Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2022 o 10:49 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.2.2022 16:50 - 16:57 hod.

Monika Kozelová
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:00 - 16:01 hod.

Monika Kozelová
Vážený pán predseda, poprosila by som o hlasovanie 16. 2. v stredu o 17.00 hod., zároveň týmto žiadam vyňať bod 5 písmeno h) na samostatné hlasovanie a zároveň na samostatné hlasovanie bod 15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý, nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany, vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka, je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla.
Vzhľadom na to, že aj ja som členka SOZY a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby, musím povedať, že tu by skôr som sa prikláňala na stranu práve tých autorov, a to kvôli tomu, že také platformy, ako je Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie, sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a sami si zaplatia za to, že to na ten Spotify dávajú. A oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude O. K., a to je len na okraj.
Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh, znenie návrhu:
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“.
V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny:
- v čl. I 81. bod § 190b v nadpise sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“ a v texte sa slová „1. marca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. marca“ v príslušnom tvare a slová „28. februára“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „24. marca“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v navrho... navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-kám s touto zmenou, a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2022 15:49 - 15:51 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, vážené pani kolegyne, pani, páni kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761a), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada (uznesenie č. 1102 z 24. novembra 2021) rozhodla o tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 761) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorský výbor odporúča hlasovať: spoločne o bodoch 1 až 15 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 151 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:00 - 11:00 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja ďakujem aj pánovi Benčíkovi aj Zitke Pleštinskej. Ja chcem pripomenúť, že áno, ja v podstate súhlasím s tým, že pamiatkari preberú zodpovednosť za pamiatky. Áno, treba však doriešiť naozaj veci, o ktorých som hovorila, to znamená dovzdelávať pamiatkarov, resp. podstatne navýšiť počet pamiatkarov. A teraz je otázne, ako sa s týmto štát popasuje.
Takže ďakujem pekne a pevne verím, že do druhého čítania vyriešime všetky otázky, ktoré sú nezodpovedané v oblasti pamiatkarov a ich vstupu do stavebného zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2022 10:49 - 10:57 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, určite všetci ste dostali na maily sťažnosti a rôzne materiály od pamiatkarov, ja sa teda budem venovať dnes pamiatkam a stavebnému zákonu, je to moja parkete, tak som si to takto dovolila. Ja som ich tiež dostala nespočet a asi najjednoduchšie to zhrnula stránka "Čierne diery" na Facebooku. Musím povedať, že urobili kus dobrej práce a budem ich aj dnes citovať, takže to len pre informáciu a pre dodržanie autorského zákona.
Slovensku hrozí, že si vlastnou vinou odpíše starostlivosť o pamiatky týmto zákonom, všetko je však riešiteľné. Varujú pred tým nielen aktivisti, ale teda hlavne samotné pamiatkové úrady. Pamiatkari sa spojili v otvorenom liste, ale po pár dňoch ho museli aj stiahnuť z vlastnej stránky a upozorňujú v nich na riziká nového stavebného zákona. Povesť ochrany pamiatok na Slovensku nie je v súčasnosti dobrá. Ale po novom sa môže ešte zhoršiť.
Nový systém zahltí odborníčky a odborníkov novou byrokraciou, ktorá je mimo ich záber. A keď nebudú mať námietky v krátkej lehote, bude sa to brať tak, že súhlasia a môže sa búrať alebo stavať. Toto je to, čo hrozí. "Sme zavalení spismi, je nás málo, nemáme šancu odborne sa vzdelávať a špecializovať. My na Slovensku ani nevieme, čo všetko nevieme." Takto by sa dala zhrnúť frustrácia pamiatkarov na Slovensku, takto to píšu samotní pamiatkari. Kým na Slovensku máme dohromady zhruba 200 odborných zamestnancov, na pamiatkových úradoch, v susednom Česku je to viac ako 2 000 ľudí. Minulý rok sa s nimi stretávali aj v rámci nových výskumov a niektorí ešte stále nestratili oduševnenie pre svoju prácu. Ak ste krajským pamiatkarom na Slovensku, musíte rozumieť všetkému od stredoveku cez ľudové staviteľstvo, železničné stavby až po neskorú modernu, keďže vaša činnosť je stanovená geograficky podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, a špecializovať sa len na jeden typ architektúry je nepredstaviteľné. Bez toho však nevyhnutne trpí kvalita väčšiny rozhodnutí.
Na Slovensku chýbajú metodiky obnovy. Pamiatkar musí byť zároveň právnikom, úradníkom, musí byť zorientovaný v stavebných konštrukciách aj štukatérskych detailoch. Niet divu, že sa na voľné pracovné pozície takmer nikto nehlási, a to už nehovorím o ohodnocovaní pamiatkarov. Na obrovské kraje na Slovensku pripadajú jednotky úradníkov, ktorí majú veľa práce za slabý tabuľkový plat. To, že rozhodujú o stavebnom zámere niekoľko mesiacov, nie je preto, že sú pomalí, ale zúfalo poddimenzovaní. Máme jednoducho nedostatok ľudí.
Jeden úradník má vedieť robiť metodiku, usmerňovať obnovu konkrétnych budov, má si stíhať ustriehnuť zámery na svojom území, dávať pokuty, robiť revízie, archívny výskum a teoreticky aj osvetu. A popri tom všetkom sa stretávať s vlastníkmi pamiatok, architektmi a stavebníkmi. Debata o kultúrnom dedičstve na Slovensku sa začína končiť tým, či majú jednotlivci na úrade čas začať konanie na vyhlásenie pamiatky a či nájdu podporu u svojich nadriadených. Je naozaj šialené, že sme si zvykli, že takto to na Slovensku funguje. Pamiatkar často stojí pred ťažkým rozhodnutím pustiť sa do akútneho prípadu s neistým výsledkom alebo konečne riešiť hŕbu podnetov, ktoré má na stole ohľadom iných budov možno aj niekoľko rokov, buď-alebo. Niektoré odložené prípady sú možno jednoduchšie na vybavenie, ale zatiaľ čo čakajú roky na stole, možno spadnú alebo budú zbúrané, taká je realita. A ja za seba hovorím, že skôr zbúrané.
Ako tieto problémy ovplyvňujú návrh nového stavebného zákona? Kunsthistoričky, archeológovia, architektky a iní odborníci na pamiatky sa v mene pružnejšieho stavebného zákona majú premeniť na administratívnu zložku. Možno je pravda, že získajú väčšie právomoci. V skutočnosti ich nebudú mať kedy využiť. Po novom majú posudzovať, či má stavba dosť elektrických prípojok, alebo parkovacích miest, s čím nemajú skúsenosti a nebudú mať ani dostatok času a kapacít. Hrozí, že mnohí z nich zo svojej profesie radšej odídu.
Pamiatkový úrad je už dlhšie bez riadneho vedenia, keďže výberové konanie na nového riaditeľa bolo zrušené. Inštitúcia je teda momentálne v podstate bezbranná. Pamiatkari kontaktujú aktivistov s prosbou o pomoc. V médiách sa im ťažko vysvetľujú výhrady k legislatíve jednoduchým jazykom. Žilinský pamiatkový úrad to povedal celkom jasne: Systém ochrany pamiatok má veľa nedostatkov, ale teraz mu hrozí paralýza, aby nekomplikoval veľké investičné plány. Ak chcú investori rýchlejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie, je to v poriadku, ale nenájdu ho v národných kultúrnych pamiatkach. Nič nie je nepredvídateľnejšie ako historický dom, nič nie je pomalšie ako kvalitná obnova budovy starej desiatky alebo stovky rokov.
V zahraničí majú zavedené mnohé nástroje na kompenzovanie zvýšených nákladov pre majiteľov zákonom chránených pamiatok. Na Slovensku poznáme len ich zlomok, ale napriek tomu máme aj tu množstvo úspešných príkladov obnovy. Nový zákon je viac-menej nepochopením toho, čomu sa pamiatkari venujú a majú venovať. Moja zásadná otázka preto znie, kde vezme pamiatkový úrad ďalších zhruba tisíc pracovníkov, z financií akého ministerstva budú platení a kto ich vyškolí v oblasti stavebníctva ako takého. Je mi jasné, že zmena stavebného zákona je nevyhnutná, je mi jasné, že je to veľký boj, preto budem rada, ak zákon bude pamätať aj na to, ako zákon naplniť technicky.
Lebo ak pamiatkari nebudú stíhať odpovedať do 15, resp. teraz už do 30 dní, čo zatiaľ nemajú šancu, budú nám tu pamiatky padať rovnako ako Kelti na hrade. Zároveň aj tu je priestor pre bujnenie korupcie. Veď bude stačiť len nestihnúť vydať súhlas na pamiatku a môže vziať za svoje, preto verím, že aj táto časť sa detailne vyrieši v novom zákone a že sa posunieme ďalej. Takže za mňa len toľko a verím, že v druhom čítaní už aj s pozmeňujúcimi návrhmi vyriešime aj túto časť stavebného zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:30 hod.

Monika Kozelová
Ja by som len poďakovala obom diskutujúcim a zároveň by som chcela poďakovať pánovi Habánikovi, že doplnil to, čo som ja nepovedala, to sú tie percentá. Týmto pádom myslím, že je úplne jasné všetkým pánom poslancom aj paniam poslankyniam, o čo tu vlastne ide. Znova opakujem, ja ten zákon určite podporím. A myslím si, že aj náš klub. Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:25 - 15:28 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Trikrát očkovaná, testovaná, prekonaná som ešte nebola, napriek tomu sa vyjadrím k tomuto návrhu zákona a musím povedať, že tento zákon z nášho hľadiska je dobrý zákon, pomôže vysokým školám s umeleckým zameraním. To znamená, jedná sa o tri vysoké školy, Akadémia umení, jedná sa o Vysokú školu múzických umení a jedná sa o Vysokú školu výtvarných umení.
V podstate ide o to, že pri grantových schémach ministerstva kultúry je tam spoluúčasť, a my by sme v podstate prijatím tohto zákona odbremenili vysokých... vysoké školy práve od tej spoluúčasti. Tie vysoké školy bojujú so všetkým možným aj nemožným a popravde umelecké školy svoje ročníkové práce majú založené práve na, na financiách, pretože na to financie potrebujú. Potrebujete financie na ročníkový film, potrebujete, potrebujete financie na ročníkové predstavenie, potrebujete financie na záverečné koncerty, potrebujete financie na pravidelné výtvarné prieskumy, ktoré sú každého polroka, a to znamená po každom semestri na vysokých školách výtvarných... výtvarného umenia, teda na tej jednej, ktorú máme.
A tie financie dostávajú tie školy úplne rovnaké ako tie školy, ktoré takéto veci na záverečné skúšky, či už semestrálne, alebo, alebo záverečné skúšky koncoročné nepotrebujú, pretože ich zameranie je teoretické a dokáže veci riešiť teoreticky. Naozaj tie peniaze nepotrebujú, tieto tri školy ich potrebujú, a preto by som chcela poprosiť ja aj z tohto miesta, napriek tomu (povedané so smiechom), že teda ide o opozičný návrh, myslím si, že je to dobrý návrh, a ja by som vás poprosila, aby ste za to zahlasovali už v mene tých troch vysokých škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2022 18:55 - 18:57 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko, tlač 753, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1100 z 24. novembra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač č. 753, schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, o bodoch 1 až 8, s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 153 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 18:32 - 18:33 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja len tak na úvod, že v podstate kolega Krajčír mi zobral všetko asi, čo som chcela povedať, tak aspoň základné veci. Ale absolútne súhlasím s tým, čo povedal. Lebo po pravde tí dôchodcovia naozaj čakali na tie dôchodky desať rokov a pomaličky už jak na Mečiarove amnestie, takže ale, pán predseda, mám len jednu otázočku, či po tých sto eurách na energie, sa pýtam, či má zmysel mimoriadna schôdza k energiám, ktorú už avizovala koalícia, teda opozícia, prepáčte, lebo mám pocit, že opäť raz budeme vykopávať otvorené dvere. Či toto vôbec má zmysel.
Skryt prepis