Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 17:54 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 11:49 - 11:51 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Svrček, ďakujem za váš príspevok. Počúvalo sa to dobre a so záujmom, aj keď tie fakty, čo ste tam hovorili, boli naozaj znepokojujúce. A ak už toto, čo ste vy prezentovali vo svojom, vo svojom vystúpení, nie je ponižujúce a diskriminačné zaobchádzanie s určitými, s určitými kritériami vyčlenenou skupinou ľudí, v tomto prípade vojakov, policajtov, príslušníkov ZVJS, tak čo potom?
Pán poslanec, ja sa vás chcem ako vládneho poslanca spýtať, že ak už teraz, keď ešte očkovanie nie je ukotvené v zákone, takto na týchto príslušníkov ozbrojených zborov tlačia, tak aký bude potom ten tlak, keď náhodou tento zákon prejde? Čiže ja veľmi ďakujem, že ste s tým vystúpili, lebo podobne ako včera vaša kolegynka Hajšelová ste priniesli ako keby nový argument, že skutočne sa tu budú tí ľudia rozdeľovať, ale ten argument bol zaujímavý aj v tom, že už sa rozdeľujú a rozdeľujú sa práve v tej najcitlivejšej oblasti štátnej správy alebo štátnej služby a toto uzákonenie ako keby len tomu vytváralo nejaký zákonný rámec, že áno, a teraz, doteraz to robíme nelegálne, doteraz to robíme na základe nejakých osobných tlakov, že bude nejaká poručíčka motivovaná volať, a potom to už budeme robiť na základe inštitucionalizovaných nejakých opatrení, ktoré na základe tohto prijatého zákona budú presahovať celou spoločnosťou.
Čiže, pán poslanec Svrček, presne po tomto, čo ste povedali, je psou povinnosťou všetkých, ktorí si ctia slobodu aj slobodu v očkovaní, hlasovať a nielen hlasovať, ale bojovať všetkými silami proti tomu, aby takýto zákon a podobné zákony na presadenie povinného očkovania boli prijaté.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 10:56 - 10:57 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
No, úľavy alebo, naopak, sprísnenia na skupine väzňov, na skupine vojakov a v našom prípade ešte aj policajtov. Veď to je presne, úplne... úplne presne štýl práce generála Širó Išii. Využívať väzňov, ktorí sú odovzdaní, bezmocní voči systému, a využívať policajtov a vojakov, ktorí sú istým spôsobom tiež absolútne v rukách systému, tak veď to sme tu už presne mali. A vidíme, že sa to opakuje a postupne sa to dostáva na povrch a na verejnosť a začína sa o tom rozprávať.
No a, Miro, ty si sa pýtal, prečo SaS-ka nevyužila veto pri vakcinačnej lotérii. No ja ti poviem, že kto tu má skutočné právo veta. To je národ. To je ľud. To sú ľudia. A keď cez vakcínu tento štát, tento systém zaútočí na ich deti, tak veľa ľudí toto právo veta využije.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 10:27 - 10:29 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Benčík, nuž vy asi nevidíte rozdiel medzi občanmi Slovenskej republiky, ktorí sú pendleri a musia chodiť cez hranicu, a medzi imigrantami, ktorí tu nemajú čo robiť. Ale inak ďakujem za to, že ste všetko podstatné, čo ľudia potrebujú počuť, vo svojej faktickej vystihli a zhrnuli.
Pán poslanec Kollár, ja sa teda pýtam tým vaším štýlom, že kto má potom na svedomí životy a zdravie tých, ktorí tejto masívnej vakcinačnej propagande podľahnú a buď umrú, alebo skončia do konca života postihnutí. Pretože firmy od toho dávajú ruky preč.
Pani poslankyňa Cigániková, ďakujem za úprimnú výpoveď, to sa tu nevidí tak často v tomto parlamente.
Filip Kuffa, ďakujem.
No a, pán poslanec Krúpa, spolu s vaším ministrom Naďom ste už od včera, teda aj dnes opäť ukázali, ako veľmi by ste chceli, aby sudcovia Najvyššieho súdu tancovali presne tak, ako vy dvaja pískate. No a keď ma kritizuje taký človek ako vy, pán poslanec Krúpa, agent NATO a Washingtonu, tak to má v práci posilňuje, pretože to asi robíme dobre.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 9:45 - 10:05 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, pán generál Širó Išii, kolegyne, kolegovia, máme tu rokovanie o novele zákona, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poďme si to trošku zrekapitulovať, pretože od včera mnohí ľudia, ktorí tomuto nevenovali pozornosť, pochopili, aká veľmi vážna vec sa tu dnes prerokováva a ako veľmi vážnym spôsobom, až zhubným spôsobom zasiahne do ich každodenného života.
Kompetencie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia sa budú dopĺňať v § 48 ods. 4 písmenom z), ktoré hovorí, že Úrad verejného zdravotníctva bude mať kompetenciu na dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Takže bez ohľadu na to, že sa všetci koaliční poslanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa zapojili do rozpravy, tomu bránia, skutočnosť bude taká, že na základe uplatňovania tohto zákona dôjde k rozdeleniu spoločnosti na dve veľké skupiny. Na ľudí, ktorí budú mať prístup do zariadení, na zhromaždenia a všetky ostatné udalosti, keď to tak poviem, ktoré bude tento zákon a na neho naväzujúce vyhlášky upravovať. Veľkú skupinu ľudí, ktorí budú buď očkovaní, alebo sa nechajú zlomiť na testovanie, alebo budú mať doklad o tom, že prekonali COVID.
A potom tu vznikne obrovská druhá veľká skupina dosiaľ plnoprávnych občanov Slovenskej republiky, ktorí šmahom ruky, šmahom ruky stratia svoje základné občianske práva, šmahom ruky prestanú byť plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky, šmahom ruky sa z nich stanú menejcenní občania. A to budú ľudia, ktorí sa nebudú chcieť alebo nebudú môcť očkovať. To budú ľudia, ktorí sa nebudú chcieť nechať zlomiť na testovanie akékoľvek čoraz častejšie, najprv raz za týždeň, potom každý deň. A budú to tiež ľudia, ktorí nebudú ochotní preukazovať svoj zdravotný stav nejakej čašníčke alebo nejakému vyhadzovačovi, alebo nejakému zamestnancovi SBS v obchode, ktorí si od nich budú pýtať na základe tohto zákona potvrdenie o tom, že či sú očkovaní, testovaní, alebo prekonali COVID. A títo ľudia vďaka tomuto zákonu, ktorý predkladá tu prítomný generál Širó Išii, prídu bez vlastného zavinenia, bez toho, že by porušili zákon, bez toho, že by sa niečoho dopustili, o svoje občianske práva. Prídu o to, že aj keď platia dane a odvody a všetky ostatné platby štátu rovnako zodpovedne ako tá prvá veľká skupina, tak títo ľudia budú menejcennými, druhoradými občanmi vo svojom vlastnom štáte na základe vášho zákona a na základe s ním spojených vyhlášok. Títo ľudia budú jednoducho vystavení, vystavení ponižujúcemu správaniu, ponižujúcemu zaobchádzaniu a to len preto, že majú na túto COVID pandémiu, COVID rozprávku úplne iný názor ako vládna väčšina, ktorá ich chce týmto zákonom do takejto situácie dostať.
No a teraz sa pozrime na to, kolegyne, kolegovia, čo o takomto zaobchádzaní s ľuďmi, keď niekto je vystavený takémuto neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu zo strany štátu, hovorí v súčasnosti platný Trestný zákon Slovenskej republiky. Paragraf 424 Trestného zákona, apartheid a diskriminácia skupiny osôb. Po prvé, kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri až desať rokov.
Druhý odsek. Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1 a podľa písm. d) a vystaví ním takúto skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.
Takže ešte raz, kolegyne, kolegovia, aby sme si podčiarkli to dôležité. Kto uplatňuje inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb a vystaví ním takú skupinu neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, potrestá sa odňatím slobody na osem až pätnásť rokov. Čo napĺňa znaky trestného činu apartheidu viac ako to, o čo sa pokúšate teraz vy? Povedzte mi čo? Nič. Nič.
Kým v minulosti tu boli debaty o tom, že tento trestný čin sa do Trestného zákona pridával úplne zbytočne a že je na Slovensku nezaujímavý, tak vidíme, dnes vidíme, že to tak asi nie je. Že to tak asi nie je, pretože ak tento zákon schválite a na základe neho budete skutočne pristupovať k diskriminácii občanov Slovenskej republiky, títo občania budú masovo reagovať práve trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu apartheidu. A ja verím tomu, že aj dnes, keď je Policajný zbor absolútne zastrašovaný, tak sa nájdu poctiví a odvážni policajti, ktorí budú mať odvahu toto neľudské konanie zo strany štátu a jeho predstaviteľov trestne stíhať.
Na to, že aký diskriminačný zákon, ktorý úplne prepíše mapu ľudských a občianskych práv na Slovensku, chystáte, v skutočnosti ale nie je žiadny racionálny dôvod. Veľa sa tu hovorí o pandémii, o tom, aká nebezpečná choroba ten COVID je, ako sa na to umiera, ako to kosí populáciu. Ale pozrime sa, a je to tu veľmi často a s obľubou od koaličných poslancov spomínané, pozrime sa na fakty, nie na emócie, ale na fakty. A tie fakty hovoria nasledovné, kolegyne, kolegovia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, nie tlačové oddelenie našej strany, ale Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najčastejšie príčiny úmrtí v Slovenskej republike za rok 2020: Choroby obehovej sústavy, kolegyne, kolegovia, 27 190 mŕtvych, nádory a rakovinové ochorenia – 14 027 mŕtvych, infekcia COVID-19 – 4 004 mŕtvych. Takže kým na choroby obehovej sústavy a nádory zomrelo spolu viac ako 41-tisíc ľudí, na COVID, kvôli ktorému idete obmedzovať práva 60 % občanov Slovenskej republiky, v minulom roku zomrelo 4-tisíc ľudí. A asi ani toľko nie, pretože správa o bezpečnosti štátu, správa o bezpečnosti štátu, o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020, kolegyne, kolegovia, schválená 7. júla 2021 vládou Slovenskej republiky, takže nie Ľudovou stranou Naše Slovensko, ale vládou Slovenskej republiky, hovorí ešte výraznejšie. Na COVID-19 a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v roku 2020 2 819 ľudí. Takže ešte o 1 200 menej, ako uvádza Štatistický úrad. Kým na choroby obehovej sústavy, nádory a rakovinu zomrelo viac ako 41-tisíc ľudí, na COVID-19 podľa vlády Slovenskej republiky, podľa správy vlády Slovenskej republiky zo 7. júla, to znamená zo dňa, kedy vláda bola plne informovaná o tom, aký je stav, aká je situácia, zomrelo 2 819 ľudí. Jedna pätnástina, jedna pätnástina!
A vy nám idete povedať, že kvôli týmto údajom idete zavádzať na Slovensku, naschvál nepoviem že apartheid, aby som nebol predpojatý, ale totálnu diskrimináciu občanov, pre ktorých jedna pätnástina mŕtvych z tých ďalších chorôb nie je dôvodom na to, aby si do seba pichli vakcínu, ktorej výrobcovia sú tak nezodpovední, že za ňu nechcú prevziať žiadnu zodpovednosť, a ktorej výrobcovia majú taký prístup ku ľudským životom a ľudskému zdraviu, že len v Spojených štátoch amerických musela firma Johnson & Johnson, jeden z najväčších výrobcov vakcín, zaplatiť svojim pacientom odškodné vo výške 26 miliárd eur len za to, že jej lieky proti depresii vyvolali tisícky úmrtí a trvalých následkov? Je potrebné zdôrazniť, že firme Johnson & Johnson trvalo 30 rokov, kým sa až na silnejúci verejný tlak odhodlala alebo bola donútená odškodniť ľudí, ktorí tým, že užívali jej lieky a preparáty, buď zomreli, alebo sa im stali vážne zdravotné komplikácie.
To je dnes jasným znamením. Ľudia, ktorí sa dnes nechajú zaočkovať, ktorých vláda donúti sa aj proti ich vôli zaočkovať, napríklad preto, aby neprišli o prácu, napríklad preto, že sa to bude týkať zákona o štátnej službe, napríklad preto, že sa to bude týkať zákona o Policajnom zbore, všetkých týchto ľudí, ktorých takýmto spôsobom vláda zaočkovať sa donúti, čaká možno o 30 rokov, ak sa toho dožijú, nejaké odškodnenie, nejaká náhrada ujmy, ktorú utrpeli alebo utrpia.
Žiaľ, a vidíme to každý deň, je skutočne veľa prípadov ľudí, ktorí do toho osudného momentu, kým si pod nejakou zámienkou, napríklad preto, že vakcína je sloboda, nechali túto vakcínu do seba pichnúť, tak mnohí z týchto ľudí už nie sú medzi nami a mnohí dodnes bojujú s vážnymi zdravotnými komplikáciami.
Je veľmi zaujímavé, kolegyne, kolegovia, je veľmi zaujímavé, že z úst koaličných poslancov ani tu prítomného generála Širó Išii nezaznelo ani jedno slovo o tom, že tá vakcína nie je absolútne stopercentne bezpečná, že všetky tie vakcíny majú obrovské nežiaduce účinky. Prečo kampaň, na ktorú sa skladajú všetci daňoví poplatníci, vakcinačná kampaň, na ktorú teraz ministerstvo financií vyčlenilo ďalšie štyri milióny eur, prečo táto kampaň nehovorí aj o tom, aké negatívne účinky a negatívne dôsledky na život a zdravie ľudí tieto vakcíny prinášajú?
Ako je možné, kolegyne, kolegovia, že na celý ten cirkus okolo COVID-19 ste ochotní vynaložiť stovky miliónov eur, testovanie, očkovanie, propaganda, vakcinačná lotéria, ale na to, aby ste zlepšili úroveň liečby chorôb obehovej sústavy, nádorov a rakoviny, na ktorú len minulý rok zomrelo viac ako 41-tisíc ľudí, na to peniaze nemáte? Sú tu mnohé aj verejne známe prípady občanov Slovenskej republiky, ktorí majú vzácne druhy ochorení, ktoré majú ťažké typy rakoviny, na ktoré sú ale lieky, tieto lieky sú ale drahé a poisťovne im ich nezaplatia a štát na to peniaze nemá. Ale na COVID cirkus, na COVID vakcíny, COVID reklamu, na to zrazu sa všetky tie stámilióny nájdu. A nikoho to z vás ani nenapadne? Ja sa pýtam, fakt nikoho to z vás ani nenapadne? A viem, o čom hovorím, môj oco zomrel na rakovinu. Viem, o čom hovorím. Prečo vtedy, prečo týmto ľuďom štát nepomáha, prečo vtedy ich nenúti, zober si tento liek za 120-tisíc euro?
Čo to musí byť za vakcínu, kolegyne, kolegovia, čo to musí byť za vakcínu, keď zrazu štát, ktorý driape od ľudí peniaze vždy, keď sa dá, dane, poplatky, poplatok za psa, neviem čo všetko, zrazu ľuďom za očkovanie ponúkate peniaze. Zrazu ľuďom za to, aby si to do seba pichli, ponúkate peniaze?
Čo to musí byť za vakcínu, keď ponúkate peniaze aj tým, ktorí niekoho nahovoria na to, aby sa dal očkovať? Ja si to pamätám, dakedy sa takto predávali hrnce. Cez teleshoping. Predajte hrnce, súpravu hrncov, Janka, predajte a budete mať z toho percentá. A vy ste to spravili s ľudským zdravím, s ľudskými životmi.
Čo to musí byť za vakcínu, čo to musí byť za vakcínu? Občania, rozmýšľajte, čo to musí byť za vakcínu, že štát, ktorý vás okráda, kde sa dá, vám zrazu ponúka peniaze na to, aby ste si ju do seba pichli?
A na záver trošku konšpirácie, aby vám to nechýbalo. Ale pomôžem si presnými citátmi, kolegyne, kolegovia, presnými citátmi. Asi vám všetkým niečo hovorí meno Bill Gates, však? Tento Bill Gates v roku 2010 vo februári povedal zaujímavú myšlienku: "Ľudstvo je premnožené, ak sa nám podarí vyvinúť vakcínu, možno sa nám podarí znížiť populáciu o desať až pätnásť percent." To bol február 2010. V septembri 2020, to znamená o desať rokov na to, ten istý Bill Gates povedal nasledovnú vec: "Vďaka vakcínam sa nám podarí zachrániť obrovské množstvo životov." Myslím, že k tomu ani netreba už nič dodať. Ak v 2010. roku vplyvný globalistický hráč hovorí o tom, že populácia na Zemi je premnožená a je potrebné populáciu znížiť o desať až pätnásť percent, a o desať rokov nato povie, že vakcína je to, čo zachráni ľudské životy, tak sa potom nemôžeme čudovať, že o chvíľku sa prehupneme do stavu, keď po vakcínach a po ďalších vakcínach a po ďalšej verzii vakcíny budú ľudia umierať skôr ako tí, ktorí sa vakcinovať nedajú.
