Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.10.2022 o 15:10 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No pán Baránik, vy si púšťajte tú vašu faktickú poznámku dookola. Dookola, ako ste sa zajakával, ako ste sa vo vlastných hľadaní vo vlastných výmyslov ako ste sa strácal. Pán Baránik, opakujem vám ešte raz. V roku 2016 ste hlasovali za tento zákon identický zákon, predložili sme, nediskutujem s vami, prihláste sa do faktickej. Hlasovali ste vy, Cigániková, Dostál, hlasovali ste za tento zákon. Teraz tento zákon, tento identický zákon o hmotnej zodpovednosti robíte a hovoríte o ňom, že to je sprostosť, že to je nehorázna a vtedy to nebolo. Ondro Dostál, áno, vystúpil som emotívne, pretože nikdy v živote som si nedovolil tebe povedať, aby si sa ty hanbil za niečo, čo si vystúpil. A ty mi tu ideš rozprávať, že sa mám hanbiť za to, že predkladám tento zákon. Opakujem ešte raz. Po rokovaniach, ktoré boli a potom ako pani Zemanová povedala, že vy tento zákon nepotrebujete. V 2016 ste ho potrebovali, teraz ho už nepotrebujete.
Ja s vami nediskutujem. Prečo diskutujete, prosím vás, pekne. Prihláste sa do faktických poznámok. Opakujem ešte raz. Naschvál sme predložili túto verziu, za ktorú SaS v 2016 hlasovala. A som zvedavý, som naozaj zvedavý, či budete obhajovať svoje opozičné, teraz opozičné tvrdé spojenie s HLAS-om tým, že za všetko, za všetko, čo sa tu deje je Matovič. Za všetkým. V 2016, kedy Baránik, Cigániková, Dostál, Zemanová hlasovali za tento zákon, Matovič vtedy nebol. Vtedy zaň hlasovali. Teraz s týmto zákonom prichádza OĽANO, tak proti nemu musíme, samozrejme, byť. A Ondrík, ty sám veľmi dobre vieš, prečo nehlasoval nikto za ten Kollárov návrh, pretože sme boli, pretože Kollár bol v opozícii a taká bola všeobecná dohoda. Taká bola všeobecná dohoda. Darmo sa smejete, pani Zemanová, darmo sa tu smejete. Taká bola dohoda, že s koalíciou sa nehlasuje, teda s opozíciou. Čo tu rozprávate.
Chcem len povedať na záver tejto, tohto môjho vystúpenia, že hmotnú zodpovednosť sme pripravili naozaj nielen v jednej verzii vo viacerých. A dnes sme sa rozhodli predložiť tú najjednoduchšiu verziu hmotnej zodpovednosti. A opakujem to a budem to opakovať, za ktorú Baránik, Dostál, Zemanová, Cigániková a celá SaS-ka 2016 hlasovala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
ďakujem. Milí kolegovia a kolegyne, hmotná zodpovednosť nie je náš výmysel, je to objednávka od občanov. Do toho sme išli verejného života, do toho ste išli aj vy do verejného života milí kolegovia zo SaS. Hmotnú zodpovednosť politikov chcú občania. Po rokovaniach, ktoré boli naozaj aj s Ondríkom aj pán Baránik tam bol, kedy sa rokovalo o hmotnej zodpovednosti akou formou ju predložiť, čo tam do nej dať atď. Po dvoch rokoch pani Zemanová tu stojí ja verím, že to je čestný človek povedala, že vy ten zákon nepotrebujete. Ja s vami nediskutujem pani Zemanová, ja len hovorím nediskutujem s vami. Pani Zemanová povedala, že ten zákon nepotrebujete, nepotrebujete. Zákon o hmotnej zodpovednosti. Nakoniec sme sa rozhodli, rozhodli sme sa, že predložíme identický zákon za ktorý v roku 2016 hlasoval Ondrej Dostál, pán Baránik za tento zákon, pán Baránik ho dnes označil za sprostosť. V roku 2016 za tento identický zákon pán Baránik hlasoval, vtedy to nebolo o Matovičovi vtedy to nebola sprostosť teraz je vhodné využiť Matoviča a opäť si kopnúť do toho Matoviča tak Baránik povie, že to je sprostosť. Páni, za tento zákon ste vy SaS-ári 2016 hlasovali, za toto isté ste hlasovali Ondro, ty nemáš hanbu mne rozprávať, že či sa hanbím za predloženie tohto zákona. Nie Ondro, ja sa nehanbím lebo to chcú ľudia Ondro. Ty sa hanbi Ondro, že toto tu povieš na tomto mieste. V 2016 si za tento zákon Ondro hlasoval, za identický. Potom ho predložil Valášek, za ten zákon hlasoval aj Šeliga a teraz je to pre vás sprostosť. Tak som zvedavý SaS-kári, som zvedavý, som zvedavý ako budete hlasovať za tento zákon, ktorý je identický, za ktorý ste hlasovali v 2016.
Šeliga hlasoval za tento zákon za Valašekov zákon keď ho predkladal, ten istý zákon, ten istý, ten istý zákon. Ospravedlňujem sa prima pán Šeliga. Čiže milí moji priatelia, milí moji priatelia so SaS som veľmi zvedavý ako budete hlasovať ako teraz ukážete národu keď ste v 2016 za tento istý identický zákon hlasovali, že to je veľmi dobrá skvelá vec a teraz je to sprostosť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť funkčný mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov sa za rozhodovanie o verejnom majetku sa javí, že občania verejným funkcionárom bezozmedzne dôverujú. Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy uvedená zodpovednosť. Existovalo pritom viacero pokusov o zavedení inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všetky tieto pokusy však doposiaľ skončili neúspešne. Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve bola v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukázala len ojedinele. Súčasný stav signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového vzťahu alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a vyvodenie dôsledkov. Navrhovaná právna úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor Slovenskej republiky. Len transparentne nastavený systém osobnej zodpovednosti a účinná vymáhateľnosť môže viesť k zodpovednému a profesionálnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a súčasne nemá sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Milé štyri kolegyne, milí kolegovia. Z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podľa informácií podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady vo výbore.
Gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu na svojej 59. schôdzi a svojim uznesením č. 119 odporúčal Národnej rade návrh uznesenia schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dnes sme tu počuli naozaj, že pamäť je to dôležité, čo nás stále núti k tomu, aby sme spomínali na veci, ktoré sa stali veľmi zlými a ktoré boli pre náš národ naozaj potupnými. Aj v súčasnosti je aj tu v parlamente veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí rozprávajú o tom, aby sme zabudli, aby sme zabudli na to, čo sa tu v minulosti dialo. Netreba na to zabúdať, ale nielen spred tridsiatich rokov, ale aj spred dvanástich rokov. Stále si pamätajme, aké zločiny sa tu diali a vystríhajme sa tomu, aby sa tie zločiny ďalej nediali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor o výročnej správe rokoval 15. júna 2022 a prijal k nej uznesenie č. 113. Týmto uznesením zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe k tlači 1029a.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondajk pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a, žiaľ, sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci.
Takže ja držím pánovi Maroszovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Erik, povedal si, že čakáš, že nebudeme osobní. Veď ty si bol tak osobný, Erik, a stále sa obraciaš na nás. Si osobný, už to môj predrečník povedal, ty si rozprával o platoch, o peniazoch, ja viem, na čo používajú moji kolegovia peniaze a kam ich dávajú tí moji kolegovia tie peniaze, Erik. A presne to, čo povedal predrečník, Erik, ty naozaj nemáš ani kúsok takého, nechcem ťa uraziť a nechcem ťa uraziť, lebo ťa poznám dlhé, dlhé roky a viem, aký si bol čestný človek kedysi. Ty nevieš, čo sa tu dialo, Erik? Čo tu robil Fico. Ty, Erik, ty si nevidel tú nahrávku Počiatek-Trnka, kde Počiatek povedal, že Fico ukradol 2 mld. so Slotom. Erik, ty si nevidel? Ja si ťa pamätám, Erik, ako sme v Haliči spolu spali a spolu sme chodili na akcie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Vy ste spolu spali? (Povedané so smiechom.) (Smiech v sále.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... na jednej izbe. Erik, takže ty mi ideš rozprávať, Erik, mne, že, ty mne, Erik? Ešte som neskončil. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, neprerušujte pána Pročka. Dajte mu späť časť, prosím vás pekne, lebo ste ho prerušili. On by to chcel dokončiť. Možno ešte porozpráva s kým spal. Nech sa páči. Vráťte pánovi Pročkovi čas. Dve minúty mu tam dajte.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Takže, ďakujem veľmi pekne. Takže Erik, ja ti len naozaj chcem povedať toľko, že ani jeden človek, čo tu sedí okolo mňa, nesedí na tej stoličke, neprišli sme preto sem. Ja som sem neprišiel, Erik, preto, aby som tu zarábal peniaze. Ja som si zarobil predtým a viem si zarobiť aj potom. Jediné, čo ti chcem povedať ešte je, zabúdate, Erik. Vy keď ste boli pri moci a keď bol pri moci tvoj šéf, tak povedal, že žiadať predčasné voľby je popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb. To povedal Fico v roku 2018. Teraz je to už iné. Teraz už iné rozpráva. Ale k tomuto referendu chcem povedať jednu vec, že to je naozaj dvojsečná zbraň. A ja si myslím, že tak ako teraz žiadate predčasné voľby a chcete, aby to skončilo, tak občania, ja som hlboko presvedčený, že to budú robiť, keď budete vládnuť, ak by ste teda mali vládnuť vy, lebo sa bude diať to, čo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Takáč, je mi jasné, prečo to robíte, absolútne, a každému jednému z nás. Každý jeden z vás, čo ste tam na tej po mojej strane pravej strane, tak máte tak za ušami a tak sa bojíte toho, čo sa deje zlodejom, ktorých polícia teraz naozaj vyšetruje a zatvára zlodejov, ktorých ste vy nominovali, s ktorými ste vy spolupracovali.
Rozprávate, že Heger žije v inom svete. Áno, v inom svete, ako žil Robert Fico. Svet Eda Hegera je čestný, spravodlivý. Svet (povedané so smiechom), svet Eda Hegera je o spravodlivosti. Ficov svet bol o kšeftoch, zlodejovaní a o tom, komu dať aké veľké prachy zarobiť. Rozprávali ste tu, že Igor si nedá, pokiaľ si Igor nedá dávku (povedané so smiechom), Takáč, komu vypadlo špáratko z nosa. Celá vaša tá sebranka, teda z nosa, z vrecka, celá ta vaša sebranka, pokiaľ si nedáte niečo, niečo do seba, tak ani sem nejdete. Fico pokiaľ sa, si nedá pohárik a celá tá zadná rada a všetci tam, pokiaľ sa tu nenachľastáte, tak sem ani neprídete. Vy tu rozprávate. Takáč, vy ste taký klamár! Vy ste... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
A presne, presne toto je, toto je to, že teraz ukázala tam, vy ho voláte Končita Blanára medzi sebou, teraz ukázal jasne, ako to tu vedie. Ja som ho musel upozorňovať, aby nevykrikovali ste. Vy rozprávate o mne? On vás nechá a vy tu vyvreskujete, rozprávate, ale on vás nechá. On vás nechá. A vy ste klamár. Vy ste obrovský, vy si teraz ťukáte po čele, toto je tá kultúra?! Vy ste klamár! Vy ste o mne klamali na námestí, že som dosadil pol Slovenska do okresných úradov. Ani jedného! Vy ste obyčajný, hnusný... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 15:40 - 15:55 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Pani Saková, to bola taká krásna ukážka toho ako vy sa viete dať do takej polohy uplakanej princeznej, ktorá rozpráva o tom ako tu ľudia budú trpieť, ako príde strašná kríza. Toto ste tu predviedli krásne v tom ružovom, nádhernom biznis centrovom smero-hlasáckom oddelení. Pani Saková, vy ste tam robili také čachre machre aj s tým vašim priateľom osobným Dzurianom, ktorý v Tatrách vlastní, vlastne nevlastní, len býva v cudzích domoch, váš osobný priateľ. Pani Saková, vy ste tam tak kšeftovali s Kaliňakom, tak ste okrádali Slovensko, keď ste boli ministerka. Nie je slušné povedať, že nemáte kožu na tvári, tak vám to nepoviem, ale vy ako princeznička na bále ste tu rozplakali celé Slovensko, ako bude Slovensko trpieť. Slovensko trpelo, keď ste vy Denisa Saková boli ministerka vnútra. Keď ste kšeftovali, keď ste si tam robili kšefty a vaše biznis krídlo pod vedením Pele štuplíka odišlo od Fica práve preto, práve preto a nedá mi, teda keď ma spomínal tuná Kičurov osobný podrž taška, keď si tu zobral svoje meno do papule, si zobral moje meno do papule, zoberiem si aj ja. Kičurov podrž taška Eštok sa tu ide proti mne vo svojej, reagoval na mňa...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Poslanec, máte reagovať na vystúpenie pani poslankyne Sakovej a nie na ďalšieho poslanca. Prosím pekne držme sa.

Pročko Jozef, poslanec NR SR
On na mňa reagoval. Takže podrž taška Kičurová ide na mňa rozprávať. Ďalší zlodej v tej biznis smero-hlasáckej partii. Kradli ste.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Musíte reagovať..

Pročko Jozef, poslanec NR SR
Áno idem reagovať na ňu, áno idem reagovať na ňu. Pani Saková, vy ste nerobili nič iné, len ste tam kšeftovali a teraz zase chcete kšeftovať a bojíte sa. Vy sa bojíte spravodlivosti.
Skryt prepis