Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2020 o 17:24 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:24 - 17:26 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, skutočne som rád, že tu máme odborníka skutočne na všetko. To o osobe pána Dostála skutočne môžem povedať, ale naviažem na jeho pripomienky. Využitie finančných prostriedkov na negatívne následky pandémie. Áno, ja mám tiež jeden istý návrh, ja som to už minule o tom hovoril a preto zároveň sa chcem opýtať pána ministra financií, že či je to skutočne pravda, že začiatkom mesiaca marec tých 400 miliónov eur boli zaslané do Ameriky na E-14, na tie nešťastné lietadlá (reakcia z pléna), F-16, na tie nešťastné lietadlá. Či je to skutočne pravda, pokiaľ by to nebola pravda, vážený pán minister, ja vám skutočne navrhujem takúto vec - či by sa nedalo dohodnúť s dodávateľom týchto F-16, či by sme to nemohli oddialiť počas trvania tejto pandémie, pretože fakt sme v kritickej situácii ako Slovenská republika. Takže skúste sa nakontaktovať, alebo neviem kto, niekto z vlády alebo ktokoľvek, že by sa nakontaktovali na dodávateľa a poprosili by, či by sa táto zmluva nedala oddialiť, ak už nie komplet zrušiť, takže, prosím vás pekne, skúste mi na to, pán minister, odpovedať, či je pravdou, že to začiatkom mesiaca marca, ako to povedal pán minister práce a sociálnych vecí, že teda boli odoslané do Ameriky, tých 400 miliónov eur. Takže či je to pravda a či sa to skutočne, či sa to dá zrušiť alebo treba oddialiť o tie tri, štyri, päť rokov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, máte reagovať na predrečníka.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Jasné, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:11 - 17:13 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som naviazal na slová pána Kamenického, ktorý hovoril o financiách. Ja by som sa chcel opýtať pána ministra, veľmi som uvažoval, či to túto otázku dám vám, vážený pán minister, alebo teda pánovi ministrovi vnútra, ale myslím, že vy ste ako minister financií kompetentnejší na túto otázku.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť minulý týždeň nám dala signál primátorom a starostom v rámci celej Slovenskej republiky, že podielové dane vzhľadom na túto krízu budú klesať. Hovorí sa o tom, že pokiaľ táto pandémia bude túto krízu zasahovať teda viac ako jeden mesiac, len také malé okresné mesto ako Rimavská Sobota klesne na podielových daniach cca 530-tisíc eur. Ak to bude viac ako 2 mesiace, pôjdeme dole asi cca, to je 23-tisícové mesto, cca dole 1,2 až 1,3 milióna, ale keď to bude trvať viac ako 3 mesiace, možnože aj 2 milióny. A teraz skutočne sa vás pýtam, akou formou, či máte nejaké, nejakú predstavu alebo teda nejakú informáciu, že by ste poskytli jednak nám ako poslancom Národnej rady, ale v prvom rade pre starostov a primátorov celého Slovenska, ako to vy vidíte ako minister financií, pretože je to fakt kritická situácia. Má to obrovský dopad na zamestnanosť, na pracovníkov. Ja len konkrétne poviem, mesto Trnava, vieme všetci veľmi dobre, minulý týždeň prijali rozhodnutie, že ľudia budú pracovať 8 hodín, ale plat zamestnanci mestského úradu budú dostávať len 80 %. Ja som zvažoval priamo v Rimavskej Sobote, že urobíme tak, že ľudia budú pracovať 6 hodín a dostanú 80-percentný plat, pretože ma to donúti ekonomická situácia. No nenašiel som pochopenie odborárov, tak nakoniec som v poriadku, rešpektoval som organizáciu, ale príde čas, keď už, bohužiaľ, s tým neurobím nič a možnože v budúcnosti chcem-nechcem budem musieť znižovať stav zamestnancov mesta. Takže, prosím vás, skúste na to odpovedať, aký je skutočný stav.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:34 - 16:36 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, áno, rokujeme tu o vládnom návrhu, v podstate ideme novelizovať zákon 369/1990 Zb. Každý ste už na to povedali svoje stanovisko, ale ja si tu dovolím prečítať odsek 2, ktorý hovorí takto: "Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.". A teraz sa píše ďalej: "Ak to z technických dôvodov nie je možné, rokovanie podľa prvej vety možno uskutočniť aj bez účasti verejnosti.". Ja to chápem aspoň tak, alebo, pán minister, verím, že mi to vysvetlíte, že teda v tomto prípade aj obecné zastupiteľstvá, ktorých je skutočne neúrekom v rámci Slovenskej republiky, je menej ako tisíc ľudí, počítam okolo, okolo dvoch tisíc takýchto obecných zastupiteľstiev máme, ja si dovolím otvorene povedať, že rokovanie prostredníctvom videokonferencií, zrejme to nebude možné. To znamená ale, druhá časť, ktorá druhá veta jednoznačne umožňuje, že v skratke môžme rokovať tak, ako rokujeme tu v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, že, to znamená, že je nás tu 150, zoberme obecné a miestne, niektoré miestne a mestské zastupiteľstvá. Však máme obce, kde máme päť poslancov. Ja sa skutočne pýtam, či prečo by nemohli oni rokovať bez prítomnosti verejnosti. Tak za to hovorím.
Pán minister, skúste sa nad tým zamyslieť a povedať nám, pretože ja si dovolím fakt povedať, že tie videokonferencie zrejme v rámci Slovenskej republiky zrejme nebudú možné, nebude to možné realizovať. To znamená, ak môžme sedieť my tu 150, dovolím si povedať, že môžu sedieť aj tí piati, siedmi, deviati, dvanásti, teda trinásti, pätnásti poslanci aj na obecných zastupiteľstvách bez prítomnosti verejnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:34 - 16:36 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, áno, hovoríme všetci, že sme v krízovej situácii. Milé dámy, vážení páni, ale uvedomme si jednu vec, ja som poslanec za okres Rimavskú Sobotu, teda pochádzam z okresu Rimavská Sobota. Som primátorom mesta Rimavskej Soboty a ja si dovolím otvorene povedať, že okres Rimavská Sobota je už roky v krízovej situácii. Prosím, pán minister, na to skutočne nezabudnite. Áno, vy hovoríte, že 4,3 mld. eur budeme čerpať, ak sa to podarí presmerovať práve na toto riešenie z eurofondov. Áno, toto je obrovská suma finančných prostriedkov a zase súhlasím s vami, čo ste naznačili, že zastavili, zastavujete natáčanie filmov, atď., atď., ale prosím vás pekne, ja navrhujem jednu vec, všetci veľmi dobre vieme, na americké stíhačky dávame 1,6 mld. eur. Prosím ,skúste tých 101,6 miliárd eur presmerovať práve na túto činnosť. Prosím, navrhnite (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na pána poslanca Kuffu.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Áno, samozrejme. Áno, pán Kuffa hovoril o tom, že sa to dotkne nielen, pán poslanec hovoril o tom, že sa to dotkne nielen zamestnávateľov a zamestnancov. Samozrejme dotkne sa nás to všetkých, obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky. Samozrejme, treba to riešiť. Ja som osobne presvedčený, že každý jeden občan si uvedomí, že treba to riešiť, ten krízový stav spoločne. Ale 300 až 400 mil. eur mesačne prosím je to v poriadku, ja s tým súhlasím pretože iné východisko zrejme nebude, ale ja vás chcem poprosiť vážený pán minister, že tých 300 až 400 miliónov eur skúste nejakou formou nasmerovať do tých menej rozvinutých okresov, ktorých je 20 v rámci celej Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:11 - 15:13 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
102.

Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážený pán kolega, ktorý si hovoril pred chvíľou, ja ťa ubezpečujem, že všetkým nám, či sú to poslanci za koalíciu alebo za opozíciu, nám všetkým ide o zdravie a život občanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Nehnevajte sa, ale musím sa pridať k slovám pána Erika Tomáša, ktorý jednoznačne povedal, že tento zákon, a naznačil to, že to je špicľovanie občanov Slovenskej republiky. K tomuto jednoznačne sa aj ja prikláňam, pretože tu sa nejedná o to, aby sme my špicľovali 5,4 miliónov obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky. Však my momentálne máme chorých cirka tých 200 ľudí, ktorí boli pozitívne v podstate riešení.
Ale dajme si všetci otázku. V poriadku, prijmete tento zákon, lebo je vás 95, ale sú regionálne úrady verejného zdravotníctva, či na kraji, či tu v Bratislave alebo v jednotlivých okresných mestách či sú pripravení na toto. Však ja poznám komplet činnosť tohto regionálneho úradu, ja si otvorene dovolím povedať, že nedokážu to urobiť. Sú tam dokopy možno deviati, desiati, ktorí to vôbec nezvládnu technicky.
A pri všetkej úcte, pani ministerka, pán Dostál, aj vy ste nám ešte zatiaľ neodpovedali, ja sa vás pýtam, pretože my osobne, či to je SMER alebo Ľudová strana Naše Slovensko, my nemáme problém s lokalizáciou, s lokalizačnými údajmi našich občanov, ale, preboha, už pochopte jednu vec, my tých ľudí nemôžme sledovať, nemôžme odpočúvať, my nemôžme čítať ich esemesky, však, preboha, kontrolujme tých ľudí jak inde, že je v karanténe, odíde z miesta trvalého bydliska, že môže nakaziť niektorých ľudí, tak berme, berme ho na zodpovednosť, aj na trestnoprávnu zodpovednosť. Takto uvažujme! Pretože zatiaľ, bohužiaľ, s tým teraz v žiadnom prípade nesúhlasím. A v tejto forme, ako je čl. IV predložený nám poslancom, ja to v žiadnom prípade nemôžem podporiť.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:10 - 14:12 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, ak dovolíte, by som vám dal potom zopár otázok. Vieme všetci veľmi dobre, že Ústava Slovenskej republiky zaručuje základné ľudské práva. Na druhej strane súhlasím s tým, že zákon môže obmedziť tieto práva, ale mám taký pocit, v danom prípade by sme mali sledovať tých potencionálnych nositeľov nákazy, ktorí v podstate už majú túto chorobu. Ešte zatiaľ v rámci Slovenskej republiky 200, takže neni ich ešte tak veľa. Ale ja sa vás pýtam, pani ministerka, akou formou chcete zabezpečiť účinnosť tohto zákona? Zoberme si príklad, áno, hovoríme, že dneska už skoro každý má telefón. Ale nie každý. A čo keď nemá ten telefón? Akou formou chcete uplatniť tento zákon priamo v živote v rámci Slovenskej republiky? Alebo poviem druhý príklad. Povedzme, podnikateľ má 3, 4, 5 telefónov na svojom mene a rozdával to pre svojich zamestnancov, sú takého prípady v rámci Slovenskej republiky. A teraz ten podnikateľ tie telefóny stiahol. Akou formou to chcete zabezpečiť? A na druhej strane, to už tu odznelo, že áno, kto sa chce vyhnúť sledovaniu, nechám si ten telefón doma a v podstate poruším. Do určitej miery možno vy uvažujete nad tým, že zabezpečíme v podstate sledovanie týchto ľudí, ktorí sú v podstate, ako majú túto nákazu, sú ako potencionálni nositelia tejto nákazy. Ale uvažujme ďalej, však pán Kotleba už o tom hovoril. Však Slovenská informačná služba má práve tieto úkony, ktoré v podstate teraz navrhujete v tomto zákone. Mali by sme sa skutočne nad tým zamyslieť, pretože tu nie je cieľom tohto zákona to, aby sme tých ľudí sledovali.
A ja sa vás pýtam, prečo vlastne navrhujete, aby sme sledovali maily, aby sledovali rozhovory? V poriadku, jeden kontakt, kontakt A kontakt B sa trestnú, prosím, porušil zákon a tým pádom ho riešme. Ale ja osobne mám taký pocit, že toto je prvý krok k čipovej politike Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis