Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.7.2021 o 10:31 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 17:10 - 17:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh presunúť bod číslo 26 schváleného programu, ktorým je vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493 z roku...
===== Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh presunúť bod 26 schváleného programu, ktorým je vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265) nakoniec tejto schôdze Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 17:10 - 17:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh presunúť bod číslo 26 schváleného programu, ktorým je vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493 z roku...
===== Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh presunúť bod 26 schváleného programu, ktorým je vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265) nakoniec tejto schôdze Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:44 - 11:44 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem pripomenúť kolegynkám a kolegom z finančného výboru, že rokujeme dnes 12.00 v štandardnej miestnosti. Ďakujem pekne.
(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.7.2021 18:23 - 18:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky, ktoré sa konalo 1. júla 2021. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 100 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 92 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jozefa Bednára hlasovalo za 25, proti 14, zdržalo sa 53 poslancov,
- za Michala Franka za 21, proti 12, zdržalo sa 59 poslancov,
- za pani Henrietu Hrubú hlasovalo za 42 poslancov, proti 8, zdržalo sa 42,
- za pána Petra Nedavašku za 4, proti 15, zdržalo sa 73,
- za pána Marka Řehůřeka za 0, proti 15, zdržalo sa 77 a
- za pána Mariána Šinkoviča za 0, proti 15, zdržalo sa 77.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní
===== 15, zdržalo sa 77 a za pána Mariána Šinkoviča za 0, proti 15, zdržalo sa 77. Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Keďže člen rady nebol zvolený, uskutoční sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.7.2021 18:23 - 18:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky, ktoré sa konalo 1. júla 2021. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 100 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 92 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jozefa Bednára hlasovalo za 25, proti 14, zdržalo sa 53 poslancov,
- za Michala Franka za 21, proti 12, zdržalo sa 59 poslancov,
- za pani Henrietu Hrubú hlasovalo za 42 poslancov, proti 8, zdržalo sa 42,
- za pána Petra Nedavašku za 4, proti 15, zdržalo sa 73,
- za pána Marka Řehůřeka za 0, proti 15, zdržalo sa 77 a
- za pána Mariána Šinkoviča za 0, proti 15, zdržalo sa 77.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní
===== 15, zdržalo sa 77 a za pána Mariána Šinkoviča za 0, proti 15, zdržalo sa 77. Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Keďže člen rady nebol zvolený, uskutoční sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.7.2021 18:21 - 18:23 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov za člena, na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo dňa 1. júla 2021. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 100 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné a 98 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pána Miroslava Dudláka hlasovalo za 78 poslancov, proti 3, zdržalo sa 17,
- za pána Ľubomíra Selca hlasovalo za 67 poslancov, proti 7, zdržalo sa 24.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení Miroslav Dudlák a Ľubomír Selc.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:48 - 10:49 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja začnem od konca. Pán kolega Kremský, ďakujem pekne za, za faktickú. Áno, je moja úloha venovať sa práve tej finančnej stránke, to je moja úloha. Určite súhlasím aj ja, v tomto sa veľmi zhodneme, pozitívna motivácia je tá správna cesta a taká tá dobrovoľnosť. A vlastne moje vystúpenie bolo o tom, že volám po analýze, po presne tom čo si povedal teda, aby sme si pozreli, ukázali alternatívy, dali na papier ich prínosy, dali na papier ich náklady a vlastne z toho teda by bolo vidieť, že čo je to najprínosnejšie, čo nám to dáva, čo nám to berie.
Pán kolega Suja, odpoviem, veď koniec koncov je to verejné, viete si pozrieť, nepodpísal som ten pozmeňovák. Čo sa týka pána Tarabu, pána kolegu Tarabu, áno, myslí ten pozmeňovák na to, je tam vlastne 50, 50 tých sprostredkovateľských bonusov ako to maximum, aby teda takáto nejaká situácia nešla do extrémov. A ďakujem pekne za všetky, za všetky ostatné pripomienky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 10:31 - 10:38 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, pár slovami chcem jednoznačne podporiť práve prijímaný formát pomoci pre cestovné kancelárie. Ako už bolo povedané a je zbytočné to opakovať, je to veľká pomoc pre cestovné kancelárie a samozrejme prenesene je to pomoc pre občanov, pre klientov týchto cestovných kancelárií. Takisto aj predĺženie termínu pri asignácii 2 % dane je úplne správne a veľmi potrebné riešenie. Bližšie sa však, ale chcem venovať skôr práve predloženému pozmeňovaciemu návrhu, teda očkovacej lotérii a druhej časti sprostredkovateľskému bonusu. Oceňujem snahu vlády robiť všetko pre zvýšenie miery zaočkovanosti. Očkovanie je spôsob ako znížiť vplyv pandémie, ako znížiť ťažké priebehy ochorení. Toto samozrejme všetko pomáha ľuďom, pomáha to aj ekonomike. Preto samozrejme dáva zmysel robiť maximum pre čo najvyššiu mieru zaočkovanosti. Ale vždy musíme pozerať aj na ekonomické a finančné hľadisko, to je asi taká možno trošku tá moja úloha a tomuto sa chcem trošku venovať.
Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus si myslím, že budú stáť veľmi veľké peniaze. Skúsme si urobiť takú, povedzme, že modeláciu, čiže z toho čo je v pozmeňovacom návrhu, každý týždeň teda bude na výhry vyplácané maximálne 2 mil. eur a sprostredkovateľský bonus, ktorý teda je nasekaný 30, 60, 90, tak dajme, že priemer je povedzme 50 a verme teda, že keby to bolo úspešné, tak urobme modeláciu, že keby teda milión ľudí sa dokázalo za povedzme, štyri mesiace zaočkovať. Čiže keď zoberieme štyri mesiace, to je sedemnásť týždňov, takže na časť lotéria je to 34 mil. hej, sedemnásť týždňov krát 2 mil., maximálne 34 mil. Ak sa budeme teda o 1 mil. zaočkovaných, ak si každý z nich teda vyrieši sprostredkovateľský bonus priemernou sumou 50 euro, tak je to 50 mil.
Zoberme si nejakú, nejaké zabezpečenie, realizáciu, budú televízne prenosy to niečo stojí, môže sa stať, že bude treba poslať na milión unikátnych účtov proste tie peniaze ľuďom, takže samozrejme všetko na svete má nejaké náklady. To poviem na rovinu, že dávam z brucha, povedzme, že 15 mil. Keď to takto zrátam, tak to vychádza 99 mil. euro z verejných zdrojov. Áno je to veľa peňazí z verejných zdrojov, samozrejme pozerajme teda na to, že či to je efektívne, či nie je. Ale má to ešte jednu vec, ktorú treba mať na pamäti a chcem, aby to tu zaznelo, bude to ale fakt veľké administratívne cvičenie, bude to veľká logistická operácia. To sa nezdá, proste tie vyrábanie tie identifikátory, všetky proste parametre, všetky údaje poslať, poslať tie peniaze na účty, účty občanov. To fakt nie je jednoduché robiť to teda v režime verejných financií, pretože sú to verejné financie, a teda robiť to v reálnom čase, pretože tu je aj ten parameter času veľmi dôležitý.
Áno, verím, že to zvýši zaočkovanosť, a to je samozrejme super, ale pozerajme na to aj tak cez teda hodnota za peniaze. Bude to jednorazové, minieme 100 mil. a vlastne ako by nezostane žiadna vytvorená funkčná štruktúra do budúcnosti. Teda je na mieste pýtať sa na náklady stratených príležitostí, alebo teda na hodnotu za peniaze, alebo teda inak, či neexistuje iná možnosť ako za rovnaké peniaze dosiahnuť želaný cieľ efektívnejšie a v ideálnom prípade aj s dlhodobejším efektom, aby to vedelo pomáhať aj v budúcnosti.
Tieto čísla vyzerajú zvláštne v situácii, keď máme problém zapojiť obvodných lekárov do očkovania. Myslím si, že obvodní lekári, všetci to vnímame všetky očkovania doteraz, čo sa týka pred pandémiou bolo vlastne cez nich, hej a ja som presvedčený, že obvodných lekárov budeme na očkovanie potrebovať aj v budúcnosti, no dnes majú za zaočkovanie jedného pacienta 7,50 euro a tak dávam na zváženie, že teda lekár za to, že to vykoná má 7,50 euro, a teda my riešime sprostredkovateľský bonus, ktorý teda je násobne vyšší ako, ako platba, platba pre lekára. To je možno ten taký, ten môj pohľad, že či by viac zapojiť do tohto celého obvodných lekárov nebolo práve tým efektívnym využitím verejných zdrojov s rovnakým pozitívnym výsledkom, že teda zaočkujeme väčšie množstvo občanov.
Plus ešte spomeniem pár výhrad nech zaznejú, majme na pamäti, že keď zapájame do tohto finančnú motiváciu, poznáme sa, sme Slováci, môže to zvádzať k podvádzaniu, čo tiež môže spôsobiť problémy. Trošku ma tak aj mrzí, že z tohto tak nejak vychádza tá rezignácia na zdravotný aspekt očkovania, poťažne ekonomický, a teda zapájame presun, presúvame sa teda k finančnej forme motivácie. Čo je dobré, pozmeňovací návrh je v zmysle, že dáva vláde možnosť zorganizovať, či už teda lotériu, alebo teda tú druhú časť, sprostredkovateľský bonus, takže toto, toto čo sa prijíma je povedzme, taký ten podvozok a ja verím teda, že samotná realizácia bude urobená tak, aby sa teda maximalizovali všetky možné plusy takéhoto riešenia a aby sa minimalizovali všetky mínusy takéhoto riešenia. A dúfam teda, že energia venovaná tejto schéme, tejto, toto čo riešime teda, nám nebude chýbať niekde inde. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2021 11:12 - 11:12 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem oznámiť členom finančného výboru, že sa stretávame zajtra ráno 8 hodín 15 minút v našej štandardnej miestnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 16:34 - 16:34 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len k jednej veci. Pán poslanec Kamenický, povedal si, že banky neutrpeli. Áno, je to tak, boli chrbtovou kosťou ekonomiky a myslím si, že výrazne pomohli či ľuďom, alebo firmám prekonať, prekonať teda krízu. No ale teraz, ja sa pýtam, ak by banky utrpeli, no to v prvom rade by znamenalo, že teda utrpeli ľudia a firmy a teda že úvery pozlyhávali a že teda je ešte väčší problém. Tak čo je vlastne teda lepšie, že tie banky neutrpeli alebo utrpeli?
Ďakujem.
Skryt prepis