Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.6.2021 o 11:31 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 29.6.2021 11:31 - 11:32 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 580. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 593 z 31. mája 2021 navrhujem, aby zákon prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:40 - 10:42 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom. Miro, tam je veľmi zaujímavé poukázať práve na to, o čom si hovoril, že tá kolektívna imunita skrátka, no nejak nefunguje. Teraz je jedno, že či má niekto na to taký názor alebo medicínsky názor, právny názor, odborný, laický názor. Každopádne tie príklady či už z Británie, kde je vysoká miera zaočkovanosti, z toho Izraela, kde je viac ako 60-percentná miera zaočkovanosti, skrátka ukazujú, že ten ich cieľ kolektívnej imunity sa proste nepodarilo naplniť. Nepodarilo sa to, pretože či sú tu nové mutácie, či vakcíny nedostatočne fungujú, či nefungujú, to je skrátka teraz úplne hypotetická záležitosť a my dnes musíme pracovať s tým faktom, ktorý máme. To znamená, že nefunguje to, nebude to a jediné, čo môže zabrať, je poskytnúť všetkým týmto pacientom, ktorí sa dostanú v rizikovom stave povedzme do nemocnice, všetku potrebnú a náležitú liečbu a s ňou súvisiace opatrenia na to, aby sme pripravili toto zdravotníctvo.
Tu sa ale hovorí o očkovaní ako o zázračnom všelieku a že všetko bude potom proste fajn a robí sa tu z ľudí, ktorí si to skrátka nechcú nechať dať z rôznych dôvodov, a je to ich slobodné rozhodnutie, ako si povedal, oni sami na sebe budú prijímať či už výhody, alebo aj negatíva toho svojho rozhodnutia a mali by to sami mať právo zvážiť a rozhodnúť sa, ale robiť z nich druhotriednych ľudí, ukazovať na nich prstom, nadávať im, to je už niečo nepredstaviteľné a zvrátené.
Pán poslanec Kyselica, viete, výklady môžu byť rôzne a tie pojmy môžu byť široké a každý vyšetrovateľ sa na to môže pozrieť rôznymi spôsobmi. Ale už len z toho, čo ste povedali, je tu potenciál začať aspoň trestné stíhanie voči ministrovi zdravotníctva, lebo to vydieranie pravdepodobne naplnil pri tom, čo tu reálne povedal. A to isté by sa mohlo vzťahovať aj na pani ministerku Kolíkovú a na niektoré pediatričky, ktoré to tu verejne hovoria. Ale som rád, že hľadáte tieto prieniky, môžme to potom v druhom čítaní kľudne poopraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 10:20 - 10:30 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi zaujať nejaké komplexné stanovisko k rozprave a nechcel som ísť v záverečnom slove, aby ste mali teoreticky možnosť ešte reagovať v prípade, že by existoval takýto záujem, a teda opäť zhodnotiť, o čom vlastne je tento náš návrh zákona, aby sme neodlietali k úplne iným témam, aby sme sa tu nebavili o tom, či je správne očkovať niekoho proti tetanu a či je správne dávať niekomu paralen alebo, aby sme sa bavili o základných ľudských právach a slobodách, čo je v podstate základným atribútom nášho demokratického zriadenia a čo je aj základnou podstatou tohto nášho návrhu zákona.
My navrhujeme, aby nikto nesmel byť na Slovensku diskriminovaný len preto, že odmietne vakcínu proti COVID-u. Navrhujeme, aby bol každý jeden človek, ktorý iného pod hrozbou straty slobôd alebo jeho základných ľudských práv bude nútiť do očkovania touto COVID vakcínou, skrátka ak bude nejaký zamestnávateľ vyžadovať povinne od svojich zamestnancov toto očkovanie pod hrozbou, že ich vyhodí z práce, dopustil by sa tým trestného činu nútenej medicínskej prevencie. Ak bude lekár od svojich zdravotných sestier v ambulancii nútene vyžadovať očkovanie, inak ich prepustí, dopustí sa tým trestného činu. Ak bude nejaký doktor Mengele, pardon, minister zdravotníctva Lengvarský nútiť celý národ pod hrozbami straty slobôd zaočkovať sa touto vakcínou proti COVID-u, bude páchať trestný čin. A ja si myslím, že v normálnej demokratickej spoločnosti je to legitímna požiadavka a nielen z opozičných lavíc, je to legitímna požiadavka od všetkých slobodne mysliacich ľudí. Pretože argumenty, ktoré tu boli vysvetľované alebo ktoré tu boli pertraktované z koaličných radov, z tých pár poslancov, ktorí tu boli, či už piatok, alebo dnes na tomto rokovaní, sa nezakladajú na takej objektívnej realite, aby mohla spochybniť dôležitosť a potrebu tohto návrhu zákona.
Koaliční poslanci povedali, že máme rešpektovať, že naša sloboda končí tam, kde začína ich sloboda. A my to rešpektujeme. Nikdy v živote sme sa nesnažili nejakým spôsobom obmedzovať ich slobodu, práve naopak, všetka naša legislatívna aktivita, všetko naše hlasovanie, všetka naša činnosť v Národnej rade a činnosť politicky ako taká, vždy smerovala k tomu, aby sme chránili slobody alebo prehlbovali slobody a demokratické zriadenie v štáte. To znamená, že ak argumentujú slobodou v tom zmysle, že ak my sami seba alebo dokonca naše deti nedáme zaočkovať, tak tým ohrozujeme ich slobodu, tak je to absurdné vo všetkých rovinách samotného argumentu. Je predsa nemysliteľné, aby sami nedôverovali vakcíne natoľko, že nám povedia, že sa cítia ohrození nezaočkovanými ľuďmi. Tak potom načo sa dali očkovať? To je otázka pre nich samotných. Lebo doktor kolega Miro Urban to povedal jasne, dal sa zaočkovať, pretože verí, že tá vakcína ho bude chrániť. Ale teraz neznamená to, že sa neposadí do lavice vedľa nezaočkovaného, lebo sa bude báť. Potom by to bolo zvláštne, kebyže sa dám zaočkovať a natoľko neverím tej vakcíne, že sa potom bojím nezaočkovaných. A ak to teda tak je, tak ten človek by sa, by mal sám vo svojom vnútri pouvažovať, že čo ho vlastne k tomuto rozhodnutiu viedlo. A mojou úlohou ako človeka, ktorý tu navrhuje tento zákon, taktiež nie je vstupovať tomu človeku do svedomia apoučovať ho alebo premýšľať, či sa rozhodol správne. Poučovať ho, či bolo dobré urobiť to tak alebo onako, alebo skúmať jeho pohnútky, ale rešpektovať také, aké sú a nenútiť ho do ničoho. Je absurdným nezmyslom, aby ktokoľvek nútil nás alebo kohokoľvek na Slovensku do tohto nepovinného očkovania, a je už absurdným nezmyslom, a počuli ste to tu aj z úst lekára, aby ste do takéhoto šialenstva nútili deti. My tu máme na Slovensku ľudí, ktorí verejne v televízii povedia, že nezaočkované deti by mali mať nevýhody v otázkach školskej dochádzky. Človek si myslí, že sa vrátil do tridsiatych rokov minulého storočia. Že sa tu klasifikujú ľudia na hodných a nehodných. Na poslušných a neposlušných. Apartheid v tej najčírejšej rovine. A všetci sa tvárite, že to je vlastne v poriadku. A my ako opoziční poslanci a ľudia, ktorým záleží na slobodách ľudí, sa predsa musíme proti tomu postaviť a výsledkom toho je aj náš návrh zákona.
Hovoríte o tom, že sa tu blíži delta variant a my sme teda nezodpovední, ak ľudí od rána do večera nepresviedčame o očkovaní a neprijímame potom zrejme asi aj všetky následky a riziká, ktoré s tým môžu súvisieť.
Môžu byť malé, môžu byť väčšie, u niekoho sa môžu objaviť, u niekoho nemusia, ale ten človek si to musí zvážiť sám, pretože vieme dnes, a to je holý fakt, že výrobcovia vakcín za nežiaduce účinky neručia. Ja ako spotrebiteľ, keby som sa na to pozeral, tak si nekúpim nové auto, kde mi výrobca neručí za brzdové doštičky. Keď mi povie, počúvaj, tu máš špičkové auto, kúp si ho za výhodnú cenu, ale tie brzdy možno nepôjdu a keď nepôjdu, no, tak ja ti za to neručím, zabiješ sa, rozbiješ ho, bohužiaľ. Viete, z môjho pohľadu to nie je správna obchodná stratégia a ako spotrebiteľ mám mať právo také niečo odmietnuť. Ale vy chcete prísť a takúto vakcínu, kde výrobca neručí za jej obsah, nanútiť ľuďom? Zbláznili ste sa? Zbláznili ste sa, pýtam sa vás znovu. Pretože ak si to tí ľudia dajú slobodne, ich rozhodnutie. A pravdepodobne im to ani nič neurobí, ale možno áno a nikto z nás tu nie je na to, aby do toho iného nútil. To je základná sloboda, keď ste demokrati, tak to musíte akceptovať. A keď sa bavíte o tom delta variante, bolo vám tu z úst kolegu Mira Urbana povedané jasne, smrtnosť 0,1 %, 0,1 % a menej. To už je niekde na úrovni chrípky, ak sa nemýlim. To znamená, ak tu dnes ľudí strašíte, treťou, štvrtou vlnou, potom ďalšou a ďalšou mutáciou, tak otázka nespočíva na opozíciu a na to, čo opozícia robí pre to, aby vy ste tieto problémy vyriešili. Otázka spočíva na tom, čo robíte pre to, aby ste vyriešili problémy, o ktorých tu Miro Urban hovoril, že sa ako lekár musel pozerať na to, ako prišiel pacient do nemocnice a desať hodín tam sedel na lehátku, dokiaľ ste ho nenechali umrieť. Že neexistoval manažment pacienta, že ste nemali zriadený systém, ako sa o týchto ľudí postarať, že ste nemali lôžka, nemali ste materiálne, personálne vybavenie, že ste látali zo dňa na deň a že lekári u nich sami povedali, veď vy tu tých ľudí nechávate umierať. A vy ste za ten čas robili čo? Nakupovali testy, štátny tajomník 600-tisíc eur mesačne, obohacovali ste sa. Firmička z Trnavy, z 31-tisíc zisku na 3,7 mil. eur zisku. Čo tam po tom, skokan roka. Masové testovanie, špáranie sa v nosoch, nekonečné rady, šírenie vírusu, toto ste zatiaľ robili vy, aby ste pomohli lekárom v nemocniciach. Aby ste im zaplnili tieto oddelenia, aby ste tých ľudí nechali ďalej umierať, pretože práve tie rizikové skupiny, ľudia s ťažkými ochoreniami, s obezitou, s cukrovkou, s vysokým krvným tlakom, práve tí sú rizikoví pre tento vírus a práve tí tam stáli v tých radoch častokrát a tí sa následne stali pacientmi v nemocniciach a vy ste im pripravili túto nelichotivú a smutnú budúcnosť.
Bolo vám tu povedané, že kolektívna imunita je vzhľadom na realitu dnešného sveta sen, je to utópia. Máme tu, ako povedal Miro, 26-percentnú zaočkovanosť, hovoríte, že treba 90-percentnú, veď sa zobuďte! To nikdy nebude, netrápte tu ľudí rečami o kolektívnej imunite, to nikdy nenastane, je to ilúzia, sen a radšej sa sústreďte na to, čo má zmysel. Netlačte do ľudí niečo, čo aj tak neprinesie výsledok, ale riešte to, čo môžete riešiť. Analyzujte slabé a silné stránky zdravotníctva, zistite, čo najviac zlyhávalo, pripravte manažment a stratégiu na to, aby sa už tieto veci neopakovali. Zistite, kde konkrétne identifikujeme najväčšie problémy, a potom pracujte na tom, aby ste pripravili stratégiu na ich odstránenie. Zabezpečte materiálne, personálne obsadenie zdravotníctva, tak aby to vedelo zvládať. Pripravte komplexné manuály na to, aby sa vedelo tých pacientov manažovať, aby ich lekári mohli a vedeli liečiť. Zabezpečte im liečivá, o tomto by sa tu mala od rána do večera viesť debata a keď už hovoríte a strašíte treťou vlnou, tak toto by ste mali zabezpečiť.
Ale vy nie, vy sa tu hádate, naťahujete, riešite, kto je väčší idiot medzi koalíciou, obviňujete sa z toho, kto s kým nebude vládnuť, a na toto kašlete. A v septembri, októbri, opozícia je zlá, opozícia za to môže, všetko je opozičná vina a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jediný, kto tu fatálne zlyháva, ste vy.
A na záver ešte malý odkaz tu ku bývalému kolegovi Rasťovi Schlosárovi, ktorý nás tak nevyberaným a smiešnym spôsobom napadol, že my sme nejakí podporovatelia očkovania, lebo Miro Urban zo svojej lekárskej profesie sa nechal zaočkovať a verejne povedal, že podľa neho je to správne rozhodnutie, a tým pádom ako keby nám prisudzoval nejaké zlé vlastnosti, čo nechápem, keď vo svojom klube majú v podstate primátora, ktorý je najväčším podporovateľom a propagátorom očkovania na celom Gemeri, ale tak ja proti tomu nič nemám, ja Joža Šimka úplne rešpektujem, je to jeho názor, robí to dobrovoľne a slobodne a nikdy by som mu to nevyčítal a už vôbec nechápem tento tu potom názor, keď ja mám najväčšieho propagátora očkovania na Gemeri vo svojom klube, a potom vyčítam lekárovi, že sa nechal sám zaočkovať (povedané s pobavením), ako dobrý úlet, no, to musím povedať takto a z tohto hľadiska si ani nemyslím, že je vhodné sa tu pýtať poslancov na osobné otázky, či majú zaočkované svoje deti, alebo niečo podobné, lebo to sú striktné a zásadné veci a dúfam, že ich poslanci budú na hlasovaní o tomto dôležitom návrhu zákona do jedného.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:06 - 10:08 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Miro, ja musím povedať, že je smutné, že hlasy ako ten tvoj nezaznievajú čoraz častejšie, lebo namiesto ospevných blábolov o tom, akí sú všetci nezodpovední, zlí, zákerní a podlí, ako opozícia všetko pokazila, by si mohla táto vládna koalícia vypočuť svedectvo priamo z miesta, ako ľudia po desiatkach boli nechávaní umierať len preto, že manažment zdravotníctva fatálne zlyhal. A po všetkých tých mesiacoch, kedy sa toto dialo, oni ani len neboli schopní povedať krivého slovíčka na pána ministra Krajčího a zmohli sa akurát na to, aby namiesto riešenia problémov zdravotníctva kupovali testy a špárali sa ľuďom v nosoch v nekonečných radách. A zabezpečovali tak potom ďalší a ďalší prílev polymorbídných pacientov do nemocníc, kde ich potom museli lekári ratovať, ako sa len dalo a ako ste počuli kolegu Mira Urbana, častokrát sa museli len pozerať na to, ako zomierali, lebo ich nikto nikde nechcel prijať, lebo neexistoval ani len komplexný ucelený systém, čo vlastne s tým pacientom robiť.
Ale potom tu prídu a povedia, opozícia, opozícia spravila to, opozícia protestovala, opozícia bola tam, pritom oni sú tí, ktorí sú zodpovední za to všetko, čo sa tu dialo, ale názory, aké si mal teraz ty, priame svedectvá, nie názory, fakty, to ich skrátka nezaujíma.
A potom si sa pýtal tú najzákladnejšiu a zásadnú vec, že čo vlastne teraz robia? Zase je leto. Zase je leto a oni zase spia na vavrínoch. Miro, oni zase spia na vavrínoch, smejú sa, hrajú sa, myslia si, že je všetko v poriadku, riešia tu COVID pasíky, digitálne certifikáty a potom v jeseni, v októbri zase všetkých zavrú, lebo nič nepripravia, nič nevymyslia a zase prídu, a keby tá opozícia neprotestovala. No keby ste neboli banda neschopných zúfalcov, tak by to tu v tom štáte mohlo vyzerať lepšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 9:48 - 9:50 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Výborné vystúpenie, Edo. Ja sa taktiež pozastavujem nad tými argumentmi našich koaličných kolegov, ktorí hovoria, že naša sloboda sa končí tam, kde začína ich sloboda. Ale kto im naším osobným rozhodnutím, napríklad nedať sa zaočkovať, vstupuje do ich slobodného rozhodnutia. Majú právo báť sa, majú právo nebáť sa, majú právo zariadiť sa tak, ako len chcú. Ak sú oni aj napriek tomu, že sa zaočkujú, zaočkujú svoje rodiny, aj po tom všetkom presvedčení, že my nezaočkovaní pre nich predstavujeme zvláštnu hrozbu, potom tu vyvstáva iný argument a nie argument o slobode. Vyvstáva argument, načo si sa potom vlastne dal zaočkovať, keď tomu neveríš? Lebo oni sa tu k tomu sami priznávajú, a ja im to nemám za zlé, ja len chcem, aby sa tieto falošné argumenty nepoužívali vo vzťahu k takýmto absurdným rovinám, pretože ja nijakým spôsobom neobmedzujem slobodu iných chrániť sa tým, že ja sa v tomto prípade chrániť, v úvodzovkách, nechcem. Pretože napríklad nie som presvedčený o tom, že je to pre mňa vhodné a že ten vírus pre mňa nepredstavuje natoľko veľké nebezpečenstvo. Tým pádom nikomu do slobody nevstupujem. A žiadam úplne rovnaký prístup, aby nikto nezasahoval do mojej slobody. Preto sme dali ten návrh zákona, aby nikto nemohol iného nútiť k akceptácii nepovinného očkovania pod hrozbou straty akýchkoľvek slobôd alebo jeho ľudských práv. Podľa mňa normálna, legitímna požiadavka v spoločnosti, ktorá si chce hovoriť demokratická.
A najhoršie na tom celom je, že keď sa s nimi bavíme a pýtame sa ich na ich návrhy a riešenia pre zlepšenie zdravotného stavu populácie, teda čo robili posledný rok a pol, aby sa zlepšil stav imunity a zdravia populácie, tak sa z toho smejú, ako keby sme hovorili v čínskom jazyku. Aj napriek tomu, že by malo byť predsa prioritnou úlohou štátu dbať na to, aby zdravie populácie bolo čo najlepšie. Oni na to kašlú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 9:36 - 9:38 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán poslanec hovoril vo svojej rozprave o zvláštnych medicínskych experimentoch, ktoré tu vláda dlhú dobu realizuje na obyvateľoch Slovenskej republiky. Okrem núteného očkovania, o ktorom sa čoraz viac hovorí, spomínal taktiež aj celoplošné testovanie, na ktoré upozorňovalo obrovské množstvo expertov. No toto testovanie v cene pravdepodobne jednu miliardu eur a možno ešte viac, na ktorom sa nabalili určité skupiny obyvateľstva a ktoré stálo fantastické možnosti, ako si zarobiť a získať nepredstaviteľné majetky bez práce dokonca aj štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva, o ktorom sa hovorí, že je vraj z protikorupčného hnutia. A tieto fatálne medicínske experimenty, ktoré spôsobili nič lepšie ako šírenie vírusu v ideálnych podmienkach, nám dnes ešte stále vláda po tomto celom období predstavuje ako čosi pozitívne, čosi, čo malo údajne zachraňovať ľudské životy. Veriť tomu snáď už môže len Igor Matovič a zopár jeho nochsledov, ale nikto príčetný sa dnes nemôže na túto skutočnosť pozrieť s obdivom, s úctou a s presvedčením, že toto bol ten správny krok.
A v rovnakej situácii sa nachádzame aj teraz. Čoraz viac a viac sa tu otvorene hovorí o povinnosti očkovania, dokonca cez víkend, kým sme mali pozastavenú túto rozpravu, vyplynuli informácie, že treba odmeňovať mladých ľudí po 150 eurách každého jedného, ktorý sa nechá zaočkovať. Absolútny nonsens. Ja až nechápem, kde sa v tom štáte rodia všetky tie finančné zdroje, odkiaľ prichádzajú, odkiaľ ich stále máme na to, aby sme ich mohli vyhadzovať na jeden väčší nezmysel za druhým.
Preto sme navrhli tento zákon, aby dobrovoľnosť očkovania bola striktne zákonom daná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 13:38 - 13:40 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Miro, ty si presne o tom hovoril, veď každý z nás máme mať slobodnú vôľu. Ak ja napríklad som presvedčený o tom, že ak výrobca vakcíny nechce ručiť za jej nežiaduce možné účinky a túto zodpovednosť prenechá na štát, ktorému ho predáva, no tak povedzme, že mňa to presvedčilo o tom, aby som si ju pichnúť nedal. Ak si ju niekto ako pán Stančík, Benčík a ktokoľvek iný chce dať pichnúť, no tak si ju dá. Nebudem ho odsudzovať a jediné, čo navrhuje tento návrh zákona, je, aby oni neodsudzovali nás. My nebudeme hodnotiť tieto vakcíny, proste každý musí mať vlastnú voľbu sa na základe dostupných informácií a faktov rozhodnúť zaujať vlastné stanovisko. To už fakt v tomto pléne, keď niekto obhajuje základné atribúty slobody a právneho štátu, základné ľudské práva, slobody a prvky ústavy, ktoré z nás majú údajne robiť demokratický štát, tak to už je dnes vnímané týmito koaličnými poslancami ako nezodpovednosť?! Len to, že, ako si povedal, žiadame, aby sme ostali v medziach a intenciách demokratickej spoločnosti, je niečo neprijateľné?! Tým, že chceme, aby si každý mohol slobodne rozhodnúť, čo si pichne do svojho tela, my sme neprijateľní alebo nezodpovední? Veď to je až neuveriteľné, Miro, presne, čo oni dokážu povedať. Tu sa úplne už ako keby zabudlo na to, že majú platiť určité demokratické princípy, že majú platiť state ústavy, že má platiť právo každého človeka na slobodné rozhodnutie. Oni to vnímajú, akože ľudia, ktorí dbajú a trvajú a prajú všetkým ostatným toto právo, sú skrátka pomaly nejakí zločinci a teroristi, ktorí tu iným spôsobujú smrť. Toto je skrátka neprijateľné zo všetkých uhlov pohľadu a náš návrh zákona nerobí nič iné, len že dbá na to, aby do-bro-voľ-nosť bola striktne zákonom daná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 13:23 - 13:25 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán poslanec Stančík, najväčší problém pri komunikácii s poslancami hnutia OĽANO je, že s vami sa ťažko vedie ten spor, lebo vy prídete, vložíte mi do úst desať vecí, na základe nich ma dve minúty kritizujete, a tie som ja nepovedal. A to je na tom to najlepšie, že vy prídete, poviete, že tvrdili ste najprv, že COVID neexistuje. No klamstvo. Potom poviete: teraz ste proti očkovaniu. No klamstvo. Načo to robíte? Veď komunikujte ako dospelý chlap. Ja nie som proti očkovaniu, ja som za to, aby sa každý slobodne rozhodol, či sa dá očkovať, a tu som to povedal štyrikrát. Zbytočne. Zbytočne, vy máte pred sebou stenu, do ktorej to narazí, vy tú informáciu neprijmete a potom ma skritizujete za niečo, čo som nepovedal. To urobila kolegyňa pred vami, to robíte teraz vy, teraz ste ju prišli nahradiť. Načo?
Hovoríte o tom, že my sme fanúšici premorenia. Nie, ja som vo svojom prípade fanúšik premorenia. Áno, ja som sa nakazil, dva dni som mal teplotu 37 a potom mi nebolo nič a normálne som bol úplne v poriadku. A na základe toho súdim, že pre mňa ten vírus nie je natoľko nebezpečný, aby som sa nechal zaočkovať. Vo svojom prípade áno. A prajem všetkým na Slovensku mať rovnakú slobodu voľby. To je celé.
Potom je protiotázka. Čo ste vy vlastne urobili pre to, aby ste ľudí informovali o rizikách obezity, cukrovky, zlého zdravotného stavu, o tom, ako môžu zlepšiť svoj zdravotný stav, o vitamínoch, o všetkých ďalších veciach, akékoľvek pozitívne kampane pre to, aby sa aspoň časť tých ľudí, ktorí majú problém alebo sú v rizikových skupinách, zlepšilo svoj zdravotný stav. Neurobili ste nič, pán Stančík, ale nič, nič. Ani slovo a potom ste tvrdili, že nikto tu nikoho nenúti do očkovania. No ďalšie klamstvo. Pani Kolíková a váš pán minister zdravotníctva otvorene hovoria o povinnom očkovaní.
Tak keď nás chcete kritizovať, tak za fakty, nie za klamstvá. To je presne ten problém.
A posledné, poopravím kolegu Mira Suju, on myslel to, že polovička tých posledných obetí v Británii boli zaočkovaní ľudia. Ja som vám to dal do rúk. Dal som vám to do rúk. Tridsať percent z nich malo obidve vakcíny. A ja sa na základe týchto správ rozhodujem a sám si robím mienku, ale nikoho do toho nenútim. To je celý princíp zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2021 13:08 - 13:15 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Tak, vážené kolegyne, kolegovia, ktorí ste tu ešte ostali, tých pár koaličných poslancov a opozičných poslancov, predkladáme tu novelu zákona, ktorá sa týka aktuálne pertraktovanej témy, a to je očkovanie proti ochoreniu COVID, COVID-19, alebo ako ho rôzni ľudia volajú.
Bavíme sa tu o tom, že tu máme nejaké vakcíny, ktoré sú dobrovoľné a ktoré si môže každý občan na základe vlastného uváženia, vlastnej slobodnej vôle a presvedčenia nechať alebo nenechať pichnúť. Nastávajú tu ale zásadné aplikačné problémy, pretože sme svedkami čoraz väčšieho a väčšieho množstva svedectiev rôznych ľudí pracujúcich či už v medicínskych sektoroch, v školstve, vo verejnej či štátnej správe, samospráve prípadne a títo ľudia častokrát hovoria, že je na nich vyvíjaný rôzny nátlak, rôzne formy nátlaku, že mal by si sa nechať zaočkovať, lebo čo, keď prídeš o prácu, budeš sa musieť zaočkovať, lebo my tu takých netolerujeme a skrátka ľudia, ktorí sú veľmi výrazným spôsobom zasiahnutí tou mediálnou propagandou, ktorá sa snaží vykresliť očkovanie proti COVID-u ako účinnú, fantastickú, jedinečnú formu prevencie, že skrátka títo ľudia nútia iných, aby sa zaočkovať dali.
Účelom nášho návrhu zákona nie je ani hodnotiť účinok očkovania, nie je ani hodnotiť, či nastáva alebo nenastáva kolektívna imunita, účelom nášho návrhu zákona nie je dokonca ani hodnotiť povinné očkovania proti rôznym chorobám, ktoré sa dávajú malým deťom. To je úplne iná problematika, ktorej sa naschvál teraz nechceme venovať, aby návrh zákona mohol získať čo najväčšiu podporu. Účelom nášho návrhu zákona je jednoducho ochrániť to, čo by malo byť posvätné. Aby človek v tejto dobe mohol slobodne rozhodnúť bez toho, aby sa mu niekto vyhrážal, či sa dá alebo nedá proti tomuto COVID-u zaočkovať. Ja si myslím, že každý, kto rešpektuje základné ľudské práva, slobody obyvateľov Slovenskej republiky, nemôže mať problém s tým, aby ľudia, ktorí trestajú alebo chcú sankcionovať iných za odmietnutie očkovania proti COVID-u boli za toto trestne stíhaní. Pretože to je úplne zásadná vec.
Tak ako je v Zákonníku práce množstvo rôznych priestupkov a ktoré následne sa môžu pretaviť až do trestného činu, môžu ľudí diskriminovať, keď ich nechcú prijať do zamestnania, môžu ich vyhodiť na základe falošných zámienok, tak takisto nesmie nikto, či už v práci alebo v nejakých službách, kdekoľvek ten človek ide, diskriminovať iného na základe toho, že nie je alebo sa nechce dať zaočkovať. Podľa môjho názoru skutočne každý, kto si ctí slobody a práva obyvateľov Slovenskej republiky, nemôže mať s týmto návrhom zákona problém. O to viac hlavne liberáli, ktorí tvrdia, že očkovanie musí byť dobrovoľné a my to tvrdíme celý čas.
Očkovanie musí byť dobrovoľné, pretože každý sa predsa sám môže rozhodnúť a zvážiť na základe slobodnej vôle, či je to preňho dobré alebo to nie je preňho dobré, či tomu verí alebo neverí, či ho to presvedčilo alebo nepresvedčilo aj napriek tomu, že tu štát vynakladá obrovské množstvá peňazí na propagáciu vakcín, o čom si zase ja môžem myslieť svoje, ale do tohto návrhu zákona to nedávame. Čistá, striktná, jednoduchá, elementárna vec, nikto vás nesmie nútiť pod hrozbou akejkoľvek straty slobody či vašich práv do povinného očkovania.
Ja si fakt neviem predstaviť, ako toto môže niekomu vadiť. Jedine tomu, a sú tu aj také hlasy, našťastie z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska, ktoré je známe s najväčšou koncentráciou narkomanov na meter štvorcový, že títo ľudia vám normálne povedia, že zaočkovaní by mali mať výhody voči nezaočkovaným, že nezaočkovaných treba nejakým spôsobom diskriminovať. A práve na toto dávame tento návrh zákona, aby takéto bludy, takéto nezmysly, takéto reči vedúce normálne k apartheidu spoločnosti, kde si vytvoríme tých hodnotných, tých poslušných a tých nehodných, tých, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať, lebo skrátka tomu neveria, lebo im to nepríde ako vhodné, lebo tu môže byť 1 500 dôvodov, skrátka nemáme mu čo vstupovať do jeho vlastného svedomia, že takéto veci musíme zastaviť.
Nemôžem a ani nikdy nebudem nútiť kohokoľvek z vás, presviedčať ho a hovoriť mu: musíš si nechať pichnúť do tela to alebo to, lebo je to pre teba dobré a vyhrážať sa mu, že keď si to nenechá pichnúť, tak mu to prinesie nejaké nešťastie, nejakú stratu slobôd, nejaké sankcie a to isté očakávame od celej spoločnosti voči ľuďom, ako som napríklad ja, ktorí sa žiadnou vakcínou proti COVID-u skrátka zaočkovať nedá, lebo ste ma nepresvedčili, lebo to nevnímam ako dobrý ťah, lebo si nemyslím, že je pre mňa toto ochorenie natoľko nebezpečné, aby som si do seba potreboval nejakú takúto vakcínu dávať. Slobodné rozhodnutie. Tak isto ako ja plne rešpektujem slobodné rozhodnutie každého z vás, ktorý sa nechal zaočkovať. Nenadávam vám za to, neurážam vás za to, nehovorím vám, že ste takí alebo onakí a nechcem nič iné, len aby sme sa navzájom rešpektovali a problém, ktorý tu navrhujeme riešiť v zákone, vystal preto, že skutočne sa potýkame s veľkým množstvom ľudí, ktorí píšu, žiadajú o pomoc, pýtajú si právne rady, že ich skrátka či už zamestnávateľ, kolega, riaditeľ v škole, proste lekár, keď ide o zdravotnú sestru atď., núti dať sa zaočkovať a nepriamo sa im vyhrážajú stratou ich slobody alebo práce. A to skrátka nesmie byť v spoločnosti, v demokratickej spoločnosti, ktorá rešpektuje práva a slobody všetkých jednotlivcov bez rozdielu, tie práva, ktoré sú neodnímateľné, nezaniknuteľné, skrátka proste nemôže spoločnosť ako taká akceptovať.
Takže verím tomu, že každý, kto si ctí slobodu, podporí tento návrh zákona a nedovolí diskrimináciu, ubližovanie a ponižovanie tých, ktorí sa na základe slobodnej vôle rozhodnú, že sa očkovať proti COVID-u nedajú.
Skryt prepis
 

25.6.2021 13:07 - 13:08 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Opäť na úvod úplne v krátkosti. Dávame návrh novely Trestného zákona, aby sme doňho zaviedli nový trestný čin nazvaný nútená medicínska prevencia. V podstate bude to smerovať na to, alebo jedná sa o to, že nikto nesmie iného nútiť k absolvovaniu nepovinného očkovania pod hrozbou akýchkoľvek, straty ľudských či občianskych práv. Úplne jednoduchá elementárna novela, neriešime povinnosť očkovania, neriešime povinné očkovanie detí, riešime v podstate nepovinné očkovanie, ako je napríklad očkovanie proti COVID-u, ktoré sa tu teraz tak rozmohlo a riešime to, aby ľudia mali skutočne právo slobodnej a dôstojnej voľby, či sa dajú alebo nedajú zaočkovať a niekto ich do toho nesmel za žiadnych okolností pod akýmikoľvek vyhrážkami nútiť, ale aby, ak k niečomu takému dôjde, ten, ktorý do toho núti človeka, páchal trestný čin.
Viac o obsahu a dôvodoch na prijatie tohto návrhu zákona poviem priamo v rozprave, do ktorej sa opäť ako predkladateľ hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis