Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.11.2021 o 16:06 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pani kolegynka, ja by som tiež rada vedela, prečo tak trváte na tom, aby múzeum ostalo pod ministerstvom kultúry, keďže je to vojenské múzeum. Na druhej strane musím povedať, že keď prechádzali divadlá za vašich vlád pod župy a delimitovali sa z ministerstva kultúry, tiež sa ich nikto na to nepýtal, takže nemám pocit, že by boli najšťastnejšie v župách, najmä keď prichádzajú o časť peňazí, ktoré im ministerstvo kultúry posiela. Takže o tom vieme, Dušan, svoje, že? Takže je to tak.
Čiže z môjho hľadiska, tak ako som povedala už predtým, ja som presvedčená o tom, že Múzeu Slovenského národného povstania sa bude pod gesciou Vojenského historického ústavu a ministerstva obrany naozaj lepšie dariť, a nevidím dôvod, prečo by to malo ostávať pod ministerstvom kultúry, rovnako ako Banícke múzeum nezostalo pod ministerstvom kultúry, ale je pod ministerstvom životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže naozaj sa tu motáme stále dokolečka, opakujeme si to isté, ale hovorím, ja som presvedčená o tom, že, že tomu, tomu múzeu to len prospeje. A veď chápem ale aj, vy ste Bystričanka, ja chápem, ja chápem aj tie vaše pohnútky, ja by som tiež asi bojovala (povedané so smiechom), keby som bola z Bystrice, ale tu nejde, tu nejde o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 16:06 - 16:07 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 702), v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1002 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač č. 702) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 141 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 15:47 - 15:49 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 15:16 - 15:18 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja sa vrátim k tomu, čo Kristián hovoril o tom, kto vlastní médiá, takže ja som, ja tu mám takú, takú tabulečku, kto čo vlastní.
Napríklad Markízu Slovakia 100 % vlastnil Peter Kellner, potom to, potom to prešlo pod Křetinského po jeho smrti, takže vlastnia: TV Markíza, Doma, Dajto, Markíza International, Televízne noviny a Markíza.sk.
Ďalej, Roman Korbačka vlastní Európu 2.
Daniel Křetinský, Patrik Tkáč, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč vlastnia JOJ Media House, kde patrí: MAC TV, TV JOJ, Plus, WAU, RIK, Ťuki, BigMedia, RECAR Slovensko, RECAR Bratislava, VHB, Jemné, Anténa Rock a Vlna, Bratislavské noviny a Bratislavské noviny.sk, toto všetko vlastní táto partia.
Dospiva, Oravkin, Child, Jirků a Slivovič vlastnia Pentu, tí vlastnia DUEL - PRESS, kde je Úrszó... Új Szó, Vasárnap, potom vlastnia: Plus JEDEN DEŇ, PLUS 7 DNÍ, TREND, Nový Čas pre ženy, ŽIVOT, Šarm, Báječná ŽENA, Nový Čas, Krížovky, EMMA, Eva, Madam Eva, Záhradkár, Zdravie, Dobré jedlo, AutoBild, GEO, Lepšie bývanie.
Ďalej. Martin Vajda, Václav Foglar, Vladimír Rajčák spolu s Pentou vlastnia Petit Press, kde je: SME, SME Ženy, TV Oko, TV Svet, Korzár, MY, MY magazín, Echo, The Slovak Spectator, INDEX, Historická revue, Lišiak, Tom... je podružné.
Andrej Babiš vlastní MAFRA Slovakia, kde sú: Hospodárske noviny, TV, Téma, Eurotelevízia, Telemagazín, Telemagazín pre život... pre ženy, Rytmus života, Chvíľka pre teba, Noviny do pohody, TV Max, Tele plus, Evita, Čarovné Slovensko, Horeca, Obchod, Diabetik a tak ďalej, nebudem ďalej.
Milan Dubec, Ringier Axel Springer... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 11:36 - 11:37 hod.

Monika Kozelová
Páni kolegovia, ja by som vás rada pozvala cez obed do kinosály. Prídu ro... prídu rodiny mladých ľudí uväznených za marihuanu, ktorí dostali práve tie drakonické tresty, a prídu vám porozprávať o tom, akým spôsobom sa ich to dotklo aj celých rodín, ako sa rozpadali celé rodiny.
Takže prosím vás, kto máte záujem, o 12.00 hod. v kinosále stretnutie s rodinami.
Ďakujem.

(Krátka prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:48 - 10:50 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, je tu mnoho miest, ob... miest, obcí, ale aj teda skupín obyvateľov, ktorí sa o pamätníky vo svojom okolí naozaj starajú. Ak teda v Modre je taký stav, ako hovoríte, tak potom nie je niečo v poriadku a musím povedať, že je to vizitka aj samotnej, samotnej samosprávy.
Viete, Bradlo sa zo všetkých síl snažia domáci udržiavať, naozaj, bola som tam niekoľkokrát poznám tých ľudí odtiaľ, ktorí, ktorí sa o to naozaj pravidelne starajú, čistia to tam, upratujú to tam, čo sa dá, to opravia. Čiže toto isté, si myslím, že by mohli robiť aj domáci obyvatelia pre pietne miesto pri... teda Ľudovíta Štúra, a možno, ak odtiaľ pochádzate, možno by ste vy aj sám mohli iniciovať takúto, takúto iniciatívu v okolí, a resp. v miestnej samospráve. A určite by veľa, ak by, ak by teda naozaj všetci takýmto spôsobom pristupovali k svojim pamätníkom, ako pristupujú obyvatelia okolia Bradla k Bradlu, tak možno, možno by nevyzerali tak katastrofálne ani, ani ostatné pamätníky.
Ale teda súhlasím, že, že treba tie pamätné miesta udržiavať, a hovorím, navrhujem, že možno, ak ste odtiaľ, ja to tam nepoznám, nepoznám tam tú samosprávu, že či, či, či možno aj vy sám budete iniciovať niečo také, nejakú, možno nejakú občiansku iniciatívu. A bude to tam vyzerať fajn.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No, pani kolegyňa Vaľová, vy ste nám teda dali. Popravde, úplne by stačilo len počúvať a čítať s porozumením. To ale ja chápem, že u vás nehrozí.
Čo sa týka Nemecka, prosím vás, skúste čítať aj niečo iné ako Hlavné správy, lebo potom to dopadne takto, ako tvrdíte. Ja nehovorím o tom, že, že nejaký futbalista niekde niečo, môže byť, ale viete, u nás to je ako? Vy sa odmietate dať očkovať a potom chcete po ľuďoch, aby boli zdraví. No a tak to asi veľmi dobre nejde, lebo vzhľadom na to, že, predpokladám, že máte veľký fanklub v Humennom, že, že teda idú podľa vás a že ste jasným vzorom, tak ako ďalší vaši kolegovia a kolegovia zo spodnej strany.
Čiže ak by ste chceli mať všetko otvorené, úplne by postačovalo, keby ste sa vy dali zaočkovať, dali sa zaočkovať aj tí, ktorí zaočkovaní nie sú, a ukázali tak ľuďom, ako by to šlo, aby bolo všetko otvorené. Tu na druhej strane ale treba povedať ešte jednu vec, že týmto opatrením sa nejdú zatvárať, ale otvárať prevádzky aj v čase čiernej farby. To znamená, samozrejme, ale len pre tých, ktorí nebudú naďalej a ďalej roznášať chorobu a budú sa chovať zodpovedne, čo vidíme, že ani tu sa nechová taká pätinka vôbec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2021 17:55 - 18:01 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja by som hneď na úvod chcela poďakovať pánovi ministrovi, že sa nám tento návrh zákona objavil v našich programoch, v našom programe.
Biznis so zvieratami v podstate, aby som to upresnila, čierny biznis so zvieratami je tretí najvýnosnejší biznis na svete, hneď po zbraniach a drogách. To myslím si, že hovorí samé za všetko. Tak ako spomínal kolega Šudík, na území Slovenskej republiky pomaly žije viac tigrov ako v Namíbii. To tiež asi hovorí o tom, akým spôsobom sa Slovensko postavilo k tzv. ochrane divožijúcich zvierat, špeciálne, aby som bola špecifická, tak k ochrane exotických zvierat. Nie sú to len tigre, ktoré sa u nás chovajú, sú to aj levy, sú to jaguáre, o primátoch už hovoril aj kolega Jaro Šíbl a ja by som k tomu doplnila ešte exotické plazy, hady a podobne.
Čo je najhoršie na tom všetkom, je fakt, že nielenže sa zabíjajú pre úplne, úplne, úplne nezmysly, lebo medzi nami bratmi, ako vážne, páni, žiaden mŕtvy tiger vám pri sexe nepomôže, takisto ako vám nepomôže žiaden kel žiadneho nosorožca. To je fakt. Takže zabíjať zvieratá pre takéto veci je podľa mňa absolútna zhovadilosť a nesvedčí to o tom, že skutočne sme človek učený, skôr človek blbec. Čiže... (Reakcie z pléna.) Ty máš iný názor? (Reakcie z pléna.) Mala som niečo na jazyku, ale nebudem to hovoriť verejne. Dobre.
Ale vráťme, vráťme sa k tým exotickým zvieratám, lebo skutočne nie je možné, aby sme v takomto, aby Slovensko bolo plné tigrov. Nehovoriac o tom, že my jednoducho ani nemáme tú istotu, akým spôsobom sú tie tigre zabezpečené, lebo to nie sú také mačičky, ktoré proste nájdeme niekde na ulici, pohladkáme, ale to sú proste zvieratá, ktoré majú svoje pudy, a sú to zvieratá, ktoré lovia a vieme často, že lovia aj ľudí, podľa toho, ako hladné sú. Takže chcela by som vidieť toho, kto sa bude tešiť, že niekde mu za záhradou behá tiger alebo u suseda behá tiger a on má doma tri malé deti. No tak to by som chcela vidieť, ako to je. Ale, bohužiaľ, takto to je.
To, čo my potrebujeme, je skutočne chov takýchto zvierat zakázať, respektíve povoliť ich iba nejakým spôsobom kontroly cez veterinárnu a potravinovú správu. Či to bude nejakými licenciami, alebo niečím podobným, je jedno, ale kontrolované to byť musí.
To, čo je fakt a čo je pravda, čo povedal kolega Šudík, u nás tie zvieratá jednoducho nemajú podmienky na fungovanie na život. Pretože držať zviera, ktoré má v sebe lov, zavreté v klietke celé desaťročia, je rovnaká zhovadilosť, fakt, ako vôbec ho sem doviesť. To, čo sa stalo u Berouskovcov, to nejdem rozoberať, lebo to už hraničí, hraničí so zdravým rozumom a hraničí so všetkým slušným, čo by sme v sebe vo vzťahu k prírode mali mať. Takže ja by som len chcela apelovať na vás, aby ste skutočne pri tomto zákone rozmýšľali ľudsky, rozmýšľali ľudsky vo vzťahu k prírode, vo vzťahu k exotickým zvieratám, a majte na pamäti, že vôbec tu nejde o tie zvieratá, že tu ide len o ten kšeft.
Musím ale povedať, že skutočne sú tu aj organizácie, respektíve sú tu aj nejaké útulky, ktoré sa starajú o zvieratá, ktoré sem nedoviezli oni sami, ale vlastne nechávajú v slušnosti dožiť cirkusové zvieratá a tú jeseň života trávia konečne tie zvieratá tak, ako majú, a nie večnou drezúrou.
Takže poďakujem každému jednému z vás, kto za tento zákon zahlasuje, a ďakujem vám v mene tých zvierat, ktoré naozaj tu zabíjame úplne nezmyselne.
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:52 - 10:53 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No tak ja budem mať ten kritický hlas, lebo poprosím, počúvajte poriadne.
Vytvorenie siete Natura 2000, prijatie krokov na zabránenie poškodenia biotopov, označenie 427 území európskeho významu za osobitne chránené územia. Za toto všetko, čo by vyriešila jednotná správa území, ktorá tu už dávno mala byť, pretože to sa ťahá presne od roku 2000 a ešte sa pán Muňko aj prizná, ale zavedená nebola. Nám hrozia infringementy. Najbližšie k tomu nášmu problému má poľská biela veža, to znamená 100-tisíc eur denne, čo je pri našej priemernej rýchlosti vybavovania takýchto vecí pol milióna, pol roka, 18 miliónov. Aby ste vedeli, toto nám tu hrozí, len preto, že sa nekonalo od roku 2000.
Takže prosím vás, kolegovia, uvedomte si, že čo nám hrozí. A to som hovorila len o jednom probléme, hej. Čiže o Nature 2000. Takže ak to neprijmeme, naozaj sa môžeme ísť rovno zakopať a každé to jedno euro bude na vašu hlavu, lebo za toto naozaj niekto môže. A určite to nie je táto vláda ani tento minister. Od roku 2000 sa tento problém ťahá. A my ho tu naťahujeme ďalšieho pol roka a ďalšieho pol roka a ďalšieho pol roka.
Takže každé euro, ktoré malo byť na dôchodcov, na deti a neviem na koho, my budeme dávať teraz Európskej únii. Tak to vám gratulujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 17:42 - 17:44 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No, ja by som rada reagovala a rada by som aj doplnila kolegu Šíbla a upozornila celé toto plénum, že neprijatím zákona nám okrem iného hrozia drsné, ale fakt drsné infringementy z Európskej únie. Tak si to zapamätajte, prosím. Problém je v tom, že dvojkoľajnosťou, ktorú ste, kolegovia, zaviedli v predchádzajúcom období, sa naťahujú rokovania a zdržiava sa napĺňanie deklarovaných cieľov a to konkrétne vytvorenie siete Natura 2000 úmerne k zastúpeniu typov prirodzených biotopov v rámci nášho územia, prijatie krokov na zabránenie poškodenia biotopov a podstatného rušenia v územiach vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho, označenie 427 území európskeho významu za osobitne chránené územia v stanovenej lehote a nastavenie podrobných cieľov ich ochrany. Za toto všetko, čo by vyriešila jednotná správa území už dávno, ktorá mala byť zavedená ešte za vlády SMER-u, čo by mal ovládať aj kolega Taraba, ale zavedená nebola, nám hrozia infringementy. (Reakcia z pléna.) Vyčíslenie zatiaľ nemáme, to sa odvíja od toho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujte na predrečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
... aké kroky ktorá krajina prijala na riešenie týchto problémov.
Chcem len upozorniť kolegov, že ak zákon neprijmeme, môžeme sa rovnako vydať poľskou cestou. Poliaci totiž za rovnaký nezrealizovaný krok-nekrok platia Európskej únii 100-tisíc eur denne. Takže, páni, je to vaše maslo na hlave a každé jedno euro pokút ide aj na vašu hlavu.
Skryt prepis