môžem s pokojným srdcom uviesť, že ministerstvo pôdohospodárstva predložilo kvalitný materiál s konkrétnymi cieľmi, a preto za neho zahlasujem a pevne verím, že sa nám podarí tieto ciele aj naplniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 10:40 - 10:42 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Pán poslanec, ako sa hospodári, keď ste dostali plnú špajzu? Napriek tomu ste ale prijímali také opatrenia, ktoré likvidovali podnikateľov, ktorých SMER a vaši úžasní partneri berú stále ako nekonečný zdroj peňazí. Likvidovali ste najmä malých podnikateľov, stredných podnikateľov, poľnohospodárov a potravinárov a práve cez šróbovaný Zákonník práce, cez rôzne povinné príplatky za sviatky, nadčasy v noci, ale na druhej strane ste dávali priehrštím obrovské peniaze našim, teda vašim ľuďom, ako napríklad pani grófka Rošková.
Neviem, či ste vaše opatrenia mali vopred analyzované, ale každá jedna novela Zákonníka práce podnikateľov za-bo-le-la. A teraz, keď je problém s pracovnou silou v dôsledku pandémie, sa v plnej nahote prejavia vaše opatrenia, pretože nebude mať kto pracovať na poliach, lebo so sezónnou prácou ste urobili veľký problém. Zlikvidovali ste možnosť pracovať lokálnym ľuďom a ako na podnose ste túto možnosť dali agentúram pre zahraničných ľudí.
Takže, áno, našou prioritou bude naprávať aj Zákonník práce, aby mal kto pracovať na našich poliach a aby sme mali čo na našich pultoch, aby sme mali čo jesť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:22 - 11:24 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Boli to práve vlády Roberta Fica, ktoré zaviedli dotácie na sťahovanie sa za prácou do priemyselných parkov, takže ja som veľmi rada, že programové vyhlásenie vlády v oblasti pôdohospodárstva sa dostalo z tejto úrovne a podporuje rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka. Je to dobrý kompromis všetkých koaličných strán. Tie rokovania naozaj neboli jednoduché, ale výsledok, si myslím, že bude prijateľný nielen pre koaličné strany, ale aj pre poľnohospodárov a potravinárov, za čo sa chcem naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým partnerom. Program je dostatočne ambiciózny a čo ma teší najviac, je zhoda na nulovej tolerancii ku korupcii a na transparentnosti všetkých procesov, na zverejňovaní všetkých informácií na zverejňovanie rozhodnutí. Nebudeme nič skrývať. Odstránenie subjektívneho hodnotenia jednotlivých projektov. Nakoniec my sme na to poukazovali počas minulého obdobia a sami vidíte, až teraz NAKA zasahuje a robí poriadky na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a dneska som dostala darček, pretože bol zadržaný aj pán Kvietik, čiže zrejme sa už robí poriadok medzi tými, ktorí riadia tieto, tieto procesy, a nielen tí, ktorí vykonávajú.
Som veľmi rada, že sa dostatočnej pozornosti dostalo aj spracovateľskému priemyslu, potravinárom, ktorý bol doteraz zaznávaný. Ja pevne verím, že po štyroch rokoch sa budeme môcť tešiť z toho, že potraviny budú mať, vyrobené na Slovensku, budú mať výraznejší podiel na našich pultoch.
Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ja za tento program určite zahlasujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:02 - 16:04 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi výboru Karahutovi za, za jeho príspevok, plne sa s ním stotožňujem.
A na druhej strane vyjadrujem počudovanie hlavne terajších opozičných politikov o tom, ako, v akom biednom stave sa slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku nachádza. Stačí sa oprieť o fakty, ktoré v uplynulých rokoch hovoria o kontinuálnom úpadku potravinárskeho sektora, ktoré, za ktorým sú podpísaní terajší opoziční politici. Vidieť to na predajných pultoch, kde sa podiel slovenských potravín znižuje. Záporné obchodné saldo sa šplhá k repord..., k rekordným 2 mld. eur. A dôsledkom silnej konkurencie v rámci Európskej únie a slabej, dovolím si povedať, že takmer žiadnej podpory zo strany štátu sa vlastne slovenskí farmári a potravinári znevýhodňujú v rámci EÚ a aj pri rozdeľovaní dotácií.
A dovolím si oponovať mojim kolegom. Ja si myslím poďme podporiť potravinárov, nie obchod. Obchod možnože má nižšie tržby, ale má stále Vianoce, každý jeden deň. Sú to potravinári, ktorí majú ťažké chvíle napriek tomu, že vyrábajú. Vieme, že, ak teda neviete, tak si dovolím pripomenúť, že predajná cena mlieka v rámci Európskej únie je momentálne na 21 centov za kg a Angličania mlieko momentálne spaľujú. To znamená, že je možno otázka času, kedy sa táto cena dostane aj na Slovensko a slovenskí mliekari budú v ťažkej kríze. Preto som si dovolila hneď aj pri tom prvom úvodnom vystúpení poukázať na to, poďme pomôcť slovenským potravinárom, pretože oni budú tí, čo budú platiť tých vstupných 80 mil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 10:54 - 10:55 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podporujem jednoznačne pána poslanca Kazdu. Ja som sa chcela zmieniť nie o výberovom konaní osoby, ale chcela by som povedať, zopakovať to, že vstupné náklady na zavedenie systému sú vypočítané obje..., úplne objektívne, 80 mil. eur s tým, že vlastne celý tento zálohový systém budú musieť udržiavať povinné osoby. To sú vlastne výrobcovia nápojov, ktorí, povieme si, že, že potravinári teraz prosperujú a výroba prosperuje, nie je tomu tak. Síce predaj nápojov stúpol, a pretože ľudia si začali robiť nejaké tie skladové zásoby doma, ale následne je vysoký predpoklad, že práve tieto, tento druh tovaru nápoje v PET fľašiach a kovových obalov výrazne poklesne. Čiže nápojársky priemysel zrejme pôjde do krízy. Takže ja som presvedčená o tom, že ten ročný odklad je úplne minimálny na to, aby sme nápojársky priemysel nepoložili úplne na lopatky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:37 - 16:38 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja rovnako chcem vyzvať. Kolega sa, z opozície, vyzval, aby sme sa venovali téme a nevenovali sa jednotlivým prevádzkam. Myslím, že z tých 7 minút ste 5 strávili tým, že ste nás vyzývali a vyzývali o tom, aby sme podporovali malé, malé potravinárske obchodíky. Povolené sú, je predaj potravín, drogérie a vybraných teda tých tovarov. Čiže to je jedno, či sú to veľké reťazce alebo malé prevádzky. Každý má právo rozhodnúť, kam sa pôjde, ale venujme sa naozaj téme, zákonu, ktorý predkladá pán minister Richter (reakcie z pléna), ježiš, pardon, Krajniak.
Skryt prepis