Ďakujem vám pekne za pozornosť a verím, že aj medzi koaličnými poslancami sa nájde pár z tých, ktorí nepodľahnú globálnym a finančným tlakom a ktorí v záujme zachovania životov, zdravia a dôstojnosti obrovskej skupiny občanov Slovenskej republiky sa na zavedení tohto apartheidu, očkovacieho apartheidu podieľať nebudú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 9:22 - 9:24 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, vy ste sa, ako je to už zvykom pri vládnych poslancoch, vo svojom vystúpení opäť pýtali, že opozícia, alebo opozície, že čo budeme robiť, že či keď príde ako keby tá nejaká ďalšia vaša fiktívna vlna, po ktorej príde ešte ďalších 50 vymyslených vĺn, nebudeme robiť nič. Ale veď vy ste vláda a vy dnes nič nerobíte, pán poslanec! Kde sú rekonštrukcie nemocníc? Kde je ich modernizácia, keď sa bojíte toho, že koľko ľudí zase v nemocniciach skončí? Kde je, veľmi vážna otázka, a to je účinná personálna politika zdravotníckych pracovníkov, pán poslanec, lekárov aj zdravotných sestier, kde to všetko je? Kde je nákup lacných, účinných a overených liekov? Zo štátneho rozpočtu nakupujete lieky po 2 272 eur za kus. Boli tu lieky po 50 centov, po 50 centov, ktoré reálne ľuďom pomáhali, veľa ľudí uchránili od ventilácie, a kde je nejaké vaše systémové riešenie?
Hovoríte, že účinné je len očkovanie. Ako je potom, pán poslanec, možné, že v krajinách, kde je populácia zaočkovaná najviac, a to sú Veľká Británia a Izrael, sa dnes podľa mainstreamových médií, ktoré predsa nikto nemôže spochybňovať, to nie sú nejakí konšpirátori, hoaxeri a neviem čo všetko, to sú seriózne mainstreamové médiá, tak vraj v týchto krajinách podľa týchto médií sa akože tá nová vlna šíri najviac. Ako je to možné? Alebo si to mám vysvetliť tak, pán poslanec, že vy spochybňujete mainstreamové médiá, že už ani vy im neveríte? Lebo buď jedno, alebo druhé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 21:45 - 21:47 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Sloboda, nič v zlom, ale vy musíte mať nejakú schizofréniu alebo niečo podobné. Vy si protirečíte sám sebe vo svojom vlastnom príspevku, ktorý trval pár minút. Na jednej strane poviete, že vy ste za slobodu v očkovaní, a na druhej strane poviete, že to je jediná cesta a že jednoducho kým to nebude, tak tu budú kapať športové kluby a v podstate s nimi celé Slovensko.
No, tak ale pozrime sa na to, ako vy si tu slobodu v očkovaní predstavujete. Že áno, je to sloboda. Tí, čo sa dajú očkovať, je to okej a tí, čo sa nedajú očkovať, tak tí majú smolu, od všetkého ich odstrihneme, aby oni pochopili, že sa vlastne očkovať musia dať, ak chcú mať všetky tieto nieže výhody, ak chcú mať všetky tieto normálne atribúty bežného života. A vy poviete sloboda. To je akože, chceš sa napiť, tu je pohár vody, ale ten pohár vody si môžeš zobrať, až keď sa budeš očkovať. To je vaša sloboda!
Vy by ste si aj priezvisko mali zmeniť, lebo takýto človek sa nemôže volať Sloboda. Tu bolo spomínané Mengele, tu boli spomínané ešte nejaké iné bytosti. Tak porozmýšľajte, na čo by ste sa dali premenovať. Vy proste nemáte tú hanbu, viete veľmi dobre, že ľudí chcete dotlačiť do očkovacieho kolotoča, potom, keď toto schválite, chcete na základe tohto zákona zmeniť rôzne ďalšie zákony, ktoré sa dotknú priamo rôznych zamestnaní, desaťtisícov ľudí na Slovensku, možno stotisícov. Veľmi dobre viete, kam to bude celé spieť, ale normálne s kľudom Angličana tu idete hovoriť, vy ste za slobodu v očkovaní. Vy ste za slobodu v očkovaní! Veď to je, to je, to je niečo absurdné alebo ako by som to nazval, aby som nenadával.
Ale, pán Sloboda, v tomto všetkom mám pre vás aj dobrú správu. Ľudia vám to už prekukli, tieto vaše lacné hry a triky. Ľudia už toho majú plné zuby. Zajtra sem príde omnoho viac ľudí, ako tu bolo dnes, a tí ľudia vám jasne chcú nahlas povedať, že už z nich proste otrokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 19:35 - 19:36 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Blanár, váš príspevok ja hodnotím ako vecný a kultivovaný a práve preto sa bojím, že týmito stúpencami apartheidu vo vláde nepohne. Darmo im rozprávate argumenty, darmo im rozprávate o realite z Európy a zo sveta. Tu je proste politické rozhodnutie a toto politické rozhodnutie naozaj podľa všetkého môže zmeniť len dostatočne jasne vyjadrený názor občanov na ulici, tak aby videli, že už majú toho ľudia naozaj dosť, že už proste prekračujú hranicu, ktorú národ je ochotný tolerovať a zvládať. A ja si myslím, že zajtra do tej jedenástej ten názor tých ľudí ešte pocítia veľmi výrazne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 18:29 - 18:30 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Maťo, výborný, vecný prejav, ako sme od teba zvyknutí, ja ťa len doplním, aby sme si, alebo tí ľudia, ktorí to počúvajú, mohli spraviť lepšiu predstavu o tom, o aký veľký biznis ide. Konzorcium alebo koncern Johnson & Johnson musí v Spojených štátoch amerických vyplatiť 26 miliárd – miliárd, dobre to počujete – amerických dolárov odškodné ľuďom, ktorí utrpeli rôzne zdravotné problémy alebo zomreli pri používaní ich liekov na depresiu, takže ak takýto koncern si vie len tak dovoliť zaplatiť 26 miliárd, aké obrovské peniaze sa musia v tomto očkovacom biznise točiť? Aké obrovské peniaze sa ujdú aj politikom, aké obrovské peniaze sa ujdú mimovládnym organizáciám, všetkým tým predajným rôznym hercom, ktorí sa zapojili do kampane len za to, aby presvedčili ľudí, aby si to do seba nechali pichnúť, a aké veľké svinstvo to musí byť, keď... (Reakcie z pléna.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Môžte pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NRSR
... aké veľké svinstvo to musí byť, keď vláda, ktorá a nielen táto, ale všetky v podstate od ´93. roku len okrádajú Slovensko, okrádajú občanov, zbedačujú národ, tak zrazu je ochotná ľuďom za to, že si to do seba pichnú, platiť peniaze a nechávať ich vyhrávať v nejakej súťaži. Veď toto sú jasné ukazovatele toho, že to nie je asi celkom normálna vakcína, že to asi nie je celkom medicínsky zákrok, že sa tu hrá úplne o niečo iné a že tá hra bude mať svoje výsledky nie dnes ani zajtra, ale o niekoľko rokov. Však povedal to aj, povedal to aj v týchto kruhoch uznávaný profesor Krčméry, ktorý jasne povedal, dlhodobé účinky vakcín na ženách, na tehotných ženách a deťoch budeme poznať tak do piatich rokov. No tak potom, nech sa páči, potom tu rozprávajte, kolegyne, kolegovia z koalície o tom, aká bezpečná je vakcína, ako výhody prevyšujú nad rizikami. Aby to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 17:54 - 17:56 hod.

Marian Kotleba
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:53 - 16:54 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste opozičný poslanec a ja vás chcem preto poprosiť, aby ste nešírili tú vládnu propagandu o tom, že na COVID tu minulý rok zomrelo 12 500 ľudí. Vy ste to povedali asi z nevedomosti, ale skutočnosť je úplne iná a treba si povedať naozaj pravdu, ako to bolo. Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza, že na infekciu COVID-19 za rok 2020 zomrelo 4 004 ľudí a správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020 schválená vládou Slovenskej republiky dňa 7. júla 2021 hovorí dokonca len o 2 819 mŕtvych ľuďoch v súvislosti s pandémiou COVID-19. Takže chcem vás poprosiť, aby sme dali verejnosti jasný signál, že tu nejde o žiadnu pandémiu, ale o vymyslenú zámienku na to, aby mohli ničiť a ovládať obyvateľov. A proti tomu sa musíme postaviť.
Inak, samozrejme, pán poslanec, výborné vystúpenie, ďakujem zaň a verím, že sa nám to dnes podarí zvrátiť.
Skryt prepis