Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:58 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:58 - 17:00 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Susko, ja som si vás skutočne pozorne vypočul a dovolím si povedať, že súhlasím s každou jednou vetou, čo ste povedali.
Áno, dámy a páni, máme to tú pliagu COVID-19, to nikto nespochybňuje. Ja si dovolím povedať, nenájde sa tu poslanec, ktorý by povedal, že neexistuje. Ale na druhej strane treba poukázať aj na tú vec, že či náhodou verejnoprávne médiá alebo televízory či to nejako nezveličujú.
Dámy a páni, nože zamyslime sa. Napríklad v Banskej Bystrici krematórium už je, myslím, dva roky zavreté. Teraz zase som, minule som sledoval v televízii, opäť ďalšie krematórium zatvárajú, že ide do generálnej opravy. Nože dajme si otázku, či náhodou tí majitelia tohto krematória nešpekulujú nad tým, aby vláda Slovenskej republiky, aby im prispela finančnými prostriedkami, pretože teraz to môžu využiť. To sa veľmi ľahko, pani ministerka, môže stať. Samozrejmá vec, v televíziách čo vidíme? Vidíme mŕtvoly, vidíme truhly, takže plašia našich občanov žijúcich na území Slovenskej republiky.
Ale, dámy a páni, na druhej strane treba aj to povedať, že teda objavujú sa chladiarenské vozy na záberoch Slovenskej televízie, Markízy, TA3 atď. atď. Áno, je to už skutočne až príliš veľa, pretože ja sa stretávam s občanmi, ktorí hovoria, kedy už s tým konečne prestanete? Kedy už začnete v postate, kedy už prestanete plašiť našich občanov?
Takže, pani ministerka, skúste sa aj nad tým zamyslieť, pretože je to pravda, v Banskej Bystrici krematórium už je zavreté dva roky a teraz v televízii bolo jednoznačne povedané, že áno, že ďalšie krematórium zatvárajú v rámci územia Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 11:52 - 11:54 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Začal by som s pánom Dostálom. Áno, pán Dostál, možnože ste ma celkom nepochopili, ale v podstate ja som použil štatistiku. Však vieme všetci veľmi dobre, že v rámci Európy, v rámci sveta je najvyššia úmrtnosť na milión obyvateľov práve v Slovenskej republike. Nuž ale uvažujeme nad jednou vecou, že super, hypermarkety sú nabité, naplnené. Tam sú stovky ľudí, tam sa to môže nachytať a mňa pán minister vnútra dal trestne stíhať za to, že som si dovolil vypovedať jednu vetu, že Mestská polícia v Rimavskej Sobote nebude pokutovať našich občanov za to, že si navštívia svojich zosnulých v miestnom cintoríne. Trestné stíhanie. Bol som na vypočúvaní. Takže nie je to také jednoduché, ale ja teda už som registroval, že pán poslanec Ferenčák z Kežmarku navrhol, aby sme túto štatistiku riešili my samotní, samotné samosprávy či starostovia či primátori. Ja tiež navrhujem, urobme takúto skúšku, ako ja som urobil v Rimavskej Sobote. Tá situácia ozaj v Rimavskej Sobote je ešte nižšia úmrtnosť, teda teraz v čase pandémie, ako pred pandémiou. Tak voľakde musí byť chyba. Kto vykazuje tú úmrtnosť?
Pán Dostal, len príklad vám poviem, takto. Môj bývalý, bývalý hlavný kontrolór, rok mu dávali plienky, rok. Zomrel, chudák, a vykázali ho, že COVID. Tak niekde asi musí byť nejaký problém. Takže za to hovorím, že ja pridávam sa k názoru pánu Ferenčákovi, jednoznačne navrhujem, starostovia, primátori, urobme vlastnú štatistiku, pretože toto nie je mysliteľné. Ja osobne tomu neverím, že Slovensko, my sme na tom najhoršie v rámci celého sveta. Je to nemysliteľné. Takže za to hovorím, dámy a páni, ja som povedal svoje stanovisko, svoj názor, ja verím tomu, že viacerí vládni činitelia sa nad tým zamyslia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 11:25 - 11:45 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Tak ja to skúsim kus miernejšie.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegyne, vážení kolegovia, keď nás pred rokom nepripravených zasiahla koronakrízová pandémia, nemyslel som si skutočne, že zrejme ako väčšina z nás, že jej riešenie aj celosvetovo narazí na limity existujúcich možností ľudstva. Za ten rok sme zažili a prežili mnohé prekvapenia a nepredvídané okolnosti. Vlani na začiatku krízy sme patrili medzi štáty, ktoré pomerne úspešne riešili vznikajúce problémy. Bolo to krátko po voľbách, v čase striedania moci. Politici z koalície aj z opozície si pripisovali vtedajšie čiastkové úspechy. Radi konštatovali, že situáciu máme pod kontrolou, že sme premiantne v Európe a pasovali nás na pomyslený stupeň víťazov.
Objektívna pravda je však taká - a konštatovali to vedci, zdravotníci, sociológovia i novinári -, že vtedajšie výsledky boli podmienené prísnymi opatreniami a najmä disciplinovanosťou obyvateľstva, ktoré pred neviditeľným nepriateľom malo obavy a v prvom rade malo rešpekt. Vtedy ešte mnohí verili, že nastupujúca moc bude opraty riadne štátu, riadenie štátu držať pevne, držať v rukách, že politici múdrymi a efektívnymi rozhodnutiami a osobným príkladom budú občanov motivovať na dodržiavanie prísnych, áno, opakujem, prísnych, dovtedy v našom živote nezvyklých povinností, ako zákaz vychádzania, odstupy, nosenie rúšok atď.
Aká je situácia dnes, keď celosvetovo v jednotlivých krajinách rôzne zvládajú túto najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny? Možno smelo konštatovať, že štáty volili rôzne prístupy a dosahujú veľmi rozdielne výsledky. Tam, kde neexperimentovali, zaviedli a dodržiavali odborne podložené prísne opatrenia, evidujú menšie straty, ako v štátoch, kde vsadili na náhodné a neoverené postupy a nerešpektovali odporúčania odbornej verejnosti. Áno, väčšinou je to tak, že niekto dodržuje vedecky overený postup. Iný vidinou rýchleho víťazstva ochotne zariskuje a väčšinou ale zle dopadne.
My, bohužiaľ, patríme do druhej skupiny štátov, kde vo vedení prevláda hašterenie a prevláda nejednotnosť, kde sa neakceptujú návrhy odborníkov, kde sa aplikujú neoverené postupy, kde v tak výsostne dôležitej otázke, ako je zdravie obyvateľstva, prevláda politika nad odbornosťou. Je to skutočne veľká škoda. Nanešťastie je to slovenská, áno, slovenská skutočnosť.
Tu zacitujem nemenovaného intelektuála, ktorý veľmi výstižne povedal, že súčasné vedenie štátu našu rozdielnu spoločnosť nezomklo, ale práve opak, zamklo. V uvedených súvislostiach sa núka ale veľa otázok. Tá najhlavnejšia v danom prípade znie: Prečo sa z premianta stal outsider? Prečo sme na nádejné výsledky zo začiatku pandémie nenadviazali v ďalších mesiacoch a prečo sme v mortalite najhorší, najhorší na celom svete? Sú to ťažké témy a otázky, ale ak chceme v našom štáte obrátiť tento katastrofálny stav, tak musíme príčiny neúspechov v každom prípade jasne, jasne pomenovať. Len pomenovať však nestačí, musíme prijať účinné opatrenia a musíme vymôcť ich plnenie. V opačnom prípade sa nedostaneme zo súčasného neprijateľného a nebezpečného stavu a ľudia budú naďalej hromadne umierať.
Keďže dnes rokujeme o predĺžení núdzového stavu v súvislosti s COVID-om, je najvyšší čas začať účinne riešiť doteraz neúspešne manažovanú pandémiu, ktorá ničí v prvom rade ekonomiku, ničí zdravotníctvo, vzdelávanie, medziľudské vzťahy, ale najmä zdravie a životy našich občanov. V našom prípade znižuje aj medzinárodnú prestíž našej krásnej Slovenskej republiky.
Prečo sa dramaticky zhoršila situácia, prečo sme bezradní, prečo vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom nepomenuje pravé príčiny a neprijme vedecky podložené účinné opatrenia na zlepšenie priam katastrofálneho stavu? Prečo vláda nekoná, keď má v rukách všetky dostupné prostriedky od financií cez armádu, políciu, samosprávy až k zdravotníkom a vedeckým autoritám a má možnosť čerpať skúsenosti aj z okolitých krajín? Prečo vláda neinformuje pravdivo občanov o vážnosti situácie aj s možnosťou riešenia? Keby občania videli úprimnú snahu riešiť problémy a nie zástupné témy, ako napríklad platbu za interrupciu u žien starších ako 40 rokov alebo výmenu úspešných riaditeľov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, áno, a ich nahradenie nekompetentnými laikmi, iste by sa starali a stavali k problémom COVID-u určite naši občania disciplinovanejšie.
Tu však niektorí členovia vlády zlyhávajú na celej čiare a pôsobia na obyvateľstvo ako nekompetentní amatéri. Predseda vlády a minister zdravotníctva síce organizujú tlačovky, na ktorých sa väčšinou nič podstatné nedozvieme, sú siahodlhé, monotónne a obsahom tiež nezaujmú poslucháčov. Členovia vlády si mnohokrát vzájomne protirečia, navzájom sa obviňujú a poniektorí v sérii porušujú vlastné opatrenia a pre obyvateľov sú tam najhorším príkladom. Takto sa to nedá riešiť, ani malý problém, nieto ešte svetová pandémia.
Mnohí moji voliči, občania Rimavskej Soboty, kde som primátorom, ma požiadali, aby som tlmočil ich nespokojnosť a ich vlastné názory na riešenie problémov súvisiacich s koronakrízou. Ich názory a moje poznatky sú vo, sa veľmi zhodujú a preto si dovolím vás o nich poinformovať. Najprv o príčinách neúspechov.
Po odznení prvej vlny vláda akoby zaspala na vavrínoch. Podľa odborníkov, ale aj mnohých občanov, sa v lete mal sprísniť režim na hraniciach. Nestalo sa, ale dajme si otázku, že prečo? Mal sa zrealizovať ešte v novembri vypracovaný semafor zdravia, ktorý dôraz kládol na regionálne opatrenia. Tie mali ľudí motivovať, aby boli disciplinovanejší, aby vo vlastnom záujme dodržiavali všeobecne známe pokyny. Semafor sa, áno, bohužiaľ, nezrealizoval. V tom istom čase vláda protirečila, na tomto dokumente nariadila plošné testovanie málo účinnými antigénovými testami, ale neriešila ďalšie zásadné kroky ako trasovanie, pravdivé vykazovanie cez PCR testy, dodržiavanie karantény. Ako sme mohli vidieť a najmä zažiť, toto plošné testovanie nezlepšilo, naopak zhoršilo situáciu v rámci celej Slovenskej republiky. Keď vyšlo najavo, že plošné antigénové testovanie nie je účinné, tak na úrovni vlády sa dohodlo, že v rámci COVID-automatu sa bude testovať len v regiónoch s najvyššou nákazou. I to sa zmenilo a na základe rozhodnutia predsedu vlády znova začalo testovanie celé Slovensko, ale už pod zmeneným názvom - skríningové testovanie. Na mnohých ľudí, osobitne na starostov i primátorov to zapôsobilo ako nepodarený vtip, teda robiť to isté a maskovať to cudzojazyčným názvom s cieľom pomýliť našich občanov. Tu upozorňujem kompetentných, že ľudia, ľudí netreba podceňovať, lebo majú svoje rozumy, skúsenosti a dovolím si povedať, že mnohí z nich by lepšie manažovali situáciu, ako niektorí členova vlády Slovenskej republiky.
Za piate. Potom sa znovu začali veci riešiť cez COVID-automat avšak nesprávnymi údajmi. Takmer všetky dáta boli nepresné. Nesúhlasili pomery nakazených a vyliečených. Počty infikovaných boli vykazované podľa pozitívnych PCR testov a na výstupe boli vykázaní aj vyliečení na základe AG testov. Tak to bolo napríklad v Kežmarku, ale aj inde v rámci celej Slovenskej republiky. Pritom je jasné, že keď do počítačov zadáme nesprávne údaje, na výstupe dostaneme nepravdivé výsledky. Zlé, možno sfalšované údaje sú jednoznačnou zodpovednosťou, áno, ministerstva zdravotníctva. Je to, dovolím si povedať, amaterizmus alebo, alebo je to vedomé klamstvo. Tak či tak sfalšovaná štatistika dokazuje, že rezort zdravotníctva na čele s ministrom Krajčím nezvláda nielen pandémiu, ale ani riadenie tohto ministerstva.
Keď som ale pri dátach, tak viem poslúžiť aj niektorými údajmi z matričného obvodu mesta Rimavská Sobota, ktoré nie sú v súlade s nepriaznivým celoštátnym trendom, to znamená aj teda štatistikou. Totiž v roku 2019, a teraz si ma dobre vypočujte, rok pred pandémiou bolo u nás, to znamená, že v Rimavskej Sobote, 650 zosnulých na matričnom úrade. V pandemickom roku 2020 to bolo len 634, čiže vlani u nás, teda v matričnom obvode Rimavská Sobota zomrelo o 16 ľudí menej ako predvlani. Alebo uvediem vám iné čísla. Kým v mesiaci január 2020, to znamená vlani, sme v rimavskosobotskom cintoríne pochovali 27 zosnulých, tak teraz v januári roku 2021 to bolo len 25 zosnulých. Opäť je to pokles o dvoch. To znamená, niekde v štatistike v rámci celej Slovenskej republiky, čo vykazuje pán minister zdravotníctva, zrejme niekde je problém. Ja som osobne presvedčený, že táto štatistika je obdobná aj v Kežmarku, aj v iných mestách v rámci Slovenskej republiky.
Takže tieto a iné poznatky nahlodali môj jednoznačný postoj k celoštátnym štatistikám, ktoré sa vydávajú v rámci celej Slovenskej republiky a tu by som chcel poukázať práve, čo hovoril pán Mazurek. No neviem, či v niektorých číslach, v niektorých jeho vetách sú, teda či neboli pravdivé.
Neriešili sa účinné problémy zdravotníctva, hospodárstva, ale ani problémy na úseku školstva. Podnikateľom a živnostníkom nepomáhala vláda tak, ako sľúbila. Mnohí aj v našom okrese krachujú a už nebudú mať dosť síl a prostriedkov na oživenie podnikania.
Vážené kolegyne, kolegovia, pre vašu informáciu, v okrese Rimavská Sobota je miera nezamestnanosti 20,59 %, najvyššia v rámci celej Slovenskej republiky. A teraz práve táto pandémia, uzavreté obchody, tak s tými sú obrovské problémy, pretože ľudia ďalej krachujú. V školstve vládol a vládne zmätok a vláda neplní svoje sľuby ani voči zdravotníkom a samosprávam. K zhoršeným výsledkom nakazenosti, ale najmä k spochybeniu profesionality a úprimnosti vlády prispelo aj rokovanie parlamentu 28. decembra 2020, kde na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva bolo umožnené rokovať aj pozitívne testovaným poslancom. O tom sa tu už hovorilo. Vláda potrebovala urýchlene schváliť novelu ústavného zákona o núdzovom stave, tak prístupom - účel svätí prostriedky - pošliapava mnohé princípy právneho štátu a v očiach poslancov, ale aj verejnosti spochybnila, jednoznačne spochybnila svoju legitimitu.
Na základe tohto zákona máme dnes, kolegyne, kolegovia, hlasovať o predĺžení núdzového stavu. Nedostatkov a príčin je teda skutočne omnoho viac. Vládna komunikačná politika je nezrozumiteľná a musím aj to povedať, že je chaotická. Ale na druhej strane treba aj to povedať, že koronakríza sa v rámci Slovenskej republiky zhoršuje. Rastúci počet nakazených, najmä zomrelých, je dôkazom neschopnosti riešenia krízy. Nemocnice sú preplnené a vysoké reprodukčné čísla značia o tom, že sa situácia, bohužiaľ, v blízkej budúcnosti nezlepší. Kritická je situácia aj v školstve a v hospodárstve. Mnoho ľudí nechápu a nechápem ani ja, že ako je možné, že čím viac testujeme, tým viac ľudí na území Slovenskej republiky umiera.
Ale teraz je opäť otázka. Čia je to vina? Kto núti permanentne testovať našich občanov žijúcich na území Slovenskej republiky? Však je to rarita v rámci celého sveta, celej Európy, to sa nerobilo nikde, len na území Slovenskej republiky. Ale na druhej strane treba si dať otázku, prečo nevyužívame zahraničné skúsenosti, alebo niekto má záujem o nakupovanie neúčinných antigénových testov? A teraz zacitujem slová pána premiéra Igora Matoviča. Citujem: "S tými testami by netestoval ani svojho vlastného psa." Ale my sme testovali občanov Slovenska, dámy a páni. Verím však, že pre niekoho je to skutočne, alebo je alebo bol, veľmi dobrý vynikajúci obchod. Chcel by som dostať pravdivé odpovede práve na tejto otázke. Je tu ale otázka pre nás všetkých, ale v prvom rade na členov vlády Slovenskej republiky, pána premiéra, ale v prvom rade na pána ministra zdravotníctva pána Krajčího. Ako ďalej postupovať v tejto neutešenej situácii?
Dámy a páni, moje návrhy sú nasledovné. Predovšetkým treba posilniť zdravotníctvo. Lekári, zdravotníci a sestry patria medzi spoločensky najdôležitejšie osoby v boji s koronou. Prečo sa k nim štát stavia macošsky a niekedy neprimerane tvrdo, keď napríklad v rámci núdzového stavu, dámy a páni, ich prostredníctvom policajtov pod hrozbou pokuty 30-tisíc eur povoláva do služby, čo je podľa mojich názorov jednoznačne absurdné. Na druhej strane doteraz nevedia, či dostanú predsedom vlády sľubovaných tých sedem eur. Sú to veci priam neuveriteľné, bohužiaľ, ale musíme otvorene povedať, že sú to veci pravdivé. V záujme zlepšených výsledkov treba jednoznačne rešpektovať návrhy odborníkov zo zdravotníctva, z vedeckej obce, lebo keď vláda o tejto oblasti bude zas a znova zlyhávať, doplatíme na to my všetci, všetci občania Slovenskej republiky, 5,4 milióna občanov.
Do tohto segmentu patrí aj otázka očkovania. Tu politika, dámy a páni, musí ísť v každom prípade bokom. Odmietam postoj pani ministerky Remišovej, ktorá sa pasuje do role odborníčky na všetko a ako predsedníčka takzvanej trpasličej strany zavetovala možný dovoz ruskej vakcíny Sputnik.
Dámy a páni, ruská vakcína Sputnik je momentálne schválená na núdzové použitie v 29 krajinách sveta. Patria tam napríklad Rusko, Mexiko, Argentína, Bolívia, Irán, ako jediný štát Európskej únie tam patrí aj Maďarsko a pokiaľ mám dobré informácie, s Ruskom už o vakcíne rokuje aj Chorvátsko.
Takže je tu opäť otázka, prečo to pani Remišová robí? Prečo to má dovolené, veď takýmto postojom odrádza ľudí od očkovania. Alebo že by to bola len taká zákulisná hra a pomýlenie národa, tak ako to povedal pán Pellegrini v nedeľnej relácii O 5 minút 12? Je zaujímavé a podozrivé, že predseda vlády Igor Matovič hovorí, že on chce ruskú vakcínu a vyhovára sa na dva hlasy vo vláde, ktoré to nechcú. Keď sa jednalo o celoplošné testovanie, vtedy to tvrdohlavo presadil naprieč štyrom koaličným stranám.
Tak teda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, pýtam sa, kde je pravda? Alebo z možných nákupov ruskej vakcíny nekukajú tučné zisky pre nejakú malú firmu napríklad z Trnavy? V dôsledku pandémie prechádza naše hospodárstvo najvážnejšou krízou za posledné desaťročia. Na druhej strane na obnovu hospodárstva budeme môcť čerpať pomerne veľké množstvo peňazí z Európskej únie. Preto je potrebné predovšetkým profesionálne spracovať a včas predložiť Európskej únii náš plán obnovy a odolnosti, aby sme dokázali vyčerpať všetky prostriedky do jedného centa. Treba pripomenúť, že naše vnútorné opatrenia na míňanie týchto finančných prostriedkov musia byť reálne, ale v prvom rade účinné, aby sa nemenili od buka do buka, nemenili sa každý týždeň.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ekonomike treba pomôcť účinnejšie ako doteraz a za sprísnených podmienok treba otvoriť maloobchody, prevádzky služieb, hotely, gastroprevádzky, športoviská, fitnes centrá. Ťažko vysvetliť živoriacemu podnikateľovi napríklad u nás, že on nemôže prevádzkovať svoje služby, ale na druhej strane nadnárodné spoločnosti prekvitajú a vyvážajú svoje tučné zisky za hranice Slovenskej republiky, tak ako to ja zvyknem hovoriť, prevážajú za Dunaj. Ekonomiku, osobitne služby treba okamžite otvoriť a zapojiť do kolobehu bežného života a nevypnúť opakovane, lebo to ju ničí a návrat do normálna bude trvať dlhé roky. Koaliční politici pomoc síce stále deklarujú, ale častokrát postupujú opačne a spôsobujú tým mnohé bankroty najmä našim živnostníkom.
Za ďalšie treba jednoznačne zrovnať krok v školstve. Školy, učitelia, žiaci a ich rodičia väčšinou dnes nie sú na online vyučovanie lepšie pripravení ako minulú jar. Treba už konečne otvorene povedať. Deti patria do školy, ich rodičia patria do práce. Aj tu treba prehodnotiť možnosti a konať v rámci filozofie, že robme veci, ako sa to čo najlepšie dá a nevyhovárať sa, ako sa to nedá. Doterajšia práca rezortu školstva bola chaotická. Neboli využité všetky možnosti na vzdelávanie žiakov a našich študentov. V spolupráci s rezortom školstva a samospráv treba umožniť žiakom, študentom a ich rodičom, aby za prísnych opatrení mohli využívať v prvom rade miestne športoviská, aby aj zvyšovaním svojej kondície mohli úspešnejšie bojovať s pandémiou.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnes sme zasadli, aby sme predĺžením núdzového stavu zakonzervovali zlý neúspešný stav v našej spoločnosti. Vláda je v defenzíve. Nekoná alebo koná, dovolím si povedať, chaoticky. Je ale plne zodpovedná za reštrikcie a hlavne za to, ako pripraví spoločnosť a ekonomiku na to, ako s touto zdravotnou nepríjemnosťou ďalej žiť. Takmer rok žijeme v tomto marazme. Jeden rok je dosť dlhá doba, berie nám aj osobné skúsenosti, mnohí z nás hovoria, že táto vláda nedokáže toto napraviť. Vláda maskuje svoju nemohúcnosť riešiť všetky problémy neustálym predlžovaním núdzového stavu. Ja túto filozofiu neuznávam a návrh na predĺženie núdzového stavu ja v žiadnom prípade nepodporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 17:28 - 17:43 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán Krošlák, ak dovolíte, ja na vás zareagujem. Takto, skutočne som sa nestretol ani v jednom prípade s prokurátorom, ktorý by bol odsúdený alebo že by bol v podmienke. Ale ešte v tom čase, ak narážate na SMER alebo na Fica, ešte pán Fico vtedy hádam ani v politike nebol, keď som robil náčelníka vyšetrovačky, dobre? Takže toto je jedna vec.
Súhlasím s vami, že, že skrátka zákon hovorí o tom, že kým neni, že kým nie je vo výkone trestu odňatia slobody alebo za úmyselný trestný čin. Je to chyba zákona. Pretože v zákone skutočne je to tak, že keď je akože nedbalostný trestný čin, môže byť tým špeciálnym prokurátorom. Ale je to nemorálne, vážený pán Krošlák, toto je ten problém.
A ja furt hovorím a aj vám to teraz poviem, prečo vlastne presadzujem toho pána, ktorého som povedal. Pretože pána Kysela presadzuje Rada prokurátorov a to sú nejakí odborníci, chápete. A nemá, nemá ani trest, ani podmienku, ani nezabil nikoho, tak za to hovorím, prosím vás, kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, zvážte, komu dáte ten hlas, pretože určite bude to obrovský, teda veľmi zlý signál pre občanov žijúcich na území Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 17:13 - 17:28 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni podpredsedovia, milé kolegyne, vážení kolegovia, v podstate mám taký pocit, že kultúrnu vložku už máme za sebou. Dovolím si povedať, že zrejme slovenský národ, ktorý sleduje toto vystúpenie v parlamente, určite sa perfektne zabáva.
Ale teraz poďme vážne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vy ma v podstate poznáte ako poslanca Národnej rady, ako kolegu, zároveň ako primátora mesta Rimavskej Soboty, ale zrejme ma nepoznáte, čo som robil za posledné roky.
Áno, dámy a páni, som dlhoročný funkcionár Policajného zboru. Vykonával som tam skutočne vysoké funkcie, jednak ako náčelníka kriminálky, náčelníka oddelenia vyšetrovania, okresného riaditeľa Policajného zboru, ale ak by som chcel, vrátim sa práve k oddeleniu vyšetrovania.
Ja ako bývalý náčelník oddelenia vyšetrovania som dlhé roky spolupracoval s prokuratúrou. Či to bola okresná prokuratúra, krajská prokuratúra, sem-tam aj Generálna prokuratúra. Ale dovolím si povedať, že ja som sa nestretol vo svojej funkcii ani raz, že by som spolupracoval s prokurátorom na okresnej či krajskej úrovni, ktorý bol trestne odsúdený a bol v podmienke. Ja si to skutočne neviem predstaviť že ako náčelník vyšetrovačky, že by som išiel za prokurátorom a podstatne dohadoval by som väzbu s ním na obvineného, s ním, ktorý je v podstate v podmienke. A toto sa v danom prípade tu stane, pretože špeciálny prokurátor, pán Lipšic, ktorého pravdepodobne zvolíte za prokurátora špeciálneho, pravdepodobne tento človek bude zvolený a je skutočne v podmienke. Však dostal tento človek tri roky podmienku.
Áno, samozrejmá vec, to sa nám hocikomu môže stať, že teda ideme domov, náhodou dakoho zrazíme, ale, v poriadku, ale tento človek potom nemá čo hľadať v kresle špeciálneho prokurátora a ešte keď má podmienku.
Dámy a páni, ale najväčší problém je aj v tom, že my ako v podstate poslanci, ale my nie, pretože určite ja som nehlasoval za to, ale vy ste v podstate zmenili zákon, že skrátka do funkcie špeciálneho prokurátora môže byť zvolený aj neprokurátor. Viete veľmi dobre, že koľkí ľudia proti tomu protestovali. V prvom rade prokurátorská obec, no nepomohlo to, poslanecký zbor, myslím, 95 hlasmi ste to jednoznačne odsúhlasili, vládna koalícia.
No a teraz je ten, práve ten najväčší problém. Ja už nebudem tak podrobne hovoriť o týchto problémoch, pretože už teoreticky všetci ste to podrobne rozobrali, ale dovoľte zopár viet.
Bývalý špeciálny prokurátor pán Kováčik, samozrejme, na nátlak, nakoľko je vo vyšetrovacej väzbe, sa vzdal 10. 11. 2020 svojej funkcie. Dňa 11. 12. 2020 predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 354 vyzval oprávnené subjekty, aby predložili návrhy kandidátov 8. januára 2021. Pokiaľ máme dobré informácie, samozrejmá vec, boli navrhnutí štyria kandidáti - pán Kysel, pán Lipšic, pán Šanta a pán Špirko. Vieme aj to veľmi dobre, že boli podrobení ústavnoprávnemu výboru, tzv. grilovaniu a teoreticky ústavnoprávny výbor nám ich predložil všetkých štyroch, že áno, nech sa páči, nech parlament rozhodne, kto bude tým špeciálnym prokurátorom na ďalšie roky.
Vážení priatelia, mne v živote pán Lipšic neublížil, neublížil mi ani pán Šanta, ani pán Špirko. Ja ani týchto ľudí nepoznám, ale ja si dovolím otvorene tu verejne povedať, že pokiaľ teda Rada prokurátorov navrhne nejakého človeka, čo je pán Kysel, tak ja tomuto človeku dám hlas. A viete prečo? Lebo zrejme to je odborník. Lebo ak tohto človeka navrhuje Rada prokurátorov, tak zrejme tento človek niečo v hlave má. Je to dlhoročný špeciálny prokurátor, tak z tohto hľadiska v každom prípade budem tohto človeka podporovať.
A čo sa týka toho trestného činu. Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, vy všetci veľmi dobre viete, ako som to v úvode naznačil, že pán Lipšic, bohužiaľ, samozrejme, ako som povedal, hocikomu sa toto môže stať, spáchal trestný čin, nedbalostný trestný čin, nie je to úmyselný trestný čin, za čo bol odsúdený. No, ale nezabudnime na jednu veci, vážené kolegyne, kolegovia, že tento človek, keď taký istý trestný čin spácha či pán Móric, alebo v prvom rade pán Skrúcaný, tvrdo požadoval pre Skrúcaného nepodmienečný trest. Vieme veľmi dobre, že existoval na Generálnu prokuratúru, aby Skrúcaného zavreli, ale už na seba tento návrh nedával. Toto je, toto je amorálne, toto je nemorálne z jeho strany. Takže toto je moje ako stanovisko.
Dámy a páni, síce pán Pročko otvorene povedal, že nebude hlasovať za žiadneho. Samozrejme, pozreme sa na to hlasovanie. Ja som povedal, že áno, ja budem hlasovať za pána Kysela len za to, že ho navrhuje Rada prokurátorov. To znamená, považujem ho za odborníka a verím tomu, že bude dobrý špeciálny prokurátor.
Nuž ale, dámy a páni, pozrime sa na to grilovanie. Ak vy skutočne zvolíte Lipšica za špeciálneho prokurátora, tak národ vám povie jednu vec, čo to vlastne robíte v tom, v tom parlamente. Je to divadlo, vážení páni, ak toto prejde. Divadlo grilovanie, divadlo toto hlasovanie. Pretože v tom prípade všetci veľmi dobre vieme, že bolo to divadlo, ak bude Lipšic zvolený za špeciálneho prokurátora.
Takže, prosím vás, uvažujte, pretože zrejme národ vám to v tom prípade neodpustí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 15:58 - 16:13 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán Blaha, ja som si vás veľmi, veľmi pozorne vypočul a skutočne môžem povedať, že ste odrecitovali perfektný životopis pána kandidáta, pána Lipšica. Vy ste tam spomínali, že pána Mórica presadzoval, keď zrazil osobu. Pán Lipšic presadzoval jednoznačne nepodmienečný trest. Zabudli ste však uviesť aj to, že keď pán Skrúcaný zrazil ženu, takisto presadzoval pán Lipšic tvrdo nepodmienečný trest a nakoniec dostal dva roky podmienku. A ja sa pýtam, skutočne môže byť človek, ktorý je momentálne v podmienke, ktorý je v podstate akože trestne stíhaný alebo už v podstate dostal trest, môže byť špeciálnym prokurátorom? To je fakt veľmi dobrá otázka, čo ste, pán Blaha, hovorili.
Ale ja si dovolím povedať, že človek s takýmto životopisom by u nás v Rimavskej Sobote nemohol byť ani vrátnikom na Technických službách mesta Rimavskej Soboty. Takže za to hovorím, vážené kolegyne, kolegovia, možnože pán Fico má 100-percentnú pravdu, zvoľte si ho a potom uvidíte názor občanov Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, reagujte na predrečníka!

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Však len reagujem, samozrejme.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ale prihovárate sa pánovi Ficovi.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Nie, ja sa k nemu. Už ma tretíkrát oslovujete, ja skutočne hovorím k veci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, ja by som začal takto. Nie som advokát a ani politický partner pána Sulíka, som opozičný poslanec, ale v danom prípade s pánom Sulíkom na 100 % musím súhlasiť.
Vážení priatelia, treba si už tu konečne otvorene povedať, naznačil to aj pán Osuský, byrokracia kvitne na každom kroku v rámci Slovenskej republiky a odbremeňme toto už konečne. Bezpečnosť detských ihrísk aj bez zákona 371/2019, čo práve chceme zrušiť, bude zabezpečená. Pani kolegyňa poslankyňa naznačila, že v danom prípade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, musíte reagovať na predrečníka.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Však ja reagujem, samozrejmá vec. Že v podstate v prvom rade musia zabezpečovať aj bezpečnosť tých našich detí naši rodičia alebo ich rodičia.
No a niekto hovorí, že bude to čierna diera. Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, ja si dovolím povedať, že nebude to čierna diera, pretože ako aj pán Sulík naznačil, je tu päť noriem - stavebný zákon, technické normy a tak ďalej a tak ďalej.
A ja vám poviem konkrétny príklad. Ja som chcel kúpiť detské ihrisko v Maďarsku. Však Rimavská Sobota, od hraníc to je 25 km. A teraz sa zamyslite nad tým, čo vám poviem. Ihrisko, detské ihrisko som chcel kúpiť za 5-tisíc eur cirka v prepočte na forinty a u nás na Slovensku také isté detské ihrisko bolo viac ako 19-tisíc eur. Za to, že tam malo pečiatku, certifikát. Toto zrejme pán Sulík chce odbremeniť, pretože toto fakt nie je mysliteľné. Takže zato hovorím, že treba toto v každom prípade riešiť.
A o tých ďalších problémoch, ak ešte budem mať možnosť, ešte sa prihlásim, ktoré máme práve na jednotlivých sídliskách, kde jednotlivé, by som povedal, obyvatelia jednotlivých panelákov nechcú to detské ihrisko, lebo niektorí ľudia tam robia, detičky nám robia obrovské cirkusy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, áno, kolegyne, kolegovia, rokujeme o zákone 371/2019 o bezpečnosti detských ihrísk.
Vykonávam funkciu primátora mesta už 11 rokov, pán Kučera, a skutočne za tých 11 rokov sme v rámci okresného mesta Rimavská Sobota vybudovali, postavili niekoľko desiatok detských ihrísk. Dovolím si povedať, že sú bezpečné aj do roku 2019, čo sme vybudovali, aj tieto, ktoré momentálne budujeme.
Ja osobne mám taký názor, že skutočne tento zákon nie je dobrý, lebo robí obrovské problémy pre starostov a primátorov, pre samosprávy, pretože my musíme zabezpečovať tie nešťastné certifikáty. Neni to dobrý zákon, a preto jednoznačne sa prikláňam k tomuto návrhu, čo predkladá pán Sulík, čo povedal pán Žiak.
Jasné, každému z nás záleží určite na živote a zdraví našich detí, akože by nie. Tak určite tu snáď nie je ani jeden poslanec, ktorý by povedal, že nie. Ale ja si dovolím otvorene povedať, že aj tie detské ihriská, ktoré boli vybudované za socializmu alebo aj do roku 2019, kým tento zákon neplatil, boli bezpečné. A naviažem na slová pána Žiaka, skutočne, že situácia bola taká alebo je taká, že nielen tá samospráva je povinná zabezpečovať v podstate, aby bolo to ihrisko bezpečné, ale aj ten rodič, tí rodičia sa musia o tie decká postarať.
Takže ja tu v danom prípade určite budem hlasovať v zmysle návrhu pána ministra Sulíka za zrušenie tohoto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 10:13 - 10:28 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som si vás, pán Kamenický, pozorne vypočul a dovolím si otvorene povedať, že nesúhlasím s kolegom Sujom, že, ktorý povedal, že vaše vystúpenie vynde nazmar, pretože neni to pravda, pretože vás sledujú nielen poslanci, ktorých tu bolo skutočne málo, ale som osobne presvedčený, že vás sledovalo strašne veľa ľudí, možno tisícky, státisíce na celom Slovensku.
Vy ste to, pán Kamenický, podrobne rozobrali, že ten plán obnovy má byť hotový do 30. apríla 2021. Teoreticky ste naznačili, že pán predseda vlády sa s tým plánom asi nezaoberá dosť podrobne alebo teda ako by sa mal, že odovzdal to pánovi ministrovi financií. A to je smutné.
Ale ja by som sa vás skutočne chcel opýtať a bol by som veľmi rád, keby ste mi na to odpovedali. My sme včera prejednávali rokovanie o odpustení DPH ohľadne tých respirátorov, včerajšieho dňa. Či by z týchto finančných prostriedkov, lebo to je 6 mld. eur, je to obrovský balík, ktorý má prísť na územie Slovenskej republiky, ktorým v podstate určite by sme v rámci ekonomiky pre celý národ pomohli, či by sme nemohli vyriešiť tak, že by sa z týchto miliárd nakúpili aj tie respirátory a nielen odpustenie tých 20 % DPH pre našich spoluobčanov. Zvlášť pre tých našich dôchodcov. Pretože my v samospráve, nie som sám ako primátor okresného mesta, sú tu viacerí primátori, aj kolegyňa z Lučenca určite uvažuje nad tým, že tie respirátory budeme nakupovať, ale za financie v podstate tých samospráv. Že či by sa to nedalo takouto formou vyriešiť.
A na druhej strane ja by som sa vás chcel opýtať, ako je to, je tu aj pani ministerka spravodlivosti, že skrátka tá súdna mapa v akom stave je to, ako to vy vidíte, pretože my ako poslanci dostávame desiatky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nemôžete reagovať na pani ministerku.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ja som len naznačil, že tu je pani ministerka, takže v podstate reagujem na pána Kamenického. Takže ako to vy vidíte, ako vy vidíte, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, pán minister, včera večer na výbore ste naznačili, že elektrárne sú zadlžené po uši. Ja si to neviem predstaviť, lebo zároveň v ďalšej vašej vete ste povedali, že denný zisk je 500- až 600-tisíc eur. V čom to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, musíte reagovať na predrečníka, nie sa rozprávať s pánom ministrom. Takže skúste to nejak ináč uviesť.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Dobre, tak skúsim to. Takže naviažem na slová, samozrejme, lebo zrejme to aj nás ako poslancov, ktorí sme tu, ale aj občanov, ktorí sledujú, určite toto bude zaujímať, pretože fakt tá situácia je kritická.
Keď zisk je 500-, 600-tisíc denný a sú v obrovskej strate, tak kde je ten problém vlastne? Takže len toľkoto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis