Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 17:52 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 17:52 - 17:54 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. No nedá mi, aby som sa tiež k tomuto vystúpeniu pána Kazdu nevenoval.
Samozrejme, pán Kazda, ja vás nebudem urážať, ja som iný typ človeka, ale ja vám navrhnem jednu vec, choďte von pred parlament a tým osemsto až tisíc ľuďom povedzte (smiech v sále), povedzte, čo ste povedali tu v Národnej rade Slovenskej republiky. (Reakcie z pléna.) Ja si dovolím otvorene povedať, že to sa neopovážite urobiť, vážený pán kolega.
Dámy a páni, 27. januára 2021 Rada Európy odhlasovala, že je zakázané prijímať rozhodnutia o povinnom očkovaní. Je to fakt. My týmto zákonom to nepriamo občanom, áno, nepriamo to našim občanom nariaďujeme. Podľa Rady Európy na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický tlak, aby sa dal zaočkovať.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vy si uvedomujete, že ak sa tento zákon prijme, bude to totálna diskriminácia občanov Slovenskej republiky? Ja viem, podľa vás konáte pod rúškom verejného zdravia. Áno, som za dobrovoľné očkovanie, to je v poriadku. Ak sa niekto rozhodne, nech sa ide očkovať, to je v poriadku. Ale za možnosť rozhodnúť sa občanom, akú vakcínu si nechá pichnúť, to je tiež osobná vec toho-ktorého občana.
Ja považujem prijatie tohto zákona za obmedzovanie osobnej slobody občanov Slovenskej republiky, veď ľudí budeme obmedzovať napríklad na vstup verejných, na verejné priestranstvá, ja neviem, do kaderníctva, do holičstva, do reštaurácií. A pýtam sa, ako to budú kontrolovať? Ako sa tento zákon bude kontrolovať?
A vážim si stanovisko poslancov za SME RODINA, ktorí v podstate nepodporili presun tohoto zákona do prvého čítania, no bohužiaľ, práve to bola opozícia, ktorá tu nebola prítomná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 16:21 - 16:23 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, pani kolegynka, pani poslankyňa, ja som si vás pozorne vypočul a mám taký pocit, že vy nežijete v realite. Vôbec si uvedomujete, že tá situácia na území Slovenskej republiky je kritická? Vy zrejme nežijete, nežijete na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde tá situácia je skutočne kritická. Vy si vôbec neuvedomujete, že 90 % občanov Slovenskej republiky nedôveruje Igorovi Matovičovi. Nedôveruje.
Áno, samozrejmá vec, ja som nikdy nepovedal, že, že, skrátka, vláda Roberta Fica neurobila chyby za tých 12 rokov, jasné, ja som bol ten, ktorý veľakrát ho aj kritizoval. Ale dovolím si povedať, že to sa nedá porovnať (ruch v sále, zaznenie gongu) v podstate s vládou Igora Matoviča, ktorý bol v podstate ešte vtedy predsedom vlády.
Vážená pani kolegyňa, však deficit Slovenskej republiky bol, ako to bolo už naznačené, 1,2 %, dnes, dnes sa to vyšplhalo na 9,9 %. Však to je katastrofálna situácia, zadlžuje sa, sa občania Slovenskej republiky. Však si uvedomme všetci, kolegyne, kolegovia, že od nástupu tejto vlády Igora Matoviča každý občan od narodenia od nuly až po, ja neviem, úmrtie má na krku 1 800 eur dlžoby.
Áno, ja som zažil isté útoky zo strany súčasného ministra vnútra Slovenskej republiky, viete, za čo? Podal na mňa trestné oznámenie len zato, že som verejne vyhlásil ako primátor Rimavskej Soboty, nebudeme ukladať pokuty pre ľudí, ktorí navštívia miestny cintorín v Rimavskej Sobote. Áno, som to dodržal, podal na mňa trestné oznámenie, samozrejmá vec, som sa nedopustil ničoho, takže zrejme pán minister asi nevie, čo to je paragraf zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Takže mám taký pocit, že, pani kolegynka, vy hodnotíte len z uhla pohľadu zo svojej strany situáciu na území Slovenskej republiky, ktorá je, áno, ktorá je kritická.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 16:42 - 16:44 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, už to tu odznelo a môj názor je taký istý, že naším cieľom je sfunkčnenie inštitútu referenda. Odznelo už aj to, že v podstate referendum bolo snáď jeden, jedno jediné úspešné od roku 1989, a to je, to je v podstate vstup do Európskej únie. Ostatné v podstate referendá neboli úspešné, lebo nebola päťdesiatpercentná účasť. A práve za to my predkladáme tento zákon, že skrátka znížiť kvórum z tých 350-tisíc na 100-tisíc.
Pán Mizík tu spomínal, že susedné krajiny, či je to napríklad Poľsko, je o sedemkrát väčšia krajina ako Slovensko a potrebujú oveľa menej podpisov ako v podstate Slovenská republika. V Maďarsku je to, myslím, 200-tisíc, ako si to naznačil. To znamená, je to obrovské, vysoké číslo. No ja si nekladiem, nerobím si nádeje v tom, že vládna garnitúra odsúhlasí alebo teda pustí do druhého čítania tento návrh náš zákona, pretože ako aj pán Kotleba naznačil, zrejme tu budú iné názory, ako sú naše.
Ale, dámy a páni, my predkladáme tento zákon práve v prospech občanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Ako aj naznačili niektorí moji predrečníci, že, dámy a páni, však napríklad voľba primátora, voľba starostu, ak sa zúčastnia, ako aj pán Mizík povedal, čo len jeden alebo dvaja občania z obce, automaticky je zvolený za starostu obce. Ak sám za seba dá svoj hlas, je zvolený za starostu obce. A tu mi tu potrebujeme 50-percentnú účasť.
No ja som teda strašne zvedavý, ako rozhodne Ústavný súd, i keď ja očakávam, že pravdepodobne povie, že áno, je to občianske právo, je to v zmysle ústavy. Skrátka pani prezidentka zrejme myslela, že sa temer vyhlási referendum o predčasných voľbách, ale či sa zúčastní 50 %, to je už druhá otázka.
Takže zato práve my predkladáme tento návrh ústavného zákona, aby tí občania aj v menšom počte mohli rozhodnúť o osude našej krásnej krajiny. Takže len toľko, pán predsedajúci.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 16:08 - 16:13 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, predkladám návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Jozefa Šimka a Stanislava Mizíka. Jedná sa o návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Dámy a páni, ja teda hneď pristúpim, prečo vlastne tento zákon teda predkladáme. S cieľom upevňovania demokratických princípov a tradícií na Slovensku prichádzame s návrhom ústavného zákona, ktorý prehĺbi demokratický systém štátneho zriadenia.
Každý demokratický štát musí disponovať legislatívnym prostredím, využitím ktorého dochádza k naplneniu skutočnej idey demokracie a nie len jej iluzórnej formy. Občania Slovenskej republiky čoraz viac pochybujú o reálnosti demokratického zriadenia v našom štáte. Pochybnosti vyplývajú zo sérií neúspešných všeľudových hlasovaní, teda nefunkčného systému referenda na Slovensku v spojitosti s chýbajúcim imperatívnym mandátom volených našich zástupcov.
Súčasná legislatíva upravujúca demokratické inštitúty je nastavená spôsobom neumožňujúcim ich reálne využitie.
Preto si tento legislatívny návrh dáva za cieľ zefektívniť inštitút referenda a presunúť tak moc v štáte do rúk jeho občanov.
Kvórum minimálnej účasti oprávnených voličov stanovenej na 50 % zo všetkých oprávnených voličov je nastavené spôsobom, ktorý odrádza občanov zúčastňovať sa referenda. Tým sa referendum samotné stáva takmer nerealizovateľným.
Nedemokratickým politikom ignorujúcim potreby a názory svojho národa sa tak na Slovensku vytvoril ideálny, zdôrazňujem, ideálny systém, kedy sa demokracia stáva iluzórnou a skutočne rozhodovacie právomoci nad osudom miliónov ľudí ostáva, ostávajú v rukách malej skupiny, v mnohých prípadoch nedisponujúcej žiadnym demokraticky získaným mandátom.
Zrušenie kvóra účasti 50 % všetkých oprávnených voličov zodpovedá skutočnosti, že ani vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta Slovenskej republiky, voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí neexistuje žiadne kvórum minimálnej účasti oprávnených voličov na to, aby boli výsledky týchto volieb platné.
Referendum je však pri súčasnej legislatíve z postavenia radových občanov nerealizovateľným inštitútom. Je potrebné v rámci snahy o zlepšení úrovne demokracie znížiť aj minimálny počet podpisov slovenských občanov, ktorý je nutný na samotné vyhlásenie referenda. V návrhu ústavného zákona je preto znížený minimálny počet podpisov od občanov Slovenska z 350-tisíc na 100-tisíc. Áno, náš návrh je znížiť z 350-tisíc na 100-tisíc, čím sa samotný inštitút referenda výrazným spôsobom priblíži skutočne k demokratickým krajinám, kde je referendum bežnou súčasťou fungovania samotného štátu.
Vzhľadom na navrhované úpravy, ktoré v konečnom dôsledku docielia výrazný posun k reálne funkčnému inštitútu referenda, je však potrebné zaviesť v ústave nové ochranné prvky s cieľom zabrániť rôznym iredentickým snahám zo strany protislovensky naladených jednotlivcov a, samozrejme, aj hnutie. Preto navrhujeme rozšíriť okruh tém, pri ktorých je referendum neumožnené v otázku zmeny štátnych hraníc, postavenie orgánov štátnej moci, jednotnosť a nedeliteľnosť územia našej Slovenskej republiky.
Sme presvedčení, že týmito legislatívnymi úpravami docielime posun Slovenska smerom k väčšej demokracii, k všeobecnej slobode a skutočnej vláde ľudu, ktorá je dnes len iluzórnym, áno, iluzórnym javom.
Rovnako však pomôžeme obmedziť extrémizmus štandardných politikov prejavujúcich sa v bezbrehom rozkrádaní štátneho majetku, ignorovanie vôle občanov a potlačovanie ich práv.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 10:06 - 10:08 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, našou úlohou ako Národnej rady Slovenskej republiky je jednoznačne znižovanie regionálnych rozdielov v rámci celej Slovenskej republiky. Tak ako ja to zvyknem hovoriť, od Nitry smerom na východ, dámy a páni, ako keby zdochol pes. To nehovorím ja, to hovoria občania, ktorí žijú smerom od Nitry na východ. A či to je, či to je juh Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo sever Prešovského kraja, situácia je kritická.
Ja už som sa neraz poďakoval, a teraz opäť to zopakujem. Ďakujem jednak pánovi Sulíkovi, pánovi Kollárovi, ako aj celej vláde Slovenskej republiky, že teda ten priemyselný park, štátny priemyselný park nasmerovali práve do Rimavskej Soboty. Dámy a páni, tá situácia u nás je kritická. Vieme, aká je miera nezamestnanosti v rámci celej Slovenskej republiky. Rimavská Sobota má skoro 21 % mieru nezamestnanosti ako okres. Ale neni situácia lepšia ani v Revúcej, ani v Lučenci oveľa viac, ale ani v Poltári. To znamená, že teda ten štátny priemyselný park je tam potrebný. Dobre, zabereme tam, ako pán minister naznačil, 84,6 hektárov pozemku, ale ak tam zamestnáme tisíc, dvetisíc ľudí v budúcnosti, tak to bude prínosom pre náš región.
Dámy a páni, treba sa s tým skutočne zaoberať. Treba sa tým zaoberať. Asi sa pamätáte, ešte v roku 2016 bolo na Slovensku dvanásť menej rozvinutých okresov. Dneska hovoríme o dvadsiatich menej rozvinutých okresoch. To znamená celkove jedna štvrtina okresov v rámci celej Slovenskej republiky je menej rozvinutých. Práve preto, pán minister, ja ďakujem a tento zákon určite podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 17:10 - 17:10 hod.

Jozef Šimko
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem za vypočutie. Ale snáď jednu takú informáciu, ono v tomto rúšku sa mne ťažko dýcha, pretože pred rokmi som mal priestrel pľúc, takže ja v tomto rúšku skutočne veľmi ťažko dýcham, ale verím tomu, že čoskoro tieto rúška dáme dole a v danom prípade budeme v podstate všetci v podstate hovoriť bez rúška.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 16:48 - 17:04 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
No, skúsim trochu zmiernejšie, ak dovolíte. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hneď v úvode by som zdôraznil, že na predloženú zmenu rozpočtu, novelu mám úplne iný názor ako pán minister Matovič. Zrejme pán Matovič si neuvedomuje, že nám dnes predkladá ďalší, áno, ďalší 3,5-miliardový deficit spolu s prijatým zákonom roka z 9. 12. 2020, to znamená spolu 11-miliardový deficit. Nie som si istý, že takto má hospodáriť dobrý hospodár a takto zaťažovať občanov Slovenska na 11-miliardový deficit za rok 2021. Takže ale poďme konkrétne.
Štátny rozpočet ako zákon roka je pre každú vládu prioritný, lebo vytvára, áno, vytvára základné finančné predpoklady na chod a rozvoj celej našej spoločnosti. Náš zákon roka sme prijali ešte 9. decembra 2020 s nebývalým vyše – áno, dobre počujete – 8-miliardovým schodkom, keď príjmy boli naplávané na 15,8 mld. eur a výdavky na 23,8 mld. eur.
Po rokoch postupnej konsolidácie verejných financií sa tohoročný 8-miliardový schodok javil ako obrovský balvan, ktorý vám v našom napredovaní bude veľmi dlho prekážať. Aj nám prekáža, lebo namiesto postupného znižovania zadlženosti štátu zo 48,5-percentného HDP sa táto zvyšuje na vyše 60-percentné HDP, podľa niektorých odhadov až na 65 % HDP. Prednedávnom ešte nepredstaviteľná skutočnosť.
Tu treba objektívne povedať, že i keď sme v decembri takýto návrh kritizovali, sčasti sme pochopili, že žijeme v zložitom pandemickom období uprostred celosvetovej krízy a že peniaze naviac budeme potrebovať na porazenie vírusu a na sanáciu a oživenie našej ekonomiky. Zároveň sme dúfali, že celých 8 mld. neminieme na pandémiu. Lenže odvtedy sa v slovenskej spoločnosti odohrali aj odohrávajú mnohé, áno, mnohé protirečivé, ťažko pochopiteľné a dostatočne nevysvetliteľné kroky a udalosti v politickej i finančnej oblasti.
Napriek tomu, že vláda mala prostredníctvom štedro navýšeného rozpočtu viac peňazí, odoprela veľkej skupine občanov aj to, čo pred voľbami súčasné koaličné strany sľubovali a za ktoré viacerí ich členovia aj hlasovali. Vieme, že to boli 13. dôchodky, minimálna mzda, príplatky za prácu v noci a cez sviatky, obedy pre žiakov zadarmo a mohol by som pokračovať ďalej. V politike začala štvorkoalícia uplatňovať metódy, aké sa predtým praktizovali len výnimočne.
V rozpore s platným zákonom o skrátenom legislatívnom konaní i v rozpore s rokovacím poriadkom koalícia začala v sérii prijímať týmto spôsobom zákony, i keď na to, dámy a páni, skutočný dôvod nebol. Opozičné návrhy neakceptovala a väčšinou hlasov všetky vlastné návrhy odsúhlasila. Niekedy aj protizákonným spôsobom, napríklad núdzový stav aj za účasti infikovaných poslancov. Pamätáme sa na tie dni.
Prečo tieto skutočnosti spomínam? Nuž preto, lebo aj dnes je v programe prijatý zákon v zrýchlenom konaní, i keď na to nie je dôvod. Ide pritom o zákon o navýšení štátneho rozpočtu, dámy a páni. To si uvedomme každý. V takomto úsilí vlády vidíme hneď dve pre mňa neprijateľné skutočnosti. Jednak nechápem, že prečo v takejto závažnej veci uplatňovať zrýchlené konanie bez širšej diskusie v prvom rade odbornej verejnosti a partnerských organizácií. A po druhé nepoznám, že na aký účel majú byť minuté peniaze vo výške, ako som už počul dnes, 3,5 mld. eur.
Ministerstvo financií zdôrazňuje, že v súčasnosti je výhodné požičiavať si, lebo peniaze na finančných trhoch sú lacné, s nízkym úrokom a keď si požičiame, budeme mať veľkú hotovosť, ktorú následne vieme využiť na riešenie akútnych problémov.
Ja sa pýtam, že na riešenie ktorých problémov, milé dámy, vážení páni. My dnes nevieme, že na čo sa majú tieto peniaze minúť. Ale nevie to ani pán minister hospodárstva, pán Sulík.
Pýtam sa ďalej, že kde je toľkokrát spomínaná transparentnosť, kde je nevyhnutný dialóg a kde sú sľubované nové politické, kde je sľubovaná nová politická kultúra. Konštatujem, že netransparentný prístup je nezodpovedný a nebezpečný.
Vláda uplatňuje kabinetnú politiku. Častokrát porušuje všeobecne platné zásady činnosti verejnej moci. Tu si dovolím zacitovať politologickú poučku, podľa ktorej transparentnosť v politike znamená, že centrálna moc odbornej širokej verejnosti zrozumiteľne poskytuje všetky informácie o svojej stratégii. Samozrejme, k transparentnosti v politike ako hlavný atribút patrí aj výmena informácií s tými, ktorých sa zmeny týkajú. Toto všetko chýba a mnohé rozhodnutia sú v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
Je pravda, že v súčasnosti sú peniaze na finančných trhoch pomerne lacné, ale treba si dávať pozor, aby sa štát zbytočne nezadlžoval a aby sa štátny rozpočet nestal destabilizujúcim prvkom. Ak sa budeme ďalej zadlžovať, negatívne sa to odrazí na našom ratingu. Následne sa pre nás úvery zdražia, stratíme dôveru u našich investorov, bude rásť inflácia, ktorá je dnes 4,8 %, a bude rásť, dámy a páni, aj nezamestnanosť. Inflácia a zvýšená DPH budú zvyšovať ceny a doplatia na to, bohužiaľ, tí naši najslabší občania. Sú to tvrdé, ale platné ekonomické zákonitosti, a preto nie je seriózne prostredníctvom rozdávania peňazí získavať, áno, získavať politické body práve od tých ľudí, ktorých takýmto spôsobom, áno, ktorých takýmto spôsobom my poškodzujeme.
I keď koronakríza postupne ustupuje a naše hospodárstvo začína rásť, nezamestnanosť sa neznižuje, ale, naopak, rastie a podľa predpovedí sa do konca roka bude zvyšovať zo súčasných 6,8 % na 7,6 %. Tu si dovoľujem pripomenúť, že v menej rozvinutých regiónoch sú tieto čísla, dámy a páni, oveľa horšie. Napríklad v okrese Rimavská Sobota je nezamestnanosť, áno, dámy a páni, vyššia ako 20-percentná, ale nie sme sami. To sú aj susedné okresy na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, či to je Poltár, Revúca, Lučenec, a mohol by som ísť aj na sever, severovýchod Slovenska. Tieto čísla sú dôkazom toho, že vláda nezvládla pomoc podnikateľom a živnostníkom, ktorým nepomáhala včas a dostatočne, i keď sľubovala naliať do slovenskej ekonomiky mesačne jednu miliardu eur.
Keďže dnes máme rozhodovať o ďalšom navýšení nášho dlhu, tak si povedzme aj to, že sa z navýšených prostriedkov chystá dvojaké, dámy a páni, dvojaké populistické rozdávanie. Najprv minister financií Igor Matovič pred tromi týždňami na tlačovej konferencii o daňovo-odvodovej reforme, z ktorej sme sa okrem toho, že v rámci prorodinnej politiky má zvýšiť príspevok na každé dieťa na 200 eur mesačne, dozvedeli, teda nedozvedeli, nedozvedeli nič iné. Toto navrhované zvýšenie zaťaží náš štátny rozpočet, dámy a páni, približne o 2,4 mld. eur ročne.
Ďalšie rozdávania chystá na základe rozhodnutia vlády, že v rámci popandemickej pomoci poskytne rodinám v hmotnej núdzi 333 eur jednorazovo na každé dieťa. Jedná sa o 46-tisíc detí, ktoré majú... (Poslanec si odkašľal.) Prepáčte, ale toto rúško, to je strašné!
Jedná sa o 46-tisíc detí, ktoré majú dostať podporu, podporu do leta. Po zmene niektorých zákonov by dostali pomoc aj rodiny, ktorých príjem nedosahuje dvojnásobok životného minima. Dokopy sa jedná o podporu 400-tisíc detí sumou 2,4 mld. eur. Sú to teda strašné čísla. Ale ako týmto deťom pomôžu na dynamickejšie sa začleňovanie do väčšinovej spoločnosti? (Rečníkovi sa zle dýchalo. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Chcete krátku prestávku, pán poslanec?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Alebo aspoň približne zmapovať, približne zmapovať, že koľko z týchto peňazí končí v rámci nákupu cigariet, alkoholu alebo v rukách úžerníkov. To sú tie peniaze, o ktorých som hovoril, tých 333 eur. Nech zodpovední zistia skutočne racionálne potreby na výchovu a na prilepšenie životnej úrovne, nech tieto údaje poskytnú vláde, ktorej nech navrhnú aj opatrenia. Trebárs nech prídu do okresu Rimavská Sobota, či už na Dúžavskú cestu, ľudovo povedané do Čierneho mesta, kde žije podľa evidencie obyvateľstva 1 156 Rómov, do Radnoviec alebo Hodejova a tak ďalej a nech zmapujú úroveň a spôsob života týchto ľudí. Na základe takej a podobnej činnosti treba rozhodovať o peniazoch; dvojnásobne to platí, keď hovoríme o úverových zdrojoch. Tak by to malo byť.
Spoločné peniaze sa majú dávať adresne a transparentne, aby boli prostriedkom posunu týchto detí na vyššiu úroveň. Som si skutočne vedomý, že je to zložitá, ťažká práca. Ale zisťovať veci len anketovou formou a mudrovať z klimatizovaných bratislavských kancelárií, to nie je, nie je to pravé. (Jeden z poslancov priniesol rečníkovi fľašku s vodou.) Ďakujem pekne. Treba prísť v každom prípade do terénu, dlhodobo skúmať a zisťovať podmienky a možnosti na takéto, pomáhať kontrolovať a zisťovať účinnosť. Takýto postup by mal pomôcť. Populizmus a helicopter money, ako dnes nazývame takéto dotácie, sa väčšinou minú, minú účinku.
Podobne ako mnohí ďalší kolegovia, ani ja nechápem, že predseda vlády ako predchádzajúci minister financií nezasiahne a nezastaví navyšovanie rozpočtu, teda ďalšie nezmyselné zadlžovanie. Musí totiž vedieť, že neohraničené navyšovanie výdavkov a branie ďalších úverov je vlastne rozvrat verejných financií, je to skutočne grécka cesta do ťažko riešených konsolidácií a v konečnom dôsledku je to cesta znižovania životnej úrovne značnej časti obyvateľstva v Slovenskej republike. (Jeden z poslancov nalial rečníkovi vodu z fľašky do pohára.)
Prežívame ťažké časy, preto musíme byť obozretní, musíme hospodáriť zodpovedne. To si musí uvedomiť každý poslanec Národnej rady. Zásah do štátneho rozpočtu musíme stokrát premyslieť, až po zrelých úvahách a nepriestrelných argumentoch v každom prípade rozhodnúť. Ak teda rozpočet považujeme za najdôležitejší zákon roka, tak jeho zmene má predchádzať diskusia. Musí sa zrodiť konsenzus, lebo akékoľvek, áno, dámy a páni, akékoľvek ďalšie zadlžovanie je veľmi nezodpovedné. Zadlžíme štát na tri generácie. Štát nemôže svojvoľne rozdávať, lebo hospodári len s tými prostriedkami, ktoré vyberie na daniach a poplatkoch a ktoré si požičia.
Bohužiaľ, nastali tu akési populistické preteky, že kto dá viac určitým skupinám obyvateľstva. Nie je to dobrá cesta, dámy a páni, lebo dlh raz bude musieť niekto splatiť, ale aj s úrokami. V kríze treba šetriť a treba vytvárať pracovné miesta aj pre menej alebo nekvalifikovaných ľudí. Ďalšie zadlžovanie je nezodpovedné. Je to cesta, je to cesta zarúbaná, po ktorej sa dlhé roky nedostaneme do cieľa.
V minulosti sa veľa diskutovalo o rozpočtovej zodpovednosti a 50-percentný dlh sa v každom prípade považoval za pomyselnú červenú čiaru. Dnes už predpokladáme, že dlh sa vyšplhá nad 60 %, a hovorí sa o 65 %. Máme stále platný zákon o dlhovej brzde, dámy a páni, ktorý je v súčasnosti kvôli COVID-u, áno, bohužiaľ, neúčinný. Koalícia hovorí o novom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Ja mám taký názor, a tento názor zdieľajú aj mnohí kolegovia poslanci, že súčasný zákon o dlhovej brzde je prísnejší od chystaného, len treba ho dôsledne, treba ho dôsledne dodržiavať. Populizmom, braním nových úverov a rozdávaním sa to skutočne nedá. Chystané navýšenie deficitu štátneho rozpočtu nie je podľa môjho názoru dostatočne vyargumentované. Peniaze na pomoc chudobným rodinám sa mali skôr hľadať cez úspory vo verejnej správe, vážené dámy, vážení páni. Mohli a mali sme ušetriť na nezmyselných plošných testovaniach, napríklad na MOM-kách. Však vieme veľmi dobre, o tom sa dneska hovorilo, istý štátny tajomník má pod kontrolou dvadsať MOM-iek. Mesačne zarába, dámy a páni, 600-tisíc eur. Je to strašné! Ďalej na navyšovaní výdavkov na zbrojenie. Na odpustení poplatkov pre banky, už som o tom dneska hovoril, teoreticky na, bankám sme odpustili vlaňajšieho roka 1 mld. eur. Potom ďalej sme na podporu bieloruskej opozície a mohol by som takto menovať i ďalej, ale toto sú témy na ďalšiu diskusiu.
Vraciam sa k aktuálnej téme. Konštatujem, že dobrý rozpočet je kľúčový pre vládu a nádej a šanca pre obyvateľov našej krajiny. Náš navýšený rozpočet nebude dobrý, lebo ním zadlžujeme aj budúce naše generácie. Rozpočet treba správne zužitkovať a nepremárniť na dostatočne nepremyslené a nevysvetlené a populistické rozdávanie. Rozpočet má byť aktívnym finančným nástrojom na plnenie tých úloh, ktoré spoločnosť posúvajú k vyšším cieľom. Tieto predpoklady pozmeňovací návrh nemá. Dámy a páni, to si môžme otvorene povedať, že nemá. Preto uznávajúc výrok svetového dramatika Arthura Millera, že výnimka potvrdzuje pravidlo a bankrot rozpočet, predkladaný návrh ja v žiadnom prípade nepodporím.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 15:40 - 15:42 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, nó, bolo to velice zaujímavé vystúpenie od pána ministra financií.
Pán minister, pán Matovič, vy ste vykreslili stranu SaS, možno priamo pána Sulíka, ako nezodpovednú stranu a nezodpovedného politika. A snáď keď aj poviem naostro, že vy ste vykreslili svojím vystúpením politickú stranu SaS ako zločineckú politickú stranu. Vy ste ich nazvali, vážený pán Matovič, za explicitný prípad vydierania, za antisociálneho partnera. A ja sa vás teda skutočne pýtam, ako môžete s takýmto partnerom vládnuť? Ako môžete s takýmito ministrami za SaS sedieť za jedným stolom vo vláde? Tomu skutočne nerozumiem, pretože toto vaše vystúpenie, to ak si pán Sulík, keby bol tu, vypočul, tak určite že tu by bola taká malá vojna. Veľmi rád by som si vypočul pána Sulíka na toto vaše vystúpenie, pretože to bolo tak ostré vystúpenie a fakt nechápem, ako môžte s takýmto partnerom, s takouto politickou stranou sedeť vo vláde.
Pán Matovič, keď to skutočne takto funguje vo vláde Slovenskej republiky, tak sa skutočne nečudujem, že 600-tisíc ľudí podpísali, podpísalo normálne papier o referende. Ani sa nečudujem, že už čím skôr tí občania chcú, aby táto vláda odišla preč z politickej scény, pretože toto je katastrofa, čo je v tomto štáte! Vôbec si to uvedomujete, vážený pán minister? Však to je strašné, ako ste vy v podstate vykreslili túto politickú stranu. Ak to takto má, takto funguje vo vláde, tak zbohom, naše Slovensko!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 14:35 - 14:37 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, v podstate ja by som zareagoval na slová pána ministra Krajniaka. Vôbec nepochybujem o tom, že politická strana SME RODINA je zodpovednou stranou. Áno, s tým ja osobne súhlasím, ale zároveň aj pána ministra Krajniaka považujem za jedného z najlepších ministrov za posledné roky v rámci Slovenskej republiky. Ale prekvapila ma odpoveď pána ministra, keď odpovedal, že momentálne peniaze v rozpočte nájdeme len tak, že navýšime deficit.
Dámy a páni, však my skutočne dneska navyšujeme ten deficit o 3,8 mld. eur. Celkove to bude viac ako 11 mld. eur. Však my zaťažíme naše deti, našu budúcu generáciu. Ale, dámy a páni, s tým súhlasím, že dneska tie peniaze nevieme nájsť, ale prosím vás pekne, ako sme uvažovali pred rokom? Vy sa pamätáte... alebo pred rokmi, by som takto povedal. Pamätáte sa na to, keď sme napríklad odpustili našim bankám jednu miliardu poplatkov? Mohli sme mať o to menej. My sme kúpili za posledné tri roky alebo dali sme 2,4 mld. na americké lietadlá, to už je 3,4 miliardy. Dali sme, pokiaľ dobre mám informáciu, 80 mil. pre bieloruskú opozíciu. Vážení priatelia, vážený pán minister financií, pokiaľ by sme toto neboli urobili, jasné, to je 2,4 mld., dala aj politická strana SMER... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, na pána ministra Krajniaka!

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Samozrejme. Však to súvisí s tým, pán predsedajúci.
Takže teraz by sme nemuseli o tom rokovať, že áno, potrebujem navýšiť deficit o 3,8 mld. eur. A toto sú tie problémy, že sme komplexne neuvažovali od nástupu tejto vlády, od marca minulého roku, a tu je v tom problém.
No škoda, že neni tu pán minister Krajniak, by som ešte k tomu povedal niečo, ale už mi čas uniká, takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 11:31 - 11:33 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, no, odzneli tu ostré pripomienky na adresu pána Viskupiča. Ja zase opäť hovorím, že pán Viskupič má stopercentnú pravdu.
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes my tu rozhodujeme o ďalšom navýšení nášho dlhu. Ale je tu namieste mi povedať aj to, že sa z navýšených prostriedkov chystá dvojité populistické rozdávanie finančných prostriedkov. Musíme si uvedomiť, že neohraničené navyšovanie výdavkov a branie ďalších úverov je vlastne rozvrat verejných financií. Je to, bohužiaľ, musím to aj ja povedať, ako to povedal pán Kamenický, je to grécka cesta. A v konečnom dôsledku je to cesta znižovanie životnej úrovne značnej časti obyvateľov Slovenskej republiky. Ďalšie zadlžovanie je nezodpovedné. Je to cesta zarúbaná, po ktorej sa dlhé roky nedostaneme do cieľa.
My by sme mali skôr ušetriť na nezmyselných plošných testovaniach. Dámy a páni, však vieme všetci veľmi dobre, len štátny tajomník, istý štátny tajomník má 20 MOM-iek. Ten dostáva mesačne 600-tisíc eur. Toto by sme mali prehodnotiť. A, samozrejme, mali by sme sa zamyslieť aj nad výdavkami na zbrojenie, na odpustenie poplatkov pre banky. Viete veľmi dobre, koľko miliónov sme odpustili a na podporu aj bieloruskej opozície. A mohol by som menovať aj ďalej.
Takže, vážené kolegyne, kolegovia, bohužiaľ, my musíme ináč uvažovať, nie zadlžovať štát. My si musíme všetci uvedomiť, že tu sa predložil zákon, ktorý máme schváliť, zase navýšenie o 3,5 mld. eur. Však, preboha, deficit Slovenskej republiky bude viac ako 11 mld. eur a to niekto musí v budúcnosti zaplatiť. A to sú naše deti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis