Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2020 o 17:44 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.11.2020 17:44 - 17:48 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v úvode snáď musím povedať, že v súčasnom právnom poriadku sú záujmy obetí trestných činov, t. j. poškodených, nedostatočne chránené, a to aj napriek tomu, že zmyslom a hlavným cieľom trestného práva je práve ochrana ľudí pred nebezpečnou kriminalitou, ktorá predstavuje významný zásah do života poškodených a jeho blízkych. Dokonca platí, že súčasné zákony častokrát viac ochraňujú páchateľov trestných činov ako ich obete.
Akokoľvek by bola vysoká dôvera k súdom a k orgánom činným v trestnom konaní, vždy je riziko nesprávneho posúdenia veci a tým aj riziko vynesenia nespravodlivého rozhodnutia súdu. Z tohoto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby mali všetky strany v konaní o dohode a vine, o vine a treste rovnocenné postavenie, resp. také postavenie, ktoré im umožní účinne obraňovať svoje práva.
Trestný poriadok dnes dáva prokurátorovi a obžalovanému široké práva v konaní o dohode o vine a treste. Poškodený má však oproti páchateľovi trestného činu v tomto konaní v každom prípade slabšie postavenie. Zatiaľ čo bez súhlasu obvineného nie je, áno, nie je možné uzatvoriť túto dohodu, súhlas poškodeného sa vyžaduje len vo veci náhrady škody. Takže opakujem, len vo veci náhrady škody. Ak nedošlo k dohode o náhrade škody, prokurátor v každom prípade navrhne, aby súd poškodeného odkázal s nárokom na náhradu škody alebo jej časti na civilný proces alebo aj na iné konanie.
Z uvedeného vyplýva, že poškodený je v najslabšej pozícii spomedzi všetkých strán trestného konania, pritom je to práve jeho život, zdravie, majetok alebo česť, ktoré sú objektami chránenými zákonmi. Skutočnosť, že poškodený je z konania o dohode o vine a treste takmer vylúčený, vedie k veľkej miere korupcie. Pre obvineného je omnoho jednoduchšie dosiahnuť vhodnými úplatkami pre neho priaznivú dohodu o vine a treste, ak túto dohodu nemôže zablokovať v danom prípade poškodený.
Nedostatočná možnosť uplatnenia práv poškodených vedie v konečnom dôsledku k neobjektívnym a nespravodlivým súdnym rozhodnutiam. Páchatelia trestných činov dostávajú neprimerane nízke tresty, ktoré im nijako nebránia pokračovať v trestnej činnosti a skutočne častokrát aj voči ich pôvodným obetiam. V takomto prípade možno hovoriť o sekundárnej, áno, o sekundárnej viktimácii obetí, ktorá môže prevýšiť aj ich primeranú ujmu. Navyše tieto tresty nepôsobia ani preventívne voči tretím osobám, čím ďalej napomáhajú zvyšovaniu nápadu kriminality. V neposlednom rade tiež prispievajú k nižšej vymožiteľnosti práva, k strate dôvery verejnosti k súdnictvu a k celkovému úpadku princípov právneho štátu na Slovensku.
Z tohoto dôvodu je potrebné posilniť postavenie poškodeného v trestnom konaní a zrovnoprávniť ho s obvineným, resp. s obžalovaným v konaní o dohode o vine a treste. To možno dosiahnuť jedine tak, že poškodený získa právo zablokovať dohodu o vine a treste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.11.2020 16:56 - 16:57 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Ľudová strana Naše Slovensko.
Cieľom legislatívneho návrhu je posilnenie postavenia poškodeného v konaní o dohode o vine a treste tak, aby bol zabezpečený objektívnejší a pravdivejší proces. To v konečnom dôsledku povedie k nižšej miere kriminality, väčšej vymožiteľnosti práva a vyššej bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky. Ako prvý sa potom hlási do rozpravy. Úvodom len toľko, vážený pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:17 - 10:19 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja už som sa k tejto otázke raz vyjadril, ale dovoľte, aby som teda pokračoval, lebo tie dve minúty je dosť málo. Pán minister, uvedomujeme si všetci, že v minulom volebnom období tento zákon prijali politické strany SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, MOST - HÍD a bola to politická strana SME RODINA. A teraz ja sa skutočne čudujem, prečo práve vy, ktorí ste teraz v novej vládnej koalícii, navrhujete tento zákon zrušiť, obedy zadarmo.
Vážený pán minister, viete, keď človek sa nad tým zamyslí, že v prvom kole ste dali 43,5 mil. eur na antigénové testy. Teraz v ďalšom kole kupuje sa 16 mil. testov, to znamená už pomaličky môžem povedať viac ako 100 mil. eur sa vyhodí na takéto nezmyselnosti. 300 mil. eur ste odpustili daní pre jednotlivé banky. 750-tisíc eur sa poslalo, pán minister zahraničných vecí, pre bieloruskú opozíciu a nehovorím o tom, že 2,4 mld. išli na tie nešťastné lietadlá, ktoré sa postupne kupujú pre našich vojakov.
Pri všetkej úcte, ale nedá mi, aby som nepovedal alebo nepripomenul slová pána vášho predsedu, pána Kollára, ktorého si ja vážim, a nemám problém skutočne s vašou politickou stranou, mám tam veľa priateľov, pán Kašper a ďalší. Pána Kollára, ja nemám s ním skutočne problém, ale tento pán Kollár vyhlásil jednoznačne, že nebude súčasťou takej koalície, ktorá bude rušiť prijaté sociálne opatrenia. A teraz, čuduj sa svete, práve je to vaša politická strana, ktorá v podstate toto ide rušiť.
Pán minister, však si uvedomte, vlani my ako primátori a starostovia miest, ako to povedal pán kolega pred chvíľou, my skutočne mali sme hlavy v smútku, aby sme zabezpečili materiálno-technické zabezpečenie tých kuchýň. My sme zabezpečili v rámci len samotného mesta Rimavská Sobota prostredníctvom úradu práce viac ako 20 ľudí na jednotlivé pracoviská. A teraz vy toto idete rušiť. Prosím, zastavte to!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 9:51 - 9:53 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, áno, určite ma už poznáte, som primátorom okresného mesta Rimavskej Soboty, kde tá situácia je skutočne kritická. My ako okres Rimavská Sobota sme najmenej rozvinutý okres v rámci celej Slovenskej republiky. Ja vlani, keď sa tento zákon prijímal, a skutočne, ako povedal predrečník pán Kéry, my sme ako samospráva mali obrovské problémy, akou formou tie obedy zabezpečiť.
Pán minister, v okrese Rimavská Sobota alebo v samotnom meste Rimavská Sobota z celkového počtu cirka 23-tisíc obyvateľov žije asi 28 - 29 % občanov rómskeho pôvodu. My máme to neslávne, tzv. čierne mesto, kde žije 1 156 občanov Rómov. Mám tam základnú školu aj s materskou škôlkou, kde cirka 480 detí je.
V podstate ten zákon, ktorý ste prijali vlani, a skutočne vám vtedy som akože tlieskal, že dole klobúk, je to sociálne myslenie, teraz vy to beriete, pán minister? Po 13. dôchodkoch beriete aj tieto obedy zadarmo? Vôbec vy si vôbec viete uvedomiť, že tam tie decká, rómske deti, skutočne nedostanú ako bude týždeň dlhý teplý obed? Pán minister, nie je to dobré riešenie i napriek tomu, že sme mali s tým vlani obrovský problém, však kolegyňa to už naznačila aj viacerí kolegovia, že aké problémy sme mali ako starostovia, primátori práve s tým, že sme museli zabezpečovať, ja neviem, obedy pre, pre toľko detí, to znamená, museli sme zabezpečovať pekáče, taniere, lyžice a tak ďalej a riešili sme to za pomoci úradov práce v Slovenskej republike či v okrese v Rimavskej Sobote.
Pán minister, obdržal som od pracovníkov úradu práce, čo som vám minule naznačil, štvorstranový anonym, ktorý vám doručím. Je to strašné, čo je na úrade práce v Rimavskej Sobote. Verím, že to v blízkej budúcnosti, pán minister, budete riešiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 11:40 - 11:42 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte hádam dvoma vetami zareagovať na slová pána Kotlebu.
Áno, pán predseda, si to presne pomenoval, pošľapávajú sa tu princípy a zásady právneho štátu Slovenskej republiky. To darmo sa smejete, kolegyne, kolegovia, je to skutočná pravda.
Viete, keď sa tak človek pozrie dozadu, či to bolo v marci, alebo teraz v posledných mesiacoch, tak super-, hypermarkety ste nechali otvorené. Zatvárali ste malé predajničky, kaderníctva, holičstvá. Vážení priatelia, uvažujme nad jednou vecou, čo to je za zákon, že v danom prípade kaderníctva môžu byť otvorené, holičstvá môžu byť otvorené, ale do tých kaderníctiev a holičstiev ľudia nemohli vstúpiť? Hovoril som s jednou kaderníčkou, ktorá mi hovorí, že teoreticky ona môže prísť do roboty, môže tam pozerať televízor, môže si tam dať kávičku, ale občan ku nej nemôže prísť. To jej otvorene povedali z Úradu regionálneho zdravotníctva v Rimavskej Sobote. A to bolo v rámci celej Slovenskej republiky.
Skutočne tejto vláde nevadilo to, že super-, hypermarkety boli nabité hlava na hlave. Aj naši občania nemohli ísť do cintorína uctiť si svojich, svojich mŕtvych.
Však v Rimavskej Sobote, dámy a páni, áno, mestská polícia nekontrolovala, neukladala pokuty, ale štátna polícia bola tam nasadená a tam dennodenne pevné hliadky, dve-tri služobné motorové vozidlá. Občania sa na tom smiali, vážený pán Matovič, uvedomte si toto konečne. Vám skutočne nevadilo to, že super-, hypermarkety boli nabité hlava na hlave, že v radoch pri testovacích oných, miestach stáli ľudia, nabité. To všetko bolo v naprostom poriadku.
Tak zato hovorím, že sú tu pošľapávané princípy a zásady právneho štátu Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 11:22 - 11:22 hod.

Jozef Šimko
Ďakujem, vážený pán podpredseda. V podstate ja som už svoj názor povedal, to znamená, vážení páni, uvažujte. Uvažujte, vládni poslanci, pretože toto, čo momentálne robíte, tieto návrhy, čo schvaľujete, je to na škodu občanov žijúcich na území Slovenskej republiky a našu republiku vediete do záhuby.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 11:19 - 11:21 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, už to tu odznelo, že toto rokovanie, čo sa týka skráteného legislatívneho konania, nie je v súlade s § 89 zákona o rokovacom poriadku. Veľmi perfektne to rozobral pán Susko, ako aj pán Suja.
Vážené kolegyne, kolegovia, ale v čom je tu problém? To si musí, musia si to občania Slovenskej republiky uvedomiť. Niekto to kúpil za 43,5 mil. eur antigénne testy. A nejaké, nejakou formou, antigénové testy, nejakou formou sa to musí, nejakou formou odpratať, pretože niekto má obrovský strach, že niekto nabudúce, nová vládna garnitúra, toho občana, ktorý toto zabezpečil od firmičky z Trnavy, bude ho brať na zodpovednosť.
To znamená, zato sa nariaďujú celoštátne testovania, či je to v podstate prvé kolo, druhé kolo, a teraz sa uvažuje možnože aj o treťom kole alebo o individuálnych testovaniach, či to budú, ja neviem, reštaurácie, fitká alebo kostoly. Dámy a páni, tu je ten tretí problém.
Pán kolega jednoznačne povedal, že neni tu dôvod na tieto testovania, neni tu dôvod na obrovskú krízu, pretože situácia je fakt taká, že klesáme, klesáme a je to obyčajná skutočne chrípka. Dneska nikto nepočíta ľudí, ktorí umierajú na iné choroby. Dneska, ak počujeme, jedine umierajú na koronu, na koronu, na koronu, ale pritom, ako aj pán Kotleba pred chvíľou povedal, denne umiera tridsať ľudí na rakovinu. A to nikoho nezaujíma. (Reakcia z pléna.)
Prosím vás pekne, uvažujme nad jednou vecou.
Pán Žiak, neskáčte mi do reči, ja som vám neskákal.
Uvažujme nad jednou vecou, vážení páni... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán Žiak!

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Pán Žiak, toto je vaša vizitka. Nehnevajte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 9:46 - 9:48 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážené kolegyne, opäť tu rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, teda prijímame zákon. Nie som si istý, že či práve tento zákon má byť prijatý práve takouto formou.
Ale ak dovolíte, ja by som zareagoval na slová pána predsedu Kotlebu. Áno, vážení páni a dámy, žijeme skutočne veľmi zlú dobu. My v podstate máme za sebou 45-dňový krízový stav a opäť vláda Slovenskej republiky prijala ďalších 45 dní, kde nariadila núdzový stav v rámci celej Slovenskej republiky. Ja nie som si istý, že či tento núdzový stav, ako to povedal aj pán Kotleba, či je potrebné, či to bolo potrebné vôbec nariadiť.
Vážení priatelia, nože sa skúsme zamyslieť, akou formou sa to riešilo posledné dva týždne. Vieme veľmi dobre, že koncom októbra a začiatkom novembra, 31. a 1. novembra, došlo k celoplošnému testovaniu o týždeň opäť. Zistilo sa, že tá situácia nie je taká kritická v rámci celej Slovenskej republiky, ako to v podstate vláda nám predkladá.
Ale čo sa vlastne stalo? Nariadili jednoznačne, že občania Slovenskej republiky nemôžu vstúpiť na cintoríny, ale pritom v radoch nabité ako muchy občania mohli stáť na testovanie. Neviem si predstaviť, prečo vlastne takéto nariadenie bolo prijaté.
My ako v Rimavskej Sobote, jediný primátor Slovenskej republiky som nariadil, že moja mestská polícia nebude ukladať pokuty pre občanov, pre naše starenky za to, že vstúpi na cintorín.
Dámy a páni, uvedomte si jednu vec. Pán minister podal na mňa trestné oznámenie, pán minister vnútra, a situácia je taká, že chce, v danom prípade chceli našim občanom, starkám, starým rodičom ukladať 1 000-1 500-korunové pokuty, čo som v žiadnom prípade nemohol dopustiť.
Škoda, že mám len dve minúty, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

20.10.2020 16:41 - 16:43 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán poslanec Fico, ja som si vás pozorne vypočul a skutočne musím povedať, že súhlasím s každou jednou vašou vetou, čo ste tu povedali.
Dámy a páni, teraz my tu prejednávame zákon o 13. dôchodkoch, ale to sa dotkne 1,4 mil. dôchodcov žijúcich na území Slovenskej republiky a najsmutnejšie na tom je to, že tento zákon teoretický, aby sme to nedali, predkladá pán minister Krajniak, ktorý v mesiaci február aj s celou svojou politickou garnitúrou hlasoval za 13. vianočné dôchodky pre našich dôchodcov. Dovoľujem si otvorene povedať, že toto musíme, ako povedal pán Fico, považovať jednoznačne za volebný podvod.
Pán minister, vy tvrdíte jednu vec, že nemáte finančné prostriedky, nemáte tých 282 mil. eur, ale, prosím vás pekne, uvažujme. Vy ste 380 mil. odpustili dane, táto vládna garnitúra, pre naše banky, ktoré tu pôsobia na území Slovenskej republiky. 2,4 mld. ste dali na lietadlá. Jasne, pán minister, môžte mi zase odpovedať, že skrátka nie vy, bývalá vláda, s tým ale ja súhlasím. Ale išlo 2,4 mld., čo sa vyplatilo 2-krát 800-tisíc pred voľbami, s tým s vami súhlasím. Ale 750-tisíc ste poslali ruskej opozície do Bieloruska. 75-tisíc a o tom určite viete.
Ale, pán minister Krajniak, vy ste v podstate odsúhlasili pred 2 mesiacmi deficit 8 mld. eur, to znamená, mi nepovedzte ani nepovedzte tým 1,4 mil. dôchodcov, že teda peniaze, finančné prostriedky nemáte.
Takže peňazí je dosť, treba nájsť a dovoľujem si povedať, že tento zákon, nakoľko je skutočne antisociálny masaker, ako to povedal pán Fico, treba stiahnuť, ja vám doporučujem, pán minister, vráťte sa z kratšej cesty a stiahnite tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:26 - 15:28 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, snáď niekoľko slová, slov na pripomienky pána Kremského.
Použijem vaše slová, vážený pán Kremský, citujem: „ktorí ste príčetní v opozícii...“ No ja vás ubezpečujem, že nemáme tu debila medzi nami, a ubezpečujem vás aj v tom, že teda opozícia je zrejme, je príčetná. Ale vy zabúdate na jednu vec, vy hovoríte, že, že ekonomická samovražda by to bola, keby v podstate tento zákon nebol predložený.
Pán Kremský, zabúdate na jednu vec, že práve pán minister Krajniak predkladal pred pár mesiacmi 13. dôchodok, sám pán Krajniak hlasoval za minimálnu mzdu vo výške 656 eur. A my sme nepríčetní, vážený pán Kremský? No ja si to vyprosím a vyprosím si to aj v mene všetkých členov opozičných politických strán, pretože mám taký pocit, že vy nás s tým urážate.
Pán Kremský, vy vôbec vie..., vy viete, ako žijú menej, ako žijú ľudia v menej zaostalých okresoch? Však poďte sa pozrieť na juhu Banskobystrického kraja, choďte sa pozrieť do Prešova, do kraja Prešov, na východ, ako žijú tí ľudia. Tí nežijú z minimálnej mzdy, pretože dneska minimálna mzda vo výške 656 eur, pokiaľ by to bolo odsúhlasené, aj to je, ide pod hranicou životného minima. Však poďte sa pozrieť do okresu Rimavská Sobota v jednotlivých dedín, pán Kremský! Ja si dovolím, otvorene povedať, že tam sú obce, dedinky, kde je miera nezamestnanosti viac ako 80-90, ba dokonca aj 100 % miera nezamestnanosti. A títo ľudia tam trpia. A vy hovoríte to, keď toto kritizujem, že treba tým dulom dať, že sme nepríčetní? Tak, pán Kremský, ja si to od vás vyprosím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis