Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 17:02 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 17:02 - 17:04 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. Ja by som chcel pána ministra ešte teda poprosiť, ak teda predpokladá alebo ak to, čo je v dôvodovej správe, je pravda, že tu dochádza k systematickému chybnému zaraďovaniu detí z osád do špeciálnych škôl, na základe akých podkladov tieto informácie získal. Z čoho konkrétne vychádzajú tieto skutočnosti, lebo tam to nie je spomenuté, aký prieskum, aká informácia, správa štátnej školskej inšpekcie, skrátka relevantného akreditovaného nejakého orgánu, ktorý sa môže k týmto veciam zodpovedne vyjadriť, aby sme vedeli zhodnotiť, že na základe čoho vlastne oni k tomu dospeli, pretože z tohto pohľadu alebo v tejto chvíli je podľa môjho názoru, víťazí ideológia nad pravdou a nad faktmi. Skrátka zakrývajú si vládni poslanci a ministri oči a chcú, aby niečo bolo tak, ako si to prajú, ale nevedia akceptovať skutočnosť takú, aká je. Ono totiž táto ich ideológia, ako v tomto prípade vychádza z toho predpokladu, že keď zoberiete ľudí z týchto osád a dáte ich niekde do stredu ulice medzi ostatok, zvyšok populácie, že to bude mať na nich nejaký zázračný, dobrý, pozitívny vplyv a že títo ľudia sa prispôsobia. Hej, taký nejaký sociálny experiment ako LUNIK 9. Vidíme v konečnom dôsledku výsledok. Toto ale, pán minister, nefunguje. V nejakých pár výnimkách určite áno, ale funguje to presne naopak, funguje to v tom princípe, že tá skupinka, ktorá nerešpektovala nejaké základné práva a hodnoty, v podstate zákony, začne terorizovať ten zvyšok a ten sa začne presúvať a bude to mať taký efekt, že deti z tých normálnych, slušných rodín, kde sa tí rodičia starajú o nich bez ohľadu na to, znovu, akú majú farbu, národnosť, vyznanie, že títo rodičia začnú tie deti dávať zo škôl preč, presúvať ich do iných škôl a tieto deti tak budú v podstate trestané za to, že ste im do škôl nasadili zvyšok detí zo špeciálnych základných škôl.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 16:45 - 16:55 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, mňa prekvapilo, pán minister, že keď ste tu predkladali teraz v druhom čítaní tento návrh školského zákona, tak ste opomenuli tú najpodstatnejšiu časť, ktorú spomínate práve v dôvodovej správe, pretože vy ste argumentovali tým, že chcete zjednotiť financovanie, a teda aj riadenie školstva ako takého tým, že špeciálne školy vezmete z pôsobnosti ministerstva vnútra priamo pod pôsobnosť ministerstva školstva, ktoré vediete, a nepovedali ste ten hlavný dôvod, ktorý uvádzate v dôvodovej správe. Ja som to nechápal, pretože som predpokladal, že práve tým sa budete chváliť a tým sa budete snažiť získať podporu či už u poslancov, alebo u širokej verejnosti pre prijatie takéhoto návrhu zákona. Lenže, pán minister, vy v dôvodovej správe píšete, že podľa vás kvôli nejakej nesystémovosti a komplikovanosti dochádza, a to budem citovať, "k segregácii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a k chybnému alebo cielenému zaraďovaniu žiakov bez mentálneho znevýhodnenia do prúdu špeciálneho školstva".
Vy teda tvrdíte v tejto dôvodovej správe, že žiaci, predovšetkým z osád, ktoré nazývate marginalizované komunity, sú neprávom na základe asi nejakého zlého systému alebo systémového rasizmu alebo rôzne iné pojmy sa tu používajú, zaraďované do špeciálnych škôl a tým pádom im upierame nejaké právo na normálne, nazvime to dôstojné vzdelanie, ktoré im potom v budúcnosti zabezpečí nejakú kariéru, možnosť rastu a tak ďalej, teda prehlbovanie svojich zručností, schopností, vzdelania a tak ďalej. A chcete to vyriešiť teda tým, že tieto špeciálne školy, ktoré sú dnes v pôsobnosti ministerstva vnútra, vezmete pod svoju pôsobnosť a, ako píšete, zákon má za cieľ odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, eliminovať prípady chybnej či cielenej segregácie takýchto žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ďalší nový termín, a okrem iného píšete aj o tom, že navrhujete alebo chcete mať možnosť zlúčiť špeciálne školy s bežnými základnými školami v prípade, že sa potvrdí chybná či cielená diagnostika, a teda neopodstatnenosť špeciálnej školy.
Toto všetko, pán minister, podľa môjho názoru nasvedčuje, že vy vôbec netušíte, o čom v tomto návrhu píšete. Vy naozaj predpokladáte, že tu existuje či už len z teoretického hľadiska akási celá špeciálna škola, kde všetky deti do jedného sú v tejto škole na základe chybnej diagnostiky, že vy chcete mať kompetenciu zlúčiť takúto školu s bežnou základnou školou a tým v podstate, aby táto škola špeciálneho, špeciálneho charakteru zanikla. Vážne je podľa vás možné, že v Slovenskej republike v 21. storočí je škola, kde sú všetky deti na základe chybnej nejakej diagnostiky? To vážne chcete vôbec toto predpokladať? Lebo z môjho pohľadu je to desivé. Keby sme sa tu bavili o tom, že môže byť jedno-dve niekde detí na základe chybnej, zlej diagnostiky, zlého prístupu pedagógov zaradené dieťa do takejto školy, ešte som ochotný o tom vôbec debatovať, aj keď v minulom volebnom období, keď som bol člen výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, štátna školská inšpekcia kontrolovala tieto špeciálne školy a nenašla takéto pochybenia. Možno sa nájde niekde naozaj zopár konkrétnych osobných pochybení, ale nenašla žiaden systémový zlý prístup, zlú kvalifikáciu, ktorá by spôsobovala, že deti z týchto osád končia v špeciálnych školách z nejakých nesprávnych dôvodov.
A teda to, k čomu chcem dospieť a čoho sa najviac bojím a hovorím to preto, že žijem v prostredí, kde sa ma takáto skutočnosť bytostne dotýka, je, že vy teda v podstate navrhujete riešiť problémy s slabou vzdelanostnou úrovňou v osadách tak, že deti z týchto osád, ktoré končia v špeciálnych školách, v podstate presuniete do bežných základných škôl. Presuniete ich medzi tie ostatné deti, ktoré prešli normálnym zápisom do normálnej, bežnej školy. Bez ohľadu na to, akú majú tie deti farbu pleti alebo rôzne iné podobné kategórie, aby sme dopredu zrušili všetky tieto nezmyselné predsudky a podobné veci, ktorými možno budete mnohí argumentovať.
Pán minister, ja sa vás chcem opýtať, či ste niekedy v živote zažili na vlastné oči takúto špeciálnu školu na strednom alebo na východnom Slovensku. Či si viete vôbec predstaviť, lebo vy bývate niekde tu vedľa parlamentu v Starom Meste v Bratislave. Či si vôbec viete predstaviť, čo by to znamenalo pre deti zo slušných rodín, keby ste do ich tried alebo do ich škôl teraz masovo natlačili deti, ktoré sú v dnešnej dobe v špeciálnych školách. Lebo zmeníte diagnostiku, zmeníte zákon, zmeníte prístup a poviete, všetky tieto deti sú v týchto školách na základe chybnej diagnostiky, a teda ich presunieme tam. Vy si vôbec, pán minister, viete predstaviť, čo to urobí s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu, aký katastrofálny dopad by takéto rozhodnutie malo na tieto deti v normálnych základných školách, na všetky tieto deti z rodín, kde sa o nich rodičia starajú, kde pracujú preto, aby im mohli zabezpečiť hodnotné a s materiálnym dostatkom zabezpečené detstvo? Viete si vôbec predstaviť, pán minister, ja to hovorím preto, že ja ako žiak, ja som chodil do triedy s deťmi z osád, my sme v tej triede tvorili menšinu, keď som nastúpil do piateho, šiesteho ročníka, a to boli deti z osád, ktoré ale prešli normálnym zápisom do normálnej školy, to neboli deti zo špeciálnych škôl. A ja sa vás preto chcem opýtať ako človek, ktorý má živú skúsenosť a viem, čo to znamená zažiť takýto výchovno-vzdelávací proces, či si vy vôbec viete predstaviť, čo píšete v dôvodovej správe.
Keby realizácia týchto vecí, týchto sci-fi textov bola naplnená v skutočnosti, lebo ja predpokladám, že nie, pán minister, predpokladám, že nie, na základe toho, že nemôžete mať živú skúsenosť vytváranú rokmi, ako je to napríklad u mňa, a neviete si predstaviť, čo to znamená. Pretože realizácia takéhoto návrhu, ako ho píšete v dôvodovej správe, by znamenala, že vy v podstate potrestáte všetkých tých rodičov a zároveň potrestáte všetky tie deti za to, že žijú slušne, že normálne platia dane, že sa starajú o tie deti, a to len na základe toho, že ste si za celé tie dlhé roky vybrali niekoľko konkrétnych príkladov, kedy došlo k chybnému zaklasifikovaniu dieťaťa do špeciálnej školy aj napriek tomu, že malo ísť do normálnej školy. Potrestali by ste všetkých týchto rodičov, všetky tieto deti tým, že by ste im do tried dali iné deti, ktoré nie sú zvyknuté či už na normálny, bežný výchovno-vzdelávací proces, ale nie sú zvyknuté ani na normálne, bežné fungovanie, spoločensky akceptovateľné, tak ako ho vnímame my všetci ostatní. Dali by ste deti, ktoré nepoznajú základnú hygienu, ktoré sa nevedia správať, nehovorím o všetkých prípadoch, ale mnohých takýchto je, do tried s deťmi, ktoré sú normálne vychovávané, vzdelávané? A ja sa vás pýtam, prečo by ste niečo také chceli či už rodičom, alebo tým deťom urobiť.
A keď toto má byť cieľom tohto zákona, tak ho, samozrejme, nemôžem podporiť. Nie je problém s tým, že by ministerstvo školstva malo riadiť a zastrešovať špeciálne základné školy, to je úplne normálny, legitímna požiadavka, ale tie ciele, ktoré tu píšete v dôvodovej správe, sú skrátka neakceptovateľné, lebo vychádzajú zo zlého predpokladu, z chybného, nesprávneho a z klamlivého predpokladu, že tu je nejaký systematický rasizmus, ktoré dáva deti z osád do špeciálnych škôl. Vy sa skrátka bojíte a nechcete pozrieť pravde do očí. Bojíte sa riešiť problém tam, kde začína. (Zaznievanie gongu.) Pri výchove... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, páni poslanci, pani poslankyne, trochu kľud v sále. Ďakujem.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
... pri výchove týchto detí už priamo u ich rodičov. Bojíte sa zasiahnuť voči tým, ktorí sú zodpovední za to, že toto celé takto končí. Bojíte sa začať riešiť tú zásadnú kriminalitu, ktorá sa v mnohých osadách deje a ktorá súvisí s príbuzenským počatím dieťaťa. To sú tisíce a tisíce prípadov a nikto to tu nerieši. Tvárite sa, že všetko je v poriadku. Namiesto toho, aby ste toto riešili, aby ste tomu zamedzili, aby kriminálna polícia jasne a striktne zasiahla voči takýmto konaniam, tak si zatvárate oči a chcete potom riešiť problém z úplne opačného konca. Nie tam, kde vzniká, ale tam, kde ste si ho vymysleli a kde ste mu prisúdili nejaký konkrétny záver.
Pán minister, ak by ste toto schválili, ak by ste takýmto spôsobom začali riešiť túto problematiku, vy naozaj potrestáte všetky tie deti a všetkých tých rodičov, ktorí naozaj tomuto štátu neurobili nič. Normálne sa snažia, normálne chcú tieto deti vychovávať, a vy im toto nechcete umožniť.
A akceptoval by som to, pán minister, vo vašom prípade teda nie, lebo to nie je možné, nemáte deti, ale akceptoval by som tento návrh zákona aj u všetkých poslancov, ktorí zaňho budú hlasovať a ktorí súhlasia s riešením tejto problematiky na základe toho, že vy si vykonštruujete určitú alternatívnu realitu, kde problému dáte iné meno a tvárite sa, že tým pádom prestal existovať, keby ste vlastné deti dali do škôl v Žehre, Huncovciach, Šarišských Michaľanoch, niekde v Rimavskej Sobote, keď tie svoje deti dáte do týchto škôl, potom úplne v poriadku, potom to môžme akceptovať.
Ale ak vaše deti, páni poslanci, pani poslankyne, budú chodiť do luxusných základných a súkromných stredných škôl a deti ostatných Slovákov chcete potrestať tým, že zlúčite špeciálne školy s normálnymi základnými školami, tak to nie je len že neakceptovateľné, to je výsmech spravodlivosti a pravde priamo do očí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 11:40 - 11:42 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán poslanec Benčík, tak keď už ste začali s tými percentami, tak ja som čakal, že ich aj poviete, lebo tak to bola nejaká abstraktná úvaha a nič viac.
Pani poslankyňa Kozelová, presne tak, definovali ste sa úplne správne, tieto prípady neboli teroristickými činmi, takže ste zase išli úplne mimo misu, a keď nejaký muž napríklad zastrelí svoju ženu alebo niečo podobné, koná skratovo alebo niečo podobné, čo mu bráni takému človeku nezabiť ju nožom, neudreť ju nejakým predmetom. Tá zbraň tam v tom prípade nezohráva tú hlavnú rolu, tam zohráva rolu ten konflikt. To, že človek niekoho zabije, tak choďte, napríklad vo Švédsku zakázali nože v nákupnom stredisku, lebo tam chlap odrezal hlavu žene aj dieťaťu len, ktorý ju tam zobral pri teroristickom útoku. Zakážeme nože? Podľa vašej logiky, že niekto zabil svoju ženu s legálne držanou strelnou zbraňou, zakážme kamióny. Koľko ľudí na cestách niekoho zrazilo alebo niekomu takto ublížilo auto? Veď to, čo hovoríte, je nez-my-sel. A toto presne, že vy to neviete ani pochopiť.
A ešte ste sa tu dopustili aj urážok držiteľov strelných zbraní, majú malé IQ, ale viete, to ste sa mohli pozerať do zrkadla, keď ste toto hovorili.
Čo sa týka toho samotného návrhu, pán minister, strelecké kluby, športové strelecké kluby, kluby vojenskej histórie, policajti, vojaci, každý je proti tomu. Vy ste proti tomu, pán Krúpa je proti tomu, pán Krajčír je proti tomu, veď reálne vieme, že je to nezmysel, vy sám to dobre viete, určite ste držiteľom zbrojného preukazu, pracovali ste v silových zložkách. Viete, že obmedzením legálnej držby zbraní, sprísnením podmienok, znížením nábojov v týchto zásobníkoch nijako nepredítete terorizmu, je to nonsens, je to nezmysel. Podľa tejto logiky by sme museli začať obmedzovať aj kamióny a nákladné autá, lebo tým sa teraz najviac páchajú teroristické útoky v západnej Európe. Toto je skrátka hlúposť a presadzujete to len preto, že je tu politická objednávka, že Slovenská republika namiesto toho, aby bránila svoje práva a hodnoty, vystupuje voči Európskej komisii absolútne submisívne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 11:18 - 11:28 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Môžem teda, pán predsedajúci, áno? (Reakcia predsedajúceho: "Nech sa páči.") Ďakujem pekne za slovo.
Vážené dámy, vážení páni, ja keď som si pozrel, aký návrh zákona o zbraniach a strelive tu predložil pán minister vnútra Mikulec, tak som si povedal, že táto vláda si asi dala predsavzatie, že na Slovensku pokazí aj to posledné, čo tu ešte ako-tak normálne fungovalo. Že keď už rozložila spoločnosť do poslednej bodky, tak sa dotkne ešte aj toho posledného, čo zatiaľ pokaziť nestihla, a pokazí slovenský zákon o zbraniach a strelive, ktorý je z môjho pohľadu v tom znení, ktorý je aktuálne platný, naozaj dobrý. Zabezpečuje to, aby sa k zbraniam mohol dostať len skutočne poctivý, čestný, inteligentný a psychicky spôsobilý človek, ktorý prejde podmienkou spoľahlivosti, ktorú overujú policajti priamo veľkým vyšetrovaním jeho osoby, okolia a tak ďalej, jeho vzťahov, a zabezpečuje aj to, aby sa k nelegálnym strelným zbraniam nemohli dostať rôzni teroristi, extrémisti a neviem, o čom všetkom tu dnes v rámci rozpravy bola reč.
Ale keďže si pán minister povedal, že pokazíme aj to posledné, tak tu prišiel s návrhom transpozície európskej smernice preto, aby obmedzil držbu legálnych strelných zbraní pre tých normálnych, slušných, poctivých obyvateľov, ktorí nielenže nepredstavujú žiadne riziko, ale, práve naopak, predstavujú pozitívum spoločnosti, pretože slúžia ako ochrana všetkých slušných ľudí, ak sa niekde nachádzajú a sú povedzme držitelia zbrojného preukazu a môžu nosiť zbraň so sebou, tak môžu ochrániť ľudí pri páchaní rôznych druhov trestnej činnosti, čo je niečo, čo v západnej Európe akútne chýba. Pretože keď tam vidíme rôzne teroristické útoky na námestiach, v mestách a vidíme teroristov chodiť so samopalmi, so samočinnými zbraňami, tak vidíme, že to neozbrojené obyvateľstvo sa nemá ako brániť, pretože jediné, čo môžu urobiť, je naozaj sa niekde skryť, utiecť alebo prosebne dúfať, že polícia stihne prísť a zachrániť ich život.
V normálnej ozbrojenej spoločnosti vidíme úkazy, ako to bolo práve v Texase v Spojených štátoch amerických, kde vystavovali nejaké karikatúry proroka Mohameda a prišiel tam nejaký útočník a stihol zastreliť niekoľko ľudí a potom sám skončil mŕtvy. Keby tam ale nikto nemal strelnú zbraň, tak tam zastrelí možno desiatky, možno stovky ľudí. To je odpoveď pre pána Benčíka, ktorý sa túto otázku pýtal, či k takému niečomu došlo. V Spojených štátoch amerických, iný príklad v Texase. Nebezpečný útočník s brokovnicou vbehol do kostola. Je videozáznam, ja som ho zverejnil na facebooku, určite to vy viete, vy môj facebook veľmi aktívne sledujete, s brokovnicou vbehol útočník do kostola. Stihol zastreliť dvoch ľudí a potom skončil s ranou niekde pre srdci a padol mŕtvy na zem.
Pán Benčík, koľko ľudí by zabil ten útočník s nelegálne držanou brokovnicou, keby v tom kostole nebol žiaden držiteľ zbrojného preukazu, keby nemal pri sebe zbraň? Koľko ľudí by zabil? A tlieskali by ste tomu? Boli by ste radi, že útočník s ne-le-gál-ne, to je dôležité prízvukovať, držanou strelnou zbraňou zavraždil niekoľkonásobne viac ľudí len preto, že tí slušní, tí poctiví, tí čestní, tí inteligentní a bezúhonní ľudia, občania, ktorí v tom kostole boli, nemali žiadnu strelnú zbraň? O tom presne je tento návrh zákona. Že vy tu tvrdíte niečo o terorizme, tvrdíte o tom, že chcete obmedzovať kriminalitu, ale jediné, čoho sa toto dotýka, sú tí normálni, poctiví, legálni držitelia zbraní. Ako porazíte terorizmus s tým, že tomu, kto legálne drží zbraň, obmedzíte jeho zásobník, že mu sprísnite podmienky na získanie zbrojného preukazu, že mu pripíšete ďalšie administratívne náležitosti, ťažkosti a poplatky, ktoré musí absolvovať po piatich rokoch aj napriek tomu, že sa ničoho nedopustil, že pre spoločnosť nepredstavuje žiadnu hrozbu, ale, práve naopak, predstavuje pre spoločnosť pozitívum? Ako chcete poraziť terorizmus tým, že ľuďom budete obmedzovať držanie už takých nezmyslov, ako sú flobertky, vzduchovky, kuše. Lebo toto všetko vy riešite v zbraniach katagórie D, vyžadujete rôzne povolenia, vyžadujete rôzne obmedzenia na držiteľov zbrojných licencií, ktorí predsa nemajú s nelegálnym predajom strelných zbraní nič spoločné, nič spoločné.
A z čoho vychádza potreba, pán minister, v tejto chvíli, teraz prísť s návrhom zákona, ktorý obmedzuje legálnu držbu strelných zbraní? Čo sa udialo v poslednej dobe na Slovensku, aby sme potrebovali vlastne takýto zákon? Poslanci, vysvetlite mi to! Aký útok sa odohral? Ktorý legálne držiteľ zbrojného preukazu v poslednej dobe niečo urobil, čo by vás oprávňovalo vôbec uvažovať o zmenách podmienok držby legálnych strelných zbraní? Povedzte mi príklad! Lebo ak neexistuje žiaden podnet, na základe ktorého by sme dnes prišli k tomu, že ideme obmedzovať legálnu držbu strelných zbraní, tak tu hovoríme o politickom procese. O politickom záujme vedenia Európskej únie obmedzovať legálnu držbu strelných zbraní, a to znamená odzbrojovať obyvateľstvo. A boli tu povedané konkrétne výroky, s ktorými ja sa stotožňujem a ktoré sú pravdivé, že len slobodná spoločnosť môže byť len taká, ktorá je ozbrojená. Za prísnych podmienok, samozrejme, s tým plne súhlasíme. Nesúhlasím s tým, aby dostal zbraň úplne každý. Ale na Slovensku máme koľko? Takmer 300-tisíc držiteľov zbrojných preukazov. Máte pocit, že ľudia sa tu strieľajú každý deň na uliciach, máte pocit, že sa tu vedú prestrelky strenými zbraňami, samočinnými zbraňami dokonca? Práve naopak. Zoberte si príklad takého Švédska, ja som tam bol v Helsingborgu na námestí, kde len dva týždne pred tým obdobím, kedy som tam ja bol, sa tam dva drogové gangy, nejakí Albánci a Afganci, ktorí mali nejaké nevybavené účty, vystúpili z auta dvaja so samopalmi a začali to páliť do reštaurácie, kde sedeli nejakí Afganci a vybavili si takto svoje účty. Vo Švédsku, kde ak ste poľovník, tak musíte ísť na policajnú stanicu odovzdať tú zbraň a zobrať si ju vtedy, keď idete na poľovačku. Vo Švédsku, kde ženy nemôžu nosiť slzný plyn, tam sa strieľajú gangy samopalmi. Aký má vý... aký zmysel má vlastne obmedzovanie legálnej držby strelných zbraní slušným ľuďom, keď drogové gangy v štátoch, kde sú najprísnejšie regulačné mechanizmy pre držbu strelných zbraní, sa strieľajú samopalmi? Akú logiku to má, pán minister, vysvetlite to tu ľuďom! Lebo to sú len bludy, kydy, nezmysly.
A pán Krúpa tu aj súhlasil s tým, čo hovoril môj kolega Suja, že obmedzovaním veľkosti zásobníkov pri legálnych držiteľoch strelných zbraní predsa nijako nedokážeme predchádzať terorizmu. Tak prečo to navrhujete? Prečo to žiadate schváliť, keď viete, že je to nezmysel, že tam je iba politická motivácia na to, aby to bolo presadené?
A vy sa nehanbíte, poslanci?! Nie. Presne tak. Nič o tom neviete, ani slovo o tom netušíte, vôbec vás to nezaujíma, obmedzujete tu základné ľudské práva brániť sa a ešte mi tu takto ukazujete jak sprostí. Gratulujem vám, fakt výkvet, to OĽANO, fakt výkvet. Strana, ktorá pozbiera poslancov po chodníkoch a potom sa tu rehotajú, že idú hlasovať o niečom, o čom ani netušia. To je stav Národnej rady! Veľký úspech, veľký úspech!
Môžete sa hanbiť, naozaj hanbiť sa, lebo keď netuším o niečom nič, tak si buď o tom niečo zistím, alebo sa skúsim aspoň informovať a skúsiť tomu rečníkovi z opozície aspoň poukázať na nejaký protiklad a nie taký nezmysel, ako povie pán Benčík, že pred desiatimi či jedenástimi rokmi tu bol jeden útok za celú históriu, ktorý spáchal, nejaký jeden významnejší útok, ktorý môžme takto nazvať, držiteľ legálnej strelnej zbrane. Jeden. Ale čo za tých posledných rokoch, z čoho vzniká tá potreba? Ten argument je nezmyselný. A argumentovať tu nejakým Breivikom, to je už ako úplný úlet, ktorý prešiel nejakým výcvikom v Bielorusku. To sa nijak netýka Európskej únie, nijak. Nijak sa to netýka európskeho priestoru tým, že my si tu začneme obmedzovať legálnu držbu strelných zbraní a sprísňovať podmienky, zavádzať nové regulačné mechanizmy, ešte viac sprísňovať držbu týchto strelných zbraní, predsa nijak nevyriešime terorizmus. To je nezmysel, absolútny, absurdný nezmysel.
A v tých Spojených štátoch amerických, o ktorých sa tu bežne hovorí. Veď si zoberte také Illinois, štát, kde je Chicago. Tam je jedna z najprísnejších regulácií strelných zbraní. A viete, čo je s týmto štátom spoločné? Že južné Chicago je miesto, kde sa deje asi najviac vrážd strelnou zbraňou. Každý deň asi tri-štyri, cez víkendy tak 10 – 15, lebo rôzne gangy si tam vybavujú účty. Ako sa asi dostávajú k týmto zbraniam? Legálne? Prejdú procesom, získajú zbrojný preukaz? Práve naopak. Takisto ako tie gangy vo Švédsku, kde sa zbraň nedá legálne vlastniť. Zohnajú si ich od nejakej mafie, ktorá ich tam privezie z Ruska alebo z nejakých iných štátoch loďou. Kúpia si ich, kúpia si AK-čká, vzor 58, ktoré sa tu rozpredávali, a strieľajú sa po námestiach samopalmi. A vy chcete obmedziť legálnu držbu zbraní na Slovensku a tým vraj vyriešite terorizmus. Neznášam, keď ma niekto chce klamstvami, vyslovenými klamstvami ako pán minister presviedčať, že má pravdu. To nie je pravda.
A najzásadnejšia vec, SaS. Váš predseda Richard Sulík sa zaviazal v jednom verejnom blogu, že je za to, aby sa slovenský zákon o zbraniach a strelive nemenil a že podporuje legálnu držbu strelných zbraní. Ak vy za toto zahlasujete, tak verejne poukážete na to, že strana SaS je banda klamárov a že slová a sľuby Richarda Sulíka neznamenajú vôbec nič. A z tohto miesta chcem preto dať verejný záväzok, že my v hnutí Republika máme v tomto úplne jasno. V prípade, že by sme získali podiel na moci, tak všetko vrátime úplne naspäť. Úplne naspäť. Všetky tieto obmedzenia, všetky tieto nezmyselné byrokratické novinky, ktoré tu pán minister zavádza, všetky tieto absurdné zásahy do legálnej držby strelných zbraní, ktoré nie sú ničím odôvodnené, skrátka zrušíme a vrátime ich naspäť. Pretože si rešpektujeme, rešpektujeme a ctíme si súčasný zákon, ktorý je jasný a dobrý a žiaden blázon, magor, psychopat alebo nebezpečný človek sa podľa súčasného zákona k týmto strelným zbraniam legálne dostať nemôže. A kto si zbrane získa nelegálne, si ich získa nelegálne bez ohľadu na to, aký zákon o zbraniach a strelive na Slovensku mať budeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 10:35 - 10:37 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Miro, uviedol si niektoré zásadné príklady až strašidelné, ako submisívne Slovenská republika teraz v tomto prípade zosobnená do pána Mikulca, ktorý zastupuje túto agendu aj v rámci jednaní s Európskou úniou, pristupuje k týmto, k týmto skrátka neuveriteľným zásahom do slobody a občianskych práv obyvateľov Slovenskej republiky, pretože ja som presvedčený o tom, že ozbrojená spoločnosť je slobodnou spoločnosťou. Samozrejme, je potrebné, aby platili prísne pravidlá pre nadobúdanie strelných zbraní, aby ľudia, ktorí ich majú, spĺňali kategórie, ktoré dnes už máme v zákone o zbraniach a strelive a nie je potrebné ich viac sprísňovať, nie je potrebné zavádzať žiadne ďalšie špeciálne kategórie, obmedzovať zásobníky, sťažovať prístup k získaniu výnimky na držbu zbraní kategórie A alebo rôzne ďalšie povinné byrokratické obmedzenia, príkazy a zásahy do osobných slobôd, ktoré Európska komisia vo svojej smernici navrhuje a Slovenská republika ju bez akýchkoľvek výhrad akceptuje od písmena a do písmena zet a ešte sa tu tvári pán minister, keď to predkladá, ako keby vlastne bojoval za naše práva. A argumentácia, o ktorej si hovoril, ktorá je nielen zásadne mylná, ale ktorá je výsmechom pravde do očí, že zákazom alebo obmedzením legálnej držby strelných zbraní pri prísne kontrolovaných držiteľoch, ktorí ich môžu nadobudnúť za splnení zásadných predpokladov, psychologickej spôsobilosti, za splnenia podmienky spoľahlivosti, ktorú preveruje Policajný zbor, za splnenia vedomostných testov, že títo ľudia, alebo obmedzením držby zbraní pri týchto ľuďoch zamedzíme páchaniu teroristických útokov, ktoré sú páchané nelegálnymi strelnými zbraňami, je komické a hlúpe. Pozrime sa na dnešné Švédsko, tam nemôžete nosiť ani slzný plyn v kabelke, keď ste žena, a drogové gangy sa tam strieľajú samopalmi na uliciach. Prečo asi? Pretože teroristi a kriminálnici si nelegálne zbrane vedia zohnať, ale obyvateľstvo sa brániť nesmie a k tomu smeruje aj súčasná vláda na Slovensku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:49 - 16:51 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán kolega, ty si sa snažil pôsobiť ako nejaký mediátor pre zlepšenie vzťahov v rámci dvoch znepriatelených policajných alebo rôznych iných skupín, ktoré tu v rámci štátu fungujú. A ja sa na to pokúsim pozrieť trošku s nadhľadom a vrátiť sa k tým dôvodom pre ktoré by mal byť podľa môjho názoru pán súčasný minister vnútra Mikulec odvolaný. Lebo okrem toho všetkého, čo tu bolo spomínané, čo si aj ty komentoval ohľadne tých podozrení, ktoré sa s jeho osobou spájajú a ktoré neboli žiadnym relevantným spôsobom vyvrátené, bolo to z jeho strany nazvané akýsi nejaký útok, alebo komplot alebo snaha ho zdiskreditovať na základe toho, že on bojuje proti rôznym mafiánskym praktikám. Ale viete mňa ako poslanca doslova uráža keď mi niekto, kto má záľubu v luxusných vecičkách a doplnkoch bude hovoriť, že jeho hodinky za 40 tisíc sú nejaký fejk a že to máme skrátka akceptovať len preto, že tento luxusný doplnok napríklad nepriznal vo svojom majetkovom priznaní. To je, to je správania detinské, to je správanie absolútne nehodné ani len poslanca, nieto ešte ministra a myslím si, že obyvatelia Slovenskej republiky by to nemali akceptovať, tak ako by nemali akceptovať, že v dobe kedy ľudia prichádzajú o všetko nemajú z čoho žiť, nemajú si za čo kupovať už pomaly krát ani základné potraviny, on pošle milión eur do Grécka na starostlivosť o imigrantov. Tak dobre sa máme. On bude krútiť hlavou a hovoriť, že to išlo na stráženie hraníc. Ale Medzinárodná organizácia pre imigráciu a jej slovenská pobočka jasne napísali, že minister vnútra Roman Mikulec posiela milión eur do Grécka na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti nelegálnych imigrantov. Týmto sa chcete všetkým chváliť? Taká bohatá je Slovenská republika? Tých dôvodov na odvolanie pána Mikulca je nesmierne veľa a z tohto dôvodu nielenže nemôžeme podporiť zotrvanie takéhoto človeka v tejto funkcii, práve naopak. Musíme jasne ukázať, že takýto človek by nemal takúto funkciu zastávať a preto budeme hlasovať za jeho odvolanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:21 - 16:23 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, to čo bolo? Vy ste si pomýlili schôdzu alebo to čo ste prišli nacvičovať? Veď takých somarín poviem za 15 sekúnd omnoho viac aj bez papiera. (Potlesk.) To ste potrebovali čítať z papiera? Áno, presne, tlieskate, potvrdili ste čo som povedal, že pani poslankyňa tu musela z papiera prečítať somariny. K odvolávaniu pána Mikulca nepovedala jedno jediné slovo a vy sa smejete a tlieskate. Lebo ste podobnej kvality ako pani poslankyňa pred vami. Ani slovo, ani slovo k obvineniam, ktoré tu na pána Mikulca padli, že dva a pol miliónovú zákazku dohodil svojmu otcovi. Vám to nevadí. Vy protikorupčná strana. Že dohodil ďalšiu zákazku firme svojho brata, ani to vám nevadí, páni z protikorupčnej strany, že vás má za úplných blbcov, že vám povie, že hodinky má fejkové, ani to vám nevadí. A k tom sa pani poslankyňa vyjadrovať predsa nebude, no nie? Ani jedno jediné slovo, tu sa odvoláva Mikulec a vy riešite Mečiara, Kuciaka, únos prezidentovho syna. Kde ste? Nepomýlili ste si schôdzu? A ešte tie úbohosti musíte čítať z papiera. To fakt sa nezmôžete ani na to, aby ste také niečo vysplietali spamäti? Veď sa to naučte naspamäť, keď s tým máte problém. Veď to bolo strašné. Veď pán Mikulec je minister vnútra a toto tu teraz riešime na tejto schôdzi, pani poslankyňa, nie minulé vlády, nie to, čo bolo pred tým a to je tá najväčšia úbohosť vašej vlády, že vy jedinú obhajobu, ktorú máte na svoje činy, je poukazovanie na to, čo tu bolo pred tým a čo sa dialo v minulosti. Ale to sa mňa netýka. Ja nemám nič spoločné ani s minulými vládami, s tým, čo sa tu dialo, s tým, kto zneužíval políciu, s tým, kto rozkrádal verejné financie, ale zaujíma ma prečo vy obhajujete svoje vlastné činy, ktoré sú neobhájiteľné, v tomto prípade činy pána Mikulca tým, že hovoríte čo sa dialo pred tým, ale nepoviete ani slovo k tomu čo sa tu kladie za vinu pánovi Mikulcovi a nedokázal to vyvrátiť, lebo jediné jeho vyvrátenie bolo všetci boli proti mne a ja som chudáčik obeťou komplotu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2021 18:50 - 18:51 hod.

Milan Mazurek
Pán kolega, ja už začnem, len ešte chvíľku počkám, kým sa plénum trochu upokojí, aby to bolo predsa len trochu úctivé. No a potom sa pustím do témy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 18:39 - 18:41 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán kolega poslanec, niektorí ľudia váhou svojej osobnosti a kvalitou seba samých vzbudzujú voči svojmu okoliu a voči spoločnosti určitú autoritu. No a potom sú tu ľudia ako pán minister Mikulec, ktorí sa správajú voči spoločnosti ako takej presne naopak. Autoritu nemajú, nevedia si ju získať, morálne sú skazení a častokrát sa voči svojmu okoliu, voči svojim podriadeným kolegom a možno aj nadriadeným správajú podlo a zákerne. A keďže majú rôzne komplexy a osobné problémy, neváhajú zneužívať pozíciu, v ktorej sa nachádzajú, na to, aby si tieto svoje problémy a komplexy riešili hoc aj zneužívaním právomocí verejného činiteľa ako takého.
Tie príklady, o ktorých ste hovorili a o ktorých sa tu bavíme celý deň, sú zásadného charakteru a usvedčujú pána ministra na základe úradných záznamov z neuveriteľných osobných zlyhaní a z úmyselného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Pán minister, ktorý sa tituluje, že je z protikorupčnej strany, je obviňovaný a tu sú jasné fakty a dôkazy z toho, že svojej vlastnej rodine, firmám svojho otca a svojho brata dosadzoval zákazky v celkovej hodnote niekoľko miliónov eur. Využil na to svoju pozíciu a tieto veci nevyvrátil pri obhajobe svojich činov toho, že potenciálne bral úplatky, toho, že dohadoval stretnutie so zločineckou skupinou, využíval tú klasickú metódu, ale tamtí sú zlí, tamtí pred nami boli horší, tamtí ma chceli zdiskreditovať, pretože on je vraj len obeťou obrovského komplotu, ktorý si naňho vymysleli hneď v niekoľkých záležitostiach. Vymysleli si, že bral úplatky, omylom alebo úmyselne ho chceli zdiskreditovať, tak mu zobrali previerku na prísne tajné. On je zdiskreditovaný tým, že ho tu obviňujeme, že dával zákazky svojej rodine a nič z toho, skrátka, nie je pravda. Takto dopadla tá tzv. protikorupčná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 12:55 - 12:56 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu, pán kolega Taraba, mám na tieto veci úplne rovnaký názor a práve z tohto dôvodu som využil ešte tú možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy a povedať im to. Pán Kremský, radšej ste mali poú... počúvnuť toho najväčšieho análneho alpinistu vo vašom klube pána Šipoša a odhlásiť sa z tej faktickej, ...
==

-----------------------------------------

Ďakujem za reakciu. Pán kolega Taraba, mám na tieto veci úplne rovnaký názor a práve z tohto dôvodu som využil ešte tú možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy a povedať im to. Pán Kremský, radšej ste mali počúvnuť toho najväčšieho análneho alpinistu vo vašom klube pána Šipoša a odhlásiť sa z tej faktickej, pretože ste sa zase len strápnili, pretože keď raz vláda zdvihne DPH, čo to asi spôsobí. Nenarastú ceny pre ľudí? Nenarastú? To ste fakt tak jednoduchý ako predseda hospodárskeho výboru? Čo urobí podnikateľ, keď mu vláda zdvihne DPH? Do čoho to asi predmietne? To je fakt také ťažké? Čo urobí ten, ktorý prenajíma byty, keď mu stúpne cena nehnuteľnosti?! Veď rozmýšľajte aspoň trochu! Veď tu hovoríte k ľuďom, k obyvateľom Slovenskej republiky a snažíte sa tu ich opiť rečami, ktoré môžete hovoriť deťom na základnej škole, pán Kremský. Čo sa stane, keď vláda zvýši dane? No zdvihne ceny, nie priamo, ale to je jediné logické vyústenie a vy to dobre viete, ale vy ste tak farizej a tak pokrytecký, že vy ste schopný tu zapredať aj kožu na tvári len preto, aby ste obhájili zadlžovanie! Vám to je ľahké! Aj ja by som to vedel tak jednoducho, stisnem tu gombík na tomto zariadení a je to! Ale zobrali ste tým budúcnosť celému národu! Takto sa to prosté nerobí a ja som od vás nechcel nič, pán Kremský, len jednu odpoveď a ani na to ste sa nezmohli, ani na to ste sa nezmohli.
Aký máte plán do budúcna? Nič. Žiaden. Natlačíte peniaze, rozpredáte ďalší národný majetok? Aj to posledné čo tu naši rodičia a starí rodičia vybudovali? Aký máte plán? Nič ste nepovedali. Na nič ste sa nezmohli, pretože nič nemáte, pretože ste v tomto prípade týmito dvoma rokmi zobrali národu budúcnosť a mňa týmito vašimi detinskými volovinami, ktoré môžete rozprávať Pročkovi, neopijete.
Skryt prepis