Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2020 o 13:56 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:56 - 13:57 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tiež sa chcem poďakovať pani poslankyni Žitňanskej aj pani komisárke za ich slová a súhlasím s tým, že vyspelosť a sila štátu sa pozná podľa toho, ako vie pomôcť svojim najslabším a najzranitejším, najzraniteľnejším obyvateľom. Súhlasím aj s tým, že sa musí zmeniť prístup štátu, pretože hendikepovaní ľudia, zdravotne postihnutí sa nemôžu správať ako detektívi, ktorí stále pátrajú po tom, kde sa majú dopátrať pomoci. Musia študovať rôzne zákony, je potrebné, aby štát bol viacej ústretovejší a aby bola nastavená legislatíva tak, aby sme boli týmto ľuďom nápomocnejší, aby ten prístup k tej pomoci bol oveľa jednoduchší, adresnejší. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:23 - 18:25 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Takisto sa stotožňujem s názorom pani poslankyne Záborskej. Tiež nepodporím správu pani ombudsmanky, mám voči nej určité výhrady.
Tiež sa mi nepáči, že sa tam príliš venujete diskusiám o dúhových rodinách, párom rovnakého pohlavia. Konštatujete, že ste sa zúčastnili dúhového pochodu, venujete sa transrodovým osobnostiam. Chýba mi tam z vašej strany ochrana života nenarodených detí a rodiny (reakcia z pléna), ale súvisí to s tým, súvisí to s tým.
Takže plne podporujem to, čo povedala pani Záborská, a veľmi ma mrzí, že v tejto miestnosti ľudia, a to je jedno, či sú to kotlebovci, smeráci, OĽANO alebo ktokoľvek iný, že sa postaví za ochranu nenarodených detí a ich práv a že sa postaví za rodiny, sú títo ľudia posielaní do stredoveku. Ľudia, ktorí si vážia ľudský život. Je to naozaj úbohé.
Takže, pani poslankyňa Záborská, plne s vami súhlasím a túto správu nepodporím. A nabudúce vám odporúčam, pani ombudsmanka, aby ste sa naozaj vo vašej správe venovali viac aj ochrane, právam tradičnej rodiny a ochrane života nenarodených detí, pretože aj vo vašej správe konštatujete, že pribúda nám počet prípadov - 1 300 za uplynulý rok - týrania a sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Položte si otázku, prečo je tomu tak? Vy tu navrhujete zriadiť špeciálne výsluchové miestnosti pre pracovníkov sociálnej kurately, ale to tento problém nevyrieši.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:41 - 11:42 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem, pani poslankyňa, pani Zemanová, že ste otvorili tému ochrany životného prostredia.
Ja ako človek z regiónu z východného Slovenska, som veľmi rád, že vláda už v samotnom programovom vyhlásení zakomponovala likvidáciu a zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, je to polychrólované bifenyly, tzv. PCB látky sú záťažou, ktorá veľmi trápi obyvateľov východného Slovenska už desiatky rokov. Predchádzajúcej vlády tento problém absolútne neriešili, doslova, by som povedal, ignorovali. Tieto PCB látky spôsobujú vážne ochorenia obyvateľstvu, ktoré žije v danom regióne. Mnohí ľudia vedia, že napr. na Zemplínskej šírave kvôli PCB látkam platí už niekoľko rokov režim chyť a pusť, to znamená, že ryby, ktoré sa nachádzajú v Zemplínskej šírave, obsahujú tieto PCB látky a nie je možné tieto ryby konzumovať. Uvedomujem si, že na likvidáciu PCB látok, ktoré vznikli ešte bývalom chemickom závode Chemko Strážske, budú potrebné milióny eur a vláda to nedokáže utiahnuť z vlastného rozpočtu, ale ako som už povedal, oceňujem prísľub tejto vlády, že chce konečne po rokoch tento problém riešiť, ktorý trápi obyvateľov Zemplína.
Zároveň oceňujem aj postoj ministra životného prostredia pána Budaja, ktorý tu dnes sedí, že deklaroval, že jedna z jeho prvých pracovných ciest bude viesť práve na východ Slovenska, aby sa týmto problémom zaoberal a konečne ho riešil.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:37 - 16:38 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nadviažem na pána Polláka. Som veľmi rád, že táto vláda sa nevyhýba tak citlivej téme, ako je riešenie problémov v marginalizovaných rómskych komunitách. A ja mám veľmi bohaté skúsenosti v tejto oblasti, pretože šestnásť rokov som pracoval ako regionálny novinár a osobne som bol vo viacerých osadách na východe Slovenska, či v Michalovciach, v Trebišove, v Sečovciach, ale aj v ďalších mestách. Som veľmi rád, že vláda zakomponovala dva dôležité body v tomto programovom vyhlásení, a to je, že problémy v rómskych komunitách, v marginalizovaných skupinách pomôže vyriešiť jedine práca a vzdelanie. Je dôležité, aby sa nerobili projekty na projekty, ale aby naozaj títo ľudia dostali prácu, aby sme podchytili mladých Rómov, aby sa vzdelávali. Jedine tak zabránime tomu, aby sa šírila v týchto komunitách trestná činnosť, aby tam bolo fetovanie a ďalšie nežiaduce účinky.
Samozrejme si uvedomujem, že to nebude záležitosť jedine tohto volebného obdobia, ale potrvá to niekoľko rokov. A nie je to len na pleciach tejto vlády, ale bude tu musieť byť dôležitá úzka spolupráca so samosprávami, s mestami a obcami. Zaznelo tu aj, vôbec sa nehovorí o úžere. Ale veď všetci veľmi dobre vieme, že táto úžera v rómskych osadách funguje. A naozaj, doplácajú na to tí najbiednejší, ktorí sa potom nemôžu postaviť na nohy. Takže to bude aj veľmi dôležitá súčinnosť s políciou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:07 - 19:08 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nesúhlasím s vami, pán poslanec Ferenčák, že týmto zákonom niečo komplikujeme, práve naopak, som presvedčený, že starostom a primátorom, ale aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev dávame viac možností, ako môžu rokovať v tejto mimoriadnej situácii. Nakoniec tieto podmienky, tieto veci, ktoré sú zakomponované v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, vzišli z rokovania tohto pléna, kde mali najviac dotazov a pripomienok práve starostovia a primátori. Aj za samotný návrh zákona prichádza na podnet starostov a primátorov a samotného Združenia miest a obcí Slovenska. Sporný návrh per rollam je len krajným riešením, ktoré, ktoré prichádza až úplne na záver, keď budú využité všetky možnosti.
Takže ja tento zákon podporím a ďakujem aj pánovi poslancovi Milanovi Vetrákovi, ktorý na ňom aktívne pracoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:58 - 16:59 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Naozaj návrh tohto zákona vnímam ako možnosť pre starostov obcí a miest, aby mali možnosť zasadať a riešiť dôležité otázky, ktoré sa týkajú ich samospráv v čase, keď naozaj, a pripúšťajú to aj mnohí starostovia a primátori, ktorí sedia v tomto pléne, že sa môžu ich niektorí poslanci alebo aj vedenie mesta ocitnúť v karanténe alebo môžu byť postihnutí chorobou COVID-19, takže vlastne tento zákon im dá priestor rokovať o týchto dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú miest a obcí.
Ako vidíme, tento sporný návrh, ktorý dnes hovorí o per rollam, oceňujú aj mnohí starostovia a primátori, ktorí tu sedia v tomto pléne, a vítajú ho a nevnímajú ho ako možné zneužitie, ale, naopak, dáva im možnosť efektívne riešiť v danom čase problematiky miest.
Zároveň oceňujem, že mnohí dali mnohé podnetné návrhy z tohto pléna, a vnímam pozitívne návrh pani spravodajkyne, že navrhuje o tomto bode rokovať na ďalšej schôdzi, kde sa môžu tieto prípadné návrhy zapracovať do návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:40 - 14:41 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem, páni poslanci, aby ste si uvedomili, že na Slovensku máme mimoriadnu situáciu a v zdravotníctve vyhlásený núdzový stav. Preto by sme sa mali všetci správať zodpovedne a mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne opatrenia. Ľudia od nás očakávajú, aby sme sa v tejto chvíli správali rýchle, zodpovedne a flexibilne a nepolitikárčili. Preto vás chcem poprosiť, aby ste k tomu naozaj tak pristupovali, pretože hráme o čas. Tiež môžem mať nejaké výhrady voči tomuto zákonu, ale môžme sa tu naťahovať týždne, niekoľko mesiacov a za ten čas nám budú pribúdať chorí v nemocniciach a zomierať ľudia. Tak prestaňte politikárčiť! Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis