Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:33 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 14:03 - 14:05 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 662 zo dňa 30. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet a tiež ústavnoprávnemu výboru, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - ústavnoprávny výbor a odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené bod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 a 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 161 z 30. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Kolegynka, kolegovia, členovia finančného výboru, stretávame sa dnes o 12.30 hod. v miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 9:36 - 9:36 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Súhlas. Dokonca ešte by som upresnil kolegu, že ten, to predĺženie, predĺženie podania zúčtovania je dokonca až do 31. 7., takže ten problém je akoby ešte trošku, trošku väčší, no. Takže ani nieže nadväzujú, ale ten termín je ešte, ešte neskorší. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 9:32 - 9:33 hod.

Marián Viskupič
Veľmi pekne ďakujem za pripomienky kolegov a asi by som aj ja poprosil skôr asi pána ministra povedať pár slov, teda ku novému zákonu hazardu, bude to presnejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 9:21 - 9:30 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, ja by som si dovolil možno pár slovami ešte bližšie spomenúť, aj keď pán minister už spomenul, ešte pozmeňovacie návrhy, teda ktorým, ktorými chceme ešte teda trochu vyladiť predložený návrh zákona, a teda trošku, trošku aj odôvodniť.
Asi by som začal, na rozdiel od minulého roku sme sa rozhodli nepredlžovať základný zákonný termín podania daňového priznania, pretože od neho sa odvíjajú vlastne všetky ďalšie, ďalšie veci, či už nové daňové preddavky, alebo teda prípadné vyplatenie, vyplatenie daňového preplatku, a preto je dobré, že ten termín zostáva rovnaký, zároveň umožňujeme všetkým daňovníkom, ktorí teraz z akýchkoľvek dôvodov potrebujú posun, aby veľmi jednoducho dokázali, dokázali teda si toto zabezpečiť.
V pozmeňováku ešte doladíme to, aby skutočne všetci daňovníci mohli použiť tú najjednoduchšiu formu elektronickej komunikácie, to znamená oznámiť len mailom daňovému úradu, že teda si posúvajú svoje, svoje daňové priznanie. Takže to je jedna vec, ktorú ešte vyriešime teda pozmeňovákom.
Ďalší pozmeňovák, ktorý, ktorý máme v teda v pôvodnom návrhu zákona riešime dopredaj, dopredaj cigariet, ktoré teda mali, mali končiť 31. 3. s pôvodnou starou daňovou sadzbou. Treba si však uvedomiť skutočne, že či už gastro prevádzky, alebo aj penzióny, hotely, ale aj rôzne otvorené prevádzky, ktoré čakali zimnú sezónu, čakali, že budú mať ďaleko väčší obrat, takže mali, mali tieto, tieto vlastne tabakové výrobky na skladoch. Podotýkam, nejedná sa o nové. Dátum uvádzania proste do, do do voľného obehu skončil 31. 1., takže sú to len vlastne tabakové výrobky, ktoré by skončili a museli by byť zlikvidované, čo sú teda ďalšie aj náklady, a je to zbytočné. Takže umožňujeme, aby sa dopredali. To sa teda týka cigariet.
Zároveň ešte máme teda aj bezdymové, bezdymové tabakové výrobky, ktoré sú samostatnou kategóriou aj v zákone, a aj týmto pozmeňovacím návrhom vlastne umožníme dopredaj aj, aj týchto, týchto, tohto typu tabakových výrobkov. Tam, ak si dobre pamätám, tam dávame konkrétny termín na ich teda poslednú možnosť predaja. Toľko k tabakovým výrobkom.
Takisto už aj pán minister spomenul, teda že dávame možnosť použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu až teda z roku 2018 a z roku 2019 až do konca roka 2022, zasa vnímame, že aj na väčšie investičné projekty kríza teda mala dosah, z rôznych dôvodov boli posuny v teda v ich realizácii a toto vlastne umožní, aby sa, aby sa teda efektívne dokázali využiť a, a vyriešiť veci, teda ktoré pokrývajú. Takisto toto sa týka aj, aj bežných výdavkov, kde tiež sa predlžuje, predlžuje termín až do konca tohto roka.
Zároveň by som si dovolil, dovolil ešte povedať pár slov ku, ku, pardon, ku spoločenstvám vlastníkov a správcov bytov. Tam teda umožňujeme v prvom rade elektronické hlasovanie na bytových schôdzach. Toto je skutočný, samozrejme, reálny problém v pandémii, ktorý teda vznikol, že nie je do..., a koniec koncov ani nie je umožnené sa teda stretávať, takže toto im umožní zrealizovať elektronicky domové schôdze, a teda splniť jeden z predpokladov vyúčtovania. Zároveň sa teda posúva termín, termín ročného zúčtovania a tu vlastne ideme opačnou logikou, ako, ako teda tie dane, a tu je, dá, len teda beriem to ako na zváženie, že áno, pomáha sa teda týmto spoločenstvám, ktoré z rôznych dôvodov majú problém urobiť tie zúčtovania. Zároveň ale vnímajme, že ľudia proste čakajú zasa na tie svoje preplatky, a je teraz otázka, že tie váhy, že komu viacej treba, že či teda tie reálne problémy majú spoločenstvá, ktorým teda ale sa umožní elektronická komunikácia, a teda pomôže sa im riešiť, alebo zároveň tí ľudia, ktorí skutočne majú problém s financiami dnes, a aj ten preplatok ročný, ktorý teda častokrát majú, lebo väčšinou je teda viac preplatkov ako nedoplatkov, takže čakajú aj na tieto peniažky, koľko razy je to, je to možno pár euro, ale je to dôležitá súčasť rodinných rozpočtov, s ktorou ľudia rátajú. Takže možno len taký apel aj, aj na tie bytové spoločenstvá, aby, i keď im to zákon umožňuje, nečakali s teda vyúčtovaním až do posledného možného termínu, aby vnímali aj túto stranu vlastne ich zákazníkov, ergo obyčajných občanov.
K respirátorom, samozrejme, veľmi dobré opatrenie. Teda predlžujeme, predlžujeme nulovú sadzbu DPH. Tu si dovolím, dovolím povedať také, že bodaj by sme čím skôr mohli, a možno aj treba takisto už uvažovať, minimálne vo vonkajších priestoroch už umožniť ľuďom byť aj bez rúšok a počasie sa zlepšuje, situácia sa zlepšuje, interné priestory máme teda pokryté respirátormi, takže možno by toto bolo dobré uvažovať už nad, aj nad takouto zmenou.
Čo sa týka ešte prevádzkovateľov hazardných hier, takisto im teda umožňujeme, umožňujeme, aby, aby mohli svoje odvody zaplatiť do konca roka, čo teda je určitá pomoc, ale treba na rovinu povedať, že zaplatiť to musia, a stále sme v situácii, kedy, kedy proste tie príjmy mať nemôžu. Herne sú zatvorené. Nemusíme mať radi hazard, ale je to oblasť hospodárstva, je to, je to sektor, ktorý zamestnáva ľudí, a takisto sú v ťažkej situácii, takže tu poviem, že skutočne situácia sa zlepšuje, a musíme, musíme už pozerať, ako čím skôr, opatrne a bezpečne umožniť už ekonomike fungovať.
Celý, celý tento zákon, všetky tieto veci, áno, pomáhajú, každý jeden bod je veľmi dobrý, každý jeden bod pomôže situácii, pomôže či už teda ľuďom, alebo teda spoločnostiam, podnikateľom, firmám, ale zároveň všetko je to len to B, že to rieši vzniknutú situáciu. Myslím si, že fakt vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu, vzhľadom na to, že teda máme viacero ľudí zaočkovaných, že veľa ľudí už teda bolo premorených, že si teda tým COVID-om prešlo, tak musíme pozerať na to, aby sme čím skôr už a čo najefektívnejšie ekonomiku otvárali, lebo to je taká tá skutočná pomoc, po ktorej najviac kričia vlastne či už ľudia, alebo aj firmy.
Myslím, že som prešiel všetko. Takže ďakujem za pozornosť a ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 9:20 - 9:21 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 25. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2021 11:55 - 11:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegynky, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 467 zo 17. marca 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, tlač 479, na prerokovanie výboru NR SR pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 46. schôdzi dňa 19. marca 2021 a prijal k nemu rozhodnutie č. 159, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 25. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2021 17:49 - 17:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 18. marca 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 111 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 111 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 111 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 111 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 40 poslancov, proti 61 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 17:13 - 17:13 hod.

Marián Viskupič
No nič, ja sa ospravedlňujem, že skáčem do debaty. Každopádne ja chcem oznámiť členom finančného výboru, že sa stretávame zajtra ráno v miestnosti č. 31 o 8.30 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 10:00 - 10:01 hod.

Marián Viskupič
Pán poslanec Kočiš, ďakujem veľmi pekne za vaše slová. Ja len poviem, že áno, všetko toto sú drobné zmeny, ale ja hovorím, že aj na Everest sa neskáče jedným veľkým skokom, ale sériou opatrných, presných a precíznych krokov. A toto je tá naša úloha, aby sme v každom zákone aspoň trochu vždy zjednodušili situáciu či už občanom, firmám a znížili byrokraciu, takže v tomto duchu je aj tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